قیمت میلگرد 20 به صورت روزانه بعد از استعلام از کارخانه های تولیدکننده در جداول بالا به روزرسانی می گردد. شما می توانید با داشتن آخرین قیمت سایز 20، برای خرید آن اقدام کنید. برای این کار ابتدا می بایست با کارشناس فروش میلگرد تماس بگیرید تا فرآیندهای اجرائی خرید میلگرد 20 تکمیل گردد و سپس فاکتور رسمی برای شما صادر گردد. لازم به ذکر است قیمت های مندرج در جدول ها، همگی بدون احتساب ارزش افزوده می باشند.

کارخانه ذوب آهن اصفهان
قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان

آخرین بروزرسانی: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۳:۱۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 20 ذوب آهن اصفهان شاخه آجدار A3 30 کیلوگرم کارخانه 20 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
2 میلگرد 20 ذوب آهن اصفهان شاخه آجدار A3 30 کیلوگرم انبار 20 chart تماس بگیرید تماس بگیرید

طریقه تشخیص میلگرد کارخانه ذوب آهن اصفهان، علامت اختصاری حک شده (ESCO-CU) بر روی محصولات می باشد.

علامت اختصاری میلگرد ذوب آهن اصفهان

علامت اختصاری میلگرد کارخانه ها

راد همدان
قیمت میلگرد راد همدان

آخرین بروزرسانی: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۰:۰۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 20 راد همدان شاخه آجدار A3 27 کیلوگرم کارخانه 20 chart 20,261 20,261

طریقه تشخیص میلگرد فولاد راد همدان، علامت حک شده (RAD-CT و SRH-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد راد همدان

سیرجان حدید جنوب
قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب

آخرین بروزرسانی: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۴:۱۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 20 سیرجان حدید شاخه آجدار A3 28 کیلوگرم کارخانه 20 chart 19,817 19,908
2 میلگرد 22 سیرجان حدید شاخه آجدار A3 34 کیلوگرم کارخانه 20 chart 19,817 19,908
3 میلگرد 25 سیرجان حدید شاخه آجدار A3 45 کیلوگرم کارخانه 20 chart 19,817 19,908

طریقه تشخیص میلگردهای کارخانه سیرجان حدید جنوب، علامت حک شده (SIRJANH-CU) میباشد. علامت اختصاری  میلگرد سیرجان حدید جنوب

سیادن ابهر
قیمت میلگرد سیادن ابهر

آخرین بروزرسانی: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۲:۳۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 20 سیادن ابهر شاخه آجدار A3 29.6 کیلوگرم کارخانه 20 chart 18,991 19,404
شاهرود
قیمت میلگرد شاهرود

آخرین بروزرسانی: ۲۷ دی ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۱:۰۷

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 20 شاهرود شاخه آجدار A3 29.6 کیلوگرم کارخانه 20 chart 18,761 18,633

طریقه تشخیص میلگرد فولاد شاهرود، علامت حک شده (SHS-TC) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد شاهرود

فولاد گلستان
قیمت میلگرد گلستان

آخرین بروزرسانی: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ - ساعت: ۰۹:۱۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 20 گلستان شاخه آجدار A3 29 کیلوگرم کارخانه 20 chart عدم تولید عدم تولید
فولاد ظفر بناب
قیمت میلگرد ظفر بناب

آخرین بروزرسانی: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۴:۲۰

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 20 ظفر بناب شاخه آجدار A3 23 کیلوگرم کارخانه 20 chart 19,679 19,771

طریقه تشخیص میلگرد فولاد ظفر بناب، علامت حک شده (ZN-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد ظفر بناب

کارخانه فولاد اطلس گلستان
قیمت میلگرد فولاد اطلس گلستان(معراج سابق)

آخرین بروزرسانی: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ - ساعت: ۰۹:۲۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 20 البرز گلستان شاخه آجدار A3 30 کیلوگرم کارخانه 20 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
فولاد آذر امین
قیمت میلگرد آذر امین

آخرین بروزرسانی: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۳:۰۵

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 20 آذر فولاد امین شاخه آجدار A3 28.3 کیلوگرم کارخانه 20 chart 19,266 19,633

طریقه تشخیص میلگرد مجتمع فولاد امین، علامت اختصاری (afa-CT) حک شده روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد آذر امین

فولاد شاهین بناب
قیمت میلگرد شاهین بناب

آخرین بروزرسانی: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۳:۲۳

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 20 شاهین بناب شاخه آجدار A3 28.98 کیلوگرم کارخانه 20 chart 19,358 19,541

طریقه تشخیص میلگردهای کارخانه فولاد شاهین بناب، علامت حک شده (BS-CT) بر روی محصولات می باشد. علامت اختصاری  میلگرد شاهین بناب

فولاد هشترود
قیمت میلگرد هشترود

آخرین بروزرسانی: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۳:۴۵

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 20 هشترود شاخه آجدار A3 12.8 کیلوگرم کارخانه 20 chart 19,450 19,725

طریقه تشخیص میلگرد فولاد هشترود، علامت حک شده (FSD-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد هشترود

پرشین فولاد
قیمت میلگرد پرشین فولاد

آخرین بروزرسانی: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۳:۱۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 20 پرشین فولاد شاخه آجدار A3 29 کیلوگرم کارخانه 20 chart 19,450 19,725

طریقه تشخیص میلگرد فولاد پرشین، علامت حک شده (PSG) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد پرشین فولاد

فولاد تیکمه داش
قیمت میلگرد تیکمه داش

آخرین بروزرسانی: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۳:۳۷

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 20 کاوه تیکمه داش شاخه آجدار A3 28.5 کیلوگرم کارخانه 20 chart 19,495 19,908

طریقه تشخیص میلگرد فولاد کاوه تیکمه داش، علامت حک شده (SFK-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد تیکمه داش

فولاد درپاد تبریز
قیمت میلگرد درپاد تبریز

آخرین بروزرسانی: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۳:۳۴

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 20 درپاد تبریز شاخه آجدار A3 30 کیلوگرم کارخانه 20 chart 19,450 19,633

طریقه تشخیص میلگرد فولاد درپاد تبریز، علامت حک شده (D) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد درپاد تبریز

فولاد میانه
قیمت میلگرد میانه

آخرین بروزرسانی: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۴:۳۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 20 میانه شاخه آجدار A3 30 کیلوگرم کارخانه 20 chart 18,532 19,266

طریقه تشخیص میلگرد کارخانه فولاد آذربایجان (میانه)، علامت حک شده (FF-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد میانه

کیان فولاد ابهر
قیمت میلگرد کیان فولاد ابهر

آخرین بروزرسانی: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۳:۰۷

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 20 کیان ابهر شاخه آجدار A3 29.5 کیلوگرم کارخانه 20 chart 18,991 19,450
جهان فولاد سیرجان
قیمت میلگرد جهان فولاد سیرجان

آخرین بروزرسانی: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۳:۴۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 20 جهان فولاد سیرجان شاخه آجدار A3 28.9 کیلوگرم کارخانه 20 chart 18,211 18,716
فولاد آریا ذوب
قیمت میلگرد آریا ذوب

آخرین بروزرسانی: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ - ساعت: ۰۹:۱۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 20 آریا ذوب شاخه آجدار A3 29 کیلوگرم کارخانه 20 chart عدم تولید عدم تولید

طریقه تشخیص میلگرد فولاد آریا ذوب، علامت حک شده (ARIA-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد آریا ذوب

فولاد آناهیتا گیلان
قیمت میلگرد آناهیتا گیلان

آخرین بروزرسانی: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۱:۲۴

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 20 آناهیتا گیلان شاخه آجدار A3 28 کیلوگرم کارخانه 20 chart 20,092 20,183

طریقه تشخیص میلگرد فولاد آناهیتا گیلان، علامت حک شده (AG-JU) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد آناهیتا گیلان

فولاد ارگ تبریز
قیمت میلگرد ارگ تبریز

آخرین بروزرسانی: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۵:۰۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 20 ارگ تبریز شاخه آجدار A3 49.5 کیلوگرم کارخانه 20 chart 19,128 19,312

طریقه تشخیص میلگرد کارخانه ارگ تبریز، علامت حک شده (FAT-CT) بر روی محصولات می باشد. علامت اختصاری  میلگرد ارگ تبریز

فولاد امیرکبیر خزر
قیمت میلگرد امیرکبیر خزر

آخرین بروزرسانی: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۴:۰۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 20 امیرکبیر خزر شاخه آجدار A3 28 کیلوگرم کارخانه 20 chart 18,807 19,404

نحوه تشخیص میلگرد امیر کبیر خزر، علامت اختصاری (AKS-CT) حک شده بر روی میلگرد ها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد امیرکبیر خزر

فولاد صائب
قیمت میلگرد صائب

آخرین بروزرسانی: ۱۲ بهمن ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۴:۱۰

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 20 صائب تبریز شاخه آجدار A3 29.7 کیلوگرم کارخانه 20 chart 19,266 19,266
فولاد بافق یزد
قیمت میلگرد بافق یزد

آخرین بروزرسانی: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۴:۰۵

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 20 بافق یزد شاخه آجدار A3 29.6 کیلوگرم کارخانه 20 chart 19,128 19,817

طریقه تشخیص میلگرد فولاد بافق یزد، علامت حک شده (BMISCO-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد بافق یزد

فولاد حسن رود
قیمت میلگرد حسن رود

آخرین بروزرسانی: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۱:۳۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 20 حسن رود شاخه آجدار A3 28 کیلوگرم کارخانه 20 chart 19,450 19,541
فولاد خرمدشت تاکستان
قیمت میلگرد خرمدشت تاکستان

آخرین بروزرسانی: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ - ساعت: ۰۹:۲۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 20 خرمدشت تاکستان شاخه آجدار A3 29 کیلوگرم کارخانه 20 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
فولاد روهینا جنوب دزفول
قیمت میلگرد روهینا جنوب دزفول

آخرین بروزرسانی: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ - ساعت: ۰۹:۰۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 20 روهینا جنوب دزفول شاخه آجدار A3 29 کیلوگرم کارخانه 20 chart تماس بگیرید تماس بگیرید

طریقه تشخیص میلگرد فولاد روهینا جنوب، علامت حک شده (ROUHINA-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد روهینا جنوب دزفول

فولاد سرمد ابرکوه
قیمت میلگرد سرمد ابرکوه

آخرین بروزرسانی: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۴:۰۳

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 20 سرمد ابرکوه شاخه آجدار A3 29.5 کیلوگرم کارخانه 20 chart 18,349 18,899

طریقه تشخیص میلگردهای کارخانه سرمد ابرکوه یزد، علامت حک شده (SAIS-CT) میباشد. علامت اختصاری  میلگرد سرمد ابرکوه

فولاد زاگرس
قیمت میلگرد زاگرس

آخرین بروزرسانی: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۴:۰۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 20 صبا فولاد زاگرس شاخه آجدار A3 29 کیلوگرم کارخانه 20 chart 18,624 19,083

طریقه تشخیص میلگرد کارخانه صبا فولاد زاگرس، علامت حک شده (SFZ-CT) میباشد. علامت اختصاری  میلگرد زاگرس

فولاد فایکو
قیمت میلگرد فایکو

آخرین بروزرسانی: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ - ساعت: ۰۹:۲۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 20 فایکو شاخه آجدار A3 29.5 کیلوگرم کارخانه 20 chart تماس بگیرید تماس بگیرید

نحوه تشخیص میلگرد کارخانه فولاد البرز ایرانیان (فایکو)، علامت حک شده (FAICO-TC) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد فایکو

فولاد بردسیر کرمان
قیمت میلگرد بردسیر کرمان

آخرین بروزرسانی: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ - ساعت: ۰۹:۰۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 20 بردسیر کرمان شاخه آجدار A3 28 کیلوگرم کارخانه 20 chart تماس بگیرید تماس بگیرید

علامت شناسایی که بر روی میلگرد فولاد بردسیر کرمان می باشد، به شکل نامفهوم بر روی بدنه آج دار میلگرد به صورت یک خط کج حک شده است. علامت اختصاری  میلگرد بردسیر کرمان

آریان فولاد
قیمت میلگرد آریان فولاد

آخرین بروزرسانی: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۱:۵۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 20 آریان فولاد شاخه آجدار A3 30 کیلوگرم کارخانه 20 chart 18,624 18,991

طریقه تشخیص میلگردهای کارخانه آریان فولاد، علامت حک شده (AS-JU و AS-CT) میباشد. علامت اختصاری  میلگرد آریان فولاد

عتیق آذر تاکستان
قیمت میلگرد عتیق آذر تاکستان

آخرین بروزرسانی: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۰:۵۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 20 تاکستان شاخه آجدار A3 29.64 کیلوگرم کارخانه 20 chart 19,358 19,358
فولاد ایزدخواست جنوب
قیمت میلگرد ایزدخواست جنوب

آخرین بروزرسانی: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ - ساعت: ۰۹:۱۰

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 20 ایزدخواست جنوب شاخه آجدار A3 29 کیلوگرم کارخانه 20 chart تعطیلی کارخانه تعطیلی کارخانه
فولاد ایوان غرب
قیمت میلگرد ایوان غرب

آخرین بروزرسانی: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ - ساعت: ۰۹:۱۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 20 ایوان غرب شاخه آجدار A3 29 کیلوگرم کارخانه 20 chart تعطیلی کارخانه تعطیلی کارخانه

نحوه تشخیص میلگرد فولاد ایوان، علامت حک شده (ISCO-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد ایوان غرب

جهان فولاد غرب
قیمت میلگرد جهان فولاد غرب

آخرین بروزرسانی: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۴:۱۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 20 جهان فولاد غرب شاخه آجدار A3 26.5 کیلوگرم کارخانه 20 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
فولاد خلیج فارس
قیمت میلگرد خلیج فارس

آخرین بروزرسانی: ۱۲ بهمن ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۵:۱۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 20 آتیه خلیج فارس شاخه آجدار A3 28.9 کیلوگرم کارخانه 20 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
فولاد خراسان
قیمت میلگرد نیشابور

آخرین بروزرسانی: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۲:۱۵

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 20 نیشابور شاخه آجدار A3 29.6 کیلوگرم کارخانه 20 chart 18,862 19,092

طریقه تشخیص میلگرد فولاد خراسان، علامت حک شده (KSCCO-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد نیشابور

فولاد نیک صدرا توس
قیمت میلگرد نیک صدرا توس

آخرین بروزرسانی: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ - ساعت: ۰۹:۱۰

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 20 نیک صدرا توس شاخه آجدار A3 29.4 کیلوگرم کارخانه 20 chart تماس بگیرید تماس بگیرید

طریقه تشخیص میلگرد فولاد نیک صدرای توس، علامت حک شده (NS-TC) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد نیک صدرا توس

فولاد کویر کاشان
قیمت میلگرد کویر کاشان

آخرین بروزرسانی: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ - ساعت: ۰۹:۲۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 20 کویر کاشان شاخه آجدار A3 30 کیلوگرم کارخانه 20 chart تماس بگیرید تماس بگیرید

طریقه تشخیص میلگرد فولاد کویر کاشان، علامت حک شده (KAVIR) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد کویر کاشان

فولاد احرامیان یزد
قیمت میلگرد احرامیان یزد

آخرین بروزرسانی: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۴:۲۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 20 یزد احرامیان شاخه آجدار A3 29 کیلوگرم کارخانه 20 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
2 میلگرد 20 یزد احرامیان شاخه آجدار A4 - کیلوگرم کارخانه 20 chart تماس بگیرید تماس بگیرید

طریقه تشخیص میلگرد فولاد نورد یزد، علامت حک شده (YRM-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد احرامیان یزد

فولاد قزوین
قیمت میلگرد قزوین

آخرین بروزرسانی: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ - ساعت: ۰۹:۱۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 20 قزوین شاخه آجدار A3 28.5 کیلوگرم کارخانه 20 chart عدم تولید عدم تولید
فولاد نورد نوین ابهر
قیمت میلگرد نورد نوین ابهر

آخرین بروزرسانی: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ - ساعت: ۰۹:۱۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 20 نوین ابهر شاخه آجدار A3 28.5 کیلوگرم کارخانه 20 chart عدم تولید عدم تولید
فولاد هیربد زرندیه
قیمت میلگرد هیربد زرندیه

آخرین بروزرسانی: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۳:۱۳

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 20 هیربد زرندیه شاخه آجدار A3 29 کیلوگرم کارخانه 20 chart 19,128 19,220

طریقه تشخیص میلگرد فولاد هیربد، علامت حک شده (HIRBOD-CT) بر روی میلگردها می باشد.

نورد کرمان
قیمت میلگرد نورد کرمان

آخرین بروزرسانی: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۲:۳۴

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 20 کرمان شاخه آجدار A3 28 کیلوگرم کارخانه 20 chart 18,257 18,624
قیمت میلگرد ترانس

آخرین بروزرسانی: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ - ساعت: ۰۹:۱۰

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 20 ترانس 6 متری ترانس پولیش 15 کارخانه 20 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
فولاد قائم رازی
قیمت میلگرد قائم رازی

آخرین بروزرسانی: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۴:۲۴

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 20 قائم رازی شاخه آجدار A3 27.5 کیلوگرم کارخانه 20 chart 18,807 18,899

کارخانه قائم عبارت GHAEMPRCO را بعنوان علامت اختصاری روی میلگردهای تولیدی این مجتمع فولادی درج می کند. علامت اختصاری  میلگرد قائم رازی

گروه ملی صنعتی فولاد ایران
قیمت میلگرد گروه ملی صنعتی فولاد ایران

آخرین بروزرسانی: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ - ساعت: ۰۹:۱۰

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 20 گروه ملی شاخه آجدار A3 29.71 کیلوگرم کارخانه 20 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
کارخانه ذوب آهن اصفهان
قیمت میلگرد ساده A1 ذوب آهن

آخرین بروزرسانی: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ - ساعت: ۰۹:۱۸

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد آنالیز حالت نوع واحد سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد ساده 20 ذوب آهن اصفهان A1 شاخه 12 متری ساده کیلوگرم 20 chart عدم تولید عدم تولید
آذر گستر سدید
قیمت میلگرد ساده آذر گستر سدید

آخرین بروزرسانی: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۱:۵۴

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد آنالیز حالت نوع واحد سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد ساده 20 آذر گستر سدید A1 شاخه 6 الی 12 متری ساده کیلوگرم 20 chart 21,101 21,101
آیین صنعت
قیمت میلگرد ساده آیین صنعت

آخرین بروزرسانی: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ - ساعت: ۰۹:۱۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد آنالیز حالت نوع واحد سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 20 آیین صنعت A1 شاخه 6 متری ساده کیلوگرم 20 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
فولاد کویر کاشان
قیمت میلگرد ساده کویر کاشان

آخرین بروزرسانی: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ - ساعت: ۰۹:۱۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد آنالیز حالت نوع واحد سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد ساده 20 کویر کاشان A1 شاخه 12 متری ساده کیلوگرم 20 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
کارخانه البرز غرب
قیمت میلگرد البرز غرب

آخرین بروزرسانی: ۲۱ دی ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۴:۴۳

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 20 البرز غرب شاخه آجدار A3 30 کیلوگرم کارخانه 20 chart 17,202 17,339
فولاد روهینا جنوب دزفول
قیمت میلگرد آلیاژی روهینا جنوب

آخرین بروزرسانی: ۱۲ بهمن ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۵:۱۴

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد آلیاژی 20 روهینا شاخه (1191) CK45 - کیلوگرم کارخانه 20 chart 21,927 21,927
2 میلگرد آلیاژی 20 روهینا شاخه (1141) CK15 - کیلوگرم کارخانه 20 chart 19,174 19,174
3 میلگرد آلیاژی 20 روهینا شاخه MO40 - کیلوگرم کارخانه 20 chart 29,908 29,908

میلگرد سایز 20 یا آرماتور 20

میلگرد 20 یکی از انواع سایز میلگرد است که در رنج میلگردهای سنگین قرار دارد. برای تولید میلگرد 20 از نورد گرم استفاده می شود که تحت حرارت بالا شمش ذوب می گردد و سپس برای آج زنی آماده می شود. آج های موجود بر روی این سایز میلگرد باعث می شود در زمان استفاده، استحکام و قدرت بتن به صورت چشمگیری افزایش یابد. 

همچنین وزن میلگرد 20 نسبت به سایزهای قبلی و پر کاربردی همچون 14 و 16 به مراتب بیشتر است و به همان میزان، استقامت آن نیز بیشتر خواهد بود. لازم به ذکر است سایز 20 در دو نوع ساده و آجدار و به صورت شاخه و کلاف تولید می شود.

میلگرد سایز 20

 

خصوصیات و ویژگی های میلگرد 20 

کارخانه های تولیدکننده موجود در ایران برای تولید میلگرد 20، از استانداردهای A1 (میلگرد ساده)، A3 (میلگرد آجدار جناقی)، A4 (میلگرد آجدار مرکب) و ترانس پولیش بهره می برند. هر کدام از این آنالیزها به میلگرد، ویژگی و کیفیت خاصی می بخشد که می تواند در کارکرد آن نیز موثر باشد. به عنوان مثال میلگرد سایز 20 با آنالیز A3 در قسمت هایی از سازه که ممکن است با تغییر شکل رو به شود، اصلا مناسب نیست. 

اما اگر بخواهیم به صورت کلی خصوصیات این میلگرد را بیان کنیم به شرح زیر خواهد بود:

سایز میلگرد وزن میلگرد طول شاخه قطر میلگرد
20 30 کیلوگرم 12 متر 20 میلیمتر

نکته قابل توجه در مورد آرماتور 20 با آنالیز A3  این است که آج های موجود بر روی سطح پس از سرد شدن میلگرد بر روی آن حک می شود. همچنین اگر بر روی میلگرد 20 به دقت نگاه کنید، یکسری علائم بر روی آن خواهید دید که نشان دهند استاندارد مورد استفاده و روش تولید آن است؛ چرا که میلگرد سایز 20 در دو روش آلیاژی و ترمکس تولید می شود.  اگر بر روی میلگرد CT  یا CU وجود داشت به این معنا خواهد بود:

 • C موجود نشان دهنده آنالیز یعنی A3 است.
 • U نشان دهنده روش تولید به صورت آلیاژی می باشد.
 • T نشان دهنده تولید میلگرد به روش ترمکس است.

 

کاربرد میلگرد 20 برای کارکردهای صنعتی و ساختمانی

میلگرد 20 با توجه به استحکام بالا و همچنین تحمل بالا در برابر نیروهای کششی و فشارهای وارده، می تواند به خوبی پاسخگوی نیاز مهندسان سازه در ساخت اسکلت های بتنی و فلزی برای انواع سازه های مسکونی، تجاری و اداری باشد. لازم به ذکر است به دلیل استحکام و دوام بالایی که آرماتور 20 دارد، از آن به عنوان میلگرد تقویتی استفاده می شود و می تواند هزینه های جانبی سازه را کاهش دهد. البته برای اجرای عملیات اصلی در ساختمان سازی، سایز 20 می تواند نقش بسزایی ایفا کند. 

کاربرد میلگرد سایز 20 در ساختمان سازی

از آرماتور 20 می توان برای ساخت مواردی همچون:

 • ساخت ستون
 • ساخت تیر
 • ساخت آرماتور طولی در اجرای فرآیند فونداسیون سازه
 • ساخت انواع پل
 • ساخت انکربولت
 • ساخت دکل های نفتی
 • مقاوم سازی انواع سازه
 • مناسب برای انواع ساخت و ساز در پتروشیمی و پالایشگاه ها

استفاده کرد. البته کارکرد سایز 20 برای کارهای صنعتی و ساختمانی به وفور در پروژه های ساختمانی قابل مشاهده است.

 

کارخانه های تولیدکننده میلگرد 20

هر کارخانه تولیدکننده سایز 20 از استانداردهای اختصاصی موجود برای این سایز استفاده می کند. برخی از کارخانه ها با توجه به کیفیت و دستگاه هایی که برای تولید این سایز میلگرد استفاده می کنند، از معروفیت بیشتری برخوردار هستند. در این صفحه سعی شده است لیست تمام کارخانه هایی که میلگرد 20 را تولید می کنند به همراه قیمت روز میلگرد 20، ذکر شود که عبارتند از:

 

 • کارخانه ذوب آهن اصفهان
 • کارخانه راد همدان
 • کارخانه سیرجان حدید جنوب
 • کارخانه سیادن ابهر
 • کارخانه شاهرود
 • کارخانه گلستان
 • کارخانه ظفر بناب
 • کارخانه فولاد معراج البرز گلستان
 • کارخانه آذر امین
 • کارخانه شاهین بناب
 • کارخانه هشترود
 • کارخانه پرشین فولاد
 • کارخانه تیکمه داش
 • کارخانه درپاد تبریز
 • کارخانه میانه
 • کارخانه کیان فولاد ابهر
 • کارخانه جهان فولاد سیرجان
 • کارخانه آریا ذوب
 • کارخانه آناهیتا گیلان
 • کارخانه ارگ تبریز
 • کارخانه امیرکبیر خزر
 • کارخانه صائب
 • کارخانه بافق یزد
 • کارخانه حسن رود
 • کارخانه خرمدشت تاکستان
 • کارخانه روهینا جنوب دزفول
 • کارخانه سرمد ابرکوه
 • کارخانه زاگرس
 • کارخانه فایکو
 • کارخانه بردسیر کرمان
 • کارخانه آریان فولاد
 • کارخانه عتیق آذر تاکستان
 • کارخانه ایزدخواست جنوب
 • کارخانه ایوان غرب
 • کارخانه جهان فولاد غرب
 • کارخانه خلیج فارس
 • کارخانه نیشابور
 • کارخانه نیک صدرا توس
 • کارخانه کویر کاشان
 • کارخانه احرامیان یزد
 • کارخانه قزوین
 • کارخانه نورد نوین ابهر
 • کارخانه هیربد زرندیه
 • کارخانه نورد کرمان
 • کارخانه قائم رازی
 • گروه ملی صنعتی فولاد ایران
 • کارخانه آذر گستر سدید
 • کارخانه آیین صنعت
 • کارخانه کویر کاشان
 • کارخانه البرز غرب

 

آخرین قیمت میلگرد 20 به صورت آنلاین

همان طور که مشاهده می کنید قیمت میلگرد 20 هر کارخانه با هم متفاوت است. این تفاوت قیمت به یکسری عامل بستگی دارد که دانستن آن باعث می شود در زمان بررسی قیمت ها و خرید میلگرد 20 دقت بیشتر داشته باشید. قیمت میلگرد 20 به عامل هایی چون:

 •  گرید میلگرد
 •  استاندارد مورد استفاده
 •  وزن میلگرد
 • نوسانات ارز
 • قیمت جهانی آهن و فولاد
 • روش تولید میلگرد 
 • میزان عرضه و تقاضا در بازار
 • برند تولیدکننده

وابسته است. به عنوان مثال میلگرد سایز 20 که بر اساس آنالیز A3 تولید می گردد، از کربن بیشتری برای تولید آن استفاده شده است. در نتیجه نسبت به دیگر آنالیزها، از سختی و مقاومت بیشتری برخوردار است و قیمت آن به مراتب نیز بیشتر خواهد بود.

 

خرید میلگرد 20 با استفاده به روزترین قیمت ها

اگر قصد خرید میلگرد سایز 20 برای سازه خود دارید، به این نکته توجه داشته باشید که قیمت ها به صورت روزانه و آنلاین برای هر کارخانه در جداول بالا به روز رسانی می گردد. در زمان خرید میلگرد 20 به این نکته توجه داشته باشید که هر بسته شامل پلاک است که اطلاعات میلگرد بر روی آن درج شده است.

همچنین برای خرید حتما با کارشناس فروش میلگرد تماس بگیرید تا مراحل تامین محصول مورد نظر با سرعت بیشتری انجام گیرد. کارشناس فروش پس از تامین، برای شما پیش فاکتور ارسال می کند تا تسویه حساب بار انجام گیرد و در نهایت برای شما فاکتور رسمی ارسال می گردد. 

 

سوالات متداول


وزن میلگرد 20 بسته به کارخانه تولید کننده و استاندارد مورد استفاده، متغیر خواهد بود.


میلگرد 20 بر اساس آنالیزهای A1 (میلگرد ساده)، A3 (میلگرد آجدار جناقی)، A4 (میلگرد آجدار مرکب) و همچنین ترانس پولیش تولید می گردد.