قیمت امروز میلگرد 20 به تاریخ ۱۴۰۲/۹/۱۶ از 54 کارخانه در جدول زیر به روزرسانی شد.

قیمت میلگرد 20 به صورت روزانه بعد از استعلام از کارخانه های تولیدکننده در جداول بالا به روزرسانی می گردد. شما می توانید با داشتن آخرین قیمت سایز 20، برای خرید آن اقدام کنید. برای این کار ابتدا می بایست با کارشناس فروش میلگرد تماس بگیرید تا فرآیندهای اجرائی خرید میلگرد 20 تکمیل گردد و سپس فاکتور رسمی برای شما صادر گردد. لازم به ذکر است قیمت های مندرج در جدول ها، همگی بدون احتساب ارزش افزوده می باشند.

ذوب آهن اصفهان

قیمت میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۶ ساعت ۱۱:۵۵:۱۳

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 20 ذوب آهن اصفهان شاخه آجدار A3 30 کیلوگرم کارخانه 20 امروز -100 22,202
2 میلگرد 20 ذوب آهن اصفهان شاخه آجدار A3 30 کیلوگرم انبار 20 امروز -100 22,202

طریقه تشخیص میلگرد کارخانه ذوب آهن اصفهان، علامت اختصاری حک شده (ESCO-CU) بر روی محصولات می باشد.

علامت اختصاری  میلگرد ذوب آهن اصفهان

علامت اختصاری میلگرد کارخانه ها

راد همدان

قیمت میلگرد آجدار راد همدان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۶ ساعت ۹:۰۶:۰۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 20 راد همدان شاخه آجدار A3 27 کیلوگرم کارخانه 20 امروز ثابت 21,972

طریقه تشخیص میلگرد فولاد راد همدان، علامت حک شده (RAD-CT و SRH-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد راد همدان

سیرجان حدید جنوب

قیمت میلگرد آجدار سیرجان حدید جنوب

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۶ ساعت ۱۰:۱۷:۴۵

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 20 سیرجان حدید شاخه آجدار A3 28 کیلوگرم کارخانه 20 ۱۴۰۲/۸/۲۴ ثابت 21,835

طریقه تشخیص میلگردهای کارخانه سیرجان حدید جنوب، علامت حک شده (SIRJANH-CU) میباشد. علامت اختصاری  میلگرد سیرجان حدید جنوب

سیادن ابهر

قیمت میلگرد آجدار سیادن ابهر

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۶ ساعت ۱۰:۰۷:۴۴

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 20 سیادن ابهر شاخه آجدار A3 29.6 کیلوگرم کارخانه 20 امروز ثابت 20,275
شاهرود

قیمت میلگرد آجدار شاهرود

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۶ ساعت ۱۰:۵۱:۰۵

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 20 شاهرود شاخه آجدار A3 29.6 کیلوگرم کارخانه 20 امروز ثابت 21,101

طریقه تشخیص میلگرد فولاد شاهرود، علامت حک شده (SHS-TC) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد شاهرود

فولاد گلستان

قیمت میلگرد آجدار گلستان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۶ ساعت ۹:۰۵:۳۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 20 گلستان شاخه آجدار A3 29 کیلوگرم کارخانه 20 --- عدم تولید عدم تولید
فولاد ظفر بناب

قیمت میلگرد آجدار ظفر بناب

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۶ ساعت ۱۰:۰۷:۲۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 20 ظفر بناب شاخه آجدار A3 23 کیلوگرم کارخانه 20 امروز ثابت 21,376

طریقه تشخیص میلگرد فولاد ظفر بناب، علامت حک شده (ZN-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد ظفر بناب

فولاد اطلس گلستان

قیمت میلگرد آجدار فولاد اطلس گلستان(معراج سابق)

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۴۳:۳۴

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 20 البرز گلستان شاخه آجدار A3 30 کیلوگرم کارخانه 20 --- ثابت 29,376
فولاد آذر امین

قیمت میلگرد آجدار آذر امین

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۶ ساعت ۱۰:۱۳:۴۸

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 20 آذر فولاد امین شاخه آجدار A3 28.3 کیلوگرم کارخانه 20 امروز ثابت 20,734

طریقه تشخیص میلگرد مجتمع فولاد امین، علامت اختصاری (afa-CT) حک شده روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد آذر امین

فولاد شاهین بناب

قیمت میلگرد آجدار شاهین بناب

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۶ ساعت ۱۰:۰۸:۰۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 20 شاهین بناب شاخه آجدار A3 28.98 کیلوگرم کارخانه 20 امروز ثابت 20,183

طریقه تشخیص میلگردهای کارخانه فولاد شاهین بناب، علامت حک شده (BS-CT) بر روی محصولات می باشد. علامت اختصاری  میلگرد شاهین بناب

فولاد هشترود

قیمت میلگرد آجدار هشترود

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۶ ساعت ۱۰:۳۷:۴۴

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 20 هشترود شاخه آجدار A3 12.8 کیلوگرم کارخانه 20 امروز ثابت 21,560

طریقه تشخیص میلگرد فولاد هشترود، علامت حک شده (FSD-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد هشترود

پرشین فولاد

قیمت میلگرد آجدار پرشین فولاد

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۶ ساعت ۱۱:۲۸:۵۵

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 20 پرشین فولاد شاخه آجدار A3 29 کیلوگرم کارخانه 20 امروز ثابت 20,367

طریقه تشخیص میلگرد فولاد پرشین، علامت حک شده (PSG) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد پرشین فولاد

فولاد تیکمه داش

قیمت میلگرد آجدار تیکمه داش

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۶ ساعت ۱۱:۲۹:۰۷

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 20 کاوه تیکمه داش شاخه آجدار A3 28.5 کیلوگرم کارخانه 20 امروز ثابت 20,688

طریقه تشخیص میلگرد فولاد کاوه تیکمه داش، علامت حک شده (SFK-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد تیکمه داش

فولاد درپاد تبریز

قیمت میلگرد آجدار درپاد تبریز

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۶ ساعت ۱۱:۲۸:۰۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 20 درپاد تبریز شاخه آجدار A3 30 کیلوگرم کارخانه 20 امروز ثابت 22,936

طریقه تشخیص میلگرد فولاد درپاد تبریز، علامت حک شده (D) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد درپاد تبریز

فولاد میانه

قیمت میلگرد آجدار میانه

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۶ ساعت ۱۰:۱۷:۳۳

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 20 میانه شاخه آجدار A3 30 کیلوگرم کارخانه 20 امروز ثابت 20,642

طریقه تشخیص میلگرد کارخانه فولاد آذربایجان (میانه)، علامت حک شده (FF-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد میانه

کیان فولاد ابهر

قیمت میلگرد آجدار کیان فولاد ابهر

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۵ ساعت ۱۲:۳۴:۵۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 20 کیان ابهر شاخه آجدار A3 29.5 کیلوگرم کارخانه 20 ۱۴۰۲/۹/۱۵ 100 20,275
جهان فولاد سیرجان

قیمت میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۶ ساعت ۱۱:۳۲:۱۸

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 20 جهان فولاد سیرجان شاخه آجدار A3 28.9 کیلوگرم کارخانه 20 امروز ثابت 20,367
فولاد آریا ذوب

قیمت میلگرد آجدار آریا ذوب

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۶ ساعت ۹:۰۵:۳۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 20 آریا ذوب شاخه آجدار A3 29 کیلوگرم کارخانه 20 --- عدم تولید عدم تولید

طریقه تشخیص میلگرد فولاد آریا ذوب، علامت حک شده (ARIA-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد آریا ذوب

فولاد آناهیتا گیلان

قیمت میلگرد آجدار آناهیتا گیلان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۶ ساعت ۱۰:۰۸:۲۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 20 آناهیتا گیلان شاخه آجدار A3 28 کیلوگرم کارخانه 20 امروز ثابت 21,376

طریقه تشخیص میلگرد فولاد آناهیتا گیلان، علامت حک شده (AG-JU) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد آناهیتا گیلان

فولاد ارگ تبریز

قیمت میلگرد آجدار ارگ تبریز

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۶ ساعت ۱۰:۱۷:۱۰

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 20 ارگ تبریز شاخه آجدار A3 49.5 کیلوگرم کارخانه 20 امروز ثابت 20,092

طریقه تشخیص میلگرد کارخانه ارگ تبریز، علامت حک شده (FAT-CT) بر روی محصولات می باشد. علامت اختصاری  میلگرد ارگ تبریز

فولاد امیرکبیر خزر

قیمت میلگرد آجدار امیرکبیر خزر

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۶ ساعت ۱۱:۱۷:۳۰

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 20 امیرکبیر خزر شاخه آجدار A3 28 کیلوگرم کارخانه 20 امروز ثابت 20,367

نحوه تشخیص میلگرد امیر کبیر خزر، علامت اختصاری (AKS-CT) حک شده بر روی میلگرد ها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد امیرکبیر خزر

فولاد صائب

قیمت میلگرد آجدار صائب

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۶ ساعت ۱۰:۳۱:۰۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 20 صائب تبریز شاخه آجدار A3 29.7 کیلوگرم کارخانه 20 امروز ثابت 22,936
فولاد بافق یزد

قیمت میلگرد آجدار بافق یزد

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۶ ساعت ۱۰:۰۹:۰۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 20 بافق یزد شاخه آجدار A3 29.6 کیلوگرم کارخانه 20 امروز ثابت 20,826

طریقه تشخیص میلگرد فولاد بافق یزد، علامت حک شده (BMISCO-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد بافق یزد

فولاد حسن رود

قیمت میلگرد آجدار حسن رود

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۶ ساعت ۱۲:۰۲:۴۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 20 حسن رود شاخه آجدار A3 28 کیلوگرم کارخانه 20 ۱۴۰۲/۷/۱ -200 22,477
فولاد خرمدشت تاکستان

قیمت میلگرد آجدار خرمدشت تاکستان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۶ ساعت ۱۳:۱۹:۱۴

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 20 خرمدشت تاکستان شاخه آجدار A3 29 کیلوگرم کارخانه 20 ۱۴۰۲/۸/۱ ثابت 21,101
فولاد روهینا جنوب دزفول

قیمت میلگرد آجدار روهینا جنوب دزفول

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۵ ساعت ۱۳:۲۳:۴۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 20 روهینا جنوب دزفول شاخه آجدار A3 29 کیلوگرم کارخانه 20 ۱۴۰۲/۷/۱۷ ثابت 24,954

طریقه تشخیص میلگرد فولاد روهینا جنوب، علامت حک شده (ROUHINA-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد روهینا جنوب دزفول

فولاد سرمد ابرکوه

قیمت میلگرد آجدار سرمد ابرکوه

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۶ ساعت ۱۱:۲۹:۵۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 20 سرمد ابرکوه شاخه آجدار A3 29.5 کیلوگرم کارخانه 20 امروز ثابت 20,367

طریقه تشخیص میلگردهای کارخانه سرمد ابرکوه یزد، علامت حک شده (SAIS-CT) میباشد. علامت اختصاری  میلگرد سرمد ابرکوه

فولاد زاگرس

قیمت میلگرد آجدار زاگرس

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۶ ساعت ۱۱:۳۲:۲۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 20 صبا فولاد زاگرس شاخه آجدار A3 29 کیلوگرم کارخانه 20 امروز ثابت 20,734

طریقه تشخیص میلگرد کارخانه صبا فولاد زاگرس، علامت حک شده (SFZ-CT) میباشد. علامت اختصاری  میلگرد زاگرس

فولاد فایکو

قیمت میلگرد آجدار فایکو

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۶ ساعت ۱۱:۲۹:۳۰

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 20 فایکو شاخه آجدار A3 29.5 کیلوگرم کارخانه 20 امروز ثابت 20,550

نحوه تشخیص میلگرد کارخانه فولاد البرز ایرانیان (فایکو)، علامت حک شده (FAICO-TC) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد فایکو

فولاد بردسیر کرمان

قیمت میلگرد آجدار بردسیر کرمان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۵ ساعت ۱۳:۲۲:۴۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 20 بردسیر کرمان شاخه آجدار A3 28 کیلوگرم کارخانه 20 ۱۴۰۲/۹/۱۵ تماس بگیرید تماس بگیرید

علامت شناسایی که بر روی میلگرد فولاد بردسیر کرمان می باشد، به شکل نامفهوم بر روی بدنه آج دار میلگرد به صورت یک خط کج حک شده است. علامت اختصاری  میلگرد بردسیر کرمان

آریان فولاد

قیمت میلگرد آجدار آریان فولاد

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۶ ساعت ۱۰:۰۸:۴۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 20 آریان فولاد شاخه آجدار A3 30 کیلوگرم کارخانه 20 امروز ثابت 20,413

طریقه تشخیص میلگردهای کارخانه آریان فولاد، علامت حک شده (AS-JU و AS-CT) میباشد. علامت اختصاری  میلگرد آریان فولاد

عتیق آذر سهند

قیمت میلگرد آجدار عتیق آذر سهند (تاکستان)

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۶ ساعت ۱۰:۰۸:۳۷

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 20 عتیق آذر سهند شاخه آجدار A3 29.64 کیلوگرم کارخانه 20 امروز ثابت 20,229
فولاد ایزدخواست جنوب

قیمت میلگرد آجدار ایزدخواست جنوب

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۶ ساعت ۹:۰۴:۰۴

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 20 ایزدخواست جنوب شاخه آجدار A3 29 کیلوگرم کارخانه 20 --- تعطیلی کارخانه تعطیلی کارخانه
فولاد ایوان غرب

قیمت میلگرد آجدار ایوان غرب

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۶ ساعت ۹:۰۴:۱۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 20 ایوان غرب شاخه آجدار A3 29 کیلوگرم کارخانه 20 --- تعطیلی کارخانه تعطیلی کارخانه

نحوه تشخیص میلگرد فولاد ایوان، علامت حک شده (ISCO-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد ایوان غرب

جهان فولاد غرب

قیمت میلگرد آجدار جهان فولاد غرب

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۶ ساعت ۹:۲۵:۵۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 20 جهان فولاد غرب شاخه آجدار A3 26.5 کیلوگرم کارخانه 20 امروز تماس بگیرید تماس بگیرید
فولاد خلیج فارس

قیمت میلگرد آجدار خلیج فارس

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۶ ساعت ۹:۲۶:۱۷

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 20 آتیه خلیج فارس شاخه آجدار A3 28.9 کیلوگرم کارخانه 20 ۱۴۰۲/۸/۶ -200 21,193
فولاد خراسان

قیمت میلگرد آجدار نیشابور

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۶ ساعت ۱۱:۲۹:۴۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 20 نیشابور شاخه آجدار A3 29.6 کیلوگرم کارخانه 20 امروز ثابت 21,284

طریقه تشخیص میلگرد فولاد خراسان، علامت حک شده (KSCCO-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد نیشابور

فولاد نیک صدرا توس

قیمت میلگرد آجدار نیک صدرا توس

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۴۷:۵۴

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 20 نیک صدرا توس شاخه آجدار A3 29.4 کیلوگرم کارخانه 20 --- ثابت 22,890

طریقه تشخیص میلگرد فولاد نیک صدرای توس، علامت حک شده (NS-TC) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد نیک صدرا توس

فولاد کویر کاشان

قیمت میلگرد آجدار کویر کاشان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۶ ساعت ۱۰:۱۷:۲۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 20 کویر کاشان شاخه آجدار A3 30 کیلوگرم کارخانه 20 امروز ثابت 21,376

طریقه تشخیص میلگرد فولاد کویر کاشان، علامت حک شده (KAVIR) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد کویر کاشان

فولاد احرامیان یزد

قیمت میلگرد آجدار احرامیان یزد

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۶ ساعت ۱۱:۱۹:۰۸

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 20 یزد احرامیان شاخه آجدار A3 29 کیلوگرم کارخانه 20 امروز ثابت 20,284
2 میلگرد 20 یزد احرامیان شاخه آجدار A4 - کیلوگرم کارخانه 20 امروز تماس بگیرید تماس بگیرید

طریقه تشخیص میلگرد فولاد نورد یزد، علامت حک شده (YRM-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد احرامیان یزد

فولاد قزوین

قیمت میلگرد آجدار قزوین

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۶ ساعت ۹:۰۵:۰۳

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 20 قزوین شاخه آجدار A3 28.5 کیلوگرم کارخانه 20 --- عدم تولید عدم تولید
فولاد نورد نوین ابهر

قیمت میلگرد آجدار نورد نوین ابهر

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۶ ساعت ۹:۰۵:۱۳

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 20 نوین ابهر شاخه آجدار A3 28.5 کیلوگرم کارخانه 20 --- عدم تولید عدم تولید
فولاد هیربد زرندیه

قیمت میلگرد آجدار هیربد زرندیه

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۶ ساعت ۱۱:۱۷:۰۸

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 20 هیربد زرندیه شاخه آجدار A3 29 کیلوگرم کارخانه 20 امروز ثابت 20,505

طریقه تشخیص میلگرد فولاد هیربد، علامت حک شده (HIRBOD-CT) بر روی میلگردها می باشد.

نورد کرمان

قیمت میلگرد آجدار نورد کرمان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۶ ساعت ۱۱:۲۹:۱۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 20 کرمان شاخه آجدار A3 28 کیلوگرم کارخانه 20 امروز ثابت 19,908

قیمت میلگرد ترانس

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۵۵:۵۸

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 20 ترانس 6 متری ترانس پولیش 15 کارخانه 20 کیلوگرم --- ثابت 27,523
فولاد قائم رازی

قیمت میلگرد آجدار قائم رازی

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۶ ساعت ۱۱:۱۷:۱۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 20 قائم رازی شاخه آجدار A3 27.5 کیلوگرم کارخانه 20 امروز ثابت 20,275

کارخانه قائم عبارت GHAEMPRCO را بعنوان علامت اختصاری روی میلگردهای تولیدی این مجتمع فولادی درج می کند. علامت اختصاری  میلگرد قائم رازی

گروه ملی صنعتی فولاد ایران

قیمت میلگرد آجدار گروه ملی صنعتی فولاد ایران

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۵ ساعت ۱۳:۲۳:۲۷

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 20 گروه ملی شاخه آجدار A3 29.71 کیلوگرم کارخانه 20 ۱۴۰۲/۹/۱۵ 150 20,183
ذوب آهن اصفهان

قیمت میلگرد ساده A1 ذوب آهن

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۶ ساعت ۹:۰۵:۴۸

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد آنالیز حالت نوع واحد سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد ساده 20 ذوب آهن اصفهان A1 شاخه 12 متری ساده کیلوگرم 20 --- عدم تولید عدم تولید
آذر گستر سدید

قیمت میلگرد ساده آذر گستر سدید

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۶ ساعت ۱۰:۳۰:۳۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد آنالیز حالت نوع واحد سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد ساده 20 آذر گستر سدید A1 شاخه 6 الی 12 متری ساده کیلوگرم 20 امروز ثابت 24,312
آیین صنعت

قیمت میلگرد ساده آیین صنعت

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۶ ساعت ۹:۰۹:۰۷

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد آنالیز حالت نوع واحد سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 20 آیین صنعت A1 شاخه 6 متری ساده کیلوگرم 20 امروز ثابت 25,092
فولاد کویر کاشان

قیمت میلگرد ساده کویر کاشان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۶ ساعت ۹:۲۵:۱۷

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد آنالیز حالت نوع واحد سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد ساده 20 کویر کاشان A1 شاخه 12 متری ساده کیلوگرم 20 امروز ثابت 27,064
البرز غرب

قیمت میلگرد آجدار البرز غرب

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۶ ساعت ۹:۲۵:۵۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 20 البرز غرب شاخه آجدار A3 30 کیلوگرم کارخانه 20 امروز ثابت 20,367
فولاد روهینا جنوب دزفول

قیمت میلگرد آلیاژی روهینا جنوب

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۸/۲۷ ساعت ۸:۲۱:۴۷

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد آلیاژی 20 روهینا شاخه (1191) CK45 - کیلوگرم کارخانه 20 ۱۴۰۲/۸/۲۷ ثابت 28,303
2 میلگرد آلیاژی 20 روهینا شاخه (1141) CK15 - کیلوگرم کارخانه 20 ۱۴۰۲/۸/۲۷ ثابت 26,500
3 میلگرد آلیاژی 20 روهینا شاخه MO40 - کیلوگرم کارخانه 20 ۱۴۰۲/۸/۲۷ ثابت 42,697
صنایع فولاد کاوه

قیمت میلگرد آجدار فولاد کاوه ساوه

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۵ ساعت ۱۱:۴۲:۱۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 20 فولاد کاوه ساوه شاخه آجدار A3 26.5 کیلوگرم کارخانه 20 ۱۴۰۲/۹/۱۵ 300 20,550