قیمت میلگرد 20 به صورت روزانه بعد از استعلام از کارخانه های تولیدکننده در جداول بالا به روزرسانی می گردد. شما می توانید با داشتن آخرین قیمت سایز 20، برای خرید آن اقدام کنید. برای این کار ابتدا می بایست با کارشناس فروش میلگرد تماس بگیرید تا فرآیندهای اجرائی خرید میلگرد 20 تکمیل گردد و سپس فاکتور رسمی برای شما صادر گردد. لازم به ذکر است قیمت های مندرج در جدول ها، همگی بدون احتساب ارزش افزوده می باشند.

کارخانه ذوب آهن اصفهان
قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان

آخرین بروزرسانی: ۰۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۳:۴۵

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 20 ذوب آهن اصفهان شاخه آجدار A3 30 کارخانه 20 کیلوگرم chart 14,450 14,495
2 میلگرد 20 ذوب آهن اصفهان شاخه آجدار A3 30 انبار 20 کیلوگرم chart 14,450 14,495

طریقه تشخیص میلگرد کارخانه ذوب آهن اصفهان، علامت اختصاری حک شده (ESCO-CU) بر روی محصولات می باشد.

علامت اختصاری میلگرد ذوب آهن اصفهان

علامت اختصاری میلگرد کارخانه ها

راد همدان
قیمت میلگرد راد همدان

آخرین بروزرسانی: ۰۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۰:۰۰

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 20 راد همدان شاخه آجدار A3 27 کارخانه 20 کیلوگرم chart 15,482 15,482

طریقه تشخیص میلگرد فولاد راد همدان، علامت حک شده (RAD-CT و SRH-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد راد همدان

سیرجان حدید جنوب
قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب

آخرین بروزرسانی: ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۰:۳۳

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 20 سیرجان حدید شاخه آجدار A3 26 کارخانه 20 کیلوگرم chart 15,459 15,459
2 میلگرد 22 سیرجان حدید شاخه آجدار A3 26 کارخانه 20 کیلوگرم chart 15,459 15,459
3 میلگرد 25 سیرجان حدید شاخه آجدار A3 26 کارخانه 20 کیلوگرم chart 15,459 15,459

طریقه تشخیص میلگردهای کارخانه سیرجان حدید جنوب، علامت حک شده (SIRJANH-CU) میباشد. علامت اختصاری  میلگرد سیرجان حدید جنوب

سیادن ابهر
قیمت میلگرد سیادن ابهر

آخرین بروزرسانی: ۰۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۲:۱۳

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 20 سیادن ابهر شاخه آجدار A3 29.6 کارخانه 20 کیلوگرم chart 14,266 14,266
شاهرود
قیمت میلگرد شاهرود

آخرین بروزرسانی: ۰۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۵:۱۸

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 20 شاهرود شاخه آجدار A3 29.6 کارخانه 20 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید

طریقه تشخیص میلگرد فولاد شاهرود، علامت حک شده (SHS-TC) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد شاهرود

فولاد گلستان
قیمت میلگرد گلستان

آخرین بروزرسانی: ۰۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۵:۱۸

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 20 گلستان شاخه آجدار A3 29 کارخانه 20 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
فولاد ظفر بناب
قیمت میلگرد ظفر بناب

آخرین بروزرسانی: ۰۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۱:۱۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 20 ظفر بناب شاخه آجدار A3 27.8 کارخانه 20 کیلوگرم chart 14,908 14,908

طریقه تشخیص میلگرد فولاد ظفر بناب، علامت حک شده (ZN-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد ظفر بناب

کارخانه فولاد اطلس گلستان
قیمت میلگرد فولاد اطلس گلستان(معراج سابق)

آخرین بروزرسانی: ۰۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۵:۱۸

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 20 البرز گلستان شاخه آجدار A3 30 کارخانه 20 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
فولاد آذر امین
قیمت میلگرد آذر امین

آخرین بروزرسانی: ۰۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۲:۱۵

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 20 آذر فولاد امین شاخه آجدار A3 28.3 کارخانه 20 کیلوگرم chart 14,587 14,587

طریقه تشخیص میلگرد مجتمع فولاد امین، علامت اختصاری (afa-CT) حک شده روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری میلگرد آذر امین

فولاد شاهین بناب
قیمت میلگرد شاهین بناب

آخرین بروزرسانی: ۰۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۶:۱۳

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 20 شاهین بناب شاخه آجدار A3 28.98 کارخانه 20 کیلوگرم chart 14,587 14,587

طریقه تشخیص میلگردهای کارخانه فولاد شاهین بناب، علامت حک شده (BS-CT) بر روی محصولات می باشد. علامت اختصاری میلگرد شاهین بناب

فولاد هشترود
قیمت میلگرد هشترود

آخرین بروزرسانی: ۰۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۱:۲۰

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 20 هشترود شاخه آجدار A3 12.8 کارخانه 20 کیلوگرم chart 14,817 14,817

طریقه تشخیص میلگرد فولاد هشترود، علامت حک شده (FSD-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری میلگرد هشترود

پرشین فولاد
قیمت میلگرد پرشین فولاد

آخرین بروزرسانی: ۰۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۲:۵۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 20 پرشین فولاد شاخه آجدار A3 29 کارخانه 20 کیلوگرم chart 14,679 14,679

طریقه تشخیص میلگرد فولاد پرشین، علامت حک شده (PSG) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری میلگرد پرشین فولاد

فولاد تیکمه داش
قیمت میلگرد تیکمه داش

آخرین بروزرسانی: ۰۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۳:۳۳

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 20 کاوه تیکمه داش شاخه آجدار A3 28.5 کارخانه 20 کیلوگرم chart 14,679 14,679

طریقه تشخیص میلگرد فولاد کاوه تیکمه داش، علامت حک شده (SFK-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری میلگرد تیکمه داش

فولاد درپاد تبریز
قیمت میلگرد درپاد تبریز

آخرین بروزرسانی: ۰۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۲:۱۳

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 20 درپاد تبریز شاخه آجدار A3 30 کارخانه 20 کیلوگرم chart 14,587 14,587

طریقه تشخیص میلگرد فولاد درپاد تبریز، علامت حک شده (D) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری میلگرد درپاد تبریز

فولاد میانه
قیمت میلگرد میانه

آخرین بروزرسانی: ۰۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۴:۲۰

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 20 میانه شاخه آجدار A3 30 کیلوگرم 20 chart 14,312 14,404

طریقه تشخیص میلگرد کارخانه فولاد آذربایجان (میانه)، علامت حک شده (FF-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری میلگرد میانه

کیان فولاد ابهر
قیمت میلگرد کیان فولاد ابهر

آخرین بروزرسانی: ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۲:۲۷

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 20 کیان ابهر شاخه آجدار A3 29.5 کارخانه 20 کیلوگرم chart 14,220 14,220
جهان فولاد سیرجان
قیمت میلگرد جهان فولاد سیرجان

آخرین بروزرسانی: ۰۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۴:۱۴

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 20 جهان فولاد سیرجان شاخه آجدار A3 28.9 کارخانه 20 کیلوگرم chart 13,945 13,945
فولاد آریا ذوب
قیمت میلگرد آریا ذوب

آخرین بروزرسانی: ۰۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۵:۱۸

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 20 آریا ذوب شاخه آجدار A3 29 کارخانه 20 کیلوگرم chart عدم تولید عدم تولید

طریقه تشخیص میلگرد فولاد آریا ذوب، علامت حک شده (ARIA-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری میلگرد آریا ذوب

فولاد آناهیتا گیلان
قیمت میلگرد آناهیتا گیلان

آخرین بروزرسانی: ۰۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۲:۱۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 20 آناهیتا گیلان شاخه آجدار A3 28 کارخانه 20 کیلوگرم chart 14,954 14,954

طریقه تشخیص میلگرد فولاد آناهیتا گیلان، علامت حک شده (AG-JU) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری میلگرد آناهیتا گیلان

فولاد ارگ تبریز
قیمت میلگرد ارگ تبریز

آخرین بروزرسانی: ۰۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۱:۱۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 20 ارگ تبریز شاخه آجدار A3 49.5 کارخانه 20 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید

طریقه تشخیص میلگرد کارخانه ارگ تبریز، علامت حک شده (FAT-CT) بر روی محصولات می باشد. علامت اختصاری میلگرد ارگ تبریز

فولاد امیرکبیر خزر
قیمت میلگرد امیرکبیر خزر

آخرین بروزرسانی: ۰۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۴:۱۷

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 20 امیرکبیر خزر شاخه آجدار A3 28 کارخانه 20 کیلوگرم chart 14,358 14,266

نحوه تشخیص میلگرد امیر کبیر خزر، علامت اختصاری (AKS-CT) حک شده بر روی میلگرد ها می باشد. علامت اختصاری میلگرد امیرکبیر خزر

فولاد صائب
قیمت میلگرد صائب

آخرین بروزرسانی: ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۵:۴۷

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 20 صائب تبریز شاخه آجدار A3 29.7 کیلوگرم 20 chart 14,679 14,679
فولاد بافق یزد
قیمت میلگرد بافق یزد

آخرین بروزرسانی: ۰۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۴:۱۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 20 بافق یزد شاخه آجدار A3 29.6 کارخانه 20 کیلوگرم chart 14,312 14,220

طریقه تشخیص میلگرد فولاد بافق یزد، علامت حک شده (BMISCO-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری میلگرد بافق یزد

فولاد حسن رود
قیمت میلگرد حسن رود

آخرین بروزرسانی: ۰۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۲:۱۴

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 20 حسن رود شاخه آجدار A3 28 کارخانه 20 کیلوگرم chart 14,587 14,495
فولاد خرمدشت تاکستان
قیمت میلگرد خرمدشت تاکستان

آخرین بروزرسانی: ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۳:۵۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 20 خرمدشت تاکستان شاخه آجدار A3 29 کارخانه 20 کیلوگرم chart 14,037 14,037
فولاد روهینا جنوب دزفول
قیمت میلگرد روهینا جنوب دزفول

آخرین بروزرسانی: ۰۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۴:۱۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 20 روهینا جنوب دزفول شاخه آجدار A3 29 کارخانه 20 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید

طریقه تشخیص میلگرد فولاد روهینا جنوب، علامت حک شده (ROUHINA-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری میلگرد روهینا جنوب دزفول

فولاد سرمد ابرکوه
قیمت میلگرد سرمد ابرکوه

آخرین بروزرسانی: ۰۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۴:۱۳

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 20 سرمد ابرکوه شاخه آجدار A3 29.5 کارخانه 20 کیلوگرم chart 14,037 14,037

طریقه تشخیص میلگردهای کارخانه سرمد ابرکوه یزد، علامت حک شده (SAIS-CT) میباشد. علامت اختصاری میلگرد سرمد ابرکوه

فولاد زاگرس
قیمت میلگرد زاگرس

آخرین بروزرسانی: ۰۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۴:۲۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 20 صبا فولاد زاگرس شاخه آجدار A3 29 کارخانه 20 کیلوگرم chart 14,495 14,587

طریقه تشخیص میلگرد کارخانه صبا فولاد زاگرس، علامت حک شده (SFZ-CT) میباشد. علامت اختصاری میلگرد زاگرس

فولاد فایکو
قیمت میلگرد فایکو

آخرین بروزرسانی: ۰۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۳:۵۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 20 فایکو شاخه آجدار A3 29.5 کارخانه 20 کیلوگرم chart 14,174 14,174

نحوه تشخیص میلگرد کارخانه فولاد البرز ایرانیان (فایکو)، علامت حک شده (FAICO-TC) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری میلگرد فایکو

فولاد بردسیر کرمان
قیمت میلگرد بردسیر کرمان

آخرین بروزرسانی: ۲۹ شهریور ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۳:۱۳

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 20 بردسیر کرمان شاخه آجدار A3 28 کارخانه 20 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید

علامت شناسایی که بر روی میلگرد فولاد بردسیر کرمان می باشد، به شکل نامفهوم بر روی بدنه آج دار میلگرد به صورت یک خط کج حک شده است. علامت اختصاری میلگرد بردسیر کرمان

آریان فولاد
قیمت میلگرد آریان فولاد

آخرین بروزرسانی: ۰۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۳:۵۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 20 آریان فولاد شاخه آجدار A3 30 کارخانه 20 کیلوگرم chart 14,128 14,037

طریقه تشخیص میلگردهای کارخانه آریان فولاد، علامت حک شده (AS-JU و AS-CT) میباشد. علامت اختصاری میلگرد آریان فولاد

عتیق آذر تاکستان
قیمت میلگرد عتیق آذر تاکستان

آخرین بروزرسانی: ۰۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۱:۲۰

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 20 تاکستان شاخه آجدار A3 29.64 کارخانه 20 کیلوگرم chart 14,220 14,220
فولاد ایزدخواست جنوب
قیمت میلگرد ایزدخواست جنوب

آخرین بروزرسانی: ۰۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۵:۴۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 20 ایزدخواست جنوب شاخه آجدار A3 29 کارخانه 20 کیلوگرم chart تعطیلی کارخانه تعطیلی کارخانه
فولاد ایوان غرب
قیمت میلگرد ایوان غرب

آخرین بروزرسانی: ۰۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۵:۴۳

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 20 ایوان غرب شاخه آجدار A3 29 کارخانه 20 کیلوگرم chart تعطیلی کارخانه تعطیلی کارخانه

نحوه تشخیص میلگرد فولاد ایوان، علامت حک شده (ISCO-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری میلگرد ایوان غرب

جهان فولاد غرب
قیمت میلگرد جهان فولاد غرب

آخرین بروزرسانی: ۰۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۴:۲۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 20 جهان فولاد غرب شاخه آجدار A3 26.5 کارخانه 20 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
فولاد خلیج فارس
قیمت میلگرد خلیج فارس

آخرین بروزرسانی: ۰۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۴:۱۸

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 20 آتیه خلیج فارس شاخه آجدار A3 28.9 کارخانه 20 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
فولاد خراسان
قیمت میلگرد نیشابور

آخرین بروزرسانی: ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۰:۴۸

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 20 نیشابور شاخه آجدار A3 29.6 کارخانه 20 کیلوگرم chart 14,550 14,459

طریقه تشخیص میلگرد فولاد خراسان، علامت حک شده (KSCCO-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری میلگرد نیشابور

فولاد نیک صدرا توس
قیمت میلگرد نیک صدرا توس

آخرین بروزرسانی: ۰۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۵:۳۸

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 20 نیک صدرا توس شاخه آجدار A3 29.4 کارخانه 20 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید

طریقه تشخیص میلگرد فولاد نیک صدرای توس، علامت حک شده (NS-TC) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری میلگرد نیک صدرا توس

فولاد کویر کاشان
قیمت میلگرد کویر کاشان

آخرین بروزرسانی: ۰۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۵:۲۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 20 کویر کاشان شاخه آجدار A3 30 کارخانه 20 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید

طریقه تشخیص میلگرد فولاد کویر کاشان، علامت حک شده (KAVIR) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری میلگرد کویر کاشان

فولاد احرامیان یزد
قیمت میلگرد احرامیان یزد

آخرین بروزرسانی: ۰۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۴:۱۵

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 20 یزد احرامیان شاخه آجدار A3 29 کارخانه 20 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
2 میلگرد 20 یزد احرامیان شاخه آجدار A4 - کارخانه 20 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید

طریقه تشخیص میلگرد فولاد نورد یزد، علامت حک شده (YRM-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری میلگرد احرامیان یزد

فولاد قزوین
قیمت میلگرد قزوین

آخرین بروزرسانی: ۰۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۵:۴۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 20 قزوین شاخه آجدار A3 28.5 کارخانه 20 کیلوگرم chart عدم تولید عدم تولید
فولاد نورد نوین ابهر
قیمت میلگرد نورد نوین ابهر

آخرین بروزرسانی: ۰۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۵:۴۳

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 20 نوین ابهر شاخه آجدار A3 28.5 کارخانه 20 کیلوگرم chart عدم تولید عدم تولید
فولاد هیربد زرندیه
قیمت میلگرد هیربد زرندیه

آخرین بروزرسانی: ۰۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۱:۱۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 20 هیربد زرندیه شاخه آجدار A3 29 کارخانه 20 کیلوگرم chart 14,083 14,083

طریقه تشخیص میلگرد فولاد هیربد، علامت حک شده (HIRBOD-CT) بر روی میلگردها می باشد.

نورد کرمان
قیمت میلگرد نورد کرمان

آخرین بروزرسانی: ۲۹ شهریور ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۲:۴۰

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 20 کرمان شاخه آجدار A3 28 کارخانه 20 کیلوگرم chart 14,128 14,128
قیمت میلگرد ترانس

آخرین بروزرسانی: ۰۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۵:۴۳

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 20 ترانس 6 متری ترانس پولیش 15 کارخانه 20 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
فولاد قائم رازی
قیمت میلگرد قائم رازی

آخرین بروزرسانی: ۰۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۴:۳۰

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 20 قائم رازی شاخه آجدار A3 27.5 کارخانه 20 کیلوگرم chart 14,220 13,991

کارخانه قائم عبارت GHAEMPRCO را بعنوان علامت اختصاری روی میلگردهای تولیدی این مجتمع فولادی درج می کند. علامت اختصاری میلگرد قائم رازی

گروه ملی صنعتی فولاد ایران
قیمت میلگرد گروه ملی صنعتی فولاد ایران

آخرین بروزرسانی: ۱۹ مرداد ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۳:۵۵

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 20 گروه ملی شاخه آجدار A3 29.71 کیلوگرم 20 chart 15,688 14,450
کارخانه ذوب آهن اصفهان
قیمت میلگرد ساده A1 ذوب آهن

آخرین بروزرسانی: ۰۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۵:۴۵

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد آنالیز حالت نوع واحد سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد ساده 20 ذوب آهن اصفهان A1 شاخه 12 متری ساده کیلوگرم 20 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
آذر گستر سدید
قیمت میلگرد ساده آذر گستر سدید

آخرین بروزرسانی: ۰۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۵:۴۵

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد آنالیز حالت نوع واحد سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد ساده 20 آذر گستر سدید A1 شاخه 12 متری ساده کیلوگرم 20 chart 16,972 16,972
آیین صنعت
قیمت میلگرد ساده آیین صنعت

آخرین بروزرسانی: ۰۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۵:۴۵

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد آنالیز حالت نوع واحد سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 20 آیین صنعت A1 شاخه 12 متری ساده کیلوگرم 20 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
فولاد کویر کاشان
قیمت میلگرد ساده کویر کاشان

آخرین بروزرسانی: ۰۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۵:۲۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد آنالیز حالت نوع واحد سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد ساده 20 کویر کاشان A1 شاخه 12 متری ساده کیلوگرم 20 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
کارخانه البرز غرب
قیمت میلگرد البرز غرب

آخرین بروزرسانی: ۰۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۴:۲۰

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 20 البرز غرب شاخه آجدار A3 30 کارخانه 20 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
فولاد روهینا جنوب دزفول
قیمت میلگرد آلیاژی روهینا جنوب

آخرین بروزرسانی: ۰۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۴:۱۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 20 روهینا آلیاژی (1191) CK45 - کارخانه 20 کیلوگرم chart 0 19,266
2 میلگرد 20 روهینا آلیاژی (1141) CK15 - کارخانه 20 کیلوگرم chart 0 17,431

میلگرد سایز 20 یا آرماتور 20

میلگرد 20 یکی از انواع سایز میلگرد است که در رنج میلگردهای سنگین قرار دارد. برای تولید میلگرد 20 از نورد گرم استفاده می شود که تحت حرارت بالا شمش ذوب می گردد و سپس برای آج زنی آماده می شود. آج های موجود بر روی این سایز میلگرد باعث می شود در زمان استفاده، استحکام و قدرت بتن به صورت چشمگیری افزایش یابد. 

همچنین وزن میلگرد 20 نسبت به سایزهای قبلی و پر کاربردی همچون 14 و 16 به مراتب بیشتر است و به همان میزان، استقامت آن نیز بیشتر خواهد بود. لازم به ذکر است سایز 20 در دو نوع ساده و آجدار و به صورت شاخه و کلاف تولید می شود.

میلگرد سایز 20

 

خصوصیات و ویژگی های میلگرد 20 

کارخانه های تولیدکننده موجود در ایران برای تولید میلگرد 20، از استانداردهای A1 (میلگرد ساده)، A3 (میلگرد آجدار جناقی)، A4 (میلگرد آجدار مرکب) و ترانس پولیش بهره می برند. هر کدام از این آنالیزها به میلگرد، ویژگی و کیفیت خاصی می بخشد که می تواند در کارکرد آن نیز موثر باشد. به عنوان مثال میلگرد سایز 20 با آنالیز A3 در قسمت هایی از سازه که ممکن است با تغییر شکل رو به شود، اصلا مناسب نیست. 

اما اگر بخواهیم به صورت کلی خصوصیات این میلگرد را بیان کنیم به شرح زیر خواهد بود:

سایز میلگرد وزن میلگرد طول شاخه قطر میلگرد
20 30 کیلوگرم 12 متر 20 میلیمتر

نکته قابل توجه در مورد آرماتور 20 با آنالیز A3  این است که آج های موجود بر روی سطح پس از سرد شدن میلگرد بر روی آن حک می شود. همچنین اگر بر روی میلگرد 20 به دقت نگاه کنید، یکسری علائم بر روی آن خواهید دید که نشان دهند استاندارد مورد استفاده و روش تولید آن است؛ چرا که میلگرد سایز 20 در دو روش آلیاژی و ترمکس تولید می شود.  اگر بر روی میلگرد CT  یا CU وجود داشت به این معنا خواهد بود:

 • C موجود نشان دهنده آنالیز یعنی A3 است.
 • U نشان دهنده روش تولید به صورت آلیاژی می باشد.
 • T نشان دهنده تولید میلگرد به روش ترمکس است.

 

کاربرد میلگرد 20 برای کارکردهای صنعتی و ساختمانی

میلگرد 20 با توجه به استحکام بالا و همچنین تحمل بالا در برابر نیروهای کششی و فشارهای وارده، می تواند به خوبی پاسخگوی نیاز مهندسان سازه در ساخت اسکلت های بتنی و فلزی برای انواع سازه های مسکونی، تجاری و اداری باشد. لازم به ذکر است به دلیل استحکام و دوام بالایی که آرماتور 20 دارد، از آن به عنوان میلگرد تقویتی استفاده می شود و می تواند هزینه های جانبی سازه را کاهش دهد. البته برای اجرای عملیات اصلی در ساختمان سازی، سایز 20 می تواند نقش بسزایی ایفا کند. 

کاربرد میلگرد سایز 20 در ساختمان سازی

از آرماتور 20 می توان برای ساخت مواردی همچون:

 • ساخت ستون
 • ساخت تیر
 • ساخت آرماتور طولی در اجرای فرآیند فونداسیون سازه
 • ساخت انواع پل
 • ساخت انکربولت
 • ساخت دکل های نفتی
 • مقاوم سازی انواع سازه
 • مناسب برای انواع ساخت و ساز در پتروشیمی و پالایشگاه ها

استفاده کرد. البته کارکرد سایز 20 برای کارهای صنعتی و ساختمانی به وفور در پروژه های ساختمانی قابل مشاهده است.

 

کارخانه های تولیدکننده میلگرد 20

هر کارخانه تولیدکننده سایز 20 از استانداردهای اختصاصی موجود برای این سایز استفاده می کند. برخی از کارخانه ها با توجه به کیفیت و دستگاه هایی که برای تولید این سایز میلگرد استفاده می کنند، از معروفیت بیشتری برخوردار هستند. در این صفحه سعی شده است لیست تمام کارخانه هایی که میلگرد 20 را تولید می کنند به همراه قیمت روز میلگرد 20، ذکر شود که عبارتند از:

 

 • کارخانه ذوب آهن اصفهان
 • کارخانه راد همدان
 • کارخانه سیرجان حدید جنوب
 • کارخانه سیادن ابهر
 • کارخانه شاهرود
 • کارخانه گلستان
 • کارخانه ظفر بناب
 • کارخانه فولاد معراج البرز گلستان
 • کارخانه آذر امین
 • کارخانه شاهین بناب
 • کارخانه هشترود
 • کارخانه پرشین فولاد
 • کارخانه تیکمه داش
 • کارخانه درپاد تبریز
 • کارخانه میانه
 • کارخانه کیان فولاد ابهر
 • کارخانه جهان فولاد سیرجان
 • کارخانه آریا ذوب
 • کارخانه آناهیتا گیلان
 • کارخانه ارگ تبریز
 • کارخانه امیرکبیر خزر
 • کارخانه صائب
 • کارخانه بافق یزد
 • کارخانه حسن رود
 • کارخانه خرمدشت تاکستان
 • کارخانه روهینا جنوب دزفول
 • کارخانه سرمد ابرکوه
 • کارخانه زاگرس
 • کارخانه فایکو
 • کارخانه بردسیر کرمان
 • کارخانه آریان فولاد
 • کارخانه عتیق آذر تاکستان
 • کارخانه ایزدخواست جنوب
 • کارخانه ایوان غرب
 • کارخانه جهان فولاد غرب
 • کارخانه خلیج فارس
 • کارخانه نیشابور
 • کارخانه نیک صدرا توس
 • کارخانه کویر کاشان
 • کارخانه احرامیان یزد
 • کارخانه قزوین
 • کارخانه نورد نوین ابهر
 • کارخانه هیربد زرندیه
 • کارخانه نورد کرمان
 • کارخانه قائم رازی
 • گروه ملی صنعتی فولاد ایران
 • کارخانه آذر گستر سدید
 • کارخانه آیین صنعت
 • کارخانه کویر کاشان
 • کارخانه البرز غرب

 

آخرین قیمت میلگرد 20 به صورت آنلاین

همان طور که مشاهده می کنید قیمت میلگرد 20 هر کارخانه با هم متفاوت است. این تفاوت قیمت به یکسری عامل بستگی دارد که دانستن آن باعث می شود در زمان بررسی قیمت ها و خرید میلگرد 20 دقت بیشتر داشته باشید. قیمت میلگرد 20 به عامل هایی چون:

 •  گرید میلگرد
 •  استاندارد مورد استفاده
 •  وزن میلگرد
 • نوسانات ارز
 • قیمت جهانی آهن و فولاد
 • روش تولید میلگرد 
 • میزان عرضه و تقاضا در بازار
 • برند تولیدکننده

وابسته است. به عنوان مثال میلگرد سایز 20 که بر اساس آنالیز A3 تولید می گردد، از کربن بیشتری برای تولید آن استفاده شده است. در نتیجه نسبت به دیگر آنالیزها، از سختی و مقاومت بیشتری برخوردار است و قیمت آن به مراتب نیز بیشتر خواهد بود.

 

خرید میلگرد 20 با استفاده به روزترین قیمت ها

اگر قصد خرید میلگرد سایز 20 برای سازه خود دارید، به این نکته توجه داشته باشید که قیمت ها به صورت روزانه و آنلاین برای هر کارخانه در جداول بالا به روز رسانی می گردد. در زمان خرید میلگرد 20 به این نکته توجه داشته باشید که هر بسته شامل پلاک است که اطلاعات میلگرد بر روی آن درج شده است.

همچنین برای خرید حتما با کارشناس فروش میلگرد تماس بگیرید تا مراحل تامین محصول مورد نظر با سرعت بیشتری انجام گیرد. کارشناس فروش پس از تامین، برای شما پیش فاکتور ارسال می کند تا تسویه حساب بار انجام گیرد و در نهایت برای شما فاکتور رسمی ارسال می گردد. 

 

سوالات متداول


وزن میلگرد 20 بسته به کارخانه تولید کننده و استاندارد مورد استفاده، متغیر خواهد بود.


میلگرد 20 بر اساس آنالیزهای A1 (میلگرد ساده)، A3 (میلگرد آجدار جناقی)، A4 (میلگرد آجدار مرکب) و همچنین ترانس پولیش تولید می گردد.