قیمت میلگرد ساده آذر گستر سدید

قیمت میلگرد ساده کویر کاشان

آذر گستر سدید

قیمت میلگرد ساده آذر گستر سدید

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۷ ساعت ۱۱:۱۳:۲۸

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع میلگرد
آنالیز
حالت
نوع
واحد
سایز
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
میلگرد ساده 26 آذر گستر سدید
A1
شاخه 6 الی 12 متری
ساده
کیلوگرم
26
۱۴۰۳/۴/۲۷
ثابت
27,273
فولاد کویر کاشان

قیمت میلگرد ساده کویر کاشان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۸ ساعت ۱۰:۰۷:۱۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع میلگرد
آنالیز
حالت
نوع
واحد
سایز
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
میلگرد ساده 26 کویر کاشان
A1
شاخه 12 متری
ساده
کیلوگرم
26
۱۴۰۳/۴/۲۸
عدم موجودی
عدم موجودی