قیمت میلگرد ساده آذر گستر سدید

قیمت میلگرد ساده کویر کاشان

آذر گستر سدید

قیمت میلگرد ساده آذر گستر سدید

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۹ ساعت ۱۱:۱۱:۱۳

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد آنالیز حالت نوع واحد سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد ساده 26 آذر گستر سدید A1 شاخه 6 الی 12 متری ساده کیلوگرم 26 ۱۴۰۲/۱۲/۹ ثابت 26,147
فولاد کویر کاشان

قیمت میلگرد ساده کویر کاشان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ساعت ۹:۲۸:۰۷

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد آنالیز حالت نوع واحد سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد ساده 26 کویر کاشان A1 شاخه 12 متری ساده کیلوگرم 26 ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ عدم موجودی عدم موجودی