قیمت ورق گالوانیزه کاشان

قیمت ورق گالوانیزه تاراز چهارمحال

قیمت ورق گالوانیزه خودرو شهرکرد

قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس

قیمت ورق گالوانیزه فولاد مبارکه

قیمت امروز ورق گالوانیزه به تاریخ ۱۴۰۳/۱/۲۷ از 5 کارخانه در جدول زیر به روزرسانی شد.

قیمت ورق گالوانیزه هر روز به صورت آنلاین و در بازه زمانی مشخصی در جدول های زیر به روز رسانی می شود. کارشناسان ورق آهن ملل با استعلام قیمت از کارخانه تولیدکننده، قیمت روز ورق گالوانیزه را در جدول درج می کنند. هر جدول به صورت اختصاصی برای کارخانه ای مجزا می باشد. همچنین با فعال نمود گزینه «ارزش افزوده» قیمت آنلاین ورق گالوانیزه به صورت نهایی قابل ارائه می باشد. به یاد داشته باشید این قیمت، این همان قیمت نهایی برای خرید ورق گالوانیزه است.

نکات کوچک اما طلایی خرید ورق گالوانیزه

امیرکبیر کاشان

قیمت ورق گالوانیزه کاشان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۱/۲۷ ساعت ۱۳:۲۲:۴۳

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع ورق
عرض(m)
حالت
بارگیری
واحد
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
ورق 0.3 میل کاشان
1
رول
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
56,182
2
ورق 0.4 میل کاشان
1
رول
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
52,364
3
ورق 0.4 میل کاشان
1.25
رول
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
51,636
4
ورق 0.45 میل کاشان
1
رول
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
52,909
5
ورق 0.45 میل کاشان
1.25
رول
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
52,182
6
ورق 0.5 میل کاشان
1
رول
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
50,091
7
ورق 0.5 میل کاشان
1.25
رول
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
50,091
8
ورق 0.55 میل کاشان
1
رول
کارخانه
کیلوگرم
امروز
تماس بگیرید
تماس بگیرید
9
ورق 0.55 میل کاشان
1.25
رول
کارخانه
کیلوگرم
امروز
تماس بگیرید
تماس بگیرید
10
ورق 0.6 میل کاشان
1
رول
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
50,182
11
ورق 0.6 میل کاشان
1.25
رول
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
50,182
12
ورق 0.7 میل کاشان
1
رول
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
47,364
13
ورق 0.7 میل کاشان
1.25
رول
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
47,364
14
ورق 0.8 میل کاشان
1
رول
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
47,364
15
ورق 0.8 میل کاشان
1.25
رول
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
47,364
16
ورق 0.9 میل کاشان
1
رول
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
47,364
17
ورق 0.9 میل کاشان
1.25
رول
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
47,364
18
ورق 1 میل کاشان
1
رول
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
47,364
19
ورق 1 میل کاشان
1.25
رول
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
47,364
20
ورق 1.25 میل کاشان
1
رول
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
47,364
21
ورق 1.25 میل کاشان
1.25
رول
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
47,364
22
ورق 1.5 میل کاشان
1
رول
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
47,364
تاراز چهارمحال

قیمت ورق گالوانیزه تاراز چهارمحال

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۱/۲۷ ساعت ۱۴:۳۲:۰۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع ورق
عرض(m)
حالت
بارگیری
واحد
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
ورق 0.4 میل تاراز چهارمحال
1
رول
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
50,182
2
ورق 0.4 میل تاراز چهارمحال
1.25
رول
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
49,273
3
ورق 0.5 میل تاراز چهارمحال
1
رول
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
49,909
4
ورق 0.5 میل تاراز چهارمحال
1.25
رول
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
49,909
5
ورق 0.6 میل تاراز چهارمحال
1
رول
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
49,000
6
ورق 0.6 میل تاراز چهارمحال
1.25
رول
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
49,000
7
ورق 0.7 میل تاراز چهارمحال
1
رول
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
47,182
8
ورق 0.7 میل تاراز چهارمحال
1.25
رول
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
47,182
9
ورق 0.8 میل تاراز چهارمحال
1
رول
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
47,000
10
ورق 0.8 میل تاراز چهارمحال
1.25
رول
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
47,000
11
ورق 0.9 میل تاراز چهارمحال
1
رول
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
47,182
12
ورق 0.9 میل تاراز چهارمحال
1.25
رول
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
47,182
13
ورق 1 میل تاراز چهارمحال
1
رول
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
48,091
14
ورق 1 میل تاراز چهارمحال
1.25
رول
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
48,091
15
ورق 1.25 میل تاراز چهارمحال
1
رول
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
48,091
16
ورق 1.25 میل تاراز چهارمحال
1.25
رول
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
48,091
17
ورق 1.5 میل تاراز چهارمحال
1
رول
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
48,182
18
ورق 1.5 میل تاراز چهارمحال
1.25
رول
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
48,182
19
ورق 2 میل تاراز چهارمحال
1
رول
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
50,000
20
ورق 2 میل تاراز چهارمحال
1.25
رول
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
50,000
خودرو شهرکرد

قیمت ورق گالوانیزه خودرو شهرکرد

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۱/۲۷ ساعت ۱۳:۳۶:۳۷

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع ورق
عرض(m)
حالت
بارگیری
واحد
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
ورق 0.4 میل خودرو شهرکرد
1
رول
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
46,909
2
ورق 0.4 میل خودرو شهرکرد
1.25
رول
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
46,727
3
ورق 0.5 میل خودرو شهرکرد
1
رول
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
49,909
4
ورق 0.5 میل خودرو شهرکرد
1.25
رول
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
49,909
5
ورق 0.6 میل خودرو شهرکرد
1
رول
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
49,000
6
ورق 0.6 میل خودرو شهرکرد
1.25
رول
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
49,000
7
ورق 0.7 میل خودرو شهرکرد
1
رول
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
47,182
8
ورق 0.7 میل خودرو شهرکرد
1.25
رول
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
47,182
9
ورق 0.8 میل خودرو شهرکرد
1
رول
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
47,182
10
ورق 0.8 میل خودرو شهرکرد
1.25
رول
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
47,182
11
ورق 0.9 میل خودرو شهرکرد
1
رول
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
47,182
12
ورق 0.9 میل خودرو شهرکرد
1.25
رول
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
47,182
13
ورق 1 میل خودرو شهرکرد
1
رول
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
47,182
14
ورق 1 میل خودرو شهرکرد
1.25
رول
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
47,182
15
ورق 1.25 میل خودرو شهرکرد
1
رول
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
47,182
16
ورق 1.25 میل خودرو شهرکرد
1.25
رول
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
47,182
17
ورق 1.5 میل خودرو شهرکرد
1
رول
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
48,091
18
ورق 1.5 میل خودرو شهرکرد
1.25
رول
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
48,091
19
ورق 2 میل خودرو شهرکرد
1
رول
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
49,909
20
ورق 2 میل خودرو شهرکرد
1.25
رول
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
49,909
هفت الماس

قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۱/۲۷ ساعت ۱۴:۳۲:۲۵

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع ورق
عرض(m)
حالت
بارگیری
واحد
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
ورق 0.5 میل هفت الماس
1
رول
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
45,818
2
ورق 0.5 میل هفت الماس
1.25
رول
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
45,818
3
ورق 0.6 میل هفت الماس
1
رول
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
43,273
4
ورق 0.6 میل هفت الماس
1.25
رول
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
43,273
5
ورق 0.7 میل هفت الماس
1
رول
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
41,000
6
ورق 0.7 میل هفت الماس
1.25
رول
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
41,000
7
ورق 0.8 میل هفت الماس
1
رول
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
40,818
8
ورق 0.8 میل هفت الماس
1.25
رول
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
41,000
9
ورق 0.9 میل هفت الماس
1
رول
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
42,091
10
ورق 0.9 میل هفت الماس
1.25
رول
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
42,091
11
ورق 1 میل هفت الماس
1
رول
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
42,091
12
ورق 1 میل هفت الماس
1.25
رول
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
42,091
13
ورق 1.25 میل هفت الماس
1
رول
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
40,909
14
ورق 1.25 میل هفت الماس
1.25
رول
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
40,909
15
ورق 1.5 میل هفت الماس
1
رول
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
44,909
16
ورق 1.5 میل هفت الماس
1.25
رول
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
44,818
17
ورق 2 میل هفت الماس
1
رول
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
47,545
18
ورق 2 میل هفت الماس
1.25
رول
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
47,545
 فولاد مبارکه اصفهان

قیمت ورق گالوانیزه فولاد مبارکه

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۸/۲۲ ساعت ۱۳:۱۲:۵۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع ورق
عرض(m)
حالت
بارگیری
واحد
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
ورق 0.4 میل فولاد مبارکه
1
رول
کارخانه
کیلوگرم
۱۴۰۲/۸/۲۲
تماس بگیرید
تماس بگیرید
2
ورق 0.4 میل فولاد مبارکه
1.25
رول
کارخانه
کیلوگرم
۱۴۰۲/۸/۲۲
تماس بگیرید
تماس بگیرید
3
ورق 0.45 میل فولاد مبارکه
1
رول
کارخانه
کیلوگرم
۱۴۰۲/۸/۲۲
تماس بگیرید
تماس بگیرید
4
ورق 0.45 میل فولاد مبارکه
1.25
رول
کارخانه
کیلوگرم
۱۴۰۲/۸/۲۲
تماس بگیرید
تماس بگیرید
5
ورق 0.5 میل فولاد مبارکه
1
رول
کارخانه
کیلوگرم
۱۴۰۲/۸/۲۲
ثابت
48,455
6
ورق 0.5 میل فولاد مبارکه
1.25
رول
کارخانه
کیلوگرم
۱۴۰۲/۸/۲۲
ثابت
47,091
7
ورق 0.6 میل فولاد مبارکه
1
رول
کارخانه
کیلوگرم
۱۴۰۲/۸/۲۲
ثابت
44,818
8
ورق 0.6 میل فولاد مبارکه
1.25
رول
کارخانه
کیلوگرم
۱۴۰۲/۸/۲۲
ثابت
46,727
9
ورق 0.7 میل فولاد مبارکه
1
رول
کارخانه
کیلوگرم
۱۴۰۲/۸/۲۲
ثابت
45,364
10
ورق 0.7 میل فولاد مبارکه
1.25
رول
کارخانه
کیلوگرم
۱۴۰۲/۸/۲۲
ثابت
44,455
11
ورق 0.8 میل فولاد مبارکه
1
رول
کارخانه
کیلوگرم
۱۴۰۲/۸/۲۲
ثابت
43,545
12
ورق 0.8 میل فولاد مبارکه
1.25
رول
کارخانه
کیلوگرم
۱۴۰۲/۸/۲۲
ثابت
43,091
13
ورق 0.9 میل فولاد مبارکه
1
رول
کارخانه
کیلوگرم
۱۴۰۲/۸/۲۲
ثابت
43,545
14
ورق 0.9 میل فولاد مبارکه
1.25
رول
کارخانه
کیلوگرم
۱۴۰۲/۸/۲۲
ثابت
43,091
15
ورق 1 میل فولاد مبارکه
1
رول
کارخانه
کیلوگرم
۱۴۰۲/۸/۲۲
ثابت
43,545
16
ورق 1 میل فولاد مبارکه
1.25
رول
کارخانه
کیلوگرم
۱۴۰۲/۸/۲۲
ثابت
43,091