قیمت ورق گالوانیزه کاشان

قیمت امروز ورق گالوانیزه کاشان به تاریخ ۱۴۰۳/۴/۲۸ به روزرسانی شد.

قیمت ورق گالوانیزه کاشان را می توانید به صورت روزانه و کاملا آنلاین در جدول زیر مشاهده نماید. هر روز پس از استعلام از کارخانه، قیمت محصول برای هر سایز به روز رسانی می گردد. لازم به ذکر است برای نهایی کردن خرید ورق گالوانیزه کاشان حتما با کارشناس فروش در تماس باشید.

امیرکبیر کاشان
قیمت ورق گالوانیزه کاشان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۸ ساعت ۱۲:۲۲:۱۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع ورق
عرض(m)
حالت
بارگیری
واحد
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
ورق 0.3 میل کاشان
1
رول
کارخانه
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
55,545
2
ورق 0.4 میل کاشان
1
رول
کارخانه
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
51,727
3
ورق 0.4 میل کاشان
1.25
رول
کارخانه
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
51,000
4
ورق 0.45 میل کاشان
1
رول
کارخانه
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
48,636
5
ورق 0.45 میل کاشان
1.25
رول
کارخانه
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
48,636
6
ورق 0.5 میل کاشان
1
رول
کارخانه
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
46,000
7
ورق 0.5 میل کاشان
1.25
رول
کارخانه
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
46,000
8
ورق 0.55 میل کاشان
1
رول
کارخانه
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
48,091
9
ورق 0.55 میل کاشان
1.25
رول
کارخانه
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
48,091
10
ورق 0.6 میل کاشان
1
رول
کارخانه
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
44,727
11
ورق 0.6 میل کاشان
1.25
رول
کارخانه
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
44,727
12
ورق 0.7 میل کاشان
1
رول
کارخانه
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
41,909
13
ورق 0.7 میل کاشان
1.25
رول
کارخانه
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
41,455
14
ورق 0.8 میل کاشان
1
رول
کارخانه
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
41,455
15
ورق 0.8 میل کاشان
1.25
رول
کارخانه
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
41,455
16
ورق 0.9 میل کاشان
1
رول
کارخانه
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
41,455
17
ورق 0.9 میل کاشان
1.25
رول
کارخانه
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
41,455
18
ورق 1 میل کاشان
1
رول
کارخانه
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
43,091
19
ورق 1 میل کاشان
1.25
رول
کارخانه
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
43,091
20
ورق 1.25 میل کاشان
1
رول
کارخانه
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
42,091
21
ورق 1.25 میل کاشان
1.25
رول
کارخانه
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
42,091
22
ورق 1.5 میل کاشان
1
رول
کارخانه
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
43,364