قیمت امروز ورق گالوانیزه کاشان به تاریخ ۱۴۰۲/۹/۱۶ به روزرسانی شد.

قیمت ورق گالوانیزه کاشان را می توانید به صورت روزانه و کاملا آنلاین در جدول زیر مشاهده نماید. هر روز پس از استعلام از کارخانه، قیمت محصول برای هر سایز به روز رسانی می گردد. لازم به ذکر است برای نهایی کردن خرید ورق گالوانیزه کاشان حتما با کارشناس فروش در تماس باشید.

امیرکبیر کاشان
قیمت ورق گالوانیزه کاشان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۶ ساعت ۱۰:۰۳:۰۳

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع ورق عرض(m) حالت بارگیری واحد نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 ورق 0.3 میل کاشان 1 رول کارخانه کیلوگرم امروز ثابت 51,009
2 ورق 0.4 میل کاشان 1 رول کارخانه کیلوگرم امروز ثابت 47,064
3 ورق 0.4 میل کاشان 1.25 رول کارخانه کیلوگرم امروز ثابت 45,963
4 ورق 0.45 میل کاشان 1 رول کارخانه کیلوگرم امروز تماس بگیرید تماس بگیرید
5 ورق 0.45 میل کاشان 1.25 رول کارخانه کیلوگرم امروز تماس بگیرید تماس بگیرید
6 ورق 0.5 میل کاشان 1 رول کارخانه کیلوگرم امروز ثابت 42,661
7 ورق 0.5 میل کاشان 1.25 رول کارخانه کیلوگرم امروز ثابت 42,752
8 ورق 0.55 میل کاشان 1 رول کارخانه کیلوگرم امروز تماس بگیرید تماس بگیرید
9 ورق 0.55 میل کاشان 1.25 رول کارخانه کیلوگرم امروز تماس بگیرید تماس بگیرید
10 ورق 0.6 میل کاشان 1 رول کارخانه کیلوگرم امروز ثابت 42,661
11 ورق 0.6 میل کاشان 1.25 رول کارخانه کیلوگرم امروز ثابت 41,376
12 ورق 0.7 میل کاشان 1 رول کارخانه کیلوگرم امروز ثابت 36,697
13 ورق 0.7 میل کاشان 1.25 رول کارخانه کیلوگرم امروز ثابت 36,147
14 ورق 0.8 میل کاشان 1 رول کارخانه کیلوگرم امروز ثابت 35,963
15 ورق 0.8 میل کاشان 1.25 رول کارخانه کیلوگرم امروز ثابت 35,780
16 ورق 0.9 میل کاشان 1 رول کارخانه کیلوگرم امروز ثابت 35,963
17 ورق 0.9 میل کاشان 1.25 رول کارخانه کیلوگرم امروز ثابت 35,963
18 ورق 1 میل کاشان 1 رول کارخانه کیلوگرم امروز ثابت 36,147
19 ورق 1 میل کاشان 1.25 رول کارخانه کیلوگرم امروز ثابت 36,147
20 ورق 1.25 میل کاشان 1 رول کارخانه کیلوگرم امروز ثابت 36,147
21 ورق 1.25 میل کاشان 1.25 رول کارخانه کیلوگرم امروز ثابت 36,147
22 ورق 1.5 میل کاشان 1 رول کارخانه کیلوگرم امروز ثابت 36,239