قیمت شمش فولادی

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۲ ساعت ۱۳:۵۹:۵۰

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف آنالیز شمش ابعاد (mm) طول (m) واحد بارگیری نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 شمش 5sp فولادی 150 * 150 6 کیلوگرم اصفهان ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 17,890
2 شمش 5sp فولادی 125 * 125 6 کیلوگرم اصفهان ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 17,936
3 شمش 3sp فولادی 125 * 125 6 کیلوگرم اصفهان ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 18,028
4 شمش 5sp فولادی 150 * 150 12 کیلوگرم یزد ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 18,028
5 شمش 5sp فولادی 125 * 125 6 کیلوگرم یزد ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 17,936
6 شمش 3sp فولادی 125 * 125 6 کیلوگرم یزد ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 18,028
7 شمش 5sp فولادی 150 * 150 12 کیلوگرم قزوین ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 18,303
8 شمش 5sp فولادی 125 * 125 6 کیلوگرم ساوه ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 18,211
9 شمش 5sp فولادی 150 * 150 12 کیلوگرم تبریز ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 18,440
10 شمش 5sp فولادی 125 * 125 6 کیلوگرم مشهد ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 18,440
11 شمش 5sp فولادی 125 * 125 6 کیلوگرم سمنان ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 18,303

قیمت شمش آلیاژی

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۲ ساعت ۱۴:۰۰:۱۳

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف آنالیز شمش ابعاد (mm) طول (m) واحد بارگیری نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 شمش آلیاژی ck60 125*125 6 کیلوگرم اصفهان ۱۴۰۲/۹/۱۲ تماس بگیرید تماس بگیرید
2 شمش آلیاژی ck45 125*125 6 کیلوگرم اصفهان ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 19,174
3 شمش آلیاژی 70CR2 125*125 6 کیلوگرم اصفهان ۱۴۰۲/۹/۱۲ تماس بگیرید تماس بگیرید
4 شمش آلیاژی MO40 125*125 6 کیلوگرم اصفهان ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 20,046
5 شمش آلیاژی st37 125*125 6 کیلوگرم اصفهان ۱۴۰۲/۹/۱۲ تماس بگیرید تماس بگیرید
6 شمش آلیاژی st52 125*125 6 کیلوگرم اصفهان ۱۴۰۲/۹/۱۲ تماس بگیرید تماس بگیرید