قیمت میلگرد کلاف ذوب آهن

قیمت میلگرد کلاف در انبار اصفهان

قیمت میلگرد کلاف الیگودرز

قیمت میلگرد کلاف امیرآباد

قیمت کلاف فولاد شیراز

قیمت میلگرد کلاف یزد

قیمت میلگرد کلاف افق ابهر

قیمت میلگرد کلاف فولاد نطنز

قیمت میلگرد کلاف ملایر

قیمت میلگرد کلاف گروه ملی صنعتی فولاد ایران

قیمت میلگرد کلاف بافق یزد

قیمت میلگرد کلاف کویر کاشان

قیمت میلگرد کلاف بستان آباد

قیمت میلگرد کلاف گلستان

قیمت امروز میلگرد کلاف به تاریخ ۱۴۰۳/۱/۲۷ از 14 کارخانه در جدول زیر به روزرسانی شد.

قیمت روز میلگرد کلاف آجدار تمام کارخانه ها در جداول زیر قابل مشاهده است. برای خرید کافیست ابتدا کارخانه مورد نظر خود را انتخاب نماید و سپس با مشاهده قیمت روز میلگرد آجدار که پس از استعلام از کارخانه تولیدکننده، در جدول درج شده است، خرید میلگرد کلاف آجدار خود را تکمیل نماید. لازم به ذکر است حتما دکمه «ارزش افزوده» را فعال نمایید.

نکات کوچک اما طلایی خرید میلگرد کلاف

ذوب آهن اصفهان

قیمت میلگرد کلاف ذوب آهن

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۱/۲۷ ساعت ۱۳:۴۶:۲۵

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع کلاف
آنالیز
حالت
بارگیری
واحد
سایز
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
میلگرد کلاف 5.5 ذوب آهن
1008
کلاف (کشش)
انبار اصفهان
کیلوگرم
5.5
امروز
-100
27,455
2
میلگرد کلاف 6.5 ذوب آهن
1008
کلاف (کشش)
انبار اصفهان
کیلوگرم
6.5
امروز
400
28,727

قیمت میلگرد کلاف در انبار اصفهان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۱/۲۷ ساعت ۱۴:۱۸:۴۸

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع کلاف
آنالیز
حالت
بارگیری
واحد
سایز
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
کلاف 5.5 ذوبی
1008
کلاف (فوق‌کشش)
بنگاه آهن ملل اصفهان
کیلوگرم
5.5
امروز
-100
27,455
2
کلاف 6.5 ذوبی
1008
کلاف (فوق‌کشش)
بنگاه آهن ملل اصفهان
کیلوگرم
6.5
امروز
400
28,727
3
کلاف 8
3SP
کلاف ساختمانی (ساده)
بنگاه آهن ملل اصفهان
کیلوگرم
8
۱۴۰۲/۱۱/۱۴
ثابت
23,636
4
کلاف 10
3SP
کلاف کششی (ساده)
بنگاه آهن ملل اصفهان
کیلوگرم
10
۱۴۰۲/۱۱/۱۴
ثابت
23,636
5
کلاف 12
3SP
کلاف کششی (ساده)
بنگاه آهن ملل اصفهان
کیلوگرم
12
۱۴۰۲/۱۱/۱۴
ثابت
23,182
6
کلاف 5.5 الیگودرز
5SP
کلاف (ساختمانی)
بنگاه آهن ملل اصفهان
کیلوگرم
5.5
۱۴۰۳/۱/۲۵
تماس بگیرید
تماس بگیرید
7
کلاف 6.5 نطنز
5SP
کلاف (ساختمانی)
بنگاه آهن ملل اصفهان
کیلوگرم
6.5
۱۴۰۲/۱۱/۱۴
ثابت
23,636
8
کلاف 5.5 بستان آباد
3SP
کلاف (نیم کشش)
بنگاه آهن ملل اصفهان
کیلوگرم
5.5
۱۴۰۲/۱۲/۱۶
ثابت
23,000
9
کلاف 6.5 کویر
3SP
کلاف (نیم کشش)
بنگاه آهن ملل اصفهان
کیلوگرم
6.5
۱۴۰۲/۱۱/۱۴
ثابت
22,909
الیگودرز

قیمت میلگرد کلاف الیگودرز

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۱/۲۷ ساعت ۱۴:۱۹:۰۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع کلاف
آنالیز
حالت
بارگیری
واحد
سایز
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
کلاف 5.5 الیگودرز
3SP
کلاف (نیم کشش)
کارخانه
کیلوگرم
5.5
۱۴۰۲/۱۲/۸
100
25,000
2
کلاف 6.5 الیگودرز
3SP
کلاف (نیم کشش)
کارخانه
کیلوگرم
6.5
امروز
-200
26,818
3
کلاف 6.5 الیگودرز
5SP
کلاف (ساختمانی)
کارخانه
کیلوگرم
6.5
امروز
تماس بگیرید
تماس بگیرید
4
کلاف 6 الیگودرز
A2
کلاف (آجدار)
کارخانه
کیلوگرم
6
۱۴۰۲/۱۲/۹
200
25,818
5
کلاف 8 الیگودرز
A2
کلاف (آجدار)
کارخانه
کیلوگرم
8
امروز
-200
27,727
6
کلاف 10 الیگودرز
A2
کلاف (آجدار)
کارخانه
کیلوگرم
10
امروز
-200
27,727
امیرآباد

قیمت میلگرد کلاف امیرآباد

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۱/۲۷ ساعت ۱۴:۳۷:۴۳

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع کلاف
آنالیز
حالت
بارگیری
واحد
سایز
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
میلگرد کلاف 5.5 امیرآباد
1008
کلاف (کشش)
کارخانه
کیلوگرم
5.5
امروز
-300
27,000
2
میلگرد کلاف 6.5 امیرآباد
1008
کلاف (کشش)
کارخانه
کیلوگرم
6.5
امروز
-300
27,000
3
میلگرد کلاف 5.5 امیرآباد
5SP
کلاف (ساختمانی)
کارخانه
کیلوگرم
5.5
امروز
150
26,318
4
میلگرد کلاف 6.5 امیرآباد
5SP
کلاف (ساختمانی)
کارخانه
کیلوگرم
6.5
امروز
-450
26,318
5
میلگرد کلاف 5.5 امیرآباد
RST34
کلاف (فوق کشش)
کارخانه
کیلوگرم
5.5
امروز
-300
27,000
6
میلگرد کلاف 6.5 امیرآباد
RST34
کلاف (فوق کشش)
کارخانه
کیلوگرم
6.5
امروز
-300
27,000
7
میلگرد کلاف 5.5 امیرآباد
3SP
کلاف (نیم کشش)
کارخانه
کیلوگرم
5.5
امروز
-600
26,364
8
میلگرد کلاف 6.5 امیرآباد
3SP
کلاف (نیم کشش)
کارخانه
کیلوگرم
6.5
امروز
-500
26,364
9
میلگرد کلاف 8 امیرآباد
3SP
کلاف (نیم کشش)
کارخانه
کیلوگرم
8
امروز
-500
26,364
10
میلگرد کلاف 10 امیرآباد
3SP
کلاف (نیم کشش)
کارخانه
کیلوگرم
10
۱۴۰۳/۱/۲۶
600
26,818
11
میلگرد کلاف 8 امیرآباد
A3
کلاف (آجدار)
کارخانه
کیلوگرم
8
امروز
-300
26,727
12
میلگرد کلاف 10 امیرآباد
A3
کلاف (آجدار)
کارخانه
کیلوگرم
10
امروز
-300
26,727
13
میلگرد کلاف 8 امیرآباد
A2
کلاف (آجدار)
کارخانه
کیلوگرم
8
امروز
300
27,182
14
میلگرد کلاف 10 امیرآباد
A2
کلاف (آجدار)
کارخانه
کیلوگرم
10
امروز
300
27,182
فولاد شیراز

قیمت کلاف فولاد شیراز

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ ساعت ۱۴:۵۹:۳۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع کلاف
آنالیز
حالت
بارگیری
واحد
سایز
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
کلاف 9.2 فولاد شیراز
3SP
کلاف (نیم کشش)
کارخانه
کیلوگرم
9.2
۱۴۰۲/۱۲/۱۵
600
26,909
2
کلاف 10 فولاد شیراز
3SP
کلاف (نیم کشش)
کارخانه
کیلوگرم
10
۱۴۰۲/۱۲/۹
300
25,000
3
کلاف 11 فولاد شیراز
3SP
کلاف (نیم کشش)
کارخانه
کیلوگرم
11
۱۴۰۲/۱۲/۱۵
600
26,909
4
کلاف 12 فولاد شیراز
3SP
کلاف (نیم کشش)
کارخانه
کیلوگرم
12
۱۴۰۲/۱۲/۹
300
25,182
5
کلاف 12.5 فولاد شیراز
3SP
نیم کشش
کارخانه
کیلوگرم
12
۱۴۰۲/۱۲/۹
300
25,182
فولاد احرامیان یزد

قیمت میلگرد کلاف یزد

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۱/۲۷ ساعت ۱۴:۱۷:۰۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع کلاف
آنالیز
حالت
بارگیری
واحد
سایز
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
کلاف 5.5 یزد
RST34
کلاف (فوق کشش)
کارخانه
کیلوگرم
5.5
۱۴۰۲/۱۱/۴
ثابت
23,364
2
کلاف 6.5 یزد
RST34
کلاف (فوق کشش)
کارخانه
کیلوگرم
6.5
۱۴۰۲/۹/۱۸
ثابت
22,909
3
کلاف 5.5 یزد
3SP
کلاف (نیم کشش)
کارخانه
کیلوگرم
5.5
۱۴۰۲/۱۰/۷
ثابت
22,273
4
کلاف 6.5 یزد
3SP
کلاف (نیم کشش)
کارخانه
کیلوگرم
6.5
۱۴۰۲/۹/۸
ثابت
22,091
5
کلاف 8 و 10 یزد
3SP
کلاف (نیم کشش)
کارخانه
کیلوگرم
8 و 10
۱۴۰۲/۹/۱۱
ثابت
22,091
6
کلاف 5.5 یزد
1006
کلاف (کشش)
کارخانه
کیلوگرم
5.5
۱۴۰۲/۸/۲۳
ثابت
23,364
7
کلاف 6.5 یزد
1006
کلاف (کشش)
کارخانه
کیلوگرم
6.5
۱۴۰۳/۱/۲۶
عدم موجودی
عدم موجودی
8
کلاف 8 و 10 یزد
1006
کلاف (کشش)
کارخانه
کیلوگرم
8 و 10
۱۴۰۳/۱/۲۶
عدم موجودی
عدم موجودی
9
کلاف 5.5 یزد
1008
کلاف (کشش)
کارخانه
کیلوگرم
5.5
امروز
ثابت
26,818
10
کلاف 6.5 یزد
1008
کلاف (کشش)
کارخانه
کیلوگرم
6.5
۱۴۰۲/۱۰/۲۶
ثابت
23,000
11
کلاف 8 یزد
1008
کلاف (کشش)
کارخانه
کیلوگرم
8
امروز
ثابت
26,636
12
کلاف 10 یزد
1008
کلاف (کشش)
کارخانه
کیلوگرم
10
۱۴۰۲/۱۰/۲۰
ثابت
22,818
13
کلاف 12.5 یزد
1008
کلاف (کشش)
کارخانه
کیلوگرم
12.5
۱۴۰۲/۱۰/۵
ثابت
22,818
افق ابهر

قیمت میلگرد کلاف افق ابهر

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۱/۲۷ ساعت ۱۴:۱۷:۲۵

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع کلاف
آنالیز
حالت
بارگیری
واحد
سایز
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
میلگرد کلاف 5.5
RST34
کلاف(فوق کشش)
کارخانه
کیلوگرم
5.5
امروز
ثابت
27,727
2
میلگرد کلاف 6.5
RST34
کلاف(فوق کشش)
کارخانه
کیلوگرم
6.5
امروز
ثابت
27,455
3
میلگرد کلاف 8
RST34
کلاف(فوق کشش)
کارخانه
کیلوگرم
8
۱۴۰۳/۱/۱۸
2,600
27,909
4
میلگرد کلاف 10
RST34
کلاف(فوق کشش)
کارخانه
کیلوگرم
10
۱۴۰۲/۱۱/۱۸
-100
25,545
5
میلگرد کلاف 12
RST34
کلاف(فوق کشش)
کارخانه
کیلوگرم
12
۱۴۰۲/۱۲/۱۲
ثابت
26,818
6
میلگرد کلاف 14
RST34
کلاف(فوق کشش)
کارخانه
کیلوگرم
14
۱۴۰۲/۱۰/۲۸
ثابت
24,273
7
میلگرد کلاف 5.5
3SP
کلاف(نیم کشش)
کارخانه
کیلوگرم
5.5
امروز
200
27,000
8
میلگرد کلاف 6.5
3SP
کلاف(نیم کشش)
کارخانه
کیلوگرم
6.5
۱۴۰۳/۱/۲۶
200
26,545
فولاد نطنز

قیمت میلگرد کلاف فولاد نطنز

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۳۰ ساعت ۱۱:۵۹:۱۳

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع کلاف
آنالیز
حالت
بارگیری
واحد
سایز
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
کلاف 6.5 فولاد نطنز
3SP
کلاف (نیم کشش)
کارخانه
کیلوگرم
6.5
۱۴۰۲/۹/۳۰
ثابت
22,182
2
کلاف 6.5 فولاد نطنز
1008
کلاف (کشش)
کارخانه
کیلوگرم
6.5
۱۴۰۲/۸/۲۳
ثابت
25,455
3
کلاف 8 فولاد نطنز
1008
کلاف (کشش)
کارخانه
کیلوگرم
8
۱۴۰۲/۸/۲۳
ثابت
24,091
4
کلاف 10 فولاد نطنز
1008
کلاف (کشش)
کارخانه
کیلوگرم
9
۱۴۰۲/۸/۲۳
ثابت
24,273
5
کلاف 12.5 فولاد نطنز
1008
کلاف (کشش)
کارخانه
کیلوگرم
10
۱۴۰۲/۸/۲۳
ثابت
24,273
6
کلاف 6.5 فولاد نطنز
1006
کلاف (کشش)
کارخانه
کیلوگرم
6.5
۱۴۰۲/۹/۲۲
تماس بگیرید
تماس بگیرید
7
کلاف 8 فولاد نطنز
1006
کلاف (کشش)
کارخانه
کیلوگرم
8
۱۴۰۲/۹/۲۲
تماس بگیرید
تماس بگیرید
8
کلاف 9 فولاد نطنز
1006
کلاف (کشش)
کارخانه
کیلوگرم
9
۱۴۰۲/۹/۲۲
تماس بگیرید
تماس بگیرید
9
کلاف 10 فولاد نطنز
1006
کلاف (کشش)
کارخانه
کیلوگرم
10
۱۴۰۲/۹/۲۲
تماس بگیرید
تماس بگیرید
10
کلاف 6.5 فولاد نطنز
RST34
کلاف (فوق کشش)
کارخانه
کیلوگرم
6.5
۱۴۰۲/۸/۲۳
ثابت
25,273
11
کلاف 8 فولاد نطنز
RST34
کلاف (فوق کشش)
کارخانه
کیلوگرم
8
۱۴۰۲/۹/۲۲
تماس بگیرید
تماس بگیرید
12
کلاف 9 فولاد نطنز
RST34
کلاف (فوق کشش)
کارخانه
کیلوگرم
9
۱۴۰۲/۹/۲۲
تماس بگیرید
تماس بگیرید
13
کلاف 10 فولاد نطنز
RST34
کلاف (فوق کشش)
کارخانه
کیلوگرم
10
۱۴۰۲/۹/۲۲
تماس بگیرید
تماس بگیرید
14
کلاف 6.5 فولاد نطنز
5SP
کلاف (ساختمانی)
کارخانه
کیلوگرم
6.5
۱۴۰۲/۹/۳۰
ثابت
22,091
کلاف ملایر

قیمت میلگرد کلاف ملایر

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۱/۲۷ ساعت ۱۴:۳۷:۲۸

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع کلاف
آنالیز
حالت
بارگیری
واحد
سایز
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
کلاف 6.5 ملایر
5SP
کلاف (ساختمانی)
کارخانه
کیلوگرم
6.5
امروز
-400
26,364
2
کلاف 6.5 ملایر
1008
کلاف (کشش)
کارخانه
کیلوگرم
6.5
امروز
عدم موجودی
عدم موجودی
3
کلاف 5.5 ملایر
3SP
کلاف (نیم کشش)
کارخانه
کیلوگرم
5.5
امروز
عدم موجودی
عدم موجودی
4
کلاف 6.5 ملایر
3SP
کلاف (نیم کشش)
کارخانه
کیلوگرم
6.5
۱۴۰۲/۹/۲۵
ثابت
22,091
گروه ملی صنعتی فولاد ایران

قیمت میلگرد کلاف گروه ملی صنعتی فولاد ایران

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ ساعت ۱۳:۴۴:۴۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع کلاف
آنالیز
حالت
بارگیری
واحد
سایز
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
کلاف 6.5 گروه ملی
RST34
کلاف (فوق کشش)
کارخانه
کیلوگرم
6.5
۱۴۰۲/۱۱/۲۳
عدم موجودی
عدم موجودی
2
کلاف 6.5 گروه ملی
1008
کلاف (کشش)
کارخانه
کیلوگرم
6.5
۱۴۰۲/۱۰/۱۹
ثابت
22,545
3
کلاف 8 گروه ملی
1008
کلاف (کششی)
کارخانه
کیلوگرم
8
۱۴۰۲/۱۰/۲۰
ثابت
21,818
4
کلاف 8 گروه ملی
A3
کلاف (آجدار)
کارخانه
کیلوگرم
8
۱۴۰۲/۱۱/۲۴
ثابت
22,636
5
کلاف 10 گروه ملی
A3
کلاف (آجدار)
کارخانه
کیلوگرم
10
۱۴۰۲/۱۱/۲۴
ثابت
22,636
6
کلاف 12 گروه ملی
A3
کلاف (آجدار)
کارخانه
کیلوگرم
12
۱۴۰۲/۸/۲۳
ثابت
22,091
فولاد بافق یزد

قیمت میلگرد کلاف بافق یزد

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۱/۲۷ ساعت ۱۴:۳۸:۱۳

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع کلاف
آنالیز
حالت
بارگیری
واحد
سایز
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
کلاف 5.5 بافق یزد
RST34
کلاف (فوق کشش)
کارخانه
کیلوگرم
5.5
۱۴۰۲/۱۰/۳
ثابت
23,455
2
کلاف 6.5 بافق یزد
RST34
کلاف (فوق کشش)
کارخانه
کیلوگرم
6.5
۱۴۰۲/۱۰/۲۳
-200
22,727
3
کلاف 8 بافق یزد
RST34
کلاف (فوق کشش)
کارخانه
کیلوگرم
8
۱۴۰۳/۱/۲۶
ثابت
28,091
4
کلاف 10 بافق یزد
RST34
کلاف (فوق کشش)
کارخانه
کیلوگرم
10
۱۴۰۲/۸/۲۳
ثابت
23,909
5
کلاف 5.5 بافق یزد
1006
کلاف (فوق کشش)
کارخانه
کیلوگرم
5.5
امروز
-200
28,091
6
کلاف 6.5 بافق یزد
1006
کلاف (فوق کشش)
کارخانه
کیلوگرم
6.5
امروز
ثابت
28,000
7
کلاف 5.5 بافق یزد
1008
کلاف (فوق کشش)
کارخانه
کیلوگرم
5.5
امروز
-300
27,909
8
کلاف 6.5 بافق یزد
1008
کلاف (فوق کشش)
کارخانه
کیلوگرم
6.5
امروز
-200
27,818
9
کلاف 8 بافق یزد
1008
کلاف (فوق کشش)
کارخانه
کیلوگرم
6.5
امروز
-200
27,818
10
کلاف 8 بافق یزد
5SP
کلاف (ساختمانی)
کارخانه
کیلوگرم
8
۱۴۰۲/۸/۲۹
-100
23,182
11
کلاف 6.5 بافق یزد
3SP
کلاف (نیمه کشش)
کارخانه
کیلوگرم
6.5
امروز
-100
27,182
12
کلاف 10 بافق یزد
A3
کلاف (آجدار)
کارخانه
کیلوگرم
10
امروز
-200
28,091
فولاد کویر کاشان

قیمت میلگرد کلاف کویر کاشان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۱/۲۷

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع کلاف
آنالیز
حالت
بارگیری
واحد
سایز
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
کلاف 8 کویر کاشان
A2
کلاف (آجدار)
کارخانه
کیلوگرم
8
امروز
ثابت
28,909
2
کلاف 10 کویر کاشان
A2
کلاف (آجدار)
کارخانه
کیلوگرم
10
امروز
ثابت
28,909
3
کلاف 12 کویر کاشان
A2
کلاف (آجدار)
کارخانه
کیلوگرم
12
۱۴۰۳/۱/۱۹
ثابت
23,909
4
کلاف 14 کویر کاشان
A2
کلاف (آجدار)
کارخانه
کیلوگرم
14
۱۴۰۳/۱/۱۹
ثابت
24,273
5
کلاف 8 کویر کاشان
A3
کلاف (آجدار)
کارخانه
کیلوگرم
8
۱۴۰۳/۱/۲۱
ثابت
28,636
6
کلاف 10 کویر کاشان
A3
کلاف (آجدار)
کارخانه
کیلوگرم
10
۱۴۰۳/۱/۲۱
ثابت
28,364
7
کلاف 12 کویر کاشان
A3
کلاف (آجدار)
کارخانه
کیلوگرم
12
امروز
ثابت
29,909
8
کلاف 14 کویر کاشان
A3
کلاف (آجدار)
کارخانه
کیلوگرم
14
امروز
ثابت
29,182
9
کلاف 5.5 کویر کاشان
3SP
کلاف (ساده)
کارخانه
کیلوگرم
5.5
۱۴۰۳/۱/۱۹
ثابت
22,727
10
کلاف 6.5 کویر کاشان
3SP
کلاف (ساده)
کارخانه
کیلوگرم
6.5
۱۴۰۳/۱/۱۹
ثابت
22,727
11
کلاف 8 کویر کاشان
3SP
کلاف (ساده)
کارخانه
کیلوگرم
8
۱۴۰۳/۱/۱۹
ثابت
23,182
12
کلاف 10 کویر کاشان
3SP
کلاف (ساده)
کارخانه
کیلوگرم
10
۱۴۰۳/۱/۱۹
ثابت
23,182
13
کلاف 5.5 کویر کاشان
1008
کلاف (ساده)
کارخانه
کیلوگرم
5.5
۱۴۰۳/۱/۲۱
ثابت
28,636
14
کلاف 6.5 کویر کاشان
1008
کلاف (ساده)
کارخانه
کیلوگرم
6.5
۱۴۰۳/۱/۱۹
ثابت
30,455
15
کلاف 6 کویر کاشان
1008
کلاف (ساده)
کارخانه
کیلوگرم
6
۱۴۰۳/۱/۱۹
ثابت
24,455
16
کلاف 7 کویر کاشان
1008
کلاف (ساده)
کارخانه
کیلوگرم
7
۱۴۰۳/۱/۱۹
ثابت
25,000
17
کلاف 8 کویر کاشان
1008
کلاف (ساده)
کارخانه
کیلوگرم
8
۱۴۰۳/۱/۱۹
ثابت
29,273
18
کلاف 9 کویر کاشان
1008
کلاف (ساده)
کارخانه
کیلوگرم
9
۱۴۰۳/۱/۲۱
ثابت
28,636
19
کلاف 10 کویر کاشان
1008
کلاف (ساده)
کارخانه
کیلوگرم
10
۱۴۰۳/۱/۱۹
ثابت
29,273
20
کلاف 11 کویر کاشان
1008
کلاف (ساده)
کارخانه
کیلوگرم
11
۱۴۰۳/۱/۲۱
ثابت
28,636
21
کلاف 12 کویر کاشان
1008
کلاف (ساده)
کارخانه
کیلوگرم
12
۱۴۰۳/۱/۱۹
ثابت
24,455
22
کلاف 12.5 کویر کاشان
1008
کلاف (ساده)
کارخانه
کیلوگرم
12.5
امروز
ثابت
29,182
23
کلاف 14 کویر کاشان
1008
کلاف (ساده)
کارخانه
کیلوگرم
14
امروز
ثابت
29,545
24
کلاف 15 کویر کاشان
1008
کلاف (ساده)
کارخانه
کیلوگرم
15
۱۴۰۳/۱/۱۹
ثابت
25,182
25
کلاف 16.5 کویر کاشان
1008
کلاف (ساده)
کارخانه
کیلوگرم
16.5
۱۴۰۳/۱/۲۱
ثابت
29,000
فولاد سهند آذر آسیا

قیمت میلگرد کلاف بستان آباد

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۸/۱۸ ساعت ۱۱:۳۲:۲۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع کلاف
آنالیز
حالت
بارگیری
واحد
سایز
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
کلاف 5.5 بستان آباد
3SP
کلاف (ساده)
کارخانه
کیلوگرم
5.5
۱۴۰۲/۸/۱۸
ثابت
22,364
2
کلاف 6.5 بستان آباد
3SP
کلاف (ساده)
کارخانه
کیلوگرم
6.5
۱۴۰۲/۸/۱۸
ثابت
22,273
3
کلاف 8 بستان آباد
3SP
کلاف (ساده)
کارخانه
کیلوگرم
8
۱۴۰۲/۸/۱۸
ثابت
22,364
4
کلاف 9 بستان آباد
3SP
کلاف (ساده)
کارخانه
کیلوگرم
9
۱۴۰۲/۸/۱۸
ثابت
22,364
5
کلاف 5.5 بستان آباد
RST34
کلاف (ساده)
کارخانه
کیلوگرم
5.5
۱۴۰۲/۸/۱۸
ثابت
24,455
6
کلاف 6.5 بستان آباد
RST34
کلاف (ساده)
کارخانه
کیلوگرم
6.5
۱۴۰۲/۸/۱۸
ثابت
24,364
7
کلاف 5.5 بستان آباد
1006
کلاف (ساده)
کارخانه
کیلوگرم
5.5
۱۴۰۲/۸/۱۸
ثابت
24,455
8
کلاف 6.5 بستان آباد
1006
کلاف (ساده)
کارخانه
کیلوگرم
6.5
۱۴۰۲/۸/۱۸
ثابت
24,364
9
کلاف 8 بستان آباد
1006
کلاف (ساده)
کارخانه
کیلوگرم
8
۱۴۰۲/۸/۱۸
تماس بگیرید
تماس بگیرید
10
کلاف 5.5 بستان آباد
1008
کلاف (ساده)
کارخانه
کیلوگرم
5.5
۱۴۰۲/۸/۱۸
ثابت
24,455
11
کلاف 6.5 بستان آباد
1008
کلاف (ساده)
کارخانه
کیلوگرم
6.5
۱۴۰۲/۸/۱۸
ثابت
24,364
12
کلاف 8 بستان آباد
1008
کلاف (ساده)
کارخانه
کیلوگرم
8
۱۴۰۲/۵/۱۲
ثابت
26,000

قیمت میلگرد کلاف گلستان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۱/۲۷

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع کلاف
آنالیز
حالت
بارگیری
واحد
سایز
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
کلاف 5.5 گلستان
3SP
کلاف (ساده)
کارخانه
کیلوگرم
5.5
۱۴۰۲/۱۰/۲۳
ثابت
22,455
2
کلاف 6.5 گلستان
3SP
کلاف (ساده)
کارخانه
کیلوگرم
6.5
۱۴۰۲/۱۰/۲۳
200
22,364
3
کلاف 8.5 گلستان
3SP
کلاف (ساده)
کارخانه
کیلوگرم
8.5
۱۴۰۲/۸/۲۲
ثابت
24,727
4
کلاف 5.5 گلستان
RST34
کلاف (ساده)
کارخانه
کیلوگرم
5.5
۱۴۰۲/۱۲/۲
ثابت
25,727
5
کلاف 6.5 گلستان
RST34
کلاف (ساده)
کارخانه
کیلوگرم
6.5
۱۴۰۲/۸/۲۲
ثابت
24,909
6
کلاف 8.5 گلستان
RST34
کلاف (ساده)
کارخانه
کیلوگرم
8.5
۱۴۰۲/۸/۲۲
ثابت
24,727
7
کلاف 8 گلستان
A3
کلاف (آجدار)
کارخانه
کیلوگرم
8
۱۴۰۳/۱/۱۵
50
26,318
8
کلاف 10 گلستان
A3
کلاف (آجدار)
کارخانه
کیلوگرم
10
امروز
ثابت
26,545
9
کلاف 12 گلستان
A3
کلاف (آجدار)
کارخانه
کیلوگرم
12
امروز
ثابت
27,000