قیمت امروز میلگرد کلاف به تاریخ ۱۴۰۲/۹/۱۶ از 14 کارخانه در جدول زیر به روزرسانی شد.

قیمت روز میلگرد کلاف آجدار تمام کارخانه ها در جداول زیر قابل مشاهده است. برای خرید کافیست ابتدا کارخانه مورد نظر خود را انتخاب نماید و سپس با مشاهده قیمت روز میلگرد آجدار که پس از استعلام از کارخانه تولیدکننده، در جدول درج شده است، خرید میلگرد کلاف آجدار خود را تکمیل نماید. لازم به ذکر است حتما دکمه «ارزش افزوده» را فعال نمایید.

نکات کوچک اما طلایی خرید میلگرد کلاف

ذوب آهن اصفهان

قیمت میلگرد کلاف ذوب آهن

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۶ ساعت ۱۱:۵۵:۳۸

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع کلاف آنالیز حالت بارگیری واحد سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد کلاف 5.5 ذوب آهن 1008 کلاف (کشش) انبار اصفهان کیلوگرم 5.5 امروز 100 23,761
2 میلگرد کلاف 6.5 ذوب آهن 1008 کلاف (کشش) انبار اصفهان کیلوگرم 6.5 امروز 100 23,761
ذوب آهن اصفهان

قیمت میلگرد کلاف در انبار اصفهان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۶ ساعت ۱۲:۳۰:۵۷

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع کلاف آنالیز حالت بارگیری واحد سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 کلاف 5.5 ذوبی 1008 کلاف (فوق‌کشش) بنگاه آهن ملل اصفهان کیلوگرم 5.5 امروز 200 23,853
2 کلاف 6.5 ذوبی 1008 کلاف (فوق‌کشش) بنگاه آهن ملل اصفهان کیلوگرم 6.5 امروز 200 23,853
3 کلاف 8 3SP کلاف ساختمانی (ساده) بنگاه آهن ملل اصفهان کیلوگرم 8 ۱۴۰۲/۹/۱۳ 200 23,303
4 کلاف 10 3SP کلاف کششی (ساده) بنگاه آهن ملل اصفهان کیلوگرم 10 ۱۴۰۲/۹/۱۳ 200 23,303
5 کلاف 12 3SP کلاف کششی (ساده) بنگاه آهن ملل اصفهان کیلوگرم 12 ۱۴۰۲/۹/۷ ثابت 23,394
6 کلاف 5.5 الیگودرز 5SP کلاف (ساختمانی) بنگاه آهن ملل اصفهان کیلوگرم 5.5 امروز تماس بگیرید تماس بگیرید
7 کلاف 6.5 نطنز 5SP کلاف (ساختمانی) بنگاه آهن ملل اصفهان کیلوگرم 6.5 ۱۴۰۲/۸/۱۰ ثابت 23,853
8 کلاف 5.5 بستان آباد 3SP کلاف (نیم کشش) بنگاه آهن ملل اصفهان کیلوگرم 5.5 ۱۴۰۲/۸/۲۵ ثابت 23,211
9 کلاف 6.5 کویر 3SP کلاف (نیم کشش) بنگاه آهن ملل اصفهان کیلوگرم 6.5 ۱۴۰۲/۸/۲ ثابت 24,312
الیگودرز

قیمت میلگرد کلاف الیگودرز

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۶ ساعت ۱۲:۳۲:۱۵

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع کلاف آنالیز حالت بارگیری واحد سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 کلاف 5.5 الیگودرز 3SP کلاف (نیم کشش) کارخانه کیلوگرم 5.5 امروز ثابت 22,385
2 کلاف 6.5 الیگودرز 3SP کلاف (نیم کشش) کارخانه کیلوگرم 6.5 امروز ثابت 22,018
3 کلاف 6.5 الیگودرز 5SP کلاف (ساختمانی) کارخانه کیلوگرم 6.5 امروز تماس بگیرید تماس بگیرید
4 کلاف 6 الیگودرز A2 کلاف (آجدار) کارخانه کیلوگرم 6 امروز ثابت 22,936
5 کلاف 8 الیگودرز A2 کلاف (آجدار) کارخانه کیلوگرم 8 امروز ثابت 22,936
6 کلاف 10 الیگودرز A2 کلاف (آجدار) کارخانه کیلوگرم 10 امروز ثابت 22,936
امیرآباد

قیمت میلگرد کلاف امیرآباد

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۶ ساعت ۱۲:۳۲:۳۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع کلاف آنالیز حالت بارگیری واحد سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد کلاف 5.5 امیرآباد 1008 کلاف (کشش) کارخانه کیلوگرم 5.5 ۱۴۰۲/۸/۲۳ ثابت 23,578
2 میلگرد کلاف 6.5 امیرآباد 1008 کلاف (کشش) کارخانه کیلوگرم 6.5 ۱۴۰۲/۸/۲۳ ثابت 23,761
3 میلگرد کلاف 5.5 امیرآباد 5SP کلاف (ساختمانی) کارخانه کیلوگرم 5.5 امروز تماس بگیرید تماس بگیرید
4 میلگرد کلاف 6.5 امیرآباد 5SP کلاف (ساختمانی) کارخانه کیلوگرم 6.5 امروز ثابت 21,376
5 میلگرد کلاف 5.5 امیرآباد RST34 کلاف (فوق کشش) کارخانه کیلوگرم 5.5 امروز ثابت 23,211
6 میلگرد کلاف 6.5 امیرآباد RST34 کلاف (فوق کشش) کارخانه کیلوگرم 6.5 امروز ثابت 23,211
7 میلگرد کلاف 5.5 امیرآباد 3SP کلاف (نیم کشش) کارخانه کیلوگرم 5.5 امروز ثابت 21,468
8 میلگرد کلاف 6.5 امیرآباد 3SP کلاف (نیم کشش) کارخانه کیلوگرم 6.5 امروز ثابت 21,376
9 میلگرد کلاف 8 امیرآباد 3SP کلاف (نیم کشش) کارخانه کیلوگرم 8 امروز ثابت 21,376
10 میلگرد کلاف 10 امیرآباد 3SP کلاف (نیم کشش) کارخانه کیلوگرم 10 امروز ثابت 21,376
11 میلگرد کلاف 8 امیرآباد A3 کلاف (آجدار) کارخانه کیلوگرم 8 امروز ثابت 21,743
12 میلگرد کلاف 10 امیرآباد A3 کلاف (آجدار) کارخانه کیلوگرم 10 ۱۴۰۲/۹/۱۵ ثابت 21,743
فولاد شیراز

قیمت کلاف فولاد شیراز

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۶ ساعت ۱۲:۳۱:۱۴

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع کلاف آنالیز حالت بارگیری واحد سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 کلاف 9.2 فولاد شیراز 3SP کلاف (نیم کشش) کارخانه کیلوگرم 9.2 امروز ثابت 22,110
2 کلاف 10 فولاد شیراز 3SP کلاف (نیم کشش) کارخانه کیلوگرم 10 امروز ثابت 22,110
3 کلاف 11 فولاد شیراز 3SP کلاف (نیم کشش) کارخانه کیلوگرم 11 امروز ثابت 22,110
4 کلاف 12 فولاد شیراز 3SP کلاف (نیم کشش) کارخانه کیلوگرم 12 امروز ثابت 22,294
5 کلاف 12.5 فولاد شیراز 3SP نیم کشش کارخانه کیلوگرم 12 امروز ثابت 22,294
فولاد احرامیان یزد

قیمت میلگرد کلاف یزد

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۶ ساعت ۱۲:۳۱:۲۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع کلاف آنالیز حالت بارگیری واحد سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 کلاف 5.5 یزد RST34 کلاف (فوق کشش) کارخانه کیلوگرم 5.5 امروز ثابت 23,303
2 کلاف 6.5 یزد RST34 کلاف (فوق کشش) کارخانه کیلوگرم 6.5 امروز ثابت 23,119
3 کلاف 5.5 یزد 3SP کلاف (نیم کشش) کارخانه کیلوگرم 5.5 ۱۴۰۲/۸/۲۷ ثابت 22,569
4 کلاف 6.5 یزد 3SP کلاف (نیم کشش) کارخانه کیلوگرم 6.5 ۱۴۰۲/۹/۸ ثابت 22,294
5 کلاف 8 و 10 یزد 3SP کلاف (نیم کشش) کارخانه کیلوگرم 8 و 10 ۱۴۰۲/۹/۱۱ ثابت 22,294
6 کلاف 5.5 یزد 1006 کلاف (کشش) کارخانه کیلوگرم 5.5 ۱۴۰۲/۸/۲۳ ثابت 23,578
7 کلاف 6.5 یزد 1006 کلاف (کشش) کارخانه کیلوگرم 6.5 امروز عدم موجودی عدم موجودی
8 کلاف 8 و 10 یزد 1006 کلاف (کشش) کارخانه کیلوگرم 8 و 10 امروز عدم موجودی عدم موجودی
9 کلاف 5.5 یزد 1008 کلاف (کشش) کارخانه کیلوگرم 5.5 ۱۴۰۲/۹/۹ ثابت 23,303
10 کلاف 6.5 یزد 1008 کلاف (کشش) کارخانه کیلوگرم 6.5 ۱۴۰۲/۹/۲ ثابت 23,119
11 کلاف 8 یزد 1008 کلاف (کشش) کارخانه کیلوگرم 8 ۱۴۰۲/۹/۱۱ ثابت 23,119
12 کلاف 10 یزد 1008 کلاف (کشش) کارخانه کیلوگرم 10 امروز ثابت 23,119
13 کلاف 12.5 یزد 1008 کلاف (کشش) کارخانه کیلوگرم 12.5 امروز ثابت 23,119
افق ابهر

قیمت میلگرد کلاف افق ابهر

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۶ ساعت ۱۲:۳۲:۰۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع کلاف آنالیز حالت بارگیری واحد سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد کلاف 5.5 RST34 کلاف(فوق کشش) کارخانه کیلوگرم 5.5 امروز ثابت 23,945
2 میلگرد کلاف 6.5 RST34 کلاف(فوق کشش) کارخانه کیلوگرم 6.5 امروز ثابت 23,853
3 میلگرد کلاف 8 RST34 کلاف(فوق کشش) کارخانه کیلوگرم 8 امروز ثابت 23,853
4 میلگرد کلاف 10 RST34 کلاف(فوق کشش) کارخانه کیلوگرم 10 امروز ثابت 23,853
5 میلگرد کلاف 12 RST34 کلاف(فوق کشش) کارخانه کیلوگرم 12 ۱۴۰۲/۸/۲۳ ثابت 24,679
6 میلگرد کلاف 14 RST34 کلاف(فوق کشش) کارخانه کیلوگرم 14 امروز ثابت 23,853
7 میلگرد کلاف 5.5 3SP کلاف(نیم کشش) کارخانه کیلوگرم 5.5 امروز ثابت 22,385
8 میلگرد کلاف 6.5 3SP کلاف(نیم کشش) کارخانه کیلوگرم 6.5 امروز ثابت 22,385
فولاد نطنز

قیمت میلگرد کلاف فولاد نطنز

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۲ ساعت ۱۱:۳۷:۵۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع کلاف آنالیز حالت بارگیری واحد سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 کلاف 6.5 فولاد نطنز 3SP کلاف (نیم کشش) کارخانه کیلوگرم 6.5 ۱۴۰۲/۹/۲ ثابت 22,294
2 کلاف 6.5 فولاد نطنز 1008 کلاف (کشش) کارخانه کیلوگرم 6.5 ۱۴۰۲/۸/۲۳ ثابت 25,688
3 کلاف 8 فولاد نطنز 1008 کلاف (کشش) کارخانه کیلوگرم 8 ۱۴۰۲/۸/۲۳ ثابت 24,312
4 کلاف 10 فولاد نطنز 1008 کلاف (کشش) کارخانه کیلوگرم 9 ۱۴۰۲/۸/۲۳ ثابت 24,495
5 کلاف 12.5 فولاد نطنز 1008 کلاف (کشش) کارخانه کیلوگرم 10 ۱۴۰۲/۸/۲۳ ثابت 24,495
6 کلاف 6.5 فولاد نطنز 1006 کلاف (کشش) کارخانه کیلوگرم 6.5 ۱۴۰۲/۹/۲ تماس بگیرید تماس بگیرید
7 کلاف 8 فولاد نطنز 1006 کلاف (کشش) کارخانه کیلوگرم 8 ۱۴۰۲/۹/۲ تماس بگیرید تماس بگیرید
8 کلاف 9 فولاد نطنز 1006 کلاف (کشش) کارخانه کیلوگرم 9 ۱۴۰۲/۹/۲ تماس بگیرید تماس بگیرید
9 کلاف 10 فولاد نطنز 1006 کلاف (کشش) کارخانه کیلوگرم 10 ۱۴۰۲/۹/۲ تماس بگیرید تماس بگیرید
10 کلاف 6.5 فولاد نطنز RST34 کلاف (فوق کشش) کارخانه کیلوگرم 6.5 ۱۴۰۲/۸/۲۳ ثابت 25,505
11 کلاف 8 فولاد نطنز RST34 کلاف (فوق کشش) کارخانه کیلوگرم 8 ۱۴۰۲/۹/۲ تماس بگیرید تماس بگیرید
12 کلاف 9 فولاد نطنز RST34 کلاف (فوق کشش) کارخانه کیلوگرم 9 ۱۴۰۲/۹/۲ تماس بگیرید تماس بگیرید
13 کلاف 10 فولاد نطنز RST34 کلاف (فوق کشش) کارخانه کیلوگرم 10 ۱۴۰۲/۹/۲ تماس بگیرید تماس بگیرید
14 کلاف 6.5 فولاد نطنز 5SP کلاف (ساختمانی) کارخانه کیلوگرم 6.5 ۱۴۰۲/۹/۲ ثابت 22,202
کلاف ملایر

قیمت میلگرد کلاف ملایر

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۶ ساعت ۱۲:۴۰:۳۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع کلاف آنالیز حالت بارگیری واحد سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 کلاف 6.5 ملایر 5SP کلاف (ساختمانی) کارخانه کیلوگرم 6.5 امروز ثابت 21,376
2 کلاف 6.5 ملایر 1008 کلاف (کشش) کارخانه کیلوگرم 6.5 امروز عدم موجودی عدم موجودی
3 کلاف 5.5 ملایر 3SP کلاف (نیم کشش) کارخانه کیلوگرم 5.5 امروز عدم موجودی عدم موجودی
4 کلاف 6.5 ملایر 3SP کلاف (نیم کشش) کارخانه کیلوگرم 6.5 امروز ثابت 21,651
گروه ملی صنعتی فولاد ایران

قیمت میلگرد کلاف گروه ملی صنعتی فولاد ایران

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۶ ساعت ۱۲:۳۲:۴۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع کلاف آنالیز حالت بارگیری واحد سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 کلاف 6.5 گروه ملی RST34 کلاف (فوق کشش) کارخانه کیلوگرم 6.5 امروز عدم موجودی عدم موجودی
2 کلاف 6.5 گروه ملی 1008 کلاف (کشش) کارخانه کیلوگرم 6.5 ۱۴۰۲/۸/۲۳ ثابت 23,394
3 کلاف 8 گروه ملی 1008 کلاف (کششی) کارخانه کیلوگرم 8 امروز ثابت 22,018
4 کلاف 8 گروه ملی A3 کلاف (آجدار) کارخانه کیلوگرم 8 امروز ثابت 21,651
5 کلاف 10 گروه ملی A3 کلاف (آجدار) کارخانه کیلوگرم 10 امروز ثابت 21,651
6 کلاف 12 گروه ملی A3 کلاف (آجدار) کارخانه کیلوگرم 12 ۱۴۰۲/۸/۲۳ ثابت 22,294