قیمت میلگرد کلاف کویر کاشان

قیمت امروز میلگرد کلاف کویر کاشان به تاریخ ۱۴۰۳/۱/۲۷ به روزرسانی شد.

قیمت میلگرد کلاف کویر کاشان را به صورت روزانه و آنلاین در این صفحه از آهن ملل مشاهده نمایید و در صورت نیاز به خرید میلگرد کلاف کویر کاشان با کارشناسان آهن ملل در تماس باشید تا با بهترین قیمت موجود در بازار این محصول را در حجم مورد نظر خریداری نمایید. لازم به ذکر است قیمت های مندرج در جدول زیر بدون «ارزش افزوده» می باشد.

فولاد کویر کاشان
قیمت میلگرد کلاف کویر کاشان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۱/۲۷

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع کلاف
آنالیز
حالت
بارگیری
واحد
سایز
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
کلاف 8 کویر کاشان
A2
کلاف (آجدار)
کارخانه
کیلوگرم
8
امروز
ثابت
28,909
2
کلاف 10 کویر کاشان
A2
کلاف (آجدار)
کارخانه
کیلوگرم
10
امروز
ثابت
28,909
3
کلاف 12 کویر کاشان
A2
کلاف (آجدار)
کارخانه
کیلوگرم
12
۱۴۰۳/۱/۱۹
ثابت
23,909
4
کلاف 14 کویر کاشان
A2
کلاف (آجدار)
کارخانه
کیلوگرم
14
۱۴۰۳/۱/۱۹
ثابت
24,273
5
کلاف 8 کویر کاشان
A3
کلاف (آجدار)
کارخانه
کیلوگرم
8
۱۴۰۳/۱/۲۱
ثابت
28,636
6
کلاف 10 کویر کاشان
A3
کلاف (آجدار)
کارخانه
کیلوگرم
10
۱۴۰۳/۱/۲۱
ثابت
28,364
7
کلاف 12 کویر کاشان
A3
کلاف (آجدار)
کارخانه
کیلوگرم
12
امروز
ثابت
29,909
8
کلاف 14 کویر کاشان
A3
کلاف (آجدار)
کارخانه
کیلوگرم
14
امروز
ثابت
29,182
9
کلاف 5.5 کویر کاشان
3SP
کلاف (ساده)
کارخانه
کیلوگرم
5.5
۱۴۰۳/۱/۱۹
ثابت
22,727
10
کلاف 6.5 کویر کاشان
3SP
کلاف (ساده)
کارخانه
کیلوگرم
6.5
۱۴۰۳/۱/۱۹
ثابت
22,727
11
کلاف 8 کویر کاشان
3SP
کلاف (ساده)
کارخانه
کیلوگرم
8
۱۴۰۳/۱/۱۹
ثابت
23,182
12
کلاف 10 کویر کاشان
3SP
کلاف (ساده)
کارخانه
کیلوگرم
10
۱۴۰۳/۱/۱۹
ثابت
23,182
13
کلاف 5.5 کویر کاشان
1008
کلاف (ساده)
کارخانه
کیلوگرم
5.5
۱۴۰۳/۱/۲۱
ثابت
28,636
14
کلاف 6.5 کویر کاشان
1008
کلاف (ساده)
کارخانه
کیلوگرم
6.5
۱۴۰۳/۱/۱۹
ثابت
30,455
15
کلاف 6 کویر کاشان
1008
کلاف (ساده)
کارخانه
کیلوگرم
6
۱۴۰۳/۱/۱۹
ثابت
24,455
16
کلاف 7 کویر کاشان
1008
کلاف (ساده)
کارخانه
کیلوگرم
7
۱۴۰۳/۱/۱۹
ثابت
25,000
17
کلاف 8 کویر کاشان
1008
کلاف (ساده)
کارخانه
کیلوگرم
8
۱۴۰۳/۱/۱۹
ثابت
29,273
18
کلاف 9 کویر کاشان
1008
کلاف (ساده)
کارخانه
کیلوگرم
9
۱۴۰۳/۱/۲۱
ثابت
28,636
19
کلاف 10 کویر کاشان
1008
کلاف (ساده)
کارخانه
کیلوگرم
10
۱۴۰۳/۱/۱۹
ثابت
29,273
20
کلاف 11 کویر کاشان
1008
کلاف (ساده)
کارخانه
کیلوگرم
11
۱۴۰۳/۱/۲۱
ثابت
28,636
21
کلاف 12 کویر کاشان
1008
کلاف (ساده)
کارخانه
کیلوگرم
12
۱۴۰۳/۱/۱۹
ثابت
24,455
22
کلاف 12.5 کویر کاشان
1008
کلاف (ساده)
کارخانه
کیلوگرم
12.5
امروز
ثابت
29,182
23
کلاف 14 کویر کاشان
1008
کلاف (ساده)
کارخانه
کیلوگرم
14
امروز
ثابت
29,545
24
کلاف 15 کویر کاشان
1008
کلاف (ساده)
کارخانه
کیلوگرم
15
۱۴۰۳/۱/۱۹
ثابت
25,182
25
کلاف 16.5 کویر کاشان
1008
کلاف (ساده)
کارخانه
کیلوگرم
16.5
۱۴۰۳/۱/۲۱
ثابت
29,000