قیمت امروز میلگرد کلاف کویر کاشان به تاریخ ۱۴۰۲/۹/۱۲ به روزرسانی شد.

قیمت میلگرد کلاف کویر کاشان را به صورت روزانه و آنلاین در این صفحه از آهن ملل مشاهده نمایید و در صورت نیاز به خرید میلگرد کلاف کویر کاشان با کارشناسان آهن ملل در تماس باشید تا با بهترین قیمت موجود در بازار این محصول را در حجم مورد نظر خریداری نمایید. لازم به ذکر است قیمت های مندرج در جدول زیر بدون «ارزش افزوده» می باشد.

فولاد کویر کاشان
قیمت میلگرد کلاف کویر کاشان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۲ ساعت ۱۳:۴۸:۲۰

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع کلاف آنالیز حالت بارگیری واحد سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 کلاف 8 کویر کاشان A2 کلاف (آجدار) کارخانه کیلوگرم 8 ۱۴۰۲/۸/۲۳ ثابت 26,147
2 کلاف 10 کویر کاشان A2 کلاف (آجدار) کارخانه کیلوگرم 10 ۱۴۰۲/۸/۲۳ ثابت 26,147
3 کلاف 12 کویر کاشان A2 کلاف (آجدار) کارخانه کیلوگرم 12 ۱۴۰۲/۸/۲۳ ثابت 24,128
4 کلاف 14 کویر کاشان A2 کلاف (آجدار) کارخانه کیلوگرم 14 ۱۴۰۲/۹/۱۲ 200 22,385
5 کلاف 8 کویر کاشان A3 کلاف (آجدار) کارخانه کیلوگرم 8 ۱۴۰۲/۹/۱۲ 100 23,119
6 کلاف 10 کویر کاشان A3 کلاف (آجدار) کارخانه کیلوگرم 10 ۱۴۰۲/۹/۱۲ 100 23,119
7 کلاف 12 کویر کاشان A3 کلاف (آجدار) کارخانه کیلوگرم 12 ۱۴۰۲/۸/۲۳ ثابت 26,147
8 کلاف 14 کویر کاشان A3 کلاف (آجدار) کارخانه کیلوگرم 14 ۱۴۰۲/۹/۱۲ 200 23,211
9 کلاف 5.5 کویر کاشان 3SP کلاف (ساده) کارخانه کیلوگرم 5.5 ۱۴۰۲/۸/۲۷ ثابت 22,936
10 کلاف 6.5 کویر کاشان 3SP کلاف (ساده) کارخانه کیلوگرم 6.5 ۱۴۰۲/۸/۲۲ ثابت 22,936
11 کلاف 8 کویر کاشان 3SP کلاف (ساده) کارخانه کیلوگرم 8 ۱۴۰۲/۸/۲۲ ثابت 23,394
12 کلاف 10 کویر کاشان 3SP کلاف (ساده) کارخانه کیلوگرم 10 ۱۴۰۲/۸/۲۲ ثابت 23,394
13 کلاف 5.5 کویر کاشان 1008 کلاف (ساده) کارخانه کیلوگرم 5.5 ۱۴۰۲/۸/۲۴ ثابت 24,679
14 کلاف 6.5 کویر کاشان 1008 کلاف (ساده) کارخانه کیلوگرم 6.5 ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 24,312
15 کلاف 7 کویر کاشان 1008 کلاف (ساده) کارخانه کیلوگرم 7 ۱۴۰۲/۸/۲۲ ثابت 25,229
16 کلاف 8 کویر کاشان 1008 کلاف (ساده) کارخانه کیلوگرم 8 ۱۴۰۲/۹/۲ ثابت 24,312
17 کلاف 10 کویر کاشان 1008 کلاف (ساده) کارخانه کیلوگرم 10 ۱۴۰۲/۹/۲ ثابت 24,312
18 کلاف 12 کویر کاشان 1008 کلاف (ساده) کارخانه کیلوگرم 12 ۱۴۰۲/۸/۲۲ ثابت 25,229
19 کلاف 14 کویر کاشان 1008 کلاف (ساده) کارخانه کیلوگرم 14 ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 24,495
20 کلاف 15 کویر کاشان 1008 کلاف (ساده) کارخانه کیلوگرم 15 ۱۴۰۲/۸/۲۲ ثابت 25,413