قیمت میلگرد کلاف امیرآباد

قیمت امروز میلگرد کلاف امیرآباد به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ به روزرسانی شد.

قیمت میلگرد کلاف امیرآباد توسط کارشناسان آهن ملل به صورت روزانه و کاملا آنلاین به روزرسانی می گردد. از این رو برای خرید میلگرد کلاف امیرآباد حتما به سایز و نرخ میلگرد دقت نماید و در نهایت برای تکمیل خرید خود، با کارشناس فروش آهن ملل تماس بگیرید. 

امیرآباد
قیمت میلگرد کلاف امیرآباد

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ساعت ۱۲:۳۸:۵۵

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع کلاف آنالیز حالت بارگیری واحد سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد کلاف 5.5 امیرآباد 1008 کلاف (کشش) کارخانه کیلوگرم 5.5 ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ثابت 26,606
2 میلگرد کلاف 6.5 امیرآباد 1008 کلاف (کشش) کارخانه کیلوگرم 6.5 ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ثابت 26,606
3 میلگرد کلاف 5.5 امیرآباد 5SP کلاف (ساختمانی) کارخانه کیلوگرم 5.5 ۱۴۰۲/۱۲/۹ تماس بگیرید تماس بگیرید
4 میلگرد کلاف 6.5 امیرآباد 5SP کلاف (ساختمانی) کارخانه کیلوگرم 6.5 ۱۴۰۲/۱۲/۹ 500 24,771
5 میلگرد کلاف 5.5 امیرآباد RST34 کلاف (فوق کشش) کارخانه کیلوگرم 5.5 ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ ثابت 24,771
6 میلگرد کلاف 6.5 امیرآباد RST34 کلاف (فوق کشش) کارخانه کیلوگرم 6.5 ۱۴۰۲/۱۲/۵ ثابت 24,495
7 میلگرد کلاف 5.5 امیرآباد 3SP کلاف (نیم کشش) کارخانه کیلوگرم 5.5 ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ 300 25,229
8 میلگرد کلاف 6.5 امیرآباد 3SP کلاف (نیم کشش) کارخانه کیلوگرم 6.5 ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ثابت 24,954
9 میلگرد کلاف 8 امیرآباد 3SP کلاف (نیم کشش) کارخانه کیلوگرم 8 ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ 100 24,954
10 میلگرد کلاف 10 امیرآباد 3SP کلاف (نیم کشش) کارخانه کیلوگرم 10 ۱۴۰۲/۱۲/۸ ثابت 24,312
11 میلگرد کلاف 8 امیرآباد A3 کلاف (آجدار) کارخانه کیلوگرم 8 ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ثابت 25,229
12 میلگرد کلاف 10 امیرآباد A3 کلاف (آجدار) کارخانه کیلوگرم 10 ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ثابت 25,229