قیمت میلگرد کلاف گلستان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۵/۱۹ ساعت ۱۲:۲۴:۱۷

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع کلاف آنالیز حالت بارگیری واحد سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 کلاف 5.5 گلستان 3SP کلاف (ساده) کارخانه کیلوگرم 5.5 ۱۴۰۲/۵/۱۹ ثابت 23,211
2 کلاف 6.5 گلستان 3SP کلاف (ساده) کارخانه کیلوگرم 6.5 ۱۴۰۲/۵/۱۹ ثابت 23,578
3 کلاف 8.5 گلستان 3SP کلاف (ساده) کارخانه کیلوگرم 8.5 ۱۴۰۲/۵/۱۹ ثابت 24,954
4 کلاف 5.5 گلستان RST34 کلاف (ساده) کارخانه کیلوگرم 5.5 ۱۴۰۲/۵/۱۹ تماس بگیرید تماس بگیرید
5 کلاف 6.5 گلستان RST34 کلاف (ساده) کارخانه کیلوگرم 6.5 ۱۴۰۲/۵/۱۹ ثابت 24,954
6 کلاف 8.5 گلستان RST34 کلاف (ساده) کارخانه کیلوگرم 8.5 ۱۴۰۲/۵/۱۹ ثابت 24,954
7 کلاف 8 گلستان A3 کلاف (آجدار) کارخانه کیلوگرم 8 ۱۴۰۲/۵/۱۹ ثابت 23,486
8 کلاف 10 گلستان A3 کلاف (آجدار) کارخانه کیلوگرم 10 ۱۴۰۲/۵/۱۹ ثابت 23,486
9 کلاف 12 گلستان A3 کلاف (آجدار) کارخانه کیلوگرم 12 ۱۴۰۲/۵/۱۹ ثابت 24,404