قیمت میلگرد کلاف گلستان

قیمت میلگرد کلاف گلستان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۸ ساعت ۱۴:۱۶:۱۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع کلاف آنالیز حالت بارگیری واحد سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 کلاف 5.5 گلستان 3SP کلاف (ساده) کارخانه کیلوگرم 5.5 ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ ثابت 22,661
2 کلاف 6.5 گلستان 3SP کلاف (ساده) کارخانه کیلوگرم 6.5 ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ 200 22,569
3 کلاف 8.5 گلستان 3SP کلاف (ساده) کارخانه کیلوگرم 8.5 ۱۴۰۲/۸/۲۲ ثابت 24,954
4 کلاف 5.5 گلستان RST34 کلاف (ساده) کارخانه کیلوگرم 5.5 ۱۴۰۲/۱۲/۲ ثابت 25,963
5 کلاف 6.5 گلستان RST34 کلاف (ساده) کارخانه کیلوگرم 6.5 ۱۴۰۲/۸/۲۲ ثابت 25,138
6 کلاف 8.5 گلستان RST34 کلاف (ساده) کارخانه کیلوگرم 8.5 ۱۴۰۲/۸/۲۲ ثابت 24,954
7 کلاف 8 گلستان A3 کلاف (آجدار) کارخانه کیلوگرم 8 ۱۴۰۲/۱۲/۸ 1,400 25,963
8 کلاف 10 گلستان A3 کلاف (آجدار) کارخانه کیلوگرم 10 ۱۴۰۲/۱۲/۸ 1,400 25,963
9 کلاف 12 گلستان A3 کلاف (آجدار) کارخانه کیلوگرم 12 ۱۴۰۲/۱۲/۸ 1,400 26,422