قیمت امروز تیرآهن 20 به تاریخ ۱۴۰۲/۶/۳۰ از 8 کارخانه در جدول زیر به روزرسانی شد.

قیمت تیرآهن سایز 20 هر روز در جدول های زیر به روزرسانی می گردد. هر جدول برای کارخانه ای مجزا می باشد و قیمت ها نیز بر اساس نرخ اعلام شده از سمت کارخانه به روز می شود. برای خرید تیر 20 ابتدا با کارشناس فروش تیرآهن آهن ملل تماس بگیرید و سپس فرآیند خرید خود را نهایی کنید. لازم به ذکر است قیمت های درج شده بدون احتساب ارزش افزوده می باشد.

ذوب آهن اصفهان

قیمت تیرآهن ذوب آهن

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۶/۳۰ ساعت ۱۱:۴۰:۵۴

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع تیرآهن طول (m) تعداد در هر بندیل وزن واحد سایز بارگیری نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 تیرآهن سنگین 20 ذوب آهن 12 18 268 کیلوگرم 20 کارخانه امروز ثابت 23,394
2 تیرآهن سبک 20 ذوب آهن 12 21 260 کیلوگرم 20 کارخانه امروز ثابت 25,046
3 تیرآهن سنگین 20 ذوب آهن 12 18 268 شاخه 20 انبار امروز ثابت 6,376,147
4 تیرآهن سبک 20 ذوب آهن 12 21 260 شاخه 20 انبار امروز ثابت 6,238,532
آریان فولاد

قیمت تیرآهن آریان فولاد

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۶/۳۰ ساعت ۹:۰۷:۵۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع تیرآهن طول (m) وزن واحد سایز بارگیری نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 تیرآهن 20 آریان فولاد 12 265 شاخه 20 کارخانه --- عدم تولید عدم تولید
فولاد ظفر بناب

قیمت تیرآهن ظفر بناب

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۶/۳۰ ساعت ۱۱:۰۴:۵۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع تیرآهن طول (m) وزن واحد سایز بارگیری نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 تیرآهن 20 ظفر بناب 12 235 کیلوگرم 20 کارخانه امروز تماس بگیرید تماس بگیرید
فولاد فایکو

قیمت تیرآهن فولاد البرز ایرانیان (فایکو)

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۶/۳۰ ساعت ۹:۴۹:۰۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع تیرآهن طول (m) وزن واحد سایز بارگیری نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 تیرآهن 20 فایکو 12 250 کیلوگرم 20 کارخانه ۱۴۰۲/۵/۲۸ -50 23,532
فولاد احرامیان یزد

قیمت تیرآهن فولاد یزد (احرامیان)

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۶/۳۰ ساعت ۱۱:۳۸:۳۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع تیرآهن طول (m) وزن واحد سایز بارگیری نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 تیرآهن 20 یزد احرامیان 12 255 شاخه 20 بنگاه امروز ثابت 23,578

قیمت تیرآهن هاش سبک

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۶/۳۰ ساعت ۱۱:۴۴:۰۸

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع تیرآهن طول (m) وزن واحد سایز بارگیری نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 هاش HEA سایز 20 12 508 کیلوگرم 20 انبار امروز ثابت 38,532

قیمت تیرآهن هاش سنگین

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۶/۳۰ ساعت ۱۱:۴۴:۰۴

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع تیرآهن طول (m) وزن واحد سایز بارگیری نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 هاش HEB سایز 20 12 736 کیلوگرم 20 انبار امروز ثابت 37,615

قیمت تیرآهن لانه زنبوری

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۶/۳۰ ساعت ۱۱:۴۱:۳۳

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع تیرآهن طول (m) وزن واحد سایز بارگیری نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 تیرآهن 20 لانه زنبوری 12 275 شاخه 20 انبار امروز ثابت 6,743,119