قیمت تیرآهن ذوب آهن

قیمت تیرآهن آریان فولاد

قیمت تیرآهن ظفر بناب

قیمت تیرآهن فولاد البرز ایرانیان (فایکو)

قیمت تیرآهن فولاد یزد (احرامیان)

قیمت تیرآهن هاش سبک

قیمت تیرآهن هاش سنگین

قیمت تیرآهن لانه زنبوری

قیمت امروز تیرآهن 20 به تاریخ ۱۴۰۳/۳/۲۷ از 8 کارخانه در جدول زیر به روزرسانی شد.

قیمت تیرآهن سایز 20 هر روز در جدول های زیر به روزرسانی می گردد. هر جدول برای کارخانه ای مجزا می باشد و قیمت ها نیز بر اساس نرخ اعلام شده از سمت کارخانه به روز می شود. برای خرید تیر 20 ابتدا با کارشناس فروش تیرآهن آهن ملل تماس بگیرید و سپس فرآیند خرید خود را نهایی کنید. لازم به ذکر است قیمت های درج شده بدون احتساب ارزش افزوده می باشد.

ذوب آهن اصفهان

قیمت تیرآهن ذوب آهن

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۲۷ ساعت ۱۲:۳۳:۱۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع تیرآهن
طول (m)
تعداد در هر بندیل
وزن
واحد
سایز
بارگیری
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
تیرآهن سنگین 20 ذوب آهن
12
18
268
کیلوگرم
20
کارخانه
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
27,818
2
تیرآهن سبک 20 ذوب آهن
12
21
260
کیلوگرم
20
کارخانه
۱۴۰۳/۳/۲۴
ثابت
28,818
3
تیرآهن سنگین 20 ذوب آهن
12
18
268
شاخه
20
انبار
۱۴۰۳/۳/۲۷
-50,000
7,454,545
4
تیرآهن سبک 20 ذوب آهن
12
21
260
شاخه
20
انبار
۱۴۰۳/۳/۲۴
ثابت
7,363,636
آریان فولاد

قیمت تیرآهن آریان فولاد

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۱/۱۸ ساعت ۱۰:۲۹:۵۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع تیرآهن
طول (m)
وزن
واحد
سایز
بارگیری
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
تیرآهن 20 آریان فولاد
12
265
شاخه
20
کارخانه
---
عدم تولید
عدم تولید
فولاد ظفر بناب

قیمت تیرآهن ظفر بناب

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۲۷ ساعت ۱۳:۰۳:۲۰

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع تیرآهن
طول (m)
وزن
واحد
سایز
بارگیری
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
تیرآهن 20 ظفر بناب
12
235
کیلوگرم
20
کارخانه
۱۴۰۳/۳/۲۷
تماس بگیرید
تماس بگیرید
فولاد فایکو

قیمت تیرآهن فولاد البرز ایرانیان (فایکو)

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۲۷ ساعت ۱۴:۳۶:۳۸

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع تیرآهن
طول (m)
وزن
واحد
سایز
بارگیری
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
تیرآهن 20 فایکو
12
250
کیلوگرم
20
کارخانه
۱۴۰۳/۱/۳۰
ثابت
27,909
فولاد احرامیان یزد

قیمت تیرآهن فولاد یزد (احرامیان)

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۲۷ ساعت ۱۱:۱۲:۱۷

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع تیرآهن
طول (m)
وزن
واحد
سایز
بارگیری
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
تیرآهن 20 یزد احرامیان
12
255
کیلوگرم
20
بنگاه
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
28,182

قیمت تیرآهن هاش سبک

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۲۷ ساعت ۱۲:۲۴:۳۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع تیرآهن
طول (m)
وزن
واحد
سایز
بارگیری
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
هاش HEA سایز 20
12
508
کیلوگرم
20
انبار
۱۴۰۳/۱/۲۶
ثابت
37,273

قیمت تیرآهن هاش سنگین

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۲۷ ساعت ۱۲:۲۵:۳۰

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع تیرآهن
طول (m)
وزن
واحد
سایز
بارگیری
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
هاش HEB سایز 20
12
736
کیلوگرم
20
انبار
۱۴۰۲/۱۱/۱
ثابت
48,182

قیمت تیرآهن لانه زنبوری

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۲۷ ساعت ۱۱:۰۷:۰۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع تیرآهن
طول (m)
وزن
واحد
سایز
بارگیری
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
تیرآهن 20 لانه زنبوری
12
275
شاخه
20
انبار
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
7,818,182