قیمت تیرآهن ذوب آهن

قیمت تیرآهن آریان فولاد

قیمت تیرآهن ظفر بناب

قیمت تیرآهن فولاد البرز ایرانیان (فایکو)

قیمت تیرآهن فولاد یزد (احرامیان)

قیمت تیرآهن هاش سبک

قیمت تیرآهن هاش سنگین

قیمت تیرآهن لانه زنبوری

قیمت امروز تیرآهن 20 به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ از 8 کارخانه در جدول زیر به روزرسانی شد.

قیمت تیرآهن سایز 20 هر روز در جدول های زیر به روزرسانی می گردد. هر جدول برای کارخانه ای مجزا می باشد و قیمت ها نیز بر اساس نرخ اعلام شده از سمت کارخانه به روز می شود. برای خرید تیر 20 ابتدا با کارشناس فروش تیرآهن آهن ملل تماس بگیرید و سپس فرآیند خرید خود را نهایی کنید. لازم به ذکر است قیمت های درج شده بدون احتساب ارزش افزوده می باشد.

ذوب آهن اصفهان

قیمت تیرآهن ذوب آهن

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ساعت ۱۲:۲۳:۰۸

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع تیرآهن طول (m) تعداد در هر بندیل وزن واحد سایز بارگیری نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 تیرآهن سنگین 20 ذوب آهن 12 18 268 کیلوگرم 20 کارخانه ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ 1,300 34,220
2 تیرآهن سبک 20 ذوب آهن 12 21 260 کیلوگرم 20 کارخانه ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ 6,200 35,780
3 تیرآهن سنگین 20 ذوب آهن 12 18 268 شاخه 20 انبار ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ 600,000 9,449,541
4 تیرآهن سبک 20 ذوب آهن 12 21 260 شاخه 20 انبار ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ 100,000 9,449,541
آریان فولاد

قیمت تیرآهن آریان فولاد

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ ساعت ۹:۱۴:۴۴

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع تیرآهن طول (m) وزن واحد سایز بارگیری نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 تیرآهن 20 آریان فولاد 12 265 شاخه 20 کارخانه --- عدم تولید عدم تولید
فولاد ظفر بناب

قیمت تیرآهن ظفر بناب

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ساعت ۱۱:۰۱:۴۰

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع تیرآهن طول (m) وزن واحد سایز بارگیری نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 تیرآهن 20 ظفر بناب 12 235 کیلوگرم 20 کارخانه ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ تماس بگیرید تماس بگیرید
فولاد فایکو

قیمت تیرآهن فولاد البرز ایرانیان (فایکو)

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۹ ساعت ۱۴:۱۵:۱۴

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع تیرآهن طول (m) وزن واحد سایز بارگیری نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 تیرآهن 20 فایکو 12 250 کیلوگرم 20 کارخانه ۱۴۰۲/۱۲/۱ -50 26,422
فولاد احرامیان یزد

قیمت تیرآهن فولاد یزد (احرامیان)

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ساعت ۱۲:۳۲:۳۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع تیرآهن طول (m) وزن واحد سایز بارگیری نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 تیرآهن 20 یزد احرامیان 12 255 شاخه 20 بنگاه ۱۴۰۲/۱۲/۷ ثابت 26,330

قیمت تیرآهن هاش سبک

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۹ ساعت ۱۱:۴۰:۰۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع تیرآهن طول (m) وزن واحد سایز بارگیری نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 هاش HEA سایز 20 12 508 کیلوگرم 20 انبار ۱۴۰۲/۱۲/۷ ثابت 38,532

قیمت تیرآهن هاش سنگین

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۹ ساعت ۱۱:۳۸:۳۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع تیرآهن طول (m) وزن واحد سایز بارگیری نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 هاش HEB سایز 20 12 736 کیلوگرم 20 انبار ۱۴۰۲/۱۱/۱ ثابت 48,624

قیمت تیرآهن لانه زنبوری

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ساعت ۱۲:۰۵:۴۵

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع تیرآهن طول (m) وزن واحد سایز بارگیری نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 تیرآهن 20 لانه زنبوری 12 275 شاخه 20 انبار ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ 100,000 9,678,899