فولاد کویر کاشان

قیمت میلگرد آجدار کویر کاشان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۶/۳۰ ساعت ۱۰:۲۹:۰۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 36 کویر کاشان شاخه آجدار A3 76 کیلوگرم کارخانه 36 ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 23,578

طریقه تشخیص میلگرد فولاد کویر کاشان، علامت حک شده (KAVIR) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد کویر کاشان

فولاد احرامیان یزد

قیمت میلگرد آجدار احرامیان یزد

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۶/۳۰ ساعت ۱۰:۲۲:۴۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 36 یزد احرامیان شاخه آجدار A3 116 کیلوگرم کارخانه 36 ۱۴۰۲/۶/۳۰ تماس بگیرید تماس بگیرید
2 میلگرد 36 یزد احرامیان شاخه آجدار A4 - کیلوگرم کارخانه 36 ۱۴۰۲/۶/۳۰ تماس بگیرید تماس بگیرید

طریقه تشخیص میلگرد فولاد نورد یزد، علامت حک شده (YRM-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد احرامیان یزد

ذوب آهن اصفهان

قیمت میلگرد ساده A1 ذوب آهن

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۶/۳۰ ساعت ۹:۰۲:۵۵

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد آنالیز حالت نوع واحد سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد ساده 36 ذوب آهن اصفهان A1 شاخه 12 متری ساده کیلوگرم 36 --- عدم تولید عدم تولید
آذر گستر سدید

قیمت میلگرد ساده آذر گستر سدید

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۶/۳۰ ساعت ۱۰:۳۶:۴۳

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد آنالیز حالت نوع واحد سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد ساده 36 آذر گستر سدید A1 شاخه 6 الی 12 متری ساده کیلوگرم 36 ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 25,229
آیین صنعت

قیمت میلگرد ساده آیین صنعت

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۶/۳۰ ساعت ۱۰:۲۲:۰۸

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد آنالیز حالت نوع واحد سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 36 آیین صنعت A1 شاخه 6 متری ساده کیلوگرم 36 ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 25,229
فولاد کویر کاشان

قیمت میلگرد ساده کویر کاشان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۶/۳۰ ساعت ۹:۱۹:۲۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد آنالیز حالت نوع واحد سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد ساده 36 کویر کاشان A1 شاخه 12 متری ساده کیلوگرم 36 ۱۴۰۲/۶/۳۰ عدم موجودی عدم موجودی