قیمت امروز پروفیل زد به تاریخ ۱۴۰۲/۶/۳۰ به روزرسانی شد.

قیمت پروفیل زد به عنوان یکی از پر مصرف ترین انواع پروفیل، اهمیت بسزایی برای مصرف کنندگان دارد. شما می توانید قیمت روز پروفیل زد را از طریق جدول های زیر مشاهده و حتی نوسانات قیمتی آن در چندین روز گذشته را بررسی نمایید. در زمان خرید پروفیل زد می بایست گزینه «ارزش افزوده» را فعال کنید.

قیمت پروفیل z

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۶/۳۰ ساعت ۱۰:۲۹:۵۴

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع پروفیل ارتفاع ضخامت (mm) طول شاخه (m) واحد بارگیری نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 پروفیل زد (z) 18 فولاد مبارکه 18 2 6 کیلوگرم کارخانه اصفهان ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 33,028
2 پروفیل زد (z) 18 فولاد مبارکه 18 2.5 6 کیلوگرم کارخانه اصفهان ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 31,927
3 پروفیل زد (z) 18 فولاد مبارکه 18 3 6 کیلوگرم کارخانه اصفهان ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 31,927
4 پروفیل زد (z) 20 فولاد مبارکه 20 2 6 کیلوگرم کارخانه اصفهان ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 33,486
5 پروفیل زد (z) 20 فولاد مبارکه 20 2.5 6 کیلوگرم کارخانه اصفهان ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 32,385
6 پروفیل زد (z) 20 فولاد مبارکه 20 3 6 کیلوگرم کارخانه اصفهان ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 32,385
7 پروفیل زد (z) 22 فولاد مبارکه 22 2 6 کیلوگرم کارخانه اصفهان ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 33,486
8 پروفیل زد (z) 22 فولاد مبارکه 22 2.5 6 کیلوگرم کارخانه اصفهان ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 32,385
9 پروفیل زد (z) 22 فولاد مبارکه 22 3 6 کیلوگرم کارخانه اصفهان ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 32,385