قیمت ناودانی در بازار اصفهان

قیمت ناودانی سپهر ایرانیان

قیمت ناودانی نصر آذربایجان

قیمت ناودانی کوهپایه (اسپیرال)

قیمت ناودانی پروفیل صنعت ماهان

قیمت ناودانی فولاد نستا

قیمت ناودانی شکفته

قیمت امروز ناودانی به تاریخ ۱۴۰۳/۴/۲۱ از 7 کارخانه در جدول زیر به روزرسانی شد.

قیمت ناودانی را می توانید به صورت کاملا آنلاین و به روز شده در جداول زیر مشاهده کنید. هر جدول به صورت کاملا مجزا برای کارخانه ای یکتا می باشد که قیمت روز ناودانی در آن درج شده است. همچنین قیمت های انواع ناودانی به صورت کاملا مجزا از کارخانه های فولادی استعلام می گردد. لازم به ذکر است در زمان خرید ناودانی گزینه «ارزش افزوده» را فعال کنید تا قیمت قطعی محصول را مشاهده نمایید.

قیمت ناودانی در بازار اصفهان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۱ ساعت ۱۱:۵۳:۰۴

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع ناودانی
طول شاخه (m)
وزن
واحد
بارگیری
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
ناودانی 6
6 متری سبک
24
کیلوگرم
انبار آهن ملل
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
28,455
2
ناودانی 6
6 متری سنگین
28
کیلوگرم
انبار آهن ملل
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
28,455
3
ناودانی 8
6 متری سبک
28
کیلوگرم
انبار آهن ملل
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
28,455
4
ناودانی 8
6 متری سنگین
40
کیلوگرم
انبار آهن ملل
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
27,818
5
ناودانی 10
6 متری سبک
38
کیلوگرم
انبار آهن ملل
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
28,455
6
ناودانی 10
6 متری سنگین
50
کیلوگرم
انبار آهن ملل
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
27,818
7
ناودانی 12
12 متری سنگین
48
کیلوگرم
انبار آهن ملل
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
28,909
8
ناودانی 14
12 متری سنگین
65
کیلوگرم
انبار آهن ملل
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
28,909
9
ناودانی 16
12 متری سنگین
80
کیلوگرم
انبار آهن ملل
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
28,909
10
ناودانی 18
12 متری سنگین
200
کیلوگرم
انبار آهن ملل
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
38,909
11
ناودانی 20
12 متری سنگین
350
کیلوگرم
انبار آهن ملل
۱۴۰۳/۴/۲۱
تماس بگیرید
تماس بگیرید
12
ناودانی 8
12 متری هم وزن اروپا
102
کیلوگرم
انبار آهن ملل
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
30,364
13
ناودانی 10
12 متری هم وزن اروپا
127
کیلوگرم
انبار آهن ملل
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
30,364
14
ناودانی 12
12 متری هم وزن اروپا
160
کیلوگرم
انبار آهن ملل
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
30,000
15
ناودانی 14
12 متری هم وزن اروپا
190
کیلوگرم
انبار آهن ملل
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
29,455
16
ناودانی 16
12 متری هم وزن اروپا
225
کیلوگرم
انبار آهن ملل
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
31,000
17
ناودانی 18
12 متری هم وزن اروپا
270
کیلوگرم
انبار آهن ملل
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
39,818
18
ناودانی 20
12 متری هم وزن اروپا
310
کیلوگرم
انبار آهن ملل
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
29,364
19
ناودانی 22
12 متری هم وزن اروپا
350
کیلوگرم
انبار آهن ملل
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
45,273
20
ناودانی 24
12 متری هم وزن اروپا
350
کیلوگرم
انبار آهن ملل
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
33,000
21
ناودانی 26
12 متری هم وزن اروپا
350
کیلوگرم
انبار آهن ملل
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
52,545
22
ناودانی 28
12 متری هم وزن اروپا
350
کیلوگرم
انبار آهن ملل
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
42,364
23
ناودانی 30
12 متری هم وزن اروپا
350
کیلوگرم
انبار آهن ملل
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
65,364
فولاد سپهر ایرانیان

قیمت ناودانی سپهر ایرانیان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۱ ساعت ۱۰:۴۵:۱۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع ناودانی
طول شاخه (m)
وزن
واحد
کارخانه
بارگیری
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
ناودانی 6 فوق سبک
6
19
کیلوگرم
سپهر ایرانیان
کارخانه
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
30,455
2
ناودانی 6 سبک
6
24
کیلوگرم
سپهر ایرانیان
کارخانه
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
28,545
3
ناودانی 6 سنگین
6
28
کیلوگرم
سپهر ایرانیان
کارخانه
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
28,364
4
ناودانی 8 فوق سبک
6
24
کیلوگرم
سپهر ایرانیان
کارخانه
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
29,455
5
ناودانی 8 سبک
6
29
کیلوگرم
سپهر ایرانیان
کارخانه
۱۴۰۳/۴/۱۹
ثابت
28,455
6
ناودانی 8 سنگین
6
40
کیلوگرم
سپهر ایرانیان
کارخانه
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
28,182
7
ناودانی 10 فوق سبک
6
35
کیلوگرم
سپهر ایرانیان
کارخانه
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
29,455
8
ناودانی 10 سبک
6
38
کیلوگرم
سپهر ایرانیان
کارخانه
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
28,455
9
ناودانی 10 سنگین
6
48
کیلوگرم
سپهر ایرانیان
کارخانه
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
28,182
10
ناودانی 12 سبک
6
52
کیلوگرم
سپهر ایرانیان
کارخانه
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
29,818
11
ناودانی 12 سنگین
6
65
کیلوگرم
سپهر ایرانیان
کارخانه
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
28,818
12
ناودانی 14 سنگین
6
75
کیلوگرم
سپهر ایرانیان
کارخانه
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
29,000
13
ناودانی 14 سنگین
12
150
کیلوگرم
سپهر ایرانیان
کارخانه
۱۴۰۳/۴/۱۹
ثابت
29,273
14
ناودانی 16 سنگین
6
85
کیلوگرم
سپهر ایرانیان
کارخانه
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
29,636
15
ناودانی 16 سنگین
12
170
کیلوگرم
سپهر ایرانیان
کارخانه
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
30,000
16
ناودانی 18 سنگین
12
195
کیلوگرم
سپهر ایرانیان
کارخانه
۱۴۰۲/۱۲/۱۵
ثابت
24,545
17
ناودانی 20 سنگین
12
300
کیلوگرم
سپهر ایرانیان
کارخانه
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
30,909
فولاد نصر آذربایجان

قیمت ناودانی نصر آذربایجان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۱ ساعت ۱۱:۵۲:۴۴

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع ناودانی
طول شاخه (m)
وزن
واحد
کارخانه
بارگیری
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
ناودانی 8
6 متری سبک
25
کیلوگرم
نصر آذربایجان
کارخانه
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
27,273
2
ناودانی 8
6 متری سنگین
37
کیلوگرم
نصر آذربایجان
کارخانه
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
24,818
3
ناودانی 10
6 متری سبک
35
کیلوگرم
نصر آذربایجان
کارخانه
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
27,273
4
ناودانی 10
6 متری سنگین
47
کیلوگرم
نصر آذربایجان
کارخانه
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
26,545
5
ناودانی 12
6 متری سبک
50
کیلوگرم
نصر آذربایجان
کارخانه
۱۴۰۳/۴/۲۱
تماس بگیرید
تماس بگیرید
6
ناودانی 12
6 متری سنگین
60
کیلوگرم
نصر آذربایجان
کارخانه
۱۴۰۳/۴/۲۱
تماس بگیرید
تماس بگیرید
7
ناودانی 8
12 متری سبک
50
کیلوگرم
نصر آذربایجان
کارخانه
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
27,273
8
ناودانی 8
12 متری سنگین
62
کیلوگرم
نصر آذربایجان
کارخانه
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
24,818
9
ناودانی 10
12 متری سبک
70
کیلوگرم
نصر آذربایجان
کارخانه
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
27,273
10
ناودانی 10
12 متری سنگین
94
کیلوگرم
نصر آذربایجان
کارخانه
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
26,545
11
ناودانی 12
12 متری سبک
100
کیلوگرم
نصر آذربایجان
کارخانه
۱۴۰۳/۴/۲۱
تماس بگیرید
تماس بگیرید
12
ناودانی 12
12 متری سنگین
125
کیلوگرم
نصر آذربایجان
کارخانه
۱۴۰۳/۴/۲۱
تماس بگیرید
تماس بگیرید
فولاد کوهپایه

قیمت ناودانی کوهپایه (اسپیرال)

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۱۹ ساعت ۱۲:۲۵:۲۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع ناودانی
طول شاخه (m)
وزن
واحد
کارخانه
بارگیری
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
ناودانی4
6
15
کیلوگرم
کوهپایه
کارخانه
۱۴۰۳/۴/۱۹
ثابت
30,030
2
ناودانی 4
6
17
کیلوگرم
کوهپایه
کارخانه
۱۴۰۳/۴/۱۹
ثابت
29,930
3
ناودانی 5
6
22
کیلوگرم
کوهپایه
کارخانه
۱۴۰۳/۴/۱۹
ثابت
28,690
4
ناودانی 5
6
24
کیلوگرم
کوهپایه
کارخانه
۱۴۰۳/۴/۱۹
ثابت
28,590
پروفیل صنعت ماهان

قیمت ناودانی پروفیل صنعت ماهان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۱ ساعت ۱۲:۴۷:۳۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع ناودانی
طول شاخه (m)
درجه
وزن
واحد
کارخانه
بارگیری
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
ناودانی12
6
1
52
کیلوگرم
صنعت ماهان
کارخانه
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
26,909
2
ناودانی 12
12
1
104
کیلوگرم
صنعت ماهان
کارخانه
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
27,455
فولاد نستا

قیمت ناودانی فولاد نستا

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۱۱ ساعت ۱۱:۳۸:۲۰

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع ناودانی
طول شاخه (m)
وزن
واحد
کارخانه
بارگیری
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
ناودانی 8
6
25-26
کیلوگرم
نستا
کارخانه
۱۴۰۲/۱۰/۱۲
ثابت
22,636
2
ناودانی 8
6
26-27
کیلوگرم
نستا
کارخانه
۱۴۰۲/۹/۱۸
500
22,000
3
ناودانی 8
6
27-30
کیلوگرم
نستا
کارخانه
۱۴۰۳/۳/۸
ثابت
24,455
4
ناودانی 8
6
35-40
کیلوگرم
نستا
کارخانه
۱۴۰۳/۴/۱۱
ثابت
27,000
5
ناودانی 10
6
35-36
کیلوگرم
نستا
کارخانه
۱۴۰۲/۹/۱۹
800
23,000
6
ناودانی 10
6
38-40
کیلوگرم
نستا
کارخانه
۱۴۰۳/۲/۱۳
ثابت
25,455
7
ناودانی 10
6
45-50
کیلوگرم
نستا
کارخانه
۱۴۰۳/۲/۲۹
ثابت
24,545
فولاد شکفته

قیمت ناودانی شکفته

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۱ ساعت ۱۲:۴۵:۵۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع ناودانی
طول شاخه (m)
وزن
واحد
کارخانه
بارگیری
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
ناودانی 8
6
40
کیلوگرم
شکفته
کارخانه یزد
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
26,364
2
ناودانی 8
12
80
کیلوگرم
شکفته
کارخانه یزد
۱۴۰۳/۴/۳
ثابت
25,591
3
ناودانی 10
6
50
کیلوگرم
شکفته
کارخانه یزد
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
26,727
4
ناودانی 10
12
100
کیلوگرم
شکفته
کارخانه یزد
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
27,000
5
ناودانی 12
6
60
کیلوگرم
شکفته
کارخانه یزد
۱۴۰۳/۴/۳
ثابت
25,864
6
ناودانی 12
12
120
کیلوگرم
شکفته
کارخانه یزد
۱۴۰۳/۴/۳
ثابت
26,136
7
ناودانی 14
6
75
کیلوگرم
شکفته
کارخانه یزد
۱۴۰۳/۴/۳
ثابت
25,864
8
ناودانی 14
12
150
کیلوگرم
شکفته
کارخانه یزد
۱۴۰۳/۴/۳
ثابت
26,136
9
ناودانی 16
6
85
کیلوگرم
شکفته
کارخانه یزد
۱۴۰۳/۴/۳
ثابت
26,136
10
ناودانی 16
12
170
کیلوگرم
شکفته
کارخانه یزد
۱۴۰۳/۴/۳
ثابت
26,409
11
ناودانی 6
6
30
کیلوگرم
شکفته
کارخانه مشهد
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
26,727
12
ناودانی 6
12
60
کیلوگرم
شکفته
کارخانه مشهد
۱۴۰۳/۲/۳۰
ثابت
24,182
13
ناودانی 6.5
6
35
کیلوگرم
شکفته
کارخانه مشهد
۱۴۰۳/۲/۳۰
ثابت
23,091
14
ناودانی 8
6
41
کیلوگرم
شکفته
کارخانه مشهد
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
26,727
15
ناودانی 8
12
80
کیلوگرم
شکفته
کارخانه مشهد
۱۴۰۳/۴/۳
ثابت
25,591
16
ناودانی 10
6
50
کیلوگرم
شکفته
کارخانه مشهد
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
26,545
17
ناودانی 10
12
100
کیلوگرم
شکفته
کارخانه مشهد
۱۴۰۳/۴/۱۸
ثابت
25,591
18
ناودانی 8- اروپایی
6
52
کیلوگرم
شکفته
کارخانه یزد
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
27,636
19
ناودانی 8- اروپایی
12
102
کیلوگرم
شکفته
کارخانه یزد
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
27,909
20
ناودانی 10- اروپایی
6
62
کیلوگرم
شکفته
کارخانه یزد
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
27,636
21
ناودانی 10- اروپایی
12
124
کیلوگرم
شکفته
کارخانه یزد
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
27,909
22
ناودانی 12- اروپایی
6
80
کیلوگرم
شکفته
کارخانه یزد
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
27,636
23
ناودانی 12- اروپایی
12
160
کیلوگرم
شکفته
کارخانه یزد
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
27,909
24
ناودانی 14- اروپایی
6
100
کیلوگرم
شکفته
کارخانه یزد
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
27,636
25
ناودانی 14- اروپایی
12
200
کیلوگرم
شکفته
کارخانه یزد
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
27,909
26
ناودانی 16- اروپایی
6
112
کیلوگرم
شکفته
کارخانه یزد
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
27,636
27
ناودانی 16- اروپایی
12
224
کیلوگرم
شکفته
کارخانه یزد
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
27,909