قیمت ناودانی را می توانید به صورت کاملا آنلاین و به روز شده در جداول زیر مشاهده کنید. هر جدول به صورت کاملا مجزا برای کارخانه ای یکتا می باشد که قیمت روز ناودانی در آن درج شده است. همچنین قیمت های انواع ناودانی به صورت کاملا مجزا از کارخانه های فولادی استعلام می گردد. لازم به ذکر است در زمان خرید ناودانی گزینه «ارزش افزوده» را فعال کنید تا قیمت قطعی محصول را مشاهده نمایید.

قیمت ناودانی در بازار اصفهان

آخرین بروزرسانی: ۱۲ بهمن ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۵:۱۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع ناودانی طول شاخه (m) وزن واحد بارگیری نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 ناودانی 6 6 متری سبک 24 کیلوگرم انبار آهن ملل chart تماس بگیرید تماس بگیرید
2 ناودانی 6 6 متری سنگین 28 کیلوگرم انبار آهن ملل chart 22,110 22,110
3 ناودانی 8 6 متری سبک 28 کیلوگرم انبار آهن ملل chart 22,477 22,477
4 ناودانی 8 6 متری سنگین 40 کیلوگرم انبار آهن ملل chart 22,110 22,110
5 ناودانی 10 6 متری سبک 38 کیلوگرم انبار آهن ملل chart 22,477 22,477
6 ناودانی 10 6 متری سنگین 50 کیلوگرم انبار آهن ملل chart 22,110 22,110
7 ناودانی 12 12 متری سنگین 48 کیلوگرم انبار آهن ملل chart 22,110 22,110
8 ناودانی 14 12 متری سنگین 65 کیلوگرم انبار آهن ملل chart 21,835 21,835
9 ناودانی 16 12 متری سنگین 80 کیلوگرم انبار آهن ملل chart 21,835 21,835
10 ناودانی 18 12 متری سنگین 200 کیلوگرم انبار آهن ملل chart 21,009 21,009
11 ناودانی 20 12 متری سنگین 350 کیلوگرم انبار آهن ملل chart 21,927 21,927
12 ناودانی 8 12 متری هم وزن اروپا 102 کیلوگرم انبار آهن ملل chart 22,936 22,936
13 ناودانی 10 12 متری هم وزن اروپا 127 کیلوگرم انبار آهن ملل chart 23,853 23,853
14 ناودانی 12 12 متری هم وزن اروپا 160 کیلوگرم انبار آهن ملل chart 22,018 22,018
15 ناودانی 14 12 متری هم وزن اروپا 190 کیلوگرم انبار آهن ملل chart 22,018 22,018
16 ناودانی 16 12 متری هم وزن اروپا 225 کیلوگرم انبار آهن ملل chart 22,018 22,018
17 ناودانی 18 12 متری هم وزن اروپا 270 کیلوگرم انبار آهن ملل chart 22,018 22,018
18 ناودانی 20 12 متری هم وزن اروپا 310 کیلوگرم انبار آهن ملل chart 22,936 22,936
19 ناودانی 22 12 متری هم وزن اروپا 350 کیلوگرم انبار آهن ملل chart 26,147 26,147
20 ناودانی 24 12 متری هم وزن اروپا 350 کیلوگرم انبار آهن ملل chart 26,606 26,606
21 ناودانی 26 12 متری هم وزن اروپا 350 کیلوگرم انبار آهن ملل chart 41,284 41,284
22 ناودانی 28 12 متری هم وزن اروپا 350 کیلوگرم انبار آهن ملل chart تماس بگیرید تماس بگیرید
23 ناودانی 30 12 متری هم وزن اروپا 350 کیلوگرم انبار آهن ملل chart تماس بگیرید تماس بگیرید
فولاد سپهر ایرانیان
قیمت ناودانی سپهر ایرانیان

آخرین بروزرسانی: ۱۳ بهمن ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۰:۳۳

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع ناودانی طول شاخه (m) وزن واحد کارخانه بارگیری نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 ناودانی 6 6 21 کیلوگرم سپهر ایرانیان کارخانه chart 22,752 22,936
2 ناودانی 8 6 28 کیلوگرم سپهر ایرانیان کارخانه chart 21,972 22,018
3 ناودانی 10 6 35 کیلوگرم سپهر ایرانیان کارخانه chart 21,835 22,018
4 ناودانی 12 6 65 کیلوگرم سپهر ایرانیان کارخانه chart 22,202 22,294
5 ناودانی 14 6 75 کیلوگرم سپهر ایرانیان کارخانه chart 21,927 22,110
6 ناودانی 16 6 85 کیلوگرم سپهر ایرانیان کارخانه chart 21,927 22,110
7 ناودانی 18 12 190 کیلوگرم سپهر ایرانیان کارخانه chart 22,936 22,936
8 ناودانی 20 12 305 کیلوگرم سپهر ایرانیان کارخانه chart 25,229 25,229
فولاد نصر آذربایجان
قیمت ناودانی نصر آذربایجان

آخرین بروزرسانی: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۳:۴۷

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع ناودانی طول شاخه (m) وزن واحد کارخانه بارگیری نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 ناودانی 8 6 متری سبک 25 کیلوگرم نصر آذربایجان کارخانه chart 21,514 21,835
2 ناودانی 8 6 متری سنگین 37 کیلوگرم نصر آذربایجان کارخانه chart 21,284 21,560
3 ناودانی 10 6 متری سبک 35 کیلوگرم نصر آذربایجان کارخانه chart 21,514 21,835
4 ناودانی 10 6 متری سنگین 47 کیلوگرم نصر آذربایجان کارخانه chart 21,284 21,560
5 ناودانی 12 6 متری سبک 94 کیلوگرم نصر آذربایجان کارخانه chart تماس بگیرید تماس بگیرید
6 ناودانی 12 6 متری سنگین 94 کیلوگرم نصر آذربایجان کارخانه chart تماس بگیرید تماس بگیرید
7 ناودانی 8 12 متری سبک 50 کیلوگرم نصر آذربایجان کارخانه chart 21,514 21,835
8 ناودانی 8 12 متری سنگین 62 کیلوگرم نصر آذربایجان کارخانه chart 21,284 21,560
9 ناودانی 10 12 متری سبک 70 کیلوگرم نصر آذربایجان کارخانه chart 21,514 21,835
10 ناودانی 10 12 متری سنگین 94 کیلوگرم نصر آذربایجان کارخانه chart 21,284 21,560
11 ناودانی 12 12 متری سبک 100 کیلوگرم نصر آذربایجان کارخانه chart تماس بگیرید تماس بگیرید
12 ناودانی 12 12 متری سنگین 125 کیلوگرم نصر آذربایجان کارخانه chart تماس بگیرید تماس بگیرید
فولاد کوهپایه
قیمت ناودانی کوهپایه (اسپیرال)

آخرین بروزرسانی: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۴:۱۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع ناودانی طول شاخه (m) وزن واحد کارخانه بارگیری نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 ناودانی 5 6 22 کیلوگرم کوهپایه کارخانه chart تماس بگیرید تماس بگیرید
2 ناودانی 5 6 24 کیلوگرم کوهپایه کارخانه chart 22,798 23,165
3 ناودانی 6 6 26 کیلوگرم کوهپایه کارخانه chart تماس بگیرید تماس بگیرید
4 ناودانی 6 6 32 کیلوگرم کوهپایه کارخانه chart 21,514 21,881
پروفیل صنعت ماهان
قیمت ناودانی پروفیل صنعت ماهان

آخرین بروزرسانی: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ - ساعت: ۰۹:۳۸

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع ناودانی طول شاخه (m) درجه وزن واحد کارخانه بارگیری نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 ناودانی 8 6 1 38 کیلوگرم صنعت ماهان کارخانه chart تماس بگیرید تماس بگیرید
2 ناودانی 10 6 1 46 کیلوگرم صنعت ماهان کارخانه chart تماس بگیرید تماس بگیرید
3 ناودانی 12 6 2 52 کیلوگرم صنعت ماهان کارخانه chart تماس بگیرید تماس بگیرید
فولاد نستا
قیمت ناودانی فولاد نستا

آخرین بروزرسانی: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۶:۰۳

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع ناودانی طول شاخه (m) وزن واحد کارخانه بارگیری نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 ناودانی 8 6 26 تا 27 کیلوگرم نستا کارخانه chart تماس بگیرید تماس بگیرید
2 ناودانی 8 6 26 تا 27 کیلوگرم نستا کارخانه chart تماس بگیرید تماس بگیرید
3 ناودانی 8 6 27 تا 31 کیلوگرم نستا کارخانه chart 21,101 21,376
فولاد شکفته
قیمت ناودانی شکفته

آخرین بروزرسانی: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ - ساعت: ۰۹:۳۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع ناودانی طول شاخه (m) وزن واحد کارخانه بارگیری نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 ناودانی 6 6 30 کیلوگرم شکفته کارخانه chart تماس بگیرید تماس بگیرید
2 ناودانی 8 6 40 کیلوگرم شکفته کارخانه chart تماس بگیرید تماس بگیرید
3 ناودانی 8 12 80 کیلوگرم شکفته کارخانه chart تماس بگیرید تماس بگیرید
4 ناودانی 10 6 50 کیلوگرم شکفته کارخانه chart تماس بگیرید تماس بگیرید
5 ناودانی 10 12 100 کیلوگرم شکفته کارخانه chart تماس بگیرید تماس بگیرید
6 ناودانی 12 6 60 کیلوگرم شکفته کارخانه chart تماس بگیرید تماس بگیرید
7 ناودانی 12 12 120 کیلوگرم شکفته کارخانه chart تماس بگیرید تماس بگیرید
8 ناودانی 14 6 75 کیلوگرم شکفته کارخانه chart تماس بگیرید تماس بگیرید
9 ناودانی 16 6 60 کیلوگرم شکفته کارخانه chart تماس بگیرید تماس بگیرید
10 ناودانی 16 12 130 کیلوگرم شکفته کارخانه chart تماس بگیرید تماس بگیرید

 ناودانی                                                                                                     

آهن ملل ویژگی های محصول
۱ نام محصول نبشی
۲ سطح مقطع U شکل
۳ ضخامت ۲.۵ الی ۱۵ میلیمتر
۴ وزن ۲۲ الی ۳۵۰ کیلوگرم
۵ طول شاخه ۶ و ۱۲ متر
۶ کارخانه تولیدکننده کوهپایه (اسپیرال)، نصر آذربایجان، فولاد نستا، شکفته

ناودانی یکی از محصولات پروفیلی است که ظاهری U یا C شکل دارد و به عنوان باربر یا عنصر کمکی در سازه‌ های صنعتی و ساختمان‌ های فولادی مورد استفاده قرار می گیرد. ناودانی به عنوان روکش و پروفیل نما در ساختمان های صنعتی فولادی سنگین و به عنوان ستون باربر، تیر و خرپا در سازه های فولادی غیر صنعتی مانند انبارها و ساختمان ها استفاده می شوند. ناودانی به دلیل ظرفیت باربری بسیار بالا، قیمت و مزیت مصالح را تا ۴۰ درصد در مقایسه با سازه های تولید شده با مصالح فولادی سنگین بهبود می بخشد. همچنین به دلیل سهولت در تولید، تهیه، حمل و نقل و مونتاژ، ساخت ساختمان های فولادی را قابل اطمینان تر، سریع تر و مقرون به صرفه می کند. ناودانی ها در نظر افراد قابل اعتمادتر هستند چرا که دچار شکستگی نمی شوند، از این رو از آن ها برای سقف ها، تیرها یا ستون ها استفاده می کنند. علاوه بر این، ناودانی به دلیل حمل آسان، امکان اضافه و یا حذف نمودن قطعات، سازگاری با محیط زیست و قابل بازیافت بودن، نسبت به دیگر اقلام ارجحیت دارد.

انواع ناودانی

ناودانی محصولی است که می توان آن را بر اساس وزن و طول تقسیم بندی نمود. هر کدام از انواع ناودانی بر اساس ویژگی هایی که دارند می توانند کارکرد ویژه ای داشته باشند. اما دسته بندی ناودانی بر اساس موارد زیر می باشد:

از نظر وزن:

 • ناودانی سنگین: ناودانی اروپایی و هم وزن اروپایی
 • ناودانی سبک: ناودانی ساختمانی (از دو نوع بالا سبک‌تر است)

از نظر طول:

 • طول ۶ متری
 • طول ۱۲ متری

لازم به ذکر است طول ناودانی می تواند بین ۶ و ۱۲ متر یا از ۶ متر کمتر باشد، که در این صورت به آن ناودانی نرمال گفته می شود.

قیمت ناودانی
قیمت ناودانی

رصد قیمت ناودانی 

قیمت ناودانی به عوامل زیادی وابسته است که همین امر نیز باعث وجود تفاوت قیمت ناودانی در یک کارخانه می شود. عوامل زیر از جمله مهم ترین عوامل دخیل بر قیمت ناودانی هستند:

 • سایز ناودانی
 • وزن ناودانی
 • ضخامت و یا استاندارد ناودانی

بال و ضخامت ناودانی مهم ترین مشخصه های آن به شمار می روند که باید در زمان خرید به آن ها توجه ویژه ای داشته باشید. هر کدام از عوامل بالا تاثیر زیادی بر قیمت ناودانی دارند به گونه ای در زمان خرید قید هر مورد می تواند قیمت بار شما را با نوسانات زیادی همراه سازد.

لازم به ذکر است کارخانه هایی که ناودانی تولید می کنند از درجه کیفی متفاوتی برخوردار هستند که اثر زیادی بر قیمت ناودانی دارد. کارخانه تولیدکننده ناودانی عبارتند از :

 • البرز غرب
 • فایکو
 • ناب تبریز
 • فولاد تهران
 • شکفته
 • نورد یاوران زنجان
 • مگا استیل
 • آریان فولاد
 • ذوب آهن
 • دهشیر
 • نورد سجاد

 

 

قیمت روز ناودانی

قیمت روز ناودانی برای داشتن یک خرید به صرفه از اهمیت بالایی برخوردار است. کارخانه ها بسته به نوسانات رخ داده در بازار آهن، روزانه قیمت محصولات خود را اعلام می کنند. از این رو اگر شما قصد خرید ناودانی دارید، می بایست قیمت روزانه ناودانی را بررسی و سپس اقدام به خرید کنید. اما عواملی که می توانند بر قیمت روزانه ناودانی و در کل آهن الات تاثیر زیادی داشته باشند عبارتند از :

 • نوسانات قیمت ارز
 • تحولات سیاسی و اقتصادی رخ داده در داخل و خارج از کشور
 • میزان و عرضه و تقاضا در داخل و خارج از کشور
 • قیمت شمش
 • قیمت جهانی آهن آلات

چنانچه برای خرید ناودانی و بررسی نوسانات قیمت ناودانی دچار سردرگمی هستید، پیشنهاد می کنیم حتما از مشاوره کارشناسان آهن ملل بهره ببرید و با رصد دقیق قیمت روز ناودانی، اقدام به خرید کنید.

 

قیمت ناودانی امروز

قیمت ناودانی امروز را می توانید در سایت آهن ملل مشاهده نماید. نوع ناودانی که خریداری می کنید بر قیمت تمام شده آن بسیار موثر است.

 

قیمت ناودانی اصفهان

استعلام قیمت ناودانی اصفهان از جمله مواردی است که می تواند بر روند خرید تاثیر بسزایی داشته باشد. آهن ملل به عنوان یکی از معتبرترین فروشگاه های آهن آلات، قیمت ناودانی اصفهان را در سایزهای ۶ تا ۳۰ در طول های ۶ و ۱۲ متری را در سایت خود به اطلاع عموم می رساند. لازم به ذکر است قیمت ها به صورت روزانه به روز می شوند.

قیمت ناودانی اصفهان
قیمت ناودانی اصفهان

خرید ناودانی از آهن ملل

ناودانی یکی از محصولات پرکاربرد در صنعت و ساختمان سازی است. برای خرید ناودانی از شرکت آهن ملل می توانید با شماره تماس ۳۵۰۲۰-۰۳۱ تماس بگیرید و یا به سایت آهن ملل مراجعه نموده و پس از بررسی قیمت ناودانی از هر کارخانه، اقدام به خرید ناودانی در حجم مورد نیاز خود کنید. شرکت آهن ملل با ارائه فاکتور رسمی برای مشتریان خود، امکان هر گونه اشتباه و یا خطا در کیفیت محصول را به صفر رسانده و محصولی کامل با کیفیت را ارائه می کند.

 

فروش ناودانی

در جدول بالا قیمت انواع ناودانی به صورت آپدیت شده آورده شده است. شما می توانید برای خرید و فروش ناودانی لیست بالا را مشاهده نمایید.