قیمت امروز ناودانی به تاریخ ۱۴۰۲/۹/۱۶ از 7 کارخانه در جدول زیر به روزرسانی شد.

قیمت ناودانی را می توانید به صورت کاملا آنلاین و به روز شده در جداول زیر مشاهده کنید. هر جدول به صورت کاملا مجزا برای کارخانه ای یکتا می باشد که قیمت روز ناودانی در آن درج شده است. همچنین قیمت های انواع ناودانی به صورت کاملا مجزا از کارخانه های فولادی استعلام می گردد. لازم به ذکر است در زمان خرید ناودانی گزینه «ارزش افزوده» را فعال کنید تا قیمت قطعی محصول را مشاهده نمایید.

نکات کوچک اما طلایی خرید ناودانی

قیمت ناودانی در بازار اصفهان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۶ ساعت ۱۰:۴۵:۳۳

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع ناودانی طول شاخه (m) وزن واحد بارگیری نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 ناودانی 6 6 متری سبک 24 کیلوگرم انبار آهن ملل امروز ثابت 23,578
2 ناودانی 6 6 متری سنگین 28 کیلوگرم انبار آهن ملل امروز ثابت 23,578
3 ناودانی 8 6 متری سبک 28 کیلوگرم انبار آهن ملل امروز ثابت 22,844
4 ناودانی 8 6 متری سنگین 40 کیلوگرم انبار آهن ملل امروز ثابت 22,569
5 ناودانی 10 6 متری سبک 38 کیلوگرم انبار آهن ملل امروز ثابت 22,844
6 ناودانی 10 6 متری سنگین 50 کیلوگرم انبار آهن ملل امروز ثابت 22,569
7 ناودانی 12 12 متری سنگین 48 کیلوگرم انبار آهن ملل امروز ثابت 23,303
8 ناودانی 14 12 متری سنگین 65 کیلوگرم انبار آهن ملل امروز ثابت 23,303
9 ناودانی 16 12 متری سنگین 80 کیلوگرم انبار آهن ملل امروز ثابت 23,303
10 ناودانی 18 12 متری سنگین 200 کیلوگرم انبار آهن ملل امروز ثابت 23,578
11 ناودانی 20 12 متری سنگین 350 کیلوگرم انبار آهن ملل امروز ثابت 29,817
12 ناودانی 8 12 متری هم وزن اروپا 102 کیلوگرم انبار آهن ملل امروز ثابت 24,495
13 ناودانی 10 12 متری هم وزن اروپا 127 کیلوگرم انبار آهن ملل امروز ثابت 24,312
14 ناودانی 12 12 متری هم وزن اروپا 160 کیلوگرم انبار آهن ملل امروز ثابت 24,312
15 ناودانی 14 12 متری هم وزن اروپا 190 کیلوگرم انبار آهن ملل امروز ثابت 24,312
16 ناودانی 16 12 متری هم وزن اروپا 225 کیلوگرم انبار آهن ملل امروز ثابت 24,312
17 ناودانی 18 12 متری هم وزن اروپا 270 کیلوگرم انبار آهن ملل امروز ثابت 28,349
18 ناودانی 20 12 متری هم وزن اروپا 310 کیلوگرم انبار آهن ملل امروز ثابت 29,083
19 ناودانی 22 12 متری هم وزن اروپا 350 کیلوگرم انبار آهن ملل امروز ثابت 28,624
20 ناودانی 24 12 متری هم وزن اروپا 350 کیلوگرم انبار آهن ملل امروز ثابت 29,725
21 ناودانی 26 12 متری هم وزن اروپا 350 کیلوگرم انبار آهن ملل امروز ثابت 37,339
22 ناودانی 28 12 متری هم وزن اروپا 350 کیلوگرم انبار آهن ملل امروز ثابت 39,174
23 ناودانی 30 12 متری هم وزن اروپا 350 کیلوگرم انبار آهن ملل امروز ثابت 56,606
فولاد سپهر ایرانیان

قیمت ناودانی سپهر ایرانیان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۳ ساعت ۱۵:۴۳:۱۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع ناودانی طول شاخه (m) وزن واحد کارخانه بارگیری نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 ناودانی 6 فوق سبک 6 21 کیلوگرم سپهر ایرانیان کارخانه ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 24,862
2 ناودانی 6 سبک 6 24 کیلوگرم سپهر ایرانیان کارخانه ۱۴۰۲/۹/۱۳ ثابت 23,211
3 ناودانی 6 سنگین 6 28 کیلوگرم سپهر ایرانیان کارخانه ۱۴۰۲/۹/۱۳ ثابت 23,028
4 ناودانی 8 فوق سبک 6 24 کیلوگرم سپهر ایرانیان کارخانه ۱۴۰۲/۹/۱۳ ثابت 23,394
5 ناودانی 8 سبک 6 28 کیلوگرم سپهر ایرانیان کارخانه ۱۴۰۲/۹/۱۳ ثابت 22,569
6 ناودانی 8 سنگین 6 40 کیلوگرم سپهر ایرانیان کارخانه ۱۴۰۲/۹/۱۳ ثابت 22,294
7 ناودانی 10 فوق سبک 6 35 کیلوگرم سپهر ایرانیان کارخانه ۱۴۰۲/۹/۱۳ ثابت 23,394
8 ناودانی 10 سبک 6 38 کیلوگرم سپهر ایرانیان کارخانه ۱۴۰۲/۹/۱۳ ثابت 22,569
9 ناودانی 10 سنگین 6 48 کیلوگرم سپهر ایرانیان کارخانه ۱۴۰۲/۹/۱۳ ثابت 22,294
10 ناودانی 12 سبک 6 52 کیلوگرم سپهر ایرانیان کارخانه ۱۴۰۲/۹/۱۳ ثابت 23,486
11 ناودانی 12 سنگین 6 65 کیلوگرم سپهر ایرانیان کارخانه ۱۴۰۲/۹/۱۳ ثابت 22,936
12 ناودانی 14 سنگین 6 75 کیلوگرم سپهر ایرانیان کارخانه ۱۴۰۲/۹/۱۳ ثابت 23,211
13 ناودانی 14 سنگین 12 150 کیلوگرم سپهر ایرانیان کارخانه ۱۴۰۲/۹/۱۳ ثابت 24,312
14 ناودانی 16 سنگین 6 85 کیلوگرم سپهر ایرانیان کارخانه ۱۴۰۲/۹/۱۳ ثابت 23,211
15 ناودانی 16 سنگین 12 170 کیلوگرم سپهر ایرانیان کارخانه ۱۴۰۲/۹/۱۳ ثابت 24,312
16 ناودانی 18 سنگین 12 195 کیلوگرم سپهر ایرانیان کارخانه ۱۴۰۲/۹/۱۱ ثابت 24,587
17 ناودانی 20 سنگین 12 205 کیلوگرم سپهر ایرانیان کارخانه ۱۴۰۲/۷/۱۵ ثابت 30,734
فولاد نصر آذربایجان

قیمت ناودانی نصر آذربایجان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۶ ساعت ۱۰:۵۵:۴۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع ناودانی طول شاخه (m) وزن واحد کارخانه بارگیری نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 ناودانی 8 6 متری سبک 25 کیلوگرم نصر آذربایجان کارخانه امروز ثابت 22,477
2 ناودانی 8 6 متری سنگین 37 کیلوگرم نصر آذربایجان کارخانه امروز ثابت 22,202
3 ناودانی 10 6 متری سبک 35 کیلوگرم نصر آذربایجان کارخانه امروز ثابت 22,752
4 ناودانی 10 6 متری سنگین 47 کیلوگرم نصر آذربایجان کارخانه امروز ثابت 22,752
5 ناودانی 12 6 متری سبک 50 کیلوگرم نصر آذربایجان کارخانه امروز تماس بگیرید تماس بگیرید
6 ناودانی 12 6 متری سنگین 60 کیلوگرم نصر آذربایجان کارخانه امروز تماس بگیرید تماس بگیرید
7 ناودانی 8 12 متری سبک 50 کیلوگرم نصر آذربایجان کارخانه امروز ثابت 22,477
8 ناودانی 8 12 متری سنگین 62 کیلوگرم نصر آذربایجان کارخانه امروز ثابت 22,202
9 ناودانی 10 12 متری سبک 70 کیلوگرم نصر آذربایجان کارخانه امروز ثابت 22,752
10 ناودانی 10 12 متری سنگین 94 کیلوگرم نصر آذربایجان کارخانه امروز ثابت 22,477
11 ناودانی 12 12 متری سبک 100 کیلوگرم نصر آذربایجان کارخانه امروز تماس بگیرید تماس بگیرید
12 ناودانی 12 12 متری سنگین 125 کیلوگرم نصر آذربایجان کارخانه امروز تماس بگیرید تماس بگیرید
فولاد کوهپایه

قیمت ناودانی کوهپایه (اسپیرال)

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۵ ساعت ۱۰:۳۳:۴۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع ناودانی طول شاخه (m) وزن واحد کارخانه بارگیری نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 ناودانی 4 6 17 کیلوگرم کوهپایه کارخانه ۱۴۰۲/۹/۱۴ ثابت 22,896
2 ناودانی 5 6 22 کیلوگرم کوهپایه کارخانه ۱۴۰۲/۹/۱۵ تماس بگیرید تماس بگیرید
3 ناودانی 5 6 24 کیلوگرم کوهپایه کارخانه ۱۴۰۲/۹/۱۵ ثابت 21,667
4 ناودانی 6 6 26 کیلوگرم کوهپایه کارخانه ۱۴۰۲/۹/۱۵ تماس بگیرید تماس بگیرید
5 ناودانی 6 6 32 کیلوگرم کوهپایه کارخانه ۱۴۰۲/۹/۱۵ تماس بگیرید تماس بگیرید
پروفیل صنعت ماهان

قیمت ناودانی پروفیل صنعت ماهان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۶ ساعت ۱۰:۵۵:۵۴

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع ناودانی طول شاخه (m) درجه وزن واحد کارخانه بارگیری نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 ناودانی12 6 1 52 کیلوگرم صنعت ماهان کارخانه امروز ثابت 22,110
2 ناودانی 12 12 1 104 کیلوگرم صنعت ماهان کارخانه امروز ثابت 22,294
فولاد نستا

قیمت ناودانی فولاد نستا

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۶ ساعت ۹:۲۷:۱۵

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع ناودانی طول شاخه (m) وزن واحد کارخانه بارگیری نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 ناودانی 8 6 25-26 کیلوگرم نستا کارخانه ۱۴۰۲/۹/۴ ثابت 21,927
2 ناودانی 8 6 26-27 کیلوگرم نستا کارخانه ۱۴۰۲/۹/۴ ثابت 21,743
3 ناودانی 8 6 27-29 کیلوگرم نستا کارخانه ۱۴۰۲/۸/۲۲ ثابت 22,385
4 ناودانی 8 6 30-40 کیلوگرم نستا کارخانه ۱۴۰۲/۹/۱۲ 400 21,284
5 ناودانی 10 6 35-36 کیلوگرم نستا کارخانه امروز ثابت 22,477
6 ناودانی 10 6 37-40 کیلوگرم نستا کارخانه امروز ثابت 21,743
7 ناودانی 10 6 45-50 کیلوگرم نستا کارخانه امروز ثابت 21,376
فولاد شکفته

قیمت ناودانی شکفته

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۶ ساعت ۱۱:۴۵:۰۳

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع ناودانی طول شاخه (m) وزن واحد کارخانه بارگیری نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 ناودانی 6 6 30 کیلوگرم شکفته کارخانه یزد امروز ثابت 21,376
2 ناودانی 8 6 40 کیلوگرم شکفته کارخانه یزد امروز ثابت 21,284
3 ناودانی 8 12 80 کیلوگرم شکفته کارخانه یزد امروز ثابت 21,376
4 ناودانی 10 6 50 کیلوگرم شکفته کارخانه یزد امروز ثابت 21,284
5 ناودانی 10 12 100 کیلوگرم شکفته کارخانه یزد امروز ثابت 21,376
6 ناودانی 12 6 60 کیلوگرم شکفته کارخانه یزد امروز ثابت 21,284
7 ناودانی 12 12 120 کیلوگرم شکفته کارخانه یزد امروز ثابت 21,376
8 ناودانی 14 6 75 کیلوگرم شکفته کارخانه یزد امروز ثابت 21,468
9 ناودانی 14 12 150 کیلوگرم شکفته کارخانه یزد امروز ثابت 21,560
10 ناودانی 16 6 85 کیلوگرم شکفته کارخانه یزد امروز ثابت 21,468
11 ناودانی 16 12 170 کیلوگرم شکفته کارخانه یزد امروز ثابت 21,560
12 ناودانی 6 6 30 کیلوگرم شکفته کارخانه مشهد امروز ثابت 21,376
13 ناودانی 6 12 60 کیلوگرم شکفته کارخانه مشهد امروز ثابت 21,514
14 ناودانی 6.5 6 35 کیلوگرم شکفته کارخانه مشهد امروز ثابت 23,303
15 ناودانی 8 6 41 کیلوگرم شکفته کارخانه مشهد امروز ثابت 21,284
16 ناودانی 8 12 80 کیلوگرم شکفته کارخانه مشهد امروز ثابت 21,376
17 ناودانی 10 6 50 کیلوگرم شکفته کارخانه مشهد امروز ثابت 21,284
18 ناودانی 10 12 100 کیلوگرم شکفته کارخانه مشهد امروز ثابت 21,376