فولاد نصر آذربایجان
قیمت ناودانی نصر آذربایجان

آخرین بروزرسانی: ۱۹ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


ردیف سایز طول شاخه (m) وزن شاخه (kg) بارگیری نمودار قیمت دیروز (تومان) قیمت امروز (تومان)
1 ناودانی 8 6 متری سبک 25 کارخانه chart 16,697 16,697
2 ناودانی 8 6 متری سنگین 37 کارخانه chart 16,422 16,422
3 ناودانی 10 6 متری سبک 35 کارخانه chart 16,697 16,697
4 ناودانی 10 6 متری سنگین 47 کارخانه chart 16,422 16,422
5 ناودانی 8 6 متری سبک 50 کارخانه chart 16,697 16,697
6 ناودانی 8 6 متری سنگین 74 کارخانه chart 16,422 16,422
7 ناودانی 10 6 متری سبک 70 کارخانه chart 16,697 16,697
8 ناودانی 10 6 متری سنگین 94 کارخانه chart 16,422 16,422