فولاد سپهر ایرانیان
قیمت ناودانی سپهر ایرانیان

آخرین بروزرسانی: ۱۶ آذر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۰:۲۷

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع ناودانی طول شاخه (m) وزن واحد کارخانه بارگیری نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 ناودانی 6 6 21 کیلوگرم سپهر ایرانیان کارخانه chart 17,706 17,706
2 ناودانی 8 6 28 کیلوگرم سپهر ایرانیان کارخانه chart 17,706 17,706
3 ناودانی 10 6 35 کیلوگرم سپهر ایرانیان کارخانه chart 17,706 17,706
4 ناودانی 12 6 65 کیلوگرم سپهر ایرانیان کارخانه chart 17,523 17,523
5 ناودانی 14 6 75 کیلوگرم سپهر ایرانیان کارخانه chart 17,431 17,523
6 ناودانی 16 6 85 کیلوگرم سپهر ایرانیان کارخانه chart 16,972 16,972
7 ناودانی 18 12 190 کیلوگرم سپهر ایرانیان کارخانه chart 18,991 18,991
8 ناودانی 20 12 305 کیلوگرم سپهر ایرانیان کارخانه chart 21,101 21,101