قیمت ناودانی در بازار اصفهان

قیمت امروز ناودانی در بازار اصفهان به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ به روزرسانی شد.

قیمت ناودانی در بازار اصفهان با توجه به نوسانات موجود به صورت روزانه و لحظه ای در جدول زیر به روزرسانی می گردد. تمامی قیمت ها از سمت کارخانه اعلام می شود. فقط به خاطر داشته باشید تمامی قیمت ها بدون احتساب ارزش افزوده می باشند. برای خرید ناودانی در بازار اصفهان حتما با کارشناس فروش آهن ملل در تماس باشید تا خرید شما ثبت و نهایی شود.

قیمت ناودانی در بازار اصفهان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ساعت ۱۲:۳۰:۲۵

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع ناودانی طول شاخه (m) وزن واحد بارگیری نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 ناودانی 6 6 متری سبک 24 کیلوگرم انبار آهن ملل ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ 1,000 27,248
2 ناودانی 6 6 متری سنگین 28 کیلوگرم انبار آهن ملل ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ 1,000 26,789
3 ناودانی 8 6 متری سبک 28 کیلوگرم انبار آهن ملل ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ 1,000 27,248
4 ناودانی 8 6 متری سنگین 40 کیلوگرم انبار آهن ملل ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ 1,000 26,789
5 ناودانی 10 6 متری سبک 38 کیلوگرم انبار آهن ملل ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ 1,000 27,248
6 ناودانی 10 6 متری سنگین 50 کیلوگرم انبار آهن ملل ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ 1,000 26,789
7 ناودانی 12 12 متری سنگین 48 کیلوگرم انبار آهن ملل ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ 1,000 26,330
8 ناودانی 14 12 متری سنگین 65 کیلوگرم انبار آهن ملل ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ 1,000 26,330
9 ناودانی 16 12 متری سنگین 80 کیلوگرم انبار آهن ملل ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ 1,000 26,789
10 ناودانی 18 12 متری سنگین 200 کیلوگرم انبار آهن ملل ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ 1,000 27,706
11 ناودانی 20 12 متری سنگین 350 کیلوگرم انبار آهن ملل ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ تماس بگیرید تماس بگیرید
12 ناودانی 8 12 متری هم وزن اروپا 102 کیلوگرم انبار آهن ملل ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ 1,000 27,706
13 ناودانی 10 12 متری هم وزن اروپا 127 کیلوگرم انبار آهن ملل ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ 1,000 27,706
14 ناودانی 12 12 متری هم وزن اروپا 160 کیلوگرم انبار آهن ملل ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ 1,000 27,706
15 ناودانی 14 12 متری هم وزن اروپا 190 کیلوگرم انبار آهن ملل ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ 1,000 27,706
16 ناودانی 16 12 متری هم وزن اروپا 225 کیلوگرم انبار آهن ملل ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ 1,000 28,165
17 ناودانی 18 12 متری هم وزن اروپا 270 کیلوگرم انبار آهن ملل ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ 1,000 30,183
18 ناودانی 20 12 متری هم وزن اروپا 310 کیلوگرم انبار آهن ملل ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ 1,000 32,752
19 ناودانی 22 12 متری هم وزن اروپا 350 کیلوگرم انبار آهن ملل ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ 1,000 34,128
20 ناودانی 24 12 متری هم وزن اروپا 350 کیلوگرم انبار آهن ملل ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ 1,000 31,560
21 ناودانی 26 12 متری هم وزن اروپا 350 کیلوگرم انبار آهن ملل ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ 1,000 41,651
22 ناودانی 28 12 متری هم وزن اروپا 350 کیلوگرم انبار آهن ملل ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ 1,000 41,376
23 ناودانی 30 12 متری هم وزن اروپا 350 کیلوگرم انبار آهن ملل ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ 1,000 59,817