قیمت امروز ناودانی در بازار اصفهان به تاریخ ۱۴۰۲/۶/۳۰ به روزرسانی شد.

قیمت ناودانی در بازار اصفهان با توجه به نوسانات موجود به صورت روزانه و لحظه ای در جدول زیر به روزرسانی می گردد. تمامی قیمت ها از سمت کارخانه اعلام می شود. فقط به خاطر داشته باشید تمامی قیمت ها بدون احتساب ارزش افزوده می باشند. برای خرید ناودانی در بازار اصفهان حتما با کارشناس فروش آهن ملل در تماس باشید تا خرید شما ثبت و نهایی شود.

قیمت ناودانی در بازار اصفهان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۶/۳۰ ساعت ۱۱:۴۴:۴۴

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع ناودانی طول شاخه (m) وزن واحد بارگیری نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 ناودانی 6 6 متری سبک 24 کیلوگرم انبار آهن ملل امروز ثابت 25,229
2 ناودانی 6 6 متری سنگین 28 کیلوگرم انبار آهن ملل امروز ثابت 25,229
3 ناودانی 8 6 متری سبک 28 کیلوگرم انبار آهن ملل امروز ثابت 24,587
4 ناودانی 8 6 متری سنگین 40 کیلوگرم انبار آهن ملل امروز ثابت 25,229
5 ناودانی 10 6 متری سبک 38 کیلوگرم انبار آهن ملل امروز ثابت 24,587
6 ناودانی 10 6 متری سنگین 50 کیلوگرم انبار آهن ملل امروز ثابت 24,587
7 ناودانی 12 12 متری سنگین 48 کیلوگرم انبار آهن ملل امروز ثابت 25,046
8 ناودانی 14 12 متری سنگین 65 کیلوگرم انبار آهن ملل امروز ثابت 25,046
9 ناودانی 16 12 متری سنگین 80 کیلوگرم انبار آهن ملل امروز ثابت 25,046
10 ناودانی 18 12 متری سنگین 200 کیلوگرم انبار آهن ملل امروز ثابت 25,229
11 ناودانی 20 12 متری سنگین 350 کیلوگرم انبار آهن ملل امروز ثابت 31,560
12 ناودانی 8 12 متری هم وزن اروپا 102 کیلوگرم انبار آهن ملل امروز ثابت 25,872
13 ناودانی 10 12 متری هم وزن اروپا 127 کیلوگرم انبار آهن ملل امروز ثابت 26,147
14 ناودانی 12 12 متری هم وزن اروپا 160 کیلوگرم انبار آهن ملل امروز ثابت 25,872
15 ناودانی 14 12 متری هم وزن اروپا 190 کیلوگرم انبار آهن ملل امروز ثابت 25,872
16 ناودانی 16 12 متری هم وزن اروپا 225 کیلوگرم انبار آهن ملل امروز ثابت 25,872
17 ناودانی 18 12 متری هم وزن اروپا 270 کیلوگرم انبار آهن ملل امروز ثابت 30,183
18 ناودانی 20 12 متری هم وزن اروپا 310 کیلوگرم انبار آهن ملل امروز ثابت 31,101
19 ناودانی 22 12 متری هم وزن اروپا 350 کیلوگرم انبار آهن ملل امروز ثابت 31,560
20 ناودانی 24 12 متری هم وزن اروپا 350 کیلوگرم انبار آهن ملل امروز ثابت 32,569
21 ناودانی 26 12 متری هم وزن اروپا 350 کیلوگرم انبار آهن ملل امروز ثابت 41,284
22 ناودانی 28 12 متری هم وزن اروپا 350 کیلوگرم انبار آهن ملل امروز ثابت 42,477
23 ناودانی 30 12 متری هم وزن اروپا 350 کیلوگرم انبار آهن ملل امروز ثابت 64,037