قیمت ناودانی در بازار اصفهان

قیمت امروز ناودانی در بازار اصفهان به تاریخ ۱۴۰۳/۴/۲۱ به روزرسانی شد.

قیمت ناودانی در بازار اصفهان با توجه به نوسانات موجود به صورت روزانه و لحظه ای در جدول زیر به روزرسانی می گردد. تمامی قیمت ها از سمت کارخانه اعلام می شود. فقط به خاطر داشته باشید تمامی قیمت ها بدون احتساب ارزش افزوده می باشند. برای خرید ناودانی در بازار اصفهان حتما با کارشناس فروش آهن ملل در تماس باشید تا خرید شما ثبت و نهایی شود.

قیمت ناودانی در بازار اصفهان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۱ ساعت ۱۱:۵۳:۰۴

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع ناودانی
طول شاخه (m)
وزن
واحد
بارگیری
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
ناودانی 6
6 متری سبک
24
کیلوگرم
انبار آهن ملل
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
28,455
2
ناودانی 6
6 متری سنگین
28
کیلوگرم
انبار آهن ملل
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
28,455
3
ناودانی 8
6 متری سبک
28
کیلوگرم
انبار آهن ملل
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
28,455
4
ناودانی 8
6 متری سنگین
40
کیلوگرم
انبار آهن ملل
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
27,818
5
ناودانی 10
6 متری سبک
38
کیلوگرم
انبار آهن ملل
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
28,455
6
ناودانی 10
6 متری سنگین
50
کیلوگرم
انبار آهن ملل
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
27,818
7
ناودانی 12
12 متری سنگین
48
کیلوگرم
انبار آهن ملل
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
28,909
8
ناودانی 14
12 متری سنگین
65
کیلوگرم
انبار آهن ملل
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
28,909
9
ناودانی 16
12 متری سنگین
80
کیلوگرم
انبار آهن ملل
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
28,909
10
ناودانی 18
12 متری سنگین
200
کیلوگرم
انبار آهن ملل
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
38,909
11
ناودانی 20
12 متری سنگین
350
کیلوگرم
انبار آهن ملل
۱۴۰۳/۴/۲۱
تماس بگیرید
تماس بگیرید
12
ناودانی 8
12 متری هم وزن اروپا
102
کیلوگرم
انبار آهن ملل
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
30,364
13
ناودانی 10
12 متری هم وزن اروپا
127
کیلوگرم
انبار آهن ملل
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
30,364
14
ناودانی 12
12 متری هم وزن اروپا
160
کیلوگرم
انبار آهن ملل
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
30,000
15
ناودانی 14
12 متری هم وزن اروپا
190
کیلوگرم
انبار آهن ملل
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
29,455
16
ناودانی 16
12 متری هم وزن اروپا
225
کیلوگرم
انبار آهن ملل
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
31,000
17
ناودانی 18
12 متری هم وزن اروپا
270
کیلوگرم
انبار آهن ملل
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
39,818
18
ناودانی 20
12 متری هم وزن اروپا
310
کیلوگرم
انبار آهن ملل
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
29,364
19
ناودانی 22
12 متری هم وزن اروپا
350
کیلوگرم
انبار آهن ملل
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
45,273
20
ناودانی 24
12 متری هم وزن اروپا
350
کیلوگرم
انبار آهن ملل
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
33,000
21
ناودانی 26
12 متری هم وزن اروپا
350
کیلوگرم
انبار آهن ملل
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
52,545
22
ناودانی 28
12 متری هم وزن اروپا
350
کیلوگرم
انبار آهن ملل
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
42,364
23
ناودانی 30
12 متری هم وزن اروپا
350
کیلوگرم
انبار آهن ملل
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
65,364