قیمت ناودانی در بازار اصفهان

آخرین بروزرسانی: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


ردیف سایز ناودانی (cm) طول شاخه (m) وزن شاخه (kg) بارگیری واحد نمودار قیمت دیروز (تومان) قیمت امروز (تومان)
1 ناودانی 6 6 متری سبک 24 انبار آهن ملل کیلوگرم chart 17,156 17,156
2 ناودانی 8 6 متری سبک 28 انبار آهن ملل کیلوگرم chart 17,615 17,615
3 ناودانی 10 6 متری سبک 38 انبار آهن ملل کیلوگرم chart 17,615 17,615
4 ناودانی 12 6 متری سبک 48 انبار آهن ملل کیلوگرم chart 17,064 17,064
5 ناودانی 14 6 متری سبک 65 انبار آهن ملل کیلوگرم chart 17,064 17,064
6 ناودانی 16 6 متری سبک 80 انبار آهن ملل کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
7 ناودانی 18 6 متری سبک 200 انبار آهن ملل کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
8 ناودانی 20 6 متری سبک 220 انبار آهن ملل کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
9 ناودانی 22 6 متری سبک 250 انبار آهن ملل کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
10 ناودانی 8 12 متری هم وزن اروپا 102 انبار آهن ملل کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
11 ناودانی 10 12 متری هم وزن اروپا 127 انبار آهن ملل کیلوگرم chart 17,523 17,523
12 ناودانی 12 12 متری هم وزن اروپا 160 انبار آهن ملل کیلوگرم chart 17,523 17,523
13 ناودانی 14 12 متری هم وزن اروپا 190 انبار آهن ملل کیلوگرم chart 17,523 17,523
14 ناودانی 16 12 متری هم وزن اروپا 225 انبار آهن ملل کیلوگرم chart 17,523 17,523
15 ناودانی 18 12 متری هم وزن اروپا 270 انبار آهن ملل کیلوگرم chart 18,807 18,807
16 ناودانی 20 12 متری هم وزن اروپا 310 انبار آهن ملل کیلوگرم chart 20,642 20,642
17 ناودانی 22 12 متری هم وزن اروپا 350 انبار آهن ملل کیلوگرم chart 20,917 20,917
18 ناودانی 24 12 متری هم وزن اروپا 350 انبار آهن ملل کیلوگرم chart 20,917 20,917
19 ناودانی 26 12 متری هم وزن اروپا 350 انبار آهن ملل کیلوگرم chart 33,028 33,028
20 ناودانی 28 12 متری هم وزن اروپا 350 انبار آهن ملل کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
21 ناودانی 30 12 متری هم وزن اروپا 350 انبار آهن ملل کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید