قیمت میلگرد آجدار کویر کاشان

قیمت میلگرد آجدار احرامیان یزد

قیمت میلگرد ترانس

قیمت میلگرد ساده آذر گستر سدید

قیمت میلگرد ساده آیین صنعت

قیمت میلگرد ساده کویر کاشان

قیمت میلگرد آلیاژی روهینا جنوب

فولاد کویر کاشان

قیمت میلگرد آجدار کویر کاشان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۸ ساعت ۱۱:۵۴:۳۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع میلگرد
آنالیز
وزن
واحد
بارگیری
سایز
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
میلگرد 30 کویر کاشان
A3
62
کیلوگرم
کارخانه
30
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
26,182
فولاد احرامیان یزد

قیمت میلگرد آجدار احرامیان یزد

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۸ ساعت ۱۱:۰۱:۵۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع میلگرد
آنالیز
وزن
واحد
بارگیری
سایز
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
میلگرد 30 یزد احرامیان
A3
65
کیلوگرم
کارخانه
30
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
23,355
2
میلگرد 30 یزد احرامیان
A4
-
کیلوگرم
کارخانه
30
۱۴۰۳/۴/۲۸
تماس بگیرید
تماس بگیرید

قیمت میلگرد ترانس

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۵۵:۵۸

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع میلگرد
حالت
آنالیز
وزن
بارگیری
سایز
واحد
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
میلگرد 30 ترانس
6 متری
ترانس پولیش
33
کارخانه
30
کیلوگرم
---
ثابت
25,455
آذر گستر سدید

قیمت میلگرد ساده آذر گستر سدید

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۷ ساعت ۱۱:۱۳:۲۸

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع میلگرد
آنالیز
حالت
نوع
واحد
سایز
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
میلگرد ساده 30 آذر گستر سدید
A1
شاخه 6 الی 12 متری
ساده
کیلوگرم
30
۱۴۰۳/۴/۲۷
ثابت
27,273
آیین صنعت

قیمت میلگرد ساده آیین صنعت

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۸ ساعت ۱۲:۵۲:۰۸

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع میلگرد
آنالیز
حالت
نوع
واحد
سایز
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
میلگرد 30 آیین صنعت
A1
شاخه 6 متری
ساده
کیلوگرم
30
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
27,327
فولاد کویر کاشان

قیمت میلگرد ساده کویر کاشان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۸ ساعت ۱۰:۰۷:۱۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع میلگرد
آنالیز
حالت
نوع
واحد
سایز
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
میلگرد ساده 30 کویر کاشان
A1
شاخه 12 متری
ساده
کیلوگرم
30
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
28,818
فولاد روهینا جنوب دزفول

قیمت میلگرد آلیاژی روهینا جنوب

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۸ ساعت ۱۰:۰۷:۱۰

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع میلگرد
حالت
آنالیز
وزن
واحد
بارگیری
سایز
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
میلگرد آلیاژی 30 روهینا
شاخه
(1191) CK45
-
کیلوگرم
کارخانه
30
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
30,909
2
میلگرد آلیاژی 30 روهینا
شاخه
(1141) CK15
-
کیلوگرم
کارخانه
30
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
29,400
3
میلگرد آلیاژی 30 روهینا
شاخه
MO40
-
کیلوگرم
کارخانه
30
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
42,700