قیمت میلگرد آجدار کویر کاشان

قیمت میلگرد آجدار احرامیان یزد

قیمت میلگرد ترانس

قیمت میلگرد ساده آذر گستر سدید

قیمت میلگرد ساده آیین صنعت

قیمت میلگرد ساده کویر کاشان

قیمت میلگرد آلیاژی روهینا جنوب

فولاد کویر کاشان

قیمت میلگرد آجدار کویر کاشان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۸ ساعت ۱۴:۴۴:۰۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 30 کویر کاشان شاخه آجدار A3 62 کیلوگرم کارخانه 30 ۱۴۰۲/۱۲/۸ 600 24,128

طریقه تشخیص میلگرد فولاد کویر کاشان، علامت حک شده (KAVIR) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد کویر کاشان

فولاد احرامیان یزد

قیمت میلگرد آجدار احرامیان یزد

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۹ ساعت ۱۲:۴۵:۲۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 30 یزد احرامیان شاخه آجدار A3 65 کیلوگرم کارخانه 30 ۱۴۰۲/۱۲/۹ 800 22,844
2 میلگرد 30 یزد احرامیان شاخه آجدار A4 - کیلوگرم کارخانه 30 ۱۴۰۲/۱۲/۹ تماس بگیرید تماس بگیرید

طریقه تشخیص میلگرد فولاد نورد یزد، علامت حک شده (YRM-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد احرامیان یزد

قیمت میلگرد ترانس

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۵۵:۵۸

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 30 ترانس 6 متری ترانس پولیش 33 کارخانه 30 کیلوگرم --- ثابت 25,688
آذر گستر سدید

قیمت میلگرد ساده آذر گستر سدید

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۹ ساعت ۱۱:۱۱:۱۳

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد آنالیز حالت نوع واحد سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد ساده 30 آذر گستر سدید A1 شاخه 6 الی 12 متری ساده کیلوگرم 30 ۱۴۰۲/۱۲/۹ ثابت 26,147
آیین صنعت

قیمت میلگرد ساده آیین صنعت

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ساعت ۱۰:۵۲:۳۴

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد آنالیز حالت نوع واحد سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 30 آیین صنعت A1 شاخه 6 متری ساده کیلوگرم 30 ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ثابت 25,688
فولاد کویر کاشان

قیمت میلگرد ساده کویر کاشان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ساعت ۹:۲۸:۰۷

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد آنالیز حالت نوع واحد سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد ساده 30 کویر کاشان A1 شاخه 12 متری ساده کیلوگرم 30 ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ثابت 27,064
فولاد روهینا جنوب دزفول

قیمت میلگرد آلیاژی روهینا جنوب

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ساعت ۹:۲۷:۲۵

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد آلیاژی 30 روهینا شاخه (1191) CK45 - کیلوگرم کارخانه 30 ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ثابت 28,500
2 میلگرد آلیاژی 30 روهینا شاخه (1141) CK15 - کیلوگرم کارخانه 30 ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ثابت 27,000
3 میلگرد آلیاژی 30 روهینا شاخه MO40 - کیلوگرم کارخانه 30 ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ثابت 42,697