قیمت میلگرد 25 هر کارخانه به صورت کاملا آنلاین و به صورت روزانه در جدول های زیر به روز رسانی می شود. برای خرید سایز 25 کافیست هر روز قیمت ها را بررسی کنید و پس از استعلام از کارشناس فروش میلگرد و دریافت پیش فاکتور، تسویه حساب را انجام دهید تا بار میلگرد 25 شما برای ارسال آماده گردد. لازم به ذکر است قیمت های درج شده بدون احتساب ارزش افزوده می باشند.

کارخانه ذوب آهن اصفهان
قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان

آخرین بروزرسانی: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۳:۱۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 25 ذوب آهن اصفهان شاخه آجدار A3 47 کیلوگرم کارخانه 25 chart 19,266 20,000
2 میلگرد 25 ذوب آهن اصفهان شاخه آجدار A3 47 کیلوگرم انبار 25 chart 19,266 20,000

طریقه تشخیص میلگرد کارخانه ذوب آهن اصفهان، علامت اختصاری حک شده (ESCO-CU) بر روی محصولات می باشد.

علامت اختصاری میلگرد ذوب آهن اصفهان

علامت اختصاری میلگرد کارخانه ها

راد همدان
قیمت میلگرد راد همدان

آخرین بروزرسانی: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۰:۰۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 25 راد همدان شاخه آجدار A3 42 کیلوگرم کارخانه 25 chart 20,307 20,307

طریقه تشخیص میلگرد فولاد راد همدان، علامت حک شده (RAD-CT و SRH-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد راد همدان

سیادن ابهر
قیمت میلگرد سیادن ابهر

آخرین بروزرسانی: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۲:۳۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 25 سیادن ابهر شاخه آجدار A3 45 کیلوگرم کارخانه 25 chart 18,991 19,404
شاهرود
قیمت میلگرد شاهرود

آخرین بروزرسانی: ۲۷ دی ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۱:۰۷

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 25 شاهرود شاخه آجدار A3 46.2 کیلوگرم کارخانه 25 chart تماس بگیرید تماس بگیرید

طریقه تشخیص میلگرد فولاد شاهرود، علامت حک شده (SHS-TC) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد شاهرود

فولاد گلستان
قیمت میلگرد گلستان

آخرین بروزرسانی: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ - ساعت: ۰۹:۱۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 25 گلستان شاخه آجدار A3 45 کیلوگرم کارخانه 25 chart عدم تولید عدم تولید
فولاد ظفر بناب
قیمت میلگرد ظفر بناب

آخرین بروزرسانی: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۴:۲۰

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 25 ظفر بناب شاخه آجدار A3 44 کیلوگرم کارخانه 25 chart 19,679 19,771

طریقه تشخیص میلگرد فولاد ظفر بناب، علامت حک شده (ZN-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد ظفر بناب

فولاد آذر امین
قیمت میلگرد آذر امین

آخرین بروزرسانی: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۳:۰۵

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 25 آذر فولاد امین شاخه آجدار A3 44.6 کیلوگرم کارخانه 25 chart 19,266 19,633

طریقه تشخیص میلگرد مجتمع فولاد امین، علامت اختصاری (afa-CT) حک شده روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد آذر امین

فولاد شاهین بناب
قیمت میلگرد شاهین بناب

آخرین بروزرسانی: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۳:۲۳

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 25 شاهین بناب شاخه آجدار A3 45.16 کیلوگرم کارخانه 25 chart 19,358 19,541

طریقه تشخیص میلگردهای کارخانه فولاد شاهین بناب، علامت حک شده (BS-CT) بر روی محصولات می باشد. علامت اختصاری  میلگرد شاهین بناب

پرشین فولاد
قیمت میلگرد پرشین فولاد

آخرین بروزرسانی: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۳:۱۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 25 پرشین فولاد شاخه آجدار A3 45 کیلوگرم کارخانه 25 chart 19,450 19,725

طریقه تشخیص میلگرد فولاد پرشین، علامت حک شده (PSG) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد پرشین فولاد

فولاد تیکمه داش
قیمت میلگرد تیکمه داش

آخرین بروزرسانی: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۳:۳۷

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 25 کاوه تیکمه داش شاخه آجدار A3 44.5 کیلوگرم کارخانه 25 chart 19,495 19,908

طریقه تشخیص میلگرد فولاد کاوه تیکمه داش، علامت حک شده (SFK-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد تیکمه داش

فولاد میانه
قیمت میلگرد میانه

آخرین بروزرسانی: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۴:۳۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 25 میانه شاخه آجدار A3 47 کیلوگرم کارخانه 25 chart 18,532 19,266

طریقه تشخیص میلگرد کارخانه فولاد آذربایجان (میانه)، علامت حک شده (FF-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد میانه

کیان فولاد ابهر
قیمت میلگرد کیان فولاد ابهر

آخرین بروزرسانی: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۳:۰۷

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 25 کیان ابهر شاخه آجدار A3 43 کیلوگرم کارخانه 25 chart 18,991 19,450
جهان فولاد سیرجان
قیمت میلگرد جهان فولاد سیرجان

آخرین بروزرسانی: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۳:۴۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 25 جهان فولاد سیرجان شاخه آجدار A3 45.1 کیلوگرم کارخانه 25 chart 18,211 18,716
فولاد آریا ذوب
قیمت میلگرد آریا ذوب

آخرین بروزرسانی: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ - ساعت: ۰۹:۱۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 25 آریا ذوب شاخه آجدار A3 44.2 کیلوگرم کارخانه 25 chart عدم تولید عدم تولید

طریقه تشخیص میلگرد فولاد آریا ذوب، علامت حک شده (ARIA-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد آریا ذوب

فولاد آناهیتا گیلان
قیمت میلگرد آناهیتا گیلان

آخرین بروزرسانی: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۱:۲۴

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 25 آناهیتا گیلان شاخه آجدار A3 44.2 کیلوگرم کارخانه 25 chart 20,092 20,183

طریقه تشخیص میلگرد فولاد آناهیتا گیلان، علامت حک شده (AG-JU) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد آناهیتا گیلان

فولاد ارگ تبریز
قیمت میلگرد ارگ تبریز

آخرین بروزرسانی: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۵:۰۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 25 ارگ تبریز شاخه آجدار A3 49.5 کیلوگرم کارخانه 25 chart تماس بگیرید تماس بگیرید

طریقه تشخیص میلگرد کارخانه ارگ تبریز، علامت حک شده (FAT-CT) بر روی محصولات می باشد. علامت اختصاری  میلگرد ارگ تبریز

فولاد امیرکبیر خزر
قیمت میلگرد امیرکبیر خزر

آخرین بروزرسانی: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۴:۰۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 25 امیرکبیر خزر شاخه آجدار A3 43 کیلوگرم کارخانه 25 chart 18,807 19,404

نحوه تشخیص میلگرد امیر کبیر خزر، علامت اختصاری (AKS-CT) حک شده بر روی میلگرد ها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد امیرکبیر خزر

فولاد صائب
قیمت میلگرد صائب

آخرین بروزرسانی: ۱۲ بهمن ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۴:۱۰

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 25 صائب تبریز شاخه آجدار A3 46 کیلوگرم کارخانه 25 chart 19,266 19,266
فولاد بافق یزد
قیمت میلگرد بافق یزد

آخرین بروزرسانی: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۴:۰۵

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 25 بافق یزد شاخه آجدار A3 45.6 کیلوگرم کارخانه 25 chart 19,128 19,817

طریقه تشخیص میلگرد فولاد بافق یزد، علامت حک شده (BMISCO-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد بافق یزد

فولاد خرمدشت تاکستان
قیمت میلگرد خرمدشت تاکستان

آخرین بروزرسانی: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ - ساعت: ۰۹:۲۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 25 خرمدشت تاکستان شاخه آجدار A3 45 کیلوگرم کارخانه 25 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
فولاد روهینا جنوب دزفول
قیمت میلگرد روهینا جنوب دزفول

آخرین بروزرسانی: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ - ساعت: ۰۹:۰۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 25 روهینا جنوب دزفول شاخه آجدار A3 45 کیلوگرم کارخانه 25 chart تماس بگیرید تماس بگیرید

طریقه تشخیص میلگرد فولاد روهینا جنوب، علامت حک شده (ROUHINA-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد روهینا جنوب دزفول

فولاد سرمد ابرکوه
قیمت میلگرد سرمد ابرکوه

آخرین بروزرسانی: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۴:۰۳

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 25 سرمد ابرکوه شاخه آجدار A3 47 کیلوگرم کارخانه 25 chart 18,349 18,899

طریقه تشخیص میلگردهای کارخانه سرمد ابرکوه یزد، علامت حک شده (SAIS-CT) میباشد. علامت اختصاری  میلگرد سرمد ابرکوه

فولاد زاگرس
قیمت میلگرد زاگرس

آخرین بروزرسانی: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۴:۰۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 25 صبا فولاد زاگرس شاخه آجدار A3 45.5 کیلوگرم کارخانه 25 chart 18,624 19,083

طریقه تشخیص میلگرد کارخانه صبا فولاد زاگرس، علامت حک شده (SFZ-CT) میباشد. علامت اختصاری  میلگرد زاگرس

فولاد فایکو
قیمت میلگرد فایکو

آخرین بروزرسانی: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ - ساعت: ۰۹:۲۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 25 فایکو شاخه آجدار A3 46.2 کیلوگرم کارخانه 25 chart تماس بگیرید تماس بگیرید

نحوه تشخیص میلگرد کارخانه فولاد البرز ایرانیان (فایکو)، علامت حک شده (FAICO-TC) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد فایکو

فولاد بردسیر کرمان
قیمت میلگرد بردسیر کرمان

آخرین بروزرسانی: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ - ساعت: ۰۹:۰۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 25 بردسیر کرمان شاخه آجدار A3 57 کیلوگرم کارخانه 25 chart تماس بگیرید تماس بگیرید

علامت شناسایی که بر روی میلگرد فولاد بردسیر کرمان می باشد، به شکل نامفهوم بر روی بدنه آج دار میلگرد به صورت یک خط کج حک شده است. علامت اختصاری  میلگرد بردسیر کرمان

آریان فولاد
قیمت میلگرد آریان فولاد

آخرین بروزرسانی: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۱:۵۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 25 آریان فولاد شاخه آجدار A3 44 کیلوگرم کارخانه 25 chart تماس بگیرید تماس بگیرید

طریقه تشخیص میلگردهای کارخانه آریان فولاد، علامت حک شده (AS-JU و AS-CT) میباشد. علامت اختصاری  میلگرد آریان فولاد

عتیق آذر تاکستان
قیمت میلگرد عتیق آذر تاکستان

آخرین بروزرسانی: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۰:۵۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 25 تاکستان شاخه آجدار A3 46.20 کیلوگرم کارخانه 25 chart 19,358 19,358
جهان فولاد غرب
قیمت میلگرد جهان فولاد غرب

آخرین بروزرسانی: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۴:۱۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 25 جهان فولاد غرب شاخه آجدار A3 46.5 کیلوگرم کارخانه 25 chart 19,541 19,908
فولاد خلیج فارس
قیمت میلگرد خلیج فارس

آخرین بروزرسانی: ۱۲ بهمن ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۵:۱۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 25 آتیه خلیج فارس شاخه آجدار A3 45.7 کیلوگرم کارخانه 25 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
فولاد خراسان
قیمت میلگرد نیشابور

آخرین بروزرسانی: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۲:۱۵

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 25 نیشابور شاخه آجدار A3 46.2 کیلوگرم کارخانه 25 chart 18,862 19,092

طریقه تشخیص میلگرد فولاد خراسان، علامت حک شده (KSCCO-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد نیشابور

فولاد نیک صدرا توس
قیمت میلگرد نیک صدرا توس

آخرین بروزرسانی: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ - ساعت: ۰۹:۱۰

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 25 نیک صدرا توس شاخه آجدار A3 45.6 کیلوگرم کارخانه 25 chart تماس بگیرید تماس بگیرید

طریقه تشخیص میلگرد فولاد نیک صدرای توس، علامت حک شده (NS-TC) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد نیک صدرا توس

فولاد کویر کاشان
قیمت میلگرد کویر کاشان

آخرین بروزرسانی: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ - ساعت: ۰۹:۲۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 25 کویر کاشان شاخه آجدار A3 46.4 کیلوگرم کارخانه 25 chart تماس بگیرید تماس بگیرید

طریقه تشخیص میلگرد فولاد کویر کاشان، علامت حک شده (KAVIR) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد کویر کاشان

فولاد احرامیان یزد
قیمت میلگرد احرامیان یزد

آخرین بروزرسانی: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۴:۲۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 25 یزد احرامیان شاخه آجدار A3 44.5 کیلوگرم کارخانه 25 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
2 میلگرد 25 یزد احرامیان شاخه آجدار A4 - کیلوگرم کارخانه 25 chart تماس بگیرید تماس بگیرید

طریقه تشخیص میلگرد فولاد نورد یزد، علامت حک شده (YRM-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد احرامیان یزد

فولاد هیربد زرندیه
قیمت میلگرد هیربد زرندیه

آخرین بروزرسانی: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۳:۱۳

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 25 هیربد زرندیه شاخه آجدار A3 46.5 کیلوگرم کارخانه 25 chart 19,128 19,220

طریقه تشخیص میلگرد فولاد هیربد، علامت حک شده (HIRBOD-CT) بر روی میلگردها می باشد.

نورد کرمان
قیمت میلگرد نورد کرمان

آخرین بروزرسانی: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۲:۳۴

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 25 کرمان شاخه آجدار A3 45 کیلوگرم کارخانه 25 chart 18,257 18,624
قیمت میلگرد ترانس

آخرین بروزرسانی: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ - ساعت: ۰۹:۱۰

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 25 ترانس 6 متری ترانس پولیش 23 کارخانه 25 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
فولاد قائم رازی
قیمت میلگرد قائم رازی

آخرین بروزرسانی: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۴:۲۴

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 25 قائم رازی شاخه آجدار A3 45 کیلوگرم کارخانه 25 chart 18,807 18,899

کارخانه قائم عبارت GHAEMPRCO را بعنوان علامت اختصاری روی میلگردهای تولیدی این مجتمع فولادی درج می کند. علامت اختصاری  میلگرد قائم رازی

گروه ملی صنعتی فولاد ایران
قیمت میلگرد گروه ملی صنعتی فولاد ایران

آخرین بروزرسانی: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ - ساعت: ۰۹:۱۰

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 25 گروه ملی شاخه آجدار A3 46.31 کیلوگرم کارخانه 25 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
کارخانه ذوب آهن اصفهان
قیمت میلگرد ساده A1 ذوب آهن

آخرین بروزرسانی: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ - ساعت: ۰۹:۱۸

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد آنالیز حالت نوع واحد سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد ساده 25 ذوب آهن اصفهان A1 شاخه 12 متری ساده کیلوگرم 25 chart عدم تولید عدم تولید
آذر گستر سدید
قیمت میلگرد ساده آذر گستر سدید

آخرین بروزرسانی: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۱:۵۴

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد آنالیز حالت نوع واحد سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد ساده 25 آذر گستر سدید A1 شاخه 6 الی 12 متری ساده کیلوگرم 25 chart 21,101 21,101
آیین صنعت
قیمت میلگرد ساده آیین صنعت

آخرین بروزرسانی: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ - ساعت: ۰۹:۱۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد آنالیز حالت نوع واحد سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 25 آیین صنعت A1 شاخه 6 متری ساده کیلوگرم 25 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
فولاد کویر کاشان
قیمت میلگرد ساده کویر کاشان

آخرین بروزرسانی: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ - ساعت: ۰۹:۱۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد آنالیز حالت نوع واحد سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد ساده 25 کویر کاشان A1 شاخه 12 متری ساده کیلوگرم 25 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
کارخانه البرز غرب
قیمت میلگرد البرز غرب

آخرین بروزرسانی: ۲۱ دی ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۴:۴۳

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 25 البرز غرب شاخه آجدار A3 44 کیلوگرم کارخانه 25 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
فولاد روهینا جنوب دزفول
قیمت میلگرد آلیاژی روهینا جنوب

آخرین بروزرسانی: ۱۲ بهمن ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۵:۱۴

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد آلیاژی 25 روهینا شاخه (1191) CK45 - کیلوگرم کارخانه 25 chart 21,927 21,927
2 میلگرد آلیاژی 25 روهینا شاخه (1141) CK15 - کیلوگرم کارخانه 25 chart 19,174 19,174
3 میلگرد آلیاژی 25 روهینا شاخه MO40 - کیلوگرم کارخانه 25 chart 29,908 29,908

میلگرد سایز 25

میلگرد سایز 25 از دیگر انواع سایز میلگرد است که همواره در صنایع گوناگون به خصوص ساخت و ساز مورد استفاده قرار می گیرد. آرماتور 25 نیز دارای دو نوع ساده و آجدار است که بیشتر به صورت شاخه ای تولید و روانه بازار می گردد. از سویی دیگر بیشتر افرادی که دستی در صنعت ساخت و ساز دارند، تلاش می کنند مقاومت سازه را با استفاده از میلگرد 25 افزایش دهند چرا که هر چه سایز میلگرد بیشتر شود، به همان مقدار استقامت آن افزایش می یابد.

میلگرد سایز 25
خصوصیات و ویژگی های میلگرد 25

گرید و یا نمره میلگرد در بتن بر اساس ظرفیت کشش مورد نیاز عضو بتنی و همچنین تراکم آرماتور در مقاطع عضو بتنی، انتخاب می گردد. آرماتور 25 از همان دسته میلگردهایی است که می تواند با داشتن ویژگی های اختصاصی خود، نقش بسزایی در سازه ایفا کند. همچنین برای تولید میلگرد سایز 25، از دو روش تولید کوره الکتریکی و سنتی استفاده می گردد.

همان طور که بیان شده میلگرد 25 در دو نوع ساده و آجدار تولید می شود. کارخانه های تولید کننده این سایز از میلگرد از استانداردهای A1 (میلگرد ساده)، A3 (میلگرد آجدار جناقی)، A4 (میلگرد آجدار مرکب) بهره می برند. در بازار بیشتر از آنالیز A3 سایز 25 استفاده می شود که به نوبه خود، در دسته میلگردهای نیمه سخت قرار می گیرد، اما بسیار ترد و شکننده است و از این رو پیشنهاد می شود بر روی این میلگرد جوشکاری اعمال نشود.از خصوصیات اختصاصی سایز 25 می توان به موارد زیر اشاره نمود:

سایز میلگرد وزن میلگرد طول شاخه قطر میلگرد تنش تسلیم تنش گسیختگی
25 47 کیلوگرم 12 متر 25 میلیمتر 4000 کیلوگرم بر متر مربع 6000 کیلوگرم بر متر مربع

ویژگی های این میلگرد که می توانند باعث استفاده های گسترده آن در موارد مختلف شود، عبارتند از:

 • ایجاد مقاومت در برابر نیروهای کششی وارده بر سازه
 • افزایش نیروی برشی 
 • تقویت فونداسیون و افزایش مقاومت بتن
 • کمک به استقامت بتن در برابر نیروهای وارده و جلوگیری از شکست لایه های بتنی 

 

کاربرد میلگرد 25

میلگرد 25 به دلیل پرمصرف بودن در صنایع ساختمان سازی، بسیار با اهمیت است؛ چرا که این میلگرد به دلیل کیفیت بالایی که در ساخت خود دارد، می تواند باعث صرفه جویی در هزینه های وارده در ساخت و ساز گردد. با این حال مهندسان سازه از سایز 25 در موارد مختلفی استفاده می کنند که از جمله آن ها می توان به موارد زیر اشاره نمود: 

 • بتن ریزی در کف سازی ها
 • بتن ریزی دیوارها
 • ساخت تیر
 • ساخت ستون
 • ساخت فونداسیون سازه

کاربرد میلگرد 25

 

کارخانه های تولید کننده میلگرد 25

در ایران کارخانه های متعددی مشغول تولید محصولات فولادی از جمله میلگرد هستند که هر کدام به نوبه خود از رنج کیفی خوبی برخوردار هستند. هر کارخانه ای از دستگاه ها و استانداردهای گوناگونی استفاده می کند؛ در نتیجه ممکن است بسته به کیفیت نهایی محصول، قیمت میلگرد 25 از کارخانه ای تا کارخانه دیگری متفاوت باشد.با این حال کارخانه ذوب آهن اصفهان به عنوان برترین کارخانه تولید کننده میلگرد به خصوص میلگرد 25 در ایران است. تمام محصولات تولیدی این کارخانه از جمله نزدیک ترین محصولات به جدول اشتال است. کارخانه های دیگری نیز سایز 25 را تولید می کنند که می توان به موارد زیر اشاره نمود:

 • کارخانه ذوب آهن اصفهان
 • کارخانه راد همدان
 • کارخانه سیادن ابهر
 • کارخانه شاهرود
 • کارخانه گلستان
 • کارخانه ظفر بناب
 • کارخانه آذر امین
 • کارخانه شاهین بناب
 • کارخانه پرشین فولاد
 • کارخانه تیکمه داش
 • کارخانه میانه
 • کارخانه کیان فولاد ابهر
 • کارخانه جهان فولاد سیرجان
 • کارخانه آریا ذوب
 • کارخانه آناهیتا گیلان
 • کارخانه ارگ تبریز
 • کارخانه امیرکبیر خزر
 • کارخانه صائب
 • کارخانه بافق یزد
 • کارخانه خرمدشت تاکستان
 • کارخانه روهینا جنوب دزفول
 • کارخانه سرمد ابرکوه
 • کارخانه زاگرس
 • کارخانه فایکو
 • کارخانه بردسیر کرمان
 • کارخانه آریان فولاد
 • کارخانه عتیق آذر تاکستان
 • کارخانه جهان فولاد غرب
 • کارخانه خلیج فارس
 • کارخانه نیشابور
 • کارخانه نیک صدرا توس
 • کارخانه کویر کاشان
 • کارخانه احرامیان یزد
 • کارخانه هیربد زرندیه
 • کارخانه نورد کرمان
 • کارخانه ترانس
 • کارخانه قائم رازی
 • گروه ملی صنعتی فولاد ایران
 • کارخانه آذر گستر سدید
 • کارخانه آیین صنعت
 • کارخانه کویر کاشان
 • کارخانه البرز غرب

 

قیمت روز میلگرد 25

قیمت محصولات فولادی در بازار امروز هر روز و بر اساس نوسانات رخ داده در بازار ، تغییر می کند. از این رو کارخانه های تولید کننده قیمت های محصولات به خصوص قیمت میلگرد سایز 25 خود را به صورت روزانه اعلام می کنند. کارشناسان آهن ملل قیمت های آپدیت شده را به صورت روزانه در جدول قیمتی محصولات هر کارخانه درج می کنند. از این رو شما می توانید قیمت روز میلگرد 25 را در جدول های بالا به صورت مجزا برای هر کارخانه مشاهده کنید.

 

خرید میلگرد 25 همراه با دریافت فاکتور رسمی

خرید سایز 25 با توجه به میزان نیاز می تواند برای خریداران به صرفه باشد. همان طور که بیان گردید، این میلگرد در ساختمان سازی استفاده های متعددی دارد و می تواند باعث صرفه جویی در هزینه های جانبی سازه گردد. شما می توانید برای خرید سایز 25 با کارشناسان آهن ملل تماس بگیرید تا حجم مورد نیاز شما را تامین نمایند و پیش فاکتور را برای شما ارسال کنند. شما با تایید پیش فاکتور و پرداخت هزینه مرسوله، فرآیند خرید خود را تکمیل می کنید. در نهایت پس از ارسال بار، فاکتور رسمی برای شما صادر می گردد.

 

سوالات متداول


وزن میلگرد 25 بسته به کارخانه تولید کننده و استاندارد مورد استفاده، متغیر خواهد بود.


میلگرد 25 بر اساس آنالیزهای A1 (میلگرد ساده)، A3 (میلگرد آجدار جناقی) و A4 (میلگرد آجدار مرکب) تولید می گردد.