دسترسی سریع

قیمت میلگرد 25 هر کارخانه به صورت کاملا آنلاین و به صورت روزانه در جدول های زیر به روز رسانی می شود. برای خرید سایز 25 کافیست هر روز قیمت ها را بررسی کنید و پس از استعلام از کارشناس فروش میلگرد و دریافت پیش فاکتور، تسویه حساب را انجام دهید تا بار میلگرد 25 شما برای ارسال آماده گردد. لازم به ذکر است قیمت های درج شده بدون احتساب ارزش افزوده می باشند.

ذوب آهن اصفهان

قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۴۲:۴۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 25 ذوب آهن اصفهان شاخه آجدار A3 47 کیلوگرم کارخانه 25 24,312 24,312
2 میلگرد 25 ذوب آهن اصفهان شاخه آجدار A3 47 کیلوگرم انبار 25 24,312 24,312

طریقه تشخیص میلگرد کارخانه ذوب آهن اصفهان، علامت اختصاری حک شده (ESCO-CU) بر روی محصولات می باشد.

علامت اختصاری میلگرد ذوب آهن اصفهان

علامت اختصاری میلگرد کارخانه ها

راد همدان

قیمت میلگرد راد همدان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۲:۴۳:۰۸

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 25 راد همدان شاخه آجدار A3 42 کیلوگرم کارخانه 25 25,867 25,867

طریقه تشخیص میلگرد فولاد راد همدان، علامت حک شده (RAD-CT و SRH-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد راد همدان

سیرجان حدید جنوب

قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۲:۴۳:۰۷

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 25 سیرجان حدید شاخه آجدار A3 45 کیلوگرم کارخانه 25 25,688 25,688

طریقه تشخیص میلگردهای کارخانه سیرجان حدید جنوب، علامت حک شده (SIRJANH-CU) میباشد. علامت اختصاری  میلگرد سیرجان حدید جنوب

سیادن ابهر

قیمت میلگرد سیادن ابهر

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۴۲:۳۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 25 سیادن ابهر شاخه آجدار A3 45 کیلوگرم کارخانه 25 23,853 23,853
شاهرود

قیمت میلگرد شاهرود

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۴۲:۳۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 25 شاهرود شاخه آجدار A3 46.2 کیلوگرم کارخانه 25 25,229 25,229

طریقه تشخیص میلگرد فولاد شاهرود، علامت حک شده (SHS-TC) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد شاهرود

فولاد گلستان

قیمت میلگرد گلستان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۴۳:۳۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 25 گلستان شاخه آجدار A3 45 کیلوگرم کارخانه 25 عدم تولید عدم تولید
فولاد ظفر بناب

قیمت میلگرد ظفر بناب

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۴۳:۳۳

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 25 ظفر بناب شاخه آجدار A3 44 کیلوگرم کارخانه 25 25,367 25,367

طریقه تشخیص میلگرد فولاد ظفر بناب، علامت حک شده (ZN-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد ظفر بناب

فولاد آذر امین

قیمت میلگرد آذر امین

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۴۳:۳۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 25 آذر فولاد امین شاخه آجدار A3 44.6 کیلوگرم کارخانه 25 24,312 24,312

طریقه تشخیص میلگرد مجتمع فولاد امین، علامت اختصاری (afa-CT) حک شده روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد آذر امین

فولاد شاهین بناب

قیمت میلگرد شاهین بناب

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۴۳:۳۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 25 شاهین بناب شاخه آجدار A3 45.16 کیلوگرم کارخانه 25 25,321 25,321

طریقه تشخیص میلگردهای کارخانه فولاد شاهین بناب، علامت حک شده (BS-CT) بر روی محصولات می باشد. علامت اختصاری  میلگرد شاهین بناب

پرشین فولاد

قیمت میلگرد پرشین فولاد

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۴۳:۳۷

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 25 پرشین فولاد شاخه آجدار A3 45 کیلوگرم کارخانه 25 25,229 25,229

طریقه تشخیص میلگرد فولاد پرشین، علامت حک شده (PSG) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد پرشین فولاد

فولاد تیکمه داش

قیمت میلگرد تیکمه داش

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۴۴:۰۴

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 25 کاوه تیکمه داش شاخه آجدار A3 44.5 کیلوگرم کارخانه 25 24,404 24,404

طریقه تشخیص میلگرد فولاد کاوه تیکمه داش، علامت حک شده (SFK-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد تیکمه داش

فولاد میانه

قیمت میلگرد میانه

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۴:۴۰:۴۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 25 میانه شاخه آجدار A3 47 کیلوگرم کارخانه 25 24,128 24,312

طریقه تشخیص میلگرد کارخانه فولاد آذربایجان (میانه)، علامت حک شده (FF-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد میانه

کیان فولاد ابهر

قیمت میلگرد کیان فولاد ابهر

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۴۴:۰۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 25 کیان ابهر شاخه آجدار A3 43 کیلوگرم کارخانه 25 23,853 23,853
جهان فولاد سیرجان

قیمت میلگرد جهان فولاد سیرجان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۴۴:۰۷

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 25 جهان فولاد سیرجان شاخه آجدار A3 45.1 کیلوگرم کارخانه 25 23,945 23,945
فولاد آریا ذوب

قیمت میلگرد آریا ذوب

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۴۴:۰۷

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 25 آریا ذوب شاخه آجدار A3 44.2 کیلوگرم کارخانه 25 عدم تولید عدم تولید

طریقه تشخیص میلگرد فولاد آریا ذوب، علامت حک شده (ARIA-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد آریا ذوب

فولاد آناهیتا گیلان

قیمت میلگرد آناهیتا گیلان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۴۴:۰۸

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 25 آناهیتا گیلان شاخه آجدار A3 44.2 کیلوگرم کارخانه 25 26,055 26,055

طریقه تشخیص میلگرد فولاد آناهیتا گیلان، علامت حک شده (AG-JU) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد آناهیتا گیلان

فولاد ارگ تبریز

قیمت میلگرد ارگ تبریز

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۴۴:۰۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 25 ارگ تبریز شاخه آجدار A3 49.5 کیلوگرم کارخانه 25 تماس بگیرید تماس بگیرید

طریقه تشخیص میلگرد کارخانه ارگ تبریز، علامت حک شده (FAT-CT) بر روی محصولات می باشد. علامت اختصاری  میلگرد ارگ تبریز

فولاد امیرکبیر خزر

قیمت میلگرد امیرکبیر خزر

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۴۴:۰۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 25 امیرکبیر خزر شاخه آجدار A3 43 کیلوگرم کارخانه 25 23,761 23,761

نحوه تشخیص میلگرد امیر کبیر خزر، علامت اختصاری (AKS-CT) حک شده بر روی میلگرد ها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد امیرکبیر خزر

فولاد صائب

قیمت میلگرد صائب

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۴۶:۰۷

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 25 صائب تبریز شاخه آجدار A3 46 کیلوگرم کارخانه 25 24,404 24,404
فولاد بافق یزد

قیمت میلگرد بافق یزد

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۴:۴۱:۵۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 25 بافق یزد شاخه آجدار A3 45.6 کیلوگرم کارخانه 25 24,312 24,404

طریقه تشخیص میلگرد فولاد بافق یزد، علامت حک شده (BMISCO-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد بافق یزد

فولاد خرمدشت تاکستان

قیمت میلگرد خرمدشت تاکستان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۴۶:۰۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 25 خرمدشت تاکستان شاخه آجدار A3 45 کیلوگرم کارخانه 25 23,945 23,945
فولاد روهینا جنوب دزفول

قیمت میلگرد روهینا جنوب دزفول

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۴۶:۱۰

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 25 روهینا جنوب دزفول شاخه آجدار A3 45 کیلوگرم کارخانه 25 24,954 24,954

طریقه تشخیص میلگرد فولاد روهینا جنوب، علامت حک شده (ROUHINA-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد روهینا جنوب دزفول

فولاد سرمد ابرکوه

قیمت میلگرد سرمد ابرکوه

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۴:۴۲:۳۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 25 سرمد ابرکوه شاخه آجدار A3 47 کیلوگرم کارخانه 25 23,853 23,945

طریقه تشخیص میلگردهای کارخانه سرمد ابرکوه یزد، علامت حک شده (SAIS-CT) میباشد. علامت اختصاری  میلگرد سرمد ابرکوه

فولاد زاگرس

قیمت میلگرد زاگرس

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۴۶:۱۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 25 صبا فولاد زاگرس شاخه آجدار A3 45.5 کیلوگرم کارخانه 25 23,853 23,853

طریقه تشخیص میلگرد کارخانه صبا فولاد زاگرس، علامت حک شده (SFZ-CT) میباشد. علامت اختصاری  میلگرد زاگرس

فولاد فایکو

قیمت میلگرد فایکو

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۴۶:۱۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 25 فایکو شاخه آجدار A3 46.2 کیلوگرم کارخانه 25 24,404 24,404

نحوه تشخیص میلگرد کارخانه فولاد البرز ایرانیان (فایکو)، علامت حک شده (FAICO-TC) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد فایکو

فولاد بردسیر کرمان

قیمت میلگرد بردسیر کرمان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۴۶:۱۳

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 25 بردسیر کرمان شاخه آجدار A3 57 کیلوگرم کارخانه 25 تماس بگیرید تماس بگیرید

علامت شناسایی که بر روی میلگرد فولاد بردسیر کرمان می باشد، به شکل نامفهوم بر روی بدنه آج دار میلگرد به صورت یک خط کج حک شده است. علامت اختصاری  میلگرد بردسیر کرمان

آریان فولاد

قیمت میلگرد آریان فولاد

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۴۷:۵۸

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 25 آریان فولاد شاخه آجدار A3 44 کیلوگرم کارخانه 25 24,037 24,037

طریقه تشخیص میلگردهای کارخانه آریان فولاد، علامت حک شده (AS-JU و AS-CT) میباشد. علامت اختصاری  میلگرد آریان فولاد

عتیق آذر سهند

قیمت میلگرد عتیق آذر سهند (تاکستان)

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۴۷:۵۸

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 25 عتیق آذر سهند شاخه آجدار A3 46.20 کیلوگرم کارخانه 25 23,853 23,853
جهان فولاد غرب

قیمت میلگرد جهان فولاد غرب

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۴۷:۵۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 25 جهان فولاد غرب شاخه آجدار A3 46.5 کیلوگرم کارخانه 25 24,312 24,312
فولاد خلیج فارس

قیمت میلگرد خلیج فارس

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۴۷:۵۵

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 25 آتیه خلیج فارس شاخه آجدار A3 45.7 کیلوگرم کارخانه 25 23,670 23,670
فولاد خراسان

قیمت میلگرد نیشابور

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۴۷:۵۵

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 25 نیشابور شاخه آجدار A3 46.2 کیلوگرم کارخانه 25 24,954 24,954

طریقه تشخیص میلگرد فولاد خراسان، علامت حک شده (KSCCO-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد نیشابور

فولاد نیک صدرا توس

قیمت میلگرد نیک صدرا توس

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۴۷:۵۴

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 25 نیک صدرا توس شاخه آجدار A3 45.6 کیلوگرم کارخانه 25 22,890 22,890

طریقه تشخیص میلگرد فولاد نیک صدرای توس، علامت حک شده (NS-TC) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد نیک صدرا توس

فولاد کویر کاشان

قیمت میلگرد کویر کاشان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۴۷:۵۳

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 25 کویر کاشان شاخه آجدار A3 46.4 کیلوگرم کارخانه 25 25,688 25,688

طریقه تشخیص میلگرد فولاد کویر کاشان، علامت حک شده (KAVIR) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد کویر کاشان

فولاد احرامیان یزد

قیمت میلگرد احرامیان یزد

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۴۷:۵۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 25 یزد احرامیان شاخه آجدار A3 44.5 کیلوگرم کارخانه 25 24,037 24,037
2 میلگرد 25 یزد احرامیان شاخه آجدار A4 - کیلوگرم کارخانه 25 تماس بگیرید تماس بگیرید

طریقه تشخیص میلگرد فولاد نورد یزد، علامت حک شده (YRM-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد احرامیان یزد

فولاد هیربد زرندیه

قیمت میلگرد هیربد زرندیه

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۵۰:۵۵

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 25 هیربد زرندیه شاخه آجدار A3 46.5 کیلوگرم کارخانه 25 23,945 23,945

طریقه تشخیص میلگرد فولاد هیربد، علامت حک شده (HIRBOD-CT) بر روی میلگردها می باشد.

نورد کرمان

قیمت میلگرد نورد کرمان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۵۰:۵۷

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 25 کرمان شاخه آجدار A3 45 کیلوگرم کارخانه 25 23,945 23,945

قیمت میلگرد ترانس

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۵۵:۵۸

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 25 ترانس 6 متری ترانس پولیش 23 کارخانه 25 کیلوگرم 25,688 25,688
فولاد قائم رازی

قیمت میلگرد قائم رازی

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۵۵:۵۸

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 25 قائم رازی شاخه آجدار A3 45 کیلوگرم کارخانه 25 24,220 24,220

کارخانه قائم عبارت GHAEMPRCO را بعنوان علامت اختصاری روی میلگردهای تولیدی این مجتمع فولادی درج می کند. علامت اختصاری  میلگرد قائم رازی

گروه ملی صنعتی فولاد ایران

قیمت میلگرد گروه ملی صنعتی فولاد ایران

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۵۶:۰۰

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 25 گروه ملی شاخه آجدار A3 46.31 کیلوگرم کارخانه 25 22,890 22,890
ذوب آهن اصفهان

قیمت میلگرد ساده A1 ذوب آهن

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۵۷:۰۷

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد آنالیز حالت نوع واحد سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد ساده 25 ذوب آهن اصفهان A1 شاخه 12 متری ساده کیلوگرم 25 عدم تولید عدم تولید
آذر گستر سدید

قیمت میلگرد ساده آذر گستر سدید

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۵۷:۰۸

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد آنالیز حالت نوع واحد سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد ساده 25 آذر گستر سدید A1 شاخه 6 الی 12 متری ساده کیلوگرم 25 26,147 26,147
آیین صنعت

قیمت میلگرد ساده آیین صنعت

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۵۷:۰۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد آنالیز حالت نوع واحد سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 25 آیین صنعت A1 شاخه 6 متری ساده کیلوگرم 25 26,422 26,422
فولاد کویر کاشان

قیمت میلگرد ساده کویر کاشان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۵۷:۱۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد آنالیز حالت نوع واحد سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد ساده 25 کویر کاشان A1 شاخه 12 متری ساده کیلوگرم 25 29,450 29,450
البرز غرب

قیمت میلگرد البرز غرب

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۲۸:۱۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 25 البرز غرب شاخه آجدار A3 44 کیلوگرم کارخانه 25 تماس بگیرید تماس بگیرید
فولاد روهینا جنوب دزفول

قیمت میلگرد آلیاژی روهینا جنوب

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۲۸:۰۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد آلیاژی 25 روهینا شاخه (1191) CK45 - کیلوگرم کارخانه 25 29,404 29,404
2 میلگرد آلیاژی 25 روهینا شاخه (1141) CK15 - کیلوگرم کارخانه 25 28,596 28,596
3 میلگرد آلیاژی 25 روهینا شاخه MO40 - کیلوگرم کارخانه 25 42,697 42,697
صنایع فولاد کاوه

قیمت میلگرد فولاد کاوه ساوه

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۱۳:۳۵

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 25 فولاد کاوه ساوه شاخه آجدار A3 45.5 کیلوگرم کارخانه 25 24,037 24,037

میلگرد سایز 25

میلگرد سایز 25 از دیگر انواع سایز میلگرد است که همواره در صنایع گوناگون به خصوص ساخت و ساز مورد استفاده قرار می گیرد. آرماتور 25 نیز دارای دو نوع ساده و آجدار است که بیشتر به صورت شاخه ای تولید و روانه بازار می گردد. از سویی دیگر بیشتر افرادی که دستی در صنعت ساخت و ساز دارند، تلاش می کنند مقاومت سازه را با استفاده از میلگرد 25 افزایش دهند چرا که هر چه سایز میلگرد بیشتر شود، به همان مقدار استقامت آن افزایش می یابد.

میلگرد سایز 25
خصوصیات و ویژگی های میلگرد 25

گرید و یا نمره میلگرد در بتن بر اساس ظرفیت کشش مورد نیاز عضو بتنی و همچنین تراکم آرماتور در مقاطع عضو بتنی، انتخاب می گردد. آرماتور 25 از همان دسته میلگردهایی است که می تواند با داشتن ویژگی های اختصاصی خود، نقش بسزایی در سازه ایفا کند. همچنین برای تولید میلگرد سایز 25، از دو روش تولید کوره الکتریکی و سنتی استفاده می گردد.

همان طور که بیان شده میلگرد 25 در دو نوع ساده و آجدار تولید می شود. کارخانه های تولید کننده این سایز از میلگرد از استانداردهای A1 (میلگرد ساده)، A3 (میلگرد آجدار جناقی)، A4 (میلگرد آجدار مرکب) بهره می برند. در بازار بیشتر از آنالیز A3 سایز 25 استفاده می شود که به نوبه خود، در دسته میلگردهای نیمه سخت قرار می گیرد، اما بسیار ترد و شکننده است و از این رو پیشنهاد می شود بر روی این میلگرد جوشکاری اعمال نشود.از خصوصیات اختصاصی سایز 25 می توان به موارد زیر اشاره نمود:

سایز میلگرد وزن میلگرد طول شاخه قطر میلگرد تنش تسلیم تنش گسیختگی
25 47 کیلوگرم 12 متر 25 میلیمتر 4000 کیلوگرم بر متر مربع 6000 کیلوگرم بر متر مربع

ویژگی های این میلگرد که می توانند باعث استفاده های گسترده آن در موارد مختلف شود، عبارتند از:

 • ایجاد مقاومت در برابر نیروهای کششی وارده بر سازه
 • افزایش نیروی برشی 
 • تقویت فونداسیون و افزایش مقاومت بتن
 • کمک به استقامت بتن در برابر نیروهای وارده و جلوگیری از شکست لایه های بتنی 

 

کاربرد میلگرد 25

میلگرد 25 به دلیل پرمصرف بودن در صنایع ساختمان سازی، بسیار با اهمیت است؛ چرا که این میلگرد به دلیل کیفیت بالایی که در ساخت خود دارد، می تواند باعث صرفه جویی در هزینه های وارده در ساخت و ساز گردد. با این حال مهندسان سازه از سایز 25 در موارد مختلفی استفاده می کنند که از جمله آن ها می توان به موارد زیر اشاره نمود: 

 • بتن ریزی در کف سازی ها
 • بتن ریزی دیوارها
 • ساخت تیر
 • ساخت ستون
 • ساخت فونداسیون سازه

کاربرد میلگرد 25

 

کارخانه های تولید کننده میلگرد 25

در ایران کارخانه های متعددی مشغول تولید محصولات فولادی از جمله میلگرد هستند که هر کدام به نوبه خود از رنج کیفی خوبی برخوردار هستند. هر کارخانه ای از دستگاه ها و استانداردهای گوناگونی استفاده می کند؛ در نتیجه ممکن است بسته به کیفیت نهایی محصول، قیمت میلگرد 25 از کارخانه ای تا کارخانه دیگری متفاوت باشد.با این حال کارخانه ذوب آهن اصفهان به عنوان برترین کارخانه تولید کننده میلگرد به خصوص میلگرد 25 در ایران است. تمام محصولات تولیدی این کارخانه از جمله نزدیک ترین محصولات به جدول اشتال است. کارخانه های دیگری نیز سایز 25 را تولید می کنند که می توان به موارد زیر اشاره نمود:

 • کارخانه ذوب آهن اصفهان
 • کارخانه راد همدان
 • کارخانه سیادن ابهر
 • کارخانه شاهرود
 • کارخانه گلستان
 • کارخانه ظفر بناب
 • کارخانه آذر امین
 • کارخانه شاهین بناب
 • کارخانه پرشین فولاد
 • کارخانه تیکمه داش
 • کارخانه میانه
 • کارخانه کیان فولاد ابهر
 • کارخانه جهان فولاد سیرجان
 • کارخانه آریا ذوب
 • کارخانه آناهیتا گیلان
 • کارخانه ارگ تبریز
 • کارخانه امیرکبیر خزر
 • کارخانه صائب
 • کارخانه بافق یزد
 • کارخانه خرمدشت تاکستان
 • کارخانه روهینا جنوب دزفول
 • کارخانه سرمد ابرکوه
 • کارخانه زاگرس
 • کارخانه فایکو
 • کارخانه بردسیر کرمان
 • کارخانه آریان فولاد
 • کارخانه عتیق آذر تاکستان
 • کارخانه جهان فولاد غرب
 • کارخانه خلیج فارس
 • کارخانه نیشابور
 • کارخانه نیک صدرا توس
 • کارخانه کویر کاشان
 • کارخانه احرامیان یزد
 • کارخانه هیربد زرندیه
 • کارخانه نورد کرمان
 • کارخانه ترانس
 • کارخانه قائم رازی
 • گروه ملی صنعتی فولاد ایران
 • کارخانه آذر گستر سدید
 • کارخانه آیین صنعت
 • کارخانه کویر کاشان
 • کارخانه البرز غرب

 

قیمت روز میلگرد 25

قیمت محصولات فولادی در بازار امروز هر روز و بر اساس نوسانات رخ داده در بازار ، تغییر می کند. از این رو کارخانه های تولید کننده قیمت های محصولات به خصوص قیمت میلگرد سایز 25 خود را به صورت روزانه اعلام می کنند. کارشناسان آهن ملل قیمت های آپدیت شده را به صورت روزانه در جدول قیمتی محصولات هر کارخانه درج می کنند. از این رو شما می توانید قیمت روز میلگرد 25 را در جدول های بالا به صورت مجزا برای هر کارخانه مشاهده کنید.

 

خرید میلگرد 25 همراه با دریافت فاکتور رسمی

خرید سایز 25 با توجه به میزان نیاز می تواند برای خریداران به صرفه باشد. همان طور که بیان گردید، این میلگرد در ساختمان سازی استفاده های متعددی دارد و می تواند باعث صرفه جویی در هزینه های جانبی سازه گردد. شما می توانید برای خرید سایز 25 با کارشناسان آهن ملل تماس بگیرید تا حجم مورد نیاز شما را تامین نمایند و پیش فاکتور را برای شما ارسال کنند. شما با تایید پیش فاکتور و پرداخت هزینه مرسوله، فرآیند خرید خود را تکمیل می کنید. در نهایت پس از ارسال بار، فاکتور رسمی برای شما صادر می گردد.

 

نمایش بیشتر +

سوالات متداول


وزن میلگرد 25 بسته به کارخانه تولید کننده و استاندارد مورد استفاده، متغیر خواهد بود.


میلگرد 25 بر اساس آنالیزهای A1 (میلگرد ساده)، A3 (میلگرد آجدار جناقی) و A4 (میلگرد آجدار مرکب) تولید می گردد.