قیمت امروز میلگرد 25 به تاریخ ۱۴۰۲/۶/۳۰ از 46 کارخانه در جدول زیر به روزرسانی شد.

قیمت میلگرد 25 هر کارخانه به صورت کاملا آنلاین و به صورت روزانه در جدول های زیر به روز رسانی می شود. برای خرید سایز 25 کافیست هر روز قیمت ها را بررسی کنید و پس از استعلام از کارشناس فروش میلگرد و دریافت پیش فاکتور، تسویه حساب را انجام دهید تا بار میلگرد 25 شما برای ارسال آماده گردد. لازم به ذکر است قیمت های درج شده بدون احتساب ارزش افزوده می باشند.

ذوب آهن اصفهان

قیمت میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۶/۳۰ ساعت ۱۱:۴۰:۰۳

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 25 ذوب آهن اصفهان شاخه آجدار A3 47 کیلوگرم کارخانه 25 امروز ثابت 22,798
2 میلگرد 25 ذوب آهن اصفهان شاخه آجدار A3 47 کیلوگرم انبار 25 امروز ثابت 22,798

طریقه تشخیص میلگرد کارخانه ذوب آهن اصفهان، علامت اختصاری حک شده (ESCO-CU) بر روی محصولات می باشد.

علامت اختصاری  میلگرد ذوب آهن اصفهان

علامت اختصاری میلگرد کارخانه ها

راد همدان

قیمت میلگرد آجدار راد همدان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۶/۳۰ ساعت ۱۰:۲۶:۵۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 25 راد همدان شاخه آجدار A3 42 کیلوگرم کارخانه 25 امروز ثابت 23,550

طریقه تشخیص میلگرد فولاد راد همدان، علامت حک شده (RAD-CT و SRH-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد راد همدان

سیرجان حدید جنوب

قیمت میلگرد آجدار سیرجان حدید جنوب

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۶/۳۰ ساعت ۱۰:۳۷:۰۴

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 10سیرجان حدید شاخه آجدار A3 7.5 کیلوگرم کارخانه 25 امروز ثابت 23,761
2 میلگرد 25 سیرجان حدید شاخه آجدار A3 45 کیلوگرم کارخانه 25 امروز ثابت 23,394

طریقه تشخیص میلگردهای کارخانه سیرجان حدید جنوب، علامت حک شده (SIRJANH-CU) میباشد. علامت اختصاری  میلگرد سیرجان حدید جنوب

سیادن ابهر

قیمت میلگرد آجدار سیادن ابهر

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۶/۳۰ ساعت ۱۰:۲۷:۲۸

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 25 سیادن ابهر شاخه آجدار A3 45 کیلوگرم کارخانه 25 امروز ثابت 21,927
شاهرود

قیمت میلگرد آجدار شاهرود

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۶/۳۰ ساعت ۱۰:۰۶:۴۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 25 شاهرود شاخه آجدار A3 46.2 کیلوگرم کارخانه 25 امروز ثابت 23,028

طریقه تشخیص میلگرد فولاد شاهرود، علامت حک شده (SHS-TC) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد شاهرود

فولاد گلستان

قیمت میلگرد آجدار گلستان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۶/۳۰ ساعت ۹:۰۲:۳۳

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 25 گلستان شاخه آجدار A3 45 کیلوگرم کارخانه 25 --- عدم تولید عدم تولید
فولاد ظفر بناب

قیمت میلگرد آجدار ظفر بناب

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۶/۳۰ ساعت ۱۰:۲۵:۵۰

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 25 ظفر بناب شاخه آجدار A3 44 کیلوگرم کارخانه 25 امروز ثابت 22,431

طریقه تشخیص میلگرد فولاد ظفر بناب، علامت حک شده (ZN-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد ظفر بناب

فولاد آذر امین

قیمت میلگرد آجدار آذر امین

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۶/۳۰ ساعت ۱۱:۰۸:۵۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 25 آذر فولاد امین شاخه آجدار A3 44.6 کیلوگرم کارخانه 25 امروز ثابت 22,569

طریقه تشخیص میلگرد مجتمع فولاد امین، علامت اختصاری (afa-CT) حک شده روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد آذر امین

فولاد شاهین بناب

قیمت میلگرد آجدار شاهین بناب

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۶/۳۰ ساعت ۱۱:۰۹:۱۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 25 شاهین بناب شاخه آجدار A3 45.16 کیلوگرم کارخانه 25 امروز ثابت 22,018

طریقه تشخیص میلگردهای کارخانه فولاد شاهین بناب، علامت حک شده (BS-CT) بر روی محصولات می باشد. علامت اختصاری  میلگرد شاهین بناب

پرشین فولاد

قیمت میلگرد آجدار پرشین فولاد

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۶/۳۰ ساعت ۱۱:۰۷:۵۳

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 25 پرشین فولاد شاخه آجدار A3 45 کیلوگرم کارخانه 25 امروز ثابت 21,927

طریقه تشخیص میلگرد فولاد پرشین، علامت حک شده (PSG) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد پرشین فولاد