قیمت نبشی در بازار اصفهان

قیمت نبشی آریان فولاد

قیمت نبشی سپهر ایرانیان

قیمت نبشی ناب تبریز

قیمت نبشی فولاد جاوید بناب

قیمت نبشی نستا

قیمت نبشی منظومه

قیمت نبشی شکفته

قیمت نبشی ظهوریان

قیمت نبشی اسپیرال (کوهپایه)

قیمت نبشی نصر آذربایجان

قیمت نبشی ماهان ذوب

قیمت امروز نبشی به تاریخ ۱۴۰۳/۴/۲۳ از 12 کارخانه در جدول زیر به روزرسانی شد.

قیمت نبشی در هر جدول به صورت مجزا برای کارخانه ای خاص آورده شده است. از سویی دیگر هر جدول نیز شامل قیمت روز نبشی در سایزهای گوناگون همان کارخانه می باشد. شما می توانید نبشی آهن مورد نظر خود را در جداول زیر پیدا کرده و نوسانات قیمتی آن را از طریق نمودار موجود مشاهده کنید. در زمان خرید حتما گزینه «ارزش افزوده» را فعال نمایید.

قیمت نبشی در بازار اصفهان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۱ ساعت ۱۲:۴۵:۲۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع نبشی
ضخامت (mm)
طول (m)
واحد
بارگیری
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
نبشی سایز 3
2.5
6
کیلوگرم
انبار آهن ملل
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
27,818
2
نبشی سایز 4
2
6
کیلوگرم
انبار آهن ملل
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
27,000
3
نبشی سایز 4
3
6
کیلوگرم
انبار آهن ملل
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
26,727
4
نبشی سایز 4
4
6
کیلوگرم
انبار آهن ملل
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
26,545
5
نبشی سایز 5
3
6
کیلوگرم
انبار آهن ملل
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
27,000
6
نبشی سایز 5
4
6
کیلوگرم
انبار آهن ملل
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
26,545
7
نبشی سایز 5
5
6
کیلوگرم
انبار آهن ملل
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
26,091
8
نبشی سایز 6
5
6
کیلوگرم
انبار آهن ملل
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
26,545
9
نبشی سایز 6
6
6
کیلوگرم
انبار آهن ملل
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
26,545
10
نبشی سایز 7
7
6
کیلوگرم
انبار آهن ملل
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
27,182
11
نبشی سایز 8
8
6
کیلوگرم
انبار آهن ملل
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
26,455
12
نبشی سایز 10
10
6
کیلوگرم
انبار آهن ملل
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
26,909
13
نبشی سایز 12
12
6
کیلوگرم
انبار آهن ملل
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
27,455
14
نبشی سایز 15
15
12
کیلوگرم
انبار آهن ملل
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
42,636
آریان فولاد

قیمت نبشی آریان فولاد

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۱ ساعت ۱۱:۵۰:۵۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع نبشی
ضخامت (mm)
طول (m)
وزن
کارخانه
واحد
بارگیری
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
نبشی 40*40
3
6
11
آریان فولاد
کیلوگرم
کارخانه
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
26,773
2
نبشی 40*40
4
6
15
آریان فولاد
کیلوگرم
کارخانه
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
25,955
3
نبشی 50*50
4
6
18
آریان فولاد
کیلوگرم
کارخانه
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
25,955
4
نبشی 50*50
5
6
23
آریان فولاد
کیلوگرم
کارخانه
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
25,955
5
نبشی 60*60
5
6
27
آریان فولاد
کیلوگرم
کارخانه
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
25,955
6
نبشی 60*60
6
6
33
آریان فولاد
کیلوگرم
کارخانه
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
25,955
7
نبشی 70*70
7
6
44
آریان فولاد
کیلوگرم
کارخانه
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
26,591
8
نبشی 80*80
8
6
58
آریان فولاد
کیلوگرم
کارخانه
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
25,864
9
نبشی 100*100
10
6
88
آریان فولاد
کیلوگرم
کارخانه
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
26,500
10
نبشی 120*120
12
6
128
آریان فولاد
کیلوگرم
کارخانه
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
26,500
فولاد سپهر ایرانیان

قیمت نبشی سپهر ایرانیان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۳ ساعت ۱۱:۱۴:۵۷

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع نبشی
ضخامت (mm)
طول (m)
وزن
واحد
کارخانه
بارگیری
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
نبشی 25*25
2.5
6
5.8
کیلوگرم
سپهر ایرانیان
درب کارخانه
۱۴۰۳/۲/۱۰
ثابت
29,091
2
نبشی 25*25
3
6
6.5
کیلوگرم
سپهر ایرانیان
درب کارخانه
۱۴۰۲/۱۰/۱۴
ثابت
22,545
3
نبشی 30*30
2
6
5.8
کیلوگرم
سپهر ایرانیان
درب کارخانه
۱۴۰۳/۲/۹
ثابت
29,091
4
نبشی 30*30
2.5
6
6.8
کیلوگرم
سپهر ایرانیان
درب کارخانه
امروز
ثابت
28,000
5
نبشی 30*30
3
6
8
کیلوگرم
سپهر ایرانیان
درب کارخانه
امروز
ثابت
28,000
6
نبشی 40*40
2
6
7.8
کیلوگرم
سپهر ایرانیان
درب کارخانه
امروز
ثابت
27,818
7
نبشی 40*40
2.5
6
9.5
کیلوگرم
سپهر ایرانیان
درب کارخانه
امروز
ثابت
27,091
8
نبشی 40*40
3
6
10.5
کیلوگرم
سپهر ایرانیان
درب کارخانه
امروز
ثابت
27,000
9
نبشی 40*40
4
6
14
کیلوگرم
سپهر ایرانیان
درب کارخانه
امروز
ثابت
27,000
10
نبشی 50*50
2.5
6
12
کیلوگرم
سپهر ایرانیان
درب کارخانه
امروز
ثابت
28,455
11
نبشی 50*50
3
6
15
کیلوگرم
سپهر ایرانیان
درب کارخانه
امروز
ثابت
27,455
12
نبشی 50*50
4
6
18
کیلوگرم
سپهر ایرانیان
درب کارخانه
امروز
200
26,818
13
نبشی 50*50
5
6
22
کیلوگرم
سپهر ایرانیان
درب کارخانه
امروز
200
26,818
14
نبشی 60*60
4
6
23
کیلوگرم
سپهر ایرانیان
درب کارخانه
امروز
ثابت
28,364
15
نبشی 60*60
5
6
27
کیلوگرم
سپهر ایرانیان
درب کارخانه
امروز
ثابت
27,182
16
نبشی 60*60
6
6
32
کیلوگرم
سپهر ایرانیان
درب کارخانه
امروز
ثابت
27,182
17
نبشی 80*80
7
6
51
کیلوگرم
سپهر ایرانیان
درب کارخانه
امروز
ثابت
27,545
18
نبشی 80*80
8
6
58
کیلوگرم
سپهر ایرانیان
درب کارخانه
امروز
ثابت
26,818
19
نبشی 100*100
8
6
73
کیلوگرم
سپهر ایرانیان
درب کارخانه
۱۴۰۲/۸/۲۳
ثابت
24,273
20
نبشی 100*100
10
6
86
کیلوگرم
سپهر ایرانیان
درب کارخانه
امروز
ثابت
26,818
21
نبشی 120*120
12
6
125
کیلوگرم
سپهر ایرانیان
درب کارخانه
امروز
ثابت
27,636
فولاد ناب تبریز

قیمت نبشی ناب تبریز

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۳ ساعت ۱۲:۲۱:۲۸

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع نبشی
ضخامت (mm)
طول (m)
کارخانه
واحد
بارگیری
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
نبشی 30*30
3
6
ناب تبریز
کیلوگرم
کارخانه تبریز
امروز
تماس بگیرید
تماس بگیرید
2
نبشی 40*40
2.5
6
ناب تبریز
کیلوگرم
کارخانه تبریز
امروز
تماس بگیرید
تماس بگیرید
3
نبشی 40*40
3
6
ناب تبریز
کیلوگرم
کارخانه تبریز
امروز
ثابت
26,636
4
نبشی 40*40
4
6
ناب تبریز
کیلوگرم
کارخانه تبریز
امروز
ثابت
26,545
5
نبشی 40*40
4
12
ناب تبریز
کیلوگرم
کارخانه تبریز
امروز
ثابت
28,364
6
نبشی 45*45
3
6
ناب تبریز
کیلوگرم
کارخانه تبریز
۱۴۰۳/۲/۱۷
ثابت
27,273
7
نبشی 45*45
3
12
ناب تبریز
کیلوگرم
کارخانه تبریز
۱۴۰۳/۳/۶
ثابت
28,364
8
نبشی 45*45
4
6
ناب تبریز
کیلوگرم
کارخانه تبریز
۱۴۰۳/۳/۵
ثابت
27,000
9
نبشی 45*45
4
12
ناب تبریز
کیلوگرم
کارخانه تبریز
۱۴۰۳/۳/۷
ثابت
27,909
10
نبشی 45*45
5
6
ناب تبریز
کیلوگرم
کارخانه تبریز
۱۴۰۳/۳/۱۳
200
27,091
11
نبشی 45*45
5
12
ناب تبریز
کیلوگرم
کارخانه تبریز
۱۴۰۳/۲/۱۷
ثابت
27,273
12
نبشی 50*50
3
6
ناب تبریز
کیلوگرم
کارخانه تبریز
امروز
ثابت
26,182
13
نبشی 50*50
3
12
ناب تبریز
کیلوگرم
کارخانه تبریز
امروز
ثابت
28,000
14
نبشی 50*50
4
6
ناب تبریز
کیلوگرم
کارخانه تبریز
امروز
ثابت
26,091
15
نبشی 50*50
4
12
ناب تبریز
کیلوگرم
کارخانه تبریز
امروز
ثابت
27,909
16
نبشی 50*50
5
6
ناب تبریز
کیلوگرم
کارخانه تبریز
امروز
ثابت
26,091
17
نبشی 50*50
5
12
ناب تبریز
کیلوگرم
کارخانه تبریز
امروز
ثابت
27,909
18
نبشی 60*60
3
6
ناب تبریز
کیلوگرم
کارخانه تبریز
امروز
ثابت
27,273
19
نبشی 60*60
4
6
ناب تبریز
کیلوگرم
کارخانه تبریز
امروز
ثابت
26,818
20
نبشی 60*60
4
12
ناب تبریز
کیلوگرم
کارخانه تبریز
۱۴۰۳/۴/۱۹
ثابت
28,636
21
نبشی 60*60
5
6
ناب تبریز
کیلوگرم
کارخانه تبریز
امروز
ثابت
26,727
22
نبشی 60*60
5
12
ناب تبریز
کیلوگرم
کارخانه تبریز
امروز
ثابت
28,545
23
نبشی 60*60
6
6
ناب تبریز
کیلوگرم
کارخانه تبریز
امروز
ثابت
26,636
24
نبشی 60*60
6
12
ناب تبریز
کیلوگرم
کارخانه تبریز
امروز
ثابت
28,455
25
نبشی 63*63
5
6
ناب تبریز
کیلوگرم
کارخانه تبریز
۱۴۰۳/۳/۷
ثابت
27,273
26
نبشی 63*63
5
12
ناب تبریز
کیلوگرم
کارخانه تبریز
۱۴۰۳/۲/۱۰
ثابت
28,182
27
نبشی 63*63
6
6
ناب تبریز
کیلوگرم
کارخانه تبریز
امروز
ثابت
29,545
28
نبشی63*63
6
12
ناب تبریز
کیلوگرم
کارخانه تبریز
امروز
ثابت
30,455
29
نبشی 70*70
4
6
ناب تبریز
کیلوگرم
کارخانه تبریز
امروز
ثابت
27,182
30
نبشی 70*70
4
12
ناب تبریز
کیلوگرم
کارخانه تبریز
امروز
ثابت
29,000
31
نبشی 70*70
5
6
ناب تبریز
کیلوگرم
کارخانه تبریز
امروز
ثابت
27,000
32
نبشی 70*70
5
12
ناب تبریز
کیلوگرم
کارخانه تبریز
امروز
ثابت
28,818
33
نبشی 70*70
6
6
ناب تبریز
کیلوگرم
کارخانه تبریز
امروز
ثابت
26,818
34
نبشی 70*70
6
12
ناب تبریز
کیلوگرم
کارخانه تبریز
امروز
ثابت
28,636
35
نبشی 70*70
7
6
ناب تبریز
کیلوگرم
کارخانه تبریز
امروز
ثابت
26,545
36
نبشی 70*70
7
12
ناب تبریز
کیلوگرم
کارخانه تبریز
امروز
ثابت
28,364
37
نبشی 75*75
5
6
ناب تبریز
کیلوگرم
کارخانه تبریز
۱۴۰۲/۱۱/۲۶
ثابت
24,818
38
نبشی 75*75
5
12
ناب تبریز
کیلوگرم
کارخانه تبریز
۱۴۰۳/۲/۱۰
ثابت
28,182
39
نبشی 75*75
6
6
ناب تبریز
کیلوگرم
کارخانه تبریز
۱۴۰۲/۱۲/۸
100
25,545
40
نبشی 75*75
6
12
ناب تبریز
کیلوگرم
کارخانه تبریز
۱۴۰۲/۱۲/۸
100
26,909
41
نبشی 80*80
6
6
ناب تبریز
کیلوگرم
کارخانه تبریز
۱۴۰۳/۴/۱۸
200
27,091
42
نبشی 80*80
6
12
ناب تبریز
کیلوگرم
کارخانه تبریز
امروز
ثابت
28,909
43
نبشی 80*80
7
6
ناب تبریز
کیلوگرم
کارخانه تبریز
امروز
ثابت
26,818
44
نبشی 80*80
7
12
ناب تبریز
کیلوگرم
کارخانه تبریز
۱۴۰۳/۳/۳۱
ثابت
27,818
45
نبشی 80*80
8
6
ناب تبریز
کیلوگرم
کارخانه تبریز
امروز
ثابت
26,364
46
نبشی 80*80
8
12
ناب تبریز
کیلوگرم
کارخانه تبریز
امروز
ثابت
28,182
47
نبشی 90*90
7
6
ناب تبریز
کیلوگرم
کارخانه تبریز
۱۴۰۳/۲/۳۱
ثابت
25,455
48
نبشی 90*90
7
12
ناب تبریز
کیلوگرم
کارخانه تبریز
۱۴۰۲/۱۱/۲۶
ثابت
23,636
49
نبشی 90*90
8
6
ناب تبریز
کیلوگرم
کارخانه تبریز
۱۴۰۳/۳/۵
ثابت
25,636
50
نبشی 90*90
8
12
ناب تبریز
کیلوگرم
کارخانه تبریز
۱۴۰۲/۱۱/۲۶
ثابت
21,545
51
نبشی 100*100
7
6
ناب تبریز
کیلوگرم
کارخانه تبریز
۱۴۰۲/۱۱/۲۶
ثابت
22,182
52
نبشی 100*100
7
12
ناب تبریز
کیلوگرم
کارخانه تبریز
۱۴۰۲/۱۱/۲۶
ثابت
21,727
53
نبشی 100*100
8
6
ناب تبریز
کیلوگرم
کارخانه تبریز
امروز
ثابت
26,364
54
نبشی 100*100
8
12
ناب تبریز
کیلوگرم
کارخانه تبریز
امروز
ثابت
28,182
55
نبشی 100*100
10
6
ناب تبریز
کیلوگرم
کارخانه تبریز
امروز
ثابت
26,091
56
نبشی 100*100
10
12
ناب تبریز
کیلوگرم
کارخانه تبریز
امروز
ثابت
27,909
فولاد جاوید بناب

قیمت نبشی فولاد جاوید بناب

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۱ ساعت ۱۲:۴۰:۱۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع نبشی
ضخامت (mm)
طول (m)
کارخانه
واحد
بارگیری
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
نبشی 40 سبک جاوید بناب
3
6
جاوید بناب
کیلوگرم
کارخانه
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
27,727
2
نبشی 40 جاوید بناب
3
6
جاوید بناب
کیلوگرم
کارخانه
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
26,818
3
نبشی 40 سبک جاوید بناب
4
6
جاوید بناب
کیلوگرم
کارخانه
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
26,818
4
نبشی 40 جاوید بناب
4
6
جاوید بناب
کیلوگرم
کارخانه
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
26,818
5
نبشی 50 سبک جاوید بناب
3
6
جاوید بناب
کیلوگرم
کارخانه
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
27,727
6
نبشی 50 جاوید بناب
3
6
جاوید بناب
کیلوگرم
کارخانه
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
26,818
7
نبشی 50 سبک جاوید بناب
4
6
جاوید بناب
کیلوگرم
کارخانه
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
26,818
8
نبشی 50 جاوید بناب
4
6
جاوید بناب
کیلوگرم
کارخانه
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
26,818
9
نبشی 50 سبک جاوید بناب
5
6
جاوید بناب
کیلوگرم
کارخانه
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
26,818
10
نبشی 50 جاوید بناب
5
6
جاوید بناب
کیلوگرم
کارخانه
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
26,818
11
نبشی 60 جاوید بناب
3
6
جاوید بناب
کیلوگرم
کارخانه
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
27,727
12
نبشی 60 جاوید بناب
4
6
جاوید بناب
کیلوگرم
کارخانه
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
26,818
13
نبشی 60 جاوید بناب
5
6
جاوید بناب
کیلوگرم
کارخانه
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
26,818
فولاد نستا

قیمت نبشی نستا

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۳ ساعت ۱۱:۳۳:۰۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع نبشی
ضخامت (mm)
طول (m)
وزن
واحد
کارخانه
بارگیری
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
نبشی 2.5
2.5
6
6.2
کیلوگرم
نستا
کارخانه
۱۴۰۲/۹/۲۳
ثابت
22,455
2
نبشی 3
2.5
6
6.5
کیلوگرم
نستا
کارخانه
امروز
ثابت
27,455
3
نبشی 3
2.5
6
7
کیلوگرم
نستا
کارخانه
امروز
ثابت
27,091
4
نبشی 4
2
6
زیر 8
کیلوگرم
نستا
کارخانه
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
27,545
5
نبشی 4
2
6
8.5
کیلوگرم
نستا
کارخانه
امروز
ثابت
27,091
6
نبشی 4
2
6
9
کیلوگرم
نستا
کارخانه
امروز
ثابت
26,818
7
نبشی 4
3.5
6
9.7
کیلوگرم
نستا
کارخانه
امروز
ثابت
26,636
8
نبشی 4
3
6
10.5
کیلوگرم
نستا
کارخانه
امروز
ثابت
26,636
9
نبشی 5
2.5
6
12.5
کیلوگرم
نستا
کارخانه
امروز
ثابت
26,909
10
نبشی 5
3
6
14
کیلوگرم
نستا
کارخانه
امروز
ثابت
26,636
11
نبشی 5
4
6
18
کیلوگرم
نستا
کارخانه
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
26,455
12
نبشی 8
8
6
57
کیلوگرم
نستا
کارخانه
امروز
ثابت
26,636
13
نبشی 10
10
6
88
کیلوگرم
نستا
کارخانه
امروز
ثابت
26,636
فولاد منظومه

قیمت نبشی منظومه

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۱ ساعت ۱۲:۴۳:۵۵

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع نبشی
ضخامت (mm)
طول (m)
کارخانه
واحد
بارگیری
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
نبشی 50*50
4
6
منظومه
کیلوگرم
کارخانه اصفهان
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
25,455
2
نبشی 50*50
5
6
منظومه
کیلوگرم
کارخانه اصفهان
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
25,455
3
نبشی 60*60
6
6
منظومه
کیلوگرم
کارخانه اصفهان
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
25,455
4
نبشی 80*80
8
6
منظومه
کیلوگرم
کارخانه اصفهان
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
25,455
فولاد شکفته

قیمت نبشی شکفته

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۱ ساعت ۱۲:۴۴:۵۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع نبشی
ضخامت (mm)
طول (m)
وزن
واحد
کارخانه
بارگیری
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
نبشی 25*25
2.5
6
6.7
کیلوگرم
شکفته
کارخانه مشهد
۱۴۰۳/۴/۱۶
تماس بگیرید
تماس بگیرید
2
نبشی 30*30
3
6
8
کیلوگرم
شکفته
کارخانه مشهد
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
26,545
3
نبشی 35*35
2.5
6
9
کیلوگرم
شکفته
کارخانه مشهد
۱۴۰۳/۴/۱۶
عدم موجودی
عدم موجودی
4
نبشی 35*35
3.5
6
12
کیلوگرم
شکفته
کارخانه مشهد
۱۴۰۳/۴/۱۶
عدم موجودی
عدم موجودی
5
نبشی 40*40
3
6
10.5
کیلوگرم
شکفته
کارخانه مشهد
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
26,545
6
نبشی 40*40
3.5
6
12
کیلوگرم
شکفته
کارخانه مشهد
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
26,182
7
نبشی 40*40
4
6
14
کیلوگرم
شکفته
کارخانه مشهد
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
26,091
8
نبشی 45*45
3
6
12
کیلوگرم
شکفته
کارخانه مشهد
۱۴۰۳/۴/۱۶
ثابت
21,727
9
نبشی 50*50
3
6
14
کیلوگرم
شکفته
کارخانه مشهد
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
26,182
10
نبشی50*50
4
6
17
کیلوگرم
شکفته
کارخانه مشهد
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
26,091
11
نبشی50*50
5
6
22
کیلوگرم
شکفته
کارخانه مشهد
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
26,000
12
نبشی 60*60
5
6
27
کیلوگرم
شکفته
کارخانه مشهد
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
26,091
13
نبشی 60*60
6
6
32
کیلوگرم
شکفته
کارخانه مشهد
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
26,000
14
نبشی 70*70
7
6
42
کیلوگرم
شکفته
کارخانه مشهد
۱۴۰۳/۴/۱۶
ثابت
24,818
15
نبشی 80*80
7
6
50
کیلوگرم
شکفته
کارخانه مشهد
۱۴۰۳/۴/۱۶
ثابت
24,273
16
نبشی 80*80
8
6
56
کیلوگرم
شکفته
کارخانه مشهد
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
24,727
17
نبشی 100*100
10
6
80
کیلوگرم
شکفته
کارخانه مشهد
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
26,091
18
نبشی80*80
7
6
50
کیلوگرم
شکفته
کارخانه یزد
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
26,091
19
نبشی80*80
8
6
56
کیلوگرم
شکفته
کارخانه یزد
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
26,000
20
نبشی 100*100
9
6
80
کیلوگرم
شکفته
کارخانه یزد
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
26,091
21
نبشی 100*100
10
6
90
کیلوگرم
شکفته
کارخانه یزد
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
26,000
22
نبشی 120*120
12
6
125
کیلوگرم
شکفته
کارخانه یزد
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
26,182
فولاد ظهوریان

قیمت نبشی ظهوریان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۲۱ ساعت ۱۵:۰۷:۴۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع نبشی
ضخامت (mm)
طول (m)
کارخانه
واحد
بارگیری
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
نبشی 30*30
2.5
6
ظهوریان
کیلوگرم
کارخانه
۱۴۰۳/۳/۲۱
500
25,273
2
نبشی 30*30
3
6
ظهوریان
کیلوگرم
کارخانه
۱۴۰۳/۳/۲۱
500
25,091
3
نبشی 30*30
5
6
ظهوریان
کیلوگرم
کارخانه
۱۴۰۳/۳/۲۱
500
24,364
4
نبشی 40*40
3
6
ظهوریان
کیلوگرم
کارخانه
۱۴۰۳/۳/۲۱
500
25,273
5
نبشی 40*40
4
6
ظهوریان
کیلوگرم
کارخانه
۱۴۰۳/۳/۲۱
500
25,091
6
نبشی 50*50
3
6
ظهوریان
کیلوگرم
کارخانه
۱۴۰۳/۳/۲۱
500
25,273
7
نبشی 50*50
4
6
ظهوریان
کیلوگرم
کارخانه
۱۴۰۳/۳/۲۱
500
25,000
8
نبشی 60*60
5
6
ظهوریان
کیلوگرم
کارخانه
۱۴۰۳/۳/۲۱
500
25,000
9
نبشی 80*80
7
6
ظهوریان
کیلوگرم
کارخانه
۱۴۰۳/۳/۲۱
500
25,000
10
نبشی 100*100
10
6
ظهوریان
کیلوگرم
کارخانه
۱۴۰۳/۳/۲۱
500
25,000
فولاد کوهپایه

قیمت نبشی اسپیرال (کوهپایه)

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۳ ساعت ۱۲:۲۳:۱۸

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع نبشی
ضخامت (mm)
طول (m)
وزن
کارخانه
واحد
بارگیری
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
نبشی 25*25
2
6
5.5
کوهپایه
کیلوگرم
کارخانه
۱۴۰۳/۴/۱۰
200
27,322
2
نبشی 30*30
2
6
6.5
کوهپایه
کیلوگرم
کارخانه
امروز
ثابت
28,920
3
نبشی 30*30
3
6
8.5
کوهپایه
کیلوگرم
کارخانه
امروز
ثابت
28,820
4
نبشی 40*40
2
6
9
کوهپایه
کیلوگرم
کارخانه
امروز
ثابت
28,820
5
نبشی 40*40
2
6
8.5
کوهپایه
کیلوگرم
کارخانه
امروز
ثابت
28,920
6
نبشی 40*40
3
6
12
کوهپایه
کیلوگرم
کارخانه
امروز
ثابت
28,720
7
نبشی 40*40
4
6
15
کوهپایه
کیلوگرم
کارخانه
امروز
ثابت
22,950
فولاد نصر آذربایجان

قیمت نبشی نصر آذربایجان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۱ ساعت ۱۱:۵۳:۴۷

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع نبشی
ضخامت (mm)
طول (m)
کارخانه
وزن
واحد
بارگیری
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
نبشی 60*60
6
6
نصر آذربایجان
33
کیلوگرم
کارخانه
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
25,909
2
نبشی 60*60
5
6
نصر آذربایجان
28
کیلوگرم
کارخانه
۱۴۰۳/۴/۲۱
تماس بگیرید
تماس بگیرید
3
نبشی 60*60
4
6
نصر آذربایجان
22
کیلوگرم
کارخانه
۱۴۰۳/۴/۲۱
تماس بگیرید
تماس بگیرید
4
نبشی 70*70
7
6
نصر آذربایجان
44
کیلوگرم
کارخانه
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
26,091
5
نبشی 70*70
6
6
نصر آذربایجان
37
کیلوگرم
کارخانه
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
26,364
6
نبشی 70*70
5
6
نصر آذربایجان
31
کیلوگرم
کارخانه
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
26,545
7
نبشی 70*70
4
6
نصر آذربایجان
25
کیلوگرم
کارخانه
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
26,727
8
نبشی 80*80
8
6
نصر آذربایجان
58
کیلوگرم
کارخانه
۱۴۰۳/۴/۲۱
تماس بگیرید
تماس بگیرید
9
نبشی 80*80
7
6
نصر آذربایجان
50
کیلوگرم
کارخانه
۱۴۰۳/۴/۲۱
تماس بگیرید
تماس بگیرید
10
نبشی 80*80
6
6
نصر آذربایجان
43
کیلوگرم
کارخانه
۱۴۰۳/۴/۲۱
تماس بگیرید
تماس بگیرید
11
نبشی 100*100
10
6
نصر آذربایجان
90
کیلوگرم
کارخانه
۱۴۰۳/۴/۲۱
تماس بگیرید
تماس بگیرید
12
نبشی 100*100
8
6
نصر آذربایجان
72
کیلوگرم
کارخانه
۱۴۰۳/۴/۲۱
تماس بگیرید
تماس بگیرید
13
نبشی 100*100
6
6
نصر آذربایجان
55
کیلوگرم
کارخانه
۱۴۰۳/۴/۲۱
تماس بگیرید
تماس بگیرید
14
نبشی 60*60
6
12
نصر آذربایجان
66
کیلوگرم
کارخانه
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
26,545
15
نبشی 60*60
5
12
نصر آذربایجان
56
کیلوگرم
کارخانه
۱۴۰۳/۴/۲۱
تماس بگیرید
تماس بگیرید
16
نبشی 60*60
4
12
نصر آذربایجان
44
کیلوگرم
کارخانه
۱۴۰۳/۴/۲۱
تماس بگیرید
تماس بگیرید
17
نبشی 70*70
7
12
نصر آذربایجان
88
کیلوگرم
کارخانه
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
27,455
18
نبشی 70*70
6
12
نصر آذربایجان
74
کیلوگرم
کارخانه
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
27,727
19
نبشی 70*70
5
12
نصر آذربایجان
62
کیلوگرم
کارخانه
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
27,909
20
نبشی 70*70
4
12
نصر آذربایجان
50
کیلوگرم
کارخانه
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
28,182
21
نبشی 80*80
8
12
نصر آذربایجان
116
کیلوگرم
کارخانه
۱۴۰۳/۴/۲۱
تماس بگیرید
تماس بگیرید
22
نبشی 80*80
7
12
نصر آذربایجان
100
کیلوگرم
کارخانه
۱۴۰۳/۴/۲۱
تماس بگیرید
تماس بگیرید
23
نبشی 80*80
6
12
نصر آذربایجان
86
کیلوگرم
کارخانه
۱۴۰۳/۴/۲۱
تماس بگیرید
تماس بگیرید
24
نبشی 100*100
10
12
نصر آذربایجان
180
کیلوگرم
کارخانه
۱۴۰۳/۴/۲۱
تماس بگیرید
تماس بگیرید
25
نبشی 100*100
8
12
نصر آذربایجان
144
کیلوگرم
کارخانه
۱۴۰۳/۴/۲۱
تماس بگیرید
تماس بگیرید
26
نبشی 100*100
6
12
نصر آذربایجان
110
کیلوگرم
کارخانه
۱۴۰۳/۴/۲۱
تماس بگیرید
تماس بگیرید
ذوب آهن ماهان

قیمت نبشی ماهان ذوب

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۱/۲۱ ساعت ۱۳:۵۵:۳۴

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع نبشی
ضخامت (mm)
طول (m)
کارخانه
واحد
بارگیری
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
نبشی 50*50
4
6
ماهان ذوب
کیلوگرم
کارخانه
۱۴۰۳/۱/۲۱
ثابت
25,273
2
نبشی 80*80
8
6
ماهان ذوب
کیلوگرم
کارخانه
۱۴۰۳/۱/۲۱
تماس بگیرید
تماس بگیرید
3
نبشی 100*100
10
6
ماهان ذوب
کیلوگرم
کارخانه
۱۴۰۳/۱/۲۱
تماس بگیرید
تماس بگیرید