دسترسی سریع

قیمت نبشی در هر جدول به صورت مجزا برای کارخانه ای خاص آورده شده است. از سویی دیگر هر جدول نیز شامل قیمت روز نبشی در سایزهای گوناگون همان کارخانه می باشد. شما می توانید نبشی آهن مورد نظر خود را در جداول زیر پیدا کرده و نوسانات قیمتی آن را از طریق نمودار موجود مشاهده کنید. قیمت های موجود بدون ارزش افزوده می باشند، بنابراین حتما این گزینه را فعال نمایید. برای خرید نبشی نیز حتما با کارشناسان آهن ملل در تماس باشید.

قیمت نبشی در بازار اصفهان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶ ساعت ۱۴:۵۵:۰۸

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع نبشی ضخامت (mm) طول (m) واحد بارگیری نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 نبشی سایز 3 2.5 6 کیلوگرم انبار آهن ملل 26,881 27,064
2 نبشی سایز 4 2 6 کیلوگرم انبار آهن ملل 26,422 26,606
3 نبشی سایز 4 3 6 کیلوگرم انبار آهن ملل 26,422 26,606
4 نبشی سایز 4 4 6 کیلوگرم انبار آهن ملل 25,138 25,321
5 نبشی سایز 5 3 6 کیلوگرم انبار آهن ملل 25,138 25,321
6 نبشی سایز 5 4 6 کیلوگرم انبار آهن ملل 25,138 25,321
7 نبشی سایز 5 5 6 کیلوگرم انبار آهن ملل 25,138 25,321
8 نبشی سایز 6 5 6 کیلوگرم انبار آهن ملل 25,138 25,321
9 نبشی سایز 6 6 6 کیلوگرم انبار آهن ملل 25,138 25,321
10 نبشی سایز 7 7 6 کیلوگرم انبار آهن ملل 26,239 26,422
11 نبشی سایز 8 8 6 کیلوگرم انبار آهن ملل 24,862 25,046
12 نبشی سایز 10 10 6 کیلوگرم انبار آهن ملل 24,771 24,954
13 نبشی سایز 12 12 6 کیلوگرم انبار آهن ملل 26,330 26,514
14 نبشی سایز 15 15 12 کیلوگرم انبار آهن ملل 37,890 38,073
آریان فولاد

قیمت نبشی آریان فولاد

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶ ساعت ۱۳:۲۴:۳۷

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع نبشی ضخامت (mm) طول (m) وزن کارخانه واحد بارگیری نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 نبشی 40*40 3 6 11 آریان فولاد کیلوگرم کارخانه 25,596 25,780
2 نبشی 40*40 4 6 15 آریان فولاد کیلوگرم کارخانه 24,587 24,771
3 نبشی 50*50 4 6 18 آریان فولاد کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید
4 نبشی 50*50 5 6 23 آریان فولاد کیلوگرم کارخانه 24,587 24,771
5 نبشی 60*60 5 6 27 آریان فولاد کیلوگرم کارخانه 24,587 24,771
6 نبشی 60*60 6 6 33 آریان فولاد کیلوگرم کارخانه 24,587 24,771
7 نبشی 70*70 5 6 32 آریان فولاد کیلوگرم کارخانه 24,587 24,771
8 نبشی 70*70 7 6 44 آریان فولاد کیلوگرم کارخانه 24,587 24,771
9 نبشی 80*80 8 6 58 آریان فولاد کیلوگرم کارخانه 24,587 24,771
10 نبشی 100*100 10 6 88 آریان فولاد کیلوگرم کارخانه 25,321 25,505
11 نبشی 120*120 12 6 128 آریان فولاد کیلوگرم کارخانه 25,321 25,505
فولاد سپهر ایرانیان

قیمت نبشی سپهر ایرانیان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶ ساعت ۱۴:۴۲:۰۸

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع نبشی ضخامت (mm) طول (m) وزن واحد کارخانه بارگیری نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 نبشی 25*25 3 6 6.3 کیلوگرم سپهر ایرانیان درب کارخانه 26,972 27,339
2 نبشی 30*30 2 6 6.2 کیلوگرم سپهر ایرانیان درب کارخانه 27,431 26,881
3 نبشی 30*30 2.5 6 7 کیلوگرم سپهر ایرانیان درب کارخانه 26,972 26,422
4 نبشی 30*30 3 6 8 کیلوگرم سپهر ایرانیان درب کارخانه 26,514 26,422
5 نبشی 40*40 2 6 8.5 کیلوگرم سپهر ایرانیان درب کارخانه 26,147 26,330
6 نبشی 40*40 2.5 6 9.5 کیلوگرم سپهر ایرانیان درب کارخانه 25,872 26,055
7 نبشی 40*40 3 6 10.5 کیلوگرم سپهر ایرانیان درب کارخانه 25,688 25,872
8 نبشی 40*40 4 6 14 کیلوگرم سپهر ایرانیان درب کارخانه 25,596 25,780
9 نبشی 50*50 3 6 15 کیلوگرم سپهر ایرانیان درب کارخانه 26,514 26,606
10 نبشی 50*50 4 6 19 کیلوگرم سپهر ایرانیان درب کارخانه 25,596 25,872
11 نبشی 50*50 5 6 22 کیلوگرم سپهر ایرانیان درب کارخانه 25,596 25,872
12 نبشی 60*60 4 6 23 کیلوگرم سپهر ایرانیان درب کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید
13 نبشی 60*60 5 6 27 کیلوگرم سپهر ایرانیان درب کارخانه 25,596 25,872
14 نبشی 60*60 6 6 32 کیلوگرم سپهر ایرانیان درب کارخانه 25,596 25,872
15 نبشی 80*80 7 6 52 کیلوگرم سپهر ایرانیان درب کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید
16 نبشی 80*80 8 6 58 کیلوگرم سپهر ایرانیان درب کارخانه 25,596 25,872
17 نبشی 100*100 10 6 90 کیلوگرم سپهر ایرانیان درب کارخانه 25,229 25,413
18 نبشی 120*120 12 6 125 کیلوگرم سپهر ایرانیان درب کارخانه 26,606 26,606
فولاد ناب تبریز

قیمت نبشی ناب تبریز

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶ ساعت ۱۱:۵۷:۵۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع نبشی ضخامت (mm) طول (m) کارخانه واحد بارگیری نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 نبشی 30*30 3 6 ناب تبریز کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید تماس بگیرید
2 نبشی 40*40 2.5 6 ناب تبریز کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید تماس بگیرید
3 نبشی 40*40 3 6 ناب تبریز کیلوگرم کارخانه تبریز 25,367 25,367
4 نبشی 40*40 4 6 ناب تبریز کیلوگرم کارخانه تبریز 24,862 24,862
5 نبشی 45*45 3 6 ناب تبریز کیلوگرم کارخانه تبریز 26,147 26,147
6 نبشی 45*45 4 6 ناب تبریز کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید تماس بگیرید
7 نبشی 45*45 5 6 ناب تبریز کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید تماس بگیرید
8 نبشی 45*45 5 12 ناب تبریز کیلوگرم کارخانه تبریز 26,514 26,514
9 نبشی 50*50 3 6 ناب تبریز کیلوگرم کارخانه تبریز 25,138 25,046
10 نبشی 50*50 3 12 ناب تبریز کیلوگرم کارخانه تبریز 25,321 25,321
11 نبشی 50*50 4 6 ناب تبریز کیلوگرم کارخانه تبریز 24,954 24,954
12 نبشی 50*50 4 12 ناب تبریز کیلوگرم کارخانه تبریز 25,321 25,321
13 نبشی 50*50 5 6 ناب تبریز کیلوگرم کارخانه تبریز 24,862 24,862
14 نبشی 50*50 5 12 ناب تبریز کیلوگرم کارخانه تبریز 25,138 25,138
15 نبشی 50*50 6 6 ناب تبریز کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید تماس بگیرید
16 نبشی 50*50 6 12 ناب تبریز کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید تماس بگیرید
17 نبشی 60*60 3 6 ناب تبریز کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید تماس بگیرید
18 نبشی 60*60 4 6 ناب تبریز کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید تماس بگیرید
19 نبشی 60*60 4 12 ناب تبریز کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید تماس بگیرید
20 نبشی 60*60 5 6 ناب تبریز کیلوگرم کارخانه تبریز 24,954 24,954
21 نبشی 60*60 6 6 ناب تبریز کیلوگرم کارخانه تبریز 24,862 24,862
22 نبشی 60*60 6 12 ناب تبریز کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید تماس بگیرید
23 نبشی 70*70 5 6 ناب تبریز کیلوگرم کارخانه تبریز 24,954 24,954
24 نبشی 70*70 6 6 ناب تبریز کیلوگرم کارخانه تبریز 24,954 24,954
25 نبشی 70*70 7 6 ناب تبریز کیلوگرم کارخانه تبریز 24,862 24,862
26 نبشی 70*70 7 12 ناب تبریز کیلوگرم کارخانه تبریز 25,138 25,138
27 نبشی 75*75 5 6 ناب تبریز کیلوگرم کارخانه تبریز 26,147 26,147
28 نبشی 75*75 5 12 ناب تبریز کیلوگرم کارخانه تبریز 26,422 26,422
29 نبشی 80*80 6 6 ناب تبریز کیلوگرم کارخانه تبریز 25,138 25,138
30 نبشی 80*80 6 12 ناب تبریز کیلوگرم کارخانه تبریز 25,596 25,596
31 نبشی 80*80 7 6 ناب تبریز کیلوگرم کارخانه تبریز 25,046 25,046
32 نبشی 80*80 7 12 ناب تبریز کیلوگرم کارخانه تبریز 25,413 25,413
33 نبشی 80*80 8 6 ناب تبریز کیلوگرم کارخانه تبریز 24,954 24,954
34 نبشی 80*80 8 12 ناب تبریز کیلوگرم کارخانه تبریز 25,413 25,413
35 نبشی 100*100 7 6 ناب تبریز کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید تماس بگیرید
36 نبشی 100*100 7 12 ناب تبریز کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید تماس بگیرید
37 نبشی 100*100 8 6 ناب تبریز کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید تماس بگیرید
38 نبشی 100*100 8 12 ناب تبریز کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید تماس بگیرید
39 نبشی 100*100 10 6 ناب تبریز کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید تماس بگیرید
فولاد جاوید بناب

قیمت نبشی فولاد جاوید بناب

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶ ساعت ۱۴:۱۴:۳۷

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع نبشی ضخامت (mm) طول (m) کارخانه واحد بارگیری نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 نبشی 40*30 سبک جاوید بناب 3 6 جاوید بناب کیلوگرم کارخانه 26,789 26,789
2 نبشی 40*30 جاوید بناب 3 6 جاوید بناب کیلوگرم کارخانه 25,688 25,688
3 نبشی 40*40 سبک جاوید بناب 4 6 جاوید بناب کیلوگرم کارخانه 25,229 25,229
4 نبشی 40*40 جاوید بناب 4 6 جاوید بناب کیلوگرم کارخانه 25,229 25,229
5 نبشی 50*30 سبک جاوید بناب 3 6 جاوید بناب کیلوگرم کارخانه 27,064 27,064
6 نبشی 50*30 جاوید بناب 3 6 جاوید بناب کیلوگرم کارخانه 25,688 25,688
7 نبشی 50*40 سبک جاوید بناب 4 6 جاوید بناب کیلوگرم کارخانه 25,413 25,413
8 نبشی 50*40 جاوید بناب 4 6 جاوید بناب کیلوگرم کارخانه 25,413 25,413
9 نبشی 50*50 سبک جاوید بناب 5 6 جاوید بناب کیلوگرم کارخانه 25,229 25,229
10 نبشی 50*50 جاوید بناب 5 6 جاوید بناب کیلوگرم کارخانه 25,229 25,229
11 نبشی 60*30 جاوید بناب 3 6 جاوید بناب کیلوگرم کارخانه 27,064 27,064
12 نبشی 60*40 جاوید بناب 4 6 جاوید بناب کیلوگرم کارخانه 25,505 25,505
13 نبشی 60*50 جاوید بناب 4 6 جاوید بناب کیلوگرم کارخانه 25,229 25,229
فولاد نستا

قیمت نبشی نستا

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶ ساعت ۱۱:۵۵:۳۷

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع نبشی ضخامت (mm) طول (m) وزن واحد کارخانه بارگیری نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 نبشی 2.5 2.5 6 6.2 کیلوگرم نستا کارخانه 26,606 26,606
2 نبشی 3 2.5 6 6.5 کیلوگرم نستا کارخانه 26,147 26,147
3 نبشی 3 2.5 6 7 کیلوگرم نستا کارخانه 25,688 25,688
4 نبشی 4 2 6 زیر 8 کیلوگرم نستا کارخانه 26,606 26,606
5 نبشی 4 2 6 8.5 کیلوگرم نستا کارخانه 26,147 26,147
6 نبشی 4 2 6 9 کیلوگرم نستا کارخانه 25,963 25,963
7 نبشی 4 3.5 6 9.7 کیلوگرم نستا کارخانه 25,688 25,688
8 نبشی 4 3 6 10.5 کیلوگرم نستا کارخانه 25,688 25,688
9 نبشی 5 3 6 13 کیلوگرم نستا کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید
10 نبشی 5 4 6 19 کیلوگرم نستا کارخانه 25,688 25,688
11 نبشی 8 8 6 58 کیلوگرم نستا کارخانه 25,688 25,688
12 نبشی 10 10 6 88 کیلوگرم نستا کارخانه 25,688 25,688
فولاد منظومه

قیمت نبشی منظومه

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع نبشی ضخامت (mm) طول (m) کارخانه واحد بارگیری نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 نبشی 50*50 4 6 منظومه کیلوگرم کارخانه اصفهان 24,587 24,771
2 نبشی 50*50 5 6 منظومه کیلوگرم کارخانه اصفهان 24,587 24,771
3 نبشی 60*60 6 6 منظومه کیلوگرم کارخانه اصفهان 24,587 24,771
4 نبشی 80*80 8 6 منظومه کیلوگرم کارخانه اصفهان تماس بگیرید تماس بگیرید
فولاد نصر آذربایجان

قیمت نبشی نصر آذربایجان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶ ساعت ۱۲:۲۱:۵۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع نبشی ضخامت (mm) طول (m) کارخانه وزن واحد بارگیری نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 نبشی 60*60 6 6 نصر آذربایجان 33 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید
2 نبشی 60*60 5 6 نصر آذربایجان 28 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید
3 نبشی 60*60 4 6 نصر آذربایجان 22 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید
4 نبشی 70*70 7 6 نصر آذربایجان 44 کیلوگرم کارخانه 24,954 24,954
5 نبشی 70*70 6 6 نصر آذربایجان 37 کیلوگرم کارخانه 25,138 25,138
6 نبشی 70*70 5 6 نصر آذربایجان 31 کیلوگرم کارخانه 25,229 25,229
7 نبشی 70*70 4 6 نصر آذربایجان 25 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید
8 نبشی 80*80 8 6 نصر آذربایجان 58 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید
9 نبشی 80*80 7 6 نصر آذربایجان 50 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید
10 نبشی 80*80 6 6 نصر آذربایجان 43 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید
11 نبشی 100*100 10 6 نصر آذربایجان 90 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید
12 نبشی 100*100 8 6 نصر آذربایجان 72 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید
13 نبشی 100*100 6 6 نصر آذربایجان 55 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید
14 نبشی 60*60 6 12 نصر آذربایجان 66 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید
15 نبشی 60*60 5 12 نصر آذربایجان 56 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید
16 نبشی 60*60 4 12 نصر آذربایجان 44 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید
17 نبشی 70*70 7 12 نصر آذربایجان 88 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید
18 نبشی 70*70 6 12 نصر آذربایجان 74 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید
19 نبشی 70*70 5 12 نصر آذربایجان 62 کیلوگرم کارخانه 19,725 19,725
20 نبشی 70*70 4 12 نصر آذربایجان 50 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید
21 نبشی 80*80 8 12 نصر آذربایجان 116 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید
22 نبشی 80*80 7 12 نصر آذربایجان 100 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید
23 نبشی 80*80 6 12 نصر آذربایجان 86 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید
24 نبشی 100*100 10 12 نصر آذربایجان 180 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید
25 نبشی 100*100 8 12 نصر آذربایجان 144 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید
26 نبشی 100*100 6 12 نصر آذربایجان 110 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید
ذوب آهن ماهان

قیمت نبشی ماهان ذوب

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶ ساعت ۱۲:۱۹:۴۳

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع نبشی ضخامت (mm) طول (m) کارخانه واحد بارگیری نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 نبشی 50*50 4 6 ماهان ذوب کیلوگرم کارخانه 24,771 24,771
2 نبشی 80*80 8 6 ماهان ذوب کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید
3 نبشی 100*100 10 6 ماهان ذوب کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید
فولاد شکفته

قیمت نبشی شکفته

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۴۱:۱۵

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع نبشی ضخامت (mm) طول (m) وزن واحد کارخانه بارگیری نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 نبشی 30*30 2.5 6 6.7 کیلوگرم شکفته کارخانه مشهد 24,450 24,450
2 نبشی 30*30 3 6 8 کیلوگرم شکفته کارخانه مشهد 24,633 24,633
3 نبشی 30*30 3.5 6 12 کیلوگرم شکفته کارخانه مشهد عدم موجودی عدم موجودی
4 نبشی 30*30 3.5 6 12 کیلوگرم شکفته کارخانه مشهد عدم موجودی عدم موجودی
5 نبشی 40*40 4 6 10.5 کیلوگرم شکفته کارخانه مشهد 24,817 24,817
6 نبشی 40*40 4 6 12 کیلوگرم شکفته کارخانه مشهد 24,725 24,725
7 نبشی 40*40 4 6 14 کیلوگرم شکفته کارخانه مشهد 24,633 24,633
8 نبشی 50*50 5 6 22 کیلوگرم شکفته کارخانه مشهد عدم موجودی عدم موجودی
9 نبشی 60*60 5 6 27 کیلوگرم شکفته کارخانه مشهد عدم موجودی عدم موجودی
10 نبشی 60*60 6 6 32 کیلوگرم شکفته کارخانه مشهد 24,495 24,495
11 نبشی 80*80 7 6 50 کیلوگرم شکفته کارخانه مشهد 24,587 24,587
12 نبشی 80*80 7 12 100 کیلوگرم شکفته کارخانه مشهد عدم موجودی عدم موجودی
13 نبشی 80*80 8 6 56 کیلوگرم شکفته کارخانه مشهد 24,495 24,495
14 نبشی 100*100 10 6 80 کیلوگرم شکفته کارخانه مشهد 24,587 24,587
15 نبشی 100*100 10 12 160 کیلوگرم شکفته کارخانه مشهد عدم موجودی عدم موجودی
فولاد ظهوریان

قیمت نبشی ظهوریان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶ ساعت ۱۲:۱۹:۱۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع نبشی ضخامت (mm) طول (m) کارخانه واحد بارگیری نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 نبشی 30*30 2.5 6 ظهوریان کیلوگرم کارخانه 25,688 25,688
2 نبشی 30*30 3 6 ظهوریان کیلوگرم کارخانه 25,688 25,688
3 نبشی 40*40 3 6 ظهوریان کیلوگرم کارخانه 25,688 25,688
4 نبشی 40*40 4 6 ظهوریان کیلوگرم کارخانه 25,688 25,688
5 نبشی 50*50 3 6 ظهوریان کیلوگرم کارخانه 25,688 25,688
6 نبشی 50*50 4 6 ظهوریان کیلوگرم کارخانه 25,688 25,688
7 نبشی 30*30 5 6 ظهوریان کیلوگرم کارخانه 25,688 25,688
8 نبشی 60*60 5 6 ظهوریان کیلوگرم کارخانه 25,688 25,688
9 نبشی 80*80 7 6 ظهوریان کیلوگرم کارخانه 25,688 25,688
10 نبشی 100*100 10 6 ظهوریان کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید

نبشی آهنی                                                                                                     

آهن ملل ویژگی های محصول
۱ نام محصول نبشی
۲ سطح مقطع L شکل 
۳ ضخامت ۲.۵ الی ۱۵ میلیمتر
۴ طول شاخه ۶ متر
۵ انواع        پرسی و فابریک و یا  بال مساوی و بال نامساوی
۷ کارخانه تولیدکننده ماهان ذوب،  نصر آذربایجان، آریان فولاد،شکفته، ناب تبریز، ظهوریان، منظومه، سپهر ایرانیان، فولاد جاوید بناب، نستا

نبشی آهنی که به پروفیل های L شکل یا زاویه ای نیز معروف است، در دسته پروفیل های ورق فلزی قرار می گیرد. نبشی ها به صورت محصولات نیمه تمام به ضخامت بهینه نورد می شوند و سپس با استفاده از فرآیند فرم دهی به شکل مورد نیاز در می آیند. نبشی ها به دو نوع پرسی و فابریک تقسیم بندی می شوند. در دسته بندی دیگر می توان نبشی را به دو نوع بال مساوی و بال نامساوی نیز تقسیم نمود. در نقشه های ساختمانی برای نام گذاری نبشی، اگر به صورت بال مساوی باشد، بعد از حرف L سایز یک بال آورده می شود و اگر نبشی به صورت بال نامساوی نباشد، بعد از حرف L سایز دو بال آورده می شود.(مانند نمونه زیر)

 • نبشی بال مساوی : L200
 • نبشی بال نامساوی: L200*300

نبشی در بسیاری از صنایع و مشاغل مختلف مورد استفاده قرار می گیرند، زیرا عمدتاً برای پوشش لبه ها، ایجاد مرزها یا ایجاد سازه های مقاوم در برابر خوردگی استفاده می شوند.

قیمت نبشی در بازار اصفهان

قیمت نبشی در بازار فولاد

قیمت نبشی بر اساس سایز، طول و ضخامت نبشی متفاوت است. با این حال عوامل دیگری نیز وجود دارند که می توانند بر قیمت روزانه نبشی تاثیر بگذارند که از جمله آن ها عبارت است از:

 • نوسان قیمت آهن
 • قیمت جهانی سنگ آهن
 • میزان عرضه و تقاضای آن
 • افزایش قیمت نفت
 • هزینه حمل و نقل
 • نرخ تورم جهانی
 • تحولات سیاسی و اقتصادی

قیمت روز نبشی

نبشی نیز مانند محصولات آهنی دیگر دارای نوسانات زیادی است. از این رو تخمین قیمت نبشی بدون بررسی بازار و عوامل دخیل غیر ممکن است. پیشنهاد کارشناسان آهن ملل برای به دست آوردن قیمت دقیق نبشی، بررسی قیمت روز نبشی است. از این رو شما با بررسی روزانه قیمت نبشی، می توانید در زمان مناسب خریدی به صرفه داشته باشید. آهن ملل به عنوان معتبرترین فروشگاه آهن آلات، توانسته قیمت روز نبشی را در اختیار تمام کاربران خود قرار دهد و مشتریان می توانند بعد از بررسی قیمت و استعلام آن از کارشناسان آهن ملل، اقدام به خرید کنند.

قیمت نبشی
قیمت نبشی

قیمت نبشی ۳

قیمت نبشی ها بر اساس ضخامت آن مشخص می گردد. نبشی ۳ یکی از نازک ترین پروفیل های فولادی است که در زمینه های مختلف صنعتی و ساختمان سازی مورد استفاده می شود. قیمت نبشی ۳ نسبت به سایر نبشی ها کمتر است. شما می توانید برای مشاهده قیمت نبشی ۳ جداول بالا را مشاهده کنید.

 

قیمت نبشی ۴

یکی دیگر از انواع نبشی، نبشی ۴ است. این محصول نیز یکی از نبشی های پر کاربرد است و مشتریان خاص خود را دارد. قیمت نبشی ۴ را می توانید علاوه بر مراجعه به سایت، از طریق تماس با کارشناسان آهن ملل به دست آورید.

 

قیمت نبشی ۵

نبشی ۵ از جمله پرکاربردترین انواع نبشی است که در سازه های به نسبت بزرگ مورد استفاده قرار می گیرد. قیمت نبشی ۵ نیز نسبت به انواع نبشی ۳ و ۴ بیشتر است.

 

قیمت نبشی اصفهان

تولید نبشی
تولید نبشی

قیمت نبشی اصفهان و سایر شهرهای ایران را از طریق مراجعه به سایت آهن ملل به دست آورید. کارخانه های متعددی در ایران نبشی تولید می کنند. اصفهان به عنوان قطب صنعت و تولید آهن آلات، از اهمیت ویژه ای برخوردار است، از این رو بیشتر مشتریان به دنبال دریافت قیمت نبشی اصفهان هستند. با این حال لازم به ذکر است قیمت نبشی آهن در هر کارخانه بسته به کیفیت و مواد اولیه مورد استفاده، متفاوت است. آهن ملل به عنوان ارائه دهنده نبشی، نبشی های خود را از کارخانه های زیر تهیه می کند:

 • کارخانه ماهان ذوب
 • کارخانه نصر آذربایجان
 • کارخانه آریان فولاد
 • کارخانه شکفته
 • کارخانه ناب تبریز
 • کارخانه ظهوریان
 • کارخانه منظومه
 • کارخانه سپهر ایرانیان
 • کارخانه فولاد جاوید بناب
 • کارخانه نستا

خرید نبشی از آهن ملل

برای خرید نبشی لازم است ابتدا نوع نبشی و حجم مورد نیاز خود را مشخص نمایید و سپس با تماس با شماره ۰۳۱-۳۵۰۲۰ و یا مراجعه به سایت آهن ملل و دریافت مشاوره رایگان از کارشناسان آهن ملل، خرید خود را با قیمت مناسب انجام دهید.

خرید نبشی در بازار آهن ایران و اعتماد به یک شرکت آهنی از دغدغه های بزرگ خریداران می باشد. شرکت آهن ملل با فعالیت قانونی زیر نظر اتحادیه و خدمات قابل ارائه، مشتری را برای خرید هرچه بهتر و آسان تر هدایت می کند.

   
           

      قصد خرید آهن دارید؟      

   
   
شما می توانید برای خرید آهن آلات به سایت آهن ملل مراجعه نماید و قیمت انواع محصولات فولادی را به صورت روزانه و کاملا دقیق رصد کنید و از مشاوره رایگان کارشناسان ما بهره ببرید.    

 

فروش نبشی

نبشی آهنی برای مصارف مختلف  و در صنایع گوناگون استفاده می شود. قاب بندی یکی از رایج ترین موارد استفاده از نبشی است، اما از نبشی آهنی برای براکت ها، تریم، آرماتورها و بسیاری موارد دیگر نیز استفاده می شود. هرچه نبشی بزرگتر باشد، وزن و فشار بیشتری را می تواند تحمل کند. با توجه به این نکته در نتیجه قیمت نبشی نیز افزایش می یابد. از این رو مهم است از چه نوع نبشی برای سازه خود استفاده می کنید.

برای خرید یا فروش نبشی می توانید با کارشناسان آهن ملل در ارتباط باشید. امکان فروش نبشی در سایز های مختلف همراه با فاکتور فروش معتبر در آهن ملل فراهم آورده شده است. قیمت نبشی در این صفحه در جداول بالا آورده شده است.        

نمایش بیشتر +

سوالات متداول


برای مشاوره کامل و تخصصی می توانید از طریق کارشناسان آهن ملل مشاوره تخصصی دریافت نمایید.


به دلیل نوسانات شدید بازار، از خرید قسطی معذوریم.


در نامگذاری نبشی ها به دو ویژگی طول بال و ضخامت توجه می شود. مثلا نبشی ۶۰*۶۰*۶، هرکدام بال نبشی ها ۶۰ میلیمتر و ضخامت ۶ میلیمتر می باشد.


نبشی ها بیشتر برای ساخت ستون و خرپا، ساخت قالب فلزی، اتصال پل به ستون،