قیمت نبشی در بازار اصفهان

قیمت نبشی آریان فولاد

قیمت نبشی سپهر ایرانیان

قیمت نبشی ناب تبریز

قیمت نبشی فولاد جاوید بناب

قیمت نبشی نستا

قیمت نبشی منظومه

قیمت نبشی شکفته

قیمت نبشی ظهوریان

قیمت نبشی اسپیرال (کوهپایه)

قیمت نبشی نصر آذربایجان

قیمت نبشی ماهان ذوب

قیمت امروز نبشی به تاریخ ۱۴۰۳/۱/۲۷ از 12 کارخانه در جدول زیر به روزرسانی شد.

قیمت نبشی در هر جدول به صورت مجزا برای کارخانه ای خاص آورده شده است. از سویی دیگر هر جدول نیز شامل قیمت روز نبشی در سایزهای گوناگون همان کارخانه می باشد. شما می توانید نبشی آهن مورد نظر خود را در جداول زیر پیدا کرده و نوسانات قیمتی آن را از طریق نمودار موجود مشاهده کنید. قیمت های موجود بدون ارزش افزوده می باشند، بنابراین حتما این گزینه را فعال نمایید. برای خرید نبشی نیز حتما با کارشناسان آهن ملل در تماس باشید.

نکات کوچک اما طلایی خرید نبشی

قیمت نبشی در بازار اصفهان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۱/۲۷ ساعت ۱۳:۵۱:۵۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع نبشی
ضخامت (mm)
طول (m)
واحد
بارگیری
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
نبشی سایز 3
2.5
6
کیلوگرم
انبار آهن ملل
امروز
ثابت
29,545
2
نبشی سایز 4
2
6
کیلوگرم
انبار آهن ملل
امروز
ثابت
27,818
3
نبشی سایز 4
3
6
کیلوگرم
انبار آهن ملل
امروز
ثابت
27,636
4
نبشی سایز 4
4
6
کیلوگرم
انبار آهن ملل
امروز
ثابت
27,545
5
نبشی سایز 5
3
6
کیلوگرم
انبار آهن ملل
امروز
ثابت
28,182
6
نبشی سایز 5
4
6
کیلوگرم
انبار آهن ملل
امروز
ثابت
27,000
7
نبشی سایز 5
5
6
کیلوگرم
انبار آهن ملل
امروز
ثابت
27,000
8
نبشی سایز 6
5
6
کیلوگرم
انبار آهن ملل
امروز
ثابت
27,000
9
نبشی سایز 6
6
6
کیلوگرم
انبار آهن ملل
امروز
ثابت
27,000
10
نبشی سایز 7
7
6
کیلوگرم
انبار آهن ملل
امروز
ثابت
27,818
11
نبشی سایز 8
8
6
کیلوگرم
انبار آهن ملل
امروز
ثابت
26,727
12
نبشی سایز 10
10
6
کیلوگرم
انبار آهن ملل
امروز
ثابت
27,273
13
نبشی سایز 12
12
6
کیلوگرم
انبار آهن ملل
امروز
ثابت
28,182
14
نبشی سایز 15
15
12
کیلوگرم
انبار آهن ملل
امروز
ثابت
42,273
آریان فولاد

قیمت نبشی آریان فولاد

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۱/۲۷

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع نبشی
ضخامت (mm)
طول (m)
وزن
کارخانه
واحد
بارگیری
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
نبشی 40*40
3
6
11
آریان فولاد
کیلوگرم
کارخانه
امروز
ثابت
25,909
2
نبشی 40*40
4
6
15
آریان فولاد
کیلوگرم
کارخانه
امروز
ثابت
25,273
3
نبشی 50*50
4
6
18
آریان فولاد
کیلوگرم
کارخانه
امروز
ثابت
25,273
4
نبشی 50*50
5
6
23
آریان فولاد
کیلوگرم
کارخانه
امروز
ثابت
25,273
5
نبشی 60*60
5
6
27
آریان فولاد
کیلوگرم
کارخانه
امروز
ثابت
25,273
6
نبشی 60*60
6
6
33
آریان فولاد
کیلوگرم
کارخانه
امروز
ثابت
25,273
7
نبشی 70*70
5
6
32
آریان فولاد
کیلوگرم
کارخانه
امروز
ثابت
25,909
8
نبشی 70*70
7
6
44
آریان فولاد
کیلوگرم
کارخانه
امروز
ثابت
25,909
9
نبشی 80*80
8
6
58
آریان فولاد
کیلوگرم
کارخانه
امروز
ثابت
25,273
10
نبشی 100*100
10
6
88
آریان فولاد
کیلوگرم
کارخانه
امروز
ثابت
25,727
11
نبشی 120*120
12
6
128
آریان فولاد
کیلوگرم
کارخانه
امروز
ثابت
25,727
فولاد سپهر ایرانیان

قیمت نبشی سپهر ایرانیان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۱/۲۶ ساعت ۱۱:۴۷:۲۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع نبشی
ضخامت (mm)
طول (m)
وزن
واحد
کارخانه
بارگیری
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
نبشی 25*25
2.5
6
5.8
کیلوگرم
سپهر ایرانیان
درب کارخانه
۱۴۰۳/۱/۲۶
500
29,091
2
نبشی 25*25
3
6
6.5
کیلوگرم
سپهر ایرانیان
درب کارخانه
۱۴۰۲/۱۰/۱۴
ثابت
22,545
3
نبشی 30*30
2
6
5.8
کیلوگرم
سپهر ایرانیان
درب کارخانه
۱۴۰۳/۱/۲۶
500
29,091
4
نبشی 30*30
2.5
6
6.8
کیلوگرم
سپهر ایرانیان
درب کارخانه
۱۴۰۳/۱/۲۶
300
28,455
5
نبشی 30*30
3
6
8
کیلوگرم
سپهر ایرانیان
درب کارخانه
۱۴۰۳/۱/۲۶
300
28,455
6
نبشی 40*40
2
6
7.8
کیلوگرم
سپهر ایرانیان
درب کارخانه
۱۴۰۳/۱/۲۶
ثابت
28,182
7
نبشی 40*40
2.5
6
9.5
کیلوگرم
سپهر ایرانیان
درب کارخانه
۱۴۰۳/۱/۲۶
ثابت
27,273
8
نبشی 40*40
3
6
10.5
کیلوگرم
سپهر ایرانیان
درب کارخانه
۱۴۰۳/۱/۲۶
ثابت
27,273
9
نبشی 40*40
4
6
14
کیلوگرم
سپهر ایرانیان
درب کارخانه
۱۴۰۳/۱/۲۶
ثابت
27,000
10
نبشی 50*50
2.5
6
12
کیلوگرم
سپهر ایرانیان
درب کارخانه
۱۴۰۳/۱/۲۶
300
28,909
11
نبشی 50*50
3
6
15
کیلوگرم
سپهر ایرانیان
درب کارخانه
۱۴۰۳/۱/۲۶
300
27,909
12
نبشی 50*50
4
6
18
کیلوگرم
سپهر ایرانیان
درب کارخانه
۱۴۰۳/۱/۲۶
200
27,182
13
نبشی 50*50
5
6
22
کیلوگرم
سپهر ایرانیان
درب کارخانه
۱۴۰۳/۱/۲۶
200
27,182
14
نبشی 60*60
4
6
23
کیلوگرم
سپهر ایرانیان
درب کارخانه
۱۴۰۳/۱/۲۶
200
28,091
15
نبشی 60*60
5
6
27
کیلوگرم
سپهر ایرانیان
درب کارخانه
۱۴۰۳/۱/۲۶
200
27,182
16
نبشی 60*60
6
6
32
کیلوگرم
سپهر ایرانیان
درب کارخانه
۱۴۰۳/۱/۲۶
200
27,182
17
نبشی 80*80
7
6
51
کیلوگرم
سپهر ایرانیان
درب کارخانه
۱۴۰۳/۱/۲۶
300
28,000
18
نبشی 80*80
8
6
58
کیلوگرم
سپهر ایرانیان
درب کارخانه
۱۴۰۳/۱/۲۶
200
27,182
19
نبشی 100*100
8
6
73
کیلوگرم
سپهر ایرانیان
درب کارخانه
۱۴۰۲/۸/۲۳
ثابت
24,273
20
نبشی 100*100
10
6
88
کیلوگرم
سپهر ایرانیان
درب کارخانه
۱۴۰۳/۱/۲۶
200
27,182
21
نبشی 120*120
12
6
125
کیلوگرم
سپهر ایرانیان
درب کارخانه
۱۴۰۳/۱/۲۶
ثابت
27,727
فولاد ناب تبریز

قیمت نبشی ناب تبریز

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۱/۲۷

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع نبشی
ضخامت (mm)
طول (m)
کارخانه
واحد
بارگیری
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
نبشی 30*30
3
6
ناب تبریز
کیلوگرم
کارخانه تبریز
امروز
تماس بگیرید
تماس بگیرید
2
نبشی 40*40
2.5
6
ناب تبریز
کیلوگرم
کارخانه تبریز
امروز
تماس بگیرید
تماس بگیرید
3
نبشی 40*40
3
6
ناب تبریز
کیلوگرم
کارخانه تبریز
امروز
ثابت
26,545
4
نبشی 40*40
4
6
ناب تبریز
کیلوگرم
کارخانه تبریز
امروز
ثابت
26,455
5
نبشی 40*40
4
12
ناب تبریز
کیلوگرم
کارخانه تبریز
۱۴۰۲/۱۲/۱۶
ثابت
27,182
6
نبشی 45*45
3
6
ناب تبریز
کیلوگرم
کارخانه تبریز
امروز
ثابت
28,636
7
نبشی 45*45
3
12
ناب تبریز
کیلوگرم
کارخانه تبریز
امروز
ثابت
30,182
8
نبشی 45*45
4
6
ناب تبریز
کیلوگرم
کارخانه تبریز
۱۴۰۲/۱۲/۲۱
ثابت
27,818
9
نبشی 45*45
4
12
ناب تبریز
کیلوگرم
کارخانه تبریز
۱۴۰۲/۱۲/۵
ثابت
26,818
10
نبشی 45*45
5
6
ناب تبریز
کیلوگرم
کارخانه تبریز
امروز
ثابت
28,636
11
نبشی 45*45
5
12
ناب تبریز
کیلوگرم
کارخانه تبریز
امروز
ثابت
30,182
12
نبشی 50*50
3
6
ناب تبریز
کیلوگرم
کارخانه تبریز
امروز
ثابت
25,091
13
نبشی 50*50
3
12
ناب تبریز
کیلوگرم
کارخانه تبریز
امروز
ثابت
27,455
14
نبشی 50*50
4
6
ناب تبریز
کیلوگرم
کارخانه تبریز
امروز
ثابت
25,000
15
نبشی 50*50
4
12
ناب تبریز
کیلوگرم
کارخانه تبریز
امروز
ثابت
27,273
16
نبشی 50*50
5
6
ناب تبریز
کیلوگرم
کارخانه تبریز
امروز
ثابت
24,909
17
نبشی 50*50
5
12
ناب تبریز
کیلوگرم
کارخانه تبریز
امروز
ثابت
27,182
18
نبشی 60*60
3
6
ناب تبریز
کیلوگرم
کارخانه تبریز
۱۴۰۲/۱۱/۲۶
ثابت
23,182
19
نبشی 60*60
4
6
ناب تبریز
کیلوگرم
کارخانه تبریز
امروز
ثابت
26,727
20
نبشی 60*60
4
12
ناب تبریز
کیلوگرم
کارخانه تبریز
۱۴۰۲/۱۱/۳۰
300
25,455
21
نبشی 60*60
5
6
ناب تبریز
کیلوگرم
کارخانه تبریز
امروز
ثابت
26,455
22
نبشی 60*60
5
12
ناب تبریز
کیلوگرم
کارخانه تبریز
۱۴۰۲/۱۲/۱۶
ثابت
27,364
23
نبشی 60*60
6
6
ناب تبریز
کیلوگرم
کارخانه تبریز
امروز
ثابت
26,273
24
نبشی 60*60
6
12
ناب تبریز
کیلوگرم
کارخانه تبریز
امروز
ثابت
27,818
25
نبشی 63*63
5
6
ناب تبریز
کیلوگرم
کارخانه تبریز
۱۴۰۳/۱/۱۶
ثابت
27,273
26
نبشی 63*63
5
12
ناب تبریز
کیلوگرم
کارخانه تبریز
امروز
ثابت
30,182
27
نبشی 63*63
6
6
ناب تبریز
کیلوگرم
کارخانه تبریز
امروز
ثابت
28,636
28
نبشی63*63
6
12
ناب تبریز
کیلوگرم
کارخانه تبریز
امروز
ثابت
30,182
29
نبشی 70*70
4
6
ناب تبریز
کیلوگرم
کارخانه تبریز
۱۴۰۳/۱/۱۶
ثابت
25,818
30
نبشی 70*70
4
12
ناب تبریز
کیلوگرم
کارخانه تبریز
۱۴۰۲/۱۱/۲۶
ثابت
25,636
31
نبشی 70*70
5
6
ناب تبریز
کیلوگرم
کارخانه تبریز
۱۴۰۳/۱/۱۸
800
26,364
32
نبشی 70*70
5
12
ناب تبریز
کیلوگرم
کارخانه تبریز
۱۴۰۲/۱۲/۱۲
ثابت
23,727
33
نبشی 70*70
6
6
ناب تبریز
کیلوگرم
کارخانه تبریز
امروز
ثابت
26,455
34
نبشی 70*70
6
12
ناب تبریز
کیلوگرم
کارخانه تبریز
امروز
ثابت
28,000
35
نبشی 70*70
7
6
ناب تبریز
کیلوگرم
کارخانه تبریز
امروز
ثابت
26,455
36
نبشی 70*70
7
12
ناب تبریز
کیلوگرم
کارخانه تبریز
۱۴۰۲/۱۲/۱۶
ثابت
27,364
37
نبشی 75*75
5
6
ناب تبریز
کیلوگرم
کارخانه تبریز
۱۴۰۲/۱۱/۲۶
ثابت
24,818
38
نبشی 75*75
5
12
ناب تبریز
کیلوگرم
کارخانه تبریز
۱۴۰۲/۱۱/۲۶
ثابت
26,182
39
نبشی 75*75
6
6
ناب تبریز
کیلوگرم
کارخانه تبریز
۱۴۰۲/۱۲/۸
100
25,545
40
نبشی 75*75
6
12
ناب تبریز
کیلوگرم
کارخانه تبریز
۱۴۰۲/۱۲/۸
100
26,909
41
نبشی 80*80
6
6
ناب تبریز
کیلوگرم
کارخانه تبریز
امروز
ثابت
26,273
42
نبشی 80*80
6
12
ناب تبریز
کیلوگرم
کارخانه تبریز
۱۴۰۲/۱۲/۱۳
ثابت
25,182
43
نبشی 80*80
7
6
ناب تبریز
کیلوگرم
کارخانه تبریز
امروز
ثابت
26,091
44
نبشی 80*80
7
12
ناب تبریز
کیلوگرم
کارخانه تبریز
امروز
ثابت
27,636
45
نبشی 80*80
8
6
ناب تبریز
کیلوگرم
کارخانه تبریز
امروز
ثابت
26,091
46
نبشی 80*80
8
12
ناب تبریز
کیلوگرم
کارخانه تبریز
امروز
ثابت
27,455
47
نبشی 90*90
7
6
ناب تبریز
کیلوگرم
کارخانه تبریز
امروز
ثابت
28,636
48
نبشی 90*90
7
12
ناب تبریز
کیلوگرم
کارخانه تبریز
۱۴۰۲/۱۱/۲۶
ثابت
23,636
49
نبشی 90*90
8
6
ناب تبریز
کیلوگرم
کارخانه تبریز
امروز
ثابت
27,727
50
نبشی 90*90
8
12
ناب تبریز
کیلوگرم
کارخانه تبریز
۱۴۰۲/۱۱/۲۶
ثابت
21,545
51
نبشی 100*100
7
6
ناب تبریز
کیلوگرم
کارخانه تبریز
۱۴۰۲/۱۱/۲۶
ثابت
22,182
52
نبشی 100*100
7
12
ناب تبریز
کیلوگرم
کارخانه تبریز
۱۴۰۲/۱۱/۲۶
ثابت
21,727
53
نبشی 100*100
8
6
ناب تبریز
کیلوگرم
کارخانه تبریز
۱۴۰۲/۱۲/۷
ثابت
23,273
54
نبشی 100*100
8
12
ناب تبریز
کیلوگرم
کارخانه تبریز
۱۴۰۲/۱۱/۲۶
ثابت
22,364
55
نبشی 100*100
10
6
ناب تبریز
کیلوگرم
کارخانه تبریز
۱۴۰۲/۱۲/۸
100
23,273
56
نبشی 100*100
10
12
ناب تبریز
کیلوگرم
کارخانه تبریز
۱۴۰۲/۱۱/۲۶
ثابت
25,909
فولاد جاوید بناب

قیمت نبشی فولاد جاوید بناب

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۱/۲۷

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع نبشی
ضخامت (mm)
طول (m)
کارخانه
واحد
بارگیری
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
نبشی 40 سبک جاوید بناب
3
6
جاوید بناب
کیلوگرم
کارخانه
امروز
ثابت
27,273
2
نبشی 40 جاوید بناب
3
6
جاوید بناب
کیلوگرم
کارخانه
امروز
ثابت
26,364
3
نبشی 40 سبک جاوید بناب
4
6
جاوید بناب
کیلوگرم
کارخانه
امروز
ثابت
26,364
4
نبشی 40 جاوید بناب
4
6
جاوید بناب
کیلوگرم
کارخانه
امروز
ثابت
26,364
5
نبشی 50 سبک جاوید بناب
3
6
جاوید بناب
کیلوگرم
کارخانه
امروز
ثابت
27,273
6
نبشی 50 جاوید بناب
3
6
جاوید بناب
کیلوگرم
کارخانه
امروز
-200
26,182
7
نبشی 50 سبک جاوید بناب
4
6
جاوید بناب
کیلوگرم
کارخانه
امروز
ثابت
26,364
8
نبشی 50 جاوید بناب
4
6
جاوید بناب
کیلوگرم
کارخانه
امروز
-200
26,182
9
نبشی 50 سبک جاوید بناب
5
6
جاوید بناب
کیلوگرم
کارخانه
امروز
ثابت
26,364
10
نبشی 50 جاوید بناب
5
6
جاوید بناب
کیلوگرم
کارخانه
امروز
-200
26,182
11
نبشی 60 جاوید بناب
3
6
جاوید بناب
کیلوگرم
کارخانه
امروز
ثابت
27,273
12
نبشی 60 جاوید بناب
4
6
جاوید بناب
کیلوگرم
کارخانه
امروز
ثابت
26,364
13
نبشی 60 جاوید بناب
5
6
جاوید بناب
کیلوگرم
کارخانه
امروز
ثابت
26,364
فولاد نستا

قیمت نبشی نستا

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۱/۲۷ ساعت ۱۲:۱۵:۲۳

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع نبشی
ضخامت (mm)
طول (m)
وزن
واحد
کارخانه
بارگیری
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
نبشی 2.5
2.5
6
6.2
کیلوگرم
نستا
کارخانه
۱۴۰۲/۹/۲۳
ثابت
22,455
2
نبشی 3
2.5
6
6.5
کیلوگرم
نستا
کارخانه
۱۴۰۳/۱/۱۸
700
27,000
3
نبشی 3
2.5
6
7
کیلوگرم
نستا
کارخانه
۱۴۰۲/۱۲/۱۵
ثابت
26,000
4
نبشی 4
2
6
زیر 8
کیلوگرم
نستا
کارخانه
امروز
ثابت
27,273
5
نبشی 4
2
6
8.5
کیلوگرم
نستا
کارخانه
امروز
-500
27,273
6
نبشی 4
2
6
9
کیلوگرم
نستا
کارخانه
امروز
-500
27,000
7
نبشی 4
3.5
6
9.7
کیلوگرم
نستا
کارخانه
امروز
-500
26,818
8
نبشی 4
3
6
10.5
کیلوگرم
نستا
کارخانه
امروز
-500
26,818
9
نبشی 5
2.5
6
12
کیلوگرم
نستا
کارخانه
۱۴۰۳/۱/۱۶
ثابت
26,818
10
نبشی 5
3
6
14
کیلوگرم
نستا
کارخانه
۱۴۰۳/۱/۱۶
ثابت
25,727
11
نبشی 5
4
6
18
کیلوگرم
نستا
کارخانه
۱۴۰۲/۱۲/۵
ثابت
24,000
12
نبشی 8
8
6
58
کیلوگرم
نستا
کارخانه
۱۴۰۲/۱۰/۲۸
ثابت
21,727
13
نبشی 10
10
6
88
کیلوگرم
نستا
کارخانه
۱۴۰۲/۱۲/۲۰
ثابت
26,091
فولاد منظومه

قیمت نبشی منظومه

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۱/۲۵ ساعت ۱۴:۵۷:۰۸

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع نبشی
ضخامت (mm)
طول (m)
کارخانه
واحد
بارگیری
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
نبشی 50*50
4
6
منظومه
کیلوگرم
کارخانه اصفهان
۱۴۰۳/۱/۲۵
ثابت
25,455
2
نبشی 50*50
5
6
منظومه
کیلوگرم
کارخانه اصفهان
۱۴۰۳/۱/۲۵
ثابت
25,455
3
نبشی 60*60
6
6
منظومه
کیلوگرم
کارخانه اصفهان
۱۴۰۳/۱/۲۵
ثابت
25,455
4
نبشی 80*80
8
6
منظومه
کیلوگرم
کارخانه اصفهان
۱۴۰۳/۱/۲۵
ثابت
25,455
فولاد شکفته

قیمت نبشی شکفته

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۱/۲۷

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع نبشی
ضخامت (mm)
طول (m)
وزن
واحد
کارخانه
بارگیری
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
نبشی 25*25
2.5
6
6.7
کیلوگرم
شکفته
کارخانه مشهد
۱۴۰۲/۱۰/۷
ثابت
21,682
2
نبشی 30*30
3
6
8
کیلوگرم
شکفته
کارخانه مشهد
امروز
ثابت
26,273
3
نبشی 35*35
2.5
6
9
کیلوگرم
شکفته
کارخانه مشهد
امروز
عدم موجودی
عدم موجودی
4
نبشی 35*35
3.5
6
12
کیلوگرم
شکفته
کارخانه مشهد
امروز
عدم موجودی
عدم موجودی
5
نبشی 40*40
3
6
10.5
کیلوگرم
شکفته
کارخانه مشهد
امروز
ثابت
26,273
6
نبشی 40*40
3.5
6
12
کیلوگرم
شکفته
کارخانه مشهد
امروز
تماس بگیرید
تماس بگیرید
7
نبشی 40*40
4
6
14
کیلوگرم
شکفته
کارخانه مشهد
امروز
ثابت
26,091
8
نبشی 45*45
3
6
12
کیلوگرم
شکفته
کارخانه مشهد
۱۴۰۲/۱۰/۷
ثابت
21,727
9
نبشی 45*45
4.5
6
18
کیلوگرم
شکفته
کارخانه مشهد
۱۴۰۲/۱۱/۷
ثابت
21,727
10
نبشی50*50
4
6
17
کیلوگرم
شکفته
کارخانه مشهد
امروز
ثابت
26,000
11
نبشی50*50
5
6
22
کیلوگرم
شکفته
کارخانه مشهد
امروز
ثابت
25,909
12
نبشی 60*60
5
6
27
کیلوگرم
شکفته
کارخانه مشهد
امروز
ثابت
26,000
13
نبشی 60*60
6
6
32
کیلوگرم
شکفته
کارخانه مشهد
امروز
ثابت
25,909
14
نبشی 70*70
7
6
42
کیلوگرم
شکفته
کارخانه مشهد
امروز
ثابت
25,682
15
نبشی 80*80
7
6
50
کیلوگرم
شکفته
کارخانه مشهد
امروز
ثابت
26,000
16
نبشی 80*80
8
6
56
کیلوگرم
شکفته
کارخانه مشهد
امروز
ثابت
26,000
17
نبشی 100*100
10
6
80
کیلوگرم
شکفته
کارخانه مشهد
امروز
ثابت
26,000
فولاد ظهوریان

قیمت نبشی ظهوریان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۱/۲۵ ساعت ۱۴:۵۶:۲۸

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع نبشی
ضخامت (mm)
طول (m)
کارخانه
واحد
بارگیری
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
نبشی 30*30
2.5
6
ظهوریان
کیلوگرم
کارخانه
۱۴۰۳/۱/۲۵
ثابت
26,364
2
نبشی 30*30
3
6
ظهوریان
کیلوگرم
کارخانه
۱۴۰۳/۱/۲۵
ثابت
26,182
3
نبشی 30*30
5
6
ظهوریان
کیلوگرم
کارخانه
۱۴۰۳/۱/۲۵
ثابت
25,455
4
نبشی 40*40
3
6
ظهوریان
کیلوگرم
کارخانه
۱۴۰۳/۱/۲۵
ثابت
26,364
5
نبشی 40*40
4
6
ظهوریان
کیلوگرم
کارخانه
۱۴۰۳/۱/۲۵
ثابت
26,182
6
نبشی 50*50
3
6
ظهوریان
کیلوگرم
کارخانه
۱۴۰۳/۱/۲۵
ثابت
26,364
7
نبشی 50*50
4
6
ظهوریان
کیلوگرم
کارخانه
۱۴۰۳/۱/۲۵
ثابت
26,091
8
نبشی 60*60
5
6
ظهوریان
کیلوگرم
کارخانه
۱۴۰۳/۱/۲۵
ثابت
26,091
9
نبشی 80*80
7
6
ظهوریان
کیلوگرم
کارخانه
۱۴۰۳/۱/۲۵
ثابت
26,091
10
نبشی 100*100
10
6
ظهوریان
کیلوگرم
کارخانه
۱۴۰۳/۱/۲۵
ثابت
26,091
فولاد کوهپایه

قیمت نبشی اسپیرال (کوهپایه)

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۱/۲۷ ساعت ۱۲:۰۹:۳۸

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع نبشی
ضخامت (mm)
طول (m)
وزن
کارخانه
واحد
بارگیری
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
نبشی 25*25
2
6
5.5
کوهپایه
کیلوگرم
کارخانه
امروز
ثابت
29,441
2
نبشی 30*30
2
6
6.5
کوهپایه
کیلوگرم
کارخانه
امروز
ثابت
29,318
3
نبشی 30*30
3
6
8.5
کوهپایه
کیلوگرم
کارخانه
امروز
ثابت
29,218
4
نبشی 40*40
2
6
9
کوهپایه
کیلوگرم
کارخانه
امروز
ثابت
29,218
5
نبشی 40*40
2
6
8.5
کوهپایه
کیلوگرم
کارخانه
امروز
ثابت
29,318
6
نبشی 40*40
3
6
12
کوهپایه
کیلوگرم
کارخانه
امروز
ثابت
29,118
7
نبشی 40*40
4
6
15
کوهپایه
کیلوگرم
کارخانه
۱۴۰۲/۱۲/۳
ثابت
22,950
فولاد نصر آذربایجان

قیمت نبشی نصر آذربایجان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ ساعت ۱۵:۳۸:۴۸

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع نبشی
ضخامت (mm)
طول (m)
کارخانه
وزن
واحد
بارگیری
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
نبشی 60*60
6
6
نصر آذربایجان
33
کیلوگرم
کارخانه
۱۴۰۲/۱۰/۲۵
تماس بگیرید
تماس بگیرید
2
نبشی 60*60
5
6
نصر آذربایجان
28
کیلوگرم
کارخانه
۱۴۰۲/۱۰/۲۵
تماس بگیرید
تماس بگیرید
3
نبشی 60*60
4
6
نصر آذربایجان
22
کیلوگرم
کارخانه
۱۴۰۲/۱۰/۲۵
تماس بگیرید
تماس بگیرید
4
نبشی 70*70
7
6
نصر آذربایجان
44
کیلوگرم
کارخانه
۱۴۰۲/۱۰/۲۵
ثابت
24,273
5
نبشی 70*70
6
6
نصر آذربایجان
37
کیلوگرم
کارخانه
۱۴۰۲/۱۰/۲۵
ثابت
24,455
6
نبشی 70*70
5
6
نصر آذربایجان
31
کیلوگرم
کارخانه
۱۴۰۲/۱۰/۲۵
ثابت
24,545
7
نبشی 70*70
4
6
نصر آذربایجان
25
کیلوگرم
کارخانه
۱۴۰۲/۱۰/۲۵
تماس بگیرید
تماس بگیرید
8
نبشی 80*80
8
6
نصر آذربایجان
58
کیلوگرم
کارخانه
۱۴۰۲/۱۰/۲۵
تماس بگیرید
تماس بگیرید
9
نبشی 80*80
7
6
نصر آذربایجان
50
کیلوگرم
کارخانه
۱۴۰۲/۱۰/۲۵
تماس بگیرید
تماس بگیرید
10
نبشی 80*80
6
6
نصر آذربایجان
43
کیلوگرم
کارخانه
۱۴۰۲/۱۰/۲۵
تماس بگیرید
تماس بگیرید
11
نبشی 100*100
10
6
نصر آذربایجان
90
کیلوگرم
کارخانه
۱۴۰۲/۱۰/۲۵
تماس بگیرید
تماس بگیرید
12
نبشی 100*100
8
6
نصر آذربایجان
72
کیلوگرم
کارخانه
۱۴۰۲/۱۰/۲۵
تماس بگیرید
تماس بگیرید
13
نبشی 100*100
6
6
نصر آذربایجان
55
کیلوگرم
کارخانه
۱۴۰۲/۱۰/۲۵
تماس بگیرید
تماس بگیرید
14
نبشی 60*60
6
12
نصر آذربایجان
66
کیلوگرم
کارخانه
۱۴۰۲/۱۰/۲۵
تماس بگیرید
تماس بگیرید
15
نبشی 60*60
5
12
نصر آذربایجان
56
کیلوگرم
کارخانه
۱۴۰۲/۱۰/۲۵
تماس بگیرید
تماس بگیرید
16
نبشی 60*60
4
12
نصر آذربایجان
44
کیلوگرم
کارخانه
۱۴۰۲/۱۰/۲۵
تماس بگیرید
تماس بگیرید
17
نبشی 70*70
7
12
نصر آذربایجان
88
کیلوگرم
کارخانه
۱۴۰۲/۱۰/۲۵
تماس بگیرید
تماس بگیرید
18
نبشی 70*70
6
12
نصر آذربایجان
74
کیلوگرم
کارخانه
۱۴۰۲/۱۰/۲۵
تماس بگیرید
تماس بگیرید
19
نبشی 70*70
5
12
نصر آذربایجان
62
کیلوگرم
کارخانه
۱۴۰۲/۱۰/۲۵
ثابت
19,545
20
نبشی 70*70
4
12
نصر آذربایجان
50
کیلوگرم
کارخانه
۱۴۰۲/۱۰/۲۵
تماس بگیرید
تماس بگیرید
21
نبشی 80*80
8
12
نصر آذربایجان
116
کیلوگرم
کارخانه
۱۴۰۲/۱۰/۲۵
تماس بگیرید
تماس بگیرید
22
نبشی 80*80
7
12
نصر آذربایجان
100
کیلوگرم
کارخانه
۱۴۰۲/۱۰/۲۵
تماس بگیرید
تماس بگیرید
23
نبشی 80*80
6
12
نصر آذربایجان
86
کیلوگرم
کارخانه
۱۴۰۲/۱۰/۲۵
تماس بگیرید
تماس بگیرید
24
نبشی 100*100
10
12
نصر آذربایجان
180
کیلوگرم
کارخانه
۱۴۰۲/۱۰/۲۵
تماس بگیرید
تماس بگیرید
25
نبشی 100*100
8
12
نصر آذربایجان
144
کیلوگرم
کارخانه
۱۴۰۲/۱۰/۲۵
تماس بگیرید
تماس بگیرید
26
نبشی 100*100
6
12
نصر آذربایجان
110
کیلوگرم
کارخانه
۱۴۰۲/۱۰/۲۵
تماس بگیرید
تماس بگیرید
ذوب آهن ماهان

قیمت نبشی ماهان ذوب

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۱/۲۱ ساعت ۱۳:۵۵:۳۴

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع نبشی
ضخامت (mm)
طول (m)
کارخانه
واحد
بارگیری
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
نبشی 50*50
4
6
ماهان ذوب
کیلوگرم
کارخانه
۱۴۰۳/۱/۲۱
ثابت
25,273
2
نبشی 80*80
8
6
ماهان ذوب
کیلوگرم
کارخانه
۱۴۰۳/۱/۲۱
تماس بگیرید
تماس بگیرید
3
نبشی 100*100
10
6
ماهان ذوب
کیلوگرم
کارخانه
۱۴۰۳/۱/۲۱
تماس بگیرید
تماس بگیرید