قیمت امروز نبشی به تاریخ ۱۴۰۲/۹/۱۶ از 11 کارخانه در جدول زیر به روزرسانی شد.

قیمت نبشی در هر جدول به صورت مجزا برای کارخانه ای خاص آورده شده است. از سویی دیگر هر جدول نیز شامل قیمت روز نبشی در سایزهای گوناگون همان کارخانه می باشد. شما می توانید نبشی آهن مورد نظر خود را در جداول زیر پیدا کرده و نوسانات قیمتی آن را از طریق نمودار موجود مشاهده کنید. قیمت های موجود بدون ارزش افزوده می باشند، بنابراین حتما این گزینه را فعال نمایید. برای خرید نبشی نیز حتما با کارشناسان آهن ملل در تماس باشید.

نکات کوچک اما طلایی خرید نبشی

قیمت نبشی در بازار اصفهان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۶ ساعت ۱۰:۴۵:۱۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع نبشی ضخامت (mm) طول (m) واحد بارگیری نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 نبشی سایز 3 2.5 6 کیلوگرم انبار آهن ملل امروز ثابت 22,385
2 نبشی سایز 4 2 6 کیلوگرم انبار آهن ملل امروز ثابت 22,294
3 نبشی سایز 4 3 6 کیلوگرم انبار آهن ملل امروز ثابت 21,835
4 نبشی سایز 4 4 6 کیلوگرم انبار آهن ملل امروز ثابت 22,110
5 نبشی سایز 5 3 6 کیلوگرم انبار آهن ملل امروز ثابت 22,202
6 نبشی سایز 5 4 6 کیلوگرم انبار آهن ملل امروز ثابت 21,835
7 نبشی سایز 5 5 6 کیلوگرم انبار آهن ملل امروز ثابت 21,835
8 نبشی سایز 6 5 6 کیلوگرم انبار آهن ملل امروز ثابت 21,835
9 نبشی سایز 6 6 6 کیلوگرم انبار آهن ملل امروز ثابت 21,743
10 نبشی سایز 7 7 6 کیلوگرم انبار آهن ملل امروز ثابت 22,661
11 نبشی سایز 8 8 6 کیلوگرم انبار آهن ملل امروز ثابت 22,018
12 نبشی سایز 10 10 6 کیلوگرم انبار آهن ملل امروز ثابت 22,110
13 نبشی سایز 12 12 6 کیلوگرم انبار آهن ملل امروز ثابت 22,477
14 نبشی سایز 15 15 12 کیلوگرم انبار آهن ملل امروز ثابت 36,697
آریان فولاد

قیمت نبشی آریان فولاد

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۶ ساعت ۱۰:۵۶:۳۴

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع نبشی ضخامت (mm) طول (m) وزن کارخانه واحد بارگیری نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 نبشی 40*40 3 6 11 آریان فولاد کیلوگرم کارخانه امروز ثابت 21,514
2 نبشی 40*40 4 6 15 آریان فولاد کیلوگرم کارخانه امروز ثابت 21,101
3 نبشی 50*50 4 6 18 آریان فولاد کیلوگرم کارخانه امروز ثابت 21,101
4 نبشی 50*50 5 6 23 آریان فولاد کیلوگرم کارخانه امروز ثابت 21,101
5 نبشی 60*60 5 6 27 آریان فولاد کیلوگرم کارخانه امروز ثابت 21,101
6 نبشی 60*60 6 6 33 آریان فولاد کیلوگرم کارخانه امروز ثابت 21,101
7 نبشی 70*70 5 6 32 آریان فولاد کیلوگرم کارخانه امروز ثابت 21,101
8 نبشی 70*70 7 6 44 آریان فولاد کیلوگرم کارخانه امروز ثابت 21,101
9 نبشی 80*80 8 6 58 آریان فولاد کیلوگرم کارخانه امروز ثابت 21,101
10 نبشی 100*100 10 6 88 آریان فولاد کیلوگرم کارخانه امروز ثابت 21,193
11 نبشی 120*120 12 6 128 آریان فولاد کیلوگرم کارخانه امروز ثابت 21,193
فولاد سپهر ایرانیان

قیمت نبشی سپهر ایرانیان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۳ ساعت ۱۵:۴۲:۳۷

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع نبشی ضخامت (mm) طول (m) وزن واحد کارخانه بارگیری نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 نبشی 25*25 2.5 6 5.8 کیلوگرم سپهر ایرانیان درب کارخانه ۱۴۰۲/۹/۱۱ ثابت 21,927
2 نبشی 25*25 3 6 6.5 کیلوگرم سپهر ایرانیان درب کارخانه ۱۴۰۲/۹/۱۳ ثابت 21,927
3 نبشی 30*30 2 6 5.8 کیلوگرم سپهر ایرانیان درب کارخانه ۱۴۰۲/۹/۱۳ ثابت 23,394
4 نبشی 30*30 2.5 6 6.8 کیلوگرم سپهر ایرانیان درب کارخانه ۱۴۰۲/۹/۱۳ 100 22,202
5 نبشی 30*30 3 6 8 کیلوگرم سپهر ایرانیان درب کارخانه ۱۴۰۲/۹/۱۳ 100 22,202
6 نبشی 40*40 2 6 7.8 کیلوگرم سپهر ایرانیان درب کارخانه ۱۴۰۲/۹/۱۳ ثابت 22,477
7 نبشی 40*40 2.5 6 9.5 کیلوگرم سپهر ایرانیان درب کارخانه ۱۴۰۲/۹/۱۳ ثابت 21,560
8 نبشی 40*40 3 6 10.5 کیلوگرم سپهر ایرانیان درب کارخانه ۱۴۰۲/۹/۱۳ ثابت 21,560
9 نبشی 40*40 4 6 14 کیلوگرم سپهر ایرانیان درب کارخانه ۱۴۰۲/۹/۱۳ 100 21,743
10 نبشی 50*50 2.5 6 12 کیلوگرم سپهر ایرانیان درب کارخانه ۱۴۰۲/۹/۱۳ ثابت 23,119
11 نبشی 50*50 3 6 15 کیلوگرم سپهر ایرانیان درب کارخانه ۱۴۰۲/۹/۱۳ 150 21,881
12 نبشی 50*50 4 6 18 کیلوگرم سپهر ایرانیان درب کارخانه ۱۴۰۲/۹/۱۳ 100 21,560
13 نبشی 50*50 5 6 22 کیلوگرم سپهر ایرانیان درب کارخانه ۱۴۰۲/۹/۱۳ 100 21,560
14 نبشی 60*60 4 6 23 کیلوگرم سپهر ایرانیان درب کارخانه ۱۴۰۲/۹/۱۳ 100 22,385
15 نبشی 60*60 5 6 27 کیلوگرم سپهر ایرانیان درب کارخانه ۱۴۰۲/۹/۱۳ 100 21,927
16 نبشی 60*60 6 6 32 کیلوگرم سپهر ایرانیان درب کارخانه ۱۴۰۲/۹/۱۳ 100 21,927
17 نبشی 80*80 7 6 51 کیلوگرم سپهر ایرانیان درب کارخانه ۱۴۰۲/۹/۱۳ 100 22,294
18 نبشی 80*80 8 6 58 کیلوگرم سپهر ایرانیان درب کارخانه ۱۴۰۲/۹/۱۳ 100 21,560
19 نبشی 100*100 8 6 73 کیلوگرم سپهر ایرانیان درب کارخانه ۱۴۰۲/۸/۲۳ ثابت 24,495
20 نبشی 100*100 10 6 88 کیلوگرم سپهر ایرانیان درب کارخانه ۱۴۰۲/۹/۱۳ 100 21,560
21 نبشی 120*120 12 6 125 کیلوگرم سپهر ایرانیان درب کارخانه ۱۴۰۲/۹/۱۳ ثابت 22,202
فولاد ناب تبریز

قیمت نبشی ناب تبریز

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۶ ساعت ۱۰:۰۸:۵۰

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع نبشی ضخامت (mm) طول (m) کارخانه واحد بارگیری نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 نبشی 30*30 3 6 ناب تبریز کیلوگرم کارخانه تبریز امروز تماس بگیرید تماس بگیرید
2 نبشی 40*40 2.5 6 ناب تبریز کیلوگرم کارخانه تبریز امروز تماس بگیرید تماس بگیرید
3 نبشی 40*40 3 6 ناب تبریز کیلوگرم کارخانه تبریز امروز ثابت 20,917
4 نبشی 40*40 4 6 ناب تبریز کیلوگرم کارخانه تبریز امروز ثابت 20,917
5 نبشی 40*40 4 12 ناب تبریز کیلوگرم کارخانه تبریز ۱۴۰۲/۹/۵ ثابت 20,642
6 نبشی 45*45 3 6 ناب تبریز کیلوگرم کارخانه تبریز امروز ثابت 21,560
7 نبشی 45*45 3 12 ناب تبریز کیلوگرم کارخانه تبریز امروز ثابت 21,560
8 نبشی 45*45 4 6 ناب تبریز کیلوگرم کارخانه تبریز امروز ثابت 21,560
9 نبشی 45*45 4 12 ناب تبریز کیلوگرم کارخانه تبریز امروز ثابت 21,560
10 نبشی 45*45 5 6 ناب تبریز کیلوگرم کارخانه تبریز امروز ثابت 21,560
11 نبشی 45*45 5 12 ناب تبریز کیلوگرم کارخانه تبریز امروز ثابت 21,560
12 نبشی 50*50 3 6 ناب تبریز کیلوگرم کارخانه تبریز ۱۴۰۲/۹/۱۵ 200 20,917
13 نبشی 50*50 3 12 ناب تبریز کیلوگرم کارخانه تبریز ۱۴۰۲/۹/۱۵ 200 20,917
14 نبشی 50*50 4 6 ناب تبریز کیلوگرم کارخانه تبریز امروز ثابت 20,917
15 نبشی 50*50 4 12 ناب تبریز کیلوگرم کارخانه تبریز ۱۴۰۲/۹/۵ ثابت 20,642
16 نبشی 50*50 5 6 ناب تبریز کیلوگرم کارخانه تبریز ۱۴۰۲/۹/۶ ثابت 20,642
17 نبشی 50*50 5 12 ناب تبریز کیلوگرم کارخانه تبریز ۱۴۰۲/۹/۹ ثابت 20,642
18 نبشی 60*60 3 6 ناب تبریز کیلوگرم کارخانه تبریز ۱۴۰۲/۸/۲۳ ثابت 23,394
19 نبشی 60*60 4 6 ناب تبریز کیلوگرم کارخانه تبریز امروز ثابت 20,917
20 نبشی 60*60 4 12 ناب تبریز کیلوگرم کارخانه تبریز امروز ثابت 20,917
21 نبشی 60*60 5 6 ناب تبریز کیلوگرم کارخانه تبریز امروز ثابت 20,917
22 نبشی 60*60 5 12 ناب تبریز کیلوگرم کارخانه تبریز امروز ثابت 20,917
23 نبشی 60*60 6 6 ناب تبریز کیلوگرم کارخانه تبریز امروز ثابت 20,917
24 نبشی 60*60 6 12 ناب تبریز کیلوگرم کارخانه تبریز امروز ثابت 20,917
25 نبشی 63*63 5 6 ناب تبریز کیلوگرم کارخانه تبریز ۱۴۰۲/۸/۲۳ ثابت 23,853
26 نبشی 63*63 6 6 ناب تبریز کیلوگرم کارخانه تبریز امروز ثابت 21,560
27 نبشی63*63 6 12 ناب تبریز کیلوگرم کارخانه تبریز ۱۴۰۲/۸/۲۳ ثابت 24,404
28 نبشی 70*70 4 6 ناب تبریز کیلوگرم کارخانه تبریز ۱۴۰۲/۹/۱۴ ثابت 20,734
29 نبشی 70*70 4 12 ناب تبریز کیلوگرم کارخانه تبریز ۱۴۰۲/۹/۵ ثابت 20,642
30 نبشی 70*70 5 6 ناب تبریز کیلوگرم کارخانه تبریز امروز ثابت 20,917
31 نبشی 70*70 5 12 ناب تبریز کیلوگرم کارخانه تبریز امروز ثابت 20,917
32 نبشی 70*70 6 6 ناب تبریز کیلوگرم کارخانه تبریز امروز ثابت 20,917
33 نبشی 70*70 6 12 ناب تبریز کیلوگرم کارخانه تبریز امروز ثابت 20,917
34 نبشی 70*70 7 6 ناب تبریز کیلوگرم کارخانه تبریز امروز ثابت 20,917
35 نبشی 70*70 7 12 ناب تبریز کیلوگرم کارخانه تبریز امروز ثابت 20,917
36 نبشی 75*75 5 6 ناب تبریز کیلوگرم کارخانه تبریز ۱۴۰۲/۹/۹ ثابت 21,560
37 نبشی 75*75 5 12 ناب تبریز کیلوگرم کارخانه تبریز ۱۴۰۲/۹/۱۱ ثابت 21,560
38 نبشی 75*75 6 6 ناب تبریز کیلوگرم کارخانه تبریز امروز ثابت 21,560
39 نبشی 75*75 6 12 ناب تبریز کیلوگرم کارخانه تبریز امروز ثابت 21,560
40 نبشی 80*80 6 6 ناب تبریز کیلوگرم کارخانه تبریز امروز ثابت 20,917
41 نبشی 80*80 6 12 ناب تبریز کیلوگرم کارخانه تبریز امروز ثابت 20,917
42 نبشی 80*80 7 6 ناب تبریز کیلوگرم کارخانه تبریز امروز ثابت 20,917
43 نبشی 80*80 7 12 ناب تبریز کیلوگرم کارخانه تبریز امروز ثابت 20,917
44 نبشی 80*80 8 6 ناب تبریز کیلوگرم کارخانه تبریز ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 20,734
45 نبشی 80*80 8 12 ناب تبریز کیلوگرم کارخانه تبریز ۱۴۰۲/۹/۲ ثابت 20,642
46 نبشی 90*90 7 6 ناب تبریز کیلوگرم کارخانه تبریز امروز ثابت 21,101
47 نبشی 90*90 7 12 ناب تبریز کیلوگرم کارخانه تبریز امروز ثابت 23,853
48 نبشی 90*90 8 6 ناب تبریز کیلوگرم کارخانه تبریز امروز ثابت 21,101
49 نبشی 90*90 8 12 ناب تبریز کیلوگرم کارخانه تبریز امروز ثابت 21,101
50 نبشی 100*100 7 6 ناب تبریز کیلوگرم کارخانه تبریز ۱۴۰۲/۸/۲۳ ثابت 23,853
51 نبشی 100*100 7 12 ناب تبریز کیلوگرم کارخانه تبریز ۱۴۰۲/۸/۲۳ ثابت 24,771
52 نبشی 100*100 8 6 ناب تبریز کیلوگرم کارخانه تبریز ۱۴۰۲/۹/۱۳ ثابت 20,734
53 نبشی 100*100 8 12 ناب تبریز کیلوگرم کارخانه تبریز ۱۴۰۲/۸/۲۳ ثابت 23,211
54 نبشی 100*100 10 6 ناب تبریز کیلوگرم کارخانه تبریز ۱۴۰۲/۹/۱۵ 200 20,917
55 نبشی 100*100 10 12 ناب تبریز کیلوگرم کارخانه تبریز ۱۴۰۲/۸/۲۳ ثابت 23,119
فولاد جاوید بناب

قیمت نبشی فولاد جاوید بناب

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۶ ساعت ۱۲:۰۳:۰۵

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع نبشی ضخامت (mm) طول (m) کارخانه واحد بارگیری نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 نبشی 40*30 سبک جاوید بناب 3 6 جاوید بناب کیلوگرم کارخانه امروز ثابت 22,936
2 نبشی 40*30 جاوید بناب 3 6 جاوید بناب کیلوگرم کارخانه امروز ثابت 21,101
3 نبشی 40*40 سبک جاوید بناب 4 6 جاوید بناب کیلوگرم کارخانه امروز ثابت 21,055
4 نبشی 40*40 جاوید بناب 4 6 جاوید بناب کیلوگرم کارخانه امروز ثابت 21,009
5 نبشی 50*30 سبک جاوید بناب 3 6 جاوید بناب کیلوگرم کارخانه امروز ثابت 22,936
6 نبشی 50*30 جاوید بناب 3 6 جاوید بناب کیلوگرم کارخانه امروز ثابت 21,101
7 نبشی 50*40 سبک جاوید بناب 4 6 جاوید بناب کیلوگرم کارخانه امروز ثابت 21,055
8 نبشی 50*40 جاوید بناب 4 6 جاوید بناب کیلوگرم کارخانه امروز ثابت 21,009
9 نبشی 50*50 سبک جاوید بناب 5 6 جاوید بناب کیلوگرم کارخانه امروز ثابت 21,193
10 نبشی 50*50 جاوید بناب 5 6 جاوید بناب کیلوگرم کارخانه امروز ثابت 21,009
11 نبشی 60*30 جاوید بناب 3 6 جاوید بناب کیلوگرم کارخانه امروز ثابت 22,477
12 نبشی 60*40 جاوید بناب 4 6 جاوید بناب کیلوگرم کارخانه امروز ثابت 21,468
13 نبشی 60*50 جاوید بناب 4 6 جاوید بناب کیلوگرم کارخانه امروز ثابت 21,009
فولاد نستا

قیمت نبشی نستا

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۶ ساعت ۹:۲۷:۳۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع نبشی ضخامت (mm) طول (m) وزن واحد کارخانه بارگیری نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 نبشی 2.5 2.5 6 6.2 کیلوگرم نستا کارخانه ۱۴۰۲/۸/۱۶ ثابت 22,661
2 نبشی 3 2.5 6 6.5 کیلوگرم نستا کارخانه امروز ثابت 22,018
3 نبشی 3 2.5 6 7 کیلوگرم نستا کارخانه امروز ثابت 21,560
4 نبشی 4 2 6 زیر 8 کیلوگرم نستا کارخانه ۱۴۰۲/۹/۱۱ ثابت 21,835
5 نبشی 4 2 6 8.5 کیلوگرم نستا کارخانه امروز ثابت 21,835
6 نبشی 4 2 6 9 کیلوگرم نستا کارخانه امروز ثابت 21,651
7 نبشی 4 3.5 6 9.7 کیلوگرم نستا کارخانه امروز ثابت 21,376
8 نبشی 4 3 6 10.5 کیلوگرم نستا کارخانه امروز ثابت 21,376
9 نبشی 5 2.5 6 12 کیلوگرم نستا کارخانه ۱۴۰۲/۹/۷ ثابت 21,743
10 نبشی 5 3 6 14 کیلوگرم نستا کارخانه ۱۴۰۲/۹/۱۱ ثابت 20,917
11 نبشی 5 4 6 19 کیلوگرم نستا کارخانه ۱۴۰۲/۸/۱۶ ثابت 21,743
12 نبشی 8 8 6 58 کیلوگرم نستا کارخانه امروز ثابت 21,376
13 نبشی 10 10 6 88 کیلوگرم نستا کارخانه امروز ثابت 21,376
فولاد منظومه

قیمت نبشی منظومه

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۶ ساعت ۱۱:۵۲:۲۴

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع نبشی ضخامت (mm) طول (m) کارخانه واحد بارگیری نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 نبشی 50*50 4 6 منظومه کیلوگرم کارخانه اصفهان امروز 200 20,826
2 نبشی 50*50 5 6 منظومه کیلوگرم کارخانه اصفهان امروز 200 20,826
3 نبشی 60*60 6 6 منظومه کیلوگرم کارخانه اصفهان امروز 200 20,826
4 نبشی 80*80 8 6 منظومه کیلوگرم کارخانه اصفهان امروز 200 20,826
فولاد شکفته

قیمت نبشی شکفته

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۶ ساعت ۱۲:۴۱:۵۳

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع نبشی ضخامت (mm) طول (m) وزن واحد کارخانه بارگیری نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 نبشی 25*25 2.5 6 6.7 کیلوگرم شکفته کارخانه مشهد ۱۴۰۲/۹/۸ ثابت 21,881
2 نبشی 30*30 3 6 8 کیلوگرم شکفته کارخانه مشهد امروز ثابت 21,239
3 نبشی 35*35 2.5 6 9 کیلوگرم شکفته کارخانه مشهد امروز عدم موجودی عدم موجودی
4 نبشی 35*35 3.5 6 12 کیلوگرم شکفته کارخانه مشهد امروز عدم موجودی عدم موجودی
5 نبشی 40*40 3 6 10.5 کیلوگرم شکفته کارخانه مشهد امروز ثابت 21,193
6 نبشی 40*40 3.5 6 12 کیلوگرم شکفته کارخانه مشهد ۱۴۰۲/۹/۸ ثابت 22,431
7 نبشی 40*40 4 6 14 کیلوگرم شکفته کارخانه مشهد ۱۴۰۲/۹/۱۵ ثابت 21,009
8 نبشی 45*45 3 6 12 کیلوگرم شکفته کارخانه مشهد امروز ثابت 21,927
9 نبشی 45*45 4.5 6 18 کیلوگرم شکفته کارخانه مشهد ۱۴۰۲/۹/۸ ثابت 21,927
10 نبشی50*50 4 6 17 کیلوگرم شکفته کارخانه مشهد امروز ثابت 21,101
11 نبشی50*50 5 6 22 کیلوگرم شکفته کارخانه مشهد امروز ثابت 21,009
12 نبشی 60*60 5 6 27 کیلوگرم شکفته کارخانه مشهد ۱۴۰۲/۹/۸ ثابت 22,294
13 نبشی 60*60 6 6 32 کیلوگرم شکفته کارخانه مشهد امروز عدم موجودی عدم موجودی
14 نبشی 70*70 7 6 42 کیلوگرم شکفته کارخانه مشهد امروز ثابت 21,055
15 نبشی 80*80 7 6 50 کیلوگرم شکفته کارخانه مشهد امروز ثابت 21,009
16 نبشی 80*80 8 6 56 کیلوگرم شکفته کارخانه مشهد امروز ثابت 20,917
17 نبشی 100*100 10 6 80 کیلوگرم شکفته کارخانه مشهد امروز ثابت 21,009
فولاد ظهوریان

قیمت نبشی ظهوریان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۶ ساعت ۱۱:۴۳:۳۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع نبشی ضخامت (mm) طول (m) کارخانه واحد بارگیری نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 نبشی 30*30 2.5 6 ظهوریان کیلوگرم کارخانه امروز ثابت 21,284
2 نبشی 30*30 3 6 ظهوریان کیلوگرم کارخانه امروز ثابت 21,284
3 نبشی 40*40 3 6 ظهوریان کیلوگرم کارخانه امروز ثابت 21,284
4 نبشی 40*40 4 6 ظهوریان کیلوگرم کارخانه امروز ثابت 21,284
5 نبشی 50*50 3 6 ظهوریان کیلوگرم کارخانه امروز ثابت 21,284
6 نبشی 50*50 4 6 ظهوریان کیلوگرم کارخانه امروز ثابت 21,284
7 نبشی 30*30 5 6 ظهوریان کیلوگرم کارخانه امروز ثابت 21,284
8 نبشی 60*60 5 6 ظهوریان کیلوگرم کارخانه امروز ثابت 21,284
9 نبشی 80*80 7 6 ظهوریان کیلوگرم کارخانه امروز ثابت 21,284
10 نبشی 100*100 10 6 ظهوریان کیلوگرم کارخانه امروز تماس بگیرید تماس بگیرید
فولاد نصر آذربایجان

قیمت نبشی نصر آذربایجان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۸/۲۳ ساعت ۱۲:۳۰:۴۸

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع نبشی ضخامت (mm) طول (m) کارخانه وزن واحد بارگیری نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 نبشی 60*60 6 6 نصر آذربایجان 33 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۲/۸/۲۳ تماس بگیرید تماس بگیرید
2 نبشی 60*60 5 6 نصر آذربایجان 28 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۲/۸/۲۳ تماس بگیرید تماس بگیرید
3 نبشی 60*60 4 6 نصر آذربایجان 22 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۲/۸/۲۳ تماس بگیرید تماس بگیرید
4 نبشی 70*70 7 6 نصر آذربایجان 44 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۲/۸/۲۳ ثابت 24,495
5 نبشی 70*70 6 6 نصر آذربایجان 37 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۲/۸/۲۳ ثابت 24,679
6 نبشی 70*70 5 6 نصر آذربایجان 31 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۲/۸/۲۳ ثابت 24,771
7 نبشی 70*70 4 6 نصر آذربایجان 25 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۲/۸/۲۳ تماس بگیرید تماس بگیرید
8 نبشی 80*80 8 6 نصر آذربایجان 58 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۲/۸/۲۳ تماس بگیرید تماس بگیرید
9 نبشی 80*80 7 6 نصر آذربایجان 50 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۲/۸/۲۳ تماس بگیرید تماس بگیرید
10 نبشی 80*80 6 6 نصر آذربایجان 43 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۲/۸/۲۳ تماس بگیرید تماس بگیرید
11 نبشی 100*100 10 6 نصر آذربایجان 90 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۲/۸/۲۳ تماس بگیرید تماس بگیرید
12 نبشی 100*100 8 6 نصر آذربایجان 72 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۲/۸/۲۳ تماس بگیرید تماس بگیرید
13 نبشی 100*100 6 6 نصر آذربایجان 55 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۲/۸/۲۳ تماس بگیرید تماس بگیرید
14 نبشی 60*60 6 12 نصر آذربایجان 66 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۲/۸/۲۳ تماس بگیرید تماس بگیرید
15 نبشی 60*60 5 12 نصر آذربایجان 56 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۲/۸/۲۳ تماس بگیرید تماس بگیرید
16 نبشی 60*60 4 12 نصر آذربایجان 44 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۲/۸/۲۳ تماس بگیرید تماس بگیرید
17 نبشی 70*70 7 12 نصر آذربایجان 88 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۲/۸/۲۳ تماس بگیرید تماس بگیرید
18 نبشی 70*70 6 12 نصر آذربایجان 74 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۲/۸/۲۳ تماس بگیرید تماس بگیرید
19 نبشی 70*70 5 12 نصر آذربایجان 62 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۲/۸/۲۳ ثابت 19,725
20 نبشی 70*70 4 12 نصر آذربایجان 50 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۲/۸/۲۳ تماس بگیرید تماس بگیرید
21 نبشی 80*80 8 12 نصر آذربایجان 116 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۲/۸/۲۳ تماس بگیرید تماس بگیرید
22 نبشی 80*80 7 12 نصر آذربایجان 100 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۲/۸/۲۳ تماس بگیرید تماس بگیرید
23 نبشی 80*80 6 12 نصر آذربایجان 86 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۲/۸/۲۳ تماس بگیرید تماس بگیرید
24 نبشی 100*100 10 12 نصر آذربایجان 180 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۲/۸/۲۳ تماس بگیرید تماس بگیرید
25 نبشی 100*100 8 12 نصر آذربایجان 144 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۲/۸/۲۳ تماس بگیرید تماس بگیرید
26 نبشی 100*100 6 12 نصر آذربایجان 110 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۲/۸/۲۳ تماس بگیرید تماس بگیرید