قیمت نبشی در هر جدول به صورت مجزا برای کارخانه ای خاص آورده شده است. از سویی دیگر هر جدول نیز شامل قیمت روز نبشی در سایزهای گوناگون همان کارخانه می باشد. شما می توانید نبشی آهن مورد نظر خود را در جداول زیر پیدا کرده و نوسانات قیمتی آن را از طریق نمودار موجود مشاهده کنید. قیمت های موجود بدون ارزش افزوده می باشند، بنابراین حتما این گزینه را فعال نمایید. برای خرید نبشی نیز حتما با کارشناسان آهن ملل در تماس باشید.

ذوب آهن ماهان
قیمت نبشی ماهان ذوب

آخرین بروزرسانی: ۱۶ آذر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۳:۱۵

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع نبشی ضخامت (mm) طول (m) کارخانه واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 نبشی 50*50 4 6 ماهان ذوب کیلوگرم کارخانه 50 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
2 نبشی 80*80 8 6 ماهان ذوب کیلوگرم کارخانه 80 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
3 نبشی 100*100 10 6 ماهان ذوب کیلوگرم کارخانه 100 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
فولاد نصر آذربایجان
قیمت نبشی نصر آذربایجان

آخرین بروزرسانی: ۱۶ آذر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۲:۳۷

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع نبشی ضخامت (mm) طول (m) کارخانه وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 نبشی 60*60 6 6 نصر آذربایجان 33 کیلوگرم کارخانه 60 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
2 نبشی 60*60 5 6 نصر آذربایجان 28 کیلوگرم کارخانه 60 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
3 نبشی 60*60 4 6 نصر آذربایجان 22 کیلوگرم کارخانه 60 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
4 نبشی 70*70 7 6 نصر آذربایجان 44 کیلوگرم کارخانه 70 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
5 نبشی 70*70 6 6 نصر آذربایجان 37 کیلوگرم کارخانه 70 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
6 نبشی 70*70 5 6 نصر آذربایجان 31 کیلوگرم کارخانه 70 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
7 نبشی 70*70 4 6 نصر آذربایجان 25 کیلوگرم کارخانه 70 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
8 نبشی 80*80 8 6 نصر آذربایجان 58 کیلوگرم کارخانه 80 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
9 نبشی 80*80 7 6 نصر آذربایجان 50 کیلوگرم کارخانه 80 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
10 نبشی 80*80 6 6 نصر آذربایجان 43 کیلوگرم کارخانه 80 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
11 نبشی 100*100 10 6 نصر آذربایجان 90 کیلوگرم کارخانه 100 chart 15,872 15,872
12 نبشی 100*100 8 6 نصر آذربایجان 72 کیلوگرم کارخانه 100 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
13 نبشی 100*100 6 6 نصر آذربایجان 55 کیلوگرم کارخانه 100 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
14 نبشی 60*60 6 12 نصر آذربایجان 66 کیلوگرم کارخانه 60 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
15 نبشی 60*60 5 12 نصر آذربایجان 56 کیلوگرم کارخانه 60 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
16 نبشی 60*60 4 12 نصر آذربایجان 44 کیلوگرم کارخانه 60 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
17 نبشی 70*70 7 12 نصر آذربایجان 88 کیلوگرم کارخانه 70 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
18 نبشی 70*70 6 12 نصر آذربایجان 74 کیلوگرم کارخانه 70 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
19 نبشی 70*70 5 12 نصر آذربایجان 62 کیلوگرم کارخانه 70 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
20 نبشی 70*70 4 12 نصر آذربایجان 50 کیلوگرم کارخانه 70 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
21 نبشی 80*80 8 12 نصر آذربایجان 116 کیلوگرم کارخانه 80 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
22 نبشی 80*80 7 12 نصر آذربایجان 100 کیلوگرم کارخانه 80 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
23 نبشی 80*80 6 12 نصر آذربایجان 86 کیلوگرم کارخانه 80 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
24 نبشی 100*100 10 12 نصر آذربایجان 180 کیلوگرم کارخانه 100 chart 16,055 16,055
25 نبشی 100*100 8 12 نصر آذربایجان 144 کیلوگرم کارخانه 100 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
26 نبشی 100*100 6 12 نصر آذربایجان 110 کیلوگرم کارخانه 100 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
قیمت نبشی در بازار اصفهان

آخرین بروزرسانی: ۱۶ آذر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۳:۱۰

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع نبشی ضخامت (mm) طول (m) واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 نبشی سایز 3 2.5 6 کیلوگرم انبار آهن ملل 3 chart 16,789 16,789
2 نبشی سایز 4 2 6 کیلوگرم انبار آهن ملل 4 chart 16,789 16,789
3 نبشی سایز 4 3 6 کیلوگرم انبار آهن ملل 4 chart 16,789 16,789
4 نبشی سایز 4 4 6 کیلوگرم انبار آهن ملل 4 chart 15,780 15,780
5 نبشی سایز 5 3 6 کیلوگرم انبار آهن ملل 5 chart 16,789 16,789
6 نبشی سایز 5 4 6 کیلوگرم انبار آهن ملل 5 chart 16,606 16,606
7 نبشی سایز 5 5 6 کیلوگرم انبار آهن ملل 5 chart 15,596 15,596
8 نبشی سایز 6 5 6 کیلوگرم انبار آهن ملل 6 chart 15,688 15,688
9 نبشی سایز 6 6 6 کیلوگرم انبار آهن ملل 6 chart 15,688 15,688
10 نبشی سایز 7 7 6 کیلوگرم انبار آهن ملل 7 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
11 نبشی سایز 8 8 6 کیلوگرم انبار آهن ملل 8 chart 15,413 15,413
12 نبشی سایز 10 10 6 کیلوگرم انبار آهن ملل 10 chart 15,505 15,505
13 نبشی سایز 12 12 6 کیلوگرم انبار آهن ملل 12 chart 15,505 15,505
14 نبشی سایز 15 15 12 کیلوگرم انبار آهن ملل 15 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
آریان فولاد
قیمت نبشی آریان فولاد

آخرین بروزرسانی: ۱۶ آذر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۳:۵۷

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع نبشی ضخامت (mm) طول (m) کارخانه واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 نبشی 30*40 3 6 آریان فولاد کیلوگرم کارخانه 3 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
2 نبشی 40*40 4 6 آریان فولاد کیلوگرم کارخانه 4 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
3 نبشی 50*50 5 6 آریان فولاد کیلوگرم کارخانه 5 chart 15,321 15,321
4 نبشی 60*60 6 6 آریان فولاد کیلوگرم کارخانه 6 chart 15,321 15,321
5 نبشی 70*70 7 6 آریان فولاد کیلوگرم کارخانه 7 chart 14,954 14,954
6 نبشی 80*80 8 6 آریان فولاد کیلوگرم کارخانه 8 chart 14,954 14,954
7 نبشی 100*100 10 6 آریان فولاد کیلوگرم کارخانه 10 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
8 نبشی 120*120 12 12 آریان فولاد کیلوگرم کارخانه 12 chart 14,954 14,954
فولاد شکفته
قیمت نبشی شکفته

آخرین بروزرسانی: ۰۱ آذر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۰:۳۵

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع نبشی ضخامت (mm) طول (m) کارخانه وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 نبشی 30*30 2.5 6 شکفته 6 کیلوگرم کارخانه مشهد 30 chart 15,780 15,780
2 نبشی 30*30 3 6 شکفته 8 کیلوگرم کارخانه مشهد 30 chart 15,872 15,872
3 نبشی 30*30 3.5 6 شکفته 12 کیلوگرم کارخانه مشهد 30 chart 16,055 16,055
4 نبشی 40*40 4 6 شکفته 14 کیلوگرم کارخانه مشهد 40 chart 16,055 16,055
5 نبشی 50*50 5 6 شکفته 17 کیلوگرم کارخانه مشهد 50 chart 15,780 15,780
6 نبشی 50*50 5 6 شکفته 22 کیلوگرم کارخانه مشهد 50 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
7 نبشی 60*60 6 6 شکفته 26 کیلوگرم کارخانه مشهد 60 chart 15,505 15,505
8 نبشی 60*60 6 6 شکفته 32 کیلوگرم کارخانه مشهد 60 chart 15,321 15,321
9 نبشی 80*80 8 6 شکفته 50 کیلوگرم کارخانه مشهد 80 chart 15,505 15,505
10 نبشی 80*80 8 6 شکفته 56 کیلوگرم کارخانه مشهد 80 chart 15,321 15,321
11 نبشی 100*100 10 6 شکفته 80 کیلوگرم کارخانه مشهد 100 chart 15,505 15,505
فولاد ناب تبریز
قیمت نبشی ناب تبریز

آخرین بروزرسانی: ۱۶ آذر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۱:۲۵

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع نبشی ضخامت (mm) طول (m) کارخانه واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 نبشی 30*30 3 6 ناب تبریز کیلوگرم کارخانه تبریز 30 chart 16,055 16,330
2 نبشی 40*40 2.5 6 ناب تبریز کیلوگرم کارخانه تبریز 40 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
3 نبشی 40*40 3 6 ناب تبریز کیلوگرم کارخانه تبریز 40 chart 16,147 16,147
4 نبشی 40*40 4 6 ناب تبریز کیلوگرم کارخانه تبریز 40 chart 15,963 15,963
5 نبشی 45*45 3 6 ناب تبریز کیلوگرم کارخانه تبریز 45 chart 16,606 16,606
6 نبشی 45*45 4 6 ناب تبریز کیلوگرم کارخانه تبریز 45 chart 16,606 16,606
7 نبشی 45*45 5 6 ناب تبریز کیلوگرم کارخانه تبریز 45 chart 16,606 16,606
8 نبشی 45*45 5 12 ناب تبریز کیلوگرم کارخانه تبریز 45 chart 16,972 16,972
9 نبشی 50*50 3 6 ناب تبریز کیلوگرم کارخانه تبریز 50 chart 16,055 16,055
10 نبشی 50*50 3 12 ناب تبریز کیلوگرم کارخانه تبریز 50 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
11 نبشی 50*50 4 6 ناب تبریز کیلوگرم کارخانه تبریز 50 chart 15,963 15,963
12 نبشی 50*50 4 12 ناب تبریز کیلوگرم کارخانه تبریز 50 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
13 نبشی 50*50 5 6 ناب تبریز کیلوگرم کارخانه تبریز 50 chart 15,872 15,872
14 نبشی 50*50 5 12 ناب تبریز کیلوگرم کارخانه تبریز 50 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
15 نبشی 50*50 6 6 ناب تبریز کیلوگرم کارخانه تبریز 50 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
16 نبشی 50*50 6 12 ناب تبریز کیلوگرم کارخانه تبریز 50 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
17 نبشی 60*60 3 6 ناب تبریز کیلوگرم کارخانه تبریز 60 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
18 نبشی 60*60 4 6 ناب تبریز کیلوگرم کارخانه تبریز 60 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
19 نبشی 60*60 4 12 ناب تبریز کیلوگرم کارخانه تبریز 60 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
20 نبشی 60*60 5 6 ناب تبریز کیلوگرم کارخانه تبریز 60 chart 15,780 15,780
21 نبشی 60*60 6 6 ناب تبریز کیلوگرم کارخانه تبریز 60 chart 15,780 15,780
22 نبشی 60*60 6 6 ناب تبریز کیلوگرم کارخانه تبریز 60 chart 16,147 16,147
23 نبشی 70*70 5 6 ناب تبریز کیلوگرم کارخانه تبریز 70 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
24 نبشی 70*70 6 6 ناب تبریز کیلوگرم کارخانه تبریز 70 chart 15,780 15,780
25 نبشی 70*70 7 6 ناب تبریز کیلوگرم کارخانه تبریز 70 chart 15,780 15,780
26 نبشی 70*70 7 12 ناب تبریز کیلوگرم کارخانه تبریز 70 chart 16,147 16,147
27 نبشی 75*75 5 6 ناب تبریز کیلوگرم کارخانه تبریز 75 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
28 نبشی 75*75 5 12 ناب تبریز کیلوگرم کارخانه تبریز 75 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
29 نبشی 80*80 6 6 ناب تبریز کیلوگرم کارخانه تبریز 80 chart 15,872 15,872
30 نبشی 80*80 6 12 ناب تبریز کیلوگرم کارخانه تبریز 80 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
31 نبشی 80*80 7 6 ناب تبریز کیلوگرم کارخانه تبریز 80 chart 15,780 15,780
32 نبشی 80*80 7 12 ناب تبریز کیلوگرم کارخانه تبریز 80 chart 16,147 16,147
33 نبشی 80*80 8 6 ناب تبریز کیلوگرم کارخانه تبریز 80 chart 15,780 15,780
34 نبشی 80*80 8 12 ناب تبریز کیلوگرم کارخانه تبریز 80 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
35 نبشی 100*100 7 6 ناب تبریز کیلوگرم کارخانه تبریز 100 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
36 نبشی 100*100 7 12 ناب تبریز کیلوگرم کارخانه تبریز 100 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
37 نبشی 100*100 8 6 ناب تبریز کیلوگرم کارخانه تبریز 100 chart 15,963 15,963
38 نبشی 100*100 8 12 ناب تبریز کیلوگرم کارخانه تبریز 100 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
39 نبشی 100*100 10 6 ناب تبریز کیلوگرم کارخانه تبریز 100 chart 15,688 15,688
فولاد ظهوریان
قیمت نبشی ظهوریان

آخرین بروزرسانی: ۱۶ آذر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۳:۱۵

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع نبشی ضخامت (mm) طول (m) کارخانه واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 نبشی 30*30 2.5 6 ظهوریان کیلوگرم کارخانه 30 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
2 نبشی 30*30 3 6 ظهوریان کیلوگرم کارخانه 30 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
3 نبشی 40*40 3 6 ظهوریان کیلوگرم کارخانه 40 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
4 نبشی 40*40 3 6 ظهوریان کیلوگرم کارخانه 40 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
5 نبشی 50*50 3 6 ظهوریان کیلوگرم کارخانه 50 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
6 نبشی 50*50 4 6 ظهوریان کیلوگرم کارخانه 50 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
7 نبشی 30*30 5 6 ظهوریان کیلوگرم کارخانه 30 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
8 نبشی 60*60 5 6 ظهوریان کیلوگرم کارخانه 60 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
9 نبشی 80*80 7 6 ظهوریان کیلوگرم کارخانه 80 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
10 نبشی 100*100 10 6 ظهوریان کیلوگرم کارخانه 100 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
فولاد منظومه
قیمت نبشی منظومه

آخرین بروزرسانی: ۱۶ آذر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۳:۱۵

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع نبشی ضخامت (mm) طول (m) کارخانه واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 نبشی 50*50 4 6 منظومه کیلوگرم کارخانه اصفهان 50 chart 15,321 15,321
2 نبشی 50*50 5 6 منظومه کیلوگرم کارخانه اصفهان 50 chart 15,321 15,321
3 نبشی 60*60 6 6 منظومه کیلوگرم کارخانه اصفهان 60 chart 15,321 15,321
4 نبشی 80*80 8 6 منظومه کیلوگرم کارخانه اصفهان 80 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
فولاد سپهر ایرانیان
قیمت نبشی سپهر ایرانیان

آخرین بروزرسانی: ۱۶ آذر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۰:۲۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع نبشی ضخامت (mm) طول (m) کارخانه وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 نبشی 25*25 سپهر ایرانیان 3 6 سپهر ایرانیان 6.3 کیلوگرم درب کارخانه 120 chart 16,972 16,972
2 نبشی 30*30 سپهر ایرانیان 2 6 سپهر ایرانیان 6.2 کیلوگرم درب کارخانه 30 chart 16,422 16,422
3 نبشی 30*30 سپهر ایرانیان 2.5 6 سپهر ایرانیان 7 کیلوگرم درب کارخانه 30 chart 16,239 16,239
4 نبشی 30*30 سپهر ایرانیان 3 6 سپهر ایرانیان 8 کیلوگرم درب کارخانه 30 chart 16,055 16,055
5 نبشی 40*40 سپهر ایرانیان 2 6 سپهر ایرانیان 8.5 کیلوگرم درب کارخانه 40 chart 17,248 17,248
6 نبشی 40*40 سپهر ایرانیان 2.5 6 سپهر ایرانیان 9.5 کیلوگرم درب کارخانه 40 chart 16,789 16,789
7 نبشی 40*40 سپهر ایرانیان 3 6 سپهر ایرانیان 11 کیلوگرم درب کارخانه 40 chart 16,651 16,651
8 نبشی 40*40 سپهر ایرانیان 4 6 سپهر ایرانیان 15 کیلوگرم درب کارخانه 50 chart 16,147 16,147
9 نبشی 50*50 سپهر ایرانیان 3 6 سپهر ایرانیان 15 کیلوگرم درب کارخانه 50 chart 16,789 16,789
10 نبشی 50*50 سپهر ایرانیان 4 6 سپهر ایرانیان 19 کیلوگرم درب کارخانه 50 chart 16,009 16,009
11 نبشی 50*50 سپهر ایرانیان 5 6 سپهر ایرانیان 22 کیلوگرم درب کارخانه 60 chart 16,009 16,009
12 نبشی 60*60 سپهر ایرانیان 4 6 سپهر ایرانیان 32 کیلوگرم درب کارخانه 60 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
13 نبشی 60*60 سپهر ایرانیان 5 6 سپهر ایرانیان 28 کیلوگرم درب کارخانه 60 chart 16,009 16,009
14 نبشی 60*60 سپهر ایرانیان 6 6 سپهر ایرانیان 32 کیلوگرم درب کارخانه 80 chart 16,009 16,009
15 نبشی 80*80 سپهرایرانیان 7 6 سپهر ایرانیان 125 کیلوگرم درب کارخانه 100 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
16 نبشی 80*80 سپهر ایرانیان 8 6 سپهر ایرانیان 58 کیلوگرم درب کارخانه 120 chart 15,321 15,321
17 نبشی 100*100 سپهر ایرانیان 10 6 سپهر ایرانیان 90 کیلوگرم درب کارخانه 120 chart 15,321 15,321
18 نبشی 120*120 سپهر ایرانیان 12 6 سپهر ایرانیان 120 کیلوگرم درب کارخانه 120 chart 15,688 15,688
فولاد جاوید بناب
قیمت نبشی فولاد جاوید بناب

آخرین بروزرسانی: ۱۶ آذر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۲:۴۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع نبشی ضخامت (mm) طول (m) کارخانه واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 نبشی 40*3 سبک جاوید بناب 3 6 جاوید بناب کیلوگرم کارخانه 40 chart 18,073 18,073
2 نبشی 40*3 جاوید بناب 3 6 جاوید بناب کیلوگرم کارخانه 40 chart 16,596 16,596
3 نبشی 40*4 سبک جاوید بناب 4 6 جاوید بناب کیلوگرم کارخانه 40 chart 16,578 16,578
4 نبشی 40*4 جاوید بناب 4 6 جاوید بناب کیلوگرم کارخانه 40 chart 16,413 16,413
5 نبشی 50*3 سبک جاوید بناب 3 6 جاوید بناب کیلوگرم کارخانه 50 chart 18,073 18,073
6 نبشی 50*3 جاوید بناب 3 6 جاوید بناب کیلوگرم کارخانه 50 chart 16,505 16,505
7 نبشی 50*4 سبک جاوید بناب 4 6 جاوید بناب کیلوگرم کارخانه 50 chart 16,495 16,495
8 نبشی 50*4 جاوید بناب 4 6 جاوید بناب کیلوگرم کارخانه 50 chart 16,413 16,413
9 نبشی 50*5 سبک جاوید بناب 5 6 جاوید بناب کیلوگرم کارخانه 50 chart 16,404 16,404
10 نبشی 50*5 جاوید بناب 5 6 جاوید بناب کیلوگرم کارخانه 50 chart 16,321 16,321
11 نبشی 60*3 جاوید بناب 3 6 جاوید بناب کیلوگرم کارخانه 60 chart 16,596 16,596
12 نبشی 60*4 جاوید بناب 4 6 جاوید بناب کیلوگرم کارخانه 60 chart 16,413 16,413
13 نبشی 60*5 جاوید بناب 4 6 جاوید بناب کیلوگرم کارخانه 60 chart 16,229 16,229
                                

نبشی آهنی

                                                                                                     
آهن مللویژگی های محصول
۱نام محصولنبشی
۲سطح مقطع L شکل 
۳ضخامت۲.۵ الی ۱۵ میلیمتر
۴طول شاخه۶ متر
۵انواع       پرسی و فابریک و یا  بال مساوی و بال نامساوی
۷کارخانه تولیدکنندهماهان ذوب،  نصر آذربایجان، آریان فولاد،شکفته، ناب تبریز، ظهوریان، منظومه، سپهر ایرانیان، فولاد جاوید بناب، نستا

نبشی آهنی که به پروفیل های L شکل یا زاویه ای نیز معروف است، در دسته پروفیل های ورق فلزی قرار می گیرد. نبشی ها به صورت محصولات نیمه تمام به ضخامت بهینه نورد می شوند و سپس با استفاده از فرآیند فرم دهی به شکل مورد نیاز در می آیند. نبشی ها به دو نوع پرسی و فابریک تقسیم بندی می شوند. در دسته بندی دیگر می توان نبشی را به دو نوع بال مساوی و بال نامساوی نیز تقسیم نمود. در نقشه های ساختمانی برای نام گذاری نبشی، اگر به صورت بال مساوی باشد، بعد از حرف L سایز یک بال آورده می شود و اگر نبشی به صورت بال نامساوی نباشد، بعد از حرف L سایز دو بال آورده می شود.(مانند نمونه زیر)

 • نبشی بال مساوی : L200
 • نبشی بال نامساوی: L200*300

نبشی در بسیاری از صنایع و مشاغل مختلف مورد استفاده قرار می گیرند، زیرا عمدتاً برای پوشش لبه ها، ایجاد مرزها یا ایجاد سازه های مقاوم در برابر خوردگی استفاده می شوند.

قیمت نبشی در بازار اصفهان

قیمت نبشی

قیمت نبشی بر اساس سایز، طول و ضخامت نبشی متفاوت است. با این حال عوامل دیگری نیز وجود دارند که می توانند بر قیمت روزانه نبشی تاثیر بگذارند که از جمله آن ها عبارت است از:

 • نوسان قیمت آهن
 • قیمت جهانی سنگ آهن
 • میزان عرضه و تقاضای آن
 • افزایش قیمت نفت
 • هزینه حمل و نقل
 • نرخ تورم جهانی
 • تحولات سیاسی و اقتصادی

قیمت روز نبشی

نبشی نیز مانند محصولات آهنی دیگر دارای نوسانات زیادی است. از این رو تخمین قیمت نبشی بدون بررسی بازار و عوامل دخیل غیر ممکن است. پیشنهاد کارشناسان آهن ملل برای به دست آوردن قیمت دقیق نبشی، بررسی قیمت روز نبشی است. از این رو شما با بررسی روزانه قیمت نبشی، می توانید در زمان مناسب خریدی به صرفه داشته باشید. آهن ملل به عنوان معتبرترین فروشگاه آهن آلات، توانسته قیمت روز نبشی را در اختیار تمام کاربران خود قرار دهد و مشتریان می توانند بعد از بررسی قیمت و استعلام آن از کارشناسان آهن ملل، اقدام به خرید کنند.

قیمت نبشی
قیمت نبشی

قیمت نبشی ۳

قیمت نبشی ها بر اساس ضخامت آن مشخص می گردد. نبشی ۳ یکی از نازک ترین پروفیل های فولادی است که در زمینه های مختلف صنعتی و ساختمان سازی مورد استفاده می شود. قیمت نبشی ۳ نسبت به سایر نبشی ها کمتر است. شما می توانید برای مشاهده قیمت نبشی ۳ جداول بالا را مشاهده کنید.

قیمت نبشی ۴

یکی دیگر از انواع نبشی، نبشی ۴ است. این محصول نیز یکی از نبشی های پر کاربرد است و مشتریان خاص خود را دارد. قیمت نبشی ۴ را می توانید علاوه بر مراجعه به سایت، از طریق تماس با کارشناسان آهن ملل به دست آورید.

قیمت نبشی ۵

نبشی ۵ از جمله پرکاربردترین انواع نبشی است که در سازه های به نسبت بزرگ مورد استفاده قرار می گیرد. قیمت نبشی ۵ نیز نسبت به انواع نبشی ۳ و ۴ بیشتر است.

قیمت نبشی اصفهان

تولید نبشی
تولید نبشی

قیمت نبشی اصفهان و سایر شهرهای ایران را از طریق مراجعه به سایت آهن ملل به دست آورید. کارخانه های متعددی در ایران نبشی تولید می کنند. اصفهان به عنوان قطب صنعت و تولید آهن آلات، از اهمیت ویژه ای برخوردار است، از این رو بیشتر مشتریان به دنبال دریافت قیمت نبشی اصفهان هستند. با این حال لازم به ذکر است قیمت نبشی آهن در هر کارخانه بسته به کیفیت و مواد اولیه مورد استفاده، متفاوت است. آهن ملل به عنوان ارائه دهنده نبشی، نبشی های خود را از کارخانه های زیر تهیه می کند:

 • کارخانه ماهان ذوب
 • کارخانه نصر آذربایجان
 • کارخانه آریان فولاد
 • کارخانه شکفته
 • کارخانه ناب تبریز
 • کارخانه ظهوریان
 • کارخانه منظومه
 • کارخانه سپهر ایرانیان
 • کارخانه فولاد جاوید بناب
 • کارخانه نستا

خرید نبشی از آهن ملل

برای خرید نبشی لازم است ابتدا نوع نبشی و حجم مورد نیاز خود را مشخص نمایید و سپس با تماس با شماره ۰۳۱-۳۵۰۲۰ و یا مراجعه به سایت آهن ملل و دریافت مشاوره رایگان از کارشناسان آهن ملل، خرید خود را با قیمت مناسب انجام دهید.

خرید نبشی در بازار آهن ایران و اعتماد به یک شرکت آهنی از دغدغه های بزرگ خریداران می باشد. شرکت آهن ملل با فعالیت قانونی زیر نظر اتحادیه و خدمات قابل ارائه، مشتری را برای خرید هرچه بهتر و آسان تر هدایت می کند.

   
           

      قصد خرید آهن دارید؟      

   
   
شما می توانید برای خرید آهن آلات به سایت آهن ملل مراجعه نماید و قیمت انواع محصولات فولادی را به صورت روزانه و کاملا دقیق رصد کنید و از مشاوره رایگان کارشناسان ما بهره ببرید.    

فروش نبشی

نبشی آهنی برای مصارف مختلف  و در صنایع گوناگون استفاده می شود. قاب بندی یکی از رایج ترین موارد استفاده از نبشی است، اما از نبشی آهنی برای براکت ها، تریم، آرماتورها و بسیاری موارد دیگر نیز استفاده می شود. هرچه نبشی بزرگتر باشد، وزن و فشار بیشتری را می تواند تحمل کند. با توجه به این نکته در نتیجه قیمت نبشی نیز افزایش می یابد. از این رو مهم است از چه نوع نبشی برای سازه خود استفاده می کنید.

برای خرید یا فروش نبشی می توانید با کارشناسان آهن ملل در ارتباط باشید. امکان فروش نبشی در سایز های مختلف همراه با فاکتور فروش معتبر در آهن ملل فراهم آورده شده است. قیمت نبشی در این صفحه در جداول بالا آورده شده است.        

سوالات متداول


برای مشاوره کامل و تخصصی می توانید از طریق کارشناسان آهن ملل مشاوره تخصصی دریافت نمایید.


به دلیل نوسانات شدید بازار، از خرید قسطی معذوریم.


در نامگذاری نبشی ها به دو ویژگی طول بال و ضخامت توجه می شود. مثلا نبشی ۶۰*۶۰*۶، هرکدام بال نبشی ها ۶۰ میلیمتر و ضخامت ۶ میلیمتر می باشد.


نبشی ها بیشتر برای ساخت ستون و خرپا، ساخت قالب فلزی، اتصال پل به ستون،