فولاد شکفته
قیمت نبشی شکفته

آخرین بروزرسانی: ۱۲ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


ردیف سایز نبشی (cm) وزن شاخه (kg) طول (m) واحد بارگیری نمودار قیمت دیروز (تومان) قیمت امروز (تومان)
1 نبشی 2.5*30*30 شکفته مشهد 6 6 کیلوگرم کارخانه مشهد chart 15,596 15,596
2 نبشی 3*30*30 شکفته مشهد 8 6 کیلوگرم کارخانه مشهد chart 15,780 15,780
3 نبشی 3.5*30*30 شکفته مشهد 12 6 کیلوگرم کارخانه مشهد chart 15,596 15,596
4 نبشی 4*40*40 شکفته مشهد 14 6 کیلوگرم کارخانه مشهد chart 15,596 15,596
5 نبشی 5*50*50 شکفته مشهد 17 6 کیلوگرم کارخانه مشهد chart 15,780 15,780
6 نبشی 5*50*50 شکفته مشهد 22 6 کیلوگرم کارخانه مشهد chart 15,596 15,596
7 نبشی 6*60*60 شکفته مشهد 26 6 کیلوگرم کارخانه مشهد chart 15,780 15,780
8 نبشی 6*60*60 شکفته مشهد 32 6 کیلوگرم کارخانه مشهد chart 15,596 15,596
9 نبشی 8*80*80 شکفته مشهد 48 6 کیلوگرم کارخانه مشهد chart 15,780 15,780
10 نبشی 8*80*80 شکفته مشهد 56 6 کیلوگرم کارخانه مشهد chart 15,596 15,596
11 نبشی 10*100*100 شکفته مشهد 80 6 کیلوگرم کارخانه مشهد chart 15,780 15,780