قیمت امروز نبشی ناب تبریز به تاریخ ۱۴۰۲/۶/۳۰ به روزرسانی شد.

شما می توانید جدیدترین قیمت نبشی ناب تبریز را در لیست زیر مشاهده کنید. هر روز قیمت های زیر بعد از استعلام کارخانه تولیدکننده ، به روزرسانی می شوند. نکته قابل توجه این است که قیمت ها بدون احتساب ارزش افزوده می باشد، به همین خاطر در زمان خرید نبشی ناب تبریز به این مورد توجه داشته و گزینه «ارزش افزوده» را فعال نمایید.

فولاد ناب تبریز
قیمت نبشی ناب تبریز

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۶/۳۰ ساعت ۱۰:۰۵:۴۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع نبشی ضخامت (mm) طول (m) کارخانه واحد بارگیری نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 نبشی 30*30 3 6 ناب تبریز کیلوگرم کارخانه تبریز ۱۴۰۲/۶/۳۰ تماس بگیرید تماس بگیرید
2 نبشی 40*40 2.5 6 ناب تبریز کیلوگرم کارخانه تبریز ۱۴۰۲/۶/۳۰ تماس بگیرید تماس بگیرید
3 نبشی 40*40 3 6 ناب تبریز کیلوگرم کارخانه تبریز ۱۴۰۲/۶/۲۶ ثابت 23,670
4 نبشی 40*40 4 6 ناب تبریز کیلوگرم کارخانه تبریز ۱۴۰۲/۶/۲۶ ثابت 23,211
5 نبشی 40*40 4 12 ناب تبریز کیلوگرم کارخانه تبریز ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 23,578
6 نبشی 45*45 3 6 ناب تبریز کیلوگرم کارخانه تبریز ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 24,495
7 نبشی 45*45 3 12 ناب تبریز کیلوگرم کارخانه تبریز ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 24,771
8 نبشی 45*45 4 6 ناب تبریز کیلوگرم کارخانه تبریز ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 24,404
9 نبشی 45*45 4 12 ناب تبریز کیلوگرم کارخانه تبریز ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 246,789
10 نبشی 45*45 5 6 ناب تبریز کیلوگرم کارخانه تبریز ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 24,312
11 نبشی 45*45 5 12 ناب تبریز کیلوگرم کارخانه تبریز ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 24,587
12 نبشی 50*50 3 6 ناب تبریز کیلوگرم کارخانه تبریز ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 23,394
13 نبشی 50*50 3 12 ناب تبریز کیلوگرم کارخانه تبریز ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 24,037
14 نبشی 50*50 4 6 ناب تبریز کیلوگرم کارخانه تبریز ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 23,211
15 نبشی 50*50 4 12 ناب تبریز کیلوگرم کارخانه تبریز ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 23,670
16 نبشی 50*50 5 6 ناب تبریز کیلوگرم کارخانه تبریز ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 23,119
17 نبشی 50*50 5 12 ناب تبریز کیلوگرم کارخانه تبریز ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 23,578
18 نبشی 60*60 3 6 ناب تبریز کیلوگرم کارخانه تبریز ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 24,312
19 نبشی 60*60 4 6 ناب تبریز کیلوگرم کارخانه تبریز ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 23,486
20 نبشی 60*60 4 12 ناب تبریز کیلوگرم کارخانه تبریز ۱۴۰۲/۶/۲۰ ثابت 23,853
21 نبشی 60*60 5 6 ناب تبریز کیلوگرم کارخانه تبریز ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 23,211
22 نبشی 60*60 5 12 ناب تبریز کیلوگرم کارخانه تبریز ۱۴۰۲/۶/۲۷ ثابت 23,578
23 نبشی 60*60 6 6 ناب تبریز کیلوگرم کارخانه تبریز ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 23,119
24 نبشی 60*60 6 12 ناب تبریز کیلوگرم کارخانه تبریز ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 23,486
25 نبشی 63*63 5 6 ناب تبریز کیلوگرم کارخانه تبریز ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 24,312
26 نبشی 63*63 6 6 ناب تبریز کیلوگرم کارخانه تبریز ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 24,128
27 نبشی63*63 6 12 ناب تبریز کیلوگرم کارخانه تبریز ۱۴۰۲/۶/۲۷ ثابت 24,404
28 نبشی 70*70 4 6 ناب تبریز کیلوگرم کارخانه تبریز ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 23,945
29 نبشی 70*70 5 6 ناب تبریز کیلوگرم کارخانه تبریز ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 23,486
30 نبشی 70*70 6 6 ناب تبریز کیلوگرم کارخانه تبریز ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 23,211
31 نبشی 70*70 6 12 ناب تبریز کیلوگرم کارخانه تبریز ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 23,578
32 نبشی 70*70 7 6 ناب تبریز کیلوگرم کارخانه تبریز ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 23,119
33 نبشی 70*70 7 12 ناب تبریز کیلوگرم کارخانه تبریز ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 23,486
34 نبشی 75*75 5 6 ناب تبریز کیلوگرم کارخانه تبریز ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 24,312
35 نبشی 75*75 5 12 ناب تبریز کیلوگرم کارخانه تبریز ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 24,587
36 نبشی 75*75 6 6 ناب تبریز کیلوگرم کارخانه تبریز ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 24,128
37 نبشی 75*75 6 12 ناب تبریز کیلوگرم کارخانه تبریز ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 24,404
38 نبشی 80*80 6 6 ناب تبریز کیلوگرم کارخانه تبریز ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 23,211
39 نبشی 80*80 6 12 ناب تبریز کیلوگرم کارخانه تبریز ۱۴۰۲/۶/۲۸ ثابت 23,670
40 نبشی 80*80 7 6 ناب تبریز کیلوگرم کارخانه تبریز ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 23,119
41 نبشی 80*80 7 12 ناب تبریز کیلوگرم کارخانه تبریز ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 23,578
42 نبشی 80*80 8 6 ناب تبریز کیلوگرم کارخانه تبریز ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 23,119
43 نبشی 80*80 8 12 ناب تبریز کیلوگرم کارخانه تبریز ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 23,578
44 نبشی 100*100 7 6 ناب تبریز کیلوگرم کارخانه تبریز ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 23,853
45 نبشی 100*100 7 12 ناب تبریز کیلوگرم کارخانه تبریز ۱۴۰۲/۶/۲۰ ثابت 24,771
46 نبشی 100*100 8 6 ناب تبریز کیلوگرم کارخانه تبریز ۱۴۰۲/۶/۲۰ ثابت 23,945
47 نبشی 100*100 8 12 ناب تبریز کیلوگرم کارخانه تبریز ۱۴۰۲/۶/۲۰ ثابت 24,771
48 نبشی 100*100 10 6 ناب تبریز کیلوگرم کارخانه تبریز ۱۴۰۲/۶/۲۰ ثابت 22,844
49 نبشی 100*100 10 12 ناب تبریز کیلوگرم کارخانه تبریز ۱۴۰۲/۶/۲۰ ثابت 25,229