شما می توانید جدیدترین قیمت نبشی ناب تبریز را در لیست زیر مشاهده کنید. هر روز قیمت های زیر بعد از استعلام کارخانه تولیدکننده ، به روزرسانی می شوند. نکته قابل توجه این است که قیمت ها بدون احتساب ارزش افزوده می باشد، به همین خاطر در زمان خرید نبشی ناب تبریز به این مورد توجه داشته و گزینه «ارزش افزوده» را فعال نمایید.

فولاد ناب تبریز
قیمت نبشی ناب تبریز

آخرین بروزرسانی: ۰۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۰:۳۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نام محصول سایز کارخانه ضخامت (mm) طول (m) واحد بارگیری نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 نبشی 3*30*30 ناب 3*30*30 ناب تبریز 3 6 کیلوگرم کارخانه تبریز chart 16,055 16,055
2 نبشی 2.5*40*40 ناب 40*40*2.5 ناب تبریز 2.5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز chart تماس بگیرید تماس بگیرید
3 نبشی 3*40*40 ناب 3*40*40 ناب تبریز 3 6 کیلوگرم کارخانه تبریز chart 15,872 15,872
4 نبشی 4*40*40 ناب 40*40*4 ناب تبریز 4 6 کیلوگرم کارخانه تبریز chart 15,688 15,688
5 نبشی 3*45*45 ناب 45*45*3 ناب تبریز 3 6 کیلوگرم کارخانه تبریز chart 16,789 16,789
6 نبشی 4*45*45 ناب 45*45*4 ناب تبریز 4 6 کیلوگرم کارخانه تبریز chart 16,789 16,789
7 نبشی 5*45*45 ناب 5*45*45 ناب تبریز 5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز chart 16,789 16,789
8 نبشی 5*45*45 ناب 5*45*45 ناب تبریز 5 12 کیلوگرم کارخانه تبریز chart 17,156 17,156
9 نبشی 3*50*50 ناب 3*50*50 ناب تبریز 3 6 کیلوگرم کارخانه تبریز chart 15,780 15,780
10 نبشی 3*50*50 ناب 3*50*50 ناب تبریز 3 12 کیلوگرم کارخانه تبریز chart 16,147 16,147
11 نبشی 4*50*50 ناب 50*50*4 ناب تبریز 4 6 کیلوگرم کارخانه تبریز chart 15,688 15,688
12 نبشی 4*50*50 ناب 50*50*4 ناب تبریز 4 12 کیلوگرم کارخانه تبریز chart تماس بگیرید تماس بگیرید
13 نبشی 5*50*50 ناب 50*50*5 ناب تبریز 5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز chart 15,596 15,596
14 نبشی 5*50*50 ناب 50*50*5 ناب تبریز 5 12 کیلوگرم کارخانه تبریز chart 15,963 15,963
15 نبشی 6*50*50 ناب 50*50*6 ناب تبریز 6 6 کیلوگرم کارخانه تبریز chart تماس بگیرید تماس بگیرید
16 نبشی 6*50*50 ناب 50*50*6 ناب تبریز 6 12 کیلوگرم کارخانه تبریز chart تماس بگیرید تماس بگیرید
17 نبشی 3*60*60 ناب 3*60*60 ناب تبریز 3 6 کیلوگرم کارخانه تبریز chart 16,055 16,055
18 نبشی 4*60*60 ناب 60*60*4 ناب تبریز 4 6 کیلوگرم کارخانه تبریز chart 15,688 15,688
19 نبشی 4*60*60 ناب 60*60*4 ناب تبریز 4 12 کیلوگرم کارخانه تبریز chart 16,055 16,055
20 نبشی 5*60*60 ناب 60*60*5 ناب تبریز 5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز chart 15,596 15,596
21 نبشی 6*60*60 ناب 60*60*6 ناب تبریز 6 6 کیلوگرم کارخانه تبریز chart 15,596 15,596
22 نبشی 6*60*60 ناب 60*60*6 ناب تبریز 6 6 کیلوگرم کارخانه تبریز chart 15,963 15,963
23 نبشی 5*70*70 ناب 70*70*5 ناب تبریز 5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز chart 15,872 15,872
24 نبشی 6*70*70 ناب 70*70*6 ناب تبریز 6 6 کیلوگرم کارخانه تبریز chart 15,596 15,596
25 نبشی 7*70*70 ناب 70*70*7 ناب تبریز 7 6 کیلوگرم کارخانه تبریز chart 15,688 15,688
26 نبشی 7*70*70 ناب 70*70*7 ناب تبریز 7 12 کیلوگرم کارخانه تبریز chart 16,055 16,055
27 نبشی 5*75*75 ناب 75*75*5 ناب تبریز 5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز chart تماس بگیرید تماس بگیرید
28 نبشی 5*75*75 ناب 75*75*5 ناب تبریز 5 12 کیلوگرم کارخانه تبریز chart تماس بگیرید تماس بگیرید
29 نبشی 6*80*80 ناب 6*80*80 ناب تبریز 6 6 کیلوگرم کارخانه تبریز chart 15,596 15,596
30 نبشی 6*80*80 ناب 6*80*80 ناب تبریز 6 12 کیلوگرم کارخانه تبریز chart 15,963 15,963
31 نبشی 7*80*80 ناب 7*80*80 ناب تبریز 7 6 کیلوگرم کارخانه تبریز chart 15,596 15,596
32 نبشی 7*80*80 ناب 7*80*80 ناب تبریز 7 12 کیلوگرم کارخانه تبریز chart 15,963 15,963
33 نبشی 8*80*80 ناب 8*80*80 ناب تبریز 8 6 کیلوگرم کارخانه تبریز chart 15,505 15,505
34 نبشی 8*80*80 ناب 8*80*80 ناب تبریز 8 12 کیلوگرم کارخانه تبریز chart 15,872 15,872
35 نبشی 7*100*100 ناب 100*100*7 ناب تبریز 7 6 کیلوگرم کارخانه تبریز chart 15,596 15,596
36 نبشی 7*100*100 ناب 100*100*7 ناب تبریز 7 12 کیلوگرم کارخانه تبریز chart تماس بگیرید تماس بگیرید
37 نبشی 8*100*100 ناب 100*100*8 ناب تبریز 8 6 کیلوگرم کارخانه تبریز chart 15,596 15,596
38 نبشی 8*100*100 ناب 100*100*8 ناب تبریز 8 12 کیلوگرم کارخانه تبریز chart تماس بگیرید تماس بگیرید
39 نبشی 10*100*100 ناب 100*100*10 ناب تبریز 10 6 کیلوگرم کارخانه تبریز chart 15,505 15,505