قیمت نبشی ناب تبریز

قیمت امروز نبشی ناب تبریز به تاریخ ۱۴۰۳/۴/۲۱ به روزرسانی شد.

شما می توانید جدیدترین قیمت نبشی ناب تبریز را در لیست زیر مشاهده کنید. هر روز قیمت های زیر بعد از استعلام کارخانه تولیدکننده ، به روزرسانی می شوند. نکته قابل توجه این است که قیمت ها بدون احتساب ارزش افزوده می باشد، به همین خاطر در زمان خرید نبشی ناب تبریز به این مورد توجه داشته و گزینه «ارزش افزوده» را فعال نمایید.

فولاد ناب تبریز
قیمت نبشی ناب تبریز

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۱ ساعت ۱۰:۴۲:۵۷

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع نبشی
ضخامت (mm)
طول (m)
کارخانه
واحد
بارگیری
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
نبشی 30*30
3
6
ناب تبریز
کیلوگرم
کارخانه تبریز
۱۴۰۳/۴/۲۱
تماس بگیرید
تماس بگیرید
2
نبشی 40*40
2.5
6
ناب تبریز
کیلوگرم
کارخانه تبریز
۱۴۰۳/۴/۲۱
تماس بگیرید
تماس بگیرید
3
نبشی 40*40
3
6
ناب تبریز
کیلوگرم
کارخانه تبریز
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
26,636
4
نبشی 40*40
4
6
ناب تبریز
کیلوگرم
کارخانه تبریز
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
26,545
5
نبشی 40*40
4
12
ناب تبریز
کیلوگرم
کارخانه تبریز
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
28,364
6
نبشی 45*45
3
6
ناب تبریز
کیلوگرم
کارخانه تبریز
۱۴۰۳/۲/۱۷
ثابت
27,273
7
نبشی 45*45
3
12
ناب تبریز
کیلوگرم
کارخانه تبریز
۱۴۰۳/۳/۶
ثابت
28,364
8
نبشی 45*45
4
6
ناب تبریز
کیلوگرم
کارخانه تبریز
۱۴۰۳/۳/۵
ثابت
27,000
9
نبشی 45*45
4
12
ناب تبریز
کیلوگرم
کارخانه تبریز
۱۴۰۳/۳/۷
ثابت
27,909
10
نبشی 45*45
5
6
ناب تبریز
کیلوگرم
کارخانه تبریز
۱۴۰۳/۳/۱۳
200
27,091
11
نبشی 45*45
5
12
ناب تبریز
کیلوگرم
کارخانه تبریز
۱۴۰۳/۲/۱۷
ثابت
27,273
12
نبشی 50*50
3
6
ناب تبریز
کیلوگرم
کارخانه تبریز
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
26,182
13
نبشی 50*50
3
12
ناب تبریز
کیلوگرم
کارخانه تبریز
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
28,000
14
نبشی 50*50
4
6
ناب تبریز
کیلوگرم
کارخانه تبریز
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
26,091
15
نبشی 50*50
4
12
ناب تبریز
کیلوگرم
کارخانه تبریز
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
27,909
16
نبشی 50*50
5
6
ناب تبریز
کیلوگرم
کارخانه تبریز
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
26,091
17
نبشی 50*50
5
12
ناب تبریز
کیلوگرم
کارخانه تبریز
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
27,909
18
نبشی 60*60
3
6
ناب تبریز
کیلوگرم
کارخانه تبریز
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
27,273
19
نبشی 60*60
4
6
ناب تبریز
کیلوگرم
کارخانه تبریز
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
26,818
20
نبشی 60*60
4
12
ناب تبریز
کیلوگرم
کارخانه تبریز
۱۴۰۳/۴/۱۹
ثابت
28,636
21
نبشی 60*60
5
6
ناب تبریز
کیلوگرم
کارخانه تبریز
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
26,727
22
نبشی 60*60
5
12
ناب تبریز
کیلوگرم
کارخانه تبریز
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
28,545
23
نبشی 60*60
6
6
ناب تبریز
کیلوگرم
کارخانه تبریز
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
26,636
24
نبشی 60*60
6
12
ناب تبریز
کیلوگرم
کارخانه تبریز
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
28,455
25
نبشی 63*63
5
6
ناب تبریز
کیلوگرم
کارخانه تبریز
۱۴۰۳/۳/۷
ثابت
27,273
26
نبشی 63*63
5
12
ناب تبریز
کیلوگرم
کارخانه تبریز
۱۴۰۳/۲/۱۰
ثابت
28,182
27
نبشی 63*63
6
6
ناب تبریز
کیلوگرم
کارخانه تبریز
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
29,545
28
نبشی63*63
6
12
ناب تبریز
کیلوگرم
کارخانه تبریز
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
30,455
29
نبشی 70*70
4
6
ناب تبریز
کیلوگرم
کارخانه تبریز
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
27,182
30
نبشی 70*70
4
12
ناب تبریز
کیلوگرم
کارخانه تبریز
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
29,000
31
نبشی 70*70
5
6
ناب تبریز
کیلوگرم
کارخانه تبریز
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
27,000
32
نبشی 70*70
5
12
ناب تبریز
کیلوگرم
کارخانه تبریز
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
28,818
33
نبشی 70*70
6
6
ناب تبریز
کیلوگرم
کارخانه تبریز
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
26,818
34
نبشی 70*70
6
12
ناب تبریز
کیلوگرم
کارخانه تبریز
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
28,636
35
نبشی 70*70
7
6
ناب تبریز
کیلوگرم
کارخانه تبریز
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
26,545
36
نبشی 70*70
7
12
ناب تبریز
کیلوگرم
کارخانه تبریز
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
28,364
37
نبشی 75*75
5
6
ناب تبریز
کیلوگرم
کارخانه تبریز
۱۴۰۲/۱۱/۲۶
ثابت
24,818
38
نبشی 75*75
5
12
ناب تبریز
کیلوگرم
کارخانه تبریز
۱۴۰۳/۲/۱۰
ثابت
28,182
39
نبشی 75*75
6
6
ناب تبریز
کیلوگرم
کارخانه تبریز
۱۴۰۲/۱۲/۸
100
25,545
40
نبشی 75*75
6
12
ناب تبریز
کیلوگرم
کارخانه تبریز
۱۴۰۲/۱۲/۸
100
26,909
41
نبشی 80*80
6
6
ناب تبریز
کیلوگرم
کارخانه تبریز
۱۴۰۳/۴/۱۸
200
27,091
42
نبشی 80*80
6
12
ناب تبریز
کیلوگرم
کارخانه تبریز
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
28,909
43
نبشی 80*80
7
6
ناب تبریز
کیلوگرم
کارخانه تبریز
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
26,818
44
نبشی 80*80
7
12
ناب تبریز
کیلوگرم
کارخانه تبریز
۱۴۰۳/۳/۳۱
ثابت
27,818
45
نبشی 80*80
8
6
ناب تبریز
کیلوگرم
کارخانه تبریز
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
26,364
46
نبشی 80*80
8
12
ناب تبریز
کیلوگرم
کارخانه تبریز
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
28,182
47
نبشی 90*90
7
6
ناب تبریز
کیلوگرم
کارخانه تبریز
۱۴۰۳/۲/۳۱
ثابت
25,455
48
نبشی 90*90
7
12
ناب تبریز
کیلوگرم
کارخانه تبریز
۱۴۰۲/۱۱/۲۶
ثابت
23,636
49
نبشی 90*90
8
6
ناب تبریز
کیلوگرم
کارخانه تبریز
۱۴۰۳/۳/۵
ثابت
25,636
50
نبشی 90*90
8
12
ناب تبریز
کیلوگرم
کارخانه تبریز
۱۴۰۲/۱۱/۲۶
ثابت
21,545
51
نبشی 100*100
7
6
ناب تبریز
کیلوگرم
کارخانه تبریز
۱۴۰۲/۱۱/۲۶
ثابت
22,182
52
نبشی 100*100
7
12
ناب تبریز
کیلوگرم
کارخانه تبریز
۱۴۰۲/۱۱/۲۶
ثابت
21,727
53
نبشی 100*100
8
6
ناب تبریز
کیلوگرم
کارخانه تبریز
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
26,364
54
نبشی 100*100
8
12
ناب تبریز
کیلوگرم
کارخانه تبریز
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
28,182
55
نبشی 100*100
10
6
ناب تبریز
کیلوگرم
کارخانه تبریز
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
26,091
56
نبشی 100*100
10
12
ناب تبریز
کیلوگرم
کارخانه تبریز
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
27,909