فولاد ظهوریان
قیمت نبشی ظهوریان

آخرین بروزرسانی: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


ردیف نام محصول سایز کارخانه ضخامت (mm) طول شاخه (m) واحد بارگیری نمودار قیمت دیروز (تومان) قیمت امروز (تومان)
1 نبشی 2.5*30*30 ظهوریان 2.5*30*30 ظهوریان 2.5 6 کیلوگرم کارخانه chart تماس بگیرید تماس بگیرید
2 نبشی 3*30*30 ظهوریان 3*30*30 ظهوریان 3 6 کیلوگرم کارخانه chart تماس بگیرید تماس بگیرید
3 نبشی 3*40*40 ظهوریان 2.5*30*30 ظهوریان 3 6 کیلوگرم کارخانه chart تماس بگیرید تماس بگیرید
4 نبشی 4*40*40 ظهوریان 2.5*30*30 ظهوریان 3 6 کیلوگرم کارخانه chart تماس بگیرید تماس بگیرید
5 نبشی 3*50*50 ظهوریان 2.5*30*30 ظهوریان 3 6 کیلوگرم کارخانه chart تماس بگیرید تماس بگیرید
6 نبشی 4*50*50 ظهوریان 2.5*30*30 ظهوریان 4 6 کیلوگرم کارخانه chart تماس بگیرید تماس بگیرید
7 نبشی 2.5*30*30 ظهوریان 2.5*30*30 ظهوریان 5 6 کیلوگرم کارخانه chart تماس بگیرید تماس بگیرید
8 نبشی 5*60*60 ظهوریان 2.5*30*30 ظهوریان 5 6 کیلوگرم کارخانه chart تماس بگیرید تماس بگیرید
9 نبشی 8*80*80 ظهوریان 2.5*30*30 ظهوریان 7 6 کیلوگرم کارخانه chart تماس بگیرید تماس بگیرید
10 نبشی 10*100*100 ظهوریان 2.5*30*30 ظهوریان 10 6 کیلوگرم کارخانه chart تماس بگیرید تماس بگیرید