قیمت قوطی و پروفیل از جمله محصولات فولادی است که از اهمیت خاصی در بین مصرف کنندگان برخوردار است. در جداول زیر آخرین قیمت قوطی و پروفیل به صورت کاملا آنلاین و به روز درج شده است. همانطور که مشاهده می کنید جدول های زیر برای انواع قوطی و پروفیل می باشد که بسته به نوع و کارخانه تولیدکننده تفکیک شده اند. هر جدول شامل اطلاعاتی چون قیمت امروز، قیمت دیروز و نمودار نوسانات قیمتی است که می تواند خرید قوطی و پروفیل را برای شما میسر سازد. توجه داشته باشید در زمان مشاهده قیمت روز قوطی و پروفیل ، گزینه «ارزش افزوده» فعال باشد.

قیمت قوطی تولید با ورق فولاد مبارکه

آخرین بروزرسانی: ۱۰ فروردین ۱۴۰۲ - ساعت: ۱۰:۴۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع قوطی ضخامت (mm) طول شاخه (m) وزن شاخه (kg) واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 قوطی 20 * 20 فولاد مبارکه 2 6 7.5 کیلوگرم chart 35,963 36,330
2 قوطی 25 * 25 فولاد مبارکه 2 6 9 کیلوگرم chart 35,963 36,330
3 قوطی 30 * 30 فولاد مبارکه 2 6 11 کیلوگرم chart 35,872 36,239
4 قوطی 40 * 40 فولاد مبارکه 2 6 14 کیلوگرم chart 35,872 36,239
5 قوطی 50 * 50 فولاد مبارکه 2 6 18.5 کیلوگرم chart 35,872 36,239
6 قوطی 60 * 60 فولاد مبارکه 2 6 22.5 کیلوگرم chart 35,872 36,239
7 قوطی 70 * 70 فولاد مبارکه 2 6 26 کیلوگرم chart 35,872 36,239
8 قوطی 80 * 80 فولاد مبارکه 2 6 30 کیلوگرم chart 35,872 36,239
9 قوطی 90 * 90 فولاد مبارکه 2 6 33 کیلوگرم chart 35,872 36,239
10 قوطی 100* 100 فولاد مبارکه 2 6 37.5 کیلوگرم chart 35,872 36,239
11 قوطی 10 * 20 فولاد مبارکه 2 6 5.5 کیلوگرم chart 35,872 36,239
12 قوطی 10 * 25 فولاد مبارکه 2 6 6.5 کیلوگرم chart 35,872 36,239
13 قوطی 10 * 30 فولاد مبارکه 2 6 7.5 کیلوگرم chart 35,872 36,239
14 قوطی 20 * 30 فولاد مبارکه 2 6 9 کیلوگرم chart 35,872 36,239
15 قوطی 20 * 40 فولاد مبارکه 2 6 11 کیلوگرم chart 35,872 36,239
16 قوطی 30 * 40 فولاد مبارکه 2 6 13 کیلوگرم chart 35,872 36,239
17 قوطی 30 * 50 فولاد مبارکه 2 6 14 کیلوگرم chart 35,872 36,239
18 قوطی 20 * 60 فولاد مبارکه 2 6 14 کیلوگرم chart 35,872 36,239
19 قوطی 30 * 60 فولاد مبارکه 2 6 16.5 کیلوگرم chart 35,872 36,239
20 قوطی 40 * 60 فولاد مبارکه 2 6 18.5 کیلوگرم chart 35,872 36,239
21 قوطی 40 * 80 فولاد مبارکه 2 6 22.5 کیلوگرم chart 35,872 36,239
22 قوطی 40 * 100 فولاد مبارکه 2 6 26 کیلوگرم chart 35,872 36,239
قیمت قوطی تولید با ورق فولاد اهواز و گیلان

آخرین بروزرسانی: ۱۰ فروردین ۱۴۰۲ - ساعت: ۱۰:۵۴

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع قوطی ضخامت (mm) طول شاخه (m) واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 قوطی 20 * 20 اهواز و گیلان 2 6 کیلوگرم chart 35,505 35,688
2 قوطی 25 * 25 اهواز و گیلان 2 6 کیلوگرم chart 35,505 35,688
3 قوطی 30 * 30 اهواز و گیلان 2 6 کیلوگرم chart 35,413 35,596
4 قوطی 40 * 40 اهواز و گیلان 2 6 کیلوگرم chart 35,413 35,596
5 قوطی 50 * 50 اهواز و گیلان 2 6 کیلوگرم chart 35,413 35,596
6 قوطی 60 * 60 اهواز و گیلان 2 6 کیلوگرم chart 35,413 35,596
7 قوطی 70 * 70 اهواز و گیلان 2 6 کیلوگرم chart 35,413 35,596
8 قوطی 80 * 80 اهواز و گیلان 2 6 کیلوگرم chart 35,413 35,596
9 قوطی 90 * 90 اهواز و گیلان 2 6 کیلوگرم chart 35,413 35,596
10 قوطی 100 * 100 اهواز و گیلان 2 6 کیلوگرم chart 35,413 35,596
11 قوطی 20 * 30 اهواز و گیلان 2 6 کیلوگرم chart 35,413 35,596
12 قوطی 20 * 40 اهواز و گیلان 2 6 کیلوگرم chart 35,413 35,596
13 قوطی 30 * 40 اهواز و گیلان 2 6 کیلوگرم chart 35,413 35,596
14 قوطی 30 * 50 اهواز و گیلان 2 6 کیلوگرم chart 35,413 35,596
15 قوطی 20 * 60 اهواز و گیلان 2 6 کیلوگرم chart 35,413 35,596
16 قوطی 30 * 60 اهواز و گیلان 2 6 کیلوگرم chart 35,413 35,596
17 قوطی 40 * 60 اهواز و گیلان 2 6 کیلوگرم chart 35,413 35,596
18 قوطی 40 * 80 اهواز و گیلان 2 6 کیلوگرم chart 35,413 35,596
19 قوطی 40 * 100 اهواز و گیلان 2 6 کیلوگرم chart 35,413 35,596
قیمت قوطی ۲.۵ و ۳

آخرین بروزرسانی: ۱۰ فروردین ۱۴۰۲ - ساعت: ۱۰:۴۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع قوطی ضخامت (mm) طول شاخه (m) وزن واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 قوطی 20 * 20 2.5 6 9 کیلوگرم chart 35,046 35,229
2 قوطی 25 * 25 2.5 6 11.5 کیلوگرم chart 35,046 35,229
3 قوطی 30 * 30 2.5 6 13 کیلوگرم chart 34,954 35,138
4 قوطی 40 * 40 2.5 6 18 کیلوگرم chart 34,954 35,138
5 قوطی 50 * 50 2.5 6 23 کیلوگرم chart 34,954 35,138
6 قوطی 60 * 60 2.5 6 28 کیلوگرم chart 34,954 35,138
7 قوطی 70 * 70 2.5 6 32 کیلوگرم chart 34,954 35,138
8 قوطی 80 * 80 2.5 6 37 کیلوگرم chart 34,954 35,138
9 قوطی 90 * 90 2.5 6 42 کیلوگرم chart 34,954 35,138
10 قوطی 10 * 20 2.5 6 7 کیلوگرم chart 34,954 35,138
11 قوطی 10 * 25 2.5 6 8 کیلوگرم chart 34,954 35,138
12 قوطی 10 * 30 2.5 6 9.5 کیلوگرم chart 34,954 35,138
13 قوطی 20 * 30 2.5 6 11.5 کیلوگرم chart 34,954 35,138
14 قوطی 20 * 40 2.5 6 13 کیلوگرم chart 34,954 35,138
15 قوطی 30 * 40 2.5 6 16 کیلوگرم chart 34,954 35,138
16 قوطی 30 * 50 2.5 6 18 کیلوگرم chart 34,954 35,138
17 قوطی 20 * 60 2.5 6 18 کیلوگرم chart 34,954 35,138
18 قوطی 30 * 60 2.5 6 21 کیلوگرم chart 34,954 35,138
19 قوطی 40 * 60 2.5 6 23 کیلوگرم chart 34,954 35,138
20 قوطی 40 * 80 2.5 6 28 کیلوگرم chart 34,954 35,138
21 قوطی 40 * 40 3 6 22 کیلوگرم chart 34,954 35,229
22 قوطی 50 * 50 3 6 28 کیلوگرم chart 34,954 35,229
23 قوطی 60 * 60 3 6 33.5 کیلوگرم chart 34,954 35,229
24 قوطی 70 * 70 3 6 39 کیلوگرم chart 34,954 35,229
25 قوطی 80 * 80 3 6 45 کیلوگرم chart 34,954 35,229
26 قوطی 90 * 90 3 6 50 کیلوگرم chart 34,954 35,229
27 قوطی 30 * 40 3 6 19.5 کیلوگرم chart 34,954 35,229
28 قوطی 30 * 60 3 6 25 کیلوگرم chart 34,954 35,229
29 قوطی 40 * 60 3 6 28 کیلوگرم chart 34,954 35,229
30 قوطی 40 * 80 3 6 33.5 کیلوگرم chart 34,954 35,229
قیمت قوطی ستونی

آخرین بروزرسانی: ۱۰ فروردین ۱۴۰۲ - ساعت: ۱۰:۵۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع قوطی ضخامت (mm) طول شاخه (m) وزن واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 قوطی 100 * 100 (ستونی) 3.5 12 65 کیلوگرم chart 33,578 33,853
2 قوطی 100 * 100 (ستونی) 4 12 75 کیلوگرم chart 33,578 33,853
3 قوطی 100 * 100 (ستونی) 5 12 94 کیلوگرم chart 33,578 33,853
4 قوطی 120 * 120 (ستونی) 2.5 12 112 کیلوگرم chart 33,578 33,853
5 قوطی 120 * 120 (ستونی) 3 12 135 کیلوگرم chart 33,578 33,853
6 قوطی 120 * 120 (ستونی) 3.5 12 158 کیلوگرم chart 33,578 33,853
7 قوطی 120 * 120 (ستونی) 4 12 181 کیلوگرم chart 33,578 33,853
8 قوطی 135 * 135 (ستونی) 2.5 12 122 کیلوگرم chart 33,578 33,853
9 قوطی 135 * 135 (ستونی) 3 12 145 کیلوگرم chart 33,578 33,853
10 قوطی 135 * 135 (ستونی) 3.5 12 171.5 کیلوگرم chart 33,578 33,853
11 قوطی 135 * 135 (ستونی) 3.8 12 186 کیلوگرم chart 33,578 33,853
12 قوطی 135 * 135 (ستونی) 4 12 196 کیلوگرم chart 33,578 33,853
13 قوطی 135 * 135 (ستونی) 5 12 244 کیلوگرم chart 33,578 33,853
14 قوطی 140 * 140 (ستونی) 5 12 262 کیلوگرم chart 38,991 38,991
15 قوطی 140 * 140 (ستونی) 6 12 314.5 کیلوگرم chart 38,991 38,991
16 قوطی 140 * 140 (ستونی) 8 12 419.5 کیلوگرم chart 38,991 38,991
17 قوطی 140 * 140 (ستونی) 10 12 524 کیلوگرم chart 38,991 38,991
18 قوطی 160 * 160 (ستونی) 5 12 300 کیلوگرم chart 38,991 38,991
19 قوطی 160 * 160 (ستونی) 6 12 360 کیلوگرم chart 38,991 38,991
20 قوطی 160 * 160 (ستونی) 8 12 480 کیلوگرم chart 38,991 38,991
21 قوطی 160 * 160 (ستونی) 10 12 600 کیلوگرم chart 38,991 38,991
22 قوطی 180 * 180 (ستونی) 5 12 337 کیلوگرم chart 38,991 38,991
23 قوطی 180 * 180 (ستونی) 6 12 404 کیلوگرم chart 38,991 38,991
24 قوطی 180 * 180 (ستونی) 8 12 540 کیلوگرم chart 38,991 38,991
25 قوطی 180 * 180 (ستونی) 10 12 674 کیلوگرم chart 38,991 38,991
26 قوطی 200 * 200 (ستونی) 5 12 374.5 کیلوگرم chart 38,991 38,991
27 قوطی 200 * 200 (ستونی) 6 12 450 کیلوگرم chart 38,991 38,991
28 قوطی 200 * 200 (ستونی) 8 12 600 کیلوگرم chart 38,991 38,991
29 قوطی 200 * 200 (ستونی) 10 12 749 کیلوگرم chart 38,991 38,991
30 قوطی 250 * 250 (ستونی) 5 12 468 کیلوگرم chart 38,991 38,991
31 قوطی 250 * 250 (ستونی) 6 12 561.5 کیلوگرم chart 38,991 38,991
32 قوطی 250 * 250 (ستونی) 8 12 749 کیلوگرم chart 38,991 38,991
33 قوطی 250 * 250 (ستونی) 10 12 936 کیلوگرم chart 38,991 38,991
34 قوطی 300 * 300 (ستونی) 5 12 562 کیلوگرم chart 38,991 38,991
35 قوطی 300 * 300 (ستونی) 6 12 674 کیلوگرم chart 38,991 38,991
36 قوطی 300 * 300 (ستونی) 8 12 899 کیلوگرم chart 38,991 38,991
37 قوطی 300 * 300 (ستونی) 10 12 523 کیلوگرم chart 38,991 38,991
38 قوطی 160 * 200 (ستونی) 5 12 337 کیلوگرم chart 38,991 38,991
39 قوطی 160 * 200 (ستونی) 6 12 404 کیلوگرم chart 38,991 38,991
40 قوطی 160 * 200 (ستونی) 8 12 540 کیلوگرم chart 38,991 38,991
41 قوطی 160 * 200 (ستونی) 10 12 674 کیلوگرم chart 38,991 38,991
42 قوطی 160 * 250 (ستونی) 5 12 384 کیلوگرم chart 38,991 38,991
43 قوطی 160 * 250 (ستونی) 6 12 360.5 کیلوگرم chart 38,991 38,991
44 قوطی 160 * 250 (ستونی) 8 12 614 کیلوگرم chart 38,991 38,991
45 قوطی 160 * 250 (ستونی) 10 12 767.5 کیلوگرم chart 38,991 38,991
46 قوطی 180 * 250 (ستونی) 5 12 402.5 کیلوگرم chart 38,991 38,991
47 قوطی 180 * 250 (ستونی) 6 12 483 کیلوگرم chart 38,991 38,991
48 قوطی 180 * 250 (ستونی) 8 12 644 کیلوگرم chart 38,991 38,991
49 قوطی 180 * 250 (ستونی) 10 12 805 کیلوگرم chart 38,991 38,991
50 قوطی 200 * 250 (ستونی) 5 12 421 کیلوگرم chart 38,991 38,991
51 قوطی 200 * 250 (ستونی) 6 12 505.5 کیلوگرم chart 38,991 38,991
52 قوطی 200 * 250 (ستونی) 8 12 674 کیلوگرم chart 38,991 38,991
53 قوطی 200 * 250 (ستونی) 10 12 842.5 کیلوگرم chart 38,991 38,991
54 قوطی 160 * 300 (ستونی) 5 12 430.5 کیلوگرم chart 38,991 38,991
55 قوطی 160 * 300 (ستونی) 6 12 516.5 کیلوگرم chart 38,991 38,991
56 قوطی 160 * 300 (ستونی) 8 12 689 کیلوگرم chart 38,991 38,991
57 قوطی 160 * 300 (ستونی) 10 12 861 کیلوگرم chart 38,991 38,991
58 قوطی 200 * 300 (ستونی) 5 12 468 کیلوگرم chart 38,991 38,991
59 قوطی 200 * 300 (ستونی) 6 12 561.5 کیلوگرم chart 38,991 38,991
60 قوطی 200 * 300 (ستونی) 8 12 749 کیلوگرم chart 38,991 38,991
61 قوطی 200 * 300 (ستونی) 10 12 936 کیلوگرم chart 38,991 38,991
62 قوطی 200 * 400 (ستونی) 5 12 561.5 کیلوگرم chart 38,991 38,991
63 قوطی 200 * 400 (ستونی) 6 12 674 کیلوگرم chart 38,991 38,991
64 قوطی 200 * 400 (ستونی) 8 12 898.5 کیلوگرم chart 38,991 38,991
65 قوطی 200 * 400 (ستونی) 10 12 1.124 کیلوگرم chart 38,991 38,991
قیمت قوطی مبلی

آخرین بروزرسانی: ۱۰ فروردین ۱۴۰۲ - ساعت: ۱۰:۵۴

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع قوطی ضخامت (mm) طول شاخه (m) وزن واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 قوطی 10*10 مبلی 0.5 6 0.92 کیلوگرم chart 57,798 57,798
2 قوطی 10*10 مبلی 0.6 6 1.13 کیلوگرم chart 57,798 57,798
3 قوطی 10*10 مبلی 0.7 تا 1.5 6 - کیلوگرم chart 57,798 57,798
4 قوطی 16*16 مبلی 0.6 6 1.78 کیلوگرم chart 57,798 57,798
5 قوطی 16*16 مبلی 0.7 تا 1.5 6 - کیلوگرم chart 57,798 57,798
6 قوطی 20*10 مبلی 0.5 6 1.39 کیلوگرم chart 57,798 57,798
7 قوطی 20*10 مبلی 0.6 6 1.67 کیلوگرم chart 57,798 57,798
8 قوطی 20*10 مبلی 0.7 تا 1.5 6 - کیلوگرم chart 57,798 57,798
9 قوطی 25*10 مبلی 0.6 6 1.95 کیلوگرم chart 57,798 57,798
10 قوطی 25*10 مبلی 0.7 تا 1.5 6 - کیلوگرم chart 57,798 57,798
11 قوطی 30*10 مبلی 0.7 تا 1.5 6 - کیلوگرم chart 57,798 57,798
12 قوطی 30*20 مبلی 0.7 تا 1.5 6 - کیلوگرم chart 57,798 57,798
13 قوطی 25*25 مبلی 0.6 6 2.78 کیلوگرم chart 57,798 57,798
14 قوطی 25*25 مبلی 0.7 تا 1.5 6 - کیلوگرم chart 57,798 57,798
15 قوطی 40*20 مبلی 0.6 6 3.34 کیلوگرم chart 57,798 57,798
16 قوطی 40*20 مبلی 0.7 تا 1.5 6 - کیلوگرم chart 57,798 57,798
17 قوطی 50*20 مبلی 1.2 تا 1.5 6 - کیلوگرم chart 57,798 57,798
18 قوطی 60*20 مبلی 0.7 تا 1.25 6 - کیلوگرم chart 57,798 57,798
19 قوطی 30*30 مبلی 0.7 تا 1.5 6 - کیلوگرم chart 57,798 57,798
20 قوطی 40*30 مبلی 0.8 تا 1.5 6 - کیلوگرم chart 57,798 57,798
21 قوطی 50*30 مبلی 0.7 تا 1.5 6 - کیلوگرم chart 57,798 57,798
22 قوطی 60*30 مبلی 1.5 6 12.55 کیلوگرم chart 57,798 57,798
23 قوطی 40*40 مبلی 0.7 تا 1.5 6 - کیلوگرم chart 57,798 57,798
24 قوطی 60*40 مبلی 0.8 تا 1.5 6 - کیلوگرم chart 57,798 57,798
25 قوطی 80*40 مبلی 0.7 تا 1.5 6 - کیلوگرم chart 57,798 57,798
26 قوطی 50*50 مبلی 0.8 تا 1.5 6 - کیلوگرم chart 57,798 57,798
27 قوطی 60*60 مبلی 0.9 تا 1.5 6 - کیلوگرم chart 57,798 57,798
کارخانه صدرا پروفیل کاوه
قوطی صدرا پروفیل کاوه (فولاد موحد)

آخرین بروزرسانی: ۱۰ فروردین ۱۴۰۲ - ساعت: ۱۰:۵۴

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع ورق ضخامت (mm) طول شاخه (m) واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 قوطی صدرا با ورق گیلان 2 6 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
2 قوطی صدرا با ورق مبارکه 2 6 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
قیمت پروفیل درب و پنجره

آخرین بروزرسانی: ۱۰ فروردین ۱۴۰۲ - ساعت: ۱۲:۵۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع پروفیل کد محصول ضخامت (mm) طول شاخه (m) وزن واحد بارگیری نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 پروفیل سپری 507 2 6 15 کیلوگرم کارخانه اصفهان chart 34,862 34,862
2 پروفیل سپری 507 2 6 15 کیلوگرم بنگاه اصفهان chart 36,697 36,697
3 پروفیل لنگه دری 508 2 6 15 کیلوگرم کارخانه اصفهان chart 34,862 34,862
4 پروفیل لنگه دری 508 2 6 15 کیلوگرم بنگاه اصفهان chart 36,697 36,697
5 پروفیل چهارچوبی 509 2 6 15 کیلوگرم کارخانه اصفهان chart 34,862 34,862
6 پروفیل چهارچوبی 509 2 6 15 کیلوگرم بنگاه اصفهان chart 36,697 36,697
7 چهارچوب فلزی ساده - 2 6 23.5 کیلوگرم کارخانه اصفهان chart 34,862 34,862
8 چهارچوب فلزی فرانسوی - 2 6 23.5 کیلوگرم کارخانه اصفهان chart 34,862 34,862
9 چهارچوب فلزی فرانسوی - 2 6 23.5 کیلوگرم بنگاه اصفهان chart 36,697 36,697
10 چهارچوب فلزی مکزیکی - 2 6 31 کیلوگرم کارخانه اصفهان chart 34,862 34,862
قیمت پروفیل z

آخرین بروزرسانی: ۱۰ فروردین ۱۴۰۲ - ساعت: ۱۰:۵۴

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع پروفیل ارتفاع ضخامت (mm) طول شاخه (m) واحد بارگیری نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 پروفیل زد (z) 18 فولاد مبارکه 18 2 6 کیلوگرم کارخانه اصفهان chart تماس بگیرید تماس بگیرید
2 پروفیل زد (z) 18 فولاد مبارکه 18 2.5 6 کیلوگرم کارخانه اصفهان chart 34,128 34,128
3 پروفیل زد (z) 18 فولاد مبارکه 18 3 6 کیلوگرم کارخانه اصفهان chart 34,128 34,128
4 پروفیل زد (z) 20 فولاد مبارکه 20 2 6 کیلوگرم کارخانه اصفهان chart 34,174 34,174
5 پروفیل زد (z) 20 فولاد مبارکه 22 2.5 6 کیلوگرم کارخانه اصفهان chart 34,174 34,174
6 پروفیل زد (z) 20 فولاد مبارکه 20 3 6 کیلوگرم کارخانه اصفهان chart 34,174 34,174
7 پروفیل زد (z) 22 فولاد مبارکه 22 2 6 کیلوگرم کارخانه اصفهان chart 34,174 34,174
8 پروفیل زد (z) 22 فولاد مبارکه 22 2.5 6 کیلوگرم کارخانه اصفهان chart 34,174 34,174
9 پروفیل زد (z) 22 فولاد مبارکه 22 3 6 کیلوگرم کارخانه اصفهان chart 34,128 34,128
قیمت پروفیل گالوانیزه

آخرین بروزرسانی: ۱۰ فروردین ۱۴۰۲ - ساعت: ۱۰:۵۴

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع پروفیل ضخامت (mm) طول شاخه (m) وزن واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 قوطی 20 * 20 گالوانیزه 2 6 8 کیلوگرم chart 55,138 55,138
2 قوطی 25 * 25 گالوانیزه 2 6 9.5 کیلوگرم chart 55,138 55,138
3 قوطی 30 * 30 گالوانیزه 2 6 11.5 کیلوگرم chart 55,046 55,046
4 قوطی 40 * 40 گالوانیزه 2 6 14.5 کیلوگرم chart 55,046 55,046
5 قوطی 50 * 50 گالوانیزه 2 6 19 کیلوگرم chart 55,046 55,046
6 قوطی 60 * 60 گالوانیزه 2 6 23 کیلوگرم chart 55,046 55,046
7 قوطی 70 * 70 گالوانیز 2 6 26.5 کیلوگرم chart 55,046 55,046
8 قوطی 80 * 80 گالوانیزه 2 6 30.5 کیلوگرم chart 55,046 55,046
9 قوطی 90 * 90 گالوانیزه 2 6 33.5 کیلوگرم chart 55,046 55,046
10 قوطی 100 * 100 گالوانیزه 2 6 38 کیلوگرم chart 55,046 55,046
11 قوطی 10 * 20 گالوانیزه 2 6 6 کیلوگرم chart 55,046 55,046
12 قوطی 10 * 25 گالوانیزه 2 6 7 کیلوگرم chart 55,046 55,046
13 قوطی 10 * 30 گالوانیزه 2 6 8 کیلوگرم chart 55,046 55,046
14 قوطی 20 * 30 گالوانیزه 2 6 9.5 کیلوگرم chart 55,046 55,046
15 قوطی 20 * 40 گالوانیزه 2 6 11.5 کیلوگرم chart 55,046 55,046
16 قوطی 30 * 40 گالوانیزه 2 6 13.5 کیلوگرم chart 55,046 55,046
17 قوطی 30 * 50 گالوانیزه 2 6 14.5 کیلوگرم chart 55,046 55,046
18 قوطی 20 * 60 گالوانیزه 2 6 14.5 کیلوگرم chart 55,046 55,046
19 قوطی 30 * 60 گالوانیزه 2 6 17 کیلوگرم chart 55,046 55,046
20 قوطی 40 * 60 گالوانیزه 2 6 19 کیلوگرم chart 55,046 55,046
21 قوطی 40 * 80 گالوانیزه 2 6 23 کیلوگرم chart 55,046 55,046
22 قوطی 40 * 100 گالوانیزه 2 6 26.5 کیلوگرم chart 55,046 55,046
23 قوطی 20 * 20 گالوانیزه 2.5 6 9.5 کیلوگرم chart 55,046 55,046
24 قوطی 25 * 25 گالوانیزه 2.5 6 12 کیلوگرم chart 55,046 55,046
25 قوطی 30 * 30 گالوانیزه 2.5 6 13.5 کیلوگرم chart 55,046 55,046
26 قوطی 40 * 40 گالوانیزه 2.5 6 18.5 کیلوگرم chart 55,046 55,046
27 قوطی 50 * 50 گالوانیزه 2.5 6 23.5 کیلوگرم chart 55,046 55,046
28 قوطی 60 * 60 گالوانیزه 2.5 6 28.5 کیلوگرم chart 55,046 55,046
29 قوطی 70 * 70 گالوانیزه 2.5 6 32.5 کیلوگرم chart 55,046 55,046
30 قوطی 80 * 80 گالوانیزه 2.5 6 37.5 کیلوگرم chart 55,046 55,046
31 قوطی 90 * 90 گالوانیزه 2.5 6 42.5 کیلوگرم chart 55,046 55,046
32 قوطی 10 * 20 گالوانیزه 2.5 6 7.5 کیلوگرم chart 55,046 55,046
33 قوطی 10 * 25 گالوانیزه 2.5 6 8.5 کیلوگرم chart 55,046 55,046
34 قوطی 10 * 30 گالوانیزه 2.5 6 10 کیلوگرم chart 55,046 55,046
35 قوطی 20 * 30 گالوانیزه 2.5 6 12 کیلوگرم chart 55,046 55,046
36 قوطی 20 * 40 گالوانیزه 2.5 6 13.5 کیلوگرم chart 55,046 55,046
37 قوطی 30 * 40 گالوانیزه 2.5 6 16.5 کیلوگرم chart 55,046 55,046
38 قوطی 30 * 50 گالوانیزه 2.5 6 18.5 کیلوگرم chart 55,046 55,046
39 قوطی 20 * 60 گالوانیزه 2.5 6 18.5 کیلوگرم chart 55,046 55,046
40 قوطی 30 * 60 گالوانیزه 2.5 6 21.5 کیلوگرم chart 55,046 55,046
41 قوطی 40 * 60 گالوانیزه 2.5 6 23.5 کیلوگرم chart 55,046 55,046
42 قوطی 40 * 80 گالوانیزه 2.5 6 28.5 کیلوگرم chart 55,046 55,046
قیمت پروفیل c

آخرین بروزرسانی: ۱۰ فروردین ۱۴۰۲ - ساعت: ۱۰:۵۴

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع پروفیل ضخامت (mm) طول شاخه (m) وزن واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 پروفیل c 16 2 6 27.8 کیلوگرم chart 35,780 35,780
2 پروفیل c 16 2.5 6 34.8 کیلوگرم chart 35,780 35,780
3 پروفیل c 16 3 6 41.8 کیلوگرم chart 35,780 35,780
4 پروفیل c 16 3.5 6 48.7 کیلوگرم chart 35,780 35,780
5 پروفیل c 18 2 6 29.8 کیلوگرم chart 35,780 35,780
6 پروفیل c 18 2.5 6 37.1 کیلوگرم chart 35,780 35,780
7 پروفیل c 18 3 6 44.6 کیلوگرم chart 35,780 35,780
8 پروفیل c 18 3.5 6 52 کیلوگرم chart 35,780 35,780
9 پروفیل c 20 2 6 31.6 کیلوگرم chart 35,780 35,780
10 پروفیل c 20 2.5 6 39.5 کیلوگرم chart 35,780 35,780
11 پروفیل c 20 3 6 47.4 کیلوگرم chart 35,780 35,780
12 پروفیل c 20 3.5 6 55.3 کیلوگرم chart 35,780 35,780
13 پروفیل c 22 2 6 33.5 کیلوگرم chart 35,780 35,780
14 پروفیل c 22 2.5 6 41.9 کیلوگرم chart 35,780 35,780
15 پروفیل c 22 3 6 50.2 کیلوگرم chart 35,780 35,780
16 پروفیل c 22 3.5 6 58.6 کیلوگرم chart 35,780 35,780
17 پروفیل c 24 2 6 35.4 کیلوگرم chart 35,780 35,780
18 پروفیل c 24 2.5 6 44.2 کیلوگرم chart 35,780 35,780
19 پروفیل c 24 3 6 53 کیلوگرم chart 35,780 35,780
20 پروفیل c 24 3.5 6 62 کیلوگرم chart 35,780 35,780

خرید قوطی پروفیل و کاربرد

آهن ملل ویژگی های محصول
۱ نام محصول قوطی آهن و پروفیل
۲ سایزبندی ۲۰*۱۰ الی ۱۴۰*۱۴۰
۳ ضخامت ۲ تا ۳ میلیمتر
۴ طول شاخه ۶ متر
۵ واحد کیلوگرم

 

خرید قوطی پروفیل از هر کارخانه تولیدی در کشور به واسطه آهن ملل امکان پذیر می باشد. بهترین قیمت قوطی پروفیل توسط کارشناسان آهن ملل اعلام می شود.

یکی از مهم‌ترین مواد فلزی که در ساخت و ساز و موارد صنعتی به کار برده می‌شود، قوطی پروفیل است. این نوع ماده انواع گوناگونی دارد که در میان آن‌ها نوع آهنی آن از انواع دیگر مانند استیلی یا آلومینیومی پرکاربردتر است.

همچنین از پروفیل قوطی‌هایی که به شکل مربع یا مستطیل باشند، برای مصارف ماشین سازی، ساخت و ساز، ساخت برای پایه‌ی وسایل فلزی مانند میز، صندلی و نرده و… استفاده می‌شود. از انواع قوطی پروفیل که در ابعاد بزرگ‌تر ساخته می‌شوند و به پروفیل‌های ستونی معروف هستند برای ساخت انواع ستون خانه‌ها استفاده می‌شوند.

پروفیل چیست

پروفیل واژه‌ای است به معنای ساکن بودن ماده‌ای در ابعاد مخصوص. اما شاید برای شما جالب باشد که بدانید این لغت چه کاربردی در ساختمان سازی خواهد داشت. در گذشته به لوازم و ابزاری پروفیل می‌گفتند که برای ساختن در، پنجره، نرده و لوله استفاده می‌شد.

اما امروزه تعریف گسترده‌تری از این ماده وجود دارد، به‌طوری‌که پروفیل‌ها شامل مواد فلزی هستند که در صنعت ساخت و ساز کاربرد بسیاری دارند. در واقع این مواد فلزی موجب ایجاد یک فرصت برای احداث راحت‌تر ساختمان‌ها شده‌اند. بنابراین با وجود این تجهیزات سرعت انجام پروژه‌های ساختمانی به شکل باورنکردنی بالاتر رفته است.
جنس پروفیل‌ها و قوطی پروفیل از فولاد است و نحوه‌ی ساخت پروفیل‌ها در طول سالیان دچار تغییراتی شده است، اما همچنان این روند برای بسیاری از افراد از جذابیت خاصی برخوردار است.

قوطی چیست

تجهیزات فلزی توخالی دارای سطح مقطع‌های مختلفی مانند انواع شکل‌های مستطیل، دایره و مربع هستند. در کشور ایران قوطی‌ها به قطعه‌های فلزی گفته می‌شود که تو خالی هستند و دارای سطح مقطعی به شکل مستطیل و دایره هستند. قوطی‌ها در واقع خود نوعی از پروفیل فلزی هستند.
از قوطی می‌توان برای ساخت سوله استفاده کرد، اما این کار به طراحی دقیقی نیازمند است. قوطی‌هایی با سطح مقطع مربعی شکل به دلیل یکنواخت بودن مقاومتشان در همه‌ی ابعاد، در سازه‌های سبک‌تر مورد استفاده قرار می‌گیرند. اما قوطی‌هایی با سطح مقطع مستطیلی شکل معمولاً در قسمت‌های فلزی جوش داده می‌شوند. در این بخش‌ها فشار از چند ناحیه به قطعه وارد می‌شود.

قوطی پروفیل چیست

در ایران برای اولین بار از قوطی پروفیل جهت ساخت پنجره استفاده ‌شده است. کاربرد این نوع تجهیزات در قسمت چارچوب‌های چوبی پنجره‌ها بوده است و علت آن جنگ جهانی و نیاز به استحکام بیشتر خانه‌ها در آن زمان بوده است.
قوطی‌های پروفیل تجهیزاتی مهم در صنعت و ساخت و ساز محسوب می‌شوند. قوطی‌های پروفیل انواع گوناگونی دارند که بسته به خاصیت هر یک کاربرد مختلفی دارند. اما یکی از کاربرد‌های مشترک این نوع تجهیزات، مقاوم سازی ساختمان‌ها است.
در بازار معمولاً به پروفیل‌ها، قوطی پروفیل می‌گویند. اما در واقع قوطی پروفیل نوعی از پروفیل است که دارای سطح مقطعی مستطیل یا مربع شکل است.

انواع قوطی پروفیل و کاربرد

قوطی پروفیل‌ها بسته به ویژگی‌های خود دارای انواع مختلفی هستند. یکی از این ویژگی‌ها جنس پروفیل است.
می‌دانیم که فولاد دارای آلیاژهای گوناگونی است. بر این اساس پروفیل فولادی نیز برحسب آلیاژی که در آن به کار رفته است، دارای انواع مختلفی است. از انواع قوطی پروفیل‌ از لحاظ جنس می‌توان به پروفیل فولاد کربنی، استیل، گالوانیزه، آلومینیومی و کامپوزیت اشاره کرد.

قوطی‌های پروفیل که در سطح‌های بزرگ به عنوان پروفیل‌های ستونی نیز نام برده می‌شوند، سطح مقطعی مربع و مستطیل شکل دارند. از این پروفایل‌ها در تهیه‌ی ستون و اسکلت ساختمان‌ها استفاده می‌شود.
علاوه بر این موارد، از قوطی پروفیل‌ در صورتی که طبق استانداردهای مناسب و تحت قوانین قابل اعتمادی ساخته شده باشد، می‌توان در ساخت نفت‌کش‌ها یا بدنه‌ تریلرها نیز استفاده کرد. از دیگر مصارف قوطی‌های پروفیل‌ می‌توان به استفاده‌ و کاربرد در صنعت ماشین‌سازی اشاره کرد. همچنین یکی دیگر از کاربرد‌های این نوع پروفیل‌ها، ساخت تجهیزات فلزی است.

بررسی انواع قوطی پروفیل از نظر شکل ظاهری

انواع قوطی پروفیل از نظر ظاهری به چند دسته تقسیم می‌شوند.
پروفیل بسته:
پروفیل بسته از نظر هندسی، سطح مقطع خاصی به حالت بسته دارد. کاربرد‌های این گونه از پروفیل‌ها بسیار گسترده است اما اغلب در پنجره و درب ساختمان‌ها به کار می‌روند.
• پروفیل HSS
پروفیل HSS نوعی از پروفیل بسته است. از این پروفیل در احداث استادیوم‌ها، پاساژها، پل‌ها و در کل پروژه‌های عمرانی استفاده می‌شود. دلیل استفاده‌ فراوان از این قطعه‌ی فلزی استحکام بسیار زیاد آن است. از دیگر ویژگی‌های این نوع پروفیل می‌توان به توخالی بودن آن اشاره کرد. حتی می‌توان برای مصارف مختلف، به مقدار مورد نیاز در سطح مقطع توخالی این پروفیل بتن ریخت.
پروفیل باز:
با وجود تقاضاهای زیاد برای تولید پروفیل‌ها انواع مختلف دیگری از آن‌ نیز تولید شده‌ است که یکی از آن‌ها پروفیل باز است. از انواع پروفیل‌های باز می‌توان به پروفیل‌های Z و U اشاره کرد. از پروفیل‌های باز بیشتر در چارچوب‌های پنجره‌ها یا MDFها استفاده می‌شود.
• پروفیل Z
قطر پروفیل‌های Z معمولاً بین ۲ تا ۳ میلی‌متر است. این پروفیل‌ها کاربرد زیادی در صنعت ساختمان سازی دارند. شما می‌توانید آن‌ها را در سقف پروژه‌هایی چون سوله‌ها مشاهده کنید. از این نوع حتی برای ادغام سایر تجهیزات فلزی نیز استفاده می‌شود. همچنین پروفیل‌های Z در صنعت کشتی سازی نیز به کار برده می‌شوند.

آشنایی با پروفیل سبک و سنگین

پروفیل سنگین:
قوطی پروفیل سنگین به دو حالت صنعتی و ساختمانی وجود دارد که سطح مقطعی چهارگوش دارد. این پروفیل از ورق‌های سیاه تهیه می‌شود و دارای سایز‌های مختلفی است. از ویژگی این نوع پروفیل می‌توان به جوش خوردگی بالا، سختی زیاد و مقاومت بالا اشاره کرد.
پروفیل سبک:
این نوع پروفیل از ورق‌های روغنی تهیه می‌شود و دارای قطری به اندازه‌ نهایتاً یک و نیم میلی‌متر است. این نوع پروفیل در صنعت مورد استفاده قرار می‌گیرد و دارای ویژگی‌های خوبی چون حالت‌پذیری بالا، تنوع جرمی و قابل آبکاری شدن است.

این دو دسته قوطی پروفیل با یکدیگر تفاوت‌های اساسی دارند، از جمله اینکه از نظر جنس و ضخامت با یکدیگر متفاوت هستند. همچنین پروفیل سنگین برای ایجاد مقاومت‌های بالا مورد استفاده قرار می‌گیرد، درحالی‌که در پروفیل سبک اینگونه نیست. علاوه بر موارد گفته شده قیمت‌های این دو رنج‌های مختلفی دارد و در کل پروفیل‌های سنگین گران‌قیمت‌تر هستند.

قیمت قوطی پروفیل به چه عواملی بستگی دارد

قیمت انواع قوطی پروفیل‌ برحسب عواملی چون نوع، جنس، اندازه، ظاهر و قطر با یکدیگر متفاوت هستند. از طرفی باتوجه به موقعیت اقتصادی ایران و ثابت نبودن قیمت‌ها در بازار، قیمت پروفیل‌ها همچنان در حال تغییر است.
بنابراین باتوجه به مقدار زیاد استفاده‌ی روزانه پروفیل‌ها در صنعت و ساختمان سازی دانستن و اطلاع دقیق از قیمت‌های به‌روز این گونه تجهیزات برای کسانی که به هر نحوی با آن‌ها سروکار دارند از واجبات است.

قیمت قوطی آهن نیز مانند پروفیل به عوامل زیادی بستگی دارد. از جمله‌ این عوامل می‌توان به برند کارخانه‌ی تولیدکننده‌، کیفیت و اندازه‌ی قوطی آهن اشاره کرد. علاوه بر این موارد، عوامل دیگری چون ضخامت، قابلیت حالت پذیری بالا، قابلیت جوش خوردگی نیز بر روی قیمت قوطی آهن تاثیرگذار است.

همانطور که اشاره شد قیمت‌ انواع قوطی پروفیل‌ روزانه در حال تغییر است و برای اطلاع از آن‌ها لازم است اطلاعات را از سایت مربوطه کسب نمایید. دقت کنید که با توجه به حساسیت عملکرد این گونه تجهیزات آن‌ها را از منابع معتبر خریداری نمایید.

کارخانه های تولید کننده قوطی پروفیل

در ایران به علت حجم زیاد تقاضا برای قوطی پروفیل، تولید و عرضه‌ این محصول پرمصرف از طریق کارخانجات ایرانی و تولید داخل انجام می‌گیرد. از انواع کارخانجات ساخت قوطی پروفیل در ایران می‌توان شرکت جهان پروفیل، هیربد، تهران شرق و… را نام برد. از جمله کارخانجات خارجی معروف تولید پروفیل نیز می‌توان به کارخانجات تولید قوطی پروفیل قزاقستان، چین و روسیه اشاره کرد.

سوالات متداول


بله کارشناسان آهن ملل، از طریق تماس تلفنی، تمامی مراحل خرید را آسان کرده اند.


فاکتورهای آهن ملل به صورت رسمی صادر می شود.


ضمانت بار تا زمان تحویل، به عهده شرکت آهن ملل می باشد.