قیمت قوطی و پروفیل از جمله محصولات فولادی است که از اهمیت خاصی در بین مصرف کنندگان برخوردار است. در جداول زیر آخرین قیمت قوطی و پروفیل به صورت کاملا آنلاین و به روز درج شده است. همانطور که مشاهده می کنید جدول های زیر برای انواع قوطی و پروفیل می باشد که بسته به نوع و کارخانه تولیدکننده تفکیک شده اند. هر جدول شامل اطلاعاتی چون قیمت امروز، قیمت دیروز و نمودار نوسانات قیمتی است که می تواند خرید قوطی و پروفیل را برای شما میسر سازد. توجه داشته باشید در زمان مشاهده قیمت روز قوطی و پروفیل ، گزینه «ارزش افزوده» فعال باشد.

قیمت قوطی تولید با ورق فولاد مبارکه

آخرین بروزرسانی: ۱۶ آذر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۲:۴۴

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع قوطی ضخامت (mm) طول شاخه (m) وزن واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 قوطی 20 * 10 2 6 5.7 کیلوگرم chart 20,459 20,367
2 قوطی 20 * 30 2 6 9.5 کیلوگرم chart 20,459 20,367
3 قوطی 30 * 30 2 6 11.5 کیلوگرم chart 20,459 20,367
4 قوطی 30 * 30 2 6 11.5 کیلوگرم chart 20,459 20,367
5 قوطی 20 * 20 2 6 7.7 کیلوگرم chart 20,459 20,367
6 قوطی 50 * 50 2 6 19 کیلوگرم chart 20,459 20,367
7 قوطی 60 * 60 2 6 23 کیلوگرم chart 20,459 20,367
8 قوطی 40 * 40 2 6 15 کیلوگرم chart 20,459 20,367
9 قوطی 70 * 70 2 6 27 کیلوگرم chart 20,459 20,367
10 قوطی 80 * 40 2 6 23 کیلوگرم chart 20,459 20,367
11 قوطی 90 * 90 2 6 34 کیلوگرم chart 20,459 20,367
قیمت قوطی تولید با ورق فولاد اهواز و گیلان

آخرین بروزرسانی: ۱۶ آذر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۲:۴۴

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع قوطی ضخامت (mm) طول شاخه (m) وزن واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 قوطی 20 * 10 2.2 6 6.3 کیلوگرم chart 19,817 19,633
2 قوطی 20 * 20 2.2 6 8.4 کیلوگرم chart 19,817 19,633
3 قوطی 30 * 20 2.2 6 10.4 کیلوگرم chart 19,817 19,633
4 قوطی 40 * 20 2.2 6 12.5 کیلوگرم chart 19,817 19,633
5 قوطی 30 * 30 2.2 6 12.5 کیلوگرم chart 19,817 19,633
6 قوطی 40 * 40 2.2 6 16.6 کیلوگرم chart 19,817 19,633
7 قوطی 80 * 40 2.2 6 24.8 کیلوگرم chart 19,817 19,633
8 قوطی 50 * 50 2.2 6 20.7 کیلوگرم chart 19,817 19,633
9 قوطی 60 * 60 2.2 6 24.8 کیلوگرم chart 19,817 19,633
10 قوطی 70 * 70 2.2 6 28.9 کیلوگرم chart 19,817 19,633
11 قوطی 90 * 90 2.2 6 37.2 کیلوگرم chart 19,817 19,633
قیمت قوطی ۲.۵ و ۳

آخرین بروزرسانی: ۱۶ آذر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۲:۴۵

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع قوطی ضخامت (mm) طول شاخه (m) وزن واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 قوطی 20 * 20 2.5 6 10 کیلوگرم chart 19,817 19,725
2 قوطی 30 * 20 2.5 6 12 کیلوگرم chart 19,817 19,725
3 قوطی 40 * 20 2.5 6 15 کیلوگرم chart 19,817 19,725
4 قوطی 30 * 30 2.5 6 15 کیلوگرم chart 19,817 19,725
5 قوطی 40 * 40 2.5 6 19 کیلوگرم chart 19,817 19,725
6 قوطی 70 * 70 2.5 6 33 کیلوگرم chart 19,817 19,725
7 قوطی 60 * 40 2.5 6 24 کیلوگرم chart 19,817 19,725
8 قوطی 80 * 80 2.5 6 38 کیلوگرم chart 19,817 19,725
9 قوطی 80 * 40 2.5 6 29 کیلوگرم chart 19,817 19,725
10 قوطی 100 * 40 2.5 6 33 کیلوگرم chart 19,817 19,725
11 قوطی 90 * 90 2.5 6 42 کیلوگرم chart 19,817 19,725
12 قوطی 100 * 50 2.5 6 34 کیلوگرم chart 19,817 19,725
13 قوطی 80 * 40 3 6 34 کیلوگرم chart 20,092 20,000
14 قوطی 100 * 50 3 6 41 کیلوگرم chart 20,092 20,000
15 قوطی 100 * 40 3 6 39 کیلوگرم chart 20,092 20,000
16 قوطی 90 * 90 3 6 51 کیلوگرم chart 20,092 20,000
17 قوطی 100 * 100 3 6 56 کیلوگرم chart 20,092 20,000
قیمت قوطی ستونی

آخرین بروزرسانی: ۱۶ آذر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۲:۴۳

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع قوطی ضخامت (mm) طول شاخه (m) وزن واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 قوطی 120 * 120 (ستونی) 3 12 136 کیلوگرم chart 19,541 19,541
2 قوطی 130 * 130 (ستونی) 3 12 147 کیلوگرم chart 19,541 19,541
3 قوطی 140 * 140 (ستونی) 3 12 155 کیلوگرم chart 19,541 19,541
قیمت قوطی مبلی

آخرین بروزرسانی: ۱۶ آذر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۳:۱۴

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع قوطی ضخامت (mm) طول شاخه (m) وزن واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 قوطی 10*10 مبلی 0.5 6 0.92 کیلوگرم chart 29,541 29,541
2 قوطی 10*10 مبلی 0.6 6 1.13 کیلوگرم chart 29,541 29,541
3 قوطی 10*10 مبلی 0.7 تا 1.5 6 - کیلوگرم chart 28,440 28,440
4 قوطی 16*16 مبلی 0.6 6 1.78 کیلوگرم chart 29,541 29,541
5 قوطی 16*16 مبلی 0.7 تا 1.5 6 - کیلوگرم chart 29,541 29,541
6 قوطی 20*10 مبلی 0.5 6 1.39 کیلوگرم chart 29,541 29,541
7 قوطی 20*10 مبلی 0.6 6 1.67 کیلوگرم chart 29,541 29,541
8 قوطی 20*10 مبلی 0.7 تا 1.5 6 - کیلوگرم chart 28,440 28,440
9 قوطی 25*10 مبلی 0.6 6 1.95 کیلوگرم chart 29,541 29,541
10 قوطی 25*10 مبلی 0.7 تا 1.5 6 - کیلوگرم chart 28,440 28,440
11 قوطی 30*10 مبلی 0.7 تا 1.5 6 - کیلوگرم chart 28,440 28,440
12 قوطی 30*20 مبلی 0.7 تا 1.5 6 - کیلوگرم chart 28,440 28,440
13 قوطی 25*25 مبلی 0.6 6 2.78 کیلوگرم chart 29,541 29,541
14 قوطی 25*25 مبلی 0.7 تا 1.5 6 - کیلوگرم chart 28,440 28,440
15 قوطی 40*20 مبلی 0.6 6 3.34 کیلوگرم chart 29,541 29,541
16 قوطی 40*20 مبلی 0.7 تا 1.5 6 - کیلوگرم chart 28,440 28,440
17 قوطی 50*20 مبلی 1.2 تا 1.5 6 - کیلوگرم chart 28,440 28,440
18 قوطی 60*20 مبلی 0.7 تا 1.25 6 - کیلوگرم chart 28,440 28,440
19 قوطی 30*30 مبلی 0.7 تا 1.5 6 - کیلوگرم chart 28,440 28,440
20 قوطی 40*30 مبلی 0.8 تا 1.5 6 - کیلوگرم chart 28,440 28,440
21 قوطی 50*30 مبلی 0.7 تا 1.5 6 - کیلوگرم chart 28,440 28,440
22 قوطی 60*30 مبلی 1.5 6 12.55 کیلوگرم chart 28,440 28,440
23 قوطی 40*40 مبلی 0.7 تا 1.5 6 - کیلوگرم chart 28,440 28,440
24 قوطی 60*40 مبلی 0.8 تا 1.5 6 - کیلوگرم chart 28,440 28,440
25 قوطی 80*40 مبلی 0.7 تا 1.5 6 - کیلوگرم chart 28,440 28,440
26 قوطی 50*50 مبلی 0.8 تا 1.5 6 - کیلوگرم chart 28,440 28,440
27 قوطی 60*60 مبلی 0.9 تا 1.5 6 - کیلوگرم chart 28,440 28,440
کارخانه صدرا پروفیل کاوه
قوطی صدرا پروفیل کاوه (فولاد موحد)

آخرین بروزرسانی: ۱۶ آذر ۱۴۰۱ - ساعت: ۰۹:۱۸

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع ورق ضخامت (mm) طول شاخه (m) واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 قوطی صدرا با ورق گیلان 2 6 کیلوگرم chart 19,358 19,358
2 قوطی صدرا با ورق مبارکه 2 6 کیلوگرم chart 20,275 20,275
قیمت پروفیل درب و پنجره

آخرین بروزرسانی: ۱۶ آذر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۲:۴۵

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع پروفیل کد محصول ضخامت (mm) طول شاخه (m) وزن واحد بارگیری نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 پروفیل لنگه دری 508 2 6 14.8 کیلوگرم کارخانه اصفهان chart 19,725 19,725
2 پروفیل لنگه دری 508 2 6 14.8 کیلوگرم بنگاه اصفهان chart 20,642 20,642
3 پروفیل سپری 507 2 6 14.8 کیلوگرم کارخانه اصفهان chart 19,725 19,725
4 پروفیل سپری 507 2 6 14.8 کیلوگرم بنگاه اصفهان chart 20,642 20,642
5 پروفیل چهارچوبی 509 2 6 14.8 کیلوگرم کارخانه اصفهان chart 19,725 19,725
6 پروفیل چهارچوبی 509 2 6 14.8 کیلوگرم بنگاه اصفهان chart 20,642 20,642
7 چهارچوب فلزی ساده 1 , 86 2 6.6 24 کیلوگرم کارخانه اصفهان chart 19,725 19,725
8 چهارچوب فلزی فرانسوی 11 , 86 2 6.6 26 کیلوگرم کارخانه اصفهان chart 19,725 19,725
9 چهارچوب فلزی فرانسوی 11 , 86 2 6.6 26 کیلوگرم بنگاه اصفهان chart 20,642 20,642
10 چهارچوب فلزی نگینی - 2 6.6 30 کیلوگرم کارخانه اصفهان chart 19,725 19,725
قیمت پروفیل z

آخرین بروزرسانی: ۱۶ آذر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۲:۴۵

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع پروفیل ارتفاع ضخامت (mm) طول شاخه (m) وزن واحد بارگیری نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 پروفیل زد (z) 18 18 2 6 30 کیلوگرم کارخانه اصفهان chart 20,367 20,367
2 پروفیل زد (z) 18 18 2.5 6 38 کیلوگرم کارخانه اصفهان chart 20,550 20,459
3 پروفیل زد (z) 20 20 2.5 6 41 کیلوگرم کارخانه اصفهان chart 20,642 20,642
4 پروفیل زد (z) 22 22 2.5 6 43 کیلوگرم کارخانه اصفهان chart 20,642 20,642
5 پروفیل زد (z) 18 18 3 6 46 کیلوگرم کارخانه اصفهان chart 20,550 20,550
6 پروفیل زد (z) 20 20 3 6 49 کیلوگرم کارخانه اصفهان chart 20,642 20,642
7 پروفیل زد (z) 22 22 3 6 52 کیلوگرم کارخانه اصفهان chart 20,642 20,642
قیمت پروفیل گالوانیزه

آخرین بروزرسانی: ۱۶ آذر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۲:۴۵

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع پروفیل ضخامت (mm) طول شاخه (m) وزن واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 قوطی 20 * 10 2 6 5.7 کیلوگرم chart 31,284 31,284
2 قوطی 20 * 30 2 6 9.5 کیلوگرم chart 31,284 31,284
3 قوطی 30 * 30 2 6 11.5 کیلوگرم chart 31,284 31,284
4 قوطی 40 * 20 2 6 11.5 کیلوگرم chart 31,284 31,284
5 قوطی 20 * 20 2 6 7.7 کیلوگرم chart 31,284 31,284
6 قوطی 50 * 50 2 6 19 کیلوگرم chart 31,284 31,284
7 قوطی 60 * 60 2 6 23 کیلوگرم chart 31,284 31,284
8 قوطی 40 * 40 2 6 15 کیلوگرم chart 31,284 31,284
9 قوطی 70 * 70 2 6 27 کیلوگرم chart 31,284 31,284
10 قوطی 80 * 40 2 6 23 کیلوگرم chart 31,284 31,284
11 قوطی 90 * 90 2 6 34 کیلوگرم chart 31,284 31,284
12 قوطی 20 * 20 1.5 6 5.7 کیلوگرم chart 30,367 30,367
13 قوطی 30 * 20 1.5 6 7 کیلوگرم chart 30,367 30,367
14 قوطی 40 * 20 1.5 6 8.4 کیلوگرم chart 30,367 30,367
15 قوطی 30 * 30 1.5 6 8.5 کیلوگرم chart 30,367 30,367
16 قوطی 40 * 40 1.5 6 11.3 کیلوگرم chart 30,367 30,367
17 قوطی 60 * 40 1.5 6 14 کیلوگرم chart 30,367 30,367
18 قوطی 70 * 70 1.5 6 19.7 کیلوگرم chart 30,367 30,367
19 قوطی 80 * 80 1.5 6 22.5 کیلوگرم chart 30,367 30,367
20 قوطی 80 * 40 1.5 6 17 کیلوگرم chart 30,367 30,367
21 قوطی 100 * 40 1.5 6 17 کیلوگرم chart 30,367 30,367
22 قوطی 90 * 90 1.5 6 25.3 کیلوگرم chart 30,367 30,367
23 قوطی 100 * 50 1.5 6 21 کیلوگرم chart 30,367 30,367
قیمت پروفیل c

آخرین بروزرسانی: ۱۶ آذر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۲:۴۵

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع پروفیل ضخامت (mm) طول شاخه (m) وزن واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 پروفیل c 16 2 6 27.8 کیلوگرم chart 20,275 20,275
2 پروفیل c 16 2.5 6 34.8 کیلوگرم chart 20,275 20,275
3 پروفیل c 16 3 6 41.8 کیلوگرم chart 20,275 20,275
4 پروفیل c 16 3.5 6 48.7 کیلوگرم chart 20,275 20,275
5 پروفیل c 18 2 6 29.8 کیلوگرم chart 20,275 20,275
6 پروفیل c 18 2.5 6 37.1 کیلوگرم chart 20,275 20,275
7 پروفیل c 18 3 6 44.6 کیلوگرم chart 20,275 20,275
8 پروفیل c 18 3.5 6 52 کیلوگرم chart 20,275 20,275
9 پروفیل c 20 2 6 31.6 کیلوگرم chart 20,275 20,275
10 پروفیل c 20 2.5 6 39.5 کیلوگرم chart 20,275 20,275
11 پروفیل c 20 3 6 47.4 کیلوگرم chart 20,275 20,275
12 پروفیل c 20 3.5 6 55.3 کیلوگرم chart 20,275 20,275
13 پروفیل c 22 2 6 33.5 کیلوگرم chart 20,275 20,275
14 پروفیل c 22 2.5 6 41.9 کیلوگرم chart 20,275 20,275
15 پروفیل c 22 3 6 50.2 کیلوگرم chart 20,275 20,275
16 پروفیل c 22 3.5 6 58.6 کیلوگرم chart 20,275 20,275
17 پروفیل c 24 2 6 35.4 کیلوگرم chart 20,275 20,275
18 پروفیل c 24 2.5 6 44.2 کیلوگرم chart 20,275 20,275
19 پروفیل c 24 3 6 53 کیلوگرم chart 20,275 20,275
20 پروفیل c 24 3.5 6 62 کیلوگرم chart 20,275 20,275

خرید قوطی پروفیل و کاربرد

آهن ملل ویژگی های محصول
۱ نام محصول قوطی آهن و پروفیل
۲ سایزبندی ۲۰*۱۰ الی ۱۴۰*۱۴۰
۳ ضخامت ۲ تا ۳ میلیمتر
۴ طول شاخه ۶ متر
۵ واحد کیلوگرم

 

خرید قوطی پروفیل از هر کارخانه تولیدی در کشور به واسطه آهن ملل امکان پذیر می باشد. بهترین قیمت قوطی پروفیل توسط کارشناسان آهن ملل اعلام می شود.

یکی از مهم‌ترین مواد فلزی که در ساخت و ساز و موارد صنعتی به کار برده می‌شود، قوطی پروفیل است. این نوع ماده انواع گوناگونی دارد که در میان آن‌ها نوع آهنی آن از انواع دیگر مانند استیلی یا آلومینیومی پرکاربردتر است.

همچنین از پروفیل قوطی‌هایی که به شکل مربع یا مستطیل باشند، برای مصارف ماشین سازی، ساخت و ساز، ساخت برای پایه‌ی وسایل فلزی مانند میز، صندلی و نرده و… استفاده می‌شود. از انواع قوطی پروفیل که در ابعاد بزرگ‌تر ساخته می‌شوند و به پروفیل‌های ستونی معروف هستند برای ساخت انواع ستون خانه‌ها استفاده می‌شوند.

پروفیل چیست

پروفیل واژه‌ای است به معنای ساکن بودن ماده‌ای در ابعاد مخصوص. اما شاید برای شما جالب باشد که بدانید این لغت چه کاربردی در ساختمان سازی خواهد داشت. در گذشته به لوازم و ابزاری پروفیل می‌گفتند که برای ساختن در، پنجره، نرده و لوله استفاده می‌شد.

اما امروزه تعریف گسترده‌تری از این ماده وجود دارد، به‌طوری‌که پروفیل‌ها شامل مواد فلزی هستند که در صنعت ساخت و ساز کاربرد بسیاری دارند. در واقع این مواد فلزی موجب ایجاد یک فرصت برای احداث راحت‌تر ساختمان‌ها شده‌اند. بنابراین با وجود این تجهیزات سرعت انجام پروژه‌های ساختمانی به شکل باورنکردنی بالاتر رفته است.
جنس پروفیل‌ها و قوطی پروفیل از فولاد است و نحوه‌ی ساخت پروفیل‌ها در طول سالیان دچار تغییراتی شده است، اما همچنان این روند برای بسیاری از افراد از جذابیت خاصی برخوردار است.

قوطی چیست

تجهیزات فلزی توخالی دارای سطح مقطع‌های مختلفی مانند انواع شکل‌های مستطیل، دایره و مربع هستند. در کشور ایران قوطی‌ها به قطعه‌های فلزی گفته می‌شود که تو خالی هستند و دارای سطح مقطعی به شکل مستطیل و دایره هستند. قوطی‌ها در واقع خود نوعی از پروفیل فلزی هستند.
از قوطی می‌توان برای ساخت سوله استفاده کرد، اما این کار به طراحی دقیقی نیازمند است. قوطی‌هایی با سطح مقطع مربعی شکل به دلیل یکنواخت بودن مقاومتشان در همه‌ی ابعاد، در سازه‌های سبک‌تر مورد استفاده قرار می‌گیرند. اما قوطی‌هایی با سطح مقطع مستطیلی شکل معمولاً در قسمت‌های فلزی جوش داده می‌شوند. در این بخش‌ها فشار از چند ناحیه به قطعه وارد می‌شود.

قوطی پروفیل چیست

در ایران برای اولین بار از قوطی پروفیل جهت ساخت پنجره استفاده ‌شده است. کاربرد این نوع تجهیزات در قسمت چارچوب‌های چوبی پنجره‌ها بوده است و علت آن جنگ جهانی و نیاز به استحکام بیشتر خانه‌ها در آن زمان بوده است.
قوطی‌های پروفیل تجهیزاتی مهم در صنعت و ساخت و ساز محسوب می‌شوند. قوطی‌های پروفیل انواع گوناگونی دارند که بسته به خاصیت هر یک کاربرد مختلفی دارند. اما یکی از کاربرد‌های مشترک این نوع تجهیزات، مقاوم سازی ساختمان‌ها است.
در بازار معمولاً به پروفیل‌ها، قوطی پروفیل می‌گویند. اما در واقع قوطی پروفیل نوعی از پروفیل است که دارای سطح مقطعی مستطیل یا مربع شکل است.

انواع قوطی پروفیل و کاربرد

قوطی پروفیل‌ها بسته به ویژگی‌های خود دارای انواع مختلفی هستند. یکی از این ویژگی‌ها جنس پروفیل است.
می‌دانیم که فولاد دارای آلیاژهای گوناگونی است. بر این اساس پروفیل فولادی نیز برحسب آلیاژی که در آن به کار رفته است، دارای انواع مختلفی است. از انواع قوطی پروفیل‌ از لحاظ جنس می‌توان به پروفیل فولاد کربنی، استیل، گالوانیزه، آلومینیومی و کامپوزیت اشاره کرد.

قوطی‌های پروفیل که در سطح‌های بزرگ به عنوان پروفیل‌های ستونی نیز نام برده می‌شوند، سطح مقطعی مربع و مستطیل شکل دارند. از این پروفایل‌ها در تهیه‌ی ستون و اسکلت ساختمان‌ها استفاده می‌شود.
علاوه بر این موارد، از قوطی پروفیل‌ در صورتی که طبق استانداردهای مناسب و تحت قوانین قابل اعتمادی ساخته شده باشد، می‌توان در تهیه‌ی نفت کش‌ها یا بدنه‌ی تریلرها نیز استفاده کرد. از دیگر مصارف قوطی‌های پروفیل‌ می‌توان به استفاده‌ و کاربرد در صنعت ماشین‌سازی اشاره کرد. همچنین یکی دیگر از کاربرد‌های این نوع پروفیل‌ها، ساخت تجهیزات فلزی است.

بررسی انواع قوطی پروفیل از نظر شکل ظاهری

انواع قوطی پروفیل از نظر ظاهری به چند دسته تقسیم می‌شوند.
پروفیل بسته:
پروفیل بسته از نظر هندسی، سطح مقطع خاصی به حالت بسته دارد. کاربرد‌های این گونه از پروفیل‌ها بسیار گسترده است اما اغلب در پنجره و درب ساختمان‌ها به کار می‌روند.
• پروفیل HSS
پروفیل HSS نوعی از پروفیل بسته است. از این پروفیل در احداث استادیوم‌ها، پاساژها، پل‌ها و در کل پروژه‌های عمرانی استفاده می‌شود. دلیل استفاده‌ فراوان از این قطعه‌ی فلزی استحکام بسیار زیاد آن است. از دیگر ویژگی‌های این نوع پروفیل می‌توان به توخالی بودن آن اشاره کرد. حتی می‌توان برای مصارف مختلف، به مقدار مورد نیاز در سطح مقطع توخالی این پروفیل بتن ریخت.
پروفیل باز:
با وجود تقاضاهای زیاد برای تولید پروفیل‌ها انواع مختلف دیگری از آن‌ نیز تولید شده‌ است که یکی از آن‌ها پروفیل باز است. از انواع پروفیل‌های باز می‌توان به پروفیل‌های Z و U اشاره کرد. از پروفیل‌های باز بیشتر در چارچوب‌های پنجره‌ها یا MDFها استفاده می‌شود.
• پروفیل Z
قطر پروفیل‌های Z معمولاً بین ۲ تا ۳ میلی‌متر است. این پروفیل‌ها کاربرد زیادی در صنعت ساختمان سازی دارند. شما می‌توانید آن‌ها را در سقف پروژه‌هایی چون سوله‌ها مشاهده کنید. از این نوع حتی برای ادغام سایر تجهیزات فلزی نیز استفاده می‌شود. همچنین پروفیل‌های Z در صنعت کشتی سازی نیز به کار برده می‌شوند.

آشنایی با پروفیل سبک و سنگین

پروفیل سنگین:
قوطی پروفیل سنگین به دو حالت صنعتی و ساختمانی وجود دارد که سطح مقطعی چهارگوش دارد. این پروفیل از ورق‌های سیاه تهیه می‌شود و دارای سایز‌های مختلفی است. از ویژگی این نوع پروفیل می‌توان به جوش خوردگی بالا، سختی زیاد و مقاومت بالا اشاره کرد.
پروفیل سبک:
این نوع پروفیل از ورق‌های روغنی تهیه می‌شود و دارای قطری به اندازه‌ نهایتاً یک و نیم میلی‌متر است. این نوع پروفیل در صنعت مورد استفاده قرار می‌گیرد و دارای ویژگی‌های خوبی چون حالت‌پذیری بالا، تنوع جرمی و قابل آبکاری شدن است.

این دو دسته قوطی پروفیل با یکدیگر تفاوت‌های اساسی دارند، از جمله اینکه از نظر جنس و ضخامت با یکدیگر متفاوت هستند. همچنین پروفیل سنگین برای ایجاد مقاومت‌های بالا مورد استفاده قرار می‌گیرد، درحالی‌که در پروفیل سبک اینگونه نیست. علاوه بر موارد گفته شده قیمت‌های این دو رنج‌های مختلفی دارد و در کل پروفیل‌های سنگین گران‌قیمت‌تر هستند.

قیمت قوطی پروفیل به چه عواملی بستگی دارد

قیمت انواع قوطی پروفیل‌ برحسب عواملی چون نوع، جنس، اندازه، ظاهر و قطر با یکدیگر متفاوت هستند. از طرفی باتوجه به موقعیت اقتصادی ایران و ثابت نبودن قیمت‌ها در بازار، قیمت پروفیل‌ها همچنان در حال تغییر است.
بنابراین باتوجه به مقدار زیاد استفاده‌ی روزانه پروفیل‌ها در صنعت و ساختمان سازی دانستن و اطلاع دقیق از قیمت‌های به‌روز این گونه تجهیزات برای کسانی که به هر نحوی با آن‌ها سروکار دارند از واجبات است.

قیمت قوطی آهن نیز مانند پروفیل به عوامل زیادی بستگی دارد. از جمله‌ این عوامل می‌توان به برند کارخانه‌ی تولیدکننده‌، کیفیت و اندازه‌ی قوطی آهن اشاره کرد. علاوه بر این موارد، عوامل دیگری چون ضخامت، قابلیت حالت پذیری بالا، قابلیت جوش خوردگی نیز بر روی قیمت قوطی آهن تاثیرگذار است.

همانطور که اشاره شد قیمت‌ انواع قوطی پروفیل‌ روزانه در حال تغییر است و برای اطلاع از آن‌ها لازم است اطلاعات را از سایت مربوطه کسب نمایید. دقت کنید که با توجه به حساسیت عملکرد این گونه تجهیزات آن‌ها را از منابع معتبر خریداری نمایید.

کارخانه های تولید کننده قوطی پروفیل

در ایران به علت حجم زیاد تقاضا برای قوطی پروفیل، تولید و عرضه‌ این محصول پرمصرف از طریق کارخانجات ایرانی و تولید داخل انجام می‌گیرد. از انواع کارخانجات ساخت قوطی پروفیل در ایران می‌توان شرکت جهان پروفیل، هیربد، تهران شرق و… را نام برد. از جمله کارخانجات خارجی معروف تولید پروفیل نیز می‌توان به کارخانجات تولید قوطی پروفیل قزاقستان، چین و روسیه اشاره کرد.

سوالات متداول


بله کارشناسان آهن ملل، از طریق تماس تلفنی، تمامی مراحل خرید را آسان کرده اند.


فاکتورهای آهن ملل به صورت رسمی صادر می شود.


ضمانت بار تا زمان تحویل، به عهده شرکت آهن ملل می باشد.