قیمت قوطی تولید با ورق فولاد مبارکه

قیمت قوطی تولید با ورق فولاد اهواز و گیلان

قیمت قوطی ۲.۵ و ۳

قیمت قوطی ستونی

قیمت قوطی مبلی

قیمت قوطی صدرا پروفیل کاوه (فولاد موحد)

قیمت پروفیل درب و پنجره

قیمت پروفیل z

قیمت پروفیل گالوانیزه

قیمت پروفیل c

قیمت پروفیل آبرو

قیمت پروفیل طرح دار

قیمت قوطی ستونی کالوپ

قیمت امروز قیمت قوطی آهن و پروفیل به تاریخ ۱۴۰۳/۴/۲۳ از 13 کارخانه در جدول زیر به روزرسانی شد.

قیمت قوطی و پروفیل از جمله محصولات فولادی است که از اهمیت خاصی در بین مصرف کنندگان برخوردار است. در جداول زیر آخرین قیمت قوطی و پروفیل به صورت کاملا آنلاین و به روز درج شده است. همانطور که مشاهده می کنید جدول های زیر برای انواع قوطی و پروفیل می باشد که بسته به نوع و کارخانه تولیدکننده تفکیک شده اند. هر جدول شامل اطلاعاتی چون قیمت امروز، قیمت دیروز و نمودار نوسانات قیمتی است که می تواند خرید قوطی و پروفیل را برای شما میسر سازد. توجه داشته باشید در زمان مشاهده قیمت روز قوطی و پروفیل ، گزینه «ارزش افزوده» فعال باشد.

قیمت قوطی تولید با ورق فولاد مبارکه

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۱ ساعت ۱۰:۴۷:۳۷

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع قوطی
ضخامت (mm)
طول شاخه (m)
وزن شاخه (kg)
واحد
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
قوطی 20 * 20 فولاد مبارکه
2
6
7.5
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
36,091
2
قوطی 25 * 25 فولاد مبارکه
2
6
9
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
36,000
3
قوطی 30 * 30 فولاد مبارکه
2
6
11
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
36,000
4
قوطی 40 * 40 فولاد مبارکه
2
6
14
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
36,000
5
قوطی 50 * 50 فولاد مبارکه
2
6
18.5
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
36,000
6
قوطی 60 * 60 فولاد مبارکه
2
6
22.5
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
36,000
7
قوطی 70 * 70 فولاد مبارکه
2
6
26
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
36,000
8
قوطی 80 * 80 فولاد مبارکه
2
6
30
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
36,000
9
قوطی 90 * 90 فولاد مبارکه
2
6
33
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
36,000
10
قوطی 100* 100 فولاد مبارکه
2
6
37.5
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
36,000
11
قوطی 10 * 20 فولاد مبارکه
2
6
5.5
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
36,091
12
قوطی 10 * 25 فولاد مبارکه
2
6
6.5
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
36,000
13
قوطی 10 * 30 فولاد مبارکه
2
6
7.5
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
36,000
14
قوطی 20 * 30 فولاد مبارکه
2
6
9
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
36,000
15
قوطی 20 * 40 فولاد مبارکه
2
6
11
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
36,000
16
قوطی 30 * 40 فولاد مبارکه
2
6
13
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
36,000
17
قوطی 30 * 50 فولاد مبارکه
2
6
14
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
36,000
18
قوطی 20 * 60 فولاد مبارکه
2
6
14
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
36,000
19
قوطی 30 * 60 فولاد مبارکه
2
6
16.5
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
36,000
20
قوطی 40 * 60 فولاد مبارکه
2
6
18.5
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
36,000
21
قوطی 40 * 80 فولاد مبارکه
2
6
22.5
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
36,000
22
قوطی 40 * 100 فولاد مبارکه
2
6
26
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
36,000

قیمت قوطی تولید با ورق فولاد اهواز و گیلان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۱ ساعت ۱۰:۴۷:۳۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع قوطی
ضخامت (mm)
طول شاخه (m)
واحد
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
قوطی 20 * 20 اهواز و گیلان
2
6
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
35,455
2
قوطی 25 * 25 اهواز و گیلان
2
6
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
35,364
3
قوطی 30 * 30 اهواز و گیلان
2
6
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
35,364
4
قوطی 40 * 40 اهواز و گیلان
2
6
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
35,364
5
قوطی 50 * 50 اهواز و گیلان
2
6
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
35,364
6
قوطی 60 * 60 اهواز و گیلان
2
6
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
35,364
7
قوطی 70 * 70 اهواز و گیلان
2
6
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
35,364
8
قوطی 80 * 80 اهواز و گیلان
2
6
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
35,364
9
قوطی 90 * 90 اهواز و گیلان
2
6
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
35,364
10
قوطی 100 * 100 اهواز و گیلان
2
6
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
35,364
11
قوطی 20 * 30 اهواز و گیلان
2
6
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
35,364
12
قوطی 20 * 40 اهواز و گیلان
2
6
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
35,364
13
قوطی 30 * 40 اهواز و گیلان
2
6
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
35,364
14
قوطی 30 * 50 اهواز و گیلان
2
6
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
35,364
15
قوطی 20 * 60 اهواز و گیلان
2
6
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
35,364
16
قوطی 30 * 60 اهواز و گیلان
2
6
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
35,364
17
قوطی 40 * 60 اهواز و گیلان
2
6
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
35,364
18
قوطی 40 * 80 اهواز و گیلان
2
6
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
35,364
19
قوطی 40 * 100 اهواز و گیلان
2
6
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
35,364

قیمت قوطی ۲.۵ و ۳

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۱ ساعت ۱۰:۴۷:۱۷

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع قوطی
ضخامت (mm)
طول شاخه (m)
وزن
واحد
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
قوطی 20 * 20
2.5
6
9
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
35,091
2
قوطی 25 * 25
2.5
6
11.5
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
35,000
3
قوطی 30 * 30
2.5
6
13
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
35,000
4
قوطی 40 * 40
2.5
6
18
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
35,000
5
قوطی 50 * 50
2.5
6
23
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
35,000
6
قوطی 60 * 60
2.5
6
28
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
35,000
7
قوطی 70 * 70
2.5
6
32
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
35,000
8
قوطی 80 * 80
2.5
6
37
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
35,000
9
قوطی 90 * 90
2.5
6
42
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
35,000
10
قوطی 10 * 20
2.5
6
7
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
35,091
11
قوطی 10 * 25
2.5
6
8
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
35,000
12
قوطی 10 * 30
2.5
6
9.5
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
35,000
13
قوطی 20 * 30
2.5
6
11.5
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
35,000
14
قوطی 20 * 40
2.5
6
13
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
35,000
15
قوطی 30 * 40
2.5
6
16
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
35,000
16
قوطی 30 * 50
2.5
6
18
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
35,000
17
قوطی 20 * 60
2.5
6
18
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
35,000
18
قوطی 30 * 60
2.5
6
21
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
35,000
19
قوطی 40 * 60
2.5
6
23
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
35,000
20
قوطی 40 * 80
2.5
6
28
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
35,000
21
قوطی 40 * 40
3
6
22
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
35,000
22
قوطی 50 * 50
3
6
28
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
35,000
23
قوطی 60 * 60
3
6
33.5
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
35,000
24
قوطی 70 * 70
3
6
39
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
35,000
25
قوطی 80 * 80
3
6
45
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
35,000
26
قوطی 90 * 90
3
6
50
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
35,000
27
قوطی 30 * 40
3
6
19.5
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
35,000
28
قوطی 30 * 60
3
6
25
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
35,000
29
قوطی 40 * 60
3
6
28
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
35,000
30
قوطی 40 * 80
3
6
33.5
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
35,000

قیمت قوطی ستونی

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۱ ساعت ۱۱:۴۴:۲۳

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع قوطی
ضخامت (mm)
طول شاخه (m)
وزن
واحد
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
قوطی 100 * 100 (ستونی)
3.5
12
65
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
35,364
2
قوطی 100 * 100 (ستونی)
4
12
75
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
35,364
3
قوطی 100 * 100 (ستونی)
5
12
94
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
35,364
4
قوطی 120 * 120 (ستونی)
2.5
12
112
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
35,364
5
قوطی 120 * 120 (ستونی)
3
12
135
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
35,364
6
قوطی 120 * 120 (ستونی)
3.5
12
158
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
35,364
7
قوطی 120 * 120 (ستونی)
4
12
181
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
35,364
8
قوطی 135 * 135 (ستونی)
2.5
12
122
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
35,364
9
قوطی 135 * 135 (ستونی)
3
12
145
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
35,364
10
قوطی 135 * 135 (ستونی)
3.5
12
171.5
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
35,364
11
قوطی 135 * 135 (ستونی)
3.8
12
186
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
35,364
12
قوطی 135 * 135 (ستونی)
4
12
196
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
35,364
13
قوطی 135 * 135 (ستونی)
5
12
244
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
35,364
14
قوطی 140 * 140 (ستونی)
5
12
262
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
40,182
15
قوطی 140 * 140 (ستونی)
6
12
314.5
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
40,182
16
قوطی 140 * 140 (ستونی)
8
12
419.5
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
43,455
17
قوطی 140 * 140 (ستونی)
10
12
524
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
43,455
18
قوطی 160 * 160 (ستونی)
5
12
300
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
40,182
19
قوطی 160 * 160 (ستونی)
6
12
360
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
40,182
20
قوطی 160 * 160 (ستونی)
8
12
480
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
43,455
21
قوطی 160 * 160 (ستونی)
10
12
600
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
43,455
22
قوطی 180 * 180 (ستونی)
5
12
337
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
40,182
23
قوطی 180 * 180 (ستونی)
6
12
404
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
40,182
24
قوطی 180 * 180 (ستونی)
8
12
540
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
43,455
25
قوطی 180 * 180 (ستونی)
10
12
674
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
43,455
26
قوطی 200 * 200 (ستونی)
5
12
374.5
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
40,182
27
قوطی 200 * 200 (ستونی)
6
12
450
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
40,182
28
قوطی 200 * 200 (ستونی)
8
12
600
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
43,455
29
قوطی 200 * 200 (ستونی)
10
12
749
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
43,455
30
قوطی 250 * 250 (ستونی)
5
12
468
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
40,182
31
قوطی 250 * 250 (ستونی)
6
12
561.5
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
40,182
32
قوطی 250 * 250 (ستونی)
8
12
749
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
43,455
33
قوطی 250 * 250 (ستونی)
10
12
936
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
43,455
34
قوطی 300 * 300 (ستونی)
5
12
562
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
40,182
35
قوطی 300 * 300 (ستونی)
6
12
674
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
40,182
36
قوطی 300 * 300 (ستونی)
8
12
899
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
43,455
37
قوطی 300 * 300 (ستونی)
10
12
523
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
43,455
38
قوطی 160 * 200 (ستونی)
5
12
337
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
40,182
39
قوطی 160 * 200 (ستونی)
6
12
404
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
40,182
40
قوطی 160 * 200 (ستونی)
8
12
540
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
43,455
41
قوطی 160 * 200 (ستونی)
10
12
674
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
43,455
42
قوطی 160 * 250 (ستونی)
5
12
384
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
40,182
43
قوطی 160 * 250 (ستونی)
6
12
360.5
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
40,182
44
قوطی 160 * 250 (ستونی)
8
12
614
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
43,455
45
قوطی 160 * 250 (ستونی)
10
12
767.5
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
43,455
46
قوطی 180 * 250 (ستونی)
5
12
402.5
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
40,182
47
قوطی 180 * 250 (ستونی)
6
12
483
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
40,182
48
قوطی 180 * 250 (ستونی)
8
12
644
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
43,455
49
قوطی 180 * 250 (ستونی)
10
12
805
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
43,455
50
قوطی 200 * 250 (ستونی)
5
12
421
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
40,182
51
قوطی 200 * 250 (ستونی)
6
12
505.5
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
40,182
52
قوطی 200 * 250 (ستونی)
8
12
674
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
43,455
53
قوطی 200 * 250 (ستونی)
10
12
842.5
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
43,455
54
قوطی 160 * 300 (ستونی)
5
12
430.5
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
40,182
55
قوطی 160 * 300 (ستونی)
6
12
516.5
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
40,182
56
قوطی 160 * 300 (ستونی)
8
12
689
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
43,455
57
قوطی 160 * 300 (ستونی)
10
12
861
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
43,455
58
قوطی 200 * 300 (ستونی)
5
12
468
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
40,182
59
قوطی 200 * 300 (ستونی)
6
12
561.5
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
40,182
60
قوطی 200 * 300 (ستونی)
8
12
749
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
43,455
61
قوطی 200 * 300 (ستونی)
10
12
936
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
43,455
62
قوطی 200 * 400 (ستونی)
5
12
561.5
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
40,182
63
قوطی 200 * 400 (ستونی)
6
12
674
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
40,182
64
قوطی 200 * 400 (ستونی)
8
12
898.5
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
43,455
65
قوطی 200 * 400 (ستونی)
10
12
1.124
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
43,455

قیمت قوطی مبلی

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۱ ساعت ۱۱:۰۲:۰۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع قوطی
ضخامت (mm)
طول شاخه (m)
واحد
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
قوطی 10*10 مبلی
0.5 تا 1.5
6
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
49,182
2
قوطی 10*25 مبلی
0.5 تا 1.5
6
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
49,182
3
قوطی 14*25 مبلی
0.5 تا 1.5
6
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
49,182
4
قوطی 16*16 مبلی
0.5 تا 1.5
6
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
49,182
5
قوطی 20*10 مبلی
0.5 تا 1.5
6
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
49,182
6
قوطی 20*20 مبلی
0.5 تا 1.5
6
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
49,182
7
قوطی 20*30 مبلی
0.5 تا 1.5
6
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
49,182
8
قوطی 25*25 مبلی
0.5 تا 1.5
6
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
49,182
9
قوطی 30*30 مبلی
0.5 تا 1.5
6
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
49,182
10
قوطی 40*20 مبلی
0.5 تا 1.5
6
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
49,182
11
قوطی 40*40 مبلی
0.5 تا 1.5
6
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
49,182
12
قوطی 48*20 مبلی
0.5 تا 1.5
6
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
49,182
13
قوطی 60*20 مبلی
0.5 تا 1.5
6
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
49,182
14
قوطی 60*30 مبلی
0.5 تا 1.5
6
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
49,182
15
قوطی 80*40 مبلی
0.5 تا 1.5
6
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
49,182
صدرا پروفیل کاوه

قیمت قوطی صدرا پروفیل کاوه (فولاد موحد)

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۳ ساعت ۱۰:۰۳:۰۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع قوطی
ضخامت (mm)
طول شاخه (m)
واحد
کارخانه
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
قوطی صدرا با ورق مبارکه
2
6
کیلوگرم
تبریز
امروز
ثابت
35,727
2
قوطی صدرا با ورق گیلان
2
6
کیلوگرم
تبریز
۱۴۰۳/۴/۴
ثابت
35,818

قیمت پروفیل درب و پنجره

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۱ ساعت ۱۱:۴۳:۳۰

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع پروفیل
کد محصول
ضخامت (mm)
طول شاخه (m)
وزن
واحد
بارگیری
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
پروفیل سپری
507
2
6
15
کیلوگرم
کارخانه اصفهان
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
36,000
2
پروفیل سپری
507
2
6
15
کیلوگرم
بنگاه اصفهان
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
37,273
3
پروفیل لنگه دری
508
2
6
15
کیلوگرم
کارخانه اصفهان
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
36,000
4
پروفیل لنگه دری
508
2
6
15
کیلوگرم
بنگاه اصفهان
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
37,273
5
پروفیل چهارچوبی
509
2
6
15
کیلوگرم
کارخانه اصفهان
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
36,000
6
پروفیل چهارچوبی
509
2
6
15
کیلوگرم
بنگاه اصفهان
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
37,273
7
چهارچوب فلزی ساده
-
2
6
23.5
کیلوگرم
کارخانه اصفهان
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
36,000
8
چهارچوب فلزی فرانسوی
-
2
6
23.5
کیلوگرم
کارخانه اصفهان
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
36,000
9
چهارچوب فلزی فرانسوی
-
2
6
23.5
کیلوگرم
بنگاه اصفهان
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
37,273
10
چهارچوب فلزی مکزیکی
-
2
6
31
کیلوگرم
کارخانه اصفهان
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
36,000

قیمت پروفیل z

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۱ ساعت ۱۱:۴۴:۱۴

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع پروفیل
ارتفاع
ضخامت (mm)
طول شاخه (m)
واحد
بارگیری
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
پروفیل زد (z) 18 فولاد مبارکه
18
2
6
کیلوگرم
کارخانه اصفهان
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
35,909
2
پروفیل زد (z) 18 فولاد مبارکه
18
2.5
6
کیلوگرم
کارخانه اصفهان
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
35,909
3
پروفیل زد (z) 18 فولاد مبارکه
18
3
6
کیلوگرم
کارخانه اصفهان
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
36,182
4
پروفیل زد (z) 20 فولاد مبارکه
20
2
6
کیلوگرم
کارخانه اصفهان
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
36,364
5
پروفیل زد (z) 20 فولاد مبارکه
20
2.5
6
کیلوگرم
کارخانه اصفهان
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
36,364
6
پروفیل زد (z) 20 فولاد مبارکه
20
3
6
کیلوگرم
کارخانه اصفهان
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
37,000
7
پروفیل زد (z) 22 فولاد مبارکه
22
2
6
کیلوگرم
کارخانه اصفهان
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
36,364
8
پروفیل زد (z) 22 فولاد مبارکه
22
2.5
6
کیلوگرم
کارخانه اصفهان
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
36,364
9
پروفیل زد (z) 22 فولاد مبارکه
22
3
6
کیلوگرم
کارخانه اصفهان
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
37,000

قیمت پروفیل گالوانیزه

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۱ ساعت ۱۱:۴۸:۱۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع پروفیل
ضخامت (mm)
طول شاخه (m)
وزن
واحد
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
قوطی 20 * 20 گالوانیزه
2
6
8
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
56,818
2
قوطی 25 * 25 گالوانیزه
2
6
9.5
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
56,727
3
قوطی 30 * 30 گالوانیزه
2
6
11.5
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
56,727
4
قوطی 40 * 40 گالوانیزه
2
6
14.5
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
56,727
5
قوطی 50 * 50 گالوانیزه
2
6
19
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
56,727
6
قوطی 60 * 60 گالوانیزه
2
6
23
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
56,727
7
قوطی 70 * 70 گالوانیز
2
6
26.5
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
56,727
8
قوطی 80 * 80 گالوانیزه
2
6
30.5
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
56,727
9
قوطی 90 * 90 گالوانیزه
2
6
33.5
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
56,727
10
قوطی 100 * 100 گالوانیزه
2
6
38
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
56,727
11
قوطی 10 * 20 گالوانیزه
2
6
6
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
56,727
12
قوطی 10 * 25 گالوانیزه
2
6
7
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
56,727
13
قوطی 10 * 30 گالوانیزه
2
6
8
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
56,727
14
قوطی 20 * 30 گالوانیزه
2
6
9.5
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
56,727
15
قوطی 20 * 40 گالوانیزه
2
6
11.5
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
56,727
16
قوطی 30 * 40 گالوانیزه
2
6
13.5
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
56,727
17
قوطی 30 * 50 گالوانیزه
2
6
14.5
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
56,727
18
قوطی 20 * 60 گالوانیزه
2
6
14.5
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
56,727
19
قوطی 30 * 60 گالوانیزه
2
6
17
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
56,727
20
قوطی 40 * 60 گالوانیزه
2
6
19
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
56,727
21
قوطی 40 * 80 گالوانیزه
2
6
23
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
56,727
22
قوطی 40 * 100 گالوانیزه
2
6
26.5
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
56,727
23
قوطی 20 * 20 گالوانیزه
2.5
6
9.5
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
56,818
24
قوطی 25 * 25 گالوانیزه
2.5
6
12
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
56,727
25
قوطی 30 * 30 گالوانیزه
2.5
6
13.5
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
56,727
26
قوطی 40 * 40 گالوانیزه
2.5
6
18.5
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
56,727
27
قوطی 50 * 50 گالوانیزه
2.5
6
23.5
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
56,727
28
قوطی 60 * 60 گالوانیزه
2.5
6
28.5
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
56,727
29
قوطی 70 * 70 گالوانیزه
2.5
6
32.5
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
56,727
30
قوطی 80 * 80 گالوانیزه
2.5
6
37.5
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
56,727
31
قوطی 90 * 90 گالوانیزه
2.5
6
42.5
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
56,727
32
قوطی 10 * 20 گالوانیزه
2.5
6
7.5
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
56,727
33
قوطی 10 * 25 گالوانیزه
2.5
6
8.5
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
56,727
34
قوطی 10 * 30 گالوانیزه
2.5
6
10
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
56,727
35
قوطی 20 * 30 گالوانیزه
2.5
6
12
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
56,727
36
قوطی 20 * 40 گالوانیزه
2.5
6
13.5
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
56,727
37
قوطی 30 * 40 گالوانیزه
2.5
6
16.5
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
56,727
38
قوطی 30 * 50 گالوانیزه
2.5
6
18.5
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
56,727
39
قوطی 20 * 60 گالوانیزه
2.5
6
18.5
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
56,727
40
قوطی 30 * 60 گالوانیزه
2.5
6
21.5
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
56,727
41
قوطی 40 * 60 گالوانیزه
2.5
6
23.5
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
56,727
42
قوطی 40 * 80 گالوانیزه
2.5
6
28.5
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
56,727

قیمت پروفیل c

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۱ ساعت ۱۱:۴۳:۵۳

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع پروفیل
ضخامت (mm)
طول شاخه (m)
وزن
واحد
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
پروفیل c 16
2
6
27.8
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
36,818
2
پروفیل c 16
2.5
6
34.8
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
36,818
3
پروفیل c 16
3
6
41.8
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
36,818
4
پروفیل c 16
3.5
6
48.7
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
36,818
5
پروفیل c 18
2
6
29.8
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
36,818
6
پروفیل c 18
2.5
6
37.1
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
36,818
7
پروفیل c 18
3
6
44.6
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
36,818
8
پروفیل c 18
3.5
6
52
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
36,818
9
پروفیل c 20
2
6
31.6
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
36,818
10
پروفیل c 20
2.5
6
39.5
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
36,818
11
پروفیل c 20
3
6
47.4
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
36,818
12
پروفیل c 20
3.5
6
55.3
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
36,818
13
پروفیل c 22
2
6
33.5
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
36,818
14
پروفیل c 22
2.5
6
41.9
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
36,818
15
پروفیل c 22
3
6
50.2
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
36,818
16
پروفیل c 22
3.5
6
58.6
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
36,818
17
پروفیل c 24
2
6
35.4
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
36,818
18
پروفیل c 24
2.5
6
44.2
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
36,818
19
پروفیل c 24
3
6
53
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
36,818
20
پروفیل c 24
3.5
6
62
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
36,818

قیمت پروفیل آبرو

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۱ ساعت ۱۱:۴۴:۵۳

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع پروفیل
ضخامت (mm)
طول شاخه (m)
توضیحات
واحد
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
آبرو یک طرفه کف 10 الی 30
2
3 الی 6
سیاه
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
36,909
2
آبرو دو طرفه کف 10 الی 30
2
3 الی 6
سیاه
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
36,909
3
آبرو یک طرفه کف 10 الی 30
2.5
3 الی 6
سیاه
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
36,909
4
آبرو دو طرفه کف 10 الی 30
2.5
3 الی 6
سیاه
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
36,909
5
آبرو یک طرفه کف 10 الی 30
3
3 الی 6
سیاه
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
37,545
6
آبرو دو طرفه کف 10 الی 30
3
3 الی 6
سیاه
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
37,545
7
آبرو یک طرفه کف 10 الی 30
4
3 الی 6
سیاه
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
37,545
8
آبرو دو طرفه کف 10 الی 30
4
3 الی 6
سیاه
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
37,545
9
آبرو یک طرفه کف 10 الی 30
1
3 الی 6
گالوانیزه
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
52,091
10
آبرو دو طرفه کف 10 الی 30
1
3 الی 6
گالوانیزه
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
52,091
11
آبرو یک طرفه کف 10 الی 30
1.25
3 الی 6
گالوانیزه
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
49,091
12
آبرو دو طرفه کف 10 الی 30
1.25
3 الی 6
گالوانیزه
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
49,091
13
آبرو یک طرفه کف 10 الی 30
1.5
3 الی 6
گالوانیزه
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
49,091
14
آبرو دو طرفه کف 10 الی 30
1.5
3 الی 6
گالوانیزه
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
49,091
15
آبرو یک طرفه کف 10 الی 30
2
3 الی 6
گالوانیزه
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
53,636
16
آبرو دو طرفه کف 10 الی 30
2
3 الی 6
گالوانیزه
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
53,636
17
آبرو یک طرفه کف 10 الی 30
2.5
3 الی 6
گالوانیزه
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
53,636
18
آبرو دو طرفه کف 10 الی 30
2.5
3 الی 6
گالوانیزه
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
53,636

قیمت پروفیل طرح دار

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۱ ساعت ۱۱:۰۲:۱۰

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع پروفیل
ضخامت (mm)
طول (m)
وزن
واحد
بارگیری
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
پروفیل 20*20
2
6
7.7
کیلوگرم
انبار تهران
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
39,273
2
پروفیل 30*20
2
6
9.5
کیلوگرم
انبار تهران
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
39,273
3
پروفیل 30*30
2
6
11.5
کیلوگرم
انبار تهران
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
39,273
4
پروفیل 40*40
2
6
15
کیلوگرم
انبار تهران
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
39,273
5
پروفیل 80*40
2
6
23
کیلوگرم
انبار تهران
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
39,273
6
پروفیل 50*50
2
6
19
کیلوگرم
انبار تهران
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
39,273
کالوپ

قیمت قوطی ستونی کالوپ

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۱ ساعت ۱۰:۴۷:۱۵

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع پروفیل
ضخامت (mm)
طول شاخه (m)
وزن هر شاخه 6 متری
وزن هر شاخه 12 متری
واحد
نوع ورق
بارگیری
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
قوطی ستونی 140*140 کالوپ
3
6 و 12
78
156
کیلوگرم
فولاد
کارخانه اصفهان
۱۴۰۳/۴/۴
ثابت
43,700
2
قوطی ستونی 140*140 کالوپ
3.5
6 و 12
96
192
کیلوگرم
فولاد
کارخانه اصفهان
۱۴۰۳/۴/۲۱
تماس بگیرید
تماس بگیرید
3
قوطی ستونی 140*140 کالوپ
4
6 و 12
108
216
کیلوگرم
فولاد
کارخانه اصفهان
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
39,700
4
قوطی ستونی 140*140 کالوپ
6
6 و 12
156
312
کیلوگرم
فولاد
کارخانه اصفهان
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
39,700
5
قوطی ستونی 140*140 کالوپ
8
6 و 12
192
384
کیلوگرم
فولاد
کارخانه اصفهان
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
40,100
6
قوطی ستونی 140*140 کالوپ
10
6 و 12
234
468
کیلوگرم
فولاد
کارخانه اصفهان
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
40,100
7
قوطی ستونی 180*180 کالوپ
6
6 و 12
198
396
کیلوگرم
فولاد
کارخانه اصفهان
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
39,700
8
قوطی ستونی 180*180 کالوپ
8
6 و 12
258
516
کیلوگرم
فولاد
کارخانه اصفهان
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
40,100
9
قوطی ستونی 180*180 کالوپ
10
6 و 12
324
648
کیلوگرم
فولاد
کارخانه اصفهان
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
40,100
10
قوطی ستونی200*200 کالوپ
4
6 و 12
150
300
کیلوگرم
فولاد
کارخانه اصفهان
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
39,700
11
قوطی ستونی200*200 کالوپ
6
6 و 12
222
444
کیلوگرم
فولاد
کارخانه اصفهان
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
39,700
12
قوطی ستونی200*200 کالوپ
8
6 و 12
294
588
کیلوگرم
فولاد
کارخانه اصفهان
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
40,100
13
قوطی ستونی200*200 کالوپ
10
6 و 12
360
720
کیلوگرم
فولاد
کارخانه اصفهان
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
40,100
14
قوطی ستونی 100*180 کالوپ
6
6 و 12
156
312
کیلوگرم
فولاد
کارخانه اصفهان
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
39,700
15
قوطی ستونی 100*180 کالوپ
8
6 و 12
192
384
کیلوگرم
فولاد
کارخانه اصفهان
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
40,100
16
قوطی ستونی 150*250 کالوپ
6
6 و 12
222
444
کیلوگرم
فولاد
کارخانه اصفهان
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
39,700
17
قوطی ستونی 150*250 کالوپ
8
6 و 12
282
564
کیلوگرم
فولاد
کارخانه اصفهان
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
40,100
18
قوطی ستونی 150*250 کالوپ
10
6 و 12
354
708
کیلوگرم
فولاد
کارخانه اصفهان
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
40,100
19
قوطی ستونی 220*220 کالوپ
6
6 و 12
240
480
کیلوگرم
فولاد
کارخانه اصفهان
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
39,700
20
قوطی ستونی 220*220 کالوپ
8
6 و 12
318
636
کیلوگرم
فولاد
کارخانه اصفهان
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
40,100
21
قوطی ستونی 180*260 کالوپ
6
6 و 12
240
480
کیلوگرم
فولاد
کارخانه اصفهان
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
39,700
22
قوطی ستونی 180*260 کالوپ
8
6 و 12
318
636
کیلوگرم
فولاد
کارخانه اصفهان
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
40,100
23
قوطی ستونی 300*300 کالوپ
6
6 و 12
312
624
کیلوگرم
فولاد
کارخانه اصفهان
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
39,700
24
قوطی ستونی 300*300 کالوپ
8
6 و 12
420
840
کیلوگرم
فولاد
کارخانه اصفهان
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
40,100
25
قوطی ستونی 300*300 کالوپ
10
6 و 12
522
1044
کیلوگرم
فولاد
کارخانه اصفهان
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
40,100