قیمت قوطی تولید با ورق فولاد مبارکه

آخرین بروزرسانی: ۱۵ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


ردیف سایز قوطی (mm) ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) واحد نمودار قیمت دیروز (تومان) قیمت امروز (تومان)
1 قوطی 20 * 10 2 5.7 6 کیلوگرم chart 18,899 18,899
2 قوطی 20 * 30 2 9.5 6 کیلوگرم chart 18,899 18,899
3 قوطی 30 * 30 2 11.5 6 کیلوگرم chart 18,899 18,899
4 قوطی 30 * 30 2 11.5 6 کیلوگرم chart 18,899 18,899
5 قوطی 20 * 20 2 7.7 6 کیلوگرم chart 18,899 18,899
6 قوطی 50 * 50 2 19 6 کیلوگرم chart 18,899 18,899
7 قوطی 60 * 60 2 23 6 کیلوگرم chart 18,899 18,899
8 قوطی 40 * 40 2 15 6 کیلوگرم chart 18,899 18,899
9 قوطی 70 * 70 2 27 6 کیلوگرم chart 18,899 18,899
10 قوطی 80 * 40 2 23 6 کیلوگرم chart 18,899 18,899
11 قوطی 90 * 90 2 34 6 کیلوگرم chart 18,899 18,899