قیمت امروز قوطی تولید با ورق فولاد مبارکه به تاریخ ۱۴۰۲/۹/۱۲ به روزرسانی شد.

قیمت امروز قوطی که با ورق فولاد مبارکه تولید می گردد، به صورت آنلاین در جدول زیر قابل مشاهده است. هر روز قیمت ها توسط کارخانه اعلام می شود و در جدول زیر به روز رسانی می گردد. فقط در زمان خرید قوطی به این نکته توجه داشته باشید که برای نهایی کردن خرید و دریافت فاکتور رسمی، حتما با کارشناس فروش قوطی و پروفیل در تماس باشید.

قیمت قوطی تولید با ورق فولاد مبارکه

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۲ ساعت ۱۱:۲۰:۲۳

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع قوطی ضخامت (mm) طول شاخه (m) وزن شاخه (kg) واحد نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 قوطی 20 * 20 فولاد مبارکه 2 6 7.5 کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 34,037
2 قوطی 25 * 25 فولاد مبارکه 2 6 9 کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 33,945
3 قوطی 30 * 30 فولاد مبارکه 2 6 11 کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 33,945
4 قوطی 40 * 40 فولاد مبارکه 2 6 14 کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 33,945
5 قوطی 50 * 50 فولاد مبارکه 2 6 18.5 کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 33,945
6 قوطی 60 * 60 فولاد مبارکه 2 6 22.5 کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 33,945
7 قوطی 70 * 70 فولاد مبارکه 2 6 26 کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 33,945
8 قوطی 80 * 80 فولاد مبارکه 2 6 30 کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 33,945
9 قوطی 90 * 90 فولاد مبارکه 2 6 33 کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 33,945
10 قوطی 100* 100 فولاد مبارکه 2 6 37.5 کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 33,945
11 قوطی 10 * 20 فولاد مبارکه 2 6 5.5 کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 34,037
12 قوطی 10 * 25 فولاد مبارکه 2 6 6.5 کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 33,945
13 قوطی 10 * 30 فولاد مبارکه 2 6 7.5 کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 33,945
14 قوطی 20 * 30 فولاد مبارکه 2 6 9 کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 33,945
15 قوطی 20 * 40 فولاد مبارکه 2 6 11 کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 33,945
16 قوطی 30 * 40 فولاد مبارکه 2 6 13 کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 33,945
17 قوطی 30 * 50 فولاد مبارکه 2 6 14 کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 33,945
18 قوطی 20 * 60 فولاد مبارکه 2 6 14 کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 33,945
19 قوطی 30 * 60 فولاد مبارکه 2 6 16.5 کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 33,945
20 قوطی 40 * 60 فولاد مبارکه 2 6 18.5 کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 33,945
21 قوطی 40 * 80 فولاد مبارکه 2 6 22.5 کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 33,945
22 قوطی 40 * 100 فولاد مبارکه 2 6 26 کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 33,945