قیمت تیر حصار دو سر خم (پایه فنس)

قیمت تیر حصار یک‌سر خم (پایه فنس)

قیمت تیرحصار ساده

قیمت امروز تیر حصار به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ از 3 کارخانه در جدول زیر به روزرسانی شد.

قیمت تیر حصار پایه فنس هر روز و توسط کارشناسان آهن ملل به روز رسانی می گردد. همان طور که مشاهده می کنید، جدول ها بر اساس نوع تیر حصار تفکیک شده اند و قیمت روز تیر حصار پایه فنس ارائه شده در هر جدول بر اساس قطر محصول، متفاوت خواهد بود. به همین خاطر در زمان خرید تیر حصار پایه فنس می بایست به قطر، سایز و نوع محصول دقت نمود. لازم به ذکر است قیمت ها، همگی بدون ارزش افزوده می باشند.

قیمت تیر حصار دو سر خم (پایه فنس)

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ساعت ۱۲:۴۶:۲۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نام محصول قطر طول (m) نوع محصول بارگیری واحد نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 تیر حصار دو سر خم 4 3.5 رنگ‌شده کارخانه شاخه ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ثابت 362,385
2 تیر حصار دو سر خم 4 3.5 گالوانیزه کارخانه شاخه ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ثابت 426,606
3 تیر حصار دو سر خم 5 3.5 رنگ‌شده کارخانه شاخه ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ثابت 444,954
4 تیر حصار دو سر خم 5 3.5 گالوانیزه کارخانه شاخه ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ثابت 587,156
5 تیر حصار دو سر خم 6 3.5 رنگ‌شده کارخانه شاخه ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ثابت 449,541
6 تیر حصار دو سر خم 6 3.5 گالوانیزه کارخانه شاخه ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ثابت 720,183

قیمت تیر حصار یک‌سر خم (پایه فنس)

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ساعت ۱۲:۴۶:۱۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نام محصول قطر طول (m) نوع محصول بارگیری واحد نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 تیر حصار یک سر خم 4 3 رنگ‌شده کارخانه شاخه ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ثابت 311,927
2 تیر حصار یک سر خم 4 3 گالوانیزه کارخانه شاخه ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ثابت 440,367
3 تیر حصار یک سر خم 5 3 رنگ‌شده کارخانه شاخه ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ثابت 348,624
4 تیر حصار یک سر خم 5 3 گالوانیزه کارخانه شاخه ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ثابت 522,936
5 تیر حصار یک سر خم 6 3 رنگ‌شده کارخانه شاخه ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ثابت 431,193
6 تیر حصار یک سر خم 6 3 گالوانیزه کارخانه شاخه ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ثابت 628,440

قیمت تیرحصار ساده

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ساعت ۱۲:۴۶:۰۷

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نام محصول قطر طول (m) نوع محصول بارگیری واحد نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 تیر حصار ساده 4 2.40 رنگ شده کارخانه شاخه ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ثابت 261,468
2 تیر حصار ساده 4 2.40 گالوانیزه کارخانه شاخه ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ثابت 270,642
3 تیر حصار ساده 5 2.40 رنگ شده کارخانه شاخه ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ثابت 261,468
4 تیر حصار ساده 5 2.40 گالوانیزه کارخانه شاخه ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ثابت 527,523
5 تیر حصار ساده 6 2.40 رنگ شده کارخانه شاخه ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ثابت 325,688
6 تیر حصار ساده 6 2.40 گالوانیزه کارخانه شاخه ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ثابت 477,064