قیمت میلگرد 22 هر کارخانه به صورت مجزا در جدول های زیر به روز رسانی می گردد. برای خرید کافیست ابتدا آخرین قیمت سایز 22 را بررسی نمایید و پس از آن با کارشناس فروش میلگرد آهن ملل در تماس باشید. در نهایت پس از تکمیل فرآیند خرید میلگرد 22 و ارسال بار، فاکتور رسمی برای شما ارسال می گردد.

کارخانه ذوب آهن اصفهان
قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان

آخرین بروزرسانی: ۱۴ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۲:۴۸

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 22 ذوب آهن اصفهان شاخه آجدار A3 37 کارخانه 22 کیلوگرم chart 14,679 14,679
2 میلگرد 22 ذوب آهن اصفهان شاخه آجدار A3 37 انبار 22 کیلوگرم chart 14,679 14,679

طریقه تشخیص میلگرد کارخانه ذوب آهن اصفهان، علامت اختصاری حک شده (ESCO-CU) بر روی محصولات می باشد.

علامت اختصاری میلگرد ذوب آهن اصفهان

علامت اختصاری میلگرد کارخانه ها

راد همدان
قیمت میلگرد راد همدان

آخرین بروزرسانی: ۱۴ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۰:۰۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 22 راد همدان شاخه آجدار A3 31 کارخانه 22 کیلوگرم chart 15,399 15,399

طریقه تشخیص میلگرد فولاد راد همدان، علامت حک شده (RAD-CT و SRH-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد راد همدان

سیادن ابهر
قیمت میلگرد سیادن ابهر

آخرین بروزرسانی: ۱۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۶:۲۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 22 سیادن ابهر شاخه آجدار A3 35.64 کارخانه 22 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
شاهرود
قیمت میلگرد شاهرود

آخرین بروزرسانی: ۱۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۶:۲۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 22 شاهرود شاخه آجدار A3 35.7 کارخانه 22 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید

طریقه تشخیص میلگرد فولاد شاهرود، علامت حک شده (SHS-TC) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد شاهرود

فولاد گلستان
قیمت میلگرد گلستان

آخرین بروزرسانی: ۱۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۶:۲۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 22 گلستان شاخه آجدار A3 37 کارخانه 22 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
فولاد ظفر بناب
قیمت میلگرد ظفر بناب

آخرین بروزرسانی: ۱۴ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۱:۱۷

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 22 ظفر بناب شاخه آجدار A3 35.76 کارخانه 22 کیلوگرم chart 15,138 15,138

طریقه تشخیص میلگرد فولاد ظفر بناب، علامت حک شده (ZN-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد ظفر بناب

فولاد آذر امین
قیمت میلگرد آذر امین

آخرین بروزرسانی: ۱۴ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۰:۳۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 22 آذر فولاد امین شاخه آجدار A3 34.2 کارخانه 22 کیلوگرم chart 14,771 14,771

طریقه تشخیص میلگرد مجتمع فولاد امین، علامت اختصاری (afa-CT) حک شده روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد آذر امین

فولاد شاهین بناب
قیمت میلگرد شاهین بناب

آخرین بروزرسانی: ۱۴ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۲:۱۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 22 شاهین بناب شاخه آجدار A3 34.96 کارخانه 22 کیلوگرم chart 14,679 14,679

طریقه تشخیص میلگردهای کارخانه فولاد شاهین بناب، علامت حک شده (BS-CT) بر روی محصولات می باشد. علامت اختصاری  میلگرد شاهین بناب

فولاد هشترود
قیمت میلگرد هشترود

آخرین بروزرسانی: ۱۴ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۰:۵۴

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 22 هشترود شاخه آجدار A3 12.8 کارخانه 22 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید

طریقه تشخیص میلگرد فولاد هشترود، علامت حک شده (FSD-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد هشترود

پرشین فولاد
قیمت میلگرد پرشین فولاد

آخرین بروزرسانی: ۱۴ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۱:۴۸

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 22 پرشین فولاد شاخه آجدار A3 34 کارخانه 22 کیلوگرم chart 14,679 14,679

طریقه تشخیص میلگرد فولاد پرشین، علامت حک شده (PSG) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد پرشین فولاد

فولاد تیکمه داش
قیمت میلگرد تیکمه داش

آخرین بروزرسانی: ۱۴ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۲:۰۵

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 22 کاوه تیکمه داش شاخه آجدار A3 34.5 کارخانه 22 کیلوگرم chart 14,862 14,862

طریقه تشخیص میلگرد فولاد کاوه تیکمه داش، علامت حک شده (SFK-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد تیکمه داش

فولاد درپاد تبریز
قیمت میلگرد درپاد تبریز

آخرین بروزرسانی: ۱۴ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۲:۳۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 22 درپاد تبریز شاخه آجدار A3 37 کارخانه 22 کیلوگرم chart 14,725 14,725

طریقه تشخیص میلگرد فولاد درپاد تبریز، علامت حک شده (D) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد درپاد تبریز

فولاد میانه
قیمت میلگرد میانه

آخرین بروزرسانی: ۱۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۴:۱۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 22 میانه شاخه آجدار A3 37 کیلوگرم 22 chart 14,450 14,495

طریقه تشخیص میلگرد کارخانه فولاد آذربایجان (میانه)، علامت حک شده (FF-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد میانه

کیان فولاد ابهر
قیمت میلگرد کیان فولاد ابهر

آخرین بروزرسانی: ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۲:۲۷

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 22 کیان ابهر شاخه آجدار A3 34 کارخانه 22 کیلوگرم chart 14,220 14,220
جهان فولاد سیرجان
قیمت میلگرد جهان فولاد سیرجان

آخرین بروزرسانی: ۱۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۴:۱۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 22 جهان فولاد سیرجان شاخه آجدار A3 34.6 کارخانه 22 کیلوگرم chart 14,128 14,128
فولاد آریا ذوب
قیمت میلگرد آریا ذوب

آخرین بروزرسانی: ۱۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۶:۲۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 22 آریا ذوب شاخه آجدار A3 34.2 کارخانه 22 کیلوگرم chart عدم تولید عدم تولید

طریقه تشخیص میلگرد فولاد آریا ذوب، علامت حک شده (ARIA-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد آریا ذوب

فولاد آناهیتا گیلان
قیمت میلگرد آناهیتا گیلان

آخرین بروزرسانی: ۱۴ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۱:۲۸

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 22 آناهیتا گیلان شاخه آجدار A3 34 کارخانه 22 کیلوگرم chart 14,954 14,954

طریقه تشخیص میلگرد فولاد آناهیتا گیلان، علامت حک شده (AG-JU) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد آناهیتا گیلان

فولاد ارگ تبریز
قیمت میلگرد ارگ تبریز

آخرین بروزرسانی: ۱۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۲:۴۵

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 22 ارگ تبریز شاخه آجدار A3 49.5 کارخانه 22 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید

طریقه تشخیص میلگرد کارخانه ارگ تبریز، علامت حک شده (FAT-CT) بر روی محصولات می باشد. علامت اختصاری  میلگرد ارگ تبریز

فولاد امیرکبیر خزر
قیمت میلگرد امیرکبیر خزر

آخرین بروزرسانی: ۰۹ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۴:۰۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 22 امیرکبیر خزر شاخه آجدار A3 34 کارخانه 22 کیلوگرم chart 14,266 14,128

نحوه تشخیص میلگرد امیر کبیر خزر، علامت اختصاری (AKS-CT) حک شده بر روی میلگرد ها می باشد. علامت اختصاری میلگرد امیرکبیر خزر

فولاد صائب
قیمت میلگرد صائب

آخرین بروزرسانی: ۱۰ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۴:۱۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 22 صائب تبریز شاخه آجدار A3 35.8 کیلوگرم 22 chart 14,679 14,679
فولاد بافق یزد
قیمت میلگرد بافق یزد

آخرین بروزرسانی: ۱۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۴:۰۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 22 بافق یزد شاخه آجدار A3 35.64 کارخانه 22 کیلوگرم chart 14,771 14,495

طریقه تشخیص میلگرد فولاد بافق یزد، علامت حک شده (BMISCO-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری میلگرد بافق یزد

فولاد خرمدشت تاکستان
قیمت میلگرد خرمدشت تاکستان

آخرین بروزرسانی: ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۳:۵۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 22 خرمدشت تاکستان شاخه آجدار A3 34 کارخانه 22 کیلوگرم chart 14,037 14,037
فولاد روهینا جنوب دزفول
قیمت میلگرد روهینا جنوب دزفول

آخرین بروزرسانی: ۱۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۳:۴۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 22 روهینا جنوب دزفول شاخه آجدار A3 35 کارخانه 22 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید

طریقه تشخیص میلگرد فولاد روهینا جنوب، علامت حک شده (ROUHINA-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری میلگرد روهینا جنوب دزفول

فولاد سرمد ابرکوه
قیمت میلگرد سرمد ابرکوه

آخرین بروزرسانی: ۱۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۴:۱۰

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 22 سرمد ابرکوه شاخه آجدار A3 37 کارخانه 22 کیلوگرم chart 14,266 14,174

طریقه تشخیص میلگردهای کارخانه سرمد ابرکوه یزد، علامت حک شده (SAIS-CT) میباشد. علامت اختصاری میلگرد سرمد ابرکوه

فولاد زاگرس
قیمت میلگرد زاگرس

آخرین بروزرسانی: ۰۹ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۴:۰۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 22 صبا فولاد زاگرس شاخه آجدار A3 35.5 کارخانه 22 کیلوگرم chart 14,404 14,679

طریقه تشخیص میلگرد کارخانه صبا فولاد زاگرس، علامت حک شده (SFZ-CT) میباشد. علامت اختصاری میلگرد زاگرس

فولاد فایکو
قیمت میلگرد فایکو

آخرین بروزرسانی: ۰۹ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۳:۳۷

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 22 فایکو شاخه آجدار A3 35.8 کارخانه 22 کیلوگرم chart 14,266 14,220

نحوه تشخیص میلگرد کارخانه فولاد البرز ایرانیان (فایکو)، علامت حک شده (FAICO-TC) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری میلگرد فایکو

فولاد بردسیر کرمان
قیمت میلگرد بردسیر کرمان

آخرین بروزرسانی: ۱۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۶:۲۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 22 بردسیر کرمان شاخه آجدار A3 35 کارخانه 22 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید

علامت شناسایی که بر روی میلگرد فولاد بردسیر کرمان می باشد، به شکل نامفهوم بر روی بدنه آج دار میلگرد به صورت یک خط کج حک شده است. علامت اختصاری میلگرد بردسیر کرمان

آریان فولاد
قیمت میلگرد آریان فولاد

آخرین بروزرسانی: ۱۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۴:۱۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 22 آریان فولاد شاخه آجدار A3 35.5 کارخانه 22 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید

طریقه تشخیص میلگردهای کارخانه آریان فولاد، علامت حک شده (AS-JU و AS-CT) میباشد. علامت اختصاری میلگرد آریان فولاد

عتیق آذر تاکستان
قیمت میلگرد عتیق آذر تاکستان

آخرین بروزرسانی: ۱۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۱:۳۳

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 22 تاکستان شاخه آجدار A3 35.76 کارخانه 22 کیلوگرم chart 14,220 14,404
جهان فولاد غرب
قیمت میلگرد جهان فولاد غرب

آخرین بروزرسانی: ۱۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۴:۵۳

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 22 جهان فولاد غرب شاخه آجدار A3 35.5 کارخانه 22 کیلوگرم chart 14,679 14,862
فولاد خلیج فارس
قیمت میلگرد خلیج فارس

آخرین بروزرسانی: ۱۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۴:۰۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 22 آتیه خلیج فارس شاخه آجدار A3 34 کارخانه 22 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
فولاد خراسان
قیمت میلگرد نیشابور

آخرین بروزرسانی: ۱۴ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۰:۳۸

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 22 نیشابور شاخه آجدار A3 35.7 کارخانه 22 کیلوگرم chart 14,495 14,495

طریقه تشخیص میلگرد فولاد خراسان، علامت حک شده (KSCCO-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری میلگرد نیشابور

فولاد نیک صدرا توس
قیمت میلگرد نیک صدرا توس

آخرین بروزرسانی: ۱۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۶:۲۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 22 نیک صدرا توس شاخه آجدار A3 34.56 کارخانه 22 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید

طریقه تشخیص میلگرد فولاد نیک صدرای توس، علامت حک شده (NS-TC) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری میلگرد نیک صدرا توس

فولاد کویر کاشان
قیمت میلگرد کویر کاشان

آخرین بروزرسانی: ۱۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۶:۲۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 22 کویر کاشان شاخه آجدار A3 36 کارخانه 22 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید

طریقه تشخیص میلگرد فولاد کویر کاشان، علامت حک شده (KAVIR) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری میلگرد کویر کاشان

فولاد احرامیان یزد
قیمت میلگرد احرامیان یزد

آخرین بروزرسانی: ۱۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۳:۴۸

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 22 یزد احرامیان شاخه آجدار A3 36 کارخانه 22 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
2 میلگرد 22 یزد احرامیان شاخه آجدار A4 - کارخانه 22 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید

طریقه تشخیص میلگرد فولاد نورد یزد، علامت حک شده (YRM-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری میلگرد احرامیان یزد

فولاد نورد نوین ابهر
قیمت میلگرد نورد نوین ابهر

آخرین بروزرسانی: ۱۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۶:۲۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 22 نوین ابهر شاخه آجدار A3 35 کارخانه 22 کیلوگرم chart عدم تولید عدم تولید
فولاد هیربد زرندیه
قیمت میلگرد هیربد زرندیه

آخرین بروزرسانی: ۱۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۲:۴۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 22 هیربد زرندیه شاخه آجدار A3 35.41 کارخانه 22 کیلوگرم chart 14,312 14,312

طریقه تشخیص میلگرد فولاد هیربد، علامت حک شده (HIRBOD-CT) بر روی میلگردها می باشد.

نورد کرمان
قیمت میلگرد نورد کرمان

آخرین بروزرسانی: ۱۴ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۱:۱۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 22 کرمان شاخه آجدار A3 34 کارخانه 22 کیلوگرم chart 14,128 14,128
قیمت میلگرد ترانس

آخرین بروزرسانی: ۱۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۶:۲۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 22 ترانس 6 متری ترانس پولیش 18 کارخانه 22 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
فولاد قائم رازی
قیمت میلگرد قائم رازی

آخرین بروزرسانی: ۱۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۴:۰۴

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 22 قائم رازی شاخه آجدار A3 34 کارخانه 22 کیلوگرم chart 14,495 14,495

کارخانه قائم عبارت GHAEMPRCO را بعنوان علامت اختصاری روی میلگردهای تولیدی این مجتمع فولادی درج می کند. علامت اختصاری میلگرد قائم رازی

گروه ملی صنعتی فولاد ایران
قیمت میلگرد گروه ملی صنعتی فولاد ایران

آخرین بروزرسانی: ۱۹ مرداد ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۳:۵۵

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 22 گروه ملی شاخه آجدار A3 35.84 کیلوگرم 22 chart 15,688 14,450
کارخانه ذوب آهن اصفهان
قیمت میلگرد ساده A1 ذوب آهن

آخرین بروزرسانی: ۱۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۶:۲۰

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد آنالیز حالت نوع واحد سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد ساده 22 ذوب آهن اصفهان A1 شاخه 12 متری ساده کیلوگرم 22 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
آذر گستر سدید
قیمت میلگرد ساده آذر گستر سدید

آخرین بروزرسانی: ۱۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۲:۵۳

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد آنالیز حالت نوع واحد سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد ساده 22 آذر گستر سدید A1 شاخه 12 متری ساده کیلوگرم 22 chart 16,972 16,972
آیین صنعت
قیمت میلگرد ساده آیین صنعت

آخرین بروزرسانی: ۱۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۶:۱۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد آنالیز حالت نوع واحد سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 22 آیین صنعت A1 شاخه 12 متری ساده کیلوگرم 22 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
فولاد کویر کاشان
قیمت میلگرد ساده کویر کاشان

آخرین بروزرسانی: ۱۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۶:۲۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد آنالیز حالت نوع واحد سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد ساده 22 کویر کاشان A1 شاخه 12 متری ساده کیلوگرم 22 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
کارخانه البرز غرب
قیمت میلگرد البرز غرب

آخرین بروزرسانی: ۱۱ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۳:۵۰

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 22 البرز غرب شاخه آجدار A3 34 کارخانه 22 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید

میلگرد سایز 22 

یکی از دیگر از انواع سایزهای میلگرد، میلگرد سایز 22 است که در دو نوع ساده و آجدار و به دو حالت کلاف و شاخه ای در کارخانه های متعدد تولید می گردد. این میلگرد به دلیل استحکام بالایی که دارد به منظور افزایش مقاومت سازه های بتنی مورد استفاده قرار می گیرد.  سایز 22 دارای وزن بیشتری نسبت به سایزهای قبلی خود است؛ در نتیجه مقاومت بالاتری نیز دارد. 

میلگردها در سایزهای پایین از وزن و مقاومت کمتری برخوردار هستند و هرچه سایز بیشتر می شود، وزن و استقامت آن نیز بیشتر می شود و هر چه وزن میلگرد افزایش یابد، نرمی و انعطاف پذیری میلگرد نیز کمتر می شود. پس باید به نکته در مورد میلگرد 22 توجه داشته باشید.

میلگرد سایز 22

ویژگی ها و خصوصیات میلگرد 22

میلگرد 22 یک میلگرد با دوام و با ایمنی بالاست که بر اساس آنالیز A1 (میلگرد ساده)، A3 (میلگرد آجدار جناقی)، A4 (میلگرد آجدار مرکب) و ترانس پولیش در کارخانه های بسیاری از جمله کارخانه ذوب آهن اصفهان تولید می گردد.  این میلگرد در نوع آجدار خود، سخت و نیمه سخت است؛ در نتیجه ممکن است در اثر جوشکاری و خمکاری دچار شکست شود. البته نوع ساده میلگرد 22 قابلیت جوشکاری و خمکاری را دارد. ویژگی های فیزیکی سایز 22 عبارتند از:

سایز میلگرد وزن میلگرد طول شاخه قطر میلگرد
22 37 کیلوگرم 12 متر 22 میلیمتر

اگر به سطح مقطع این میلگرد نگاه کرده باشید، خواهید دید سطح مقطع آن نسبت به میلگردهای سایزهای کوچکتر، بیشتر است. با توجه با نکات بالا می توان گفت هر چقدر قطر و سطح مقطع میلگرد بزرگ تر باشد، وزن میلگرد نیز افزایش می یابد.

 

 

کاربرد میلگرد 22: ساخت میلگرد راستا و سنجاقی

اکثر میلگردهای تولید شده در ایران بر اساس استانداردهای ژاپن، روسیه و اروپا هستند؛ در نتیجه کیفیت آن ها نیز بر اساس همین استانداردهای مورد استفاده متفاوت است. میلگرد 22 به صورت ذاتی در برابر نیروها و فشارهای جانبی وارده مقاوم است؛ چرا که سطح مقطع آن بزرگ تر است. در نتیجه وزن آن نیز بیشتر خواهد شد. از سایز 22 برای ساخت اسکلت های فلزی و بتنی ساختمان های مسکونی، اداری، تفریحی و گردشگری استفاده می گردد. همچنین یکی از صنایعی که از سایز 22 به وفور استفاده می کند، صنعت خودروسازی است. این صنعت برای ساخت خودرو به خصوص خودروهای سنگین از میلگرد 22 استفاده می کند.

کاربرد میلگرد 22 برای ساخت میلگرد راستا و سنجاقی

از دیگر کاربردهای میلگرد سایز 22 می توان به موارد زیر اشاره نمود:

 • تقویت سازه های بتنی
 • ساخت پل
 • ساخت و اجرای بولت
 • ساخت تیرچه
 • جبران مقاومت کششی بتن در فونداسیون و بتن ( به عنوان میلگرد راستا)
 • ساخت خاموت برای افزایش نیروی کششی سازه (به عنوان میلگرد سنجاقی)
 • ساخت انواع کارخانه

 

کارخانه های تولید کننده میلگرد 22

کارخانه های تولید کننده میلگرد محصولات خود را بر اساس استاندارد به کار گرفته، تولید می نمایند. هر چقدر کیفیت میلگرد بالاتر و بهتر باشد، محصول نهایی از ارزش بالاتری برخوردار است. از این رو کارخانه ذوب آهن اصفهان به دلیل کیفیت میلگردهای تولیدی به خصوص سایز 22 از استقبال بهتری برخوردار است. البته قیمت میلگرد ذوبی نیز نسبت به کارخانه دیگر بیشتر است چرا که میلگرد ذوبی 22 از نظر دقت و وزن تولیدی به جدول اشتال نزدیک تر است.

اما در کل کارخانه هایی که میلگرد 22 را تولید می کنند عبارتند از:

 • کارخانه ذوب آهن اصفهان
 • کارخانه راد همدان
 • کارخانه سیادن ابهر
 • کارخانه شاهرود
 • کارخانه گلستان
 • کارخانه ظفر بناب
 • کارخانه آذر امین
 • کارخانه شاهین بناب
 • کارخانه هشترود
 • کارخانه پرشین فولاد
 • کارخانه تیکمه داش
 • کارخانه درپاد تبریز
 • کارخانه میانه
 • کارخانه کیان فولاد ابهر
 • کارخانه جهان فولاد سیرجان
 • کارخانه آریا ذوب
 • کارخانه آناهیتا گیلان
 • کارخانه ارگ تبریز
 • کارخانه امیرکبیر خزر
 • کارخانه صائب
 • کارخانه بافق یزد
 • کارخانه خرمدشت تاکستان
 • کارخانه روهینا جنوب دزفول
 • کارخانه سرمد ابرکوه
 • کارخانه زاگرس
 • کارخانه فایکو
 • کارخانه بردسیر کرمان
 • کارخانه آریان فولاد
 • کارخانه عتیق آذر تاکستان
 • کارخانه جهان فولاد غرب
 • کارخانه خلیج فارس
 • کارخانه نیشابور
 • کارخانه نیک صدرا توس
 • کارخانه کویر کاشان
 • کارخانه احرامیان یزد
 • کارخانه نورد نوین ابهر
 • کارخانه هیربد زرندیه
 • کارخانه نورد کرمان
 • کارخانه قائم رازی
 • گروه ملی صنعتی فولاد ایران
 • کارخانه آذر گستر سدید
 • کارخانه آیین صنعت
 • کارخانه کویر کاشان
 • کارخانه البرز غرب

 

قیمت میلگرد سایز 22 و عوامل دخیل بر آن

قیمت میلگرد 22 در بازار از اهمیت خاصی برخوردار است. از این رو با توجه به نیاز بازار و نوسانات رخ داده در آن، مهم است که حتما قیمت ها همگی به روز باشند. از این رو کارخانه های تولیدکننده میلگرد 22، قیمت محصولات خود را هر روز به روز رسانی می کنند.

اما عواملی که می توانند در نوسانات قیمت میلگرد موثر هستند عبارتند از:

 • قیمت جهانی سنگ آهن
 • قیمت ارز
 • قیمت نفت
 • وزن میلگرد
 • نحوه تولید میلگرد
 • هزینه های حمل و نقل
 • خواص میلگرد نظیر ضد زنگ بودن آن
 • و …

وجود تغییر در هریک از این موارد، می تواند به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم بر قیمت میلگرد تاثیر بگذارد.

 

خرید میلگرد 22 در لحظه

میلگرد 22 پرکاربردترین میلگرد در بین میلگردهای سایز بزرگ است که برای جبران مقاومت کششی بتن از کیفیت بالایی برخوردار است. از این رو قیمت و خرید میلگرد سایز 22 در بازار با نوسان زیادی همراه است. 

بیشتر خریداران برای خرید میلگرد 22 ترجیح می دهند در فروشگاه یا مرکز  حضور داشته باشند. اما شما می توانید علاوه بر حضور فیزیکی، به صورت غیر حضوری و از طریق تماس با کارشناسان فروش میلگرد، خرید خود را انجام دهید. کارشناسان فروش میلگرد در تمامی مراحل خرید تا ارسال بار همراه شما خواهند بود و در نهایت برای شما فاکتور رسمی ارسال می کنند. 

 

سوالات متداول


وزن میلگرد 22 بسته به کارخانه تولید کننده و استاندارد مورد استفاده، متغیر خواهد بود.


میلگرد 22 بر اساس آنالیزهای A1 (میلگرد ساده)، A3 (میلگرد آجدار جناقی)، A4 (میلگرد آجدار مرکب) و همچنین ترانس پولیش تولید می گردد.