قیمت امروز میلگرد ساده آذر گستر سدید به تاریخ ۱۴۰۲/۹/۱۶ به روزرسانی شد.

قیمت میلگرد ساده آذر گستر سدید با توجه به نوع آن ، می تواند از اهمیت ویژه ای در بازار برخوردار باشد، از این رو کارشناسان آهن ملل قیمت میلگرد ساده آذر گستر سدید را به صورت روزانه و پس از استعلام از کارخانه به روز رسانی می کنند تا خریداران برای خرید میلگرد ساده آذر گستر سدید دچار مشکل نشوند. در زمان خرید حتما به قیمت هر گرید دقت نمایید.

آذر گستر سدید
قیمت میلگرد ساده آذر گستر سدید

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۶ ساعت ۱۰:۳۰:۳۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد آنالیز حالت نوع واحد سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد ساده 10 آذر گستر سدید A1 شاخه 6 متری ساده کیلوگرم 10 امروز تماس بگیرید تماس بگیرید
2 میلگرد ساده 12 آذر گستر سدید A1 شاخه 6 متری ساده کیلوگرم 12 امروز تماس بگیرید تماس بگیرید
3 میلگرد ساده 14 آذر گستر سدید A1 شاخه 6 متری ساده کیلوگرم 14 امروز ثابت 24,312
4 میلگرد ساده 16 آذر گستر سدید A1 شاخه 6 الی 12 متری ساده کیلوگرم 16 امروز ثابت 24,312
5 میلگرد ساده 18 آذر گستر سدید A1 شاخه 6 الی 12 متری ساده کیلوگرم 18 امروز ثابت 24,312
6 میلگرد ساده 20 آذر گستر سدید A1 شاخه 6 الی 12 متری ساده کیلوگرم 20 امروز ثابت 24,312
7 میلگرد ساده 22 آذر گستر سدید A1 شاخه 6 الی 12 متری ساده کیلوگرم 22 امروز ثابت 24,312
8 میلگرد ساده 24 آذر گستر سدید A1 شاخه 6 الی 12 متری ساده کیلوگرم 24 امروز ثابت 24,312
9 میلگرد ساده 25 آذر گستر سدید A1 شاخه 6 الی 12 متری ساده کیلوگرم 25 امروز ثابت 24,312
10 میلگرد ساده 26 آذر گستر سدید A1 شاخه 6 الی 12 متری ساده کیلوگرم 26 امروز ثابت 24,312
11 میلگرد ساده 28 آذر گستر سدید A1 شاخه 6 الی 12 متری ساده کیلوگرم 28 امروز ثابت 24,312
12 میلگرد ساده 30 آذر گستر سدید A1 شاخه 6 الی 12 متری ساده کیلوگرم 30 امروز ثابت 24,312
13 میلگرد ساده 32 آذر گستر سدید A1 شاخه 6 الی 12 متری ساده کیلوگرم 32 امروز ثابت 24,312
14 میلگرد ساده 34 آذر گستر سدید A1 شاخه 6 الی 12 متری ساده کیلوگرم 34 امروز ثابت 23,853
15 میلگرد ساده 36 آذر گستر سدید A1 شاخه 6 الی 12 متری ساده کیلوگرم 36 امروز ثابت 23,853
16 میلگرد ساده 38 آذر گستر سدید A1 شاخه 6 الی 12 متری ساده کیلوگرم 38 امروز ثابت 23,853
17 میلگرد ساده 40 آذر گستر سدید A1 شاخه 6 الی 12 متری ساده کیلوگرم 40 امروز ثابت 23,853
18 میلگرد ساده 42 آذر گستر سدید A1 شاخه 6 الی 12 متری ساده کیلوگرم 42 امروز ثابت 23,853
19 میلگرد ساده 45 آذر گستر سدید A1 شاخه 6 الی 12 متری ساده کیلوگرم 45 امروز ثابت 23,853
20 میلگرد ساده 48 آذر گستر سدید A1 شاخه 6 الی 12 متری ساده کیلوگرم 48 امروز ثابت 23,853
21 میلگرد ساده 50 آذر گستر سدید A1 شاخه 6 الی 12 متری ساده کیلوگرم 50 امروز ثابت 23,853
22 میلگرد ساده 52 آذر گستر سدید A1 شاخه 6 الی 12 متری ساده کیلوگرم 52 امروز ثابت 23,853