قیمت میلگرد ساده آذر گستر سدید

قیمت امروز میلگرد ساده آذر گستر سدید به تاریخ ۱۴۰۳/۴/۲۳ به روزرسانی شد.

قیمت میلگرد ساده آذر گستر سدید با توجه به نوع آن ، می تواند از اهمیت ویژه ای در بازار برخوردار باشد، از این رو کارشناسان آهن ملل قیمت میلگرد ساده آذر گستر سدید را به صورت روزانه و پس از استعلام از کارخانه به روز رسانی می کنند تا خریداران برای خرید میلگرد ساده آذر گستر سدید دچار مشکل نشوند. در زمان خرید حتما به قیمت هر گرید دقت نمایید.

آذر گستر سدید
قیمت میلگرد ساده آذر گستر سدید

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۳ ساعت ۱۲:۰۳:۰۰

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع میلگرد
آنالیز
حالت
نوع
واحد
سایز
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
میلگرد ساده 10 آذر گستر سدید
A1
شاخه 6 متری
ساده
کیلوگرم
10
امروز
تماس بگیرید
تماس بگیرید
2
میلگرد ساده 12 آذر گستر سدید
A1
شاخه 6 متری
ساده
کیلوگرم
12
امروز
تماس بگیرید
تماس بگیرید
3
میلگرد ساده 14 آذر گستر سدید
A1
شاخه 6 متری
ساده
کیلوگرم
14
۱۴۰۳/۴/۴
ثابت
23,636
4
میلگرد ساده 16 آذر گستر سدید
A1
شاخه 6 الی 12 متری
ساده
کیلوگرم
16
امروز
ثابت
27,273
5
میلگرد ساده 18 آذر گستر سدید
A1
شاخه 6 الی 12 متری
ساده
کیلوگرم
18
امروز
ثابت
27,273
6
میلگرد ساده 20 آذر گستر سدید
A1
شاخه 6 الی 12 متری
ساده
کیلوگرم
20
امروز
ثابت
27,273
7
میلگرد ساده 22 آذر گستر سدید
A1
شاخه 6 الی 12 متری
ساده
کیلوگرم
22
امروز
ثابت
27,273
8
میلگرد ساده 24 آذر گستر سدید
A1
شاخه 6 الی 12 متری
ساده
کیلوگرم
24
امروز
تماس بگیرید
تماس بگیرید
9
میلگرد ساده 25 آذر گستر سدید
A1
شاخه 6 الی 12 متری
ساده
کیلوگرم
25
امروز
ثابت
27,273
10
میلگرد ساده 26 آذر گستر سدید
A1
شاخه 6 الی 12 متری
ساده
کیلوگرم
26
امروز
ثابت
27,273
11
میلگرد ساده 28 آذر گستر سدید
A1
شاخه 6 الی 12 متری
ساده
کیلوگرم
28
امروز
ثابت
27,273
12
میلگرد ساده 30 آذر گستر سدید
A1
شاخه 6 الی 12 متری
ساده
کیلوگرم
30
امروز
ثابت
27,273
13
میلگرد ساده 32 آذر گستر سدید
A1
شاخه 6 الی 12 متری
ساده
کیلوگرم
32
امروز
ثابت
27,273
14
میلگرد ساده 34 آذر گستر سدید
A1
شاخه 6 الی 12 متری
ساده
کیلوگرم
34
امروز
ثابت
27,273
15
میلگرد ساده 36 آذر گستر سدید
A1
شاخه 6 الی 12 متری
ساده
کیلوگرم
36
امروز
ثابت
27,273
16
میلگرد ساده 38 آذر گستر سدید
A1
شاخه 6 الی 12 متری
ساده
کیلوگرم
38
امروز
ثابت
27,273
17
میلگرد ساده 40 آذر گستر سدید
A1
شاخه 6 الی 12 متری
ساده
کیلوگرم
40
امروز
ثابت
27,273
18
میلگرد ساده 42 آذر گستر سدید
A1
شاخه 6 الی 12 متری
ساده
کیلوگرم
42
امروز
ثابت
27,273
19
میلگرد ساده 45 آذر گستر سدید
A1
شاخه 6 الی 12 متری
ساده
کیلوگرم
45
امروز
ثابت
27,273
20
میلگرد ساده 48 آذر گستر سدید
A1
شاخه 6 الی 12 متری
ساده
کیلوگرم
48
امروز
ثابت
27,273
21
میلگرد ساده 50 آذر گستر سدید
A1
شاخه 6 الی 12 متری
ساده
کیلوگرم
50
امروز
ثابت
27,273
22
میلگرد ساده 52 آذر گستر سدید
A1
شاخه 6 الی 12 متری
ساده
کیلوگرم
52
امروز
ثابت
27,273