قیمت امروز لوله گازی به تاریخ ۱۴۰۲/۶/۳۰ از 3 کارخانه در جدول زیر به روزرسانی شد.

قیمت لوله گاز بر حسب نوع لوله که لوله گازی توکار و یا روکار است متفاوت می باشد. شما می توانید قیمت روز لوله گازی را به صورت آپدیت شده در جدول زیر مشاهده نماید. فقط به این نکته دقت داشته باشید بارگیری لوله گازی به صورت شاخه انجام می پذیرد.

فولاد سپاهان

قیمت لوله گازی روکار سپاهان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۶/۳۰ ساعت ۱۲:۱۶:۱۰

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف سایز لوله (inch) ضخامت (mm) طول شاخه (m) وزن هر بسته (kg) تعداد هر بسته واحد نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 لوله 1/2 گازی روکار سپاهان 2/5 تا 3 6 1250 169 شاخه امروز ثابت 36,110
2 لوله 3/4 گازی روکار سپاهان 2/5 تا 3 6 1250 127 شاخه امروز ثابت 36,110
3 لوله 1 گازی روکار سپاهان 2/5 تا 3 6 1250 91 شاخه امروز ثابت 36,110
4 لوله 1/4-1 گازی روکار سپاهان 2/5 تا 3 6 1250 61 شاخه امروز ثابت 36,110
5 لوله 1/2-1 گازی روکار سپاهان 2/5 تا 3 6 1250 61 شاخه امروز ثابت 36,110
6 لوله 2 گازی روکار سپاهان 2/5 تا 3 6 1250 37 شاخه امروز ثابت 36,110
7 لوله 1/2 گازی روکار سپاهان 2/3 تا 2/8 6 1250 169 شاخه امروز ثابت 36,606
8 لوله 3/4 گازی روکار سپاهان 2/3 تا 2/8 6 1250 127 شاخه امروز ثابت 36,606
9 لوله 1 گازی روکار سپاهان 2/3 تا 2/8 6 1250 91 شاخه امروز ثابت 36,606
10 لوله 1/4-1 گازی روکار سپاهان 2/3 تا 2/8 6 1250 61 شاخه امروز ثابت 36,606
11 لوله 1/2-1 گازی روکار سپاهان 2/3 تا 2/8 6 1250 37 شاخه امروز ثابت 36,606
فولاد سپاهان

قیمت لوله گازی توکار سپاهان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۶/۳۰ ساعت ۱۲:۱۶:۲۴

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف سایز لوله (inch) ضخامت (mm) طول شاخه (m) وزن هر بسته (kg) تعداد هر بسته واحد نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 لوله 1/2 گازی توکار (API) سپاهان 2/8 تا 4/4 6 1350 169 کیلوگرم امروز ثابت 36,239
2 لوله 3/4 گازی توکار (API) سپاهان 2/8 تا 4/4 6 1350 127 کیلوگرم امروز ثابت 36,239
3 لوله 1 گازی توکار (API) سپاهان 2/8 تا 4/4 6 1350 91 کیلوگرم امروز ثابت 36,239
4 لوله 1/4-1 گازی توکار (API) سپاهان 2/8 تا 4/4 6 1350 61 کیلوگرم امروز ثابت 36,239
5 لوله 1/2-1 گازی توکار (API) سپاهان 2/8 تا 4/4 6 1350 61 کیلوگرم امروز ثابت 36,239
6 لوله 2 گازی توکار (API) سپاهان 2/8 تا 4/4 6 1350 37 کیلوگرم امروز ثابت 36,239
7 لوله 1/2-2 گازی توکار (API) سپاهان 2/8 تا 4/4 6 1350 37 کیلوگرم امروز ثابت 36,239
8 لوله 3 گازی توکار (API) سپاهان 2/8 تا 4/4 6 1350 24 کیلوگرم امروز ثابت 36,239
9 لوله 4 گازی توکار (API) سپاهان 2/8 تا 4/4 6 1350 10 کیلوگرم امروز ثابت 36,239
فولاد گستر حداد (فولاد کچو)

قیمت لوله گاز کچو اصفهان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۶/۳۰ ساعت ۱۲:۱۵:۵۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نام محصول سایز لوله (inch) ضخامت (mm) طول شاخه (m) بارگیری نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 لوله گاز روکار خانگی 1/2 2.35 6 کارخانه اصفهان امروز ثابت 35,321
2 لوله گاز روکار خانگی 3/4 2.35 6 کارخانه اصفهان امروز ثابت 35,321
3 لوله گاز روکار خانگی 1 2.8 6 کارخانه اصفهان امروز ثابت 35,321
4 لوله گاز روکار خانگی 1-1/4 2.8 6 کارخانه اصفهان امروز ثابت 35,321
5 لوله گاز روکار خانگی 1/2 2.5 6 کارخانه اصفهان امروز ثابت 35,321
6 لوله گاز روکار خانگی 3/4 2.5 6 کارخانه اصفهان امروز ثابت 35,321
7 لوله گاز روکار خانگی 1 3 تا 4 6 کارخانه اصفهان امروز ثابت 34,862
8 لوله گاز روکار خانگی 1-1/4 3 تا 4 6 کارخانه اصفهان امروز ثابت 34,862
9 لوله گاز روکار خانگی 1-1/2 3 تا 4 6 کارخانه اصفهان امروز ثابت 34,862
10 لوله گاز روکار خانگی 2 3 تا 4 6 کارخانه اصفهان امروز ثابت 34,862
11 لوله گاز روکار خانگی 2-1/2 3 تا 4 6 کارخانه اصفهان امروز ثابت 34,862
12 لوله گاز روکار خانگی 3 3 تا 4 6 کارخانه اصفهان امروز ثابت 34,862
13 لوله گاز روکار خانگی 3-1/2 3 تا 4 6 کارخانه اصفهان امروز ثابت 34,862
14 لوله گاز روکار خانگی 4 3 تا 4 6 کارخانه اصفهان امروز ثابت 34,862
15 لوله گاز توکار API 1/2 2/6 تا 4/2 6 کارخانه اصفهان امروز ثابت 36,239
16 لوله گاز توکار API 3/4 2/6 تا 4/2 6 کارخانه اصفهان امروز ثابت 36,239
17 لوله گاز توکار API 1 2/6 تا 4/2 6 کارخانه اصفهان امروز ثابت 36,239
18 لوله گاز توکار API 1-1/4 2/6 تا 4/2 6 کارخانه اصفهان امروز ثابت 36,239
19 لوله گاز توکار API 1-1/2 2/6 تا 4/2 6 کارخانه اصفهان امروز ثابت 36,239
20 لوله گاز توکار API 2 2/6 تا 4/2 6 کارخانه اصفهان امروز ثابت 36,239
21 لوله گاز توکار API 2-1/2 2/6 تا 4/2 6 کارخانه اصفهان امروز ثابت 36,239
22 لوله گاز توکار API 3 2/6 تا 4/2 6 کارخانه اصفهان امروز ثابت 36,239
23 لوله گاز توکار API 3-1/2 2/6 تا 4/2 6 کارخانه اصفهان امروز ثابت 36,239
24 لوله گاز توکار API 4 2/6 تا 4/2 6 کارخانه اصفهان امروز ثابت 36,239