قیمت لوله گازی روکار سپاهان

قیمت لوله گازی توکار سپاهان

قیمت لوله گاز کچو اصفهان

قیمت امروز لوله گازی به تاریخ ۱۴۰۳/۴/۲۱ از 3 کارخانه در جدول زیر به روزرسانی شد.

قیمت لوله گاز بر حسب نوع لوله که لوله گازی توکار و یا روکار است متفاوت می باشد. شما می توانید قیمت روز لوله گازی را به صورت آپدیت شده در جدول زیر مشاهده نماید. فقط به این نکته دقت داشته باشید بارگیری لوله گازی به صورت شاخه انجام می پذیرد.

فولاد سپاهان

قیمت لوله گازی روکار سپاهان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۱ ساعت ۱۱:۰۳:۰۳

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
سایز لوله (inch)
ضخامت (mm)
طول شاخه (m)
وزن هر بسته (kg)
تعداد هر بسته
واحد
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
لوله گازی روکار - 1.2-2
2/5 تا 3
6
1250
169
شاخه
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
47,818
2
لوله گازی روکار - 1.2-2
2/5 تا 3
6
1250
127
شاخه
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
47,818
3
لوله گازی روکار - 1.2-2
2/5 تا 3
6
1250
91
شاخه
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
47,818
4
لوله گازی روکار - 1.2-2
2/5 تا 3
6
1250
61
شاخه
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
47,818
5
لوله گازی روکار - 1.2-2
2/5 تا 3
6
1250
61
شاخه
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
47,818
6
لوله گازی روکار - 1.2-2
2/5 تا 3
6
1250
37
شاخه
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
47,818
7
لوله گازی روکار - 1.2 - 1-1.2
2/3 تا 2/8
6
1250
169
شاخه
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
48,273
8
لوله گازی روکار - 1.2 - 1-1.2
2/3 تا 2/8
6
1250
127
شاخه
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
48,273
9
لوله گازی روکار - 1.2 - 1-1.2
2/3 تا 2/8
6
1250
91
شاخه
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
48,273
10
لوله گازی روکار - 1.2 - 1-1.2
2/3 تا 2/8
6
1250
61
شاخه
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
48,273
11
لوله گازی روکار - 1.2 - 1-1.2
2/3 تا 2/8
6
1250
37
شاخه
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
48,273
فولاد سپاهان

قیمت لوله گازی توکار سپاهان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۱ ساعت ۱۱:۰۳:۱۸

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
سایز لوله (inch)
ضخامت (mm)
طول شاخه (m)
وزن هر بسته (kg)
تعداد هر بسته
واحد
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
لوله گازی توکار - 1.2 - 4
2/8 تا 4/4
6
1350
169
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
50,364
2
لوله گازی توکار - 1.2 - 4
2/8 تا 4/4
6
1350
127
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
50,364
3
لوله گازی توکار - 1.2 - 4
2/8 تا 4/4
6
1350
91
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
50,364
4
لوله گازی توکار - 1.2 - 4
2/8 تا 4/4
6
1350
61
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
50,364
5
لوله گازی توکار - 1.2 - 4
2/8 تا 4/4
6
1350
61
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
50,364
6
لوله گازی توکار - 1.2 - 4
2/8 تا 4/4
6
1350
37
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
50,364
7
لوله گازی توکار - 1.2 - 4
2/8 تا 4/4
6
1350
37
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
50,364
8
لوله گازی توکار - 1.2 - 4
2/8 تا 4/4
6
1350
24
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
50,364
9
لوله گازی توکار - 1.2 - 4
2/8 تا 4/4
6
1350
10
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
50,364
فولاد گستر حداد (فولاد کچو)

قیمت لوله گاز کچو اصفهان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۱ ساعت ۱۱:۰۲:۵۳

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نام محصول
سایز لوله (inch)
ضخامت (mm)
طول شاخه (m)
بارگیری
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
لوله گاز کچو 1/2- 3/4 ضخامت 2.35
1/2
2.35
6
کارخانه اصفهان
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
46,000
2
لوله گاز کچو 1/2- 3/4 ضخامت 2.35
3/4
2.35
6
کارخانه اصفهان
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
46,000
3
لوله گاز کچو 1/1-1/4
1
2.8
6
کارخانه اصفهان
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
46,000
4
لوله گاز کچو 1/1-1/4
1-1/4
2.8
6
کارخانه اصفهان
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
46,000
5
لوله گاز کچو 1/2- 3/4 ضخامت 2.5
1/2
2.5
6
کارخانه اصفهان
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
45,545
6
لوله گاز کچو 1/2- 3/4 ضخامت 2.5
3/4
2.5
6
کارخانه اصفهان
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
45,545
7
لوله گاز کچو 1-4
1
3 تا 4
6
کارخانه اصفهان
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
45,545
8
لوله گاز کچو 1-4
1-1/4
3 تا 4
6
کارخانه اصفهان
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
45,545
9
لوله گاز کچو 1-4
1-1/2
3 تا 4
6
کارخانه اصفهان
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
45,545
10
لوله گاز کچو 1-4
2
3 تا 4
6
کارخانه اصفهان
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
45,545
11
لوله گاز کچو 1-4
2-1/2
3 تا 4
6
کارخانه اصفهان
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
45,545
12
لوله گاز کچو 1-4
3
3 تا 4
6
کارخانه اصفهان
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
45,545
13
لوله گاز کچو 1-4
3-1/2
3 تا 4
6
کارخانه اصفهان
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
45,545
14
لوله گاز کچو 1-4
4
3 تا 4
6
کارخانه اصفهان
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
45,545
15
لوله گاز کچو 1/2-4
1/2
2/6 تا 4/2
6
کارخانه اصفهان
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
46,909
16
لوله گاز کچو 1/2-4
3/4
2/6 تا 4/2
6
کارخانه اصفهان
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
46,909
17
لوله گاز کچو 1/2-4
1
2/6 تا 4/2
6
کارخانه اصفهان
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
46,909
18
لوله گاز کچو 1/2-4
1-1/4
2/6 تا 4/2
6
کارخانه اصفهان
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
46,909
19
لوله گاز کچو 1/2-4
1-1/2
2/6 تا 4/2
6
کارخانه اصفهان
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
46,909
20
لوله گاز کچو 1/2-4
2
2/6 تا 4/2
6
کارخانه اصفهان
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
46,909
21
لوله گاز کچو 1/2-4
2-1/2
2/6 تا 4/2
6
کارخانه اصفهان
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
46,909
22
لوله گاز کچو 1/2-4
3
2/6 تا 4/2
6
کارخانه اصفهان
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
46,909
23
لوله گاز کچو 1/2-4
3-1/2
2/6 تا 4/2
6
کارخانه اصفهان
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
46,909
24
لوله گاز کچو 1/2-4
4
2/6 تا 4/2
6
کارخانه اصفهان
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
46,909