قیمت لوله گازی روکار سپاهان

قیمت لوله گازی توکار سپاهان

قیمت لوله گاز کچو اصفهان

قیمت امروز لوله گازی به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ از 3 کارخانه در جدول زیر به روزرسانی شد.

قیمت لوله گاز بر حسب نوع لوله که لوله گازی توکار و یا روکار است متفاوت می باشد. شما می توانید قیمت روز لوله گازی را به صورت آپدیت شده در جدول زیر مشاهده نماید. فقط به این نکته دقت داشته باشید بارگیری لوله گازی به صورت شاخه انجام می پذیرد.

نکات کوچک اما طلایی خرید لوله گازی

فولاد سپاهان

قیمت لوله گازی روکار سپاهان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ساعت ۱۱:۴۹:۲۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف سایز لوله (inch) ضخامت (mm) طول شاخه (m) وزن هر بسته (kg) تعداد هر بسته واحد نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 لوله 1/2 گازی روکار سپاهان 2/5 تا 3 6 1250 169 شاخه ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ثابت 45,872
2 لوله 3/4 گازی روکار سپاهان 2/5 تا 3 6 1250 127 شاخه ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ثابت 45,872
3 لوله 1 گازی روکار سپاهان 2/5 تا 3 6 1250 91 شاخه ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ثابت 45,872
4 لوله 1/4-1 گازی روکار سپاهان 2/5 تا 3 6 1250 61 شاخه ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ثابت 45,872
5 لوله 1/2-1 گازی روکار سپاهان 2/5 تا 3 6 1250 61 شاخه ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ثابت 45,872
6 لوله 2 گازی روکار سپاهان 2/5 تا 3 6 1250 37 شاخه ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ثابت 45,872
7 لوله 1/2 گازی روکار سپاهان 2/3 تا 2/8 6 1250 169 شاخه ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ثابت 45,413
8 لوله 3/4 گازی روکار سپاهان 2/3 تا 2/8 6 1250 127 شاخه ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ثابت 45,413
9 لوله 1 گازی روکار سپاهان 2/3 تا 2/8 6 1250 91 شاخه ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ثابت 45,413
10 لوله 1/4-1 گازی روکار سپاهان 2/3 تا 2/8 6 1250 61 شاخه ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ثابت 45,413
11 لوله 1/2-1 گازی روکار سپاهان 2/3 تا 2/8 6 1250 37 شاخه ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ثابت 45,413
فولاد سپاهان

قیمت لوله گازی توکار سپاهان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ساعت ۱۱:۴۹:۱۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف سایز لوله (inch) ضخامت (mm) طول شاخه (m) وزن هر بسته (kg) تعداد هر بسته واحد نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 لوله 1/2 گازی توکار (API) سپاهان 2/8 تا 4/4 6 1350 169 کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ثابت 47,339
2 لوله 3/4 گازی توکار (API) سپاهان 2/8 تا 4/4 6 1350 127 کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ثابت 47,339
3 لوله 1 گازی توکار (API) سپاهان 2/8 تا 4/4 6 1350 91 کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ثابت 47,339
4 لوله 1/4-1 گازی توکار (API) سپاهان 2/8 تا 4/4 6 1350 61 کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ثابت 47,339
5 لوله 1/2-1 گازی توکار (API) سپاهان 2/8 تا 4/4 6 1350 61 کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ثابت 47,339
6 لوله 2 گازی توکار (API) سپاهان 2/8 تا 4/4 6 1350 37 کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ثابت 47,339
7 لوله 1/2-2 گازی توکار (API) سپاهان 2/8 تا 4/4 6 1350 37 کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ثابت 47,339
8 لوله 3 گازی توکار (API) سپاهان 2/8 تا 4/4 6 1350 24 کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ثابت 47,339
9 لوله 4 گازی توکار (API) سپاهان 2/8 تا 4/4 6 1350 10 کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ثابت 47,339
فولاد گستر حداد (فولاد کچو)

قیمت لوله گاز کچو اصفهان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ساعت ۱۱:۴۵:۵۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نام محصول سایز لوله (inch) ضخامت (mm) طول شاخه (m) بارگیری نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 لوله گاز روکار خانگی 1/2 2.35 6 کارخانه اصفهان ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ثابت 43,853
2 لوله گاز روکار خانگی 3/4 2.35 6 کارخانه اصفهان ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ثابت 43,853
3 لوله گاز روکار خانگی 1 2.8 6 کارخانه اصفهان ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ثابت 43,853
4 لوله گاز روکار خانگی 1-1/4 2.8 6 کارخانه اصفهان ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ثابت 43,853
5 لوله گاز روکار خانگی 1/2 2.5 6 کارخانه اصفهان ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ثابت 43,394
6 لوله گاز روکار خانگی 3/4 2.5 6 کارخانه اصفهان ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ثابت 43,394
7 لوله گاز روکار خانگی 1 3 تا 4 6 کارخانه اصفهان ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ثابت 43,394
8 لوله گاز روکار خانگی 1-1/4 3 تا 4 6 کارخانه اصفهان ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ثابت 43,394
9 لوله گاز روکار خانگی 1-1/2 3 تا 4 6 کارخانه اصفهان ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ثابت 43,394
10 لوله گاز روکار خانگی 2 3 تا 4 6 کارخانه اصفهان ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ثابت 43,394
11 لوله گاز روکار خانگی 2-1/2 3 تا 4 6 کارخانه اصفهان ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ثابت 43,394
12 لوله گاز روکار خانگی 3 3 تا 4 6 کارخانه اصفهان ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ثابت 43,394
13 لوله گاز روکار خانگی 3-1/2 3 تا 4 6 کارخانه اصفهان ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ثابت 43,394
14 لوله گاز روکار خانگی 4 3 تا 4 6 کارخانه اصفهان ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ثابت 43,394
15 لوله گاز توکار API 1/2 2/6 تا 4/2 6 کارخانه اصفهان ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ثابت 44,954
16 لوله گاز توکار API 3/4 2/6 تا 4/2 6 کارخانه اصفهان ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ثابت 44,954
17 لوله گاز توکار API 1 2/6 تا 4/2 6 کارخانه اصفهان ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ثابت 44,954
18 لوله گاز توکار API 1-1/4 2/6 تا 4/2 6 کارخانه اصفهان ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ثابت 44,954
19 لوله گاز توکار API 1-1/2 2/6 تا 4/2 6 کارخانه اصفهان ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ثابت 44,954
20 لوله گاز توکار API 2 2/6 تا 4/2 6 کارخانه اصفهان ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ثابت 44,954
21 لوله گاز توکار API 2-1/2 2/6 تا 4/2 6 کارخانه اصفهان ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ثابت 44,954
22 لوله گاز توکار API 3 2/6 تا 4/2 6 کارخانه اصفهان ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ثابت 44,954
23 لوله گاز توکار API 3-1/2 2/6 تا 4/2 6 کارخانه اصفهان ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ثابت 44,954
24 لوله گاز توکار API 4 2/6 تا 4/2 6 کارخانه اصفهان ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ثابت 44,954