فولاد سپاهان
قیمت لوله گازی روکار سپاهان

آخرین بروزرسانی: ۱۶ آذر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۲:۴۷

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف سایز لوله (inch) وزن ضخامت (mm) طول شاخه (m) وزن هر بسته (kg) تعداد هر بسته واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 لوله 1/2 گازی روکار (سبک) سپاهان 8 2.65 6 1270 169 کیلوگرم chart 25,596 25,596
2 لوله 3/4 گازی روکار (سبک) سپاهان 10 2.65 6 1220 127 کیلوگرم chart 25,596 25,596
3 لوله 1 گازی روکار (سبک) سپاهان 15 3.25 6 900 61 کیلوگرم chart 25,596 25,596
4 لوله 1/4-1 گازی روکار (سبک) سپاهان 19 3.25 6 1200 61 کیلوگرم chart 25,596 25,596
5 لوله 1/2-1 گازی روکار (سبک) سپاهان 22 3.25 6 1400 61 کیلوگرم chart 25,596 25,596
6 لوله 2 گازی روکار (سبک) سپاهان 31 3.65 6 1200 37 کیلوگرم chart 25,596 25,596
فولاد سپاهان
قیمت لوله گازی توکار سپاهان

آخرین بروزرسانی: ۱۶ آذر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۲:۴۷

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف سایز لوله (inch) وزن ضخامت (mm) طول شاخه (m) وزن هر بسته (kg) تعداد هر بسته واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 قیمت 1/2 لوله گازی توکار (API) سپاهان 8 2.8 6 1350 169 کیلوگرم chart 26,596 26,596
2 قیمت 3/4 لوله گازی توکار (API) سپاهان 10.5 2.9 6 1300 127 کیلوگرم chart 26,596 26,596
3 قیمت 1 لوله گازی توکار (API) سپاهان 15.5 3.4 6 950 61 کیلوگرم chart 26,596 26,596
4 قیمت 1/4-1 لوله گازی توکار (API) سپاهان 21 3.6 6 1300 61 کیلوگرم chart 26,596 26,596
5 قیمت 1/2-1 لوله گازی توکار (API) سپاهان 25 3.7 6 1550 61 کیلوگرم chart 26,596 26,596
6 قیمت 2 لوله گازی توکار (API) سپاهان 33 3.9 6 1550 37 کیلوگرم chart 26,596 26,596
فولاد گستر حداد (فولاد کچو)
قیمت لوله گاز کچو اصفهان

آخرین بروزرسانی: ۱۶ آذر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۲:۴۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نام محصول سایز لوله (inch) حالت ضخامت (mm) بارگیری نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 لوله گاز توکار 1 6 متری 3.4 کارخانه اصفهان chart 24,771 24,771
2 لوله گاز توکار 1/2 6 متری 2.8 کارخانه اصفهان chart 24,771 24,771
3 لوله گاز توکار 1-1/2 6 متری 3.7 کارخانه اصفهان chart 24,771 24,771
4 لوله گاز توکار 1-1/4 6 متری 3.6 کارخانه اصفهان chart 24,771 24,771
5 لوله گاز توکار 2 6 متری 3.9 کارخانه اصفهان chart 24,771 24,771
6 لوله گاز توکار 3/4 6 متری 2.9 کارخانه اصفهان chart 24,771 24,771
7 لوله گاز روکار 1-1/4 6 متری 3.25 کارخانه اصفهان chart 24,312 24,312
8 لوله گاز روکار 1 6 متری 3.25 کارخانه اصفهان chart 24,312 24,312
9 لوله گاز روکار 1/2 6 متری 2.65 کارخانه اصفهان chart 24,312 24,312
10 لوله گاز روکار 2 6 متری 3.65 کارخانه اصفهان chart 24,312 24,312
11 لوله گاز روکار 3/4 6 متری 2.65 کارخانه اصفهان chart 24,312 24,312
12 لوله گاز روکار 1-1/2 6 متری 3.25 کارخانه اصفهان chart 24,312 24,312