فولاد سپاهان
قیمت لوله گازی روکار سپاهان

آخرین بروزرسانی: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


ردیف سایز لوله (inch) وزن شاخه (kg) ضخامت (mm) طول شاخه (m) وزن هر بسته (kg) تعداد هر بسته واحد نمودار قیمت دیروز (تومان) قیمت امروز (تومان)
1 لوله 1/2 گازی روکار (سبک) سپاهان 8 2.65 6 1270 169 کیلوگرم chart 23,945 23,945
2 لوله 3/4 گازی روکار (سبک) سپاهان 10 2.65 6 1220 127 کیلوگرم chart 23,945 23,945
3 لوله 1 گازی روکار (سبک) سپاهان 15 3.25 6 900 61 کیلوگرم chart 23,945 23,945
4 لوله 1/4-1 گازی روکار (سبک) سپاهان 19 3.25 6 1200 61 کیلوگرم chart 23,945 23,945
5 لوله 1/2-1 گازی روکار (سبک) سپاهان 22 3.25 6 1400 61 کیلوگرم chart 23,945 23,945
6 لوله 2 گازی روکار (سبک) سپاهان 31 3.65 6 1200 37 کیلوگرم chart 23,945 23,945
فولاد سپاهان
قیمت لوله گازی توکار سپاهان

آخرین بروزرسانی: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


ردیف سایز لوله (inch) وزن شاخه (kg) ضخامت (mm) طول شاخه (m) وزن هر بسته (kg) تعداد هر بسته واحد نمودار قیمت دیروز (تومان) قیمت امروز (تومان)
1 قیمت 1/2 لوله گازی توکار (API) سپاهان 8 2.8 6 1350 169 کیلوگرم chart 24,954 24,954
2 قیمت 3/4 لوله گازی توکار (API) سپاهان 10.5 2.9 6 1300 127 کیلوگرم chart 24,954 24,954
3 قیمت 1 لوله گازی توکار (API) سپاهان 15.5 3.4 6 950 61 کیلوگرم chart 24,954 24,954
4 قیمت 1/4-1 لوله گازی توکار (API) سپاهان 21 3.6 6 1300 61 کیلوگرم chart 24,954 24,954
5 قیمت 1/2-1 لوله گازی توکار (API) سپاهان 25 3.7 6 1550 61 کیلوگرم chart 24,954 24,954
6 قیمت 2 لوله گازی توکار (API) سپاهان 33 3.9 6 1550 37 کیلوگرم chart 24,954 24,954
فولاد گستر حداد (فولاد کچو)
قیمت لوله گاز کچو اصفهان

آخرین بروزرسانی: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


ردیف نام محصول سایز لوله (inch) حالت ضخامت (mm) بارگیری نمودار قیمت دیروز (تومان) قیمت امروز (تومان)
1 لوله گاز توکار 1 6 متری 3.4 کارخانه اصفهان chart 23,349 23,349
2 لوله گاز توکار 1/2 6 متری 2.8 کارخانه اصفهان chart 23,349 23,349
3 لوله گاز توکار 1-1/2 6 متری 3.7 کارخانه اصفهان chart 23,349 23,349
4 لوله گاز توکار 1-1/4 6 متری 3.6 کارخانه اصفهان chart 23,349 23,349
5 لوله گاز توکار 2 6 متری 3.9 کارخانه اصفهان chart 23,349 23,349
6 لوله گاز توکار 3/4 6 متری 2.9 کارخانه اصفهان chart 23,349 23,349
7 لوله گاز روکار 1-1/4 6 متری 3.25 کارخانه اصفهان chart 22,890 22,890
8 لوله گاز روکار 1 6 متری 3.25 کارخانه اصفهان chart 22,890 22,890
9 لوله گاز روکار 1/2 6 متری 2.65 کارخانه اصفهان chart 22,890 22,890
10 لوله گاز روکار 2 6 متری 3.65 کارخانه اصفهان chart 22,890 22,890
11 لوله گاز روکار 3/4 6 متری 2.65 کارخانه اصفهان chart 22,890 22,890
12 لوله گاز روکار 1-1/2 6 متری 3.25 کارخانه اصفهان chart 22,890 22,890