فولاد گستر حداد (فولاد کچو)
قیمت لوله گاز کچو اصفهان

آخرین بروزرسانی: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


ردیف نام محصول سایز لوله (inch) حالت ضخامت (mm) بارگیری نمودار قیمت دیروز (تومان) قیمت امروز (تومان)
1 لوله گاز توکار 1 6 متری 3.4 کارخانه اصفهان chart 23,349 23,349
2 لوله گاز توکار 1/2 6 متری 2.8 کارخانه اصفهان chart 23,349 23,349
3 لوله گاز توکار 1-1/2 6 متری 3.7 کارخانه اصفهان chart 23,349 23,349
4 لوله گاز توکار 1-1/4 6 متری 3.6 کارخانه اصفهان chart 23,349 23,349
5 لوله گاز توکار 2 6 متری 3.9 کارخانه اصفهان chart 23,349 23,349
6 لوله گاز توکار 3/4 6 متری 2.9 کارخانه اصفهان chart 23,349 23,349
7 لوله گاز روکار 1-1/4 6 متری 3.25 کارخانه اصفهان chart 22,890 22,890
8 لوله گاز روکار 1 6 متری 3.25 کارخانه اصفهان chart 22,890 22,890
9 لوله گاز روکار 1/2 6 متری 2.65 کارخانه اصفهان chart 22,890 22,890
10 لوله گاز روکار 2 6 متری 3.65 کارخانه اصفهان chart 22,890 22,890
11 لوله گاز روکار 3/4 6 متری 2.65 کارخانه اصفهان chart 22,890 22,890
12 لوله گاز روکار 1-1/2 6 متری 3.25 کارخانه اصفهان chart 22,890 22,890