قیمت امروز لوله گاز کچو اصفهان به تاریخ ۱۴۰۲/۹/۱۲ به روزرسانی شد.

قیمت لوله گاز کچو اصفهان همواره به صورت روزانه و با بهترین نرخ در جدول زیر به روز رسانی می گردد. شما می توانید هر روز پس از ارائه قیمت ها، با کارشناسان فروش لوله تماس بگیرید و پس از دریافت مشاوره، خرید لوله گاز کچو اصفهان را نهایی کنید تا فاکتور برای شما صادر گردد. دقت داشته باشید حتما گزینه «ارزش افزوده» فعال باشد.

فولاد گستر حداد (فولاد کچو)
قیمت لوله گاز کچو اصفهان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۲ ساعت ۱۱:۲۴:۱۴

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نام محصول سایز لوله (inch) ضخامت (mm) طول شاخه (m) بارگیری نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 لوله گاز روکار خانگی 1/2 2.35 6 کارخانه اصفهان ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 35,321
2 لوله گاز روکار خانگی 3/4 2.35 6 کارخانه اصفهان ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 35,321
3 لوله گاز روکار خانگی 1 2.8 6 کارخانه اصفهان ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 35,321
4 لوله گاز روکار خانگی 1-1/4 2.8 6 کارخانه اصفهان ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 35,321
5 لوله گاز روکار خانگی 1/2 2.5 6 کارخانه اصفهان ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 35,321
6 لوله گاز روکار خانگی 3/4 2.5 6 کارخانه اصفهان ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 35,321
7 لوله گاز روکار خانگی 1 3 تا 4 6 کارخانه اصفهان ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 34,862
8 لوله گاز روکار خانگی 1-1/4 3 تا 4 6 کارخانه اصفهان ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 34,862
9 لوله گاز روکار خانگی 1-1/2 3 تا 4 6 کارخانه اصفهان ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 34,862
10 لوله گاز روکار خانگی 2 3 تا 4 6 کارخانه اصفهان ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 34,862
11 لوله گاز روکار خانگی 2-1/2 3 تا 4 6 کارخانه اصفهان ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 34,862
12 لوله گاز روکار خانگی 3 3 تا 4 6 کارخانه اصفهان ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 34,862
13 لوله گاز روکار خانگی 3-1/2 3 تا 4 6 کارخانه اصفهان ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 34,862
14 لوله گاز روکار خانگی 4 3 تا 4 6 کارخانه اصفهان ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 34,862
15 لوله گاز توکار API 1/2 2/6 تا 4/2 6 کارخانه اصفهان ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 36,239
16 لوله گاز توکار API 3/4 2/6 تا 4/2 6 کارخانه اصفهان ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 36,239
17 لوله گاز توکار API 1 2/6 تا 4/2 6 کارخانه اصفهان ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 36,239
18 لوله گاز توکار API 1-1/4 2/6 تا 4/2 6 کارخانه اصفهان ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 36,239
19 لوله گاز توکار API 1-1/2 2/6 تا 4/2 6 کارخانه اصفهان ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 36,239
20 لوله گاز توکار API 2 2/6 تا 4/2 6 کارخانه اصفهان ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 36,239
21 لوله گاز توکار API 2-1/2 2/6 تا 4/2 6 کارخانه اصفهان ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 36,239
22 لوله گاز توکار API 3 2/6 تا 4/2 6 کارخانه اصفهان ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 36,239
23 لوله گاز توکار API 3-1/2 2/6 تا 4/2 6 کارخانه اصفهان ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 36,239
24 لوله گاز توکار API 4 2/6 تا 4/2 6 کارخانه اصفهان ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 36,239