دسترسی سریع

قیمت میلگرد 14 از هر برند را می توانید به صورت کاملا آنلاین و به روز در جدول های زیر مشاهده نمایید. تمامی قیمت ها، از کارخانه ها به صورت مستقیم استعلام شده اند و بدون احتساب ارزش افزوده هستند. از این رو برای مشاهده قیمت نهایی سایز 14، حتما گزینه «ارزش افزوده» را فعال نماید و برای خرید میلگرد 14 حتما با کارشناس فروش میلگرد آهن ملل در تماس باشید.

ذوب آهن اصفهان

قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶ ساعت ۱۴:۰۷:۳۰

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 14 ذوب آهن اصفهان شاخه آجدار A3 15 کیلوگرم کارخانه 14 24,404 24,495
2 میلگرد 14 ذوب آهن اصفهان شاخه آجدار A3 15 کیلوگرم انبار 14 24,404 24,495

طریقه تشخیص میلگرد کارخانه ذوب آهن اصفهان، علامت اختصاری حک شده (ESCO-CU) بر روی محصولات می باشد.

علامت اختصاری میلگرد ذوب آهن اصفهان

علامت اختصاری میلگرد کارخانه ها

راد همدان

قیمت میلگرد راد همدان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶ ساعت ۱۱:۱۴:۱۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 14 راد همدان شاخه آجدار A3 13.5 کیلوگرم کارخانه 14 25,821 25,821

طریقه تشخیص میلگرد فولاد راد همدان، علامت حک شده (RAD-CT و SRH-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد راد همدان

سیرجان حدید جنوب

قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶ ساعت ۱۱:۵۰:۵۰

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 14 سیرجان حدید شاخه آجدار A3 11.5 کیلوگرم کارخانه 14 25,688 25,780

طریقه تشخیص میلگردهای کارخانه سیرجان حدید جنوب، علامت حک شده (SIRJANH-CU) میباشد. علامت اختصاری  میلگرد سیرجان حدید جنوب

سیادن ابهر

قیمت میلگرد سیادن ابهر

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۴۲:۳۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 14 سیادن ابهر شاخه آجدار A3 14.5 کیلوگرم کارخانه 14 23,853 23,853
شاهرود

قیمت میلگرد شاهرود

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۴۲:۳۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 14 شاهرود شاخه آجدار A3 14.5 کیلوگرم کارخانه 14 25,229 25,229

طریقه تشخیص میلگرد فولاد شاهرود، علامت حک شده (SHS-TC) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد شاهرود

فولاد گلستان

قیمت میلگرد گلستان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶ ساعت ۱۰:۵۴:۰۷

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 14 گلستان شاخه آجدار A3 13.8 کیلوگرم کارخانه 14 عدم تولید عدم تولید
فولاد ظفر بناب

قیمت میلگرد ظفر بناب

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶ ساعت ۱۲:۳۹:۲۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 14 ظفر بناب شاخه آجدار A3 14 کیلوگرم کارخانه 14 25,367 25,642

طریقه تشخیص میلگرد فولاد ظفر بناب، علامت حک شده (ZN-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد ظفر بناب

فولاد اطلس گلستان

قیمت میلگرد فولاد اطلس گلستان(معراج سابق)

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۴۳:۳۴

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 14 البرز گلستان شاخه آجدار A3 15 کیلوگرم کارخانه 14 29,376 29,376
فولاد اردبیل

قیمت میلگرد اردبیل

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶ ساعت ۱۳:۰۵:۴۸

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 14 اردبیل شاخه آجدار A3 14.5 کیلوگرم کارخانه 14 تماس بگیرید تماس بگیرید
فولاد کیان کاشان

قیمت میلگرد فولاد کیان کاشان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶ ساعت ۱۱:۵۸:۲۳

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 14 کیان کاشان شاخه آجدار A2 13.5 کیلوگرم کارخانه 14 25,780 25,780
فولاد آذر امین

قیمت میلگرد آذر امین

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶ ساعت ۱۴:۲۰:۱۵

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 14 آذر فولاد امین شاخه آجدار A3 13.9 کیلوگرم کارخانه 14 24,312 24,771

طریقه تشخیص میلگرد مجتمع فولاد امین، علامت اختصاری (afa-CT) حک شده روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد آذر امین

فولاد شاهین بناب

قیمت میلگرد شاهین بناب

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶ ساعت ۱۲:۵۳:۴۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 14 شاهین بناب شاخه آجدار A3 14.12 کیلوگرم کارخانه 14 25,321 25,321

طریقه تشخیص میلگردهای کارخانه فولاد شاهین بناب، علامت حک شده (BS-CT) بر روی محصولات می باشد. علامت اختصاری  میلگرد شاهین بناب

فولاد هشترود

قیمت میلگرد هشترود

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 14 هشترود شاخه آجدار A3 12.8 کیلوگرم کارخانه 14 25,505 25,688

طریقه تشخیص میلگرد فولاد هشترود، علامت حک شده (FSD-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد هشترود

پرشین فولاد

قیمت میلگرد پرشین فولاد

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۴۳:۳۷

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 14 پرشین فولاد شاخه آجدار A3 14 کیلوگرم کارخانه 14 25,275 25,275

طریقه تشخیص میلگرد فولاد پرشین، علامت حک شده (PSG) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد پرشین فولاد

فولاد تیکمه داش

قیمت میلگرد تیکمه داش

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶ ساعت ۱۴:۱۶:۰۰

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 14 کاوه تیکمه داش شاخه آجدار A3 13 کیلوگرم کارخانه 14 24,404 24,908

طریقه تشخیص میلگرد فولاد کاوه تیکمه داش، علامت حک شده (SFK-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد تیکمه داش

فولاد درپاد تبریز

قیمت میلگرد درپاد تبریز

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶ ساعت ۱۴:۱۴:۰۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 14 درپاد تبریز شاخه آجدار A3 15 کیلوگرم کارخانه 14 27,064 27,064

طریقه تشخیص میلگرد فولاد درپاد تبریز، علامت حک شده (D) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد درپاد تبریز

فولاد میانه

قیمت میلگرد میانه

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 14 میانه شاخه آجدار A3 15 کیلوگرم کارخانه 14 24,312 24,037

طریقه تشخیص میلگرد کارخانه فولاد آذربایجان (میانه)، علامت حک شده (FF-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد میانه

کیان فولاد ابهر

قیمت میلگرد کیان فولاد ابهر

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶ ساعت ۱۴:۱۹:۰۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 14 کیان ابهر شاخه آجدار A3 14.5 کیلوگرم کارخانه 14 23,853 23,945
جهان فولاد سیرجان

قیمت میلگرد جهان فولاد سیرجان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶ ساعت ۱۴:۴۳:۲۳

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 14 جهان فولاد سیرجان شاخه آجدار A3 14.2 کیلوگرم کارخانه 14 24,128 24,037
فولاد آریا ذوب

قیمت میلگرد آریا ذوب

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶ ساعت ۱۰:۵۴:۱۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 14 آریا ذوب شاخه آجدار A3 14 کیلوگرم کارخانه 14 عدم تولید عدم تولید

طریقه تشخیص میلگرد فولاد آریا ذوب، علامت حک شده (ARIA-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد آریا ذوب

فولاد آناهیتا گیلان

قیمت میلگرد آناهیتا گیلان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶ ساعت ۱۲:۲۴:۲۴

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 14 آناهیتا گیلان شاخه آجدار A3 13.7 کیلوگرم کارخانه 14 25,688 25,688

طریقه تشخیص میلگرد فولاد آناهیتا گیلان، علامت حک شده (AG-JU) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد آناهیتا گیلان

فولاد ارگ تبریز

قیمت میلگرد ارگ تبریز

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶ ساعت ۱۳:۲۶:۲۴

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 14 ارگ تبریز شاخه آجدار A3 23.5 کیلوگرم کارخانه 14 23,991 23,991

طریقه تشخیص میلگرد کارخانه ارگ تبریز، علامت حک شده (FAT-CT) بر روی محصولات می باشد. علامت اختصاری  میلگرد ارگ تبریز

فولاد امیرکبیر خزر

قیمت میلگرد امیرکبیر خزر

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶ ساعت ۱۴:۴۴:۰۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 14 امیرکبیر خزر شاخه آجدار A3 13.5 کیلوگرم کارخانه 14 23,761 24,037

نحوه تشخیص میلگرد امیر کبیر خزر، علامت اختصاری (AKS-CT) حک شده بر روی میلگرد ها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد امیرکبیر خزر

فولاد صائب

قیمت میلگرد صائب

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 14 صائب تبریز شاخه آجدار A3 14.6 کیلوگرم کارخانه 14 24,404 24,862
فولاد بافق یزد

قیمت میلگرد بافق یزد

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶ ساعت ۱۴:۴۵:۵۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 14 بافق یزد شاخه آجدار A3 14.5 کیلوگرم کارخانه 14 24,633 24,908
2 میلگرد 14 بافق یزد شاخه آجدار A4 16 کیلوگرم کارخانه 14 تماس بگیرید تماس بگیرید

طریقه تشخیص میلگرد فولاد بافق یزد، علامت حک شده (BMISCO-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد بافق یزد

فولاد حسن رود

قیمت میلگرد حسن رود

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶ ساعت ۱۲:۳۶:۱۴

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 14 حسن رود شاخه آجدار A3 13.8 کیلوگرم کارخانه 14 24,954 24,954
فولاد خرمدشت تاکستان

قیمت میلگرد خرمدشت تاکستان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۴۶:۰۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 14 خرمدشت تاکستان شاخه آجدار A3 14 کیلوگرم کارخانه 14 23,945 23,945
فولاد روهینا جنوب دزفول

قیمت میلگرد روهینا جنوب دزفول

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶ ساعت ۱۳:۱۱:۱۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 14 روهینا جنوب دزفول شاخه آجدار A3 14.2 کیلوگرم کارخانه 14 25,046 25,046

طریقه تشخیص میلگرد فولاد روهینا جنوب، علامت حک شده (ROUHINA-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد روهینا جنوب دزفول

فولاد سرمد ابرکوه

قیمت میلگرد سرمد ابرکوه

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶ ساعت ۱۴:۰۰:۰۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 14 سرمد ابرکوه شاخه آجدار A3 14.6 کیلوگرم کارخانه 14 24,037 23,945

طریقه تشخیص میلگردهای کارخانه سرمد ابرکوه یزد، علامت حک شده (SAIS-CT) میباشد. علامت اختصاری  میلگرد سرمد ابرکوه

فولاد زاگرس

قیمت میلگرد زاگرس

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶ ساعت ۱۳:۵۹:۲۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 14 صبا فولاد زاگرس شاخه آجدار A3 15 کیلوگرم کارخانه 14 23,853 24,312

طریقه تشخیص میلگرد کارخانه صبا فولاد زاگرس، علامت حک شده (SFZ-CT) میباشد. علامت اختصاری  میلگرد زاگرس

فولاد فایکو

قیمت میلگرد فایکو

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۴۶:۱۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 14 فایکو شاخه آجدار A3 14.5 کیلوگرم کارخانه 14 24,404 24,404

نحوه تشخیص میلگرد کارخانه فولاد البرز ایرانیان (فایکو)، علامت حک شده (FAICO-TC) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد فایکو

فولاد بردسیر کرمان

قیمت میلگرد بردسیر کرمان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 14 بردسیر کرمان شاخه آجدار A3 14 کیلوگرم کارخانه 14 24,963 25,147

علامت شناسایی که بر روی میلگرد فولاد بردسیر کرمان می باشد، به شکل نامفهوم بر روی بدنه آج دار میلگرد به صورت یک خط کج حک شده است. علامت اختصاری  میلگرد بردسیر کرمان

آریان فولاد

قیمت میلگرد آریان فولاد

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶ ساعت ۱۳:۲۳:۴۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 14 آریان فولاد شاخه آجدار A3 13.8 کیلوگرم کارخانه 14 24,037 24,220

طریقه تشخیص میلگردهای کارخانه آریان فولاد، علامت حک شده (AS-JU و AS-CT) میباشد. علامت اختصاری  میلگرد آریان فولاد

عتیق آذر سهند

قیمت میلگرد عتیق آذر سهند (تاکستان)

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶ ساعت ۱۲:۱۲:۲۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 14 عتیق آذر سهند شاخه آجدار A3 14.52 کیلوگرم کارخانه 14 23,853 24,037
فولاد ایزدخواست جنوب

قیمت میلگرد ایزدخواست جنوب

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶ ساعت ۱۰:۵۳:۰۴

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 14 ایزدخواست جنوب شاخه آجدار A3 14.55 کیلوگرم کارخانه 14 تعطیلی کارخانه تعطیلی کارخانه
فولاد ایوان غرب

قیمت میلگرد ایوان غرب

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶ ساعت ۱۰:۵۳:۱۷

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 14 ایوان غرب شاخه آجدار A3 14.55 کیلوگرم کارخانه 14 تعطیلی کارخانه تعطیلی کارخانه

نحوه تشخیص میلگرد فولاد ایوان، علامت حک شده (ISCO-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد ایوان غرب

جهان فولاد غرب

قیمت میلگرد جهان فولاد غرب

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵:۵۵

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 14 جهان فولاد غرب شاخه آجدار A3 13 کیلوگرم کارخانه 14 24,312 24,312
فولاد خلیج فارس

قیمت میلگرد خلیج فارس

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶ ساعت ۱۴:۲۹:۰۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 14 آتیه خلیج فارس شاخه آجدار A3 14 کیلوگرم کارخانه 14 23,670 24,037
فولاد خراسان

قیمت میلگرد نیشابور

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 14 نیشابور شاخه آجدار A3 14.5 کیلوگرم کارخانه 14 24,954 25,046

طریقه تشخیص میلگرد فولاد خراسان، علامت حک شده (KSCCO-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد نیشابور

فولاد نیک صدرا توس

قیمت میلگرد نیک صدرا توس

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۴۷:۵۴

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 14 نیک صدرا توس شاخه آجدار A3 13.9 کیلوگرم کارخانه 14 22,890 22,890

طریقه تشخیص میلگرد فولاد نیک صدرای توس، علامت حک شده (NS-TC) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد نیک صدرا توس

فولاد کویر کاشان

قیمت میلگرد کویر کاشان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶ ساعت ۱۲:۳۲:۱۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 14 کویر کاشان شاخه آجدار A3 14.8 کیلوگرم کارخانه 14 25,872 25,872

طریقه تشخیص میلگرد فولاد کویر کاشان، علامت حک شده (KAVIR) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد کویر کاشان

فولاد احرامیان یزد

قیمت میلگرد احرامیان یزد

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶ ساعت ۱۳:۵۷:۳۴

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 14 یزد احرامیان شاخه آجدار A3 14.5 کیلوگرم کارخانه 14 24,128 24,128
2 میلگرد 14 یزد احرامیان شاخه آجدار A4 - کیلوگرم کارخانه 14 تماس بگیرید تماس بگیرید

طریقه تشخیص میلگرد فولاد نورد یزد، علامت حک شده (YRM-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد احرامیان یزد

فولاد شمس سپهر تهران

قیمت میلگرد شمس سپهر تهران

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶ ساعت ۱۰:۵۳:۱۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 14 شمس سپهر شاخه آجدار A3 14.55 کیلوگرم کارخانه 14 تعطیلی کارخانه تعطیلی کارخانه

طریقه تشخیص میلگرد فولادشمس سپهر، علامت حک شده (SSS-TC) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد شمس سپهر تهران

فولاد قزوین

قیمت میلگرد قزوین

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶ ساعت ۱۰:۵۳:۲۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 14 قزوین شاخه آجدار A3 14.55 کیلوگرم کارخانه 14 عدم تولید عدم تولید
فولاد نورد نوین ابهر

قیمت میلگرد نورد نوین ابهر

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶ ساعت ۱۰:۵۳:۴۷

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 14 نوین ابهر شاخه آجدار A3 14.55 کیلوگرم کارخانه 14 عدم تولید عدم تولید
فولاد هیربد زرندیه

قیمت میلگرد هیربد زرندیه

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶ ساعت ۱۳:۲۷:۲۴

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 14 هیربد زرندیه شاخه آجدار A3 14.55 کیلوگرم کارخانه 14 23,991 24,037

طریقه تشخیص میلگرد فولاد هیربد، علامت حک شده (HIRBOD-CT) بر روی میلگردها می باشد.

نورد کرمان

قیمت میلگرد نورد کرمان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶ ساعت ۱۳:۲۰:۴۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 14 کرمان شاخه آجدار A3 14.5 کیلوگرم کارخانه 14 24,037 24,037
افق ابهر

قیمت میلگرد کلاف افق ابهر

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶ ساعت ۱۲:۵۸:۳۵

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع کلاف آنالیز حالت بارگیری واحد سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد کلاف 14 RST34 کلاف(فوق کشش) کارخانه کیلوگرم 14 27,523 27,523

قیمت میلگرد ترانس

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۵۵:۵۸

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 14 ترانس 6 متری ترانس پولیش 7 کارخانه 14 کیلوگرم 27,523 27,523
فولاد قائم رازی

قیمت میلگرد قائم رازی

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶ ساعت ۱۴:۴۶:۵۸

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 14 قائم رازی شاخه آجدار A3 13.5 کیلوگرم کارخانه 14 24,220 24,037

کارخانه قائم عبارت GHAEMPRCO را بعنوان علامت اختصاری روی میلگردهای تولیدی این مجتمع فولادی درج می کند. علامت اختصاری  میلگرد قائم رازی

گروه ملی صنعتی فولاد ایران

قیمت میلگرد گروه ملی صنعتی فولاد ایران

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶ ساعت ۱۳:۱۲:۲۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 14 گروه ملی شاخه آجدار A3 14.55 کیلوگرم کارخانه 14 22,890 22,890
ذوب آهن اصفهان

قیمت میلگرد ساده A1 ذوب آهن

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶ ساعت ۱۰:۵۴:۲۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد آنالیز حالت نوع واحد سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد ساده 14 ذوب آهن اصفهان A1 شاخه 12 متری ساده کیلوگرم 14 عدم تولید عدم تولید
آذر گستر سدید

قیمت میلگرد ساده آذر گستر سدید

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶ ساعت ۱۲:۰۳:۰۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد آنالیز حالت نوع واحد سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد ساده 14 آذر گستر سدید A1 شاخه 6 متری ساده کیلوگرم 14 تماس بگیرید تماس بگیرید
آیین صنعت

قیمت میلگرد ساده آیین صنعت

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶ ساعت ۱۳:۰۷:۰۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد آنالیز حالت نوع واحد سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 14 آیین صنعت A1 شاخه 6 متری ساده کیلوگرم 14 26,422 26,422
فولاد کویر کاشان

قیمت میلگرد ساده کویر کاشان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۵۷:۱۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد آنالیز حالت نوع واحد سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد ساده 14 کویر کاشان A1 شاخه 12 متری ساده کیلوگرم 14 29,450 29,450
البرز غرب

قیمت میلگرد البرز غرب

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶ ساعت ۱۳:۵۵:۱۰

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 14 البرز غرب شاخه آجدار A3 14 کیلوگرم کارخانه 14 23,853 23,899
فولاد کویر کاشان

قیمت میلگرد کلاف کویر کاشان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۱۳:۳۴

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع کلاف آنالیز حالت بارگیری واحد سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 کلاف 14 کویر کاشان A3 کلاف (آجدار) کارخانه کیلوگرم 14 27,064 27,064
فولاد پارس سیستان

قیمت میلگرد فولاد پارس سیستان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶ ساعت ۱۳:۲۲:۴۵

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 14 فولاد پارس سیستان آجدار A3 14.2 کیلوگرم کارخانه 14 24,128 24,128

میلگرد 14 ؛ پرطرفدارترین سایز میلگرد 

در حالی که معمولاً میلگردهای با اندازه‌ کوچک برای پروژه‌ های ساختمانی در مقیاس کوچک‌ تر در نظر گرفته می‌شوند، میلگرد شماره ۱4 یکی از بزرگ‌ترین اندازه‌ های استاندارد میلگرد در رنج های پایین است که می تواند نقش بسزایی در سازه ها ایفا کند.  این میلگرد در دو حالت ساده و آجدار و به حالت شاخه و کلاف تولید و روانه بازار مصرف می گردد.  میلگرد 14 یکی از پرطرفدارترین سایز میلگرد ها است؛ چرا که این محصول دارای کیفیت بالایی است در نتیجه می توان از آن در پروژه های سنگین استفاده نمود. میلگرد 14 دارای وزن 11.14 کیلوگرم، قطر اسمی 43 میلیمتر، مساحت اسمی 1452 میلیمتر مربع و طول 12 متر می باشد. هر چه کیفیت محصول بهتر و بیشتر باشد، مشخصات یاد شده به جدول اشتال نزدیک تر است.

میلگرد سایز 14

 

ویژگی های میلگرد 14

میلگرد 14 بر اساس آنالیزهای A1، A2، A3 و A4 که از جمله آنالیزهای اختصاصی برای میلگرد است تولید می گردد. البته نوع دیگر از این میلگرد نیز بر اساس آنالیز ترانس پولیش تولید می شود که به آن میلگرد ترانس 14 می گویند.  از دیگر ویژگی های این میلگرد، استحکام بالای آن در کنار وزن کم است. از دیگر ویژگی های سایز 14 آج های موجود بر روی آن است که به صورت هفت و هشت می باشد.

سایز میلگرد وزن میلگرد طول شاخه قطر میلگرد
14 15 کیلوگرم 12 متر 14 میلیمتر

 

کاربردهای میلگرد سایز 14

به این ترتیب، میلگرد 14 عمدتاً برای کاربردهای ساختمانی سنگین، به ویژه برای ایجاد پایداری بیشتر برای سازه‌های بتنی بزرگ استفاده می‌ شود. از جمله کاربردهای میلگرد 14 عبارتند از:

 • ساخت ساختمان های بلند
 • ساخت سازه های پارکینگ
 •  ساخت پل ها
 •  ساخت اسکله ها
 • ساخت تاسیسات صنعتی

 

میلگرد 14 فشار وارده بر بتن را کاهش می دهد و به آن اجازه می دهد بارها را راحت تر تحمل کند. همچنین می تواند استحکام کششی ذاتی بتن را افزایش دهد. این میلگرد در کنار  وزن کمی که دارد، از استحکام بالایی برخوردار است، از این رو مهندسان از آن برای تقویت پی یا فونداسیون سازه استفاده می کنند.  از هر دو نوع ساده و آجدار این میلگرد به وفور استفاده می گردد.

 

 

کارخانه هایی که سایز 14، یکی از محصولات تولیدی آن هاست

میلگرد 14 را می توان یکی از پرکاربردترین سایز میلگرد در نظر گرفت. هر روز حجم بسیاری از این سایز میلگرد درخواست و به فروش می رسد.  بنابراین با توجه میزان درخواست بازار، کارخانه های تولیدکننده باید بتوانند پاسخگویی این حجم از نیاز بازار باشند. 

کارخانه تولیدکننده میلگرد 14

از این رو کارخانه هایی که سایز 14 را تولید می کنند زیاد هستند و لیست تمامی آن ها در زیر آمده است.

 • کارخانه ذوب آهن اصفهان
 • کارخانه راد همدان
 • کارخانه سیرجان حدید جنوب
 • کارخانه سیادن ابهر
 • کارخانه شاهرود
 • کارخانه گلستان
 • کارخانه ظفر بناب
 • کارخانه فولاد معراج البرز گلستان
 • کارخانه اردبیل
 • کارخانه فولاد کیان کاشان
 • کارخانه آذر امین
 • کارخانه شاهین بناب
 • کارخانه هشترود
 • کارخانه پرشین فولاد
 • کارخانه تیکمه داش
 • کارخانه درپاد تبریز
 • کارخانه میانه
 • کارخانه کیان فولاد ابهر
 • کارخانه جهان فولاد سیرجان
 • کارخانه آریا ذوب
 • کارخانه آناهیتا گیلان
 • کارخانه ارگ تبریز
 • کارخانه امیرکبیر خزر
 • کارخانه صائب
 • کارخانه بافق یزد
 • کارخانه حسن رود
 • کارخانه خرمدشت تاکستان
 • کارخانه روهینا جنوب دزفول
 • کارخانه سرمد ابرکوه
 • کارخانه زاگرس
 • کارخانه فایکو
 • بردسیر کرمان
 • کارخانه آریان فولاد
 • کارخانه عتیق آذر تاکستان
 • کارخانه ایزدخواست جنوب
 • کارخانه ایوان غرب
 • کارخانه جهان فولاد غرب
 • کارخانه خلیج فارس
 • کارخانه نیشابور
 • کارخانه نیک صدرا توس
 • کارخانه کویر کاشان
 • کارخانه احرامیان یزد
 • کارخانه شمس سپهر تهران
 • کارخانه قزوین
 • کارخانه نورد نوین ابهر
 • کارخانه هیربد زرندیه
 • کارخانه نورد کرمان
 • کارخانه قائم رازی
 • گروه ملی صنعتی فولاد ایران
 • کارخانه آذر گستر سدید
 • کارخانه آیین صنعت
 • کارخانه کویر کاشان
 • کارخانه البرز غرب

همچنین شما می توانید قیمت سایز 14 این کارخانه ها را در جداول بالا مشاهده نمایید.  لازم به ذکر است قیمت های درج شده، قیمت های استعلام شده از این کارخانه ها می باشند و به صورت روزانه آپدیت می شوند.

 

قیمت میلگرد 14 ؛ آنلاین و به روز 

در جدول های بالا، قیمت میلگرد 14 بر اساس کارخانه های تولیدکننده تفکیک شده اند و هر روز پس از اعلام کارخانه، به روز رسانی می گردند.  برخی از برندها به دلیل کیفیت محصولات تولیدی، دستگاه ها، مواد اولیه، استاندارد مورد استفاده، از استقبال بیشتری برخوردار هستند، از این رو ممکن است قیمت آن ها نیز بیشتر باشد. 

 

خرید سایز 14 همراه با دریافت فاکتور رسمی 

برای خرید میلگرد سایز 14 ابتدا می بایست به صورت روزانه قیمت ها را رصد کنید. از این رو شما می توانید در این صفحه قیمت تمام سایز 14 برای هر برند را به روز مشاهده کنید. کارشناسان آهن ملل هر روز پس از استعلام از کارخانه های تولیدکننده، قیمت ها را به روز می کنند.  

شما می توانید برای خرید سایز 14 با کارشناس فروش میلگرد در تماس باشید و پس از ارائه حجم و برند مورد نیاز خود، پیش فاکتور دریافت کنید تا ادامه روند بر اساس تاییدیه شما ادامه یابد. در نهایت فاکتور رسمی برای شما صادر می گردد.

 

نمایش بیشتر +

سوالات متداول


وزن میلگرد 14 بسته به کارخانه تولید کننده و استاندارد مورد استفاده، متغیر خواهد بود.


میلگرد 14 بر اساس آنالیز های A1، A2 ، A3 و A4 تولید می گردد.