دسترسی سریع

قیمت نبشی در بازار اصفهان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶ ساعت ۱۴:۵۵:۰۸

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع نبشی ضخامت (mm) طول (m) واحد بارگیری نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 نبشی سایز 3 2.5 6 کیلوگرم انبار آهن ملل 26,881 27,064
2 نبشی سایز 4 2 6 کیلوگرم انبار آهن ملل 26,422 26,606
3 نبشی سایز 4 3 6 کیلوگرم انبار آهن ملل 26,422 26,606
4 نبشی سایز 4 4 6 کیلوگرم انبار آهن ملل 25,138 25,321
5 نبشی سایز 5 3 6 کیلوگرم انبار آهن ملل 25,138 25,321
6 نبشی سایز 5 4 6 کیلوگرم انبار آهن ملل 25,138 25,321
7 نبشی سایز 5 5 6 کیلوگرم انبار آهن ملل 25,138 25,321
8 نبشی سایز 6 5 6 کیلوگرم انبار آهن ملل 25,138 25,321
9 نبشی سایز 6 6 6 کیلوگرم انبار آهن ملل 25,138 25,321
10 نبشی سایز 7 7 6 کیلوگرم انبار آهن ملل 26,239 26,422
11 نبشی سایز 8 8 6 کیلوگرم انبار آهن ملل 24,862 25,046
12 نبشی سایز 10 10 6 کیلوگرم انبار آهن ملل 24,771 24,954
13 نبشی سایز 12 12 6 کیلوگرم انبار آهن ملل 26,330 26,514
14 نبشی سایز 15 15 12 کیلوگرم انبار آهن ملل 37,890 38,073
آریان فولاد

قیمت نبشی آریان فولاد

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶ ساعت ۱۳:۲۴:۳۷

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع نبشی ضخامت (mm) طول (m) وزن کارخانه واحد بارگیری نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 نبشی 40*40 3 6 11 آریان فولاد کیلوگرم کارخانه 25,596 25,780
2 نبشی 40*40 4 6 15 آریان فولاد کیلوگرم کارخانه 24,587 24,771
3 نبشی 50*50 4 6 18 آریان فولاد کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید
4 نبشی 50*50 5 6 23 آریان فولاد کیلوگرم کارخانه 24,587 24,771
5 نبشی 60*60 5 6 27 آریان فولاد کیلوگرم کارخانه 24,587 24,771
6 نبشی 60*60 6 6 33 آریان فولاد کیلوگرم کارخانه 24,587 24,771
7 نبشی 70*70 5 6 32 آریان فولاد کیلوگرم کارخانه 24,587 24,771
8 نبشی 70*70 7 6 44 آریان فولاد کیلوگرم کارخانه 24,587 24,771
9 نبشی 80*80 8 6 58 آریان فولاد کیلوگرم کارخانه 24,587 24,771
10 نبشی 100*100 10 6 88 آریان فولاد کیلوگرم کارخانه 25,321 25,505
11 نبشی 120*120 12 6 128 آریان فولاد کیلوگرم کارخانه 25,321 25,505
فولاد سپهر ایرانیان

قیمت نبشی سپهر ایرانیان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶ ساعت ۱۴:۴۲:۰۸

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع نبشی ضخامت (mm) طول (m) وزن واحد کارخانه بارگیری نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 نبشی 25*25 3 6 6.3 کیلوگرم سپهر ایرانیان درب کارخانه 26,972 27,339
2 نبشی 30*30 2 6 6.2 کیلوگرم سپهر ایرانیان درب کارخانه 27,431 26,881
3 نبشی 30*30 2.5 6 7 کیلوگرم سپهر ایرانیان درب کارخانه 26,972 26,422
4 نبشی 30*30 3 6 8 کیلوگرم سپهر ایرانیان درب کارخانه 26,514 26,422
5 نبشی 40*40 2 6 8.5 کیلوگرم سپهر ایرانیان درب کارخانه 26,147 26,330
6 نبشی 40*40 2.5 6 9.5 کیلوگرم سپهر ایرانیان درب کارخانه 25,872 26,055
7 نبشی 40*40 3 6 10.5 کیلوگرم سپهر ایرانیان درب کارخانه 25,688 25,872
8 نبشی 40*40 4 6 14 کیلوگرم سپهر ایرانیان درب کارخانه 25,596 25,780
9 نبشی 50*50 3 6 15 کیلوگرم سپهر ایرانیان درب کارخانه 26,514 26,606
10 نبشی 50*50 4 6 19 کیلوگرم سپهر ایرانیان درب کارخانه 25,596 25,872
11 نبشی 50*50 5 6 22 کیلوگرم سپهر ایرانیان درب کارخانه 25,596 25,872
12 نبشی 60*60 4 6 23 کیلوگرم سپهر ایرانیان درب کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید
13 نبشی 60*60 5 6 27 کیلوگرم سپهر ایرانیان درب کارخانه 25,596 25,872
14 نبشی 60*60 6 6 32 کیلوگرم سپهر ایرانیان درب کارخانه 25,596 25,872
15 نبشی 80*80 7 6 52 کیلوگرم سپهر ایرانیان درب کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید
16 نبشی 80*80 8 6 58 کیلوگرم سپهر ایرانیان درب کارخانه 25,596 25,872
17 نبشی 100*100 10 6 90 کیلوگرم سپهر ایرانیان درب کارخانه 25,229 25,413
18 نبشی 120*120 12 6 125 کیلوگرم سپهر ایرانیان درب کارخانه 26,606 26,606
فولاد ناب تبریز

قیمت نبشی ناب تبریز

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶ ساعت ۱۱:۵۷:۵۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع نبشی ضخامت (mm) طول (m) کارخانه واحد بارگیری نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 نبشی 30*30 3 6 ناب تبریز کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید تماس بگیرید
2 نبشی 40*40 2.5 6 ناب تبریز کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید تماس بگیرید
3 نبشی 40*40 3 6 ناب تبریز کیلوگرم کارخانه تبریز 25,367 25,367
4 نبشی 40*40 4 6 ناب تبریز کیلوگرم کارخانه تبریز 24,862 24,862
5 نبشی 45*45 3 6 ناب تبریز کیلوگرم کارخانه تبریز 26,147 26,147
6 نبشی 45*45 4 6 ناب تبریز کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید تماس بگیرید
7 نبشی 45*45 5 6 ناب تبریز کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید تماس بگیرید
8 نبشی 45*45 5 12 ناب تبریز کیلوگرم کارخانه تبریز 26,514 26,514
9 نبشی 50*50 3 6 ناب تبریز کیلوگرم کارخانه تبریز 25,138 25,046
10 نبشی 50*50 3 12 ناب تبریز کیلوگرم کارخانه تبریز 25,321 25,321
11 نبشی 50*50 4 6 ناب تبریز کیلوگرم کارخانه تبریز 24,954 24,954
12 نبشی 50*50 4 12 ناب تبریز کیلوگرم کارخانه تبریز 25,321 25,321
13 نبشی 50*50 5 6 ناب تبریز کیلوگرم کارخانه تبریز 24,862 24,862
14 نبشی 50*50 5 12 ناب تبریز کیلوگرم کارخانه تبریز 25,138 25,138
15 نبشی 50*50 6 6 ناب تبریز کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید تماس بگیرید
16 نبشی 50*50 6 12 ناب تبریز کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید تماس بگیرید
17 نبشی 60*60 3 6 ناب تبریز کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید تماس بگیرید
18 نبشی 60*60 4 6 ناب تبریز کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید تماس بگیرید
19 نبشی 60*60 4 12 ناب تبریز کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید تماس بگیرید
20 نبشی 60*60 5 6 ناب تبریز کیلوگرم کارخانه تبریز 24,954 24,954
21 نبشی 60*60 6 6 ناب تبریز کیلوگرم کارخانه تبریز 24,862 24,862
22 نبشی 60*60 6 12 ناب تبریز کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید تماس بگیرید
23 نبشی 70*70 5 6 ناب تبریز کیلوگرم کارخانه تبریز 24,954 24,954
24 نبشی 70*70 6 6 ناب تبریز کیلوگرم کارخانه تبریز 24,954 24,954
25 نبشی 70*70 7 6 ناب تبریز کیلوگرم کارخانه تبریز 24,862 24,862
26 نبشی 70*70 7 12 ناب تبریز کیلوگرم کارخانه تبریز 25,138 25,138
27 نبشی 75*75 5 6 ناب تبریز کیلوگرم کارخانه تبریز 26,147 26,147
28 نبشی 75*75 5 12 ناب تبریز کیلوگرم کارخانه تبریز 26,422 26,422
29 نبشی 80*80 6 6 ناب تبریز کیلوگرم کارخانه تبریز 25,138 25,138
30 نبشی 80*80 6 12 ناب تبریز کیلوگرم کارخانه تبریز 25,596 25,596
31 نبشی 80*80 7 6 ناب تبریز کیلوگرم کارخانه تبریز 25,046 25,046
32 نبشی 80*80 7 12 ناب تبریز کیلوگرم کارخانه تبریز 25,413 25,413
33 نبشی 80*80 8 6 ناب تبریز کیلوگرم کارخانه تبریز 24,954 24,954
34 نبشی 80*80 8 12 ناب تبریز کیلوگرم کارخانه تبریز 25,413 25,413
35 نبشی 100*100 7 6 ناب تبریز کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید تماس بگیرید
36 نبشی 100*100 7 12 ناب تبریز کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید تماس بگیرید
37 نبشی 100*100 8 6 ناب تبریز کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید تماس بگیرید
38 نبشی 100*100 8 12 ناب تبریز کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید تماس بگیرید
39 نبشی 100*100 10 6 ناب تبریز کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید تماس بگیرید
فولاد جاوید بناب

قیمت نبشی فولاد جاوید بناب

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶ ساعت ۱۴:۱۴:۳۷

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع نبشی ضخامت (mm) طول (m) کارخانه واحد بارگیری نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 نبشی 40*30 سبک جاوید بناب 3 6 جاوید بناب کیلوگرم کارخانه 26,789 26,789
2 نبشی 40*30 جاوید بناب 3 6 جاوید بناب کیلوگرم کارخانه 25,688 25,688
3 نبشی 40*40 سبک جاوید بناب 4 6 جاوید بناب کیلوگرم کارخانه 25,229 25,229
4 نبشی 40*40 جاوید بناب 4 6 جاوید بناب کیلوگرم کارخانه 25,229 25,229
5 نبشی 50*30 سبک جاوید بناب 3 6 جاوید بناب کیلوگرم کارخانه 27,064 27,064
6 نبشی 50*30 جاوید بناب 3 6 جاوید بناب کیلوگرم کارخانه 25,688 25,688
7 نبشی 50*40 سبک جاوید بناب 4 6 جاوید بناب کیلوگرم کارخانه 25,413 25,413
8 نبشی 50*40 جاوید بناب 4 6 جاوید بناب کیلوگرم کارخانه 25,413 25,413
9 نبشی 50*50 سبک جاوید بناب 5 6 جاوید بناب کیلوگرم کارخانه 25,229 25,229
10 نبشی 50*50 جاوید بناب 5 6 جاوید بناب کیلوگرم کارخانه 25,229 25,229
11 نبشی 60*30 جاوید بناب 3 6 جاوید بناب کیلوگرم کارخانه 27,064 27,064
12 نبشی 60*40 جاوید بناب 4 6 جاوید بناب کیلوگرم کارخانه 25,505 25,505
13 نبشی 60*50 جاوید بناب 4 6 جاوید بناب کیلوگرم کارخانه 25,229 25,229
فولاد نستا

قیمت نبشی نستا

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶ ساعت ۱۱:۵۵:۳۷

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع نبشی ضخامت (mm) طول (m) وزن واحد کارخانه بارگیری نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 نبشی 2.5 2.5 6 6.2 کیلوگرم نستا کارخانه 26,606 26,606
2 نبشی 3 2.5 6 6.5 کیلوگرم نستا کارخانه 26,147 26,147
3 نبشی 3 2.5 6 7 کیلوگرم نستا کارخانه 25,688 25,688
4 نبشی 4 2 6 زیر 8 کیلوگرم نستا کارخانه 26,606 26,606
5 نبشی 4 2 6 8.5 کیلوگرم نستا کارخانه 26,147 26,147
6 نبشی 4 2 6 9 کیلوگرم نستا کارخانه 25,963 25,963
7 نبشی 4 3.5 6 9.7 کیلوگرم نستا کارخانه 25,688 25,688
8 نبشی 4 3 6 10.5 کیلوگرم نستا کارخانه 25,688 25,688
9 نبشی 5 3 6 13 کیلوگرم نستا کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید
10 نبشی 5 4 6 19 کیلوگرم نستا کارخانه 25,688 25,688
11 نبشی 8 8 6 58 کیلوگرم نستا کارخانه 25,688 25,688
12 نبشی 10 10 6 88 کیلوگرم نستا کارخانه 25,688 25,688
فولاد منظومه

قیمت نبشی منظومه

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع نبشی ضخامت (mm) طول (m) کارخانه واحد بارگیری نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 نبشی 50*50 4 6 منظومه کیلوگرم کارخانه اصفهان 24,587 24,771
2 نبشی 50*50 5 6 منظومه کیلوگرم کارخانه اصفهان 24,587 24,771
3 نبشی 60*60 6 6 منظومه کیلوگرم کارخانه اصفهان 24,587 24,771
4 نبشی 80*80 8 6 منظومه کیلوگرم کارخانه اصفهان تماس بگیرید تماس بگیرید
فولاد نصر آذربایجان

قیمت نبشی نصر آذربایجان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶ ساعت ۱۲:۲۱:۵۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع نبشی ضخامت (mm) طول (m) کارخانه وزن واحد بارگیری نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 نبشی 60*60 6 6 نصر آذربایجان 33 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید
2 نبشی 60*60 5 6 نصر آذربایجان 28 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید
3 نبشی 60*60 4 6 نصر آذربایجان 22 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید
4 نبشی 70*70 7 6 نصر آذربایجان 44 کیلوگرم کارخانه 24,954 24,954
5 نبشی 70*70 6 6 نصر آذربایجان 37 کیلوگرم کارخانه 25,138 25,138
6 نبشی 70*70 5 6 نصر آذربایجان 31 کیلوگرم کارخانه 25,229 25,229
7 نبشی 70*70 4 6 نصر آذربایجان 25 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید
8 نبشی 80*80 8 6 نصر آذربایجان 58 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید
9 نبشی 80*80 7 6 نصر آذربایجان 50 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید
10 نبشی 80*80 6 6 نصر آذربایجان 43 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید
11 نبشی 100*100 10 6 نصر آذربایجان 90 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید
12 نبشی 100*100 8 6 نصر آذربایجان 72 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید
13 نبشی 100*100 6 6 نصر آذربایجان 55 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید
14 نبشی 60*60 6 12 نصر آذربایجان 66 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید
15 نبشی 60*60 5 12 نصر آذربایجان 56 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید
16 نبشی 60*60 4 12 نصر آذربایجان 44 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید
17 نبشی 70*70 7 12 نصر آذربایجان 88 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید
18 نبشی 70*70 6 12 نصر آذربایجان 74 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید
19 نبشی 70*70 5 12 نصر آذربایجان 62 کیلوگرم کارخانه 19,725 19,725
20 نبشی 70*70 4 12 نصر آذربایجان 50 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید
21 نبشی 80*80 8 12 نصر آذربایجان 116 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید
22 نبشی 80*80 7 12 نصر آذربایجان 100 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید
23 نبشی 80*80 6 12 نصر آذربایجان 86 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید
24 نبشی 100*100 10 12 نصر آذربایجان 180 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید
25 نبشی 100*100 8 12 نصر آذربایجان 144 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید
26 نبشی 100*100 6 12 نصر آذربایجان 110 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید
ذوب آهن ماهان

قیمت نبشی ماهان ذوب

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶ ساعت ۱۲:۱۹:۴۳

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع نبشی ضخامت (mm) طول (m) کارخانه واحد بارگیری نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 نبشی 50*50 4 6 ماهان ذوب کیلوگرم کارخانه 24,771 24,771
2 نبشی 80*80 8 6 ماهان ذوب کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید
3 نبشی 100*100 10 6 ماهان ذوب کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید
فولاد شکفته

قیمت نبشی شکفته

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۴۱:۱۵

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع نبشی ضخامت (mm) طول (m) وزن واحد کارخانه بارگیری نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 نبشی 30*30 2.5 6 6.7 کیلوگرم شکفته کارخانه مشهد 24,450 24,450
2 نبشی 30*30 3 6 8 کیلوگرم شکفته کارخانه مشهد 24,633 24,633
3 نبشی 30*30 3.5 6 12 کیلوگرم شکفته کارخانه مشهد عدم موجودی عدم موجودی
4 نبشی 30*30 3.5 6 12 کیلوگرم شکفته کارخانه مشهد عدم موجودی عدم موجودی
5 نبشی 40*40 4 6 10.5 کیلوگرم شکفته کارخانه مشهد 24,817 24,817
6 نبشی 40*40 4 6 12 کیلوگرم شکفته کارخانه مشهد 24,725 24,725
7 نبشی 40*40 4 6 14 کیلوگرم شکفته کارخانه مشهد 24,633 24,633
8 نبشی 50*50 5 6 22 کیلوگرم شکفته کارخانه مشهد عدم موجودی عدم موجودی
9 نبشی 60*60 5 6 27 کیلوگرم شکفته کارخانه مشهد عدم موجودی عدم موجودی
10 نبشی 60*60 6 6 32 کیلوگرم شکفته کارخانه مشهد 24,495 24,495
11 نبشی 80*80 7 6 50 کیلوگرم شکفته کارخانه مشهد 24,587 24,587
12 نبشی 80*80 7 12 100 کیلوگرم شکفته کارخانه مشهد عدم موجودی عدم موجودی
13 نبشی 80*80 8 6 56 کیلوگرم شکفته کارخانه مشهد 24,495 24,495
14 نبشی 100*100 10 6 80 کیلوگرم شکفته کارخانه مشهد 24,587 24,587
15 نبشی 100*100 10 12 160 کیلوگرم شکفته کارخانه مشهد عدم موجودی عدم موجودی
فولاد ظهوریان

قیمت نبشی ظهوریان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶ ساعت ۱۲:۱۹:۱۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع نبشی ضخامت (mm) طول (m) کارخانه واحد بارگیری نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 نبشی 30*30 2.5 6 ظهوریان کیلوگرم کارخانه 25,688 25,688
2 نبشی 30*30 3 6 ظهوریان کیلوگرم کارخانه 25,688 25,688
3 نبشی 40*40 3 6 ظهوریان کیلوگرم کارخانه 25,688 25,688
4 نبشی 40*40 4 6 ظهوریان کیلوگرم کارخانه 25,688 25,688
5 نبشی 50*50 3 6 ظهوریان کیلوگرم کارخانه 25,688 25,688
6 نبشی 50*50 4 6 ظهوریان کیلوگرم کارخانه 25,688 25,688
7 نبشی 30*30 5 6 ظهوریان کیلوگرم کارخانه 25,688 25,688
8 نبشی 60*60 5 6 ظهوریان کیلوگرم کارخانه 25,688 25,688
9 نبشی 80*80 7 6 ظهوریان کیلوگرم کارخانه 25,688 25,688
10 نبشی 100*100 10 6 ظهوریان کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید

قیمت ناودانی در بازار اصفهان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶ ساعت ۱۴:۵۴:۰۸

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع ناودانی طول شاخه (m) وزن واحد بارگیری نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 ناودانی 6 6 متری سبک 24 کیلوگرم انبار آهن ملل 27,064 27,248
2 ناودانی 6 6 متری سنگین 28 کیلوگرم انبار آهن ملل 27,523 27,706
3 ناودانی 8 6 متری سبک 28 کیلوگرم انبار آهن ملل 27,064 27,248
4 ناودانی 8 6 متری سنگین 40 کیلوگرم انبار آهن ملل 26,881 27,064
5 ناودانی 10 6 متری سبک 38 کیلوگرم انبار آهن ملل 27,064 27,248
6 ناودانی 10 6 متری سنگین 50 کیلوگرم انبار آهن ملل 26,881 27,064
7 ناودانی 12 12 متری سنگین 48 کیلوگرم انبار آهن ملل 26,881 27,064
8 ناودانی 14 12 متری سنگین 65 کیلوگرم انبار آهن ملل 26,881 27,064
9 ناودانی 16 12 متری سنگین 80 کیلوگرم انبار آهن ملل 26,881 27,064
10 ناودانی 18 12 متری سنگین 200 کیلوگرم انبار آهن ملل 25,963 26,147
11 ناودانی 20 12 متری سنگین 350 کیلوگرم انبار آهن ملل 31,927 32,110
12 ناودانی 8 12 متری هم وزن اروپا 102 کیلوگرم انبار آهن ملل 27,523 27,706
13 ناودانی 10 12 متری هم وزن اروپا 127 کیلوگرم انبار آهن ملل 27,523 27,706
14 ناودانی 12 12 متری هم وزن اروپا 160 کیلوگرم انبار آهن ملل 27,523 27,706
15 ناودانی 14 12 متری هم وزن اروپا 190 کیلوگرم انبار آهن ملل 27,523 27,706
16 ناودانی 16 12 متری هم وزن اروپا 225 کیلوگرم انبار آهن ملل 27,523 27,706
17 ناودانی 18 12 متری هم وزن اروپا 270 کیلوگرم انبار آهن ملل 31,651 31,835
18 ناودانی 20 12 متری هم وزن اروپا 310 کیلوگرم انبار آهن ملل 32,569 32,752
19 ناودانی 22 12 متری هم وزن اروپا 350 کیلوگرم انبار آهن ملل 31,651 31,835
20 ناودانی 24 12 متری هم وزن اروپا 350 کیلوگرم انبار آهن ملل 30,734 30,917
21 ناودانی 26 12 متری هم وزن اروپا 350 کیلوگرم انبار آهن ملل 42,202 42,385
22 ناودانی 28 12 متری هم وزن اروپا 350 کیلوگرم انبار آهن ملل 43,119 43,303
23 ناودانی 30 12 متری هم وزن اروپا 350 کیلوگرم انبار آهن ملل 64,679 64,862
فولاد سپهر ایرانیان

قیمت ناودانی سپهر ایرانیان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶ ساعت ۱۴:۳۸:۱۰

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع ناودانی طول شاخه (m) وزن واحد کارخانه بارگیری نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 ناودانی 6 سبک 6 21 کیلوگرم سپهر ایرانیان کارخانه 28,257 28,349
2 ناودانی 6 سنگین 6 28 کیلوگرم سپهر ایرانیان کارخانه 27,523 27,523
3 ناودانی 8 سبک 6 25 کیلوگرم سپهر ایرانیان کارخانه 26,972 27,156
4 ناودانی 8 سنگین 6 38 کیلوگرم سپهر ایرانیان کارخانه 26,147 26,514
5 ناودانی 10 سبک 6 35 کیلوگرم سپهر ایرانیان کارخانه 27,156 27,431
6 ناودانی 10 سنگین 6 50 کیلوگرم سپهر ایرانیان کارخانه 26,147 26,514
7 ناودانی 12 سبک 6 53 کیلوگرم سپهر ایرانیان کارخانه 27,523 27,706
8 ناودانی 12 سنگین 6 65 کیلوگرم سپهر ایرانیان کارخانه 26,835 27,156
9 ناودانی 14 سنگین 6 76 کیلوگرم سپهر ایرانیان کارخانه 26,835 27,156
10 ناودانی 16 سنگین 6 85 کیلوگرم سپهر ایرانیان کارخانه 26,835 27,156
فولاد نصر آذربایجان

قیمت ناودانی نصر آذربایجان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶ ساعت ۱۲:۳۶:۵۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع ناودانی طول شاخه (m) وزن واحد کارخانه بارگیری نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 ناودانی 8 6 متری سبک 25 کیلوگرم نصر آذربایجان کارخانه 26,881 26,881
2 ناودانی 8 6 متری سنگین 37 کیلوگرم نصر آذربایجان کارخانه 26,606 26,606
3 ناودانی 10 6 متری سبک 35 کیلوگرم نصر آذربایجان کارخانه 26,881 26,881
4 ناودانی 10 6 متری سنگین 47 کیلوگرم نصر آذربایجان کارخانه 26,606 26,606
5 ناودانی 12 6 متری سبک 94 کیلوگرم نصر آذربایجان کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید
6 ناودانی 12 6 متری سنگین 94 کیلوگرم نصر آذربایجان کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید
7 ناودانی 8 12 متری سبک 50 کیلوگرم نصر آذربایجان کارخانه 26,881 26,881
8 ناودانی 8 12 متری سنگین 62 کیلوگرم نصر آذربایجان کارخانه 26,606 26,606
9 ناودانی 10 12 متری سبک 70 کیلوگرم نصر آذربایجان کارخانه 26,881 26,881
10 ناودانی 10 12 متری سنگین 94 کیلوگرم نصر آذربایجان کارخانه 26,606 26,606
11 ناودانی 12 12 متری سبک 100 کیلوگرم نصر آذربایجان کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید
12 ناودانی 12 12 متری سنگین 125 کیلوگرم نصر آذربایجان کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید
فولاد کوهپایه

قیمت ناودانی کوهپایه (اسپیرال)

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶ ساعت ۱۱:۰۰:۳۴

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع ناودانی طول شاخه (m) وزن واحد کارخانه بارگیری نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 ناودانی 5 6 22 کیلوگرم کوهپایه کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید
2 ناودانی 5 6 24 کیلوگرم کوهپایه کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید
3 ناودانی 6 6 26 کیلوگرم کوهپایه کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید
4 ناودانی 6 6 32 کیلوگرم کوهپایه کارخانه 25,780 25,780
پروفیل صنعت ماهان

قیمت ناودانی پروفیل صنعت ماهان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۱۳:۳۰

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع ناودانی طول شاخه (m) درجه وزن واحد کارخانه بارگیری نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 ناودانی 8 6 1 38 کیلوگرم صنعت ماهان کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید
2 ناودانی 10 6 1 46 کیلوگرم صنعت ماهان کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید
3 ناودانی 12 6 1 52 کیلوگرم صنعت ماهان کارخانه 26,147 26,147
فولاد نستا

قیمت ناودانی فولاد نستا

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶ ساعت ۱۱:۵۴:۴۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع ناودانی طول شاخه (m) وزن واحد کارخانه بارگیری نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 ناودانی 8 6 25 کیلوگرم نستا کارخانه 26,147 26,147
2 ناودانی 8 6 28 کیلوگرم نستا کارخانه 25,688 25,688
3 ناودانی 8 6 30 کیلوگرم نستا کارخانه 25,688 25,688
فولاد شکفته

قیمت ناودانی شکفته

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۳۷:۵۰

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع ناودانی طول شاخه (m) وزن واحد کارخانه بارگیری نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 ناودانی 6 6 30 کیلوگرم شکفته کارخانه یزد تماس بگیرید تماس بگیرید
2 ناودانی 8 6 40 کیلوگرم شکفته کارخانه یزد 25,505 25,505
3 ناودانی 8 12 80 کیلوگرم شکفته کارخانه یزد 25,550 25,550
4 ناودانی 10 6 50 کیلوگرم شکفته کارخانه یزد 25,505 25,505
5 ناودانی 10 12 100 کیلوگرم شکفته کارخانه یزد 25,550 25,550
6 ناودانی 12 6 60 کیلوگرم شکفته کارخانه یزد 25,688 25,688
7 ناودانی 12 12 120 کیلوگرم شکفته کارخانه یزد 25,734 25,734
8 ناودانی 14 6 75 کیلوگرم شکفته کارخانه یزد 25,688 25,688
9 ناودانی 14 12 150 کیلوگرم شکفته کارخانه یزد 25,734 25,734
10 ناودانی 16 6 85 کیلوگرم شکفته کارخانه یزد 25,688 25,688
11 ناودانی 16 12 170 کیلوگرم شکفته کارخانه یزد 25,734 25,734
12 ناودانی 6 6 30 کیلوگرم شکفته کارخانه مشهد 25,550 25,550
13 ناودانی 6 6 60 کیلوگرم شکفته کارخانه مشهد 25,596 25,596
14 ناودانی 6.5 6 35 کیلوگرم شکفته کارخانه مشهد 26,422 26,422
15 ناودانی 8 6 41 کیلوگرم شکفته کارخانه مشهد 25,505 25,505
16 ناودانی 8 12 80 کیلوگرم شکفته کارخانه مشهد 25,550 25,550
17 ناودانی 10 6 50 کیلوگرم شکفته کارخانه مشهد 25,505 25,505
18 ناودانی 10 12 100 کیلوگرم شکفته کارخانه مشهد 25,550 25,550
ذوب آهن اصفهان

قیمت سپری آهنی

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶ ساعت ۱۴:۵۵:۲۸

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع سپری طول شاخه (m) وزن واحد بارگیری نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 سپری 3 6 12 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید
2 سپری 4 6 16 کیلوگرم کارخانه 26,789 26,972
3 سپری 5 6 21 کیلوگرم کارخانه 26,789 26,972
4 سپری 6 6 32 کیلوگرم کارخانه 26,789 26,972