ذوب آهن ماهان
قیمت نبشی ماهان ذوب

آخرین بروزرسانی: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


ردیف نام محصول سایز ضخامت بارگیری نمودار قیمت دیروز (تومان) قیمت امروز (تومان)
1 نبشی 4*50*50 ماهان ذوب 4 4 کارخانه chart تماس بگیرید تماس بگیرید
2 نبشی 8*80*80 ماهان ذوب 8 8 کارخانه chart تماس بگیرید تماس بگیرید
3 نبشی 10*100*100 ماهان ذوب 10 10 کارخانه chart تماس بگیرید تماس بگیرید
فولاد نصر آذربایجان
قیمت نبشی نصر آذربایجان

آخرین بروزرسانی: ۱۹ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


ردیف سایز نبشی (cm) طول شاخه (m) وزن شاخه (kg) بارگیری نمودار قیمت دیروز (تومان) قیمت امروز (تومان)
1 نبشی 60*60*6 6 33 کارخانه chart تماس بگیرید تماس بگیرید
2 نبشی 60*60*5 6 28 کارخانه chart تماس بگیرید تماس بگیرید
3 نبشی 60*60*4 6 22 کارخانه chart تماس بگیرید تماس بگیرید
4 نبشی 70*70*7 6 44 کارخانه chart 16,055 16,055
5 نبشی 70*70*6 6 37 کارخانه chart تماس بگیرید تماس بگیرید
6 نبشی 70*70*5 6 31 کارخانه chart تماس بگیرید تماس بگیرید
7 نبشی 70*70*4 6 25 کارخانه chart 16,422 16,422
8 نبشی 80*80*8 6 58 کارخانه chart تماس بگیرید تماس بگیرید
9 نبشی 80*80*7 6 50 کارخانه chart تماس بگیرید تماس بگیرید
10 نبشی 80*80*6 6 43 کارخانه chart تماس بگیرید تماس بگیرید
11 نبشی 100*100*10 6 90 کارخانه chart 15,963 15,963
12 نبشی 100*100*8 6 72 کارخانه chart تماس بگیرید تماس بگیرید
13 نبشی 100*100*6 6 55 کارخانه chart تماس بگیرید تماس بگیرید
14 نبشی 60*60*6 12 66 کارخانه chart تماس بگیرید تماس بگیرید
15 نبشی 60*60*5 12 56 کارخانه chart تماس بگیرید تماس بگیرید
16 نبشی 60*60*4 12 44 کارخانه chart تماس بگیرید تماس بگیرید
17 نبشی 70*70*7 12 88 کارخانه chart 16,239 16,239
18 نبشی 70*70*6 12 74 کارخانه chart تماس بگیرید تماس بگیرید
19 نبشی 70*70*5 12 62 کارخانه chart تماس بگیرید تماس بگیرید
20 نبشی 70*70*4 12 50 کارخانه chart 16,651 16,651
21 نبشی 80*80*8 12 116 کارخانه chart تماس بگیرید تماس بگیرید
22 نبشی 80*80*7 12 100 کارخانه chart تماس بگیرید تماس بگیرید
23 نبشی 80*80*6 12 86 کارخانه chart تماس بگیرید تماس بگیرید
24 نبشی 100*100*10 12 180 کارخانه chart 16,147 16,147
25 نبشی 100*100*8 12 144 کارخانه chart تماس بگیرید تماس بگیرید
26 نبشی 100*100*6 12 110 کارخانه chart تماس بگیرید تماس بگیرید
قیمت نبشی در بازار اصفهان

آخرین بروزرسانی: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


ردیف سایز نبشی (cm) ضخامت (mm) طول شاخه (m) واحد نمودار قیمت دیروز (تومان) قیمت امروز (تومان)
1 نبشی سایز 3 2.5 6 کیلوگرم chart 16,789 16,789
2 نبشی سایز 4 2 6 کیلوگرم chart 16,606 16,606
3 نبشی سایز 4 3 6 کیلوگرم chart 16,789 16,789
4 نبشی سایز 4 4 6 کیلوگرم chart 15,688 15,688
5 نبشی سایز 5 3 6 کیلوگرم chart 16,881 16,881
6 نبشی سایز 5 4 6 کیلوگرم chart 15,688 15,688
7 نبشی سایز 5 5 6 کیلوگرم chart 15,688 15,688
8 نبشی سایز 6 5 6 کیلوگرم chart 16,055 16,055
9 نبشی سایز 6 6 6 کیلوگرم chart 16,055 16,055
10 نبشی سایز 7 7 6 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
11 نبشی سایز 8 8 6 کیلوگرم chart 15,688 15,688
12 نبشی سایز 10 10 6 کیلوگرم chart 15,321 15,321
13 نبشی سایز 12 12 6 کیلوگرم chart 15,688 15,688
14 نبشی سایز 15 15 12 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
آریان فولاد
قیمت نبشی آریان فولاد

آخرین بروزرسانی: ۲۲ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


ردیف نام محصول سایز نبشی (cm) کارخانه ضخامت (mm) طول (m) واحد بارگیری نمودار قیمت دیروز (تومان) قیمت امروز (تومان)
1 نبشی 3*4 آریان فولاد 3*4 آریان فولاد 3 6 کیلوگرم کارخانه chart 0 15,917
2 نبشی 4*4 آریان فولاد 4*4 آریان فولاد 4 6 کیلوگرم کارخانه chart 15,321 15,229
3 نبشی 5*5 آریان فولاد 5*5 آریان فولاد 5 6 کیلوگرم کارخانه chart 15,321 15,229
4 نبشی 6*6 آریان فولاد 6*6 آریان فولاد 6 6 کیلوگرم کارخانه chart تماس بگیرید تماس بگیرید
5 نبشی 7*7 آریان فولاد 7*7 آریان فولاد 7 6 کیلوگرم کارخانه chart تماس بگیرید تماس بگیرید
6 نبشی 8*8 آریان فولاد 8*8 آریان فولاد 8 6 کیلوگرم کارخانه chart 15,229 15,138
7 نبشی 10*10 آریان فولاد 10*10 آریان فولاد 10 6 کیلوگرم کارخانه chart 15,229 15,138
8 نبشی 12*12 آریان فولاد 12*12 آریان فولاد 12 6 کیلوگرم کارخانه chart 15,229 15,138
فولاد شکفته
قیمت نبشی شکفته

آخرین بروزرسانی: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


ردیف سایز نبشی (cm) وزن شاخه (kg) طول (m) واحد بارگیری نمودار قیمت دیروز (تومان) قیمت امروز (تومان)
1 نبشی 2.5*30*30 شکفته مشهد 6 6 کیلوگرم کارخانه مشهد chart 15,826 15,826
2 نبشی 3*30*30 شکفته مشهد 8 6 کیلوگرم کارخانه مشهد chart 16,009 16,009
3 نبشی 3.5*30*30 شکفته مشهد 12 6 کیلوگرم کارخانه مشهد chart 15,826 15,826
4 نبشی 4*40*40 شکفته مشهد 14 6 کیلوگرم کارخانه مشهد chart تماس بگیرید تماس بگیرید
5 نبشی 5*50*50 شکفته مشهد 17 6 کیلوگرم کارخانه مشهد chart 16,009 16,009
6 نبشی 5*50*50 شکفته مشهد 22 6 کیلوگرم کارخانه مشهد chart 15,826 15,826
7 نبشی 6*60*60 شکفته مشهد 26 6 کیلوگرم کارخانه مشهد chart 16,009 16,009
8 نبشی 6*60*60 شکفته مشهد 32 6 کیلوگرم کارخانه مشهد chart 15,826 15,826
9 نبشی 8*80*80 شکفته مشهد 48 6 کیلوگرم کارخانه مشهد chart 16,009 16,009
10 نبشی 8*80*80 شکفته مشهد 56 6 کیلوگرم کارخانه مشهد chart 15,826 15,826
11 نبشی 10*100*100 شکفته مشهد 80 6 کیلوگرم کارخانه مشهد chart 16,009 16,009
فولاد ناب تبریز
قیمت نبشی ناب تبریز

آخرین بروزرسانی: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


فولاد ظهوریان
قیمت نبشی ظهوریان

آخرین بروزرسانی: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


فولاد منظومه
قیمت نبشی منظومه

آخرین بروزرسانی: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


فولاد سپهر ایرانیان
قیمت نبشی سپهر ایرانیان

آخرین بروزرسانی: ۲۲ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


فولاد جاوید بناب
قیمت نبشی فولاد جاوید بناب

آخرین بروزرسانی: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


فولاد نستا
قیمت نبشی نستا

آخرین بروزرسانی: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


فولاد کوهپایه
قیمت ناودانی کوهپایه (اسپیرال)

آخرین بروزرسانی: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


فولاد نصر آذربایجان
قیمت ناودانی نصر آذربایجان

آخرین بروزرسانی: ۱۹ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


قیمت ناودانی در بازار اصفهان

آخرین بروزرسانی: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


فولاد نستا
قیمت ناودانی فولاد نستا

آخرین بروزرسانی: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


فولاد شکفته
قیمت ناودانی شکفته

آخرین بروزرسانی: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


کارخانه ذوب آهن اصفهان
قیمت سپری آهنی

آخرین بروزرسانی: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده