قیمت امروز تیرآهن 16 به تاریخ ۱۴۰۲/۶/۳۰ از 13 کارخانه در جدول زیر به روزرسانی شد.

قیمت تیرآهن 16 بر اساس وزن و استاندارد تولیدی در کارخانه ها، به صورت روزانه در جدول های زیر همراه با نام برند کارخانه تولید کننده درج می شود. به منظور خرید تیر 16 می بایست ابتدا با کارشناس فروش تیرآهن آهن ملل تماس بگیرد تا پس از تامین و پرداخت نهایی برا یشما فاکتور رسمی صادر کند. لازم به ذکر است قیمت های درج شده بدون احتساب ارزش افزوده هستند.

ذوب آهن اصفهان

قیمت تیرآهن ذوب آهن

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۶/۳۰ ساعت ۱۱:۴۰:۵۴

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع تیرآهن طول (m) تعداد در هر بندیل وزن واحد سایز بارگیری نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 تیرآهن سنگین 16 ذوب آهن 12 30 188 کیلوگرم 16 کارخانه امروز ثابت 23,119
2 تیرآهن سبک 16 ذوب آهن 12 30 170 کیلوگرم 16 کارخانه امروز ثابت 24,954
3 تیرآهن سنگین 16 ذوب آهن 12 30 188 شاخه 16 انبار امروز ثابت 4,357,798
4 تیرآهن سبک 16 ذوب آهن 12 30 170 شاخه 16 انبار امروز ثابت 4,311,927
آریان فولاد

قیمت تیرآهن آریان فولاد

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۶/۳۰ ساعت ۹:۰۷:۵۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع تیرآهن طول (m) وزن واحد سایز بارگیری نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 تیرآهن 16 آریان فولاد 12 185 شاخه 16 کارخانه --- عدم تولید عدم تولید
جهان فولاد غرب

قیمت تیرآهن جهان فولاد غرب

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۶/۳۰ ساعت ۹:۱۷:۱۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع تیرآهن طول (m) وزن واحد سایز بارگیری نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 تیرآهن 16 جهان فولاد غرب 12 170 شاخه 16 کارخانه امروز ثابت 3,853,211
فولاد شاهین بناب

قیمت تیرآهن شاهین بناب

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۶/۳۰ ساعت ۹:۰۵:۰۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع تیرآهن طول (m) وزن واحد سایز بارگیری نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 تیرآهن 16 شاهین بناب 12 165 کیلوگرم 16 کارخانه --- عدم تولید عدم تولید
فولاد ظفر بناب

قیمت تیرآهن ظفر بناب

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۶/۳۰ ساعت ۱۱:۰۴:۵۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع تیرآهن طول (m) وزن واحد سایز بارگیری نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 تیرآهن16 ظفر بناب 12 165 کیلوگرم 16 کارخانه امروز ثابت 23,807
فولاد فایکو

قیمت تیرآهن فولاد البرز ایرانیان (فایکو)

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۶/۳۰ ساعت ۹:۴۹:۰۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع تیرآهن طول (m) وزن واحد سایز بارگیری نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 تیرآهن 16 فایکو 12 170 کیلوگرم 16 کارخانه امروز -50 23,394
فولاد احرامیان یزد

قیمت تیرآهن فولاد یزد (احرامیان)

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۶/۳۰ ساعت ۱۱:۳۸:۳۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع تیرآهن طول (m) وزن واحد سایز بارگیری نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 تیرآهن 16 یزد احرامیان 12 170 شاخه 16 بنگاه امروز ثابت 23,486
فولاد ناب تبریز

قیمت تیرآهن ناب تبریز

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۶/۳۰ ساعت ۹:۰۸:۰۴

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع تیرآهن طول (m) وزن واحد سایز بارگیری نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 تیرآهن 16 ناب تبریز 6 170 کیلوگرم 16 کارخانه --- تماس بگیرید تماس بگیرید
پروفیل صنعت ماهان

قیمت تیرآهن پروفیل صنعت ماهان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۶/۳۰ ساعت ۹:۲۰:۲۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع تیرآهن طول (m) درجه وزن واحد سایز بارگیری نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 تیرآهن 16 پروفیل صنعت ماهان 12 1 165 شاخه 16 کارخانه امروز ثابت 3,899,083
2 تیرآهن 16 پروفیل صنعت ماهان 12 1/5 165 شاخه 16 کارخانه امروز ثابت 3,871,560
گروه ملی صنعتی فولاد ایران

قیمت تیرآهن کوثر اهواز

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۶/۳۰ ساعت ۱۱:۳۷:۴۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع تیرآهن طول (m) وزن واحد سایز بارگیری نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 تیرآهن 16 کوثر اهواز 12 167 کیلوگرم 16 انبار امروز ثابت 22,936