قیمت تیرآهن ذوب آهن

قیمت تیرآهن آریان فولاد

قیمت تیرآهن جهان فولاد غرب

قیمت تیرآهن شاهین بناب

قیمت تیرآهن ظفر بناب

قیمت تیرآهن فولاد البرز ایرانیان (فایکو)

قیمت تیرآهن فولاد یزد (احرامیان)

قیمت تیرآهن ناب تبریز

قیمت تیرآهن پروفیل صنعت ماهان

قیمت تیرآهن کوثر اهواز

قیمت تیرآهن هاش سبک

قیمت تیرآهن هاش سنگین

قیمت تیرآهن لانه زنبوری

قیمت امروز تیرآهن 16 به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ از 13 کارخانه در جدول زیر به روزرسانی شد.

قیمت تیرآهن 16 بر اساس وزن و استاندارد تولیدی در کارخانه ها، به صورت روزانه در جدول های زیر همراه با نام برند کارخانه تولید کننده درج می شود. به منظور خرید تیر 16 می بایست ابتدا با کارشناس فروش تیرآهن آهن ملل تماس بگیرد تا پس از تامین و پرداخت نهایی برا یشما فاکتور رسمی صادر کند. لازم به ذکر است قیمت های درج شده بدون احتساب ارزش افزوده هستند.

ذوب آهن اصفهان

قیمت تیرآهن ذوب آهن

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ساعت ۱۲:۲۳:۰۸

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع تیرآهن طول (m) تعداد در هر بندیل وزن واحد سایز بارگیری نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 تیرآهن سنگین 16 ذوب آهن 12 30 188 کیلوگرم 16 کارخانه ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ 800 29,174
2 تیرآهن سبک 16 ذوب آهن 12 30 170 کیلوگرم 16 کارخانه ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ 3,200 31,193
3 تیرآهن سنگین 16 ذوب آهن 12 30 188 شاخه 16 انبار ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ 100,000 5,688,073
4 تیرآهن سبک 16 ذوب آهن 12 30 170 شاخه 16 انبار ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ 200,000 5,412,844
آریان فولاد

قیمت تیرآهن آریان فولاد

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ ساعت ۹:۱۴:۴۴

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع تیرآهن طول (m) وزن واحد سایز بارگیری نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 تیرآهن 16 آریان فولاد 12 185 شاخه 16 کارخانه --- عدم تولید عدم تولید
جهان فولاد غرب

قیمت تیرآهن جهان فولاد غرب

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ساعت ۱۱:۵۹:۴۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع تیرآهن طول (m) وزن واحد سایز بارگیری نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 تیرآهن 16 جهان فولاد غرب 12 170 کیلوگرم 16 کارخانه ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ تماس بگیرید تماس بگیرید
فولاد شاهین بناب

قیمت تیرآهن شاهین بناب

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ ساعت ۹:۱۴:۱۴

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع تیرآهن طول (m) وزن واحد سایز بارگیری نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 تیرآهن 16 شاهین بناب 12 165 کیلوگرم 16 کارخانه --- عدم تولید عدم تولید
فولاد ظفر بناب

قیمت تیرآهن ظفر بناب

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ساعت ۱۱:۰۱:۴۰

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع تیرآهن طول (m) وزن واحد سایز بارگیری نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 تیرآهن16 ظفر بناب 12 165 کیلوگرم 16 کارخانه ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ 100 24,128
فولاد فایکو

قیمت تیرآهن فولاد البرز ایرانیان (فایکو)

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۹ ساعت ۱۴:۱۵:۱۴

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع تیرآهن طول (m) وزن واحد سایز بارگیری نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 تیرآهن 16 فایکو 12 170 کیلوگرم 16 کارخانه ۱۴۰۲/۱۲/۹ 500 25,688
فولاد احرامیان یزد

قیمت تیرآهن فولاد یزد (احرامیان)

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ساعت ۱۲:۳۲:۳۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع تیرآهن طول (m) وزن واحد سایز بارگیری نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 تیرآهن 16 یزد احرامیان 12 170 شاخه 16 بنگاه ۱۴۰۲/۱۲/۷ ثابت 24,312
فولاد ناب تبریز

قیمت تیرآهن ناب تبریز

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ساعت ۹:۲۵:۲۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع تیرآهن طول (m) وزن واحد سایز بارگیری نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 تیرآهن 16 ناب تبریز 6 170 کیلوگرم 16 کارخانه --- تماس بگیرید تماس بگیرید
پروفیل صنعت ماهان

قیمت تیرآهن پروفیل صنعت ماهان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ساعت ۹:۴۲:۴۵

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع تیرآهن طول (m) درجه وزن واحد سایز بارگیری نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 تیرآهن 16 پروفیل صنعت ماهان 12 1 165 شاخه 16 کارخانه ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ثابت 4,266,055
2 تیرآهن 16 پروفیل صنعت ماهان 12 1/5 165 شاخه 16 کارخانه ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ثابت 4,174,312
گروه ملی صنعتی فولاد ایران

قیمت تیرآهن کوثر اهواز

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ساعت ۱۲:۳۲:۱۸

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع تیرآهن طول (m) وزن واحد سایز بارگیری نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 تیرآهن 16 کوثر اهواز 12 167 کیلوگرم 16 انبار ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ 1,000 25,688

قیمت تیرآهن هاش سبک

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۹ ساعت ۱۱:۴۰:۰۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع تیرآهن طول (m) وزن واحد سایز بارگیری نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 هاش HEA سایز 16 12 365 کیلوگرم 16 انبار ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ ثابت 37,569

قیمت تیرآهن هاش سنگین

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۹ ساعت ۱۱:۳۸:۳۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع تیرآهن طول (m) وزن واحد سایز بارگیری نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 هاش HEB سایز 16 12 512 کیلوگرم 16 انبار ۱۴۰۲/۱۲/۹ ثابت 27,523

قیمت تیرآهن لانه زنبوری

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ساعت ۱۲:۰۵:۴۵

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع تیرآهن طول (m) وزن واحد سایز بارگیری نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 تیرآهن 16 لانه زنبوری 12 195 شاخه 16 انبار ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ 100,000 5,917,431