قیمت توری به صورت روزانه و آنلاین در جدول های زیر به روز رسانی می شود. شما می توانید قیمت انواع توری را در لیست زیر مشاهده نمایید و حتی نوسانات قیمت هریک را به صورت جداگانه بررسی کنید. قیمت روز توری درج شده در هریک از این جدول ها، بدون ارزش افزوده می باشد. از این رو در زمان خرید توری حتما گزینه «ارزش افزوده» را فعال نمایید.

قیمت توری حصاری

آخرین بروزرسانی: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


ردیف محصول چشمه (cm) ضخامت (mm) وزن(kg) واحد بارگیری نمودار قیمت دیروز (تومان) قیمت امروز (تومان)
1 توری حصاری چشمه 4 مفتول 2.2 توری حصاری 2.2 6 1 متر مربع بنگاه آهن ملل chart 24,771 24,771
2 توری حصاری چشمه 4 مفتول 2.4 توری حصاری 2.2 7 900 گرم متر مربع بنگاه آهن ملل chart 24,771 24,771
3 توری حصاری چشمه 4 مفتول 2.5 توری حصاری 2.4 5 1.4 متر مربع بنگاه آهن ملل chart 24,771 24,771
4 توری حصاری چشمه 4 مفتول 2.7 توری حصاری 2.7 5 1.7 متر مربع بنگاه آهن ملل chart 24,771 24,771
5 توری حصاری چشمه 4 مفتول 3 توری حصاری 3 5 2.2 متر مربع بنگاه آهن ملل chart 24,771 24,771
6 توری حصاری چشمه 4 مفتول 3.2 توری حصاری 4 5 4.3 متر مربع بنگاه آهن ملل chart 24,771 24,771
7 توری حصاری چشمه 4 مفتول 3.5 توری حصاری 4 5 4.3 متر مربع بنگاه آهن ملل chart تماس بگیرید تماس بگیرید
8 توری حصاری چشمه 4 مفتول 3.8 توری حصاری 4 5 4.3 متر مربع بنگاه آهن ملل chart تماس بگیرید تماس بگیرید
9 توری حصاری چشمه 4 مفتول 4 توری حصاری 4 5 4.3 متر مربع بنگاه آهن ملل chart تماس بگیرید تماس بگیرید
10 توری حصاری چشمه 4.5 مفتول 3 توری حصاری 4 5 4.3 متر مربع بنگاه آهن ملل chart تماس بگیرید تماس بگیرید
11 توری حصاری چشمه 5 مفتول 2 توری حصاری 4 5 4.3 متر مربع بنگاه آهن ملل chart تماس بگیرید تماس بگیرید
12 توری حصاری چشمه 5 مفتول 2.4 توری حصاری 4 5 4.3 متر مربع بنگاه آهن ملل chart تماس بگیرید تماس بگیرید
13 توری حصاری چشمه 5 مفتول 2.7 توری حصاری 4 5 4.3 متر مربع بنگاه آهن ملل chart تماس بگیرید تماس بگیرید
14 توری حصاری چشمه 5 مفتول 2.7 توری حصاری 4 5 4.3 متر مربع بنگاه آهن ملل chart تماس بگیرید تماس بگیرید
15 توری حصاری چشمه 5 مفتول 2.7 توری حصاری 4 5 4.3 متر مربع بنگاه آهن ملل chart تماس بگیرید تماس بگیرید
16 توری حصاری چشمه 5 مفتول 2.7 توری حصاری 4 5 4.3 متر مربع بنگاه آهن ملل chart تماس بگیرید تماس بگیرید
17 توری حصاری چشمه 5 مفتول 2.7 توری حصاری 4 5 4.3 متر مربع بنگاه آهن ملل chart تماس بگیرید تماس بگیرید
18 توری حصاری چشمه 5 مفتول 2.7 توری حصاری 4 5 4.3 متر مربع بنگاه آهن ملل chart تماس بگیرید تماس بگیرید
19 توری حصاری چشمه 5 مفتول 2.7 توری حصاری 4 5 4.3 متر مربع بنگاه آهن ملل chart تماس بگیرید تماس بگیرید
20 توری حصاری چشمه 5 مفتول 2.7 توری حصاری 4 5 4.3 متر مربع بنگاه آهن ملل chart تماس بگیرید تماس بگیرید
21 توری حصاری چشمه 5 مفتول 2.7 توری حصاری 4 5 4.3 متر مربع بنگاه آهن ملل chart تماس بگیرید تماس بگیرید
قیمت توری فرنگی

آخرین بروزرسانی: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


ردیف ابعاد (m) حالت بارگیری واحد نمودار قیمت دیروز (تومان) قیمت امروز (تومان)
1 توری فرنگی با ابعاد 20 رول تهران متر مربع chart تماس بگیرید تماس بگیرید
2 توری فرنگی با ابعاد 40 رول تهران متر مربع chart تماس بگیرید تماس بگیرید
قیمت توری مرغی

آخرین بروزرسانی: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


ردیف محصول طول (m) عرض (cm) وزن(kg) چشمه (inch) بارگیری نمودار قیمت دیروز (تومان) قیمت امروز (تومان)
1 توری مرغی عرض 120 وزن 6kg 45 120 6 3.4 تهران chart تماس بگیرید تماس بگیرید
2 توری مرغی عرض 120 وزن 7.2kg 45 120 7.2 3.4 تهران chart تماس بگیرید تماس بگیرید
3 توری مرغی عرض 120 وزن 8.5kg 45 120 8.5 3.4 تهران chart تماس بگیرید تماس بگیرید
4 توری مرغی عرض 120 وزن 8.5kg 45 120 8.5 3.4 تهران chart تماس بگیرید تماس بگیرید
5 توری مرغی عرض 120 وزن 8.5kg 45 120 8.5 3.4 تهران chart تماس بگیرید تماس بگیرید
قیمت توری پرسی

آخرین بروزرسانی: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


ردیف ضخامت (mm) چشمه (cm) بارگیری واحد نمودار قیمت دیروز (تومان) قیمت امروز (تومان)
1 توری پرسی مفتول 4.5 5*5 تهران کیلوگرم chart 24,771 24,771
2 توری پرسی مفتول 3 4*4 تهران کیلوگرم chart 14,312 14,312
3 توری پرسی مفتول 3.4 4*4 تهران کیلوگرم chart 16,514 16,514
4 توری پرسی مفتول 3.8 4*4 تهران کیلوگرم chart 19,725 19,725
5 توری پرسی مفتول 4 4*4 تهران کیلوگرم chart 20,642 20,642
6 توری پرسی مفتول 3.4 3*3 تهران کیلوگرم chart 21,101 21,101
7 توری پرسی مفتول 4 3*3 تهران کیلوگرم chart 26,147 26,147
8 توری پرسی مفتول 3 2*2 تهران کیلوگرم chart 19,817 19,817
9 توری پرسی مفتول 3.4 2*2 تهران کیلوگرم chart 25,229 25,229
10 توری پرسی مفتول 3.8 2*2 تهران کیلوگرم chart 32,569 32,569
قیمت توری گابیون

آخرین بروزرسانی: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


ردیف چشمه (cm) ضخامت (mm) واحد بارگیری نمودار قیمت دیروز (تومان) قیمت امروز (تومان)
1 توری گابیون چشمه 6.8 1.8 تا 2.0 متر مربع اصفهان chart تماس بگیرید تماس بگیرید
2 توری گابیون چشمه 6.8 2.0 متر مربع اصفهان chart تماس بگیرید تماس بگیرید
3 توری گابیون چشمه 8.10 1.7 متر مربع اصفهان chart تماس بگیرید تماس بگیرید
4 توری گابیون چشمه 8.10 1.8 متر مربع اصفهان chart تماس بگیرید تماس بگیرید
5 توری گابیون چشمه 8.10 2.0 متر مربع اصفهان chart تماس بگیرید تماس بگیرید
6 توری گابیون چشمه 8.10 3.0 کیلوگرم تهران chart تماس بگیرید تماس بگیرید
قیمت مش ساده

آخرین بروزرسانی: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


قیمت مش آجدار

آخرین بروزرسانی: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


قیمت روز توری

                                                                         
آهن مللویژگی های محصول
۱نام محصولتوری فولادی
۲انواعتوری حصاری، توری فرنگی، توری مرغی، توری پرسی، توری گابیون، مش ساده، مش آجدار
۳حالت    رول، چشمه، آجدار
۴واحد قیمت     کیلوگرم

قیمت توری مرغی، پرسی، حصاری، فرنگی و … در این برگه بروز رسانی می شود. قیمت هرکدام از این توری ها، بر اساس ابعاد مختلف و چشمه های بکار رفته متفاوت می باشد.

کاربرد توری ها

توری ها برای ایجاد امنیت و برای مرزبندی و حصارکشی استفاده می شوند. از محصولاتی که با هزینه کم می توان حصارکشی انجام داد و در عین حال مقاوم نیز باشد، استفاده از توری می باشد.

خرید توری آهنی از آهن ملل

بر اساس نیاز و ویژگی توری مورد نیاز، قیمت آن را از جدول موردنظر مشاهده کنید. در عین حال به تاریخ بروز رسانی جدول توجه داشته باشید. اگر برای انتخاب و خرید توری سوالی داشتید، با کارشناسان فروش آهن ملل تماس بگیرید و مشاوره تخصصی دریافت نمایید.     

سوالات متداول


برای مشاوره دقیق و تخصصی با کارشناسان فروش تماس بگیرید.


برای استعلام و خرید قطعی توری باید با کارشناسان تماس بگیرید.


بله آهن ملل تمامی سفارشات را به صورت کامل قبول می کند.