قیمت توری حصاری

قیمت توری فرنگی

قیمت توری مرغی

قیمت توری پرسی

قیمت توری گابیون

قیمت مش ساده

قیمت مش آجدار

قیمت امروز توری فولادی به تاریخ ۱۴۰۳/۴/۲۸ از 7 کارخانه در جدول زیر به روزرسانی شد.

قیمت توری به صورت روزانه و آنلاین در جدول های زیر به روز رسانی می شود. شما می توانید قیمت انواع توری را در لیست زیر مشاهده نمایید و حتی نوسانات قیمت هریک را به صورت جداگانه بررسی کنید. قیمت روز توری درج شده در هریک از این جدول ها، بدون ارزش افزوده می باشد. از این رو در زمان خرید توری حتما گزینه «ارزش افزوده» را فعال نمایید.

قیمت توری حصاری

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۸ ساعت ۱۱:۰۹:۲۴

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع توری
مفتول(mm)
چشمه (cm)
واحد
بارگیری
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
توری حصاری فنس
2
5
متر مربع
کارخانه
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
40,000
2
توری حصاری فنس
2.4
5
متر مربع
کارخانه
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
40,000
3
توری حصاری فنس
3
5
متر مربع
کارخانه
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
40,000
4
توری حصاری فنس
2
5.5
متر مربع
کارخانه
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
40,000
5
توری حصاری فنس
2.4
5.5
متر مربع
کارخانه
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
40,000
6
توری حصاری فنس
3
5.5
متر مربع
کارخانه
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
40,000
7
توری حصاری فنس
2.2
6.5
متر مربع
کارخانه
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
40,000
8
توری حصاری فنس
2.4
6.5
متر مربع
کارخانه
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
40,000
9
توری حصاری فنس
3
6.5
متر مربع
کارخانه
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
40,000

قیمت توری فرنگی

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۸ ساعت ۱۱:۰۹:۳۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع توری
طول (m)
عرض (cm)
وزن
واحد
بارگیری
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
توری فرنگی
20
120
6
رول
کارخانه
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
309,091
2
توری فرنگی
20
150
7
رول
کارخانه
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
345,455
3
توری فرنگی
20
180
8
رول
کارخانه
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
436,364

قیمت توری مرغی

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۸ ساعت ۱۱:۰۹:۴۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع توری
چشمه (inch)
وزن
ابعاد (m)
حالت
واحد
بارگیری
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
توری مرغی
3.4
5
45*1.20
رول
کیلوگرم
کارخانه
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
290,909
2
توری مرغی
3.4
6.2
45*1.20
رول
کیلوگرم
کارخانه
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
327,273
3
توری مرغی
3.4
7.2
45*1.20
رول
کیلوگرم
کارخانه
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
372,727
4
توری مرغی
3.4
8.2
45*1.20
رول
کیلوگرم
کارخانه
۱۴۰۳/۴/۱۷
عدم موجودی
عدم موجودی
5
توری مرغی
3.4
9
45*1.20
رول
کیلوگرم
کارخانه
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
463,636

قیمت توری پرسی

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۸ ساعت ۱۱:۱۰:۰۴

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع توری
ضخامت (mm)
چشمه (cm)
حالت
واحد
بارگیری
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
توری پرسی 2*2
3.6
2*2
1*2
کیلوگرم
کارخانه
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
31,818
2
توری پرسی 2*2
3.8
2*2
1*2
کیلوگرم
کارخانه
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
31,818
3
توری پرسی 2*2
3
2*2
1*2
کیلوگرم
کارخانه
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
31,818
4
توری پرسی 3*3
3.4
3*3
1*2
کیلوگرم
کارخانه
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
31,818
5
توری پرسی 3*3
4
3*3
1*2
کیلوگرم
کارخانه
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
31,818
6
توری پرسی 4*4
3
4*4
1*2
کیلوگرم
کارخانه
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
31,818
7
توری پرسی 4*4
3.4
4*4
1*2
کیلوگرم
کارخانه
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
31,818
8
توری پرسی 4*4
4
4*4
1*2
کیلوگرم
کارخانه
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
31,818
9
توری پرسی 5*5
4
5*5
1*2
کیلوگرم
کارخانه
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
31,818
10
توری پرسی 5*5
3.8
5*5
1*2
کیلوگرم
کارخانه
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
31,818
11
توری پرسی 5*5
4.5
5*5
1*2
کیلوگرم
کارخانه
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
31,818
12
توری پرسی 5*5
5
5*5
1*2
کیلوگرم
کارخانه
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
31,818

قیمت توری گابیون

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۸ ساعت ۱۱:۱۰:۱۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع توری
ضخامت (mm)
چشمه (cm)
گالوانیزه
واحد
بارگیری
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
توری گابیون 6*8
2
6*8
گرم
متر مربع
تهران
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
36,364
2
توری گابیون 8*10
1.5
8*10
گرم
متر مربع
تهران
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
22,727
3
توری گابیون 8*10
2
8*10
گرم
متر مربع
تهران
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
31,364
4
توری گابیون 8*10
2.5
8*10
گرم
کیلوگرم
تهران
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
40,000
5
توری گابیون 8*10
3
8*10
گرم
کیلوگرم
تهران
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
40,000

قیمت مش ساده

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۴ ساعت ۱۵:۱۲:۴۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع مش
قطر میلگرد (mm)
چشمه (cm)
بارگیری
واحد
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
مش ساده
6
10*10
کارخانه
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۴
200
29,545
2
مش ساده
6
15*15
کارخانه
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۴
200
29,545
3
مش ساده
6
20*20
کارخانه
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۴
200
30,000

قیمت مش آجدار

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۴ ساعت ۱۵:۱۳:۱۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع مش
قطر میلگرد (mm)
چشمه (cm)
بارگیری
واحد
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
مش آجدار
8
10*10
بنگاه آهن ملل
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۴
200
29,273
2
مش آجدار
8
15*15
بنگاه آهن ملل
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۴
200
29,273
3
مش آجدار
8
20*20
بنگاه آهن ملل
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۴
200
29,273
4
مش آجدار
10
10*10
بنگاه آهن ملل
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۴
100
29,091
5
مش آجدار
10
15*15
بنگاه آهن ملل
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۴
100
28,455
6
مش آجدار
10
20*20
بنگاه آهن ملل
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۴
100
28,455