قیمت توری حصاری

قیمت توری فرنگی

قیمت توری مرغی

قیمت توری پرسی

قیمت توری گابیون

قیمت مش ساده

قیمت مش آجدار

قیمت امروز توری فولادی به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ از 7 کارخانه در جدول زیر به روزرسانی شد.

قیمت توری به صورت روزانه و آنلاین در جدول های زیر به روز رسانی می شود. شما می توانید قیمت انواع توری را در لیست زیر مشاهده نمایید و حتی نوسانات قیمت هریک را به صورت جداگانه بررسی کنید. قیمت روز توری درج شده در هریک از این جدول ها، بدون ارزش افزوده می باشد. از این رو در زمان خرید توری حتما گزینه «ارزش افزوده» را فعال نمایید.

نکات کوچک اما طلایی خرید توری فولادی

قیمت توری حصاری

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۹ ساعت ۱۵:۲۰:۴۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع توری مفتول(mm) چشمه (cm) واحد بارگیری نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 توری حصاری فنس 2 5 متر مربع کارخانه ۱۴۰۲/۱۲/۹ 2,000 37,615
2 توری حصاری فنس 2.4 5 متر مربع کارخانه ۱۴۰۲/۱۲/۹ 2,000 37,615
3 توری حصاری فنس 3 5 متر مربع کارخانه ۱۴۰۲/۱۲/۹ 2,000 37,615
4 توری حصاری فنس 2 5.5 متر مربع کارخانه ۱۴۰۲/۱۲/۹ 2,000 37,615
5 توری حصاری فنس 2.4 5.5 متر مربع کارخانه ۱۴۰۲/۱۲/۹ 2,000 37,615
6 توری حصاری فنس 3 5.5 متر مربع کارخانه ۱۴۰۲/۱۲/۹ 2,000 37,615
7 توری حصاری فنس 2.2 6.5 متر مربع کارخانه ۱۴۰۲/۱۲/۹ 2,000 37,615
8 توری حصاری فنس 2.4 6.5 متر مربع کارخانه ۱۴۰۲/۱۲/۹ 2,000 37,615
9 توری حصاری فنس 3 6.5 متر مربع کارخانه ۱۴۰۲/۱۲/۹ 2,000 37,615

قیمت توری فرنگی

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۵ ساعت ۱۱:۰۷:۳۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع توری طول (m) عرض (cm) وزن واحد بارگیری نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 توری فرنگی 20 120 6 رول کارخانه ۱۴۰۲/۱۲/۵ ثابت 275,229
2 توری فرنگی 20 150 7 رول کارخانه ۱۴۰۲/۱۲/۵ ثابت 321,101
3 توری فرنگی 20 180 8 رول کارخانه ۱۴۰۲/۱۲/۵ ثابت 366,972

قیمت توری مرغی

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۸ ساعت ۱۲:۲۴:۳۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع توری چشمه (inch) وزن ابعاد (m) حالت واحد بارگیری نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 توری مرغی 3.4 5 45*1.20 رول کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۲/۱۲/۸ ثابت 266,055
2 توری مرغی 3.4 6.2 45*1.20 رول کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۲/۱۲/۸ ثابت 321,101
3 توری مرغی 3.4 7.2 45*1.20 رول کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۲/۱۲/۸ ثابت 348,624
4 توری مرغی 3.4 8.2 45*1.20 رول کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ ثابت 422,018
5 توری مرغی 3.4 9 45*1.20 رول کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۲/۱۲/۸ ثابت 422,018

قیمت توری پرسی

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۹ ساعت ۱۵:۱۶:۱۴

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع توری ضخامت (mm) چشمه (cm) حالت واحد بارگیری نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 توری پرسی 2*2 3.6 2*2 1*2 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۲/۱۲/۹ 500 31,651
2 توری پرسی 2*2 3.8 2*2 1*2 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۲/۱۲/۹ 500 31,651
3 توری پرسی 2*2 3 2*2 1*2 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۲/۱۲/۹ 500 31,651
4 توری پرسی 3*3 3.4 3*3 1*2 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۲/۱۲/۹ 500 31,651
5 توری پرسی 3*3 4 3*3 1*2 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۲/۱۲/۹ 500 31,651
6 توری پرسی 4*4 3 4*4 1*2 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۲/۱۲/۹ 500 31,651
7 توری پرسی 4*4 3.4 4*4 1*2 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۲/۱۲/۹ 500 31,651
8 توری پرسی 4*4 4 4*4 1*2 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۲/۱۲/۹ 500 31,651
9 توری پرسی 5*5 4 5*5 1*2 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۲/۱۲/۹ 500 31,651
10 توری پرسی 5*5 3.8 5*5 1*2 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۲/۱۲/۹ 500 31,651
11 توری پرسی 5*5 4.5 5*5 1*2 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۲/۱۲/۹ 500 31,651
12 توری پرسی 5*5 5 5*5 1*2 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۲/۱۲/۹ 500 31,651

قیمت توری گابیون

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۹ ساعت ۱۵:۲۰:۰۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع توری ضخامت (mm) چشمه (cm) گالوانیزه واحد بارگیری نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 توری گابیون 6*8 2 6*8 گرم متر مربع تهران ۱۴۰۲/۱۲/۹ ثابت 33,028
2 توری گابیون 8*10 1.5 8*10 گرم متر مربع تهران ۱۴۰۲/۱۲/۹ ثابت 20,183
3 توری گابیون 8*10 2 8*10 گرم متر مربع تهران ۱۴۰۲/۱۲/۹ ثابت 29,358
4 توری گابیون 8*10 2.5 8*10 گرم کیلوگرم تهران ۱۴۰۲/۱۲/۹ ثابت 38,532
5 توری گابیون 8*10 3 8*10 گرم کیلوگرم تهران ۱۴۰۲/۱۲/۹ ثابت 37,615

قیمت مش ساده

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ساعت ۱۲:۳۹:۱۳

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع مش قطر میلگرد (mm) چشمه (cm) بارگیری واحد نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 مش ساده 6 10*10 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ 300 27,339
2 مش ساده 6 15*15 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ 300 27,339
3 مش ساده 6 20*20 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ 300 27,798

قیمت مش آجدار

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ساعت ۱۲:۰۴:۵۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع مش قطر میلگرد (mm) چشمه (cm) بارگیری واحد نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 مش آجدار 8 10*10 بنگاه آهن ملل کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ 1,000 26,881
2 مش آجدار 8 15*15 بنگاه آهن ملل کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ 1,000 26,881
3 مش آجدار 8 20*20 بنگاه آهن ملل کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ 1,000 26,881
4 مش آجدار 10 10*10 بنگاه آهن ملل کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ 400 26,422
5 مش آجدار 10 15*15 بنگاه آهن ملل کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ 400 25,688
6 مش آجدار 10 20*20 بنگاه آهن ملل کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ 400 25,688