قیمت امروز میلگرد ساده به تاریخ ۱۴۰۲/۶/۳۰ از 6 کارخانه در جدول زیر به روزرسانی شد.

قیمت میلگرد ساده با توجه به ساختار ساده و بدون آجی که دارد، کاملا با انواع دیگر میلگردها متفاوت است. جدول های زیر شامل قیمت انواع میلگرد ساده است که به صورت روزانه توسط کارشناسان آهن ملل آپدیت می شود. برای خرید میلگرد ساده ابتدا لازم است کارخانه تولیدکننده مورد نظر خود را انتخاب نمایید و پس از فعال نمودن دکمه «ارزش افزودن»، قیمت روز میلگرد ساده کارخانه انتخابی را مشاهده کنید.

نکات کوچک اما طلایی خرید میلگرد ساده

آذر گستر سدید

قیمت میلگرد ساده آذر گستر سدید

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۶/۳۰ ساعت ۱۰:۳۶:۴۳

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد آنالیز حالت نوع واحد سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد ساده 10 آذر گستر سدید A1 شاخه 6 متری ساده کیلوگرم 10 امروز تماس بگیرید تماس بگیرید
2 میلگرد ساده 12 آذر گستر سدید A1 شاخه 6 متری ساده کیلوگرم 12 امروز تماس بگیرید تماس بگیرید
3 میلگرد ساده 14 آذر گستر سدید A1 شاخه 6 متری ساده کیلوگرم 14 امروز ثابت 25,229
4 میلگرد ساده 16 آذر گستر سدید A1 شاخه 6 الی 12 متری ساده کیلوگرم 16 امروز ثابت 25,229
5 میلگرد ساده 18 آذر گستر سدید A1 شاخه 6 الی 12 متری ساده کیلوگرم 18 امروز ثابت 25,229
6 میلگرد ساده 20 آذر گستر سدید A1 شاخه 6 الی 12 متری ساده کیلوگرم 20 امروز ثابت 25,229
7 میلگرد ساده 22 آذر گستر سدید A1 شاخه 6 الی 12 متری ساده کیلوگرم 22 امروز ثابت 25,229
8 میلگرد ساده 24 آذر گستر سدید A1 شاخه 6 الی 12 متری ساده کیلوگرم 24 امروز ثابت 25,229
9 میلگرد ساده 25 آذر گستر سدید A1 شاخه 6 الی 12 متری ساده کیلوگرم 25 امروز ثابت 25,229
10 میلگرد ساده 26 آذر گستر سدید A1 شاخه 6 الی 12 متری ساده کیلوگرم 26 امروز ثابت 25,229
11 میلگرد ساده 28 آذر گستر سدید A1 شاخه 6 الی 12 متری ساده کیلوگرم 28 امروز ثابت 25,229
12 میلگرد ساده 30 آذر گستر سدید A1 شاخه 6 الی 12 متری ساده کیلوگرم 30 امروز ثابت 25,229
13 میلگرد ساده 32 آذر گستر سدید A1 شاخه 6 الی 12 متری ساده کیلوگرم 32 امروز ثابت 25,229
14 میلگرد ساده 34 آذر گستر سدید A1 شاخه 6 الی 12 متری ساده کیلوگرم 34 امروز ثابت 25,229
15 میلگرد ساده 36 آذر گستر سدید A1 شاخه 6 الی 12 متری ساده کیلوگرم 36 امروز ثابت 25,229
16 میلگرد ساده 38 آذر گستر سدید A1 شاخه 6 الی 12 متری ساده کیلوگرم 38 امروز ثابت 25,229
17 میلگرد ساده 40 آذر گستر سدید A1 شاخه 6 الی 12 متری ساده کیلوگرم 40 امروز ثابت 25,229
18 میلگرد ساده 42 آذر گستر سدید A1 شاخه 6 الی 12 متری ساده کیلوگرم 42 امروز ثابت 25,229
19 میلگرد ساده 45 آذر گستر سدید A1 شاخه 6 الی 12 متری ساده کیلوگرم 45 امروز ثابت 25,229
20 میلگرد ساده 48 آذر گستر سدید A1 شاخه 6 الی 12 متری ساده کیلوگرم 48 امروز ثابت 25,229
21 میلگرد ساده 50 آذر گستر سدید A1 شاخه 6 الی 12 متری ساده کیلوگرم 50 امروز ثابت 25,229
22 میلگرد ساده 52 آذر گستر سدید A1 شاخه 6 الی 12 متری ساده کیلوگرم 52 امروز ثابت 25,229
آیین صنعت

قیمت میلگرد ساده آیین صنعت

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۶/۳۰ ساعت ۱۰:۲۲:۰۸

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد آنالیز حالت نوع واحد سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 10 آیین صنعت A1 شاخه 6 متری ساده کیلوگرم 10 امروز ثابت 25,229
2 میلگرد 12 آیین صنعت A1 شاخه 6 متری ساده کیلوگرم 12 امروز ثابت 25,229
3 میلگرد 14 آیین صنعت A1 شاخه 6 متری ساده کیلوگرم 14 امروز ثابت 25,229
4 میلگرد 16 آیین صنعت A1 شاخه 6 متری ساده کیلوگرم 16 امروز ثابت 25,229
5 میلگرد 18 آیین صنعت A1 شاخه 6 متری ساده کیلوگرم 18 امروز ثابت 25,229
6 میلگرد 20 آیین صنعت A1 شاخه 6 متری ساده کیلوگرم 20 امروز ثابت 25,229
7 میلگرد 22 آیین صنعت A1 شاخه 6 متری ساده کیلوگرم 22 امروز ثابت 25,229
8 میلگرد 25 آیین صنعت A1 شاخه 6 متری ساده کیلوگرم 25 امروز ثابت 25,229
9 میلگرد 28 آیین صنعت A1 شاخه 6 متری ساده کیلوگرم 28 امروز ثابت 25,229
10 میلگرد 30 آیین صنعت A1 شاخه 6 متری ساده کیلوگرم 30 امروز ثابت 25,229
11 میلگرد 32 آیین صنعت A1 شاخه 6 متری ساده کیلوگرم 32 امروز ثابت 25,229
12 میلگرد 34 آیین صنعت A1 شاخه 6 متری ساده کیلوگرم 34 امروز ثابت 25,229
13 میلگرد 36 آیین صنعت A1 شاخه 6 متری ساده کیلوگرم 36 امروز ثابت 25,229
14 میلگرد 38 آیین صنعت A1 شاخه 6 متری ساده کیلوگرم 38 امروز ثابت 25,229
15 میلگرد 40 آیین صنعت A1 شاخه 6 متری ساده کیلوگرم 40 امروز ثابت 25,229
16 میلگرد 42 آیین صنعت A1 شاخه 6 متری ساده کیلوگرم 42 امروز ثابت 25,229
نوین متین

قیمت میلگرد ساده نوین متین

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۶/۳۰ ساعت ۱۰:۲۳:۱۰

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد آنالیز حالت نوع واحد سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد ساده 10 نوین متین A1 شاخه 6 متری ساده کیلوگرم 10 امروز ثابت 26,789
2 میلگرد ساده 12 تا 32 نوین متین A1 شاخه 6 متری ساده کیلوگرم 12 امروز ثابت 27,064
3 میلگرد ساده 34 تا 85 نوین متین A1 شاخه 6 متری ساده کیلوگرم 45 امروز ثابت 27,064
4 میلگرد ساده 90 تا 160 نوین متین A1 شاخه 6 متری ساده کیلوگرم 90 امروز ثابت 28,073
5 میلگرد ساده 170 تا 200 نوین متین A1 شاخه 6 متری ساده کیلوگرم 170 امروز ثابت 28,073
6 میلگرد ساده 200 تا 240 نوین متین A1 شاخه 6 متری ساده کیلوگرم 200 امروز تماس بگیرید تماس بگیرید
فولاد کویر کاشان

قیمت میلگرد ساده کویر کاشان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۶/۳۰ ساعت ۹:۱۹:۲۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد آنالیز حالت نوع واحد سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد ساده 12 کویر کاشان A1 شاخه 12 متری ساده کیلوگرم 12 امروز عدم موجودی عدم موجودی
2 میلگرد ساده 14 کویر کاشان A1 شاخه 12 متری ساده کیلوگرم 14 امروز ثابت 27,064
3 میلگرد ساده 16 کویر کاشان A1 شاخه 12 متری ساده کیلوگرم 16 امروز ثابت 27,064
4 میلگرد ساده 18 کویر کاشان A1 شاخه 12 متری ساده کیلوگرم 18 امروز ثابت 27,064
5 میلگرد ساده 20 کویر کاشان A1 شاخه 12 متری ساده کیلوگرم 20 امروز ثابت 27,064
6 میلگرد ساده 22 کویر کاشان A1 شاخه 12 متری ساده کیلوگرم 22 امروز ثابت 27,064
7 میلگرد ساده 25 کویر کاشان A1 شاخه 12 متری ساده کیلوگرم 25 امروز ثابت 27,064
8 میلگرد ساده 26 کویر کاشان A1 شاخه 12 متری ساده کیلوگرم 26 امروز عدم موجودی عدم موجودی
9 میلگرد ساده 28 کویر کاشان A1 شاخه 12 متری ساده کیلوگرم 28 امروز ثابت 27,064
10 میلگرد ساده 30 کویر کاشان A1 شاخه 12 متری ساده کیلوگرم 30 امروز ثابت 27,064
11 میلگرد ساده 32 کویر کاشان A1 شاخه 12 متری ساده کیلوگرم 32 امروز ثابت 27,064
12 میلگرد ساده 34 کویر کاشان A1 شاخه 12 متری ساده کیلوگرم 34 امروز عدم موجودی عدم موجودی
13 میلگرد ساده 36 کویر کاشان A1 شاخه 12 متری ساده کیلوگرم 36 امروز عدم موجودی عدم موجودی
14 میلگرد ساده 38 کویر کاشان A1 شاخه 12 متری ساده کیلوگرم 38 امروز عدم موجودی عدم موجودی
15 میلگرد ساده 40 کویر کاشان A1 شاخه 12 متری ساده کیلوگرم 40 امروز عدم موجودی عدم موجودی
فولاد تیکمه داش

قیمت میلگرد ساده کاوه تیکمه داش

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۶/۳۰ ساعت ۹:۰۸:۵۴

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد آنالیز حالت نوع واحد سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد ساده 8 تیکمه داش A1 شاخه 6 متری ساده کیلوگرم 8 --- تماس بگیرید تماس بگیرید
2 میلگرد ساده 10 تیکمه داش A1 شاخه 6 متری ساده کیلوگرم 10 --- تماس بگیرید تماس بگیرید
ذوب آهن اصفهان

قیمت میلگرد ساده A1 ذوب آهن

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۶/۳۰ ساعت ۹:۰۲:۵۵

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد آنالیز حالت نوع واحد سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد ساده 12 ذوب آهن اصفهان A1 شاخه 12 متری ساده کیلوگرم 12 --- عدم تولید عدم تولید
2 میلگرد ساده 14 ذوب آهن اصفهان A1 شاخه 12 متری ساده کیلوگرم 14 --- عدم تولید عدم تولید
3 میلگرد ساده 16 ذوب آهن اصفهان A1 شاخه 12 متری ساده کیلوگرم 16 --- عدم تولید عدم تولید
4 میلگرد ساده 18 ذوب آهن اصفهان A1 شاخه 12 متری ساده کیلوگرم 18 --- عدم تولید عدم تولید
5 میلگرد ساده 20 ذوب آهن اصفهان A1 شاخه 12 متری ساده کیلوگرم 20 --- عدم تولید عدم تولید
6 میلگرد ساده 22 ذوب آهن اصفهان A1 شاخه 12 متری ساده کیلوگرم 22 --- عدم تولید عدم تولید
7 میلگرد ساده 25 ذوب آهن اصفهان A1 شاخه 12 متری ساده کیلوگرم 25 --- عدم تولید عدم تولید
8 میلگرد ساده 28 ذوب آهن اصفهان A1 شاخه 12 متری ساده کیلوگرم 28 --- عدم تولید عدم تولید
9 میلگرد ساده 32 ذوب آهن اصفهان A1 شاخه 12 متری ساده کیلوگرم 32 --- عدم تولید عدم تولید
10 میلگرد ساده 36 ذوب آهن اصفهان A1 شاخه 12 متری ساده کیلوگرم 36 --- عدم تولید عدم تولید