قیمت میلگرد ساده آذر گستر سدید

قیمت میلگرد ساده آیین صنعت

قیمت میلگرد ساده نوین متین

قیمت میلگرد ساده کویر کاشان

قیمت میلگرد ساده کاوه تیکمه داش

قیمت میلگرد ساده A1 ذوب آهن

قیمت امروز میلگرد ساده به تاریخ ۱۴۰۳/۳/۲۷ از 6 کارخانه در جدول زیر به روزرسانی شد.

قیمت میلگرد ساده با توجه به ساختار ساده و بدون آجی که دارد، کاملا با انواع دیگر میلگردها متفاوت است. جدول های زیر شامل قیمت انواع میلگرد ساده است که به صورت روزانه توسط کارشناسان آهن ملل آپدیت می شود. برای خرید میلگرد ساده ابتدا لازم است کارخانه تولیدکننده مورد نظر خود را انتخاب نمایید و پس از فعال نمودن دکمه «ارزش افزودن»، قیمت روز میلگرد ساده کارخانه انتخابی را مشاهده کنید.

آذر گستر سدید

قیمت میلگرد ساده آذر گستر سدید

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۰:۴۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع میلگرد
آنالیز
حالت
نوع
واحد
سایز
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
میلگرد ساده 10 آذر گستر سدید
A1
شاخه 6 متری
ساده
کیلوگرم
10
۱۴۰۳/۳/۲۷
تماس بگیرید
تماس بگیرید
2
میلگرد ساده 12 آذر گستر سدید
A1
شاخه 6 متری
ساده
کیلوگرم
12
۱۴۰۳/۳/۲۷
تماس بگیرید
تماس بگیرید
3
میلگرد ساده 14 آذر گستر سدید
A1
شاخه 6 متری
ساده
کیلوگرم
14
۱۴۰۲/۱۱/۳
ثابت
23,636
4
میلگرد ساده 16 آذر گستر سدید
A1
شاخه 6 الی 12 متری
ساده
کیلوگرم
16
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
26,364
5
میلگرد ساده 18 آذر گستر سدید
A1
شاخه 6 الی 12 متری
ساده
کیلوگرم
18
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
26,364
6
میلگرد ساده 20 آذر گستر سدید
A1
شاخه 6 الی 12 متری
ساده
کیلوگرم
20
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
26,364
7
میلگرد ساده 22 آذر گستر سدید
A1
شاخه 6 الی 12 متری
ساده
کیلوگرم
22
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
26,364
8
میلگرد ساده 24 آذر گستر سدید
A1
شاخه 6 الی 12 متری
ساده
کیلوگرم
24
۱۴۰۳/۳/۲۷
تماس بگیرید
تماس بگیرید
9
میلگرد ساده 25 آذر گستر سدید
A1
شاخه 6 الی 12 متری
ساده
کیلوگرم
25
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
26,364
10
میلگرد ساده 26 آذر گستر سدید
A1
شاخه 6 الی 12 متری
ساده
کیلوگرم
26
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
26,364
11
میلگرد ساده 28 آذر گستر سدید
A1
شاخه 6 الی 12 متری
ساده
کیلوگرم
28
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
26,364
12
میلگرد ساده 30 آذر گستر سدید
A1
شاخه 6 الی 12 متری
ساده
کیلوگرم
30
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
26,364
13
میلگرد ساده 32 آذر گستر سدید
A1
شاخه 6 الی 12 متری
ساده
کیلوگرم
32
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
26,364
14
میلگرد ساده 34 آذر گستر سدید
A1
شاخه 6 الی 12 متری
ساده
کیلوگرم
34
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
26,364
15
میلگرد ساده 36 آذر گستر سدید
A1
شاخه 6 الی 12 متری
ساده
کیلوگرم
36
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
26,364
16
میلگرد ساده 38 آذر گستر سدید
A1
شاخه 6 الی 12 متری
ساده
کیلوگرم
38
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
26,364
17
میلگرد ساده 40 آذر گستر سدید
A1
شاخه 6 الی 12 متری
ساده
کیلوگرم
40
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
26,364
18
میلگرد ساده 42 آذر گستر سدید
A1
شاخه 6 الی 12 متری
ساده
کیلوگرم
42
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
26,364
19
میلگرد ساده 45 آذر گستر سدید
A1
شاخه 6 الی 12 متری
ساده
کیلوگرم
45
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
26,364
20
میلگرد ساده 48 آذر گستر سدید
A1
شاخه 6 الی 12 متری
ساده
کیلوگرم
48
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
26,364
21
میلگرد ساده 50 آذر گستر سدید
A1
شاخه 6 الی 12 متری
ساده
کیلوگرم
50
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
26,364
22
میلگرد ساده 52 آذر گستر سدید
A1
شاخه 6 الی 12 متری
ساده
کیلوگرم
52
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
26,364
آیین صنعت

قیمت میلگرد ساده آیین صنعت

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۲۷ ساعت ۱۱:۳۸:۲۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع میلگرد
آنالیز
حالت
نوع
واحد
سایز
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
میلگرد 10 آیین صنعت
A1
شاخه 6 متری
ساده
کیلوگرم
10
۱۴۰۳/۲/۱۷
ثابت
25,688
2
میلگرد 12 آیین صنعت
A1
شاخه 6 متری
ساده
کیلوگرم
12
۱۴۰۳/۲/۱۷
ثابت
25,688
3
میلگرد 14 آیین صنعت
A1
شاخه 6 متری
ساده
کیلوگرم
14
۱۴۰۳/۲/۱۷
ثابت
25,688
4
میلگرد 16 آیین صنعت
A1
شاخه 6 متری
ساده
کیلوگرم
16
۱۴۰۳/۲/۲۹
ثابت
25,688
5
میلگرد 18 آیین صنعت
A1
شاخه 6 متری
ساده
کیلوگرم
18
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
27,327
6
میلگرد 20 آیین صنعت
A1
شاخه 6 متری
ساده
کیلوگرم
20
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
27,327
7
میلگرد 22 آیین صنعت
A1
شاخه 6 متری
ساده
کیلوگرم
22
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
27,327
8
میلگرد 25 آیین صنعت
A1
شاخه 6 متری
ساده
کیلوگرم
25
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
27,327
9
میلگرد 28 آیین صنعت
A1
شاخه 6 متری
ساده
کیلوگرم
28
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
27,327
10
میلگرد 30 آیین صنعت
A1
شاخه 6 متری
ساده
کیلوگرم
30
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
27,327
11
میلگرد 32 آیین صنعت
A1
شاخه 6 متری
ساده
کیلوگرم
32
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
27,327
12
میلگرد 34 آیین صنعت
A1
شاخه 6 متری
ساده
کیلوگرم
34
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
27,327
13
میلگرد 36 آیین صنعت
A1
شاخه 6 متری
ساده
کیلوگرم
36
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
27,327
14
میلگرد 38 آیین صنعت
A1
شاخه 6 متری
ساده
کیلوگرم
38
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
27,327
15
میلگرد 40 آیین صنعت
A1
شاخه 6 متری
ساده
کیلوگرم
40
۱۴۰۳/۲/۱۹
ثابت
26,686
16
میلگرد 42 آیین صنعت
A1
شاخه 6 متری
ساده
کیلوگرم
42
۱۴۰۳/۲/۱۹
ثابت
26,686
نوین متین

قیمت میلگرد ساده نوین متین

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۲۷ ساعت ۱۱:۳۸:۴۷

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع میلگرد
آنالیز
حالت
نوع
واحد
سایز
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
میلگرد ساده 10 نوین متین
A1
شاخه 6 متری
ساده
کیلوگرم
10
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
27,727
2
میلگرد ساده 12 تا 32 نوین متین
A1
شاخه 6 متری
ساده
کیلوگرم
12
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
26,818
3
میلگرد ساده 34 تا 85 نوین متین
A1
شاخه 6 متری
ساده
کیلوگرم
45
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
26,818
4
میلگرد ساده 90 تا 160 نوین متین
A1
شاخه 6 متری
ساده
کیلوگرم
90
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
28,200
5
میلگرد ساده 170 تا 200 نوین متین
A1
شاخه 6 متری
ساده
کیلوگرم
170
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
29,545
6
میلگرد ساده 200 تا 240 نوین متین
A1
شاخه 6 متری
ساده
کیلوگرم
200
۱۴۰۳/۳/۲۷
تماس بگیرید
تماس بگیرید
فولاد کویر کاشان

قیمت میلگرد ساده کویر کاشان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۲۷ ساعت ۱۳:۳۲:۱۵

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع میلگرد
آنالیز
حالت
نوع
واحد
سایز
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
میلگرد ساده 12 کویر کاشان
A1
شاخه 12 متری
ساده
کیلوگرم
12
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
28,455
2
میلگرد ساده 14 کویر کاشان
A1
شاخه 12 متری
ساده
کیلوگرم
14
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
28,455
3
میلگرد ساده 16 کویر کاشان
A1
شاخه 12 متری
ساده
کیلوگرم
16
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
28,455
4
میلگرد ساده 18 کویر کاشان
A1
شاخه 12 متری
ساده
کیلوگرم
18
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
28,455
5
میلگرد ساده 20 کویر کاشان
A1
شاخه 12 متری
ساده
کیلوگرم
20
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
28,455
6
میلگرد ساده 22 کویر کاشان
A1
شاخه 12 متری
ساده
کیلوگرم
22
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
28,455
7
میلگرد ساده 25 کویر کاشان
A1
شاخه 12 متری
ساده
کیلوگرم
25
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
28,455
8
میلگرد ساده 26 کویر کاشان
A1
شاخه 12 متری
ساده
کیلوگرم
26
۱۴۰۳/۳/۲۶
عدم موجودی
عدم موجودی
9
میلگرد ساده 28 کویر کاشان
A1
شاخه 12 متری
ساده
کیلوگرم
28
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
28,455
10
میلگرد ساده 30 کویر کاشان
A1
شاخه 12 متری
ساده
کیلوگرم
30
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
28,455
11
میلگرد ساده 32 کویر کاشان
A1
شاخه 12 متری
ساده
کیلوگرم
32
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
28,455
12
میلگرد ساده 34 کویر کاشان
A1
شاخه 12 متری
ساده
کیلوگرم
34
۱۴۰۳/۳/۲۶
عدم موجودی
عدم موجودی
13
میلگرد ساده 36 کویر کاشان
A1
شاخه 12 متری
ساده
کیلوگرم
36
۱۴۰۳/۳/۲۶
عدم موجودی
عدم موجودی
14
میلگرد ساده 38 کویر کاشان
A1
شاخه 12 متری
ساده
کیلوگرم
38
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
28,455
15
میلگرد ساده 40 کویر کاشان
A1
شاخه 12 متری
ساده
کیلوگرم
40
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
28,455
فولاد تیکمه داش

قیمت میلگرد ساده کاوه تیکمه داش

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۲۷ ساعت ۱۰:۲۵:۳۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع میلگرد
آنالیز
حالت
نوع
واحد
سایز
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
میلگرد ساده 8 تیکمه داش
A1
شاخه 6 متری
ساده
کیلوگرم
8
۱۴۰۳/۱/۱۸
تماس بگیرید
تماس بگیرید
2
میلگرد ساده 10 تیکمه داش
A1
شاخه 6 متری
ساده
کیلوگرم
10
۱۴۰۳/۱/۱۸
تماس بگیرید
تماس بگیرید
ذوب آهن اصفهان

قیمت میلگرد ساده A1 ذوب آهن

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۱/۱۸ ساعت ۱۰:۲۹:۰۳

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع میلگرد
آنالیز
حالت
نوع
واحد
سایز
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
میلگرد ساده 12 ذوب آهن اصفهان
A1
شاخه 12 متری
ساده
کیلوگرم
12
---
عدم تولید
عدم تولید
2
میلگرد ساده 14 ذوب آهن اصفهان
A1
شاخه 12 متری
ساده
کیلوگرم
14
---
عدم تولید
عدم تولید
3
میلگرد ساده 16 ذوب آهن اصفهان
A1
شاخه 12 متری
ساده
کیلوگرم
16
---
عدم تولید
عدم تولید
4
میلگرد ساده 18 ذوب آهن اصفهان
A1
شاخه 12 متری
ساده
کیلوگرم
18
---
عدم تولید
عدم تولید
5
میلگرد ساده 20 ذوب آهن اصفهان
A1
شاخه 12 متری
ساده
کیلوگرم
20
---
عدم تولید
عدم تولید
6
میلگرد ساده 22 ذوب آهن اصفهان
A1
شاخه 12 متری
ساده
کیلوگرم
22
---
عدم تولید
عدم تولید
7
میلگرد ساده 25 ذوب آهن اصفهان
A1
شاخه 12 متری
ساده
کیلوگرم
25
---
عدم تولید
عدم تولید
8
میلگرد ساده 28 ذوب آهن اصفهان
A1
شاخه 12 متری
ساده
کیلوگرم
28
---
عدم تولید
عدم تولید
9
میلگرد ساده 32 ذوب آهن اصفهان
A1
شاخه 12 متری
ساده
کیلوگرم
32
---
عدم تولید
عدم تولید
10
میلگرد ساده 36 ذوب آهن اصفهان
A1
شاخه 12 متری
ساده
کیلوگرم
36
---
عدم تولید
عدم تولید