قیمت میلگرد ساده با توجه به ساختار ساده و بدون آجی که دارد، کاملا با انواع دیگر میلگردها متفاوت است. جدول های زیر شامل قیمت انواع میلگرد ساده است که به صورت روزانه توسط کارشناسان آهن ملل آپدیت می شود. برای خرید میلگرد ساده ابتدا لازم است کارخانه تولیدکننده مورد نظر خود را انتخاب نمایید و پس از فعال نمودن دکمه «ارزش افزودن»، قیمت روز میلگرد ساده کارخانه انتخابی را مشاهده کنید.

کارخانه ذوب آهن اصفهان
قیمت میلگرد ساده A1 ذوب آهن

آخرین بروزرسانی: ۰۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۵:۴۵

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد آنالیز حالت نوع واحد سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد ساده 12 ذوب آهن اصفهان A1 شاخه 12 متری ساده کیلوگرم 12 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
2 میلگرد ساده 14 ذوب آهن اصفهان A1 شاخه 12 متری ساده کیلوگرم 14 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
3 میلگرد ساده 16 ذوب آهن اصفهان A1 شاخه 12 متری ساده کیلوگرم 16 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
4 میلگرد ساده 18 ذوب آهن اصفهان A1 شاخه 12 متری ساده کیلوگرم 18 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
5 میلگرد ساده 20 ذوب آهن اصفهان A1 شاخه 12 متری ساده کیلوگرم 20 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
6 میلگرد ساده 22 ذوب آهن اصفهان A1 شاخه 12 متری ساده کیلوگرم 22 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
7 میلگرد ساده 25 ذوب آهن اصفهان A1 شاخه 12 متری ساده کیلوگرم 25 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
8 میلگرد ساده 28 ذوب آهن اصفهان A1 شاخه 12 متری ساده کیلوگرم 28 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
9 میلگرد ساده 32 ذوب آهن اصفهان A1 شاخه 12 متری ساده کیلوگرم 32 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
10 میلگرد ساده 36 ذوب آهن اصفهان A1 شاخه 12 متری ساده کیلوگرم 36 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
آذر گستر سدید
قیمت میلگرد ساده آذر گستر سدید

آخرین بروزرسانی: ۰۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۵:۴۵

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد آنالیز حالت نوع واحد سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد ساده 10 آذر گستر سدید A1 شاخه 12 متری ساده کیلوگرم 10 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
2 میلگرد ساده 12 آذر گستر سدید A1 شاخه 12 متری ساده کیلوگرم 12 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
3 میلگرد ساده 14 آذر گستر سدید A1 شاخه 12 متری ساده کیلوگرم 14 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
4 میلگرد ساده 16 آذر گستر سدید A1 شاخه 12 متری ساده کیلوگرم 16 chart 16,972 16,972
5 میلگرد ساده 17 آذر گستر سدید A1 شاخه 12 متری ساده کیلوگرم 17 chart 16,972 16,972
6 میلگرد ساده 18 آذر گستر سدید A1 شاخه 12 متری ساده کیلوگرم 18 chart 16,972 16,972
7 میلگرد ساده 20 آذر گستر سدید A1 شاخه 12 متری ساده کیلوگرم 20 chart 16,972 16,972
8 میلگرد ساده 22 آذر گستر سدید A1 شاخه 12 متری ساده کیلوگرم 22 chart 16,972 16,972
9 میلگرد ساده 24 آذر گستر سدید A1 شاخه 12 متری ساده کیلوگرم 24 chart 16,972 16,972
10 میلگرد ساده 25 آذر گستر سدید A1 شاخه 12 متری ساده کیلوگرم 25 chart 16,972 16,972
11 میلگرد ساده 26 آذر گستر سدید A1 شاخه 12 متری ساده کیلوگرم 26 chart 16,972 16,972
12 میلگرد ساده 28 آذر گستر سدید A1 شاخه 12 متری ساده کیلوگرم 28 chart 16,972 16,972
13 میلگرد ساده 30 آذر گستر سدید A1 شاخه 12 متری ساده کیلوگرم 30 chart 16,972 16,972
14 میلگرد ساده 32 آذر گستر سدید A1 شاخه 12 متری ساده کیلوگرم 32 chart 16,972 16,972
15 میلگرد ساده 34 آذر گستر سدید A1 شاخه 12 متری ساده کیلوگرم 34 chart 17,156 17,156
16 میلگرد ساده 36 آذر گستر سدید A1 شاخه 12 متری ساده کیلوگرم 36 chart 17,156 17,156
17 میلگرد ساده 38 آذر گستر سدید A1 شاخه 12 متری ساده کیلوگرم 38 chart 17,156 17,156
18 میلگرد ساده 40 آذر گستر سدید A1 شاخه 12 متری ساده کیلوگرم 40 chart 17,156 17,156
19 میلگرد ساده 42 آذر گستر سدید A1 شاخه 12 متری ساده کیلوگرم 42 chart 17,156 17,156
آیین صنعت
قیمت میلگرد ساده آیین صنعت

آخرین بروزرسانی: ۰۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۵:۴۵

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد آنالیز حالت نوع واحد سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 10 آیین صنعت A1 شاخه 12 متری ساده کیلوگرم 10 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
2 میلگرد 12 آیین صنعت A1 شاخه 12 متری ساده کیلوگرم 12 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
3 میلگرد 14 آیین صنعت A1 شاخه 12 متری ساده کیلوگرم 14 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
4 میلگرد 16 آیین صنعت A1 شاخه 12 متری ساده کیلوگرم 16 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
5 میلگرد 18 آیین صنعت A1 شاخه 12 متری ساده کیلوگرم 18 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
6 میلگرد 20 آیین صنعت A1 شاخه 12 متری ساده کیلوگرم 20 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
7 میلگرد 22 آیین صنعت A1 شاخه 12 متری ساده کیلوگرم 22 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
8 میلگرد 25 آیین صنعت A1 شاخه 12 متری ساده کیلوگرم 25 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
9 میلگرد 28 آیین صنعت A1 شاخه 12 متری ساده کیلوگرم 28 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
10 میلگرد 30 آیین صنعت A1 شاخه 12 متری ساده کیلوگرم 30 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
11 میلگرد 32 آیین صنعت A1 شاخه 12 متری ساده کیلوگرم 32 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
12 میلگرد 34 آیین صنعت A1 شاخه 12 متری ساده کیلوگرم 34 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
13 میلگرد 36 آیین صنعت A1 شاخه 12 متری ساده کیلوگرم 36 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
14 میلگرد 38 آیین صنعت A1 شاخه 12 متری ساده کیلوگرم 38 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
15 میلگرد 40 آیین صنعت A1 شاخه 12 متری ساده کیلوگرم 40 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
16 میلگرد 42 آیین صنعت A1 شاخه 12 متری ساده کیلوگرم 42 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
کاوه تیکمه داش
قیمت میلگرد ساده کاوه تیکمه داش

آخرین بروزرسانی: ۰۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۳:۳۳

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد آنالیز سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد ساده 8 تیکمه داش A1 ساده 8 chart 15,000 15,000
2 میلگرد ساده 10 تیکمه داش A1 ساده 8 chart 14,908 14,908
فولاد کویر کاشان
قیمت میلگرد ساده کویر کاشان

آخرین بروزرسانی: ۰۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۵:۲۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد آنالیز حالت نوع واحد سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد ساده 12 کویر کاشان A1 شاخه 12 متری ساده کیلوگرم 12 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
2 میلگرد ساده 14 کویر کاشان A1 شاخه 12 متری ساده کیلوگرم 14 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
3 میلگرد ساده 16 کویر کاشان A1 شاخه 12 متری ساده کیلوگرم 16 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
4 میلگرد ساده 18 کویر کاشان A1 شاخه 12 متری ساده کیلوگرم 18 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
5 میلگرد ساده 20 کویر کاشان A1 شاخه 12 متری ساده کیلوگرم 20 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
6 میلگرد ساده 22 کویر کاشان A1 شاخه 12 متری ساده کیلوگرم 22 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
7 میلگرد ساده 25 کویر کاشان A1 شاخه 12 متری ساده کیلوگرم 25 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
8 میلگرد ساده 26 کویر کاشان A1 شاخه 12 متری ساده کیلوگرم 26 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
9 میلگرد ساده 28 کویر کاشان A1 شاخه 12 متری ساده کیلوگرم 28 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
10 میلگرد ساده 30 کویر کاشان A1 شاخه 12 متری ساده کیلوگرم 30 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
11 میلگرد ساده 32 کویر کاشان A1 شاخه 12 متری ساده کیلوگرم 32 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
12 میلگرد ساده 34 کویر کاشان A1 شاخه 12 متری ساده کیلوگرم 34 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
13 میلگرد ساده 36 کویر کاشان A1 شاخه 12 متری ساده کیلوگرم 36 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
14 میلگرد ساده 38 کویر کاشان A1 شاخه 12 متری ساده کیلوگرم 38 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
15 میلگرد ساده 40 کویر کاشان A1 شاخه 12 متری ساده کیلوگرم 40 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
نوین متین
قیمت میلگرد ساده نوین متین

آخرین بروزرسانی: ۰۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۵:۴۵

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد آنالیز حالت نوع واحد سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد ساده 10 نوین متین A1 شاخه 12 متری ساده کیلوگرم 10 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
2 میلگرد ساده 12 تا 42 نوین متین A1 شاخه 12 متری ساده کیلوگرم 12 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
3 میلگرد ساده 45 تا 85 نوین متین A1 شاخه 12 متری ساده کیلوگرم 45 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
4 میلگرد ساده 90 تا 160 نوین متین A1 شاخه 12 متری ساده کیلوگرم 90 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
5 میلگرد ساده 170 تا 200 نوین متین A1 شاخه 12 متری ساده کیلوگرم 170 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
6 میلگرد ساده 200 تا 240 نوین متین A1 شاخه 12 متری ساده کیلوگرم 200 chart تماس بگیرید تماس بگیرید

میلگرد ساده؛ شناخت و کاربرد

آهن ملل ویژگی های محصول
۱ نام محصول میلگرد ساده
۲ سایزبندی ۶ تا ۴۰۰ میلی متر
۳ حالت ظاهری شاخه ای
۴ آنالیز A1

 

میلگرد ساده میلگردی با سطح صاف و بدون آج است که معمولاً با طول ۶ تا ۱۲ متر و قطر ۶ تا ۴۰۰ میلی‌متر تولید می‌شود(قیمت میلگرد ساده با آجدار متفاوت است). جنس میلگرد ساده از فولاد است، از این رو به آن سیم فولادی هم گفته می‌شود. برای تولید میلگرد ساده به طور کلی از شمش فولاد استفاده می‌شود. ابتدا شمش فولاد را تا درجه ۱۰۰۰ یا ۱۱۰۰ می‌رسانند و سپس آن‌ها را روی رول‌ها قرار می‌دهند و کم کم از قطر آن‌ها کاسته و به طول آن افزوده می‌شود و سپس در اندازه‌‌های مشخص برش داده می‌شوند.

میلگردها در ساختمان سازی برای نگه داشتن بتن آرمه مورد استفاده قرار می‌گیرند. دلیل استفاده از میلگرد این است که توانایی و مقاومت بتن را افزایش داده و آن را در برابر نیروهای کششی مقاوم‌تر می‌کند. میلگرد ساده کمتر در ساختمان سازی کاربرد دارد و معمولاً در ساختمان به عنوان خاموت استفاده می‌شود. علاوه بر تقویت و نگه‌ داشتن بتن چون میلگرد ساده از نوع A1 بوده، انعطاف‌پذیری بیشتری دارد و نرم‌تر است. در مواردی که نیاز به خم کردن است از میلگرد ساده استفاده می‌شود. خم کردن و برش دادن این نوع میلگرد آسان‌تر است و در صنایع جوشکاری، خم‌کاری و آهنگری بیشتر کاربرد دارند. در آرماتوربندی هم به عنوان دورپیچ مورد استفاده قرار می‌گیرد.

کاربرد دیگر میلگرد ساده این است که برای تنظیم دما استفاده می‌شود. جنس میلگرد ساده از فولادی است که ضریب مقاومتی حرارت بالایی دارد و به این ترتیب میزان حرارت و تغییرات دمایی در یک ساختمان را به کمترین مقدار می‌رساند. علاوه بر کاربرد ساختمانی میلگردها بیشتر در صنایع، برای ساختن پیچ و مهره و میخ و برخی اتصالات و میلگردهای نازک تر نیز برای ساختن مفتول‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند. البته لازم به ذکر است که کیفیت میلگردها در نوع مصرف آن نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. معمولاً از میلگردهایی باکیفیت بهتر در مصارف صنعتی استفاده می‌کنند و میلگرد ساده باکیفیت کمتر را در پروژه‌های ساختمانی به کار می‌گیرند.

معایب میلگرد ساده

بیشتر مواد تشکیل دهنده میلگرد ساده از جنس فولاد خالص ناتمام است و این می‌تواند باعث تخریب و آسیب دیدگی بتن‌ها و حتی موجب زنگ زدگی شود. برای اینکه میلگردها دچار زنگ زدگی نشوند باید ph سطح بتن کمتر از ۱۲ نباشد. اگر فولاد دچار زنگ زدگی شود ممکن است در نهایت باعث ترک خوردگی و حتی شکستگی شود. یکی دیگر از معایب میلگرد ساده انتهای تیز آن است که ممکن است به هنگام حمل و نقل باعث خراشیدگی و حتی آسیب‌های جدی‌تر شود.

تفاوت میلگرد ساده و آجدار

میلگرد ساده و میلگرد آجدار از چندین جهت با هم تفاوت دارند: از نظر سایز و اندازه میلگرد آجدار در دو دسته شاخه و کلاف در اندازه‌های ۵.۵ تا ۴۰ میلیمتر تولید می‌شوند و میلگردهای ساده هم در دو دسته شاخه و کلاف در اندازه‌های ۵.۵ تا ۲۰ میلی‌متر ساخته می‌شوند. در کل میلگردهای ساده به خاطر کاربردشان، نازک‌تر از میلگردهای آجدار ساخته و عرضه می‌شوند.

میلگردهای ساده و آجدار با توجه به مصارفی که دارند جنس متفاوتی دارند و به تناسب جنسی که دارند قدرت کشسانی، استحکام و فرسایش آن‌ها نیز در طول زمان تفاوت دارد. انواع میلگردها از نظر جنس، به دسته‌های میلگرد گالوانیزه، میلگرد اروپایی، میلگرد روکش اپوکسی، میلگرد فولاد کربن، میلگرد فایبرگلاس و… تقسیم می‌شوند.

میلگرد ساده معمولاً نرم‌تر و انعطاف‌پذیرتر است و نسبت به میلگردهای آجدار در قطر کمتر و نازک‌تر تولید می‌شود. در مقابل، میلگرد آجدار خشک‌تر است و مستحکم‌تر است. کاربرد آن‌ها نیز متفاوت است به طور معمول میلگردهای ساده در پروژه‌های صنعتی مورد استفاده قرار می‌گیرد و میلگردهای آجدار در ساختمان سازی کاربرد دارند چرا که میلگردهای آجدار مستحکم‌تر هستند و در برابر ضربه مقاومت بیشتری از خود نشان می‌دهند. همچنین میلگردهای ساده خاصیت جوش‌پذیری بیشتری دارند.

قیمت روز میلگرد ساده کارخانه های مختلف

در ایران کارخانه‌های زیادی در زمینه تولید میلگرد فعالیت می‌کنند. تمامی تولیدکنندگان میلگرد در ایران تنوع محصول ندارند و همه انواع میلگردها را تولید نمی‌کنند؛ چرا که برای تنوع محصول نیاز به تکنولوژی‌های متفاوت است. از جمله کارخانه‌های مهم در این زمینه می‌توان به کارخانه میلگرد ذوب آهن اصفهان اشاره کرد که اولین تولیدکننده میلگرد در ایران است. کارخانه‌های دیگر مثل میلگرد میانه، میلگرد بافق یزد، میلگرد ظفر ناب، میلگرد زاگرس نیز در این زمینه فعالیت می‌کنند.

قیمت میلگرد ساده به صورت لحظه ای و آنی در سایت و تلگرام آهن ملل بروز رسانی می شود. قیمت روز این محصولات به صورت تماس مستقیم با کارخانه و دریافت قیمت انجام می شود. قیمت میلگرد ساده ذوب آهن، قیمت میلگرد ساده کویر کاشان، قیمت میلگرد ساده آذر گستر سدید، قیمت میلگرد ساده آیین صنعت، قیمت میلگرد ساده کاوه تیکمه داش و قیمت میلگرد ساده نوین متین در این برگه قابل مشاهده می باشد.

خرید میلگرد ساده

به دلیل نوسانات شدید در بازار، برای استعلام و خرید قطعی میلگرد ساده، تماس با کارشناسان فروش آهن ملل و دریافت قیمت از آن ها الزامی می باشد.

سوالات متداول


آرماتور همان میلگرد ساده می باشد که برای جبران مقاومت کششی پایین در بتن ها کاربرد دارد.


کاربرد میلگردهای ساده بر اساس کارخانه تولیدی و کیفیت محصول متفاوت می باشد. عمده کاربرد میلگرد ساده در صنعت می باشد ولی یکی از کاربردهای دیگر میلگرد ساده برای خاموت ها کاربرد دارد.


میلگرد ساده کارخانه ذوب آهن و کاشان از کیفیت بالایی برخوردار هستند و بیشتر کاربرد صنعتی دارد. همچنین میلگرد کارخانه متین بیشتر برای مصارف ساختمانی کاربرد دارد.