دسترسی سریع

قیمت میلگرد ساده با توجه به ساختار ساده و بدون آجی که دارد، کاملا با انواع دیگر میلگردها متفاوت است. جدول های زیر شامل قیمت انواع میلگرد ساده است که به صورت روزانه توسط کارشناسان آهن ملل آپدیت می شود. برای خرید میلگرد ساده ابتدا لازم است کارخانه تولیدکننده مورد نظر خود را انتخاب نمایید و پس از فعال نمودن دکمه «ارزش افزودن»، قیمت روز میلگرد ساده کارخانه انتخابی را مشاهده کنید.

آذر گستر سدید

قیمت میلگرد ساده آذر گستر سدید

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶ ساعت ۱۲:۰۳:۰۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد آنالیز حالت نوع واحد سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد ساده 10 آذر گستر سدید A1 شاخه 6 متری ساده کیلوگرم 10 تماس بگیرید تماس بگیرید
2 میلگرد ساده 12 آذر گستر سدید A1 شاخه 6 متری ساده کیلوگرم 12 تماس بگیرید تماس بگیرید
3 میلگرد ساده 14 آذر گستر سدید A1 شاخه 6 متری ساده کیلوگرم 14 تماس بگیرید تماس بگیرید
4 میلگرد ساده 16 آذر گستر سدید A1 شاخه 6 الی 12 متری ساده کیلوگرم 16 26,147 26,147
5 میلگرد ساده 17 آذر گستر سدید A1 شاخه 6 الی 12 متری ساده کیلوگرم 17 26,147 26,147
6 میلگرد ساده 18 آذر گستر سدید A1 شاخه 6 الی 12 متری ساده کیلوگرم 18 26,147 26,147
7 میلگرد ساده 20 آذر گستر سدید A1 شاخه 6 الی 12 متری ساده کیلوگرم 20 26,147 26,147
8 میلگرد ساده 22 آذر گستر سدید A1 شاخه 6 الی 12 متری ساده کیلوگرم 22 26,147 26,147
9 میلگرد ساده 24 آذر گستر سدید A1 شاخه 6 الی 12 متری ساده کیلوگرم 24 26,147 26,147
10 میلگرد ساده 25 آذر گستر سدید A1 شاخه 6 الی 12 متری ساده کیلوگرم 25 26,147 26,147
11 میلگرد ساده 26 آذر گستر سدید A1 شاخه 6 الی 12 متری ساده کیلوگرم 26 26,147 26,147
12 میلگرد ساده 28 آذر گستر سدید A1 شاخه 6 الی 12 متری ساده کیلوگرم 28 26,147 26,147
13 میلگرد ساده 30 آذر گستر سدید A1 شاخه 6 الی 12 متری ساده کیلوگرم 30 26,147 26,147
14 میلگرد ساده 32 آذر گستر سدید A1 شاخه 6 الی 12 متری ساده کیلوگرم 32 26,147 26,147
15 میلگرد ساده 34 آذر گستر سدید A1 شاخه 6 الی 12 متری ساده کیلوگرم 34 26,147 26,147
16 میلگرد ساده 36 آذر گستر سدید A1 شاخه 6 الی 12 متری ساده کیلوگرم 36 26,147 26,147
17 میلگرد ساده 38 آذر گستر سدید A1 شاخه 6 الی 12 متری ساده کیلوگرم 38 26,147 26,147
18 میلگرد ساده 40 آذر گستر سدید A1 شاخه 6 متری ساده کیلوگرم 40 26,147 26,147
19 میلگرد ساده 42 آذر گستر سدید A1 شاخه 6 متری ساده کیلوگرم 42 26,147 26,147
آیین صنعت

قیمت میلگرد ساده آیین صنعت

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶ ساعت ۱۳:۰۷:۰۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد آنالیز حالت نوع واحد سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 10 آیین صنعت A1 شاخه 6 متری ساده کیلوگرم 10 26,422 26,422
2 میلگرد 12 آیین صنعت A1 شاخه 6 متری ساده کیلوگرم 12 26,422 26,422
3 میلگرد 14 آیین صنعت A1 شاخه 6 متری ساده کیلوگرم 14 26,422 26,422
4 میلگرد 16 آیین صنعت A1 شاخه 6 متری ساده کیلوگرم 16 26,422 26,422
5 میلگرد 18 آیین صنعت A1 شاخه 6 متری ساده کیلوگرم 18 26,422 26,422
6 میلگرد 20 آیین صنعت A1 شاخه 6 متری ساده کیلوگرم 20 26,422 26,422
7 میلگرد 22 آیین صنعت A1 شاخه 6 متری ساده کیلوگرم 22 26,422 26,422
8 میلگرد 25 آیین صنعت A1 شاخه 6 متری ساده کیلوگرم 25 26,422 26,422
9 میلگرد 28 آیین صنعت A1 شاخه 6 متری ساده کیلوگرم 28 26,422 26,422
10 میلگرد 30 آیین صنعت A1 شاخه 6 متری ساده کیلوگرم 30 26,422 26,422
11 میلگرد 32 آیین صنعت A1 شاخه 6 متری ساده کیلوگرم 32 26,422 26,422
12 میلگرد 34 آیین صنعت A1 شاخه 6 متری ساده کیلوگرم 34 26,422 26,422
13 میلگرد 36 آیین صنعت A1 شاخه 6 متری ساده کیلوگرم 36 26,422 26,422
14 میلگرد 38 آیین صنعت A1 شاخه 6 متری ساده کیلوگرم 38 26,422 26,422
15 میلگرد 40 آیین صنعت A1 شاخه 6 متری ساده کیلوگرم 40 26,422 26,422
16 میلگرد 42 آیین صنعت A1 شاخه 6 متری ساده کیلوگرم 42 26,422 26,422
نوین متین

قیمت میلگرد ساده نوین متین

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶ ساعت ۱۳:۰۸:۵۴

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد آنالیز حالت نوع واحد سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد ساده 10 نوین متین A1 شاخه 6 متری ساده کیلوگرم 10 26,789 26,789
2 میلگرد ساده 12 تا 32 نوین متین A1 شاخه 6 متری ساده کیلوگرم 12 27,064 27,064
3 میلگرد ساده 34 تا 85 نوین متین A1 شاخه 6 متری ساده کیلوگرم 45 27,064 27,064
4 میلگرد ساده 90 تا 160 نوین متین A1 شاخه 6 متری ساده کیلوگرم 90 28,073 28,073
5 میلگرد ساده 170 تا 200 نوین متین A1 شاخه 6 متری ساده کیلوگرم 170 28,073 28,073
6 میلگرد ساده 200 تا 240 نوین متین A1 شاخه 6 متری ساده کیلوگرم 200 تماس بگیرید تماس بگیرید
فولاد کویر کاشان

قیمت میلگرد ساده کویر کاشان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۵۷:۱۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد آنالیز حالت نوع واحد سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد ساده 12 کویر کاشان A1 شاخه 12 متری ساده کیلوگرم 12 29,450 29,450
2 میلگرد ساده 14 کویر کاشان A1 شاخه 12 متری ساده کیلوگرم 14 29,450 29,450
3 میلگرد ساده 16 کویر کاشان A1 شاخه 12 متری ساده کیلوگرم 16 29,450 29,450
4 میلگرد ساده 18 کویر کاشان A1 شاخه 12 متری ساده کیلوگرم 18 29,450 29,450
5 میلگرد ساده 20 کویر کاشان A1 شاخه 12 متری ساده کیلوگرم 20 29,908 29,908
6 میلگرد ساده 22 کویر کاشان A1 شاخه 12 متری ساده کیلوگرم 22 29,450 29,450
7 میلگرد ساده 25 کویر کاشان A1 شاخه 12 متری ساده کیلوگرم 25 29,450 29,450
8 میلگرد ساده 26 کویر کاشان A1 شاخه 12 متری ساده کیلوگرم 26 29,450 29,450
9 میلگرد ساده 28 کویر کاشان A1 شاخه 12 متری ساده کیلوگرم 28 29,450 29,450
10 میلگرد ساده 30 کویر کاشان A1 شاخه 12 متری ساده کیلوگرم 30 29,450 29,450
11 میلگرد ساده 32 کویر کاشان A1 شاخه 12 متری ساده کیلوگرم 32 29,450 29,450
12 میلگرد ساده 34 کویر کاشان A1 شاخه 12 متری ساده کیلوگرم 34 29,450 29,450
13 میلگرد ساده 36 کویر کاشان A1 شاخه 12 متری ساده کیلوگرم 36 29,450 29,450
14 میلگرد ساده 38 کویر کاشان A1 شاخه 12 متری ساده کیلوگرم 38 29,450 29,450
15 میلگرد ساده 40 کویر کاشان A1 شاخه 12 متری ساده کیلوگرم 40 29,450 29,450
فولاد تیکمه داش

قیمت میلگرد ساده کاوه تیکمه داش

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶ ساعت ۱۰:۵۴:۲۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد آنالیز حالت نوع واحد سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد ساده 8 تیکمه داش A1 شاخه 6 متری ساده کیلوگرم 8 تماس بگیرید تماس بگیرید
2 میلگرد ساده 10 تیکمه داش A1 شاخه 6 متری ساده کیلوگرم 10 تماس بگیرید تماس بگیرید
ذوب آهن اصفهان

قیمت میلگرد ساده A1 ذوب آهن

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶ ساعت ۱۰:۵۴:۲۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد آنالیز حالت نوع واحد سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد ساده 12 ذوب آهن اصفهان A1 شاخه 12 متری ساده کیلوگرم 12 عدم تولید عدم تولید
2 میلگرد ساده 14 ذوب آهن اصفهان A1 شاخه 12 متری ساده کیلوگرم 14 عدم تولید عدم تولید
3 میلگرد ساده 16 ذوب آهن اصفهان A1 شاخه 12 متری ساده کیلوگرم 16 عدم تولید عدم تولید
4 میلگرد ساده 18 ذوب آهن اصفهان A1 شاخه 12 متری ساده کیلوگرم 18 عدم تولید عدم تولید
5 میلگرد ساده 20 ذوب آهن اصفهان A1 شاخه 12 متری ساده کیلوگرم 20 عدم تولید عدم تولید
6 میلگرد ساده 22 ذوب آهن اصفهان A1 شاخه 12 متری ساده کیلوگرم 22 عدم تولید عدم تولید
7 میلگرد ساده 25 ذوب آهن اصفهان A1 شاخه 12 متری ساده کیلوگرم 25 عدم تولید عدم تولید
8 میلگرد ساده 28 ذوب آهن اصفهان A1 شاخه 12 متری ساده کیلوگرم 28 عدم تولید عدم تولید
9 میلگرد ساده 32 ذوب آهن اصفهان A1 شاخه 12 متری ساده کیلوگرم 32 عدم تولید عدم تولید
10 میلگرد ساده 36 ذوب آهن اصفهان A1 شاخه 12 متری ساده کیلوگرم 36 عدم تولید عدم تولید
آهن ملل ویژگی های محصول
۱ نام محصول میلگرد ساده
۲ سایزبندی 6 تا 40 میلی متر
۳ حالت ظاهری ساده -بدون آج (کلاف و شاخه ای)
۴ آنالیز

A1 

شناخت میلگرد ساده

میلگرد ساده میلگردی با سطح صاف و بدون آج است که معمولاً با طول ۶ تا ۱۲ متر (در صورت شاخه ای) و قطر ۶ تا ۴۰۰ میلی‌ متر تولید می‌ شود. جنس میلگرد ساده از فولاد است، از این رو به به سایزهای پایین آن سیم فولادی هم گفته می‌ شود. برای تولید میلگرد ساده به طور کلی از شمش فولاد استفاده می‌ شود. ابتدا شمش فولاد را تا درجه ۱۰۰۰ یا ۱۱۰۰ حرارت می دهند و سپس آن‌ ها را روی رول‌ ها قرار می‌ دهند و کم کم از قطر آن‌ ها کاسته و به طول آن افزوده می‌ شود و سپس در اندازه‌‌ های مشخص برش داده می‌ شوند. شما می توانید لیست قیمت میلگرد ساده در سایزهای متفاوت را به صورت آپدیت شده در جداول بالا مشاهده نمایید.

کاربرد میلگرد ساده 

اصولا میلگردها در ساختمان سازی برای نگه داشتن بتن آرمه مورد استفاده قرار می‌ گیرند. دلیل استفاده از میلگرد این است که توانایی و مقاومت بتن را افزایش داده و آن را در برابر نیروهای کششی مقاوم‌ تر می‌ کند. اما میلگرد ساده به نسبت میلگرد آجدار، کمتر در ساختمان سازی کاربرد دارد و معمولاً در ساختمان به عنوان خاموت استفاده می‌ شود. با توجه به این استاندارد میلگرد ساده A1 است می تواند علاوه بر تقویت و نگه‌ داشتن بتن، انعطاف‌ پذیری بیشتری هم داشته باشد. از این رو می توان گفت میلگرد ساده یا بدون آج نرم‌ تر است و در مواردی که نیاز به خم کردن است از میلگرد ساده استفاده می‌ شود. از این رو قیمت میلگرد ساده بسته به سایزبندی و این ویژگی که در سایزهای آن متفاوت است، متغییر می شود. خم کردن و برش دادن این نوع میلگرد آسان‌ تر است و در صنایع جوشکاری، خم‌کاری و آهنگری بیشتر کاربرد دارند. در آرماتوربندی هم به عنوان دورپیچ مورد استفاده قرار می‌ گیرد.
از دیگر کاربردهای میلگرد ساده این است که برای تنظیم دما از آن نیز استفاده می‌ شود. جنس میلگرد ساده از فولادی است که ضریب مقاومتی حرارت بالایی دارد و به این ترتیب میزان حرارت و تغییرات دمایی در یک ساختمان را به کمترین مقدار می‌ رساند. علاوه بر کاربرد ساختمانی میلگردها بیشتر در صنایع، برای ساختن پیچ و مهره و میخ و برخی اتصالات و میلگردهای نازک تر نیز برای ساختن مفتول‌ ها مورد استفاده قرار می‌ گیرند. البته لازم به ذکر است که کیفیت میلگردها در نوع مصرف آن نقش تعیین‌کننده‌ ای دارد. معمولاً از میلگردهایی با کیفیت بهتر در مصارف صنعتی استفاده می‌ کنند و میلگرد ساده با کیفیت کمتر را در پروژه‌ های ساختمانی به کار می‌ گیرند که این مورد می تواند بر قیمت نهایی میلگرد ساده موثر باشد و در زمان خرید باید به موارد دقت ویژه داشت.

میلگرد ساده

معایب میلگرد ساده

بیشتر مواد تشکیل دهنده میلگرد ساده از جنس فولاد خالص ناتمام است و این می‌ تواند باعث تخریب و آسیب دیدگی بتن‌ ها و حتی موجب زنگ زدگی شود. برای اینکه میلگردها دچار زنگ زدگی نشوند باید ph سطح بتن کمتر از ۱۲ نباشد. اگر فولاد دچار زنگ زدگی شود ممکن است در نهایت باعث ترک خوردگی و حتی شکستگی شود. یکی دیگر از معایب میلگرد ساده انتهای تیز آن است که ممکن است به هنگام حمل و نقل باعث خراشیدگی و حتی آسیب‌ های جدی‌ تر شود.

تفاوت میلگرد ساده و آجدار

میلگرد ساده و میلگرد آجدار از چندین جهت با هم تفاوت دارند: از نظر سایز و اندازه میلگرد آجدار در دو دسته شاخه و کلاف در اندازه‌ های ۵.۵ تا ۴۰ میلیمتر تولید می‌ شوند و میلگردهای ساده هم در دو دسته شاخه و کلاف در اندازه‌های ۵.۵ تا ۲۰ میلی‌ متر تولید می‌ شوند. در کل میلگردهای ساده به خاطر کاربردشان، نازک‌ تر از میلگردهای آجدار ساخته و به بازار مصرف عرضه می‌ شوند.
میلگردهای ساده و آجدار با توجه به مصارفی که دارند جنس متفاوتی دارند و به تناسب جنسی که دارند قدرت کشسانی، استحکام و فرسایش آن‌ ها نیز در طول زمان تفاوت دارد. انواع میلگردها از نظر جنس، به دسته‌ های میلگرد گالوانیزه، میلگرد اروپایی، میلگرد روکش اپوکسی، میلگرد فولاد کربن، میلگرد فایبرگلاس و… تقسیم می‌ شوند که هریک از انواع میلگرد ساده می توانند می توانند قیمت های مختلفی داشته باشند.
میلگرد ساده معمولاً نرم‌ تر و انعطاف‌ پذیرتر است و نسبت به میلگردهای آجدار در قطر کمتر و نازک‌ تر تولید می‌ شود. در مقابل، میلگرد آجدار خشک‌ تر است و مستحکم‌ تر است. کاربرد آن‌ ها نیز متفاوت است به طور معمول میلگردهای ساده در پروژه‌ های صنعتی مورد استفاده قرار می‌ گیرد و میلگردهای آجدار در ساختمان سازی کاربرد دارند چرا که میلگردهای آجدار مستحکم‌ تر هستند و در برابر ضربه مقاومت بیشتری از خود نشان می‌ دهند. همچنین میلگردهای ساده خاصیت جوش‌ پذیری بیشتری دارند. از دیگر تفاوت های میلگرد ساده و میلگرد آجدار، قیمت آن است. قیمت میلگرد ساده می تواند به دلیل ساختار و کاربردی که دارد، به نسبت کمتر و در مواردی بیشتر باشد.

قیمت میلگرد ساده از کارخانه های مختلف

در ایران کارخانه‌ های زیادی در زمینه تولید میلگرد فعالیت می‌ کنند. تمامی تولیدکنندگان میلگرد در ایران تنوع محصول ندارند و همه انواع میلگردها را تولید نمی‌ کنند؛ چرا که برای تنوع محصول نیاز به تکنولوژی‌ های متفاوت است. از جمله کارخانه‌ های مهم در این زمینه می‌ توان به کارخانه میلگرد ذوب آهن اصفهان اشاره کرد که اولین تولید کننده میلگرد در ایران است. کارخانه‌ های دیگر مثل میلگرد میانه، میلگرد بافق یزد، میلگرد ظفر ناب، میلگرد زاگرس نیز در این زمینه فعالیت می‌ک نند. از این رو نام برند تولید کننده می تواند عاملی مهم در قیمت میلگرد ساده باشد. در جدول قیمتی بالا شما می تواند این تفاوت را مشاهده کنید.

عوامل موثر بر قیمت روزانه میلگرد ساده

قیمت میلگرد ساده به صورت لحظه ای و آنی در سایت و کانال تلگرام آهن ملل بروز رسانی می شود. برای این کار کارشناسان آهن ملل به صورت مستقیم با کارخانه های تولید کننده در تماس هستند و در لحظه قیمت انواع میلگرد ساده را دریافت و در جدول های بالا به روز رسانی می کنند. البته لازم به ذکر است قیمت های مندرج بدون ارزش افزوده است و می بایست برای مشاهده قیمت نهایی میلگرد ساده از برندهای مختلف حتما گزینه ارزش افزوده را فعال نمایید.
اما باید خاطر نشان کرد هستند عواملی که به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم بر نرخ میلگرد ساده تاثیر می گذارند که عبارتند از:

  • قیمت ارز به خصوص دلار
  • قیمت سنگ آهن
  • قیمت جهانی شمش
  • قیمت نفت
  • هزینه های حمل و نقل
  • رخدادهای سیاسی و اقتصادی داخلی و خارجی 

شما می توانید به صورت روزانه قیمت میلگرد ساده ذوب آهن، قیمت میلگرد ساده کویر کاشان، قیمت میلگرد ساده آذر گستر سدید، قیمت میلگرد ساده آیین صنعت، قیمت میلگرد ساده کاوه تیکمه داش و قیمت میلگرد ساده نوین متین را در در این صفحه از آهن ملل قابل مشاهده کنید.

قیمت میلگرد ساده

خرید میلگرد ساده مستقیم از کارخانه

خرید میلگرد ساده از برندهای مختلف همچون مقاطع فولادی دیگر، نیازمند آگاهی دقیق در مورد این محصول است که چه سایزی و چه تناژی برای پروژه شما مورد نیاز است. از سوی دیگر قیمت روز میلگرد ساده در سایزهای مختلف همواره دستخوش نوسان است و نیاز است به صورت روزمره قیمت ها و بازار را بررسی کرد. اما شما می توانید با تماس با کارشناسان آهن ملل علاوه بر دریافت نرخ روز میلگرد ساده، با بهترین قیمت، میلگرد را خریداری کنید.
به یاد داشته باشید به دلیل نوسانات شدید در بازار، برای استعلام و خرید قطعی میلگرد ساده، تماس با کارشناسان فروش آهن ملل و دریافت قیمت از آن ها الزامی می باشد.

نمایش بیشتر +

سوالات متداول


آرماتور همان میلگرد ساده می باشد که برای جبران مقاومت کششی پایین در بتن ها کاربرد دارد.


کاربرد میلگردهای ساده بر اساس کارخانه تولیدی و کیفیت محصول متفاوت می باشد. عمده کاربرد میلگرد ساده در صنعت می باشد ولی یکی از کاربردهای دیگر میلگرد ساده برای خاموت ها کاربرد دارد.


میلگرد ساده کارخانه ذوب آهن و کاشان از کیفیت بالایی برخوردار هستند و بیشتر کاربرد صنعتی دارد. همچنین میلگرد کارخانه متین بیشتر برای مصارف ساختمانی کاربرد دارد.