قیمت امروز قیمت ورق به تاریخ ۱۴۰۲/۶/۳۰ از 28 کارخانه در جدول زیر به روزرسانی شد.

قیمت ورق با توجه به انواع آن دارای نوسانات گسترده ای می باشد. جداول زیر متناسب با نوع و کارخانه تولیدکننده ورق تفکیک شده اند؛ پس برای مشاهده قیمت روز ورق ابتدا باید ورق مورد نیاز و کارخانه تولیدکننده آن را مشخص نمایید. در هر جدول، علاوه بر قیمت روز ورق ، قیمت دیروز آن نیز درج شده است تا امکان بررسی نوسانات قیمت ورق به آسانی مهیا باشد. همچنین اگر در زمان مشاهده قیمت ها با عبارت "تماس بگیرید" مواجه شدید، حتما از طریق تماس با کارشناسان ورق آهن ملل استعلام قیمت کنید و سپس خرید ورق را نهایی کنید. لازم به ذکر است قیمت ها به صورت پیش فرض بدون ارزش افزوده نمایش داده می شوند.

نکات کوچک اما طلایی خرید ورق

 فولاد مبارکه اصفهان

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۶/۳۰ ساعت ۱۲:۱۵:۲۴

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع ورق ابعاد (m) حالت بارگیری واحد نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 ورق 2 میل فولاد مبارکه عرض 1 رول بنگاه اصفهان کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 32,477
2 ورق 2 میل فولاد مبارکه عرض 1.25 رول بنگاه اصفهان کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 31,560
3 ورق 2 میل فولاد مبارکه 2.5*1.5 شیت بنگاه اصفهان کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 32,569
4 ورق 2.5 میل فولاد مبارکه عرض 1 رول بنگاه اصفهان کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 31,193
5 ورق 2.5 میل فولاد مبارکه عرض 1.25 رول بنگاه اصفهان کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 30,459
6 ورق 2.5 میل فولاد مبارکه 2.5*1.25 شیت بنگاه اصفهان کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 31,193
7 ورق 3 میل فولاد مبارکه عرض 1 رول بنگاه اصفهان کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 31,193
8 ورق 3 میل فولاد مبارکه عرض 1.25 رول بنگاه اصفهان کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 30,275
9 ورق 3 میل فولاد مبارکه عرض 1.5 رول بنگاه اصفهان کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 31,009
10 ورق 3 میل فولاد مبارکه 2*1 شیت بنگاه اصفهان کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 32,294
11 ورق 3 میل فولاد مبارکه 6 * 1.5 شیت بنگاه اصفهان کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 31,651
12 ورق 3 میل فولاد مبارکه عرض 1.5 فابریک بنگاه اصفهان کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 32,110
13 ورق 4 میل فولاد مبارکه عرض 1 رول بنگاه اصفهان کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 31,193
14 ورق 4 میل فولاد مبارکه عرض 1.25 رول بنگاه اصفهان کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 30,275
15 ورق 4 میل فولاد مبارکه عرض 1.5 رول بنگاه اصفهان کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 31,009
16 ورق 4 میل فولاد مبارکه 2.5*1.25 شیت بنگاه اصفهان کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 31,376
17 ورق 4 میل فولاد مبارکه 6*1.5 شیت بنگاه اصفهان کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 31,651
18 ورق 4 میل فولاد مبارکه عرض 1.5 فابریک بنگاه اصفهان کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 32,110
19 ورق 5 میل فولاد مبارکه عرض 1 رول بنگاه اصفهان کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 30,917
20 ورق 5 میل فولاد مبارکه عرض 1.5 رول بنگاه اصفهان کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 29,908
21 ورق 5 میل فولاد مبارکه 6*1.5 شیت بنگاه اصفهان کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 30,917
22 ورق 5 میل فولاد مبارکه عرض 1.5 فابریک بنگاه اصفهان کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 30,459
23 ورق 6 میل فولاد مبارکه عرض 1.5 رول بنگاه اصفهان کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 30,092
24 ورق 6 میل فولاد مبارکه 6*1.5 شیت بنگاه اصفهان کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 30,826
25 ورق 6 میل فولاد مبارکه عرض 1.5 فابریک بنگاه اصفهان کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 30,734
26 ورق 8 میل فولاد مبارکه عرض 1.5 رول بنگاه اصفهان کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 30,000
27 ورق 8 میل فولاد مبارکه 6*1.5 شیت بنگاه اصفهان کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 30,826
28 ورق 8 میل فولاد مبارکه عرض 1.5 فابریک بنگاه اصفهان کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 30,642
29 ورق 10 میل فولاد مبارکه عرض 1.5 رول بنگاه اصفهان کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 30,092
30 ورق 10 میل فولاد مبارکه 6*1.5 شیت بنگاه اصفهان کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 30,826
31 ورق 10 میل فولاد مبارکه عرض 1.5 فابریک بنگاه اصفهان کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 30,642
32 ورق 12 میل فولاد مبارکه عرض 1.5 رول بنگاه اصفهان کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 30,000
33 ورق 12 میل فولاد مبارکه 6*1.5 شیت بنگاه اصفهان کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 30,826
34 ورق 12 میل فولاد مبارکه عرض 1.5 فابریک بنگاه اصفهان کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 30,734
35 ورق 15 میل فولاد مبارکه عرض 1.5 رول بنگاه اصفهان کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 30,000
36 ورق 15 میل فولاد مبارکه 6*1.5 شیت بنگاه اصفهان کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 30,826
37 ورق 15 میل فولاد مبارکه عرض 1.5 فابریک بنگاه اصفهان کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 30,734
 فولاد مبارکه اصفهان

قیمت ورق سیاه st52 فولاد مبارکه اصفهان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۶/۳۰ ساعت ۱۲:۱۶:۳۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع ورق ابعاد (m) حالت بارگیری واحد نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 ورق 3 میل فولاد مبارکه عرض 1.5 رول بنگاه اصفهان کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 32,385
2 ورق 4 میل فولاد مبارکه عرض 1.5 رول بنگاه اصفهان کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 32,110
3 ورق 5 میل فولاد مبارکه عرض 1.5 رول بنگاه اصفهان کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 31,468
4 ورق 6 میل فولاد مبارکه عرض 1.5 رول بنگاه اصفهان کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 31,651
5 ورق 8 میل فولاد مبارکه عرض 1.5 رول بنگاه اصفهان کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 31,193
6 ورق 10 میل فولاد مبارکه عرض 1.5 رول بنگاه اصفهان کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 31,009
7 ورق 12 میل فولاد مبارکه عرض 1.5 رول بنگاه اصفهان کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 31,560
8 ورق 15 میل فولاد مبارکه عرض 1.5 رول بنگاه اصفهان کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 30,550
فولاد سبا

قیمت ورق سیاه فولاد سبا

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۶/۳۰ ساعت ۱۲:۱۶:۰۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع ورق ابعاد (m) حالت بارگیری واحد نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 ورق 2 میل فولاد سبا عرض 1.25 رول بنگاه اصفهان کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 31,468
2 ورق 2 میل فولاد سبا 2.5*1.25 شیت بنگاه اصفهان کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 32,569
3 ورق 2 میل فولاد سبا 6*1.5 شیت بنگاه اصفهان کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 32,569
4 ورق 2.5 میل فولاد سبا عرض 1.25 رول بنگاه اصفهان کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 30,367
5 ورق 2.5 میل فولاد سبا 2*1 شیت بنگاه اصفهان کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 31,651
6 ورق 2.5 میل فولاد سبا 2.5*1.25 شیت بنگاه اصفهان کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 31,009
7 ورق 3 میل فولاد سبا عرض 1.25 رول بنگاه اصفهان کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 30,183
8 ورق 3 میل فولاد سبا عرض 1.5 رول بنگاه اصفهان کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 30,917
9 ورق 3 میل فولاد سبا 2.5*1.25 شیت بنگاه اصفهان کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 31,284
10 ورق 3 میل فولاد سبا 6*1.5 شیت بنگاه اصفهان کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 31,560
11 ورق 4 میل فولاد سبا عرض 1.25 رول بنگاه اصفهان کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 30,183
12 ورق 4 میل فولاد سبا عرض 1.5 رول بنگاه اصفهان کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 30,917
13 ورق 4 میل فولاد سبا 6*1.5 شیت بنگاه اصفهان کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 31,560
14 ورق 5 میل فولاد سبا عرض 1.5 رول بنگاه اصفهان کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 29,817
15 ورق 5 میل فولاد سبا 6*1.5 شیت بنگاه اصفهان کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 30,734
16 ورق 6 میل فولاد سبا عرض 1.5 رول بنگاه اصفهان کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 30,000
17 ورق 6 میل فولاد سبا 6*1.5 شیت بنگاه اصفهان کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 30,734
18 ورق 8 میل فولاد سبا عرض 1.5 رول بنگاه اصفهان کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 29,908
19 ورق 8 میل فولاد سبا 6*1.5 شیت بنگاه اصفهان کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 30,734
20 ورق 10 میل فولاد سبا عرض 1.5 رول بنگاه اصفهان کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 30,000
21 ورق 10 میل فولاد سبا 6*1.5 شیت بنگاه اصفهان کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 30,734
22 ورق 12 میل فولاد سبا عرض 1.5 رول بنگاه اصفهان کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 29,908
23 ورق 12 میل فولاد سبا 6*1.5 شیت بنگاه اصفهان کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 30,734
کاویان اهواز

قیمت ورق سیاه کاویان اهواز

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۶/۳۰ ساعت ۱۱:۰۲:۵۳

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع ورق ابعاد (m) حالت بارگیری واحد نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 ورق 15 میل فولاد کاویان 6 * 1.25 شیت ( فابریک ) بنگاه اهواز کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 27,339
2 ورق 15 میل فولاد کاویان 6 * 1.5 شیت ( فابریک ) بنگاه اهواز کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 29,358
3 ورق 20 میل فولاد کاویان 6 * 1.25 شیت ( فابریک ) بنگاه اهواز کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 24,495
4 ورق 20 میل فولاد کاویان 6 * 1.5 شیت ( فابریک ) بنگاه اهواز کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 26,514
5 ورق 25 میل فولاد کاویان 6 * 1.25 شیت ( فابریک ) بنگاه اهواز کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 24,495
6 ورق 25 میل فولاد کاویان 6 * 1.5 شیت ( فابریک ) بنگاه اهواز کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 26,147
7 ورق 30 میل فولاد کاویان 6 * 1.25 شیت ( فابریک ) بنگاه اهواز کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 24,312
8 ورق 30 میل فولاد کاویان طول 6* 1.5 شیت ( فابریک ) بنگاه اهواز کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 26,330
9 ورق 35 میل فولاد کاویان 6 * 1.25 شیت ( فابریک ) بنگاه اهواز کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 24,312
10 ورق 35 میل فولاد کاویان طول * 1.5 شیت ( فابریک ) بنگاه اهواز کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 26,330
11 ورق 40 میل فولاد کاویان 6 * 1.25 شیت ( فابریک ) بنگاه اهواز کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 24,495
12 ورق 40 میل فولاد کاویان طول * 1.5 شیت ( فابریک ) بنگاه اهواز کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 26,330
13 ورق 45 میل فولاد کاویان طول * 1.5 شیت ( فابریک ) بنگاه اهواز کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 26,330
14 ورق 50 میل فولاد کاویان طول * 1.5 شیت ( فابریک ) بنگاه اهواز کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 26,147
15 ورق 60 میل فولاد کاویان طول * 1.5 شیت ( فابریک ) بنگاه اهواز کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 25,688
16 ورق 70 میل فولاد کاویان طول * 1.5 شیت ( فابریک ) بنگاه اهواز کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 25,688
17 ورق 8 میل فولاد کاویان 6 * 1.25 شیت ( فابریک ) بنگاه اهواز کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ عدم موجودی عدم موجودی
18 ورق 10 میل فولاد کاویان 6 * 1.25 شیت ( فابریک ) بنگاه اهواز کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ عدم موجودی عدم موجودی
19 ورق 10 میل فولاد کاویان 6 * 1.5 شیت ( فابریک ) بنگاه اهواز کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ عدم موجودی عدم موجودی
20 ورق 12 میل فولاد کاویان 6 * 1.25 شیت ( فابریک ) بنگاه اهواز کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ عدم موجودی عدم موجودی
21 ورق 12 میل فولاد کاویان 6 * 1.5 شیت ( فابریک ) بنگاه اهواز کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ عدم موجودی عدم موجودی
اکسین اهواز

قیمت ورق سیاه اکسین

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۶/۳۰ ساعت ۱۱:۰۲:۱۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع ورق ابعاد (m) حالت بارگیری واحد نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 ورق 10 میل فولاد اکسین 6 * 2 شیت (فابریک) بنگاه اهواز کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 33,028
2 ورق 12 میل فولاد اکسین 6 * 2 شیت (فابریک) بنگاه اهواز کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 33,028
3 ورق 15 میل فولاد اکسین 6 * 2 شیت (فابریک) بنگاه اهواز کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 32,661
4 ورق 20 میل فولاد اکسین 6 * 2 شیت (فابریک) بنگاه اهواز کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 28,624
5 ورق 25 میل فولاد اکسین 6 * 2 شیت (فابریک) بنگاه اهواز کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 27,706
6 ورق 30 میل فولاد اکسین 6 * 2 شیت (فابریک) بنگاه اهواز کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 28,440
7 ورق 35 میل فولاد اکسین 6 * 2 شیت (فابریک) بنگاه اهواز کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 30,275
8 ورق 40 میل فولاد اکسین 6 * 2 شیت (فابریک) بنگاه اهواز کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 30,275
9 ورق 45 میل فولاد اکسین 6 * 2 شیت (فابریک) بنگاه اهواز کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 30,275
10 ورق 50 میل فولاد اکسین طول * 2 شیت (فابریک) بنگاه اهواز کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 31,193
11 ورق 60 میل فولاد اکسین طول * 2 شیت (فابریک) بنگاه اهواز کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 33,486
12 ورق 70 میل فولاد اکسین طول * 2 شیت (فابریک) بنگاه اهواز کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 32,110
13 ورق 80 میل فولاد اکسین طول * 2 شیت (فابریک) بنگاه اهواز کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 32,110
14 ورق 90 میل فولاد اکسین طول * 2 شیت (فابریک) بنگاه اهواز کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 33,028
15 ورق 100 میل فولاد اکسین طول * 2 شیت (فابریک) بنگاه اهواز کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 33,028
اکسین اهواز

قیمت ورق سیاه st52 اکسین

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۶/۳۰ ساعت ۱۱:۰۲:۳۸

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع ورق ابعاد (m) حالت بارگیری واحد نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 ورق 8 میل فولاد اکسین 6 * 2 یا 12 * 2 شیت انبار اهواز کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 37,798
2 ورق 10 میل فولاد اکسین 6 * 2 یا 12 * 2 شیت انبار اهواز کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 33,394
3 ورق 12 میل فولاد اکسین 6 * 2 یا 12 * 2 شیت انبار اهواز کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 33,028
4 ورق 15 میل فولاد اکسین 6 * 2 یا 12 * 2 شیت انبار اهواز کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 33,028
5 ورق 20 میل فولاد اکسین 6 * 2 یا 12 * 2 شیت انبار اهواز کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 30,275
6 ورق 25 میل فولاد اکسین 6 * 2 یا 12 * 2 شیت انبار اهواز کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 30,459
7 ورق 30 میل فولاد اکسین 6 * 2 یا 12 * 2 شیت انبار اهواز کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 31,651
8 ورق 35 میل فولاد اکسین 6 * 2 یا 12 * 2 شیت انبار اهواز کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 32,385
9 ورق 40 میل فولاد اکسین 6 * 2 یا 12 * 2 شیت انبار اهواز کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 32,569
10 ورق 45 میل فولاد اکسین 6 * 2 یا 12 * 2 شیت انبار اهواز کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 33,028
11 ورق 50 میل فولاد اکسین طول * 2 شیت انبار اهواز کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 33,211
12 ورق 60 میل فولاد اکسین طول * 2 شیت انبار اهواز کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 33,211
13 ورق 70 میل فولاد اکسین طول * 2 شیت انبار اهواز کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 33,211
14 ورق 80 میل فولاد اکسین طول * 2 شیت انبار اهواز کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 33,945
15 ورق 100 میل فولاد اکسین طول * 2 شیت انبار اهواز کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 34,312
فولاد گیلان

قیمت ورق سیاه گیلان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۶/۳۰ ساعت ۱۱:۰۳:۲۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع ورق ابعاد (m) حالت بارگیری واحد نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 ورق سیاه 2 گیلان 1000 رول کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 29,358
2 ورق سیاه 6 گیلان 1000 رول کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 28,532
3 ورق سیاه 8 گیلان 1000 رول کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 28,532
4 ورق سیاه 10 گیلان 1000 رول کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 28,532
5 ورق سیاه 12 گیلان 1000 رول کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 28,532
6 ورق سیاه 15 گیلان 1000 رول کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ تماس بگیرید تماس بگیرید
امیرکبیر کاشان

قیمت ورق گالوانیزه کاشان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۶/۳۰ ساعت ۱۰:۵۲:۳۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع ورق عرض(m) حالت بارگیری واحد نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 ورق 0.3 میل کاشان 1 رول کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 52,661
2 ورق 0.4 میل کاشان 1 رول کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 47,064
3 ورق 0.4 میل کاشان 1.25 رول کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 45,229
4 ورق 0.45 میل کاشان 1 رول کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ تماس بگیرید تماس بگیرید
5 ورق 0.45 میل کاشان 1.25 رول کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ تماس بگیرید تماس بگیرید
6 ورق 0.5 میل کاشان 1 رول کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 44,771
7 ورق 0.5 میل کاشان 1.25 رول کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 41,101
8 ورق 0.55 میل کاشان 1 رول کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ تماس بگیرید تماس بگیرید
9 ورق 0.55 میل کاشان 1.25 رول کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ تماس بگیرید تماس بگیرید
10 ورق 0.6 میل کاشان 1 رول کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 43,394
11 ورق 0.6 میل کاشان 1.25 رول کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 40,550
12 ورق 0.7 میل کاشان 1 رول کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 37,890
13 ورق 0.7 میل کاشان 1.25 رول کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 36,972
14 ورق 0.8 میل کاشان 1 رول کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 36,239
15 ورق 0.8 میل کاشان 1.25 رول کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 36,239
16 ورق 0.9 میل کاشان 1 رول کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 36,239
17 ورق 0.9 میل کاشان 1.25 رول کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 36,239
18 ورق 1 میل کاشان 1 رول کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 36,239
19 ورق 1 میل کاشان 1.25 رول کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 36,239
20 ورق 1.25 میل کاشان 1 رول کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 36,239
21 ورق 1.25 میل کاشان 1.25 رول کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 36,239
22 ورق 1.5 میل کاشان 1 رول کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 38,073
تاراز چهارمحال

قیمت ورق گالوانیزه تاراز چهارمحال

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۶/۳۰ ساعت ۱۰:۵۱:۵۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع ورق عرض(m) حالت بارگیری واحد نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 ورق 0.4 میل تاراز چهارمحال 1 رول کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 44,587
2 ورق 0.4 میل تاراز چهارمحال 1.25 رول کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 44,587
3 ورق 0.5 میل تاراز چهارمحال 1 رول کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 40,826
4 ورق 0.5 میل تاراز چهارمحال 1.25 رول کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 40,000
5 ورق 0.6 میل تاراز چهارمحال 1 رول کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 40,367
6 ورق 0.6 میل تاراز چهارمحال 1.25 رول کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 39,541
7 ورق 0.7 میل تاراز چهارمحال 1 رول کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 37,156
8 ورق 0.7 میل تاراز چهارمحال 1.25 رول کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 36,330
9 ورق 0.8 میل تاراز چهارمحال 1 رول کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 36,330
10 ورق 0.8 میل تاراز چهارمحال 1.25 رول کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 36,330
11 ورق 0.9 میل تاراز چهارمحال 1 رول کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 36,330
12 ورق 0.9 میل تاراز چهارمحال 1.25 رول کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 36,330
13 ورق 1 میل تاراز چهارمحال 1 رول کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 36,330
14 ورق 1 میل تاراز چهارمحال 1.25 رول کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 36,330
15 ورق 1.25 میل تاراز چهارمحال 1 رول کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 36,789
16 ورق 1.25 میل تاراز چهارمحال 1.25 رول کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 36,789
17 ورق 1.5 میل تاراز چهارمحال 1 رول کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 37,156
18 ورق 1.5 میل تاراز چهارمحال 1.25 رول کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 37,156
19 ورق 2 میل تاراز چهارمحال 1 رول کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 36,972
20 ورق 2 میل تاراز چهارمحال 1.25 رول کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 36,972
خودرو شهرکرد

قیمت ورق گالوانیزه خودرو شهرکرد

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۶/۳۰ ساعت ۱۰:۵۱:۲۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع ورق عرض(m) حالت بارگیری واحد نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 ورق 0.4 میل خودرو شهرکرد 1 رول کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 44,679
2 ورق 0.4 میل خودرو شهرکرد 1.25 رول کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 44,037
3 ورق 0.5 میل خودرو شهرکرد 1 رول کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 40,459
4 ورق 0.5 میل خودرو شهرکرد 1.25 رول کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 40,000
5 ورق 0.6 میل خودرو شهرکرد 1 رول کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 40,092
6 ورق 0.6 میل خودرو شهرکرد 1.25 رول کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 39,541
7 ورق 0.7 میل خودرو شهرکرد 1 رول کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 37,064
8 ورق 0.7 میل خودرو شهرکرد 1.25 رول کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 36,330
9 ورق 0.8 میل خودرو شهرکرد 1 رول کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 36,239
10 ورق 0.8 میل خودرو شهرکرد 1.25 رول کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 36,239
11 ورق 0.9 میل خودرو شهرکرد 1 رول کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 36,239
12 ورق 0.9 میل خودرو شهرکرد 1.25 رول کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 36,239
13 ورق 1 میل خودرو شهرکرد 1 رول کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 36,239
14 ورق 1 میل خودرو شهرکرد 1.25 رول کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 36,239
15 ورق 1.25 میل خودرو شهرکرد 1 رول کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 36,239
16 ورق 1.25 میل خودرو شهرکرد 1.25 رول کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 36,239
17 ورق 1.5 میل خودرو شهرکرد 1 رول کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 36,422
18 ورق 1.5 میل خودرو شهرکرد 1.25 رول کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 36,422
19 ورق 2 میل خودرو شهرکرد 1 رول کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 36,972
20 ورق 2 میل خودرو شهرکرد 1.25 رول کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 36,972