قیمت عرشه فولادی هفت الماس

قیمت عرشه فولادی گالوانیزه هفت الماس

هفت الماس
قیمت عرشه فولادی هفت الماس

آخرین بروزرسانی: ۱۵ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


ردیف ضخامت (mm) عرض(m) حالت واحد نمودار قیمت دیروز (تومان) قیمت امروز (تومان)
1 ورق 0.5 میل هفت الماس 1 رول کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
2 ورق 0.5 میل هفت الماس 1.25 رول کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
3 ورق 0.6 میل هفت الماس 1 رول کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
4 ورق 0.6 میل هفت الماس 1.25 رول کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
5 ورق 0.7 میل هفت الماس 1 رول کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
6 ورق 0.7 میل هفت الماس 1.25 رول کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
7 ورق 0.8 میل هفت الماس 1 رول کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
8 ورق 0.8 میل هفت الماس 1.25 رول کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
9 ورق 0.9 میل هفت الماس 1 رول کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
10 ورق 0.9 میل هفت الماس 1.25 رول کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
11 ورق 1 میل هفت الماس 1 رول کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
12 ورق 1 میل هفت الماس 1.25 رول کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
13 ورق 1.25 میل هفت الماس 1 رول کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
14 ورق 1.25 میل هفت الماس 1.25 رول کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
15 ورق 1.5 میل هفت الماس 1 رول کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
16 ورق 1.5 میل هفت الماس 1.25 رول کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
17 ورق 2 میل هفت الماس 1 رول کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
18 ورق 2 میل هفت الماس 1.25 رول کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید