قیمت عرشه فولادی مبارکه

قیمت عرشه فولادی گالوانیزه مبارکه

 فولاد مبارکه اصفهان
قیمت عرشه فولادی مبارکه

آخرین بروزرسانی: ۱۵ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


ردیف ضخامت (mm) حالت عرض(m) واحد نمودار قیمت دیروز (تومان) قیمت امروز (تومان)
1 ورق 0.4 میل فولاد مبارکه رول 1 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
2 ورق 0.4 میل فولاد مبارکه رول 1.25 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
3 ورق 0.45 میل فولاد مبارکه رول 1 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
4 ورق 0.45 میل فولاد مبارکه رول 1.25 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
5 ورق 0.5 میل فولاد مبارکه رول 1 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
6 ورق 0.5 میل فولاد مبارکه رول 1.25 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
7 ورق 0.6 میل فولاد مبارکه رول 1 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
8 ورق 0.6 میل فولاد مبارکه رول 1.25 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
9 ورق 0.7 میل فولاد مبارکه رول 1 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
10 ورق 0.7 میل فولاد مبارکه رول 1.25 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
11 ورق 0.8 میل فولاد مبارکه رول 1 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
12 ورق 0.8 میل فولاد مبارکه رول 1.25 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
13 ورق 0.9 میل فولاد مبارکه رول 1 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
14 ورق 0.9 میل فولاد مبارکه رول 1.25 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
15 ورق 1 میل فولاد مبارکه رول 1 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
16 ورق 1 میل فولاد مبارکه رول 1.25 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید