قیمت عرشه فولادی خودرو شهرکرد

قیمت عرشه فولادی گالوانیزه خودرو شهرکرد

خودرو شهرکرد
قیمت عرشه فولادی خودرو شهرکرد

آخرین بروزرسانی: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


ردیف ضخامت (mm) عرض(m) حالت واحد نمودار قیمت دیروز (تومان) قیمت امروز (تومان)
1 ورق 0.4 میل خودرو شهرکرد 1 رول کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
2 ورق 0.4 میل خودرو شهرکرد 1.25 رول کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
3 ورق 0.5 میل خودرو شهرکرد 1 رول کیلوگرم chart 25,596 25,596
4 ورق 0.5 میل خودرو شهرکرد 1.25 رول کیلوگرم chart 25,596 25,596
5 ورق 0.6 میل خودرو شهرکرد 1 رول کیلوگرم chart 24,128 24,128
6 ورق 0.6 میل خودرو شهرکرد 1.25 رول کیلوگرم chart 24,128 24,128
7 ورق 0.7 میل خودرو شهرکرد 1 رول کیلوگرم chart 23,211 23,211
8 ورق 0.7 میل خودرو شهرکرد 1.25 رول کیلوگرم chart 23,211 23,211
9 ورق 0.8 میل خودرو شهرکرد 1 رول کیلوگرم chart 23,211 23,211
10 ورق 0.8 میل خودرو شهرکرد 1.25 رول کیلوگرم chart 23,211 23,211
11 ورق 0.9 میل خودرو شهرکرد 1 رول کیلوگرم chart 23,211 23,211
12 ورق 0.9 میل خودرو شهرکرد 1.25 رول کیلوگرم chart 23,211 23,211
13 ورق 1 میل خودرو شهرکرد 1 رول کیلوگرم chart 23,211 23,211
14 ورق 1 میل خودرو شهرکرد 1.25 رول کیلوگرم chart 23,211 23,211
15 ورق 1.25 میل خودرو شهرکرد 1 رول کیلوگرم chart 23,211 23,211
16 ورق 1.25 میل خودرو شهرکرد 1.25 رول کیلوگرم chart 23,211 23,211
17 ورق 1.5 میل خودرو شهرکرد 1 رول کیلوگرم chart 23,211 23,211
18 ورق 1.5 میل خودرو شهرکرد 1.25 رول کیلوگرم chart 23,211 23,211
19 ورق 2 میل خودرو شهرکرد 1 رول کیلوگرم chart 23,761 23,761
20 ورق 2 میل خودرو شهرکرد 1.25 رول کیلوگرم chart 23,761 23,761