قیمت تسمه فولادی کوهپایه

فولاد کوهپایه

قیمت تسمه فولادی کوهپایه

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ساعت ۹:۳۳:۰۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع محصول عرض (mm) ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 تسمه 5 میل فولاد کوهپایه 20 5 4.7 ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ثابت 28,853
2 تسمه 5 میل فولاد کوهپایه 25 5 5.9 ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ثابت 28,853
3 تسمه 6 میل فولاد کوهپایه 25 6 7 ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ثابت 28,752
4 تسمه 3 میل فولاد کوهپایه 30 3 4.3 ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ثابت 29,927
5 تسمه 4 میل فولاد کوهپایه 30 4 5.6 ۱۴۰۲/۱۲/۸ ثابت 28,564
6 تسمه 5 میل فولاد کوهپایه 30 5 7.8 ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ثابت 29,128
7 تسمه 6 میل فولاد کوهپایه 30 6 8.4 ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ثابت 28,573
8 تسمه 6 میل فولاد کوهپایه 35 6 10 ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ثابت 28,349
9 تسمه 3 میل فولاد کوهپایه 40 3 5.6 ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ثابت 27,523
10 تسمه 4 میل فولاد کوهپایه 40 4 7.2 ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ثابت 27,431
11 تسمه 5 میل فولاد کوهپایه 40 5 9.4 ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ثابت 27,179
12 تسمه 3 میل فولاد کوهپایه 45 3 6.3 ۱۴۰۲/۱۲/۳ ثابت 27,014
13 تسمه 5 میل فولاد کوهپایه 45 5 10.2 ۱۴۰۲/۱۲/۳ ثابت 26,505
14 تسمه 5 میل فولاد کوهپایه 47 5 10.8 ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ثابت 26,624
15 تسمه 3 میل فولاد کوهپایه 50 3 6.9 ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ثابت 27,628
16 تسمه 4 میل فولاد کوهپایه 50 4 9.3 ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ثابت 27,385
17 تسمه 5 میل فولاد کوهپایه 50 5 11.7 ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ثابت 27,101
18 تسمه 4 میل فولاد کوهپایه 55 4 10.5 ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ثابت 26,422
19 تسمه 5 میل فولاد کوهپایه 55 5 13 ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ثابت 26,321
20 تسمه 4 میل فولاد کوهپایه 60 4 12 ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ثابت 27,005
21 تسمه 5 میل فولاد کوهپایه 60 5 14 ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ثابت 26,904
22 تسمه 6 میل فولاد کوهپایه 60 6 17.5 ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ثابت 26,804