قیمت تسمه فولادی کوهپایه

قیمت امروز تسمه فولادی به تاریخ ۱۴۰۳/۴/۲۴ به روزرسانی شد.

قیمت تسمه در ضخامت، عرض و وزن های مختلف به صورت روزانه و مستقیما از کارخانه های تولیدکننده، در جدول زیر به روز رسانی می گردد. شما می توانید با توجه به تاریخ به روزرسانی قیمت تسمه آهنی، ابعاد و ضخامت مورد نظر خود را خریداری کنید. لازم به ذکر است برای مشاهده قیمت نهایی، گزینه «ارزش افزوده» را فعال نمایید.

فولاد کوهپایه

قیمت تسمه فولادی کوهپایه

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۴ ساعت ۱۲:۰۵:۱۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع محصول
عرض (mm)
ضخامت (mm)
وزن شاخه (kg)
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
تسمه 5 میل فولاد کوهپایه
20
5
4.7
۱۴۰۳/۴/۲۴
ثابت
30,522
2
تسمه 5 میل فولاد کوهپایه
25
5
5.9
۱۴۰۳/۴/۲۴
ثابت
30,522
3
تسمه 6 میل فولاد کوهپایه
25
6
7
۱۴۰۳/۴/۲۴
ثابت
30,422
4
تسمه 3 میل فولاد کوهپایه
30
3
4.3
۱۴۰۳/۴/۲۴
ثابت
31,094
5
تسمه 4 میل فولاد کوهپایه
30
4
5.6
۱۴۰۳/۴/۲۴
ثابت
30,232
6
تسمه 5 میل فولاد کوهپایه
30
5
7.8
۱۴۰۳/۴/۲۴
ثابت
30,801
7
تسمه 6 میل فولاد کوهپایه
30
6
8.4
۱۴۰۳/۴/۲۴
ثابت
30,242
8
تسمه 6 میل فولاد کوهپایه
35
6
10
۱۴۰۳/۴/۲۴
ثابت
30,021
9
تسمه 3 میل فولاد کوهپایه
40
3
5.6
۱۴۰۳/۴/۲۴
ثابت
29,499
10
تسمه 4 میل فولاد کوهپایه
40
4
7.2
۱۴۰۳/۴/۲۴
ثابت
29,399
11
تسمه 5 میل فولاد کوهپایه
40
5
9.4
۱۴۰۳/۴/۲۴
ثابت
29,149
12
تسمه 3 میل فولاد کوهپایه
45
3
6.3
۱۴۰۳/۲/۱۶
ثابت
26,768
13
تسمه 5 میل فولاد کوهپایه
45
5
10.2
۱۴۰۳/۲/۱۶
ثابت
26,264
14
تسمه 5 میل فولاد کوهپایه
47
5
10.8
۱۴۰۳/۴/۲۴
ثابت
28,296
15
تسمه 3 میل فولاد کوهپایه
50
3
6.9
۱۴۰۳/۴/۲۴
ثابت
29,599
16
تسمه 4 میل فولاد کوهپایه
50
4
9.3
۱۴۰۳/۴/۲۴
ثابت
29,349
17
تسمه 5 میل فولاد کوهپایه
50
5
11.7
۱۴۰۳/۴/۲۴
ثابت
29,249
18
تسمه 4 میل فولاد کوهپایه
55
4
10.5
۱۴۰۳/۴/۲۴
ثابت
28,089
19
تسمه 5 میل فولاد کوهپایه
55
5
13
۱۴۰۳/۴/۲۴
ثابت
27,989
20
تسمه 4 میل فولاد کوهپایه
60
4
12
۱۴۰۳/۴/۲۴
ثابت
29,174
21
تسمه 5 میل فولاد کوهپایه
60
5
14
۱۴۰۳/۴/۲۴
ثابت
29,074
22
تسمه 6 میل فولاد کوهپایه
60
6
17.5
۱۴۰۳/۴/۲۴
ثابت
28,974
23
تسمه 8 میل فولاد کوهپایه
60
8
22.6
۱۴۰۳/۴/۲۴
ثابت
28,774
24
تسمه 10 میل فولاد کوهپایه
60
10
28.3
۱۴۰۳/۴/۲۴
ثابت
28,674