سوالات متداول

به صورت حضوری و غیرحضوری

بسته به شرایط در مدت ۱ الی ۳ روز.

بستگی به بار بین یک تا سه روز می باشد.

بله، لطفا برای اطلاع بیشتر در خصوص نمایندگی در شهرهای مختلف تماس بگیرید.

بسته به شرایط اعلامی کارخانه متغیر است.

به عهده مشتری و با استعلام از باربری میزان هزینه ارسال مشخص می شود.