قیمت تیرآهن ذوب آهن

قیمت تیرآهن آریان فولاد

قیمت تیرآهن فولاد البرز ایرانیان (فایکو)

قیمت تیرآهن فولاد یزد (احرامیان)

قیمت تیرآهن هاش سبک

قیمت تیرآهن هاش سنگین

قیمت تیرآهن لانه زنبوری

قیمت امروز تیرآهن 24 به تاریخ ۱۴۰۳/۱/۲۷ از 7 کارخانه در جدول زیر به روزرسانی شد.

قیمت تیرآهن 24 به صورت کاملا آنلاین و به روز شده در جداول زیر قابل مشاهده است. هر جدول به صورت اختصاصی برای کارخانه ای مجزا می باشد. از این رو در زمان خرید تیرآهن 24، علاوه بر دقت بر نرخ درج شده، بر نام کارخانه نیز توجه داشته باشید. همچنین قیمت ها بدون احتساب ارزش افزوده می باشند.

ذوب آهن اصفهان

قیمت تیرآهن ذوب آهن

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۱/۲۷

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع تیرآهن
طول (m)
تعداد در هر بندیل
وزن
واحد
سایز
بارگیری
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
تیرآهن سنگین 24 ذوب آهن
12
14
368
کیلوگرم
24
کارخانه
امروز
ثابت
29,545
2
تیرآهن سنگین 24 ذوب آهن
12
14
368
شاخه
24
انبار
امروز
ثابت
10,727,273
آریان فولاد

قیمت تیرآهن آریان فولاد

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۱/۱۸ ساعت ۱۰:۲۹:۵۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع تیرآهن
طول (m)
وزن
واحد
سایز
بارگیری
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
تیرآهن 24 آریان فولاد
12
360
شاخه
24
کارخانه
---
عدم تولید
عدم تولید
فولاد فایکو

قیمت تیرآهن فولاد البرز ایرانیان (فایکو)

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۱/۲۷ ساعت ۱۲:۱۶:۰۷

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع تیرآهن
طول (m)
وزن
واحد
سایز
بارگیری
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
تیرآهن 14 فایکو سنگین
12
155
کیلوگرم
24
کارخانه
امروز
تماس بگیرید
تماس بگیرید
2
تیرآهن 24 فایکو
12
353
کیلوگرم
24
کارخانه
۱۴۰۲/۱۲/۲۲
ثابت
28,727
فولاد احرامیان یزد

قیمت تیرآهن فولاد یزد (احرامیان)

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۱/۲۷

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع تیرآهن
طول (m)
وزن
واحد
سایز
بارگیری
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
تیرآهن 22 یزد احرامیان
12
300
شاخه
24
بنگاه
امروز
ثابت
29,091
2
تیرآهن 24 یزد احرامیان
12
350
شاخه
24
بنگاه
امروز
ثابت
29,091

قیمت تیرآهن هاش سبک

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۱/۲۷ ساعت ۱۲:۲۶:۳۰

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع تیرآهن
طول (m)
وزن
واحد
سایز
بارگیری
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
هاش HEA سایز 24
12
702
کیلوگرم
24
انبار
۱۴۰۲/۱۲/۲۰
-1,000
64,545

قیمت تیرآهن هاش سنگین

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۱/۲۷ ساعت ۱۲:۲۳:۵۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع تیرآهن
طول (m)
وزن
واحد
سایز
بارگیری
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
هاش HEB سایز 24
12
999
کیلوگرم
24
انبار
۱۴۰۲/۱۱/۹
ثابت
53,636

قیمت تیرآهن لانه زنبوری

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۱/۲۷ ساعت ۱۳:۱۶:۰۵

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع تیرآهن
طول (m)
وزن
واحد
سایز
بارگیری
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
تیرآهن 24 لانه زنبوری
12
375
شاخه
24
انبار
امروز
ثابت
11,090,909