قیمت امروز تیرآهن 24 به تاریخ ۱۴۰۲/۹/۱۶ از 7 کارخانه در جدول زیر به روزرسانی شد.

قیمت تیرآهن 24 به صورت کاملا آنلاین و به روز شده در جداول زیر قابل مشاهده است. هر جدول به صورت اختصاصی برای کارخانه ای مجزا می باشد. از این رو در زمان خرید تیرآهن 24، علاوه بر دقت بر نرخ درج شده، بر نام کارخانه نیز توجه داشته باشید. همچنین قیمت ها بدون احتساب ارزش افزوده می باشند.

ذوب آهن اصفهان

قیمت تیرآهن ذوب آهن

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۶ ساعت ۱۲:۲۳:۳۴

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع تیرآهن طول (m) تعداد در هر بندیل وزن واحد سایز بارگیری نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 تیرآهن سنگین 24 ذوب آهن 12 14 368 کیلوگرم 24 کارخانه امروز ثابت 24,404
2 تیرآهن سنگین 24 ذوب آهن 12 14 368 شاخه 24 انبار امروز 500,000 9,541,284
آریان فولاد

قیمت تیرآهن آریان فولاد

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۶ ساعت ۹:۰۶:۱۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع تیرآهن طول (m) وزن واحد سایز بارگیری نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 تیرآهن 24 آریان فولاد 12 360 شاخه 24 کارخانه --- عدم تولید عدم تولید
فولاد فایکو

قیمت تیرآهن فولاد البرز ایرانیان (فایکو)

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۶ ساعت ۱۲:۲۱:۲۳

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع تیرآهن طول (m) وزن واحد سایز بارگیری نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 تیرآهن 14 فایکو سنگین 12 155 کیلوگرم 24 کارخانه امروز تماس بگیرید تماس بگیرید
2 تیرآهن 24 فایکو 12 353 کیلوگرم 24 کارخانه امروز 700 22,936
فولاد احرامیان یزد

قیمت تیرآهن فولاد یزد (احرامیان)

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۶ ساعت ۱۰:۵۶:۲۰

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع تیرآهن طول (m) وزن واحد سایز بارگیری نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 تیرآهن 22 یزد احرامیان 12 300 شاخه 24 بنگاه امروز ثابت 23,349
2 تیرآهن 24 یزد احرامیان 12 350 شاخه 24 بنگاه امروز ثابت 23,349

قیمت تیرآهن هاش سبک

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۵ ساعت ۱۱:۴۴:۰۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع تیرآهن طول (m) وزن واحد سایز بارگیری نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 هاش HEA سایز 24 12 702 کیلوگرم 24 انبار ۱۴۰۲/۹/۱۵ ثابت 57,798

قیمت تیرآهن هاش سنگین

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۵ ساعت ۱۱:۴۵:۴۰

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع تیرآهن طول (m) وزن واحد سایز بارگیری نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 هاش HEB سایز 24 12 999 کیلوگرم 24 انبار ۱۴۰۲/۹/۱۵ ثابت 53,211

قیمت تیرآهن لانه زنبوری

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۶ ساعت ۱۲:۲۵:۴۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع تیرآهن طول (m) وزن واحد سایز بارگیری نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 تیرآهن 24 لانه زنبوری 12 375 شاخه 24 انبار امروز 400,000 9,724,771