قیمت امروز ورق عرشه فولادی به تاریخ ۱۴۰۲/۹/۱۶ از 5 کارخانه در جدول زیر به روزرسانی شد.

قیمت ورق عرشه فولادی به صورت روزانه و پس از استعلام از کارخانه های تولیدکننده در جداول زیر بارگذاری می گردد. هر جدول برای کارخانه ای مشخص می باشد که قیمت روز عرشه فولادی آن کارخانه درج شده است. شما می توانید علاوه بر مشاهده قیمت روز محصول، قیمت دیروز آن را نیز مشاهده و نوسانات آن را نیز در قالب یک نمودار بررسی کنید. لازم به ذکر است برای مشاهده قیمت نهایی، حتما گزینه «ارزش افزوده» را فعال نمایید.

نکات کوچک اما طلایی خرید ورق عرشه فولادی

امیرکبیر کاشان

قیمت عرشه فولادی کاشان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۶ ساعت ۹:۰۹:۴۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف ضخامت (mm) حالت ابعاد (m) واحد نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 ورق عرشه 0.7 میل کاشان شیت عرض 1.25 کیلوگرم امروز 110 39,294
2 ورق عرشه 0.8 میل کاشان شیت عرض 1.25 کیلوگرم امروز 110 38,592
3 ورق عرشه 0.9 میل کاشان شیت عرض 1.25 کیلوگرم امروز 110 38,592
4 ورق عرشه 1 میل کاشان شیت عرض 1.25 کیلوگرم امروز 110 38,592
5 ورق عرشه 1.20 میل کاشان شیت عرض 1.25 کیلوگرم امروز 110 38,592
6 ورق عرشه 1.25 میل کاشان شیت عرض 1.25 کیلوگرم امروز تماس بگیرید تماس بگیرید
خودرو شهرکرد

قیمت عرشه فولادی خودرو شهرکرد

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۶ ساعت ۹:۰۸:۴۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف ضخامت (mm) عرض(m) حالت واحد نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 ورق عرشه 0.7 میل خودرو شهرکرد 1.25 شیت کیلوگرم امروز 110 39,294
2 ورق عرشه 0.8 میل خودرو شهرکرد 1.25 شیت کیلوگرم امروز 110 38,592
3 ورق عرشه 0.9 میل خودرو شهرکرد 1.25 شیت کیلوگرم امروز 110 38,592
4 ورق عرشه 1 میل خودرو شهرکرد 1.25 شیت کیلوگرم امروز 110 38,592
5 ورق عرشه 1.20 میل خودرو شهرکرد 1.25 شیت کیلوگرم امروز 110 38,592
6 ورق عرشه 1.25 میل خودرو شهرکرد 1.25 شیت کیلوگرم امروز تماس بگیرید تماس بگیرید
تاراز چهارمحال

قیمت عرشه فولادی تاراز چهارمحال

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۶ ساعت ۹:۰۸:۲۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف ضخامت (mm) عرض(m) حالت واحد نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 ورق عرشه 0.7 میل تاراز چهارمحال 1.25 شیت کیلوگرم امروز 110 39,294
2 ورق عرشه 0.8 میل تاراز چهارمحال 1.25 شیت کیلوگرم امروز 110 38,592
3 ورق عرشه 0.9 میل تاراز چهارمحال 1.25 شیت کیلوگرم امروز 110 38,592
4 ورق عرشه 1 میل تاراز چهارمحال 1.25 شیت کیلوگرم امروز 110 38,592
5 ورق عرشه 1.20 میل تاراز چهارمحال 1.25 شیت کیلوگرم امروز 110 38,592
6 ورق عرشه 1.25 میل تاراز چهارمحال 1.25 شیت کیلوگرم امروز تماس بگیرید تماس بگیرید
هفت الماس

قیمت عرشه فولادی هفت الماس

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۶ ساعت ۹:۰۷:۴۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف ضخامت (mm) عرض(m) حالت واحد نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 ورق عرشه 0.7 میل هفت الماس 1.25 شیت کیلوگرم امروز 110 39,294
2 ورق عرشه 0.8 میل هفت الماس 1.25 شیت کیلوگرم امروز 110 38,592
3 ورق عرشه 0.9 میل هفت الماس 1.25 شیت کیلوگرم امروز 110 38,592
4 ورق عرشه 1 میل هفت الماس 1.25 شیت کیلوگرم امروز 110 38,592
5 ورق عرشه 1.2 میل هفت الماس 1.25 شیت کیلوگرم امروز 110 38,592
6 ورق عرشه 1.25 میل هفت الماس 1.25 شیت کیلوگرم امروز تماس بگیرید تماس بگیرید
 فولاد مبارکه اصفهان

قیمت عرشه فولادی مبارکه

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۶ ساعت ۹:۰۸:۵۵

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف ضخامت (mm) عرض(m) حالت واحد نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 ورق عرشه 0.7 میل فولاد مبارکه 1.25 شیت کیلوگرم --- تماس بگیرید تماس بگیرید
2 ورق عرشه 0.8 میل فولاد مبارکه 1.25 شیت کیلوگرم --- تماس بگیرید تماس بگیرید
3 ورق عرشه 0.9 میل فولاد مبارکه 1.25 شیت کیلوگرم --- تماس بگیرید تماس بگیرید
4 ورق عرشه 1 میل فولاد مبارکه 1.25 شیت کیلوگرم --- تماس بگیرید تماس بگیرید
5 ورق عرشه 1.20 میل فولاد مبارکه 1.25 شیت کیلوگرم --- تماس بگیرید تماس بگیرید
6 ورق عرشه 1.25 میل فولاد مبارکه 1.25 شیت کیلوگرم --- تماس بگیرید تماس بگیرید