قیمت عرشه فولادی تاراز چهارمحال

قیمت عرشه فولادی گالوانیزه تاراز چهارمحال

تاراز چهارمحال
قیمت عرشه فولادی تاراز چهارمحال

آخرین بروزرسانی: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


ردیف ضخامت (mm) عرض(m) حالت واحد نمودار قیمت دیروز (تومان) قیمت امروز (تومان)
1 ورق 0.4 میل تاراز چهارمحال 1 رول کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
2 ورق 0.4 میل تاراز چهارمحال 1.25 رول کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
3 ورق 0.5 میل تاراز چهارمحال 1 رول کیلوگرم chart 25,505 25,505
4 ورق 0.5 میل تاراز چهارمحال 1.25 رول کیلوگرم chart 25,505 25,505
5 ورق 0.6 میل تاراز چهارمحال 1 رول کیلوگرم chart 24,037 24,037
6 ورق 0.6 میل تاراز چهارمحال 1.25 رول کیلوگرم chart 24,037 24,037
7 ورق 0.7 میل تاراز چهارمحال 1 رول کیلوگرم chart 23,211 23,211
8 ورق 0.7 میل تاراز چهارمحال 1.25 رول کیلوگرم chart 23,119 23,119
9 ورق 0.8 میل تاراز چهارمحال 1 رول کیلوگرم chart 23,119 23,119
10 ورق 0.8 میل تاراز چهارمحال 1.25 رول کیلوگرم chart 23,119 23,119
11 ورق 0.9 میل تاراز چهارمحال 1 رول کیلوگرم chart 23,119 23,119
12 ورق 0.9 میل تاراز چهارمحال 1.25 رول کیلوگرم chart 23,119 23,119
13 ورق 1 میل تاراز چهارمحال 1 رول کیلوگرم chart 23,119 23,119
14 ورق 1 میل تاراز چهارمحال 1.25 رول کیلوگرم chart 23,119 23,119
15 ورق 1.25 میل تاراز چهارمحال 1 رول کیلوگرم chart 23,119 23,119
16 ورق 1.25 میل تاراز چهارمحال 1.25 رول کیلوگرم chart 23,119 23,119
17 ورق 1.5 میل تاراز چهارمحال 1 رول کیلوگرم chart 23,119 23,119
18 ورق 1.5 میل تاراز چهارمحال 1.25 رول کیلوگرم chart 23,119 23,119
19 ورق 2 میل تاراز چهارمحال 1 رول کیلوگرم chart 23,761 23,761
20 ورق 2 میل تاراز چهارمحال 1.25 رول کیلوگرم chart 23,761 23,761