قیمت پروفیل c

قیمت امروز پروفیل سی به تاریخ ۱۴۰۳/۴/۲۸ به روزرسانی شد.

قیمت پروفیل سی هر روز پس از استعلام از کارخانه تولیدکننده در جدول های زیر درج می گردد. برای مشاهده دقیق قیمت روز پروفیل سی حتما گزینه «ارزش افزوده» را فعال نمایی تا قیمت نهایی محصول قابل نمایش باشد. شما می توانید فرآیند خرید پروفیل سی را از طریق تماس با کارشناسان قوطی و پروفیل آهن ملل تکمیل نمایید.

قیمت پروفیل c

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۸ ساعت ۱۱:۰۹:۱۷

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع پروفیل
ضخامت (mm)
طول شاخه (m)
وزن
واحد
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
پروفیل c 16
2
6
27.8
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
36,818
2
پروفیل c 16
2.5
6
34.8
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
36,818
3
پروفیل c 16
3
6
41.8
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
36,818
4
پروفیل c 16
3.5
6
48.7
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
36,818
5
پروفیل c 18
2
6
29.8
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
36,818
6
پروفیل c 18
2.5
6
37.1
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
36,818
7
پروفیل c 18
3
6
44.6
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
36,818
8
پروفیل c 18
3.5
6
52
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
36,818
9
پروفیل c 20
2
6
31.6
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
36,818
10
پروفیل c 20
2.5
6
39.5
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
36,818
11
پروفیل c 20
3
6
47.4
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
36,818
12
پروفیل c 20
3.5
6
55.3
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
36,818
13
پروفیل c 22
2
6
33.5
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
36,818
14
پروفیل c 22
2.5
6
41.9
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
36,818
15
پروفیل c 22
3
6
50.2
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
36,818
16
پروفیل c 22
3.5
6
58.6
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
36,818
17
پروفیل c 24
2
6
35.4
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
36,818
18
پروفیل c 24
2.5
6
44.2
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
36,818
19
پروفیل c 24
3
6
53
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
36,818
20
پروفیل c 24
3.5
6
62
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
36,818