قیمت امروز پروفیل سی به تاریخ ۱۴۰۲/۶/۳۰ به روزرسانی شد.

قیمت پروفیل سی هر روز پس از استعلام از کارخانه تولیدکننده در جدول های زیر درج می گردد. برای مشاهده دقیق قیمت روز پروفیل سی حتما گزینه «ارزش افزوده» را فعال نمایی تا قیمت نهایی محصول قابل نمایش باشد. شما می توانید فرآیند خرید پروفیل سی را از طریق تماس با کارشناسان قوطی و پروفیل آهن ملل تکمیل نمایید.

قیمت پروفیل c

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۶/۳۰ ساعت ۱۰:۲۹:۳۰

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع پروفیل ضخامت (mm) طول شاخه (m) وزن واحد نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 پروفیل c 16 2 6 27.8 کیلوگرم امروز ثابت 33,119
2 پروفیل c 16 2.5 6 34.8 کیلوگرم امروز ثابت 33,119
3 پروفیل c 16 3 6 41.8 کیلوگرم امروز ثابت 33,119
4 پروفیل c 16 3.5 6 48.7 کیلوگرم امروز ثابت 33,119
5 پروفیل c 18 2 6 29.8 کیلوگرم امروز ثابت 33,119
6 پروفیل c 18 2.5 6 37.1 کیلوگرم امروز ثابت 33,119
7 پروفیل c 18 3 6 44.6 کیلوگرم امروز ثابت 33,119
8 پروفیل c 18 3.5 6 52 کیلوگرم امروز ثابت 33,119
9 پروفیل c 20 2 6 31.6 کیلوگرم امروز ثابت 33,119
10 پروفیل c 20 2.5 6 39.5 کیلوگرم امروز ثابت 33,119
11 پروفیل c 20 3 6 47.4 کیلوگرم امروز ثابت 33,119
12 پروفیل c 20 3.5 6 55.3 کیلوگرم امروز ثابت 33,119
13 پروفیل c 22 2 6 33.5 کیلوگرم امروز ثابت 33,119
14 پروفیل c 22 2.5 6 41.9 کیلوگرم امروز ثابت 33,119
15 پروفیل c 22 3 6 50.2 کیلوگرم امروز ثابت 33,119
16 پروفیل c 22 3.5 6 58.6 کیلوگرم امروز ثابت 33,119
17 پروفیل c 24 2 6 35.4 کیلوگرم امروز ثابت 33,119
18 پروفیل c 24 2.5 6 44.2 کیلوگرم امروز ثابت 33,119
19 پروفیل c 24 3 6 53 کیلوگرم امروز ثابت 33,119
20 پروفیل c 24 3.5 6 62 کیلوگرم امروز ثابت 33,119