قیمت پروفیل c

قیمت امروز پروفیل سی به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ به روزرسانی شد.

قیمت پروفیل سی هر روز پس از استعلام از کارخانه تولیدکننده در جدول های زیر درج می گردد. برای مشاهده دقیق قیمت روز پروفیل سی حتما گزینه «ارزش افزوده» را فعال نمایی تا قیمت نهایی محصول قابل نمایش باشد. شما می توانید فرآیند خرید پروفیل سی را از طریق تماس با کارشناسان قوطی و پروفیل آهن ملل تکمیل نمایید.

نکات کوچک اما طلایی خرید پروفیل سی

قیمت پروفیل c

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ساعت ۱۲:۴۹:۲۴

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع پروفیل ضخامت (mm) طول شاخه (m) وزن واحد نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 پروفیل c 16 2 6 27.8 کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ 500 38,991
2 پروفیل c 16 2.5 6 34.8 کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ 500 38,991
3 پروفیل c 16 3 6 41.8 کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ 500 38,991
4 پروفیل c 16 3.5 6 48.7 کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ 500 38,991
5 پروفیل c 18 2 6 29.8 کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ 500 38,991
6 پروفیل c 18 2.5 6 37.1 کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ 500 38,991
7 پروفیل c 18 3 6 44.6 کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ 500 38,991
8 پروفیل c 18 3.5 6 52 کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ 500 38,991
9 پروفیل c 20 2 6 31.6 کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ 500 38,991
10 پروفیل c 20 2.5 6 39.5 کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ 500 38,991
11 پروفیل c 20 3 6 47.4 کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ 500 38,991
12 پروفیل c 20 3.5 6 55.3 کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ 500 38,991
13 پروفیل c 22 2 6 33.5 کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ 500 38,991
14 پروفیل c 22 2.5 6 41.9 کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ 500 38,991
15 پروفیل c 22 3 6 50.2 کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ 500 38,991
16 پروفیل c 22 3.5 6 58.6 کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ 500 38,991
17 پروفیل c 24 2 6 35.4 کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ 500 38,991
18 پروفیل c 24 2.5 6 44.2 کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ 500 38,991
19 پروفیل c 24 3 6 53 کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ 500 38,991
20 پروفیل c 24 3.5 6 62 کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ 500 38,991