کارخانه ذوب آهن اصفهان
قیمت تیرآهن ذوب آهن

آخرین بروزرسانی: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


ردیف سایز تیرآهن وزن شاخه (kg) طول (m) تعداد هر بسته واحد سایز بارگیری نمودار قیمت دیروز (تومان) قیمت امروز (تومان)
1 تیرآهن سنگین 12 ذوب آهن 120 12 44 کیلوگرم 12 کارخانه chart تماس بگیرید تماس بگیرید
2 تیرآهن سنگین 14 ذوب آهن 155 12 36 کیلوگرم 14 کارخانه chart 17,431 17,202
3 تیرآهن سبک 14 ذوب آهن 140 12 40 کیلوگرم 14 کارخانه chart 16,789 16,789
4 تیرآهن سنگین 16 ذوب آهن 188 12 30 کیلوگرم 16 کارخانه chart 16,789 16,697
5 تیرآهن سبک 16 ذوب آهن 170 12 30 کیلوگرم 16 کارخانه chart 16,697 16,697
6 تیرآهن سنگین 18 ذوب آهن 228 12 24 کیلوگرم 18 کارخانه chart 15,780 15,596
7 تیرآهن سبک 18 ذوب آهن 210 12 27 کیلوگرم 18 کارخانه chart 15,780 15,596
8 تیرآهن سنگین 20 ذوب آهن 268 12 18 کیلوگرم 20 کارخانه chart 0 16,743
9 تیرآهن سبک 20 ذوب آهن 260 12 21 کیلوگرم 20 کارخانه chart 15,642 15,596
10 تیرآهن سنگین 22 ذوب آهن 313 12 16 کیلوگرم 22 کارخانه chart 15,642 15,596
11 تیرآهن سنگین 24 ذوب آهن 368 12 14 کیلوگرم 24 کارخانه chart 17,431 17,248
12 تیرآهن سنگین 27 ذوب آهن 440 12 12 کیلوگرم 27 کارخانه chart 15,872 15,642
13 تیرآهن سنگین 30 ذوب آهن 505 12 10 کیلوگرم 30 کارخانه chart تماس بگیرید تماس بگیرید
14 تیرآهن سنگین 12 ذوب آهن 120 12 44 کیلوگرم 12 انبار chart تماس بگیرید تماس بگیرید
15 تیرآهن سنگین 14 ذوب آهن 155 12 36 کیلوگرم 14 انبار chart 2,706,422 2,660,550
16 تیرآهن سبک 14 ذوب آهن 140 12 40 کیلوگرم 14 انبار chart 2,348,624 2,339,450
17 تیرآهن سنگین 16 ذوب آهن 188 12 30 کیلوگرم 16 انبار chart 3,238,532 3,211,009
18 تیرآهن سبک 16 ذوب آهن 170 12 30 کیلوگرم 16 انبار chart 2,935,780 2,889,908
19 تیرآهن سنگین 18 ذوب آهن 228 12 24 کیلوگرم 18 انبار chart 3,605,505 3,550,459
20 تیرآهن سبک 18 ذوب آهن 210 12 27 کیلوگرم 18 انبار chart 3,394,495 3,394,495
21 تیرآهن سنگین 20 ذوب آهن 268 12 18 کیلوگرم 20 انبار chart 4,587,156 4,541,284
22 تیرآهن سبک 20 ذوب آهن 260 12 21 کیلوگرم 20 انبار chart 3,944,954 3,944,954
23 تیرآهن سنگین 22 ذوب آهن 313 12 16 کیلوگرم 22 انبار chart 4,908,257 4,862,385
24 تیرآهن سنگین 24 ذوب آهن 368 12 14 کیلوگرم 24 انبار chart تماس بگیرید تماس بگیرید
25 تیرآهن سنگین 27 ذوب آهن 440 12 12 کیلوگرم 27 انبار chart 6,972,477 6,880,734
26 تیرآهن سنگین 30 ذوب آهن 505 12 10 کیلوگرم 30 انبار chart تماس بگیرید تماس بگیرید
آریان فولاد
قیمت تیرآهن آریان فولاد

آخرین بروزرسانی: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


ردیف سایز تیرآهن وزن شاخه (kg) طول (m) واحد سایز نمودار قیمت دیروز (تومان) قیمت امروز (تومان)
1 تیرآهن 16 آریان فولاد 185 12 شاخه 16 chart عدم تولید عدم تولید
2 تیرآهن 18 آریان فولاد 215 12 شاخه 18 chart عدم تولید عدم تولید
3 تیرآهن 20 آریان فولاد 265 12 شاخه 20 chart عدم تولید عدم تولید
4 تیرآهن 22 آریان فولاد 325 12 شاخه 22 chart عدم تولید عدم تولید
5 تیرآهن 24 آریان فولاد 360 12 شاخه 24 chart عدم تولید عدم تولید
6 تیرآهن 27 آریان فولاد 435 12 شاخه 27 chart عدم تولید عدم تولید
جهان فولاد غرب
قیمت تیرآهن جهان فولاد غرب

آخرین بروزرسانی: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


ردیف سایز تیرآهن وزن شاخه (kg) طول (m) واحد سایز نمودار قیمت دیروز (تومان) قیمت امروز (تومان)
1 تیرآهن 14 جهان فولاد غرب 120 12 شاخه 14 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
2 تیرآهن 14 جهان فولاد غرب 132 12 شاخه 14 chart 2,082,569 2,082,569
3 تیرآهن 16 جهان فولاد غرب 170 12 شاخه 16 chart 2,559,633 2,559,633
فولاد شاهین بناب
قیمت تیرآهن شاهین بناب

آخرین بروزرسانی: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


ردیف سایز تیرآهن وزن شاخه (kg) طول (m) واحد سایز نمودار قیمت دیروز (تومان) قیمت امروز (تومان)
1 تیرآهن 14 شاهین بناب 126 12 کیلوگرم 14 chart عدم تولید عدم تولید
2 تیرآهن 16 شاهین بناب 165 12 کیلوگرم 16 chart عدم تولید عدم تولید
فولاد ظفر بناب
قیمت تیرآهن ظفر بناب

آخرین بروزرسانی: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


ردیف سایز تیرآهن وزن شاخه (kg) طول (m) واحد سایز نمودار قیمت دیروز (تومان) قیمت امروز (تومان)
1 تیرآهن 14 ظفر بناب 122 12 کیلوگرم 14 chart 15,321 15,321
2 تیرآهن 18 ظفر بناب 170 12 کیلوگرم 18 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
3 تیرآهن 20 ظفر بناب 235 12 کیلوگرم 20 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
فولاد فایکو
قیمت تیرآهن فولاد البرز ایرانیان (فایکو)

آخرین بروزرسانی: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


فولاد یزد
قیمت تیرآهن فولاد یزد (احرامیان)

آخرین بروزرسانی: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


فولاد ناب تبریز
قیمت تیرآهن ناب تبریز

آخرین بروزرسانی: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


پروفیل صنعت ماهان
قیمت تیرآهن پروفیل صنعت ماهان

آخرین بروزرسانی: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


گروه ملی صنعتی فولاد ایران
قیمت تیرآهن کوثر اهواز

آخرین بروزرسانی: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


قیمت تیرآهن هاش سبک

آخرین بروزرسانی: ۲۸ تیر ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


قیمت تیرآهن هاش سنگین

آخرین بروزرسانی: ۲۸ تیر ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


قیمت تیرآهن لانه زنبوری

آخرین بروزرسانی: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


سوالات متداول


به طور کلی ۳ نوع تیرآهن در بازار موجود است، تیرآهن IPE (استاندارد اروپا و ایران)، تیرآهن INP (استاندارد چین و روسیه) و تیرآهن IPB (بال پهن).


این نوع تیرآهن در سایزهای ۸ تا ۶۰ سانتی‌ متر تولید می‌ شود.


خرید تیرآهن از طریق بورس کالا، کارخانه و بنگاه های آهن فروشی (انبار) امکان پذیر است. آهن ملل در کمتر از ۷۲ ساعت آهن آلات خریداری شده مشتریان را در هر نقطه از کشور تحویل می دهد.