قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان

قیمت ورق سیاه فولاد سبا

قیمت ورق سیاه اکسین

قیمت ورق سیاه کاویان اهواز

قیمت ورق سیاه گیلان

قیمت امروز ورق سیاه به تاریخ ۱۴۰۳/۱/۲۷ از 5 کارخانه در جدول زیر به روزرسانی شد.

قیمت ورق سیاه به عنوان یکی از زیر دسته های انواع ورق، از اهمیت خاصی برخوردار است. جدول های زیر مجموعه ای از قیمت انواع ورق سیاه از کارخانه های متعدد است که به صورت روزانه آپدیت می شوند. در هر جدول قیمت روز ورق سیاه کارخانه ای مشخص قابل نمایش است. شما می توانید با فعال کردن گزینه «ارزش افزوده» قیمت نهایی محصول مورد نظر را مشاهده نمایید و سپس برای خرید ورق سیاه با کارشناسان ورق آهن ملل در تماس باشید و خرید خود را نهایی کنید.

نکات کوچک اما طلایی خرید ورق سیاه

 فولاد مبارکه اصفهان

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۱/۲۷

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع ورق
ابعاد (m)
حالت
بارگیری
واحد
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
ورق 2 میل فولاد مبارکه
عرض 1
رول
بنگاه اصفهان
کیلوگرم
امروز
ثابت
41,000
2
ورق 2 میل فولاد مبارکه
عرض 1.25
رول
بنگاه اصفهان
کیلوگرم
امروز
-500
39,545
3
ورق 2 میل فولاد مبارکه
2.5*1.5
شیت
بنگاه اصفهان
کیلوگرم
امروز
ثابت
42,818
4
ورق 2.5 میل فولاد مبارکه
عرض 1
رول
بنگاه اصفهان
کیلوگرم
امروز
ثابت
39,545
5
ورق 2.5 میل فولاد مبارکه
عرض 1.25
رول
بنگاه اصفهان
کیلوگرم
امروز
ثابت
39,091
6
ورق 2.5 میل فولاد مبارکه
2.5*1.25
شیت
بنگاه اصفهان
کیلوگرم
امروز
ثابت
41,273
7
ورق 3 میل فولاد مبارکه
عرض 1
رول
بنگاه اصفهان
کیلوگرم
امروز
ثابت
42,727
8
ورق 3 میل فولاد مبارکه
عرض 1.25
رول
بنگاه اصفهان
کیلوگرم
امروز
-700
41,909
9
ورق 3 میل فولاد مبارکه
عرض 1.5
رول
بنگاه اصفهان
کیلوگرم
امروز
-100
40,000
10
ورق 3 میل فولاد مبارکه
2*1
شیت
بنگاه اصفهان
کیلوگرم
امروز
ثابت
43,091
11
ورق 3 میل فولاد مبارکه
6 * 1.5
شیت
بنگاه اصفهان
کیلوگرم
امروز
ثابت
43,273
12
ورق 3 میل فولاد مبارکه
عرض 1.5
فابریک
بنگاه اصفهان
کیلوگرم
امروز
ثابت
40,909
13
ورق 4 میل فولاد مبارکه
عرض 1
رول
بنگاه اصفهان
کیلوگرم
امروز
ثابت
40,909
14
ورق 4 میل فولاد مبارکه
عرض 1.25
رول
بنگاه اصفهان
کیلوگرم
امروز
-300
40,000
15
ورق 4 میل فولاد مبارکه
عرض 1.5
رول
بنگاه اصفهان
کیلوگرم
امروز
ثابت
40,091
16
ورق 4 میل فولاد مبارکه
2.5*1.25
شیت
بنگاه اصفهان
کیلوگرم
امروز
ثابت
43,000
17
ورق 4 میل فولاد مبارکه
6*1.5
شیت
بنگاه اصفهان
کیلوگرم
امروز
ثابت
41,818
18
ورق 4 میل فولاد مبارکه
عرض 1.5
فابریک
بنگاه اصفهان
کیلوگرم
امروز
ثابت
40,909
19
ورق 5 میل فولاد مبارکه
عرض 1
رول
بنگاه اصفهان
کیلوگرم
امروز
ثابت
40,000
20
ورق 5 میل فولاد مبارکه
عرض 1.5
رول
بنگاه اصفهان
کیلوگرم
امروز
-200
41,636
21
ورق 5 میل فولاد مبارکه
6*1.5
شیت
بنگاه اصفهان
کیلوگرم
امروز
ثابت
44,545
22
ورق 5 میل فولاد مبارکه
عرض 1.5
فابریک
بنگاه اصفهان
کیلوگرم
امروز
ثابت
42,727
23
ورق 6 میل فولاد مبارکه
عرض 1.5
رول
بنگاه اصفهان
کیلوگرم
امروز
-400
42,545
24
ورق 6 میل فولاد مبارکه
6*1.5
شیت
بنگاه اصفهان
کیلوگرم
امروز
ثابت
44,818
25
ورق 6 میل فولاد مبارکه
عرض 1.5
فابریک
بنگاه اصفهان
کیلوگرم
امروز
ثابت
43,636
26
ورق 8 میل فولاد مبارکه
عرض 1.5
رول
بنگاه اصفهان
کیلوگرم
امروز
ثابت
42,364
27
ورق 8 میل فولاد مبارکه
6*1.5
شیت
بنگاه اصفهان
کیلوگرم
امروز
ثابت
44,818
28
ورق 8 میل فولاد مبارکه
عرض 1.5
فابریک
بنگاه اصفهان
کیلوگرم
امروز
ثابت
42,727
29
ورق 10 میل فولاد مبارکه
عرض 1.5
رول
بنگاه اصفهان
کیلوگرم
امروز
-500
41,909
30
ورق 10 میل فولاد مبارکه
6*1.5
شیت
بنگاه اصفهان
کیلوگرم
امروز
ثابت
42,182
31
ورق 10 میل فولاد مبارکه
عرض 1.5
فابریک
بنگاه اصفهان
کیلوگرم
امروز
ثابت
42,727
32
ورق 12 میل فولاد مبارکه
عرض 1.5
رول
بنگاه اصفهان
کیلوگرم
امروز
-300
41,091
33
ورق 12 میل فولاد مبارکه
6*1.5
شیت
بنگاه اصفهان
کیلوگرم
امروز
ثابت
42,727
34
ورق 12 میل فولاد مبارکه
عرض 1.5
فابریک
بنگاه اصفهان
کیلوگرم
امروز
ثابت
41,818
35
ورق 15 میل فولاد مبارکه
عرض 1.5
رول
بنگاه اصفهان
کیلوگرم
امروز
-500
39,091
36
ورق 15 میل فولاد مبارکه
6*1.5
شیت
بنگاه اصفهان
کیلوگرم
امروز
ثابت
40,364
37
ورق 15 میل فولاد مبارکه
عرض 1.5
فابریک
بنگاه اصفهان
کیلوگرم
امروز
ثابت
40,000
فولاد سبا

قیمت ورق سیاه فولاد سبا

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۱/۲۷ ساعت ۱۴:۵۹:۱۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع ورق
ابعاد (m)
حالت
بارگیری
واحد
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
ورق 2 میل فولاد سبا
عرض 1.25
رول
بنگاه اصفهان
کیلوگرم
امروز
-500
39,455
2
ورق 2 میل فولاد سبا
2.5*1.25
شیت
بنگاه اصفهان
کیلوگرم
امروز
ثابت
45,455
3
ورق 2 میل فولاد سبا
6*1.5
شیت
بنگاه اصفهان
کیلوگرم
امروز
ثابت
45,455
4
ورق 2.5 میل فولاد سبا
عرض 1.25
رول
بنگاه اصفهان
کیلوگرم
امروز
ثابت
39,000
5
ورق 2.5 میل فولاد سبا
2*1
شیت
بنگاه اصفهان
کیلوگرم
امروز
ثابت
40,636
6
ورق 2.5 میل فولاد سبا
2.5*1.25
شیت
بنگاه اصفهان
کیلوگرم
امروز
ثابت
40,636
7
ورق 3 میل فولاد سبا
عرض 1.25
رول
بنگاه اصفهان
کیلوگرم
امروز
-700
41,818
8
ورق 3 میل فولاد سبا
عرض 1.5
رول
بنگاه اصفهان
کیلوگرم
امروز
-100
39,909
9
ورق 3 میل فولاد سبا
2.5*1.25
شیت
بنگاه اصفهان
کیلوگرم
امروز
ثابت
44,273
10
ورق 3 میل فولاد سبا
6*1.5
شیت
بنگاه اصفهان
کیلوگرم
امروز
ثابت
42,636
11
ورق 4 میل فولاد سبا
عرض 1.25
رول
بنگاه اصفهان
کیلوگرم
امروز
-300
39,909
12
ورق 4 میل فولاد سبا
عرض 1.5
رول
بنگاه اصفهان
کیلوگرم
امروز
ثابت
40,000
13
ورق 4 میل فولاد سبا
6*1.5
شیت
بنگاه اصفهان
کیلوگرم
امروز
ثابت
41,818
14
ورق 5 میل فولاد سبا
عرض 1.5
رول
بنگاه اصفهان
کیلوگرم
امروز
-200
41,545
15
ورق 5 میل فولاد سبا
6*1.5
شیت
بنگاه اصفهان
کیلوگرم
امروز
ثابت
44,091
16
ورق 6 میل فولاد سبا
عرض 1.5
رول
بنگاه اصفهان
کیلوگرم
امروز
-400
42,455
17
ورق 6 میل فولاد سبا
6*1.5
شیت
بنگاه اصفهان
کیلوگرم
امروز
ثابت
44,909
18
ورق 8 میل فولاد سبا
عرض 1.5
رول
بنگاه اصفهان
کیلوگرم
امروز
ثابت
42,273
19
ورق 8 میل فولاد سبا
6*1.5
شیت
بنگاه اصفهان
کیلوگرم
امروز
ثابت
44,909
20
ورق 10 میل فولاد سبا
عرض 1.5
رول
بنگاه اصفهان
کیلوگرم
امروز
-500
41,818
21
ورق 10 میل فولاد سبا
6*1.5
شیت
بنگاه اصفهان
کیلوگرم
امروز
ثابت
42,182
22
ورق 12 میل فولاد سبا
عرض 1.5
رول
بنگاه اصفهان
کیلوگرم
امروز
-300
41,000
23
ورق 12 میل فولاد سبا
6*1.5
شیت
بنگاه اصفهان
کیلوگرم
امروز
ثابت
42,636
اکسین اهواز

قیمت ورق سیاه اکسین

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۱/۲۷ ساعت ۱۴:۲۶:۴۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع ورق
ابعاد (m)
حالت
بارگیری
واحد
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
ورق 8 میل فولاد اکسین
6 * 2
شیت (فابریک)
بنگاه اهواز
کیلوگرم
امروز
ثابت
44,727
2
ورق 10 میل فولاد اکسین
6 * 2
شیت (فابریک)
بنگاه اهواز
کیلوگرم
امروز
ثابت
41,091
3
ورق 12 میل فولاد اکسین
6 * 2
شیت (فابریک)
بنگاه اهواز
کیلوگرم
امروز
ثابت
37,182
4
ورق 15 میل فولاد اکسین
6 * 2
شیت (فابریک)
بنگاه اهواز
کیلوگرم
امروز
ثابت
36,727
5
ورق 20 میل فولاد اکسین
6 * 2
شیت (فابریک)
بنگاه اهواز
کیلوگرم
امروز
ثابت
32,000
6
ورق 25 میل فولاد اکسین
6 * 2
شیت (فابریک)
بنگاه اهواز
کیلوگرم
امروز
ثابت
31,091
7
ورق 30 میل فولاد اکسین
6 * 2
شیت (فابریک)
بنگاه اهواز
کیلوگرم
امروز
ثابت
31,545
8
ورق 35 میل فولاد اکسین
6 * 2
شیت (فابریک)
بنگاه اهواز
کیلوگرم
امروز
ثابت
31,273
9
ورق 40 میل فولاد اکسین
6 * 2
شیت (فابریک)
بنگاه اهواز
کیلوگرم
امروز
ثابت
31,273
10
ورق 45 میل فولاد اکسین
6 * 2
شیت (فابریک)
بنگاه اهواز
کیلوگرم
امروز
ثابت
30,091
11
ورق 50 میل فولاد اکسین
طول * 2
شیت (فابریک)
بنگاه اهواز
کیلوگرم
امروز
ثابت
30,636
12
ورق 60 میل فولاد اکسین
طول * 2
شیت (فابریک)
بنگاه اهواز
کیلوگرم
امروز
ثابت
31,909
13
ورق 70 میل فولاد اکسین
طول * 2
شیت (فابریک)
بنگاه اهواز
کیلوگرم
امروز
ثابت
31,909
14
ورق 80 میل فولاد اکسین
طول * 2
شیت (فابریک)
بنگاه اهواز
کیلوگرم
امروز
ثابت
32,455
15
ورق 90 میل فولاد اکسین
طول * 2
شیت (فابریک)
بنگاه اهواز
کیلوگرم
امروز
ثابت
32,000
16
ورق 100 میل فولاد اکسین
طول * 2
شیت (فابریک)
بنگاه اهواز
کیلوگرم
امروز
ثابت
32,909
کاویان اهواز

قیمت ورق سیاه کاویان اهواز

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۱/۲۷ ساعت ۱۴:۲۰:۳۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع ورق
ابعاد (m)
حالت
بارگیری
واحد
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
ورق 15 میل فولاد کاویان
6 * 1.25
شیت ( فابریک )
بنگاه اهواز
کیلوگرم
امروز
-100
33,000
2
ورق 15 میل فولاد کاویان
6 * 1.5
شیت ( فابریک )
بنگاه اهواز
کیلوگرم
امروز
-100
37,091
3
ورق 20 میل فولاد کاویان
6 * 1.25
شیت ( فابریک )
بنگاه اهواز
کیلوگرم
امروز
-100
29,636
4
ورق 20 میل فولاد کاویان
6 * 1.5
شیت ( فابریک )
بنگاه اهواز
کیلوگرم
امروز
-100
30,545
5
ورق 25 میل فولاد کاویان
6 * 1.25
شیت ( فابریک )
بنگاه اهواز
کیلوگرم
امروز
-100
29,636
6
ورق 25 میل فولاد کاویان
6 * 1.5
شیت ( فابریک )
بنگاه اهواز
کیلوگرم
امروز
-100
30,545
7
ورق 30 میل فولاد کاویان
6 * 1.25
شیت ( فابریک )
بنگاه اهواز
کیلوگرم
امروز
-100
29,636
8
ورق 30 میل فولاد کاویان
6* 1.5
شیت ( فابریک )
بنگاه اهواز
کیلوگرم
امروز
-100
30,545
9
ورق 35 میل فولاد کاویان
6 * 1.25
شیت ( فابریک )
بنگاه اهواز
کیلوگرم
امروز
-100
29,636
10
ورق 35 میل فولاد کاویان
6 * 1.5
شیت ( فابریک )
بنگاه اهواز
کیلوگرم
امروز
-100
30,545
11
ورق 40 میل فولاد کاویان
6 * 1.25
شیت ( فابریک )
بنگاه اهواز
کیلوگرم
امروز
-100
29,636
12
ورق 40 میل فولاد کاویان
6 * 1.5
شیت ( فابریک )
بنگاه اهواز
کیلوگرم
امروز
-100
30,545
13
ورق 45 میل فولاد کاویان
6 * 1.5
شیت ( فابریک )
بنگاه اهواز
کیلوگرم
امروز
-100
30,727
14
ورق 50 میل فولاد کاویان
6 * 1.5
شیت ( فابریک )
بنگاه اهواز
کیلوگرم
امروز
-100
30,727
15
ورق 60 میل فولاد کاویان
6 * 1.5
شیت ( فابریک )
بنگاه اهواز
کیلوگرم
امروز
-100
30,727
16
ورق 70 میل فولاد کاویان
6 * 1.5
شیت ( فابریک )
بنگاه اهواز
کیلوگرم
امروز
-100
30,727
17
ورق 8 میل فولاد کاویان
6 * 1.25
شیت ( فابریک )
بنگاه اهواز
کیلوگرم
امروز
عدم موجودی
عدم موجودی
18
ورق 10 میل فولاد کاویان
6 * 1.25
شیت ( فابریک )
بنگاه اهواز
کیلوگرم
امروز
عدم موجودی
عدم موجودی
19
ورق 10 میل فولاد کاویان
6 * 1.5
شیت ( فابریک )
بنگاه اهواز
کیلوگرم
امروز
عدم موجودی
عدم موجودی
20
ورق 12 میل فولاد کاویان
6 * 1.25
شیت ( فابریک )
بنگاه اهواز
کیلوگرم
امروز
عدم موجودی
عدم موجودی
21
ورق 12 میل فولاد کاویان
6 * 1.5
شیت ( فابریک )
بنگاه اهواز
کیلوگرم
امروز
عدم موجودی
عدم موجودی
فولاد گیلان

قیمت ورق سیاه گیلان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۱/۲۷ ساعت ۱۲:۰۷:۳۷

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع ورق
ابعاد (m)
حالت
بارگیری
واحد
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
ورق سیاه 2 گیلان
1000
رول
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
37,273
2
ورق سیاه 2.5 گیلان
1000
رول
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
37,273
3
ورق سیاه 3 گیلان
1000
رول
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
37,273
4
ورق سیاه 4 گیلان
1000
رول
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
37,273
5
ورق سیاه 6 گیلان
1000
رول
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
31,727
6
ورق سیاه 8 گیلان
1000
رول
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
31,727
7
ورق سیاه 10 گیلان
1000
رول
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
31,727
8
ورق سیاه 12 گیلان
1000
رول
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
31,727
9
ورق سیاه 15 گیلان
1000
رول
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
31,818