دسترسی سریع

قیمت ورق سیاه به عنوان یکی از زیر دسته های انواع ورق، از اهمیت خاصی برخوردار است. جدول های زیر مجموعه ای از قیمت انواع ورق سیاه از کارخانه های متعدد است که به صورت روزانه آپدیت می شوند. در هر جدول قیمت روز ورق سیاه کارخانه ای مشخص قابل نمایش است. شما می توانید با فعال کردن گزینه «ارزش افزوده» قیمت نهایی محصول مورد نظر را مشاهده نمایید و سپس برای خرید ورق سیاه با کارشناسان ورق آهن ملل در تماس باشید و خرید خود را نهایی کنید.

 فولاد مبارکه اصفهان

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۵۰:۵۳

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع ورق ابعاد (m) حالت بارگیری واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 ورق 2 میل فولاد مبارکه عرض 1.25 رول بنگاه اصفهان کیلوگرم 32,294 32,294
2 ورق 2 میل فولاد مبارکه 2.5*1.25 شیت بنگاه اصفهان کیلوگرم 32,661 32,661
3 ورق 2.5 میل فولاد مبارکه عرض 1.25 رول بنگاه اصفهان کیلوگرم 30,550 30,550
4 ورق 3 میل فولاد مبارکه عرض 1.5 رول بنگاه اصفهان کیلوگرم 30,550 30,550
5 ورق 3 میل فولاد مبارکه 6 * 1.5 شیت بنگاه اصفهان کیلوگرم 30,917 30,917
6 ورق 3 میل فولاد مبارکه عرض 1.25 رول بنگاه اصفهان کیلوگرم 30,550 30,550
7 ورق 4 میل فولاد مبارکه عرض 1.5 رول بنگاه اصفهان کیلوگرم 31,009 31,009
8 ورق 4 میل فولاد مبارکه 6 * 1.5 شیت بنگاه اصفهان کیلوگرم 31,376 31,376
9 ورق 5 میل فولاد مبارکه عرض 1.5 رول بنگاه اصفهان کیلوگرم 30,550 30,550
10 ورق 5 میل فولاد مبارکه 6 * 1.5 شیت بنگاه اصفهان کیلوگرم 30,917 30,917
11 ورق 6 میل فولاد مبارکه عرض 1.5 رول بنگاه اصفهان کیلوگرم 30,550 30,550
12 ورق 6 میل فولاد مبارکه 6 * 1.5 شیت بنگاه اصفهان کیلوگرم 30,917 30,917
13 ورق 8 میل فولاد مبارکه عرض 1.5 رول بنگاه اصفهان کیلوگرم 30,550 30,550
14 ورق 8 میل فولاد مبارکه 6 * 1.5 شیت بنگاه اصفهان کیلوگرم 30,917 30,917
15 ورق 10 میل فولاد مبارکه عرض 1.5 رول بنگاه اصفهان کیلوگرم 30,550 30,550
16 ورق 10 میل فولاد مبارکه 6 * 1.5 شیت بنگاه اصفهان کیلوگرم 30,917 30,917
17 ورق 12 میل فولاد مبارکه عرض 1.5 رول بنگاه اصفهان کیلوگرم 30,550 30,550
18 ورق 12 میل فولاد مبارکه 6 * 1.5 شیت بنگاه اصفهان کیلوگرم 30,917 30,917
19 ورق 15 میل فولاد مبارکه عرض 1.5 رول بنگاه اصفهان کیلوگرم 30,550 30,550
20 ورق 15 میل فولاد مبارکه 6 * 1.5 شیت بنگاه اصفهان کیلوگرم 30,917 30,917
فولاد سبا

قیمت ورق سیاه فولاد سبا

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۵۰:۵۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع ورق ابعاد (m) حالت بارگیری واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 ورق 2 میل فولاد سبا عرض 1.25 رول بنگاه اصفهان کیلوگرم 32,294 32,294
2 ورق 2.5 میل فولاد سبا عرض 1.25 رول بنگاه اصفهان کیلوگرم 30,550 30,550
3 ورق 3 میل فولاد سبا عرض 1.5 رول بنگاه اصفهان کیلوگرم 30,550 30,550
4 ورق 3 میل فولاد سبا عرض 1.25 رول بنگاه اصفهان کیلوگرم 30,550 30,550
5 ورق 4 میل فولاد سبا عرض 1.5 رول بنگاه اصفهان کیلوگرم 31,009 31,009
6 ورق 5 میل فولاد سبا عرض 1.5 رول بنگاه اصفهان کیلوگرم 30,550 30,550
7 ورق 6 میل فولاد سبا عرض 1.5 رول بنگاه اصفهان کیلوگرم 30,550 30,550
8 ورق 8 میل فولاد سبا عرض 1.5 رول بنگاه اصفهان کیلوگرم 30,550 30,550
9 ورق 10 میل فولاد سبا عرض 1.5 رول بنگاه اصفهان کیلوگرم 30,550 30,550
10 ورق 12 میل فولاد سبا عرض 1.5 رول بنگاه اصفهان کیلوگرم 30,550 30,550
کاویان اهواز

قیمت ورق سیاه کاویان اهواز

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۵۰:۵۸

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع ورق ابعاد (m) حالت بارگیری واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 ورق 15 میل فولاد کاویان 6 * 1.25 شیت ( فابریک ) بنگاه اهواز کیلوگرم عدم موجودی عدم موجودی
2 ورق 15 میل فولاد کاویان 6 * 1.5 شیت ( فابریک ) بنگاه اهواز کیلوگرم عدم موجودی عدم موجودی
3 ورق 20 میل فولاد کاویان 6 * 1.25 شیت ( فابریک ) بنگاه اهواز کیلوگرم 25,872 25,872
4 ورق 20 میل فولاد کاویان 6 * 1.5 شیت ( فابریک ) بنگاه اهواز کیلوگرم 28,073 28,073
5 ورق 25 میل فولاد کاویان 6 * 1.25 شیت ( فابریک ) بنگاه اهواز کیلوگرم 26,147 26,147
6 ورق 25 میل فولاد کاویان 6 * 1.5 شیت ( فابریک ) بنگاه اهواز کیلوگرم 27,982 27,982
7 ورق 30 میل فولاد کاویان 6 * 1.25 شیت ( فابریک ) بنگاه اهواز کیلوگرم 26,147 26,147
8 ورق 30 میل فولاد کاویان طول * 1.5 شیت ( فابریک ) بنگاه اهواز کیلوگرم 27,982 27,982
9 ورق 35 میل فولاد کاویان 6 * 1.25 شیت ( فابریک ) بنگاه اهواز کیلوگرم 25,872 25,872
10 ورق 35 میل فولاد کاویان طول * 1.5 شیت ( فابریک ) بنگاه اهواز کیلوگرم 27,982 27,982
11 ورق 40 میل فولاد کاویان 6 * 1.25 شیت ( فابریک ) بنگاه اهواز کیلوگرم 26,147 26,147
12 ورق 40 میل فولاد کاویان طول * 1.5 شیت ( فابریک ) بنگاه اهواز کیلوگرم 27,982 27,982
13 ورق 45 میل فولاد کاویان طول * 1.5 شیت ( فابریک ) بنگاه اهواز کیلوگرم 27,982 27,982
14 ورق 50 میل فولاد کاویان طول * 1.5 شیت ( فابریک ) بنگاه اهواز کیلوگرم 27,982 27,982
15 ورق 55 میل فولاد کاویان طول * 1.5 شیت ( فابریک ) بنگاه اهواز کیلوگرم 27,982 27,982
16 ورق 60 میل فولاد کاویان طول * 1.5 شیت ( فابریک ) بنگاه اهواز کیلوگرم 27,982 27,982
17 ورق 65 میل فولاد کاویان طول * 1.5 شیت ( فابریک ) بنگاه اهواز کیلوگرم 27,982 27,982
18 ورق 8 میل فولاد کاویان 6 * 1.25 شیت ( فابریک ) بنگاه اهواز کیلوگرم عدم موجودی عدم موجودی
19 ورق 10 میل فولاد کاویان 6 * 1.25 شیت ( فابریک ) بنگاه اهواز کیلوگرم عدم موجودی عدم موجودی
20 ورق 10 میل فولاد کاویان 6 * 1.5 شیت ( فابریک ) بنگاه اهواز کیلوگرم عدم موجودی عدم موجودی
21 ورق 12 میل فولاد کاویان 6 * 1.25 شیت ( فابریک ) بنگاه اهواز کیلوگرم عدم موجودی عدم موجودی
22 ورق 12 میل فولاد کاویان 6 * 1.5 شیت ( فابریک ) بنگاه اهواز کیلوگرم عدم موجودی عدم موجودی
اکسین اهواز

قیمت ورق سیاه اکسین

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۳۳:۰۷

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع ورق ابعاد (m) حالت بارگیری واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 ورق 10 میل فولاد اکسین 6 * 2 شیت (فابریک) بنگاه اهواز کیلوگرم 35,321 35,321
2 ورق 12 میل فولاد اکسین 6 * 2 شیت (فابریک) بنگاه اهواز کیلوگرم 34,862 34,862
3 ورق 15 میل فولاد اکسین 6 * 2 شیت (فابریک) بنگاه اهواز کیلوگرم 35,780 35,780
4 ورق 20 میل فولاد اکسین 6 * 2 شیت (فابریک) بنگاه اهواز کیلوگرم 28,624 28,624
5 ورق 25 میل فولاد اکسین 6 * 2 شیت (فابریک) بنگاه اهواز کیلوگرم 28,624 28,624
6 ورق 30 میل فولاد اکسین 6 * 2 شیت (فابریک) بنگاه اهواز کیلوگرم 28,991 28,991
7 ورق 35 میل فولاد اکسین 6 * 2 شیت (فابریک) بنگاه اهواز کیلوگرم 29,817 29,817
8 ورق 40 میل فولاد اکسین 6 * 2 شیت (فابریک) بنگاه اهواز کیلوگرم 30,275 30,275
9 ورق 45 میل فولاد اکسین 6 * 2 شیت (فابریک) بنگاه اهواز کیلوگرم 33,028 33,028
10 ورق 50 میل فولاد اکسین طول * 2 شیت (فابریک) بنگاه اهواز کیلوگرم 33,945 33,945
11 ورق 60 میل فولاد اکسین طول * 2 شیت (فابریک) بنگاه اهواز کیلوگرم 31,651 31,651
12 ورق 70 میل فولاد اکسین طول * 2 شیت (فابریک) بنگاه اهواز کیلوگرم 31,651 31,651
13 ورق 80 میل فولاد اکسین طول * 2 شیت (فابریک) بنگاه اهواز کیلوگرم 31,651 31,651
14 ورق 90 میل فولاد اکسین طول * 2 شیت (فابریک) بنگاه اهواز کیلوگرم 31,651 31,651
15 ورق 100 میل فولاد اکسین طول * 2 شیت (فابریک) بنگاه اهواز کیلوگرم 31,651 31,651
فولاد گیلان

قیمت ورق سیاه گیلان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۴۲:۳۸

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع ورق ابعاد (m) حالت بارگیری واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 ورق سیاه 2 گیلان 1000 رول کارخانه کیلوگرم 29,817 29,817
2 ورق سیاه 6 گیلان 1000 رول کارخانه کیلوگرم 29,817 29,817
3 ورق سیاه 8 گیلان 1000 رول کارخانه کیلوگرم 29,358 29,358
4 ورق سیاه 10 گیلان 1000 رول کارخانه کیلوگرم 29,358 29,358
5 ورق سیاه 12 گیلان 1000 رول کارخانه کیلوگرم 29,358 29,358
6 ورق سیاه 15 گیلان 1000 رول کارخانه کیلوگرم 29,358 29,358

ورق سیاه

آهن ملل ویژگی های محصول
۱ نام محصول ورق سیاه
۲ ضخامت ۲ میل تا ۷۰ میل
۳ حالت ظاهری شیت، رول، شیت (فابریک)
۴ واحد کیلوگرم
۵ کارخانه تولید کننده فولاد مبارکه اصفهان، کاویان و اکسین اهواز، فولاد سبا، کاشان، گیلان

 

ورق سیاه که در اصلاح به آن ورق نورد گرم گفته می‌شود، در طی فرآیند نورد گرم تولید می گردد و پس از تولید رنگ آن کدر می شود. از این رو به آن ورق سیاه می گویند. به‌دلیل استفاده از دمای بالا هنگام تولید ورق سیاه، در تعیین ضخامت این ورق دقت کمتری وجود دارد. در عوض استقامت، دوام، کیفیت ورق سیاه نسبت به دیگر انواع ورق به‌مراتب بهتر است.

ورق سیاه محصولی پرکاربرد و پرتقاضا است که از ساخت و ساز تا صنایع فلزی سنگین را تغذیه می کند و پایه و اساس بسیاری از صنایع در کشور است.

از ورق سیاه در صنایع مختلفی از نظیر موارد زیر استفاده می گردد:

 • ساختمان سازی
 • خودروسازی
 • تانکر سازی
 • ساخت مخازن خاص
 • کشتی سازی
 • صنایع سنگین فلزی
 • صنایع نظامی
 • و…

 

 

انواع ورق سیاه

ورق سیاه با توجه به کاربردی که دارند در انواع مختلفی تولید می گردد. در ادامه انواع ورق سیاه و گرید آن بیان می شود.

 • ورق سیاه معمولی : ورق سیاه St37 به‌عنوان ورق سیاه معمولی یاد می شود که وجود درصد کربن کمتر در آن باعث شده در صنایع ساختمان‌سازی کاربرد بیشتری داشته باشد. از این رو میزان تقاضای ورق سیاه معمولی به نسبت دیگر انواع آن بیشتر است. در نتیجه می توان این گونه بیان کردن که ورق سیاه معمولی می تواند نقش بسزایی در بازار مسکن داشته باشد و آن را دستخوش نوسانات کند.
 • ورق سیاه صنعتی : ورق سیاه St52 نیز به‌عنوان ورق سیاه صنعتی یاد می شود که درصد کربن بالا در آن باعث شده این نوع ورق در صنایع سنگین مانند ساخت ماشین آلات و صنایع سنگین فلزی کاربرد ویژه ای داشته باشد.
انواع ورق سیاه
انواع ورق سیاه

 

فرایند تولید ورق سیاه

تولید ورق سیاه طی مراحلی و با قرار گرفتن تختال‌ها در دمای گداختگی تا ۱۱۰۰ درجه سانتی‌گراد آغاز و با آنالیز شیمیایی متناسب با محصول مورد نظر ادامه می‌یابد. زدودن فلس‌های اکسیدی تولید شده و فشردگی اسلب برای رسیدن به ابعاد دلخواه نیز مراحل بعدی هستند که در تولید این محصول اجرا می‌شوند.

پس از سایزینگ اسلب‌ها و کاهش کنترل شده ضخامت آن ها توسط غلتک‌های رفت و برگشتی، تختال‌های نازک و گداخته به‌شکل کلاف پیچیده می‌شوند. گام بعد باز شدن کلاف‌ها و جداسازی ابتدا و انتهای آنها توسط گیوتین است. سپس مرحله اکسیدزدایی ثانویه و پس از آن نیز نورد نهایی با غلتک‌های سنگین برای رسیدن به خواص مکانیکی بهبود یافته و دلخواه انجام می‌شود.

در آخرین مراحل پس از خنک‌سازی محصول، ورق سیاه به سمت رول جمع‌کن ارسال می‌شود. چاپ نام برند و شماره ذوب و در نهایت وزن‌کشی رول‌های بسته‌بندی شده نیز پیش از خروج از کارخانه یا ارسال به انبار به‌عنوان آخرین مرحله از تولید این محصول به‌شمار می‌آید.

 

ورق سیاه، ورق گرم است!

همانطور که گفته شد، ورق سیاه از تولیدات حاصل از عملیات نورد گرم بوده و کاربردهای خاص این تولیدات را نیز داراست. این محصولات بر اساس نوع ظاهر به ۲ دسته‌ تقسیم‌بندی می شوند:

شیت یا ورق سیاه فابریک: این محصول در ضخامت‌های بالاتر از ۱۵ میلی‌متر و به بازار آهن و صنایع عرضه می‌شود. ابعاد متداول و پرمصرف این نوع ورق عبارتند از:

 • ۱۰۰۰ در ۲۰۰۰
 • ۱۲۵۰ در ۲۵۰۰
 • ۱۰۰۰ در ۶۰۰۰
 • ۱۵۰۰ در ۶۰۰۰
 • ۲۰۰۰ در ۶۰۰۰
 • ۲۰۰۰ در ۱۲۰۰۰

ورق سیاه رول شده، کویل یا کلاف: این نوع در عرض ۱۵۰۰ ،۱۲۵۰ ، ۱۰۰۰ و ۲۰۰۰ میلی‌متر، ضخامت ۱.۵ الی ۱۵ میلیمتر و در طول نا‌محدود به سلیقه و سفارش مشتریان تولید می‌شود.

گریدهای ورق سیاه شامل استانداردهای St37 و St52 بوده و برای نامگذاری آن از عناوین ورق معمولی و صنعتی سیاه استفاده می شود.

St به‌عنوان نماد قدرت و عدد کنار آن نشانگر میزان تنش نهایی یا همان میزان سختی برحسب کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع است.

 

 

کاربرد ورق سیاه

بسته به ضخامت و استاندارد ورق سیاه، از آن در صنایع مختلفی چون ساختمان سازی و خودرو سازی بهره می گیرند. از انواع ورق سیاه می توان به ورق ST33 یا ST37 اشاره نمود که بیشتر در صنعت ساختمان سازی مورد استفاده قرار می گیرد. نوع دیگری از این محصول، ورق سیاه ST52 می باشد که به خاطر ضخیم بودن آن، در ساخت سیلندرهای گاز و انواع تانکر استفاده می شود.

این نوع ورق در دو گرید معروف صنعتی با شناسه ST52 و ساختمانی با شناسه ST37 تولید و به بازار عرضه می گردد.

علاوه بر موارد ذکر شده، ورق سیاه کاربردهای دیگری نیز دارد که در ادامه به صورت مختصر آن ها را بیان می کنیم:

 • ساخت قطعات صنعتی
 • ساخت مصالح فلزی ساختمانی نظیر تیرآهن، انواع پروفیل باز و بسته با مقاطع گوناگون مانند چهارچوب، قوطی، پروفیل‌های ستونی و فرانسوی و بسیاری نمونه‌های دیگر…
 • ساخت تجهیزات و ماشین آلات کشاورزی سنگین
 • ساخت رینگ و چرخ و …در صنایع خودروسازی
 • ساخت تانکر و مخزن و تجهیزات نگهداری مایعات
 • ساخت مخازن کشتی
 • ساخت گاردریل و تجهیزات ترافیکی
 • مورد استفاده در صنایع فلزی سنگین مانند صنایع نظامی

 

 

قیمت ورق سیاه از کارخانه های مختلف

ورق سیاه از آن دسته محصولات فولادی است که همواره مورد نیاز افراد می باشد. از این رو میزان عرضه و تقاضا ورق سیاه می تواند بر قیمت ورق سیاه تاثیرگذار باشد. از سویی دیگر به دلیل استفاده بالا از این محصول در صایع مختلف، یکی از پر فروش ترین اقلام فولادی به شمار می رود. در نتیجه باید گفت که قیمت ورق سیاه می تواند بر صنایع مختلف تاثیرگذار باشد.

لازم به ذکر است که عوامل مختلفی بر قیمت ورق سیاه اثرگذار هستند و با تغییر اندک هر کدام، قیمت ورق سیاه نیز تغییر می کند. این عوامل عبارتند از:

 • نوسانات جهانی بازار آهن آلات
 • قیمت ارز
 • قیمت نفت
 • هزینه های حمل و نقل
 • قیمت مواد اولیه
قیمت ورق سیاه
قیمت ورق سیاه

قیمت روز ورق سیاه

قیمت روز ورق سیاه از جمله مواردی است که همواره باید آن را مورد رصد قرار داد تا بتوان به پشتوانه آن و بررسی نوسانات بازار آهن خریدی مطمئن و به صرف انجام داد. گاهی اوقات پیش بینی قیمت ورق سیاه امروز دشوار خواهد بود، در این صورت اگر خریدی داشته باشید می تواند باعث ضرر و زیان گردد. شرکت آهن ملل، معتبرترین فروشگاه آهن آلات، با فراهم سازی زیر ساخت لازم، شرایطی را برای شما مهیا ساخته است که می توانید قیمت روز ورق سیاه را به آسانی مشاهده کنید و اگر نیاز به داده های بیشتر در مورد روند بازار ورق سیاه داشته باشید، کارشناسان آهن ملل با مشاوره رایگان شما را راهنمایی خواهند کرد.

قصد خرید آهن دارید؟

شما می توانید برای خرید آهن آلات به سایت آهن ملل مراجعه نماید و قیمت انواع محصولات فولادی را به صورت روزانه و کاملا دقیق رصد کنید و از مشاوره رایگان کارشناسان ما بهره ببرید.

 

مهم ترین عامل تعیین کننده قیمت ورق سیاه

مهمترین عامل تعیین کننده قیمت ورق سیاه، ضخامت آن می باشد. ضخامت ورق سیاه از انواع دیگر ورق های آهنی بیشتر بوده و از ضخامت ۱.۵ میلیمتر تا ۲۰۰ میلیمتر در بازار وجود دارد. ورق هایی که ضخامت آن ها از ۱۵ میلیمتر فراتر رود، تنها به صورت شیت یا برش خورده تولید می شوند.

 

خرید ورق سیاه

ورق سیاه به‌دلیل ساخت آسان‌تر و به‌کارگیری تجهیزات مورد نیاز کمتر در مراحل ساخت از قیمت کمتری نسبت به تولیدات نورد سرد برخوردار است. تقاضای بسیار زیاد این محصول باعث شده قیمت ورق سیاه در بازار آهن‌آلات از عوامل کلیدی به‌شمار آمده و آن را دستخوش تغییرات نماید. خرید ورق سیاه از کارخانه های مختلف به دلیل وجود کیفیت های مختلف، با نوسانات متفاوتی روبه رو خواهد بود. شما می توانید قیمت ورق سیاه را در سایت آهن ملل به صورت به روز شده مشاهده نمایید و پس از آن اقدام به خرید ورق سیاه کنید.

برای خرید می توانید با شماره ۳۵۰۲۰-۰۳۱ تماس گرفته و پس از دریافت مشاوره از کارشناسان آهن ملل، با خیالی آسوده خرید ورق سیاه خود را تکمیل نماید.

نمایش بیشتر +