قیمت امروز ورق سیاه به تاریخ ۱۴۰۲/۹/۱۶ از 5 کارخانه در جدول زیر به روزرسانی شد.

قیمت ورق سیاه به عنوان یکی از زیر دسته های انواع ورق، از اهمیت خاصی برخوردار است. جدول های زیر مجموعه ای از قیمت انواع ورق سیاه از کارخانه های متعدد است که به صورت روزانه آپدیت می شوند. در هر جدول قیمت روز ورق سیاه کارخانه ای مشخص قابل نمایش است. شما می توانید با فعال کردن گزینه «ارزش افزوده» قیمت نهایی محصول مورد نظر را مشاهده نمایید و سپس برای خرید ورق سیاه با کارشناسان ورق آهن ملل در تماس باشید و خرید خود را نهایی کنید.

نکات کوچک اما طلایی خرید ورق سیاه

 فولاد مبارکه اصفهان

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۶ ساعت ۱۲:۵۹:۴۸

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع ورق ابعاد (m) حالت بارگیری واحد نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 ورق 2 میل فولاد مبارکه عرض 1 رول بنگاه اصفهان کیلوگرم امروز ثابت 34,495
2 ورق 2 میل فولاد مبارکه عرض 1.25 رول بنگاه اصفهان کیلوگرم امروز ثابت 33,119
3 ورق 2 میل فولاد مبارکه 2.5*1.5 شیت بنگاه اصفهان کیلوگرم امروز ثابت 34,679
4 ورق 2.5 میل فولاد مبارکه عرض 1 رول بنگاه اصفهان کیلوگرم امروز ثابت 33,853
5 ورق 2.5 میل فولاد مبارکه عرض 1.25 رول بنگاه اصفهان کیلوگرم امروز ثابت 32,202
6 ورق 2.5 میل فولاد مبارکه 2.5*1.25 شیت بنگاه اصفهان کیلوگرم امروز ثابت 33,303
7 ورق 3 میل فولاد مبارکه عرض 1 رول بنگاه اصفهان کیلوگرم امروز ثابت 34,679
8 ورق 3 میل فولاد مبارکه عرض 1.25 رول بنگاه اصفهان کیلوگرم امروز ثابت 33,211
9 ورق 3 میل فولاد مبارکه عرض 1.5 رول بنگاه اصفهان کیلوگرم امروز ثابت 34,128
10 ورق 3 میل فولاد مبارکه 2*1 شیت بنگاه اصفهان کیلوگرم امروز ثابت 34,404
11 ورق 3 میل فولاد مبارکه 6 * 1.5 شیت بنگاه اصفهان کیلوگرم امروز ثابت 34,404
12 ورق 3 میل فولاد مبارکه عرض 1.5 فابریک بنگاه اصفهان کیلوگرم امروز ثابت 33,945
13 ورق 4 میل فولاد مبارکه عرض 1 رول بنگاه اصفهان کیلوگرم امروز ثابت 33,761
14 ورق 4 میل فولاد مبارکه عرض 1.25 رول بنگاه اصفهان کیلوگرم امروز ثابت 32,569
15 ورق 4 میل فولاد مبارکه عرض 1.5 رول بنگاه اصفهان کیلوگرم امروز ثابت 33,945
16 ورق 4 میل فولاد مبارکه 2.5*1.25 شیت بنگاه اصفهان کیلوگرم امروز ثابت 33,303
17 ورق 4 میل فولاد مبارکه 6*1.5 شیت بنگاه اصفهان کیلوگرم امروز ثابت 34,128
18 ورق 4 میل فولاد مبارکه عرض 1.5 فابریک بنگاه اصفهان کیلوگرم امروز ثابت 33,028
19 ورق 5 میل فولاد مبارکه عرض 1 رول بنگاه اصفهان کیلوگرم امروز ثابت 33,394
20 ورق 5 میل فولاد مبارکه عرض 1.5 رول بنگاه اصفهان کیلوگرم امروز ثابت 33,945
21 ورق 5 میل فولاد مبارکه 6*1.5 شیت بنگاه اصفهان کیلوگرم امروز ثابت 33,761
22 ورق 5 میل فولاد مبارکه عرض 1.5 فابریک بنگاه اصفهان کیلوگرم امروز ثابت 33,028
23 ورق 6 میل فولاد مبارکه عرض 1.5 رول بنگاه اصفهان کیلوگرم امروز ثابت 33,945
24 ورق 6 میل فولاد مبارکه 6*1.5 شیت بنگاه اصفهان کیلوگرم امروز ثابت 34,312
25 ورق 6 میل فولاد مبارکه عرض 1.5 فابریک بنگاه اصفهان کیلوگرم امروز ثابت 33,028
26 ورق 8 میل فولاد مبارکه عرض 1.5 رول بنگاه اصفهان کیلوگرم امروز ثابت 33,945
27 ورق 8 میل فولاد مبارکه 6*1.5 شیت بنگاه اصفهان کیلوگرم امروز ثابت 34,404
28 ورق 8 میل فولاد مبارکه عرض 1.5 فابریک بنگاه اصفهان کیلوگرم امروز ثابت 34,037
29 ورق 10 میل فولاد مبارکه عرض 1.5 رول بنگاه اصفهان کیلوگرم امروز ثابت 33,028
30 ورق 10 میل فولاد مبارکه 6*1.5 شیت بنگاه اصفهان کیلوگرم امروز ثابت 32,569
31 ورق 10 میل فولاد مبارکه عرض 1.5 فابریک بنگاه اصفهان کیلوگرم امروز ثابت 32,752
32 ورق 12 میل فولاد مبارکه عرض 1.5 رول بنگاه اصفهان کیلوگرم امروز ثابت 32,752
33 ورق 12 میل فولاد مبارکه 6*1.5 شیت بنگاه اصفهان کیلوگرم امروز ثابت 32,569
34 ورق 12 میل فولاد مبارکه عرض 1.5 فابریک بنگاه اصفهان کیلوگرم امروز ثابت 32,477
35 ورق 15 میل فولاد مبارکه عرض 1.5 رول بنگاه اصفهان کیلوگرم امروز ثابت 32,569
36 ورق 15 میل فولاد مبارکه 6*1.5 شیت بنگاه اصفهان کیلوگرم امروز ثابت 32,477
37 ورق 15 میل فولاد مبارکه عرض 1.5 فابریک بنگاه اصفهان کیلوگرم امروز ثابت 32,477
فولاد سبا

قیمت ورق سیاه فولاد سبا

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۶ ساعت ۱۲:۵۹:۵۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع ورق ابعاد (m) حالت بارگیری واحد نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 ورق 2 میل فولاد سبا عرض 1.25 رول بنگاه اصفهان کیلوگرم امروز ثابت 33,028
2 ورق 2 میل فولاد سبا 2.5*1.25 شیت بنگاه اصفهان کیلوگرم امروز ثابت 33,945
3 ورق 2 میل فولاد سبا 6*1.5 شیت بنگاه اصفهان کیلوگرم امروز ثابت 34,679
4 ورق 2.5 میل فولاد سبا عرض 1.25 رول بنگاه اصفهان کیلوگرم امروز ثابت 32,110
5 ورق 2.5 میل فولاد سبا 2*1 شیت بنگاه اصفهان کیلوگرم امروز ثابت 33,211
6 ورق 2.5 میل فولاد سبا 2.5*1.25 شیت بنگاه اصفهان کیلوگرم امروز ثابت 33,028
7 ورق 3 میل فولاد سبا عرض 1.25 رول بنگاه اصفهان کیلوگرم امروز ثابت 33,119
8 ورق 3 میل فولاد سبا عرض 1.5 رول بنگاه اصفهان کیلوگرم امروز ثابت 34,037
9 ورق 3 میل فولاد سبا 2.5*1.25 شیت بنگاه اصفهان کیلوگرم امروز ثابت 33,670
10 ورق 3 میل فولاد سبا 6*1.5 شیت بنگاه اصفهان کیلوگرم امروز ثابت 33,945
11 ورق 4 میل فولاد سبا عرض 1.25 رول بنگاه اصفهان کیلوگرم امروز ثابت 32,477
12 ورق 4 میل فولاد سبا عرض 1.5 رول بنگاه اصفهان کیلوگرم امروز ثابت 33,853
13 ورق 4 میل فولاد سبا 6*1.5 شیت بنگاه اصفهان کیلوگرم امروز ثابت 33,945
14 ورق 5 میل فولاد سبا عرض 1.5 رول بنگاه اصفهان کیلوگرم امروز ثابت 33,853
15 ورق 5 میل فولاد سبا 6*1.5 شیت بنگاه اصفهان کیلوگرم امروز ثابت 33,486
16 ورق 6 میل فولاد سبا عرض 1.5 رول بنگاه اصفهان کیلوگرم امروز ثابت 33,853
17 ورق 6 میل فولاد سبا 6*1.5 شیت بنگاه اصفهان کیلوگرم امروز ثابت 33,945
18 ورق 8 میل فولاد سبا عرض 1.5 رول بنگاه اصفهان کیلوگرم امروز ثابت 33,853
19 ورق 8 میل فولاد سبا 6*1.5 شیت بنگاه اصفهان کیلوگرم امروز ثابت 34,128
20 ورق 10 میل فولاد سبا عرض 1.5 رول بنگاه اصفهان کیلوگرم امروز ثابت 32,661
21 ورق 10 میل فولاد سبا 6*1.5 شیت بنگاه اصفهان کیلوگرم امروز ثابت 32,202
22 ورق 12 میل فولاد سبا عرض 1.5 رول بنگاه اصفهان کیلوگرم امروز ثابت 32,661
23 ورق 12 میل فولاد سبا 6*1.5 شیت بنگاه اصفهان کیلوگرم امروز ثابت 32,202
کاویان اهواز

قیمت ورق سیاه کاویان اهواز

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۶ ساعت ۱۰:۴۶:۳۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع ورق ابعاد (m) حالت بارگیری واحد نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 ورق 15 میل فولاد کاویان 6 * 1.25 شیت ( فابریک ) بنگاه اهواز کیلوگرم امروز ثابت 27,248
2 ورق 15 میل فولاد کاویان 6 * 1.5 شیت ( فابریک ) بنگاه اهواز کیلوگرم امروز ثابت 29,817
3 ورق 20 میل فولاد کاویان 6 * 1.25 شیت ( فابریک ) بنگاه اهواز کیلوگرم امروز ثابت 24,220
4 ورق 20 میل فولاد کاویان 6 * 1.5 شیت ( فابریک ) بنگاه اهواز کیلوگرم امروز ثابت 26,147
5 ورق 25 میل فولاد کاویان 6 * 1.25 شیت ( فابریک ) بنگاه اهواز کیلوگرم امروز ثابت 24,312
6 ورق 25 میل فولاد کاویان 6 * 1.5 شیت ( فابریک ) بنگاه اهواز کیلوگرم امروز ثابت 25,872
7 ورق 30 میل فولاد کاویان 6 * 1.25 شیت ( فابریک ) بنگاه اهواز کیلوگرم امروز ثابت 24,312
8 ورق 30 میل فولاد کاویان طول 6* 1.5 شیت ( فابریک ) بنگاه اهواز کیلوگرم امروز ثابت 25,963
9 ورق 35 میل فولاد کاویان 6 * 1.25 شیت ( فابریک ) بنگاه اهواز کیلوگرم امروز ثابت 24,312
10 ورق 35 میل فولاد کاویان طول * 1.5 شیت ( فابریک ) بنگاه اهواز کیلوگرم امروز ثابت 25,963
11 ورق 40 میل فولاد کاویان 6 * 1.25 شیت ( فابریک ) بنگاه اهواز کیلوگرم امروز ثابت 24,220
12 ورق 40 میل فولاد کاویان طول * 1.5 شیت ( فابریک ) بنگاه اهواز کیلوگرم امروز ثابت 26,147
13 ورق 45 میل فولاد کاویان طول * 1.5 شیت ( فابریک ) بنگاه اهواز کیلوگرم امروز ثابت 26,147
14 ورق 50 میل فولاد کاویان طول * 1.5 شیت ( فابریک ) بنگاه اهواز کیلوگرم امروز ثابت 26,147
15 ورق 60 میل فولاد کاویان طول * 1.5 شیت ( فابریک ) بنگاه اهواز کیلوگرم امروز ثابت 26,147
16 ورق 70 میل فولاد کاویان طول * 1.5 شیت ( فابریک ) بنگاه اهواز کیلوگرم امروز ثابت 26,147
17 ورق 8 میل فولاد کاویان 6 * 1.25 شیت ( فابریک ) بنگاه اهواز کیلوگرم امروز عدم موجودی عدم موجودی
18 ورق 10 میل فولاد کاویان 6 * 1.25 شیت ( فابریک ) بنگاه اهواز کیلوگرم امروز عدم موجودی عدم موجودی
19 ورق 10 میل فولاد کاویان 6 * 1.5 شیت ( فابریک ) بنگاه اهواز کیلوگرم امروز عدم موجودی عدم موجودی
20 ورق 12 میل فولاد کاویان 6 * 1.25 شیت ( فابریک ) بنگاه اهواز کیلوگرم امروز عدم موجودی عدم موجودی
21 ورق 12 میل فولاد کاویان 6 * 1.5 شیت ( فابریک ) بنگاه اهواز کیلوگرم امروز عدم موجودی عدم موجودی
اکسین اهواز

قیمت ورق سیاه اکسین

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۶ ساعت ۱۲:۰۳:۲۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع ورق ابعاد (m) حالت بارگیری واحد نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 ورق 10 میل فولاد اکسین 6 * 2 شیت (فابریک) بنگاه اهواز کیلوگرم امروز ثابت 30,734
2 ورق 12 میل فولاد اکسین 6 * 2 شیت (فابریک) بنگاه اهواز کیلوگرم امروز ثابت 30,826
3 ورق 15 میل فولاد اکسین 6 * 2 شیت (فابریک) بنگاه اهواز کیلوگرم امروز ثابت 30,734
4 ورق 20 میل فولاد اکسین 6 * 2 شیت (فابریک) بنگاه اهواز کیلوگرم امروز ثابت 28,899
5 ورق 25 میل فولاد اکسین 6 * 2 شیت (فابریک) بنگاه اهواز کیلوگرم امروز ثابت 27,982
6 ورق 30 میل فولاد اکسین 6 * 2 شیت (فابریک) بنگاه اهواز کیلوگرم امروز ثابت 28,991
7 ورق 35 میل فولاد اکسین 6 * 2 شیت (فابریک) بنگاه اهواز کیلوگرم امروز ثابت 28,899
8 ورق 40 میل فولاد اکسین 6 * 2 شیت (فابریک) بنگاه اهواز کیلوگرم امروز ثابت 28,440
9 ورق 45 میل فولاد اکسین 6 * 2 شیت (فابریک) بنگاه اهواز کیلوگرم امروز ثابت 29,817
10 ورق 50 میل فولاد اکسین طول * 2 شیت (فابریک) بنگاه اهواز کیلوگرم امروز ثابت 29,358
11 ورق 60 میل فولاد اکسین طول * 2 شیت (فابریک) بنگاه اهواز کیلوگرم امروز ثابت 31,468
12 ورق 70 میل فولاد اکسین طول * 2 شیت (فابریک) بنگاه اهواز کیلوگرم امروز ثابت 31,009
13 ورق 80 میل فولاد اکسین طول * 2 شیت (فابریک) بنگاه اهواز کیلوگرم امروز ثابت 32,844
14 ورق 90 میل فولاد اکسین طول * 2 شیت (فابریک) بنگاه اهواز کیلوگرم امروز ثابت 32,752
15 ورق 100 میل فولاد اکسین طول * 2 شیت (فابریک) بنگاه اهواز کیلوگرم امروز ثابت 32,569
فولاد گیلان

قیمت ورق سیاه گیلان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۶ ساعت ۱۰:۴۷:۰۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع ورق ابعاد (m) حالت بارگیری واحد نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 ورق سیاه 2 گیلان 1000 رول کارخانه کیلوگرم امروز ثابت 30,459
2 ورق سیاه 6 گیلان 1000 رول کارخانه کیلوگرم امروز ثابت 29,908
3 ورق سیاه 8 گیلان 1000 رول کارخانه کیلوگرم امروز ثابت 29,083
4 ورق سیاه 10 گیلان 1000 رول کارخانه کیلوگرم امروز ثابت 29,083
5 ورق سیاه 12 گیلان 1000 رول کارخانه کیلوگرم امروز ثابت 29,083
6 ورق سیاه 15 گیلان 1000 رول کارخانه کیلوگرم امروز تماس بگیرید تماس بگیرید