قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان

قیمت ورق سیاه فولاد سبا

قیمت ورق سیاه اکسین

قیمت ورق سیاه کاویان اهواز

قیمت ورق سیاه گیلان

قیمت امروز ورق سیاه به تاریخ ۱۴۰۳/۴/۲۱ از 5 کارخانه در جدول زیر به روزرسانی شد.

قیمت ورق سیاه به عنوان یکی از زیر دسته های انواع ورق، از اهمیت خاصی برخوردار است. جدول های زیر مجموعه ای از قیمت انواع ورق سیاه از کارخانه های متعدد است که به صورت روزانه آپدیت می شوند. در هر جدول قیمت روز ورق سیاه کارخانه ای مشخص قابل نمایش است. شما می توانید با فعال کردن گزینه «ارزش افزوده» قیمت نهایی محصول مورد نظر را مشاهده نمایید و سپس برای خرید ورق سیاه با کارشناسان ورق آهن ملل در تماس باشید و خرید خود را نهایی کنید.

 فولاد مبارکه اصفهان

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۱ ساعت ۱۲:۲۲:۲۸

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع ورق
ابعاد (m)
حالت
بارگیری
واحد
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
ورق 2 میل فولاد مبارکه
عرض 1
رول
بنگاه اصفهان
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
34,909
2
ورق 2 میل فولاد مبارکه
عرض 1.25
رول
بنگاه اصفهان
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
33,636
3
ورق 2 میل فولاد مبارکه
2.5*1.5
شیت
بنگاه اصفهان
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
39,182
4
ورق 2.5 میل فولاد مبارکه
عرض 1
رول
بنگاه اصفهان
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
34,545
5
ورق 2.5 میل فولاد مبارکه
عرض 1.25
رول
بنگاه اصفهان
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
33,727
6
ورق 2.5 میل فولاد مبارکه
2.5*1.25
شیت
بنگاه اصفهان
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
38,818
7
ورق 3 میل فولاد مبارکه
عرض 1
رول
بنگاه اصفهان
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
35,455
8
ورق 3 میل فولاد مبارکه
عرض 1.25
رول
بنگاه اصفهان
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
33,727
9
ورق 3 میل فولاد مبارکه
عرض 1.5
رول
بنگاه اصفهان
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
33,636
10
ورق 3 میل فولاد مبارکه
2*1
شیت
بنگاه اصفهان
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
41,636
11
ورق 3 میل فولاد مبارکه
6 * 1.5
شیت
بنگاه اصفهان
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
34,818
12
ورق 3 میل فولاد مبارکه
عرض 1.5
فابریک
بنگاه اصفهان
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
35,455
13
ورق 4 میل فولاد مبارکه
عرض 1
رول
بنگاه اصفهان
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
34,545
14
ورق 4 میل فولاد مبارکه
عرض 1.25
رول
بنگاه اصفهان
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
33,091
15
ورق 4 میل فولاد مبارکه
عرض 1.5
رول
بنگاه اصفهان
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
33,636
16
ورق 4 میل فولاد مبارکه
2.5*1.25
شیت
بنگاه اصفهان
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
35,909
17
ورق 4 میل فولاد مبارکه
6*1.5
شیت
بنگاه اصفهان
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
35,000
18
ورق 4 میل فولاد مبارکه
عرض 1.5
فابریک
بنگاه اصفهان
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
34,727
19
ورق 5 میل فولاد مبارکه
عرض 1
رول
بنگاه اصفهان
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
35,000
20
ورق 5 میل فولاد مبارکه
عرض 1.5
رول
بنگاه اصفهان
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
33,636
21
ورق 5 میل فولاد مبارکه
6*1.5
شیت
بنگاه اصفهان
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
35,000
22
ورق 5 میل فولاد مبارکه
عرض 1.5
فابریک
بنگاه اصفهان
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
34,545
23
ورق 6 میل فولاد مبارکه
عرض 1.5
رول
بنگاه اصفهان
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
33,636
24
ورق 6 میل فولاد مبارکه
6*1.5
شیت
بنگاه اصفهان
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
35,000
25
ورق 6 میل فولاد مبارکه
عرض 1.5
فابریک
بنگاه اصفهان
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
34,545
26
ورق 8 میل فولاد مبارکه
عرض 1.5
رول
بنگاه اصفهان
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
33,636
27
ورق 8 میل فولاد مبارکه
6*1.5
شیت
بنگاه اصفهان
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
35,000
28
ورق 8 میل فولاد مبارکه
عرض 1.5
فابریک
بنگاه اصفهان
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
34,727
29
ورق 10 میل فولاد مبارکه
عرض 1.5
رول
بنگاه اصفهان
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
35,455
30
ورق 10 میل فولاد مبارکه
6*1.5
شیت
بنگاه اصفهان
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
36,364
31
ورق 10 میل فولاد مبارکه
عرض 1.5
فابریک
بنگاه اصفهان
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
35,909
32
ورق 12 میل فولاد مبارکه
عرض 1.5
رول
بنگاه اصفهان
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
33,636
33
ورق 12 میل فولاد مبارکه
6*1.5
شیت
بنگاه اصفهان
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
35,909
34
ورق 12 میل فولاد مبارکه
عرض 1.5
فابریک
بنگاه اصفهان
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
34,545
35
ورق 15 میل فولاد مبارکه
عرض 1.5
رول
بنگاه اصفهان
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
33,636
36
ورق 15 میل فولاد مبارکه
6*1.5
شیت
بنگاه اصفهان
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
35,000
37
ورق 15 میل فولاد مبارکه
عرض 1.5
فابریک
بنگاه اصفهان
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
34,091
فولاد سبا

قیمت ورق سیاه فولاد سبا

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۱ ساعت ۱۲:۲۲:۵۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع ورق
ابعاد (m)
حالت
بارگیری
واحد
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
ورق 2 میل فولاد سبا
عرض 1.25
رول
بنگاه اصفهان
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
33,545
2
ورق 2 میل فولاد سبا
2.5*1.25
شیت
بنگاه اصفهان
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
35,000
3
ورق 2 میل فولاد سبا
6*1.5
شیت
بنگاه اصفهان
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
39,364
4
ورق 2.5 میل فولاد سبا
عرض 1.25
رول
بنگاه اصفهان
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
33,636
5
ورق 2.5 میل فولاد سبا
2*1
شیت
بنگاه اصفهان
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
38,909
6
ورق 2.5 میل فولاد سبا
2.5*1.25
شیت
بنگاه اصفهان
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
38,273
7
ورق 3 میل فولاد سبا
عرض 1.25
رول
بنگاه اصفهان
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
33,636
8
ورق 3 میل فولاد سبا
عرض 1.5
رول
بنگاه اصفهان
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
33,636
9
ورق 3 میل فولاد سبا
2.5*1.25
شیت
بنگاه اصفهان
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
35,000
10
ورق 3 میل فولاد سبا
6*1.5
شیت
بنگاه اصفهان
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
35,000
11
ورق 4 میل فولاد سبا
عرض 1.25
رول
بنگاه اصفهان
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
33,000
12
ورق 4 میل فولاد سبا
عرض 1.5
رول
بنگاه اصفهان
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
33,636
13
ورق 4 میل فولاد سبا
6*1.5
شیت
بنگاه اصفهان
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
35,000
14
ورق 5 میل فولاد سبا
عرض 1.5
رول
بنگاه اصفهان
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
33,636
15
ورق 5 میل فولاد سبا
6*1.5
شیت
بنگاه اصفهان
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
35,000
16
ورق 6 میل فولاد سبا
عرض 1.5
رول
بنگاه اصفهان
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
33,636
17
ورق 6 میل فولاد سبا
6*1.5
شیت
بنگاه اصفهان
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
35,000
18
ورق 8 میل فولاد سبا
عرض 1.5
رول
بنگاه اصفهان
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
33,636
19
ورق 8 میل فولاد سبا
6*1.5
شیت
بنگاه اصفهان
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
35,000
20
ورق 10 میل فولاد سبا
عرض 1.5
رول
بنگاه اصفهان
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
35,455
21
ورق 10 میل فولاد سبا
6*1.5
شیت
بنگاه اصفهان
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
36,818
22
ورق 12 میل فولاد سبا
عرض 1.5
رول
بنگاه اصفهان
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
33,636
23
ورق 12 میل فولاد سبا
6*1.5
شیت
بنگاه اصفهان
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
36,818
اکسین اهواز

قیمت ورق سیاه اکسین

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۱ ساعت ۱۰:۲۸:۵۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع ورق
ابعاد (m)
حالت
بارگیری
واحد
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
ورق 8 میل فولاد اکسین
6 * 2
شیت (فابریک)
بنگاه اهواز
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
39,455
2
ورق 10 میل فولاد اکسین
6 * 2
شیت (فابریک)
بنگاه اهواز
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
36,636
3
ورق 12 میل فولاد اکسین
6 * 2
شیت (فابریک)
بنگاه اهواز
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
33,909
4
ورق 15 میل فولاد اکسین
6 * 2
شیت (فابریک)
بنگاه اهواز
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
33,909
5
ورق 20 میل فولاد اکسین
6 * 2
شیت (فابریک)
بنگاه اهواز
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
30,727
6
ورق 25 میل فولاد اکسین
6 * 2
شیت (فابریک)
بنگاه اهواز
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
30,636
7
ورق 30 میل فولاد اکسین
6 * 2
شیت (فابریک)
بنگاه اهواز
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
30,636
8
ورق 35 میل فولاد اکسین
6 * 2
شیت (فابریک)
بنگاه اهواز
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
30,545
9
ورق 40 میل فولاد اکسین
6 * 2
شیت (فابریک)
بنگاه اهواز
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
30,727
10
ورق 45 میل فولاد اکسین
6 * 2
شیت (فابریک)
بنگاه اهواز
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
30,364
11
ورق 50 میل فولاد اکسین
طول * 2
شیت (فابریک)
بنگاه اهواز
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
30,636
12
ورق 60 میل فولاد اکسین
طول * 2
شیت (فابریک)
بنگاه اهواز
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
32,636
13
ورق 70 میل فولاد اکسین
طول * 2
شیت (فابریک)
بنگاه اهواز
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
33,091
14
ورق 80 میل فولاد اکسین
طول * 2
شیت (فابریک)
بنگاه اهواز
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
33,091
15
ورق 90 میل فولاد اکسین
طول * 2
شیت (فابریک)
بنگاه اهواز
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
33,091
16
ورق 100 میل فولاد اکسین
طول * 2
شیت (فابریک)
بنگاه اهواز
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
33,727
کاویان اهواز

قیمت ورق سیاه کاویان اهواز

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۱ ساعت ۱۱:۲۴:۲۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع ورق
ابعاد (m)
حالت
بارگیری
واحد
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
ورق 15 میل فولاد کاویان
6 * 1.25
شیت ( فابریک )
بنگاه اهواز
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
30,000
2
ورق 15 میل فولاد کاویان
6 * 1.5
شیت ( فابریک )
بنگاه اهواز
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
33,182
3
ورق 20 میل فولاد کاویان
6 * 1.25
شیت ( فابریک )
بنگاه اهواز
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
28,636
4
ورق 20 میل فولاد کاویان
6 * 1.5
شیت ( فابریک )
بنگاه اهواز
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
29,091
5
ورق 25 میل فولاد کاویان
6 * 1.25
شیت ( فابریک )
بنگاه اهواز
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
28,636
6
ورق 25 میل فولاد کاویان
6 * 1.5
شیت ( فابریک )
بنگاه اهواز
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
29,091
7
ورق 30 میل فولاد کاویان
6 * 1.25
شیت ( فابریک )
بنگاه اهواز
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
28,636
8
ورق 30 میل فولاد کاویان
6* 1.5
شیت ( فابریک )
بنگاه اهواز
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
29,091
9
ورق 35 میل فولاد کاویان
6 * 1.25
شیت ( فابریک )
بنگاه اهواز
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
28,636
10
ورق 35 میل فولاد کاویان
6 * 1.5
شیت ( فابریک )
بنگاه اهواز
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
29,545
11
ورق 40 میل فولاد کاویان
6 * 1.25
شیت ( فابریک )
بنگاه اهواز
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
28,909
12
ورق 40 میل فولاد کاویان
6 * 1.5
شیت ( فابریک )
بنگاه اهواز
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
29,273
13
ورق 45 میل فولاد کاویان
6 * 1.5
شیت ( فابریک )
بنگاه اهواز
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
31,455
14
ورق 50 میل فولاد کاویان
6 * 1.5
شیت ( فابریک )
بنگاه اهواز
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
31,909
15
ورق 60 میل فولاد کاویان
6 * 1.5
شیت ( فابریک )
بنگاه اهواز
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
32,364
16
ورق 70 میل فولاد کاویان
6 * 1.5
شیت ( فابریک )
بنگاه اهواز
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
32,364
17
ورق 8 میل فولاد کاویان
6 * 1.25
شیت ( فابریک )
بنگاه اهواز
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۰
عدم موجودی
عدم موجودی
18
ورق 10 میل فولاد کاویان
6 * 1.25
شیت ( فابریک )
بنگاه اهواز
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۰
عدم موجودی
عدم موجودی
19
ورق 10 میل فولاد کاویان
6 * 1.5
شیت ( فابریک )
بنگاه اهواز
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۰
عدم موجودی
عدم موجودی
20
ورق 12 میل فولاد کاویان
6 * 1.25
شیت ( فابریک )
بنگاه اهواز
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۰
عدم موجودی
عدم موجودی
21
ورق 12 میل فولاد کاویان
6 * 1.5
شیت ( فابریک )
بنگاه اهواز
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۰
عدم موجودی
عدم موجودی
فولاد گیلان

قیمت ورق سیاه گیلان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۱ ساعت ۱۱:۲۵:۱۸

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع ورق
ابعاد (m)
حالت
بارگیری
واحد
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
ورق سیاه 2 گیلان
1000
رول
کارخانه
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
33,091
2
ورق سیاه 2.5 گیلان
1000
رول
کارخانه
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
33,091
3
ورق سیاه 3 گیلان
1000
رول
کارخانه
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
33,091
4
ورق سیاه 4 گیلان
1000
رول
کارخانه
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
33,091
5
ورق سیاه 6 گیلان
1000
رول
کارخانه
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
33,000
6
ورق سیاه 8 گیلان
1000
رول
کارخانه
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
33,000
7
ورق سیاه 10 گیلان
1000
رول
کارخانه
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
33,000
8
ورق سیاه 12 گیلان
1000
رول
کارخانه
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
30,273
9
ورق سیاه 15 گیلان
1000
رول
کارخانه
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
29,364