قیمت امروز ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان به تاریخ ۱۴۰۲/۶/۳۰ به روزرسانی شد.

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان از اهمیت زیادی برخوردار است از این رو با توجه به نوسانات بازار، به صورت روزانه آپدیت می شود. قیمت های درج شده همگی از کارخانه تولیدکننده استعلام می شوند، فقط برای مشاهده قیمت تمام شده محصول، حتما در زمان خرید گزینه «ارزش افزوده» را فعال نمایید.

 فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۶/۳۰ ساعت ۱۲:۱۵:۲۴

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع ورق ابعاد (m) حالت بارگیری واحد نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 ورق 2 میل فولاد مبارکه عرض 1 رول بنگاه اصفهان کیلوگرم امروز ثابت 32,477
2 ورق 2 میل فولاد مبارکه عرض 1.25 رول بنگاه اصفهان کیلوگرم امروز ثابت 31,560
3 ورق 2 میل فولاد مبارکه 2.5*1.5 شیت بنگاه اصفهان کیلوگرم امروز ثابت 32,569
4 ورق 2.5 میل فولاد مبارکه عرض 1 رول بنگاه اصفهان کیلوگرم امروز ثابت 31,193
5 ورق 2.5 میل فولاد مبارکه عرض 1.25 رول بنگاه اصفهان کیلوگرم امروز ثابت 30,459
6 ورق 2.5 میل فولاد مبارکه 2.5*1.25 شیت بنگاه اصفهان کیلوگرم امروز ثابت 31,193
7 ورق 3 میل فولاد مبارکه عرض 1 رول بنگاه اصفهان کیلوگرم امروز ثابت 31,193
8 ورق 3 میل فولاد مبارکه عرض 1.25 رول بنگاه اصفهان کیلوگرم امروز ثابت 30,275
9 ورق 3 میل فولاد مبارکه عرض 1.5 رول بنگاه اصفهان کیلوگرم امروز ثابت 31,009
10 ورق 3 میل فولاد مبارکه 2*1 شیت بنگاه اصفهان کیلوگرم امروز ثابت 32,294
11 ورق 3 میل فولاد مبارکه 6 * 1.5 شیت بنگاه اصفهان کیلوگرم امروز ثابت 31,651
12 ورق 3 میل فولاد مبارکه عرض 1.5 فابریک بنگاه اصفهان کیلوگرم امروز ثابت 32,110
13 ورق 4 میل فولاد مبارکه عرض 1 رول بنگاه اصفهان کیلوگرم امروز ثابت 31,193
14 ورق 4 میل فولاد مبارکه عرض 1.25 رول بنگاه اصفهان کیلوگرم امروز ثابت 30,275
15 ورق 4 میل فولاد مبارکه عرض 1.5 رول بنگاه اصفهان کیلوگرم امروز ثابت 31,009
16 ورق 4 میل فولاد مبارکه 2.5*1.25 شیت بنگاه اصفهان کیلوگرم امروز ثابت 31,376
17 ورق 4 میل فولاد مبارکه 6*1.5 شیت بنگاه اصفهان کیلوگرم امروز ثابت 31,651
18 ورق 4 میل فولاد مبارکه عرض 1.5 فابریک بنگاه اصفهان کیلوگرم امروز ثابت 32,110
19 ورق 5 میل فولاد مبارکه عرض 1 رول بنگاه اصفهان کیلوگرم امروز ثابت 30,917
20 ورق 5 میل فولاد مبارکه عرض 1.5 رول بنگاه اصفهان کیلوگرم امروز ثابت 29,908
21 ورق 5 میل فولاد مبارکه 6*1.5 شیت بنگاه اصفهان کیلوگرم امروز ثابت 30,917
22 ورق 5 میل فولاد مبارکه عرض 1.5 فابریک بنگاه اصفهان کیلوگرم امروز ثابت 30,459
23 ورق 6 میل فولاد مبارکه عرض 1.5 رول بنگاه اصفهان کیلوگرم امروز ثابت 30,092
24 ورق 6 میل فولاد مبارکه 6*1.5 شیت بنگاه اصفهان کیلوگرم امروز ثابت 30,826
25 ورق 6 میل فولاد مبارکه عرض 1.5 فابریک بنگاه اصفهان کیلوگرم امروز ثابت 30,734
26 ورق 8 میل فولاد مبارکه عرض 1.5 رول بنگاه اصفهان کیلوگرم امروز ثابت 30,000
27 ورق 8 میل فولاد مبارکه 6*1.5 شیت بنگاه اصفهان کیلوگرم امروز ثابت 30,826
28 ورق 8 میل فولاد مبارکه عرض 1.5 فابریک بنگاه اصفهان کیلوگرم امروز ثابت 30,642
29 ورق 10 میل فولاد مبارکه عرض 1.5 رول بنگاه اصفهان کیلوگرم امروز ثابت 30,092
30 ورق 10 میل فولاد مبارکه 6*1.5 شیت بنگاه اصفهان کیلوگرم امروز ثابت 30,826
31 ورق 10 میل فولاد مبارکه عرض 1.5 فابریک بنگاه اصفهان کیلوگرم امروز ثابت 30,642
32 ورق 12 میل فولاد مبارکه عرض 1.5 رول بنگاه اصفهان کیلوگرم امروز ثابت 30,000
33 ورق 12 میل فولاد مبارکه 6*1.5 شیت بنگاه اصفهان کیلوگرم امروز ثابت 30,826
34 ورق 12 میل فولاد مبارکه عرض 1.5 فابریک بنگاه اصفهان کیلوگرم امروز ثابت 30,734
35 ورق 15 میل فولاد مبارکه عرض 1.5 رول بنگاه اصفهان کیلوگرم امروز ثابت 30,000
36 ورق 15 میل فولاد مبارکه 6*1.5 شیت بنگاه اصفهان کیلوگرم امروز ثابت 30,826
37 ورق 15 میل فولاد مبارکه عرض 1.5 فابریک بنگاه اصفهان کیلوگرم امروز ثابت 30,734