قیمت امروز لوله مانیسمان به تاریخ ۱۴۰۲/۶/۳۰ از 3 کارخانه در جدول زیر به روزرسانی شد.

قیمت روز لوله مانیسمان برای هر نوع به صورت جداگانه توسط کارشناسان آهن ملل از کارخانه های تولیدکننده استعلام می گردد. همانطور که مشاهده می کنید برای انواع لوله مانیسمان ، جداول اختصاصی در نظر گرفته شده است که بر اساس نوع و کارخانه تولید لوله مانیسمان تفکیک شده اند. شما می توانید بر همین اساس، لیست قیمت لوله مانیسمان مورد نظر خود را پیدا کنید. لازم به ذکر است برای خرید لوله مانیسمان حتما گزینه «ارزش افزوده» را فعال نموده و سپس با کارشناسان آهن ملل در تماس باشید تا فرآیند خرید تکمیل گردد.

قیمت لوله مانیسمان چین رده 80

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۶/۳۰ ساعت ۱۲:۱۷:۳۰

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف سایز لوله (inch) قطر بیرونی (mm) رده ضخامت (mm) طول شاخه (m) واحد نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 لوله مانیسمان 1/2 21.3 80 3.73 6 شاخه امروز ثابت 541,284
2 لوله مانیسمان 3/4 26.7 80 3.91 6 شاخه امروز ثابت 633,028
3 لوله مانیسمان 1 33.4 80 4.55 6 شاخه امروز ثابت 1,266,055
4 لوله مانیسمان 1/4-1 42.2 80 4.85 6 شاخه امروز ثابت 1,807,339
5 لوله مانیسمان 1/2-1 48.3 80 5.8 6 شاخه امروز ثابت 2,201,835
6 لوله مانیسمان 2 60.3 80 5.54 6 شاخه امروز ثابت 2,752,294
7 لوله مانیسمان 1/2-2 73 80 7.01 6 شاخه امروز ثابت 4,128,440
8 لوله مانیسمان 3 88.9 80 7.62 6 شاخه امروز ثابت 6,146,789
9 لوله مانیسمان 1/2-3 101.60 80 8.08 6 شاخه امروز تماس بگیرید تماس بگیرید
10 لوله مانیسمان 4 114.3 80 8.56 6 شاخه امروز ثابت 8,669,725
11 لوله مانیسمان 5 141.3 80 9.53 6 شاخه امروز ثابت 10,458,716
12 لوله مانیسمان 6 168.3 80 10.97 6 شاخه امروز ثابت 13,394,495
13 لوله مانیسمان 8 219.01 80 12.70 6 کیلوگرم امروز ثابت 67,890
14 لوله مانیسمان 10 273 80 15.09 6 کیلوگرم امروز ثابت 67,890
15 لوله مانیسمان 12 323 80 17.48 6 کیلوگرم امروز ثابت 67,890
16 لوله مانیسمان 14 355 80 19.05 6 کیلوگرم امروز ثابت 67,890
17 لوله مانیسمان 16 406 80 21.44 6 کیلوگرم امروز ثابت 67,890
18 لوله مانیسمان 18 457 80 23.88 6 کیلوگرم امروز ثابت 67,890
19 لوله مانیسمان 20 508 80 26.19 6 کیلوگرم امروز ثابت 67,890
20 لوله مانیسمان 22 559 80 28.58 6 کیلوگرم امروز ثابت 67,890
21 لوله مانیسمان 24 510 80 30.96 6 کیلوگرم امروز ثابت 67,890

قیمت لوله مانیسمان چین رده 40

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۶/۳۰ ساعت ۱۲:۱۷:۰۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف سایز لوله (inch) قطر بیرونی (mm) رده ضخامت (mm) طول شاخه (m) واحد نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 لوله مانیسمان 1/2 21.3 40 2.77 6 شاخه امروز ثابت 412,844
2 لوله مانیسمان 3/4 26.7 40 2.87 6 شاخه امروز ثابت 504,587
3 لوله مانیسمان 1 33.4 40 3.38 6 شاخه امروز ثابت 825,688
4 لوله مانیسمان 1/4-1 42.2 40 3.56 6 شاخه امروز ثابت 1,284,404
5 لوله مانیسمان 1/2-1 48.3 40 3.68 6 شاخه امروز ثابت 1,376,147
6 لوله مانیسمان 2 60.3 40 3.91 6 شاخه امروز ثابت 1,697,248
7 لوله مانیسمان 1/2-2 73 40 5.16 6 شاخه امروز ثابت 2,660,550
8 لوله مانیسمان 3 88.9 40 5.49 6 شاخه امروز ثابت 3,486,239
9 لوله مانیسمان 1/2-3 101.60 40 5.74 6 شاخه امروز تماس بگیرید تماس بگیرید
10 لوله مانیسمان 4 114.3 40 6.02 6 شاخه امروز ثابت 5,045,872
11 لوله مانیسمان 5 141.3 40 6.55 6 شاخه امروز ثابت 6,788,991
12 لوله مانیسمان 6 168.3 40 7.11 6 شاخه امروز ثابت 9,541,284
13 لوله مانیسمان 8 219.1 40 8.18 6 کیلوگرم امروز ثابت 66,055
14 لوله مانیسمان 10 273.1 40 9.27 6 کیلوگرم امروز ثابت 66,055
15 لوله مانیسمان 12 323.9 40 10.31 6 کیلوگرم امروز ثابت 66,055
16 لوله مانیسمان 14 355.60 40 11.13 6 کیلوگرم امروز ثابت 66,055
17 لوله مانیسمان 16 406.40 40 12.70 6 کیلوگرم امروز ثابت 66,055
18 لوله مانیسمان 18 457 40 14.27 6 کیلوگرم امروز ثابت 66,055
19 لوله مانیسمان 20 508 40 15.09 6 کیلوگرم امروز ثابت 66,055
20 لوله مانیسمان 24 510 40 17.48 6 کیلوگرم امروز ثابت 66,055

قیمت لوله مانیسمان چین رده 20

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۶/۳۰ ساعت ۱۲:۱۷:۴۷

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف سایز لوله (inch) قطر بیرونی (mm) رده ضخامت (mm) طول شاخه (m) واحد نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 لوله مانیسمان 1/2 21.3 20 2.5 6 شاخه امروز ثابت 398,165
2 لوله مانیسمان 3/4 26.7 20 2.5 6 شاخه امروز ثابت 467,890
3 لوله مانیسمان 1 33.4 20 2.6 6 شاخه امروز ثابت 715,596
4 لوله مانیسمان 1/4-1 42.2 20 2.8 6 شاخه امروز ثابت 1,227,523
5 لوله مانیسمان 1/2-1 48.3 20 2.8 6 شاخه امروز ثابت 1,320,183
6 لوله مانیسمان 2 60.3 20 3 6 شاخه امروز ثابت 1,723,853
7 لوله مانیسمان 1/2-2 73 20 3 6 شاخه امروز ثابت 2,000,000
8 لوله مانیسمان 3 88.9 20 3.2 6 شاخه امروز ثابت 3,016,514
9 لوله مانیسمان 4 114.3 20 4.5 6 شاخه امروز ثابت 3,553,211
10 لوله مانیسمان 5 141.3 20 4 6 شاخه امروز ثابت 5,852,294
11 لوله مانیسمان 6 168.3 20 5 6 شاخه امروز ثابت 6,300,917
12 لوله مانیسمان 8 219.1 20 6.35 6 شاخه امروز ثابت 11,420,183