قیمت میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان

قیمت میلگرد آجدار راد همدان

قیمت میلگرد آجدار سیرجان حدید جنوب

قیمت میلگرد آجدار سیادن ابهر

قیمت میلگرد آجدار ظفر بناب

قیمت میلگرد آجدار آذر امین

قیمت میلگرد آجدار شاهین بناب

قیمت میلگرد آجدار هشترود

قیمت میلگرد آجدار پرشین فولاد

قیمت میلگرد آجدار تیکمه داش

قیمت میلگرد آجدار درپاد تبریز

قیمت میلگرد آجدار نورد سمنان

قیمت میلگرد آجدار کیان فولاد ابهر

قیمت میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان

قیمت میلگرد آجدار آناهیتا گیلان

قیمت میلگرد آجدار میانه

قیمت میلگرد آجدار فولاد پارس سیستان

قیمت میلگرد آجدار فولاد کاوه ساوه

قیمت میلگرد آجدار امیرکبیر خزر

قیمت میلگرد آجدار صائب

قیمت میلگرد آجدار خلیج فارس

قیمت میلگرد آجدار بافق یزد

قیمت میلگرد آجدار حسن رود

قیمت میلگرد آجدار خرمدشت تاکستان

قیمت میلگرد آجدار سرمد ابرکوه

قیمت میلگرد آجدار سپهر ایرانیان

قیمت میلگرد آجدار زاگرس

قیمت میلگرد آجدار فایکو

قیمت میلگرد آجدار آریان فولاد

قیمت میلگرد آجدار عتیق آذر سهند (تاکستان)

قیمت میلگرد آجدار جهان فولاد غرب

قیمت میلگرد آجدار نیشابور

قیمت میلگرد آجدار هیربد زرندیه

قیمت میلگرد آجدار نورد کرمان

قیمت میلگرد آجدار قائم رازی

قیمت میلگرد آجدار البرز غرب

قیمت میلگرد آجدار ارگ تبریز

قیمت میلگرد آجدار روهینا جنوب دزفول

قیمت میلگرد آجدار شاهرود

قیمت میلگرد آجدار بردسیر کرمان

قیمت میلگرد آجدار احرامیان یزد

قیمت میلگرد آجدار کویر کاشان

قیمت میلگرد آجدار گروه ملی صنعتی فولاد ایران

قیمت میلگرد آلیاژی روهینا جنوب

قیمت میلگرد آجدار آریا فولاد تاکستان

قیمت میلگرد آجدار اردبیل

قیمت میلگرد ساده آذر گستر سدید

قیمت میلگرد ساده آیین صنعت

قیمت میلگرد ساده نوین متین

قیمت میلگرد ساده کویر کاشان

قیمت میلگرد کلاف ذوب آهن

قیمت میلگرد کلاف در انبار اصفهان

قیمت میلگرد کلاف الیگودرز

قیمت میلگرد کلاف امیرآباد

قیمت کلاف فولاد شیراز

قیمت میلگرد کلاف یزد

قیمت میلگرد کلاف افق ابهر

قیمت میلگرد کلاف فولاد نطنز

قیمت میلگرد کلاف ملایر

قیمت میلگرد کلاف گروه ملی صنعتی فولاد ایران

قیمت میلگرد آجدار فولاد کیان کاشان

قیمت خاموت در انبار اصفهان

قیمت میلگرد بستر

قیمت میلگرد کلاف بافق یزد

قیمت میلگرد کلاف کویر کاشان

قیمت میلگرد کلاف بستان آباد

قیمت میلگرد کلاف گلستان

قیمت کلاف نورد کرمان

قیمت میلگرد فولاد پارسیان

قیمت میلگرد آجدار شمس سپهر تهران

قیمت میلگرد آجدار فولاد اطلس گلستان(معراج سابق)

قیمت میلگرد آجدار نیک صدرا توس

قیمت میلگرد ساده کاوه تیکمه داش

قیمت میلگرد آجدار آریا ذوب

قیمت میلگرد ترانس

قیمت میلگرد آجدار ایزدخواست جنوب

قیمت میلگرد ساده A1 ذوب آهن

قیمت میلگرد آجدار ایوان غرب

قیمت میلگرد آجدار قزوین

قیمت میلگرد آجدار نورد نوین ابهر

قیمت میلگرد آجدار گلستان

قیمت میلگرد آجدار پارس آرمان شفق

ذوب آهن اصفهان

قیمت میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۸ ساعت ۱۱:۴۱:۵۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع میلگرد
حالت
آنالیز
وزن
واحد
بارگیری
سایز
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
میلگرد 12 ذوب آهن اصفهان
شاخه آجدار
A3
11
کیلوگرم
کارخانه
12
۱۴۰۳/۴/۲۸
100
26,727
2
میلگرد 12 ذوب آهن اصفهان
شاخه آجدار
A3
11
کیلوگرم
انبار
12
۱۴۰۳/۴/۲۸
100
26,727
3
میلگرد 14 ذوب آهن اصفهان
شاخه آجدار
A3
15
کیلوگرم
کارخانه
14
۱۴۰۳/۴/۲۸
100
25,727
4
میلگرد 14 ذوب آهن اصفهان
شاخه آجدار
A3
15
کیلوگرم
انبار
14
۱۴۰۳/۴/۲۸
100
25,727
5
میلگرد 16 ذوب آهن اصفهان
شاخه آجدار
A3
20
کیلوگرم
کارخانه
16
۱۴۰۳/۴/۲۸
100
25,727
6
میلگرد 16 ذوب آهن اصفهان
شاخه آجدار
A3
20
کیلوگرم
انبار
16
۱۴۰۳/۴/۲۸
100
25,727
7
میلگرد 18 ذوب آهن اصفهان
شاخه آجدار
A3
25
کیلوگرم
کارخانه
18
۱۴۰۳/۴/۲۸
100
25,455
8
میلگرد 18 ذوب آهن اصفهان
شاخه آجدار
A3
25
کیلوگرم
انبار
18
۱۴۰۳/۴/۲۸
100
25,455
9
میلگرد 20 ذوب آهن اصفهان
شاخه آجدار
A3
30
کیلوگرم
کارخانه
20
۱۴۰۳/۴/۲۸
100
25,727
10
میلگرد 20 ذوب آهن اصفهان
شاخه آجدار
A3
30
کیلوگرم
انبار
20
۱۴۰۳/۴/۲۸
100
25,727
11
میلگرد 22 ذوب آهن اصفهان
شاخه آجدار
A3
37
کیلوگرم
کارخانه
22
۱۴۰۳/۴/۲۸
100
25,818
12
میلگرد 22 ذوب آهن اصفهان
شاخه آجدار
A3
37
کیلوگرم
انبار
22
۱۴۰۳/۴/۲۸
100
25,818
13
میلگرد 25 ذوب آهن اصفهان
شاخه آجدار
A3
47
کیلوگرم
کارخانه
25
۱۴۰۳/۴/۲۸
100
25,909
14
میلگرد 25 ذوب آهن اصفهان
شاخه آجدار
A3
47
کیلوگرم
انبار
25
۱۴۰۳/۴/۲۸
100
25,909
15
میلگرد 28 ذوب آهن اصفهان
شاخه آجدار
A3
66
کیلوگرم
کارخانه
28
۱۴۰۳/۴/۲۸
100
25,909
16
میلگرد 28 ذوب آهن اصفهان
شاخه آجدار
A3
66
کیلوگرم
انبار
28
۱۴۰۳/۴/۲۸
100
25,909
17
میلگرد 32 ذوب آهن اصفهان
شاخه آجدار
A3
75
کیلوگرم
کارخانه
32
۱۴۰۳/۴/۲۸
100
25,818
18
میلگرد 32 ذوب آهن اصفهان
شاخه آجدار
A3
75
کیلوگرم
انبار
32
۱۴۰۳/۴/۲۸
100
25,818
راد همدان

قیمت میلگرد آجدار راد همدان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۸ ساعت ۱۱:۴۸:۵۰

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع میلگرد
آنالیز
وزن
واحد
بارگیری
سایز
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
میلگرد 8 راد همدان
A2
4.3
کیلوگرم
کارخانه
8
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
29,055
2
میلگرد 10 راد همدان
A2
6.3
کیلوگرم
کارخانه
10
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
28,145
3
میلگرد 12 راد همدان
A3
9.5
کیلوگرم
کارخانه
12
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
27,509
4
میلگرد 14 راد همدان
A3
13.5
کیلوگرم
کارخانه
14
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
27,236
5
میلگرد 16 راد همدان
A3
17.5
کیلوگرم
کارخانه
16
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
27,236
6
میلگرد 18 راد همدان
A3
21.5
کیلوگرم
کارخانه
18
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
27,236
7
میلگرد 20 راد همدان
A3
27
کیلوگرم
کارخانه
20
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
27,236
8
میلگرد 22 راد همدان
A3
31
کیلوگرم
کارخانه
22
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
27,236
9
میلگرد 25 راد همدان
A3
42
کیلوگرم
کارخانه
25
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
27,282
10
میلگرد 28 راد همدان
A3
55
کیلوگرم
کارخانه
28
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
27,282
11
میلگرد 32 راد همدان
A3
70
کیلوگرم
کارخانه
32
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
27,150
سیرجان حدید جنوب

قیمت میلگرد آجدار سیرجان حدید جنوب

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۸ ساعت ۱۱:۱۴:۱۷

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع میلگرد
آنالیز
وزن
واحد
بارگیری
سایز
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
میلگرد 8 سیرجان حدید
A2
4.5
کیلوگرم
کارخانه
8
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
27,273
2
میلگرد 10 سیرجان حدید
A2
6
کیلوگرم
کارخانه
10
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
26,727
3
میلگرد 10سیرجان حدید
A3
7.5
کیلوگرم
کارخانه
25
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
26,727
4
میلگرد 12 سیرجان حدید
A3
10.5
کیلوگرم
کارخانه
12
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
26,545
5
میلگرد 14 سیرجان حدید
A3
11.5
کیلوگرم
کارخانه
14
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
25,636
6
میلگرد 16 سیرجان حدید
A3
15.5
کیلوگرم
کارخانه
16
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
25,636
7
میلگرد 18 سیرجان حدید
A3
23
کیلوگرم
کارخانه
18
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
25,636
8
میلگرد 20 سیرجان حدید
A3
28
کیلوگرم
کارخانه
20
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
25,636
9
میلگرد 22 سیرجان حدید
A3
34
کیلوگرم
کارخانه
22
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
25,636
10
میلگرد 25 سیرجان حدید
A3
45
کیلوگرم
کارخانه
25
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
25,636
سیادن ابهر

قیمت میلگرد آجدار سیادن ابهر

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۸ ساعت ۱۱:۴۹:۴۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع میلگرد
آنالیز
وزن
واحد
بارگیری
سایز
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
میلگرد 8 سیادن ابهر
A2
5.500
کیلوگرم
کارخانه
8
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
27,091
2
میلگرد 10 سیادن ابهر
A2
7.44
کیلوگرم
کارخانه
10
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
25,727
3
میلگرد 12 سیادن ابهر
A2
10.68
کیلوگرم
کارخانه
12
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
25,727
4
میلگرد 8 سیادن ابهر
A3
-
کیلوگرم
کارخانه
8
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
27,545
5
میلگرد 10 سیادن ابهر
A3
7.44
کیلوگرم
کارخانه
10
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
25,909
6
میلگرد 12 سیادن ابهر
A3
10.68
کیلوگرم
کارخانه
12
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
25,909
7
میلگرد 14 سیادن ابهر
A3
14.5
کیلوگرم
کارخانه
14
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
25,000
8
میلگرد 16 سیادن ابهر
A3
18.9
کیلوگرم
کارخانه
16
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
25,000
9
میلگرد 18 سیادن ابهر
A3
23.9
کیلوگرم
کارخانه
18
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
25,000
10
میلگرد 20 سیادن ابهر
A3
29.6
کیلوگرم
کارخانه
20
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
25,000
11
میلگرد 22 سیادن ابهر
A3
35.64
کیلوگرم
کارخانه
22
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
25,000
12
میلگرد 25 سیادن ابهر
A3
45
کیلوگرم
کارخانه
25
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
25,000
13
میلگرد 28 سیادن ابهر
A3
58
کیلوگرم
کارخانه
28
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
25,182
فولاد ظفر بناب

قیمت میلگرد آجدار ظفر بناب

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۸ ساعت ۱۱:۴۸:۱۵

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع میلگرد
آنالیز
وزن
واحد
بارگیری
سایز
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
میلگرد 8 ظفر بناب
A2
4.35
کیلوگرم
کارخانه
8
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
26,773
2
میلگرد 10 ظفر بناب
A2
7
کیلوگرم
کارخانه
10
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
26,409
3
میلگرد 12 ظفر بناب
A3
10.30
کیلوگرم
کارخانه
12
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
26,409
4
میلگرد 14 ظفر بناب
A3
14
کیلوگرم
کارخانه
14
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
26,045
5
میلگرد 16 ظفر بناب
A3
18
کیلوگرم
کارخانه
16
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
26,045
6
میلگرد 18 ظفر بناب
A3
23.5
کیلوگرم
کارخانه
18
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
26,045
7
میلگرد 20 ظفر بناب
A3
23
کیلوگرم
کارخانه
20
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
26,045
8
میلگرد 22 ظفر بناب
A3
34.5
کیلوگرم
کارخانه
22
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
26,045
9
میلگرد 25 ظفر بناب
A3
44
کیلوگرم
کارخانه
25
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
26,045
10
میلگرد 28 ظفر بناب
A3
57
کیلوگرم
کارخانه
28
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
26,045
11
میلگرد 32 ظفر بناب
A3
78
کیلوگرم
کارخانه
32
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
26,045
فولاد آذر امین

قیمت میلگرد آجدار آذر امین

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۸ ساعت ۱۱:۵۰:۰۴

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع میلگرد
آنالیز
وزن
واحد
بارگیری
سایز
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
میلگرد 8 آذر فولاد امین
A2
4.41
کیلوگرم
کارخانه
8
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
27,000
2
میلگرد 10 آذر فولاد امین
A2
7
کیلوگرم
کارخانه
10
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
26,545
3
میلگرد 8 آذر فولاد امین
A3
4.700
کیلوگرم
کارخانه
8
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
27,273
4
میلگرد 10 آذر فولاد امین
A3
7.300
کیلوگرم
کارخانه
10
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
27,000
5
میلگرد 12 آذر فولاد امین
A3
10.13
کیلوگرم
کارخانه
12
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
26,545
6
میلگرد 14 آذر فولاد امین
A3
13.9
کیلوگرم
کارخانه
14
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
26,000
7
میلگرد 16 آذر فولاد امین
A3
18.3
کیلوگرم
کارخانه
16
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
26,000
8
میلگرد 18 آذر فولاد امین
A3
23
کیلوگرم
کارخانه
18
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
26,000
9
میلگرد 20 آذر فولاد امین
A3
28.3
کیلوگرم
کارخانه
20
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
26,000
10
میلگرد 22 آذر فولاد امین
A3
34.2
کیلوگرم
کارخانه
22
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
26,000
11
میلگرد 25 آذر فولاد امین
A3
44.6
کیلوگرم
کارخانه
25
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
26,000
12
میلگرد 28 آذر فولاد امین
A3
56
کیلوگرم
کارخانه
28
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
26,000
13
میلگرد 32 آذر فولاد امین
A3
73
کیلوگرم
کارخانه
32
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
26,000
فولاد شاهین بناب

قیمت میلگرد آجدار شاهین بناب

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۸ ساعت ۱۱:۵۰:۵۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع میلگرد
آنالیز
وزن
واحد
بارگیری
سایز
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
میلگرد 8 شاهین بناب
A2
4.55
کیلوگرم
کارخانه
8
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
25,055
2
میلگرد 10 شاهین بناب
A2
7.19
کیلوگرم
کارخانه
10
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
24,855
3
میلگرد 10 شاهین بناب
A3
7.19
کیلوگرم
کارخانه
10
۱۴۰۳/۴/۲۷
900
22,045
4
میلگرد 12 شاهین بناب
A3
10.37
کیلوگرم
کارخانه
12
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
24,855
5
میلگرد 14 شاهین بناب
A3
14.12
کیلوگرم
کارخانه
14
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
24,455
6
میلگرد 16 شاهین بناب
A3
18.53
کیلوگرم
کارخانه
16
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
24,455
7
میلگرد 18 شاهین بناب
A3
23.46
کیلوگرم
کارخانه
18
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
24,455
8
میلگرد 20 شاهین بناب
A3
28.98
کیلوگرم
کارخانه
20
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
24,455
9
میلگرد 22 شاهین بناب
A3
34.96
کیلوگرم
کارخانه
22
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
24,455
10
میلگرد 25 شاهین بناب
A3
45.16
کیلوگرم
کارخانه
25
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
24,455
11
میلگرد 28 شاهین بناب
A3
56.66
کیلوگرم
کارخانه
28
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
24,455
12
میلگرد 32 شاهین بناب
A3
74.2
کیلوگرم
کارخانه
32
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
24,455
فولاد هشترود

قیمت میلگرد آجدار هشترود

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۸ ساعت ۱۰:۵۳:۵۳

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع میلگرد
آنالیز
وزن
واحد
بارگیری
سایز
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
میلگرد 8 هشترود
A2
4.3
کیلوگرم
کارخانه
8
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
28,000
2
میلگرد 10 هشترود
A2
6.5
کیلوگرم
کارخانه
10
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
27,545
3
میلگرد 12 هشترود
A3
9.5
کیلوگرم
کارخانه
12
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
27,545
4
میلگرد 14 هشترود
A3
12.8
کیلوگرم
کارخانه
14
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
26,273
5
میلگرد 16 هشترود
A3
17
کیلوگرم
کارخانه
16
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
26,273
6
میلگرد 18 هشترود
A3
22
کیلوگرم
کارخانه
18
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
26,273
7
میلگرد 20 هشترود
A3
12.8
کیلوگرم
کارخانه
20
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
26,273
8
میلگرد 22 هشترود
A3
12.8
کیلوگرم
کارخانه
22
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
26,273
پرشین فولاد

قیمت میلگرد آجدار پرشین فولاد

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۸ ساعت ۱۲:۳۸:۳۳

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع میلگرد
آنالیز
وزن
واحد
بارگیری
سایز
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
میلگرد 10 پرشین فولاد
A3
7.5
کیلوگرم
کارخانه
10
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
25,909
2
میلگرد 12 پرشین فولاد
A3
11
کیلوگرم
کارخانه
12
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
25,545
3
میلگرد 14 پرشین فولاد
A3
14
کیلوگرم
کارخانه
14
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
25,273
4
میلگرد 16 پرشین فولاد
A3
18
کیلوگرم
کارخانه
16
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
25,182
5
میلگرد 18 پرشین فولاد
A3
24
کیلوگرم
کارخانه
18
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
25,182
6
میلگرد 20 پرشین فولاد
A3
29
کیلوگرم
کارخانه
20
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
25,182
7
میلگرد 22 پرشین فولاد
A3
34
کیلوگرم
کارخانه
22
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
25,182
8
میلگرد 25 پرشین فولاد
A3
45
کیلوگرم
کارخانه
25
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
25,182
9
میلگرد 28 پرشین فولاد
A3
57
کیلوگرم
کارخانه
28
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
25,273
10
میلگرد 32 پرشین فولاد
A3
74
کیلوگرم
کارخانه
32
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
25,273
فولاد تیکمه داش

قیمت میلگرد آجدار تیکمه داش

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۷ ساعت ۱۳:۵۴:۵۴

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع میلگرد
آنالیز
وزن
واحد
بارگیری
سایز
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
میلگرد 8 کاوه تیکمه داش
A2
4.5
کیلوگرم
کارخانه
8
۱۴۰۳/۴/۲۷
ثابت
26,682
2
میلگرد 10 کاوه تیکمه داش
A2
7
کیلوگرم
کارخانه
10
۱۴۰۳/۴/۲۷
ثابت
26,500
3
میلگرد 8 کاوه تیکمه داش
A3
4.5
کیلوگرم
کارخانه
8
۱۴۰۳/۴/۲۷
ثابت
27,227
4
میلگرد 10 کاوه تیکمه داش
A3
7
کیلوگرم
کارخانه
10
۱۴۰۳/۴/۲۷
ثابت
27,045
5
میلگرد 12 کاوه تیکمه داش
A3
10
کیلوگرم
کارخانه
12
۱۴۰۳/۴/۲۷
ثابت
26,500
6
میلگرد 14 کاوه تیکمه داش
A3
13
کیلوگرم
کارخانه
14
۱۴۰۳/۴/۲۷
ثابت
26,136
7
میلگرد 16 کاوه تیکمه داش
A3
18.5
کیلوگرم
کارخانه
16
۱۴۰۳/۴/۲۷
ثابت
26,136
8
میلگرد 18 کاوه تیکمه داش
A3
23
کیلوگرم
کارخانه
18
۱۴۰۳/۴/۲۷
ثابت
26,136
9
میلگرد 20 کاوه تیکمه داش
A3
28.5
کیلوگرم
کارخانه
20
۱۴۰۳/۴/۲۷
ثابت
26,136
10
میلگرد 22 کاوه تیکمه داش
A3
34.5
کیلوگرم
کارخانه
22
۱۴۰۳/۴/۲۷
ثابت
26,136
11
میلگرد 25 کاوه تیکمه داش
A3
44.5
کیلوگرم
کارخانه
25
۱۴۰۳/۴/۲۷
ثابت
26,136
12
میلگرد 28 کاوه تیکمه داش
A3
56.5
کیلوگرم
کارخانه
28
۱۴۰۳/۴/۲۷
ثابت
26,136
13
میلگرد 32 کاوه تیکمه داش
A3
74
کیلوگرم
کارخانه
32
۱۴۰۳/۴/۲۷
ثابت
26,136
فولاد درپاد تبریز

قیمت میلگرد آجدار درپاد تبریز

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۷ ساعت ۱۳:۱۲:۴۷

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع میلگرد
آنالیز
وزن
واحد
بارگیری
سایز
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
میلگرد 8 درپاد تبریز
A2
4.2
کیلوگرم
کارخانه
8
۱۴۰۳/۴/۲۷
تماس بگیرید
تماس بگیرید
2
میلگرد 10 درپاد تبریز
A2
7.2
کیلوگرم
کارخانه
10
۱۴۰۳/۴/۲۷
ثابت
28,727
3
میلگرد 12 درپاد تبریز
A3
11
کیلوگرم
کارخانه
12
۱۴۰۳/۴/۲۷
ثابت
28,727
4
میلگرد 14 درپاد تبریز
A3
15
کیلوگرم
کارخانه
14
۱۴۰۳/۴/۲۷
ثابت
28,455
5
میلگرد 16 درپاد تبریز
A3
20
کیلوگرم
کارخانه
16
۱۴۰۳/۴/۲۷
ثابت
28,455
6
میلگرد 18 درپاد تبریز
A3
25
کیلوگرم
کارخانه
18
۱۴۰۳/۴/۲۷
ثابت
28,455
7
میلگرد 20 درپاد تبریز
A3
30
کیلوگرم
کارخانه
20
۱۴۰۳/۴/۲۷
ثابت
28,455
8
میلگرد 22 درپاد تبریز
A3
37
کیلوگرم
کارخانه
22
۱۴۰۳/۲/۵
ثابت
23,636
نورد سمنان

قیمت میلگرد آجدار نورد سمنان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۸ ساعت ۱۰:۴۲:۰۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع میلگرد
آنالیز
وزن
واحد
بارگیری
سایز
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
میلگرد 8 سمنان
A2
8
کیلوگرم
کارخانه
8
۱۴۰۲/۹/۹
ثابت
20,818
2
میلگرد 10 سمنان
A2
10
کیلوگرم
کارخانه
10
۱۴۰۳/۴/۲۸
تماس بگیرید
تماس بگیرید
3
میلگرد 8 سمنان
A3
4.8
کیلوگرم
کارخانه
8
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
27,091
4
میلگرد 10 سمنان
A3
7.2
کیلوگرم
کارخانه
10
۱۴۰۳/۲/۳۰
100
24,273
5
میلگرد 12 سمنان
A3
10.2
کیلوگرم
کارخانه
12
۱۴۰۳/۴/۲۸
تماس بگیرید
تماس بگیرید
کیان فولاد ابهر

قیمت میلگرد آجدار کیان فولاد ابهر

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۸ ساعت ۱۱:۵۷:۰۸

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع میلگرد
آنالیز
وزن
واحد
بارگیری
سایز
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
میلگرد 8 کیان ابهر
A2
5
کیلوگرم
کارخانه
8
۱۴۰۳/۴/۲۸
100
27,545
2
میلگرد 10 کیان ابهر
A2
7
کیلوگرم
کارخانه
10
۱۴۰۳/۴/۲۸
300
26,091
3
میلگرد 12 کیان ابهر
A2
10
کیلوگرم
کارخانه
12
۱۴۰۳/۴/۲۸
300
26,091
4
میلگرد 10 کیان ابهر
A3
7
کیلوگرم
کارخانه
10
۱۴۰۳/۴/۲۸
150
26,273
5
میلگرد 12 کیان ابهر
A3
10
کیلوگرم
کارخانه
12
۱۴۰۳/۴/۲۸
150
26,273
6
میلگرد 14 کیان ابهر
A3
14.5
کیلوگرم
کارخانه
14
۱۴۰۳/۴/۲۸
50
25,273
7
میلگرد 16 کیان ابهر
A3
18
کیلوگرم
کارخانه
16
۱۴۰۳/۴/۲۸
50
25,273
8
میلگرد 18 کیان ابهر
A3
23
کیلوگرم
کارخانه
18
۱۴۰۳/۴/۲۸
50
25,273
9
میلگرد 20 کیان ابهر
A3
29.5
کیلوگرم
کارخانه
20
۱۴۰۳/۴/۲۸
50
25,273
10
میلگرد 22 کیان ابهر
A3
34
کیلوگرم
کارخانه
22
۱۴۰۳/۴/۲۸
50
25,273
11
میلگرد 25 کیان ابهر
A3
43
کیلوگرم
کارخانه
25
۱۴۰۳/۴/۲۸
50
25,273
12
میلگرد 28 کیان ابهر
A3
62
کیلوگرم
کارخانه
28
۱۴۰۳/۴/۲۸
تماس بگیرید
تماس بگیرید
جهان فولاد سیرجان

قیمت میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۸ ساعت ۱۳:۳۴:۴۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع میلگرد
آنالیز
وزن
واحد
بارگیری
سایز
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
میلگرد 10 جهان فولاد سیرجان
A3
7.2
کیلوگرم
کارخانه
10
۱۴۰۳/۴/۲۸
تماس بگیرید
تماس بگیرید
2
میلگرد 12 جهان فولاد سیرجان
A3
10.4
کیلوگرم
کارخانه
12
۱۴۰۳/۳/۲۴
ثابت
25,818
3
میلگرد 14 جهان فولاد سیرجان
A3
14.2
کیلوگرم
کارخانه
14
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
24,727
4
میلگرد 16 جهان فولاد سیرجان
A3
18.7
کیلوگرم
کارخانه
16
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
24,727
5
میلگرد 18 جهان فولاد سیرجان
A3
23.5
کیلوگرم
کارخانه
18
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
24,545
6
میلگرد 20 جهان فولاد سیرجان
A3
28.9
کیلوگرم
کارخانه
20
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
24,545
7
میلگرد 22 جهان فولاد سیرجان
A3
34.6
کیلوگرم
کارخانه
22
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
24,545
8
میلگرد 25 جهان فولاد سیرجان
A3
45.1
کیلوگرم
کارخانه
25
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
24,545
9
میلگرد 28 جهان فولاد سیرجان
A3
56.4
کیلوگرم
کارخانه
28
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
24,545
10
میلگرد 32 جهان فولاد سیرجان
A3
73.5
کیلوگرم
کارخانه
32
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
24,727
فولاد آناهیتا گیلان

قیمت میلگرد آجدار آناهیتا گیلان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۸ ساعت ۱۱:۵۱:۲۰

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع میلگرد
آنالیز
وزن
واحد
بارگیری
سایز
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
میلگرد 8 آناهیتا گیلان
A2
4.2
کیلوگرم
کارخانه
8
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
26,455
2
میلگرد 10 آناهیتا گیلان
A2
6.5
کیلوگرم
کارخانه
10
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
26,273
3
میلگرد 12 آناهیتا گیلان
A3
9.8
کیلوگرم
کارخانه
12
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
26,273
4
میلگرد 14 آناهیتا گیلان
A3
13.7
کیلوگرم
کارخانه
14
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
25,727
5
میلگرد 16 آناهیتا گیلان
A3
18
کیلوگرم
کارخانه
16
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
25,727
6
میلگرد 18 آناهیتا گیلان
A3
22.7
کیلوگرم
کارخانه
18
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
25,727
7
میلگرد 20 آناهیتا گیلان
A3
28
کیلوگرم
کارخانه
20
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
25,727
8
میلگرد 22 آناهیتا گیلان
A3
34
کیلوگرم
کارخانه
22
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
25,727
9
میلگرد 25 آناهیتا گیلان
A3
44.2
کیلوگرم
کارخانه
25
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
26,091
10
میلگرد 28 آناهیتا گیلان
A3
55.5
کیلوگرم
کارخانه
28
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
26,091
11
میلگرد 32 آناهیتا گیلان
A3
71
کیلوگرم
کارخانه
32
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
26,091
فولاد میانه

قیمت میلگرد آجدار میانه

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۸ ساعت ۱۲:۳۹:۴۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع میلگرد
آنالیز
وزن
واحد
بارگیری
سایز
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
میلگرد 10 میانه
A3
8
کیلوگرم
کارخانه
10
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
26,091
2
میلگرد 12 میانه
A3
11
کیلوگرم
کارخانه
12
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
25,273
3
میلگرد 14 میانه
A3
15
کیلوگرم
کارخانه
14
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
24,818
4
میلگرد 16 میانه
A3
20
کیلوگرم
کارخانه
16
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
24,818
5
میلگرد 18 میانه
A3
25
کیلوگرم
کارخانه
18
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
24,818
6
میلگرد 20 میانه
A3
30
کیلوگرم
کارخانه
20
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
24,818
7
میلگرد 22 میانه
A3
37
کیلوگرم
کارخانه
22
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
24,818
8
میلگرد 25 میانه
A3
47
کیلوگرم
کارخانه
25
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
24,818
9
میلگرد 28 میانه
A3
58
کیلوگرم
کارخانه
28
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
24,818
10
میلگرد 32 میانه
A3
75
کیلوگرم
کارخانه
32
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
24,818
فولاد پارس سیستان

قیمت میلگرد آجدار فولاد پارس سیستان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۸ ساعت ۱۴:۲۶:۲۴

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع میلگرد
حالت
آنالیز
وزن
واحد
بارگیری
سایز
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
میلگرد 14 فولاد پارس سیستان
آجدار
A3
14.2
کیلوگرم
کارخانه
14
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
26,182
2
میلگرد 16 فولاد پارس سیستان
آجدار
A3
18.5
کیلوگرم
کارخانه
16
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
26,182
3
میلگرد 18 فولاد پارس سیستان
آجدار
A3
23.5
کیلوگرم
کارخانه
18
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
26,182
صنایع فولاد کاوه

قیمت میلگرد آجدار فولاد کاوه ساوه

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۸ ساعت ۱۳:۰۰:۴۳

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع میلگرد
آنالیز
وزن
واحد
بارگیری
سایز
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
میلگرد 14 فولاد کاوه ساوه
A3
14.5
کیلوگرم
کارخانه
14
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
26,000
2
میلگرد 16 فولاد کاوه ساوه
A3
17.5
کیلوگرم
کارخانه
16
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
26,000
3
میلگرد 18 فولاد کاوه ساوه
A3
21.5
کیلوگرم
کارخانه
18
۱۴۰۳/۲/۱۷
ثابت
21,045
4
میلگرد 20 فولاد کاوه ساوه
A3
26.5
کیلوگرم
کارخانه
20
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
26,000
5
میلگرد 22 فولاد کاوه ساوه
A3
32.5
کیلوگرم
کارخانه
22
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
26,000
6
میلگرد 25 فولاد کاوه ساوه
A3
45.5
کیلوگرم
کارخانه
25
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
26,000
فولاد امیرکبیر خزر

قیمت میلگرد آجدار امیرکبیر خزر

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۸ ساعت ۱۱:۵۹:۵۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع میلگرد
آنالیز
وزن
واحد
بارگیری
سایز
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
میلگرد 8 امیرکبیر خزر
A2
4.4
کیلوگرم
کارخانه
8
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
26,636
2
میلگرد 10 امیرکبیر خزر
A2
6.8
کیلوگرم
کارخانه
10
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
25,909
3
میلگرد 10 امیرکبیر خزر
A3
9.8
کیلوگرم
کارخانه
10
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
26,273
4
میلگرد 12 امیرکبیر خزر
A3
9.8
کیلوگرم
کارخانه
12
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
25,727
5
میلگرد 14 امیرکبیر خزر
A3
13.5
کیلوگرم
کارخانه
14
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
25,273
6
میلگرد 16 امیرکبیر خزر
A3
18
کیلوگرم
کارخانه
16
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
25,273
7
میلگرد 18 امیرکبیر خزر
A3
24
کیلوگرم
کارخانه
18
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
25,273
8
میلگرد 20 امیرکبیر خزر
A3
28
کیلوگرم
کارخانه
20
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
25,273
9
میلگرد 22 امیرکبیر خزر
A3
34
کیلوگرم
کارخانه
22
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
25,273
10
میلگرد 25 امیرکبیر خزر
A3
43
کیلوگرم
کارخانه
25
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
25,273
11
میلگرد 28 امیرکبیر خزر
A3
55
کیلوگرم
کارخانه
28
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
25,364
12
میلگرد 32 امیرکبیر خزر
A3
72
کیلوگرم
کارخانه
32
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
25,364
فولاد صائب

قیمت میلگرد آجدار صائب

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۷ ساعت ۱۳:۱۳:۰۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع میلگرد
آنالیز
وزن
واحد
بارگیری
سایز
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
میلگرد 8 صائب تبریز
A2
4.8
کیلوگرم
کارخانه
8
۱۴۰۳/۴/۲۷
ثابت
29,000
2
میلگرد 10 صائب تبریز
A2
7.4
کیلوگرم
کارخانه
10
۱۴۰۳/۴/۲۷
ثابت
28,727
3
میلگرد 12 صائب تبریز
A3
10.7
کیلوگرم
کارخانه
12
۱۴۰۳/۴/۲۷
ثابت
28,727
4
میلگرد 14 صائب تبریز
A3
14.6
کیلوگرم
کارخانه
14
۱۴۰۳/۴/۲۷
ثابت
28,455
5
میلگرد 16 صائب تبریز
A3
19
کیلوگرم
کارخانه
16
۱۴۰۳/۴/۲۷
ثابت
28,455
6
میلگرد 18 صائب تبریز
A3
24
کیلوگرم
کارخانه
18
۱۴۰۳/۴/۲۷
ثابت
28,455
7
میلگرد 20 صائب تبریز
A3
29.7
کیلوگرم
کارخانه
20
۱۴۰۳/۴/۲۷
ثابت
28,455
8
میلگرد 22 صائب تبریز
A3
35.8
کیلوگرم
کارخانه
22
۱۴۰۳/۴/۲۷
ثابت
28,455
9
میلگرد 25 صائب تبریز
A3
46
کیلوگرم
کارخانه
25
۱۴۰۳/۴/۲۷
ثابت
28,455
10
میلگرد 28 صائب تبریز
A3
کیلوگرم
کارخانه
28
۱۴۰۳/۴/۲۷
تماس بگیرید
تماس بگیرید
11
میلگرد 32 صائب تبریز
A3
کیلوگرم
کارخانه
32
۱۴۰۳/۴/۲۷
تماس بگیرید
تماس بگیرید
فولاد خلیج فارس

قیمت میلگرد آجدار خلیج فارس

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۳ ساعت ۱۴:۴۸:۴۷

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع میلگرد
آنالیز
وزن
واحد
بارگیری
سایز
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
میلگرد 10 آتیه خلیج فارس
A4
7
کیلوگرم
کارخانه
10
۱۴۰۳/۴/۲۳
تماس بگیرید
تماس بگیرید
2
میلگرد 12 آتیه خلیج فارس
A3
10
کیلوگرم
کارخانه
12
۱۴۰۳/۴/۲۳
تماس بگیرید
تماس بگیرید
3
میلگرد 14 آتیه خلیج فارس
A3
14
کیلوگرم
کارخانه
14
۱۴۰۳/۲/۲۴
ثابت
23,182
4
میلگرد 16 آتیه خلیج فارس
A3
18.2
کیلوگرم
کارخانه
16
۱۴۰۳/۳/۸
200
22,636
5
میلگرد 18 آتیه خلیج فارس
A3
23.5
کیلوگرم
کارخانه
18
۱۴۰۲/۷/۲۹
400
21,182
6
میلگرد 20 آتیه خلیج فارس
A3
28.9
کیلوگرم
کارخانه
20
۱۴۰۳/۴/۲۳
600
23,818
7
میلگرد 22 آتیه خلیج فارس
A3
34
کیلوگرم
کارخانه
22
۱۴۰۲/۱۱/۱۷
ثابت
21,455
8
میلگرد 25 آتیه خلیج فارس
A3
45.7
کیلوگرم
کارخانه
25
۱۴۰۲/۱۰/۱۰
ثابت
20,364
9
میلگرد 28 آتیه خلیج فارس
A3
56
کیلوگرم
کارخانه
28
۱۴۰۲/۱۰/۲۵
ثابت
20,273
10
میلگرد 32 آتیه خلیج فارس
A3
75
کیلوگرم
کارخانه
32
۱۴۰۲/۱۰/۲۵
ثابت
20,273
فولاد بافق یزد

قیمت میلگرد آجدار بافق یزد

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۸ ساعت ۱۲:۰۰:۲۴

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع میلگرد
آنالیز
وزن
واحد
بارگیری
سایز
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
میلگرد 8 بافق یزد
A3
4.5
کیلوگرم
کارخانه
8
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
28,727
2
میلگرد 10 بافق یزد
A3
7.44
کیلوگرم
کارخانه
10
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
26,909
3
میلگرد 12 بافق یزد
A3
10.68
کیلوگرم
کارخانه
12
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
26,455
4
میلگرد 14 بافق یزد
A3
14.5
کیلوگرم
کارخانه
14
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
25,273
5
میلگرد 16 بافق یزد
A3
18.9
کیلوگرم
کارخانه
16
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
25,273
6
میلگرد 18 بافق یزد
A3
23.9
کیلوگرم
کارخانه
18
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
25,091
7
میلگرد 20 بافق یزد
A3
29.6
کیلوگرم
کارخانه
20
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
25,091
8
میلگرد 22 بافق یزد
A3
35.64
کیلوگرم
کارخانه
22
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
25,091
9
میلگرد 25 بافق یزد
A3
45.6
کیلوگرم
کارخانه
25
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
25,091
10
میلگرد 28 بافق یزد
A3
58
کیلوگرم
کارخانه
28
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
25,091
11
میلگرد 32 بافق یزد
A3
73
کیلوگرم
کارخانه
32
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
25,273
12
میلگرد 14 بافق یزد
A4
16
کیلوگرم
کارخانه
14
۱۴۰۳/۴/۲۸
تماس بگیرید
تماس بگیرید
فولاد حسن رود

قیمت میلگرد آجدار حسن رود

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۳ ساعت ۱۳:۰۹:۴۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع میلگرد
آنالیز
وزن
واحد
بارگیری
سایز
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
میلگرد 8 حسن رود
A2
4.3
کیلوگرم
کارخانه
8
۱۴۰۳/۴/۲۳
200
27,091
2
میلگرد 10 حسن رود
A2
6.9
کیلوگرم
کارخانه
10
۱۴۰۳/۴/۲۳
200
26,818
3
میلگرد 12 حسن رود
A3
10
کیلوگرم
کارخانه
12
۱۴۰۳/۴/۲۳
200
26,545
4
میلگرد 14 حسن رود
A3
13.8
کیلوگرم
کارخانه
14
۱۴۰۳/۴/۲۳
200
25,909
5
میلگرد 16 حسن رود
A3
18
کیلوگرم
کارخانه
16
۱۴۰۳/۴/۲۳
200
25,909
6
میلگرد 18 حسن رود
A3
22.5
کیلوگرم
کارخانه
18
۱۴۰۳/۴/۲۳
200
25,909
7
میلگرد 20 حسن رود
A3
28
کیلوگرم
کارخانه
20
۱۴۰۳/۴/۲۳
200
25,909
فولاد خرمدشت تاکستان

قیمت میلگرد آجدار خرمدشت تاکستان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۷ ساعت ۱۵:۳۸:۰۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع میلگرد
آنالیز
وزن
واحد
بارگیری
سایز
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
میلگرد 8 خرمدشت تاکستان
A2
-
کیلوگرم
کارخانه
8
۱۴۰۳/۴/۲۷
ثابت
27,090
2
میلگرد 8 خرمدشت تاکستان
A3
5
کیلوگرم
کارخانه
8
۱۴۰۳/۴/۲۷
ثابت
27,360
3
میلگرد 10 خرمدشت تاکستان
A2
7.4
کیلوگرم
کارخانه
10
۱۴۰۳/۴/۲۷
ثابت
25,630
4
میلگرد 10 خرمدشت تاکستان
A3
7.4
کیلوگرم
کارخانه
10
۱۴۰۳/۴/۲۷
ثابت
26,000
5
میلگرد 12 خرمدشت تاکستان
A2
10.5
کیلوگرم
کارخانه
12
۱۴۰۳/۴/۲۷
ثابت
25,630
6
میلگرد 12 خرمدشت تاکستان
A3
10.5
کیلوگرم
کارخانه
12
۱۴۰۳/۴/۲۷
ثابت
26,000
7
میلگرد 14 خرمدشت تاکستان
A3
14
کیلوگرم
کارخانه
14
۱۴۰۲/۸/۱
ثابت
20,909
8
میلگرد 16 خرمدشت تاکستان
A3
18
کیلوگرم
کارخانه
16
۱۴۰۲/۸/۱
ثابت
20,909
9
میلگرد 18 خرمدشت تاکستان
A3
23
کیلوگرم
کارخانه
18
۱۴۰۲/۸/۱
ثابت
20,909
10
میلگرد 20 خرمدشت تاکستان
A3
29
کیلوگرم
کارخانه
20
۱۴۰۲/۸/۱
ثابت
20,909
11
میلگرد 22 خرمدشت تاکستان
A3
34
کیلوگرم
کارخانه
22
۱۴۰۲/۸/۱
ثابت
20,909
12
میلگرد 25 خرمدشت تاکستان
A3
45
کیلوگرم
کارخانه
25
۱۴۰۲/۸/۱
ثابت
20,909
13
میلگرد 28 خرمدشت تاکستان
A3
57
کیلوگرم
کارخانه
28
۱۴۰۲/۸/۱
ثابت
20,909
14
میلگرد 32 خرمدشت تاکستان
A3
-
کیلوگرم
کارخانه
28
۱۴۰۳/۴/۲۷
تماس بگیرید
تماس بگیرید
فولاد سرمد ابرکوه

قیمت میلگرد آجدار سرمد ابرکوه

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۸ ساعت ۱۳:۳۴:۳۰

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع میلگرد
آنالیز
وزن
واحد
بارگیری
سایز
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
میلگرد 10 سرمد ابرکوه
A3
7.6
کیلوگرم
کارخانه
10
۱۴۰۳/۴/۱۷
عدم موجودی
عدم موجودی
2
میلگرد 12 سرمد ابرکوه
A3
10.7
کیلوگرم
کارخانه
12
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
25,818
3
میلگرد 14 سرمد ابرکوه
A3
14.6
کیلوگرم
کارخانه
14
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
24,455
4
میلگرد 16 سرمد ابرکوه
A3
20
کیلوگرم
کارخانه
16
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
24,455
5
میلگرد 18 سرمد ابرکوه
A3
24.5
کیلوگرم
کارخانه
18
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
24,364
6
میلگرد 20 سرمد ابرکوه
A3
29.5
کیلوگرم
کارخانه
20
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
24,364
7
میلگرد 22 سرمد ابرکوه
A3
37
کیلوگرم
کارخانه
22
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
24,364
8
میلگرد 25 سرمد ابرکوه
A3
47
کیلوگرم
کارخانه
25
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
24,364
9
میلگرد 28 سرمد ابرکوه
A3
57
کیلوگرم
کارخانه
28
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
24,364
10
میلگرد 32 سرمد ابرکوه
A3
75
کیلوگرم
کارخانه
32
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
24,364
فولاد سپهر ایرانیان

قیمت میلگرد آجدار سپهر ایرانیان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۸ ساعت ۱۱:۵۱:۳۷

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع میلگرد
آنالیز
وزن
واحد
بارگیری
سایز
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
میلگرد 8 سپهر ایرانیان
A2
4.8
کیلوگرم
کارخانه
8
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
27,091
2
میلگرد 10 سپهر ایرانیان
A2
7.5
کیلوگرم
کارخانه
10
۱۴۰۳/۱/۵
ثابت
23,636
3
میلگرد 12 سپهر ایرانیان
A2
11
کیلوگرم
کارخانه
12
۱۴۰۳/۱/۵
ثابت
23,818
فولاد زاگرس

قیمت میلگرد آجدار زاگرس

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۸ ساعت ۱۲:۰۰:۰۳

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع میلگرد
آنالیز
وزن
واحد
بارگیری
سایز
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
میلگرد 10 صبا فولاد زاگرس
A3
7.5
کیلوگرم
کارخانه
10
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
26,545
2
میلگرد 12 صبا فولاد زاگرس
A3
11
کیلوگرم
کارخانه
12
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
25,636
3
میلگرد 14 صبا فولاد زاگرس
A3
15
کیلوگرم
کارخانه
14
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
25,455
4
میلگرد 16 صبا فولاد زاگرس
A3
18.5
کیلوگرم
کارخانه
16
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
25,455
5
میلگرد 18 صبا فولاد زاگرس
A3
23.5
کیلوگرم
کارخانه
18
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
25,455
6
میلگرد 20 صبا فولاد زاگرس
A3
29
کیلوگرم
کارخانه
20
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
25,455
7
میلگرد 22 صبا فولاد زاگرس
A3
35.5
کیلوگرم
کارخانه
22
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
25,455
8
میلگرد 25 صبا فولاد زاگرس
A3
45.5
کیلوگرم
کارخانه
25
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
25,455
فولاد فایکو

قیمت میلگرد آجدار فایکو

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۸ ساعت ۱۲:۳۸:۴۴

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع میلگرد
آنالیز
وزن
واحد
بارگیری
سایز
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
میلگرد 10 فایکو
A3
7.4
کیلوگرم
کارخانه
10
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
26,182
2
میلگرد 12 فایکو
A3
10.6
کیلوگرم
کارخانه
12
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
25,818
3
میلگرد 14 فایکو
A3
14.5
کیلوگرم
کارخانه
14
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
25,182
4
میلگرد 16 فایکو
A3
19
کیلوگرم
کارخانه
16
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
25,182
5
میلگرد 18 فایکو
A3
24
کیلوگرم
کارخانه
18
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
25,182
6
میلگرد 20 فایکو
A3
29.5
کیلوگرم
کارخانه
20
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
25,182
7
میلگرد 22 فایکو
A3
35.8
کیلوگرم
کارخانه
22
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
25,182
8
میلگرد 25 فایکو
A3
46.2
کیلوگرم
کارخانه
25
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
25,182
9
میلگرد 28 فایکو
A3
57
کیلوگرم
کارخانه
28
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
25,182
10
میلگرد 32 فایکو
A3
75
کیلوگرم
کارخانه
32
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
25,182
آریان فولاد

قیمت میلگرد آجدار آریان فولاد

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۸ ساعت ۱۱:۵۵:۰۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع میلگرد
آنالیز
وزن
واحد
بارگیری
سایز
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
میلگرد 10 آریان فولاد
A2
7.4
کیلوگرم
کارخانه
10
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
25,955
2
میلگرد 12 آریان فولاد
A2
6.5
کیلوگرم
کارخانه
12
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
25,864
3
میلگرد 10 آریان فولاد
A3
9.8
کیلوگرم
کارخانه
10
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
26,045
4
میلگرد 12 آریان فولاد
A3
9.8
کیلوگرم
کارخانه
12
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
25,955
5
میلگرد 14 آریان فولاد
A3
13.8
کیلوگرم
کارخانه
14
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
25,682
6
میلگرد 16 آریان فولاد
A3
18
کیلوگرم
کارخانه
16
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
25,682
7
میلگرد 18 آریان فولاد
A3
23
کیلوگرم
کارخانه
18
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
25,682
8
میلگرد 20 آریان فولاد
A3
30
کیلوگرم
کارخانه
20
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
25,682
9
میلگرد 22 آریان فولاد
A3
35.5
کیلوگرم
کارخانه
22
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
25,682
10
میلگرد 25 آریان فولاد
A3
44
کیلوگرم
کارخانه
25
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
25,682
عتیق آذر سهند

قیمت میلگرد آجدار عتیق آذر سهند (تاکستان)

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۸ ساعت ۱۱:۵۳:۱۵

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع میلگرد
آنالیز
وزن
واحد
بارگیری
سایز
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
میلگرد 8 عتیق آذر سهند
A2
4.74
کیلوگرم
کارخانه
8
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
27,091
2
میلگرد 10 عتیق آذر سهند
A2
7.39
کیلوگرم
کارخانه
10
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
25,727
3
میلگرد 12 عتیق آذر سهند
A2
10.66
کیلوگرم
کارخانه
12
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
25,727
4
میلگرد 14 عتیق آذر سهند
A3
14.52
کیلوگرم
کارخانه
14
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
25,000
5
میلگرد 16 عتیق آذر سهند
A3
18.96
کیلوگرم
کارخانه
16
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
25,000
6
میلگرد 18 عتیق آذر سهند
A3
24
کیلوگرم
کارخانه
18
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
25,000
7
میلگرد 20 عتیق آذر سهند
A3
29.64
کیلوگرم
کارخانه
20
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
25,000
8
میلگرد 22 عتیق آذر سهند
A3
35.76
کیلوگرم
کارخانه
22
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
25,000
9
میلگرد 25 عتیق آذر سهند
A3
46.20
کیلوگرم
کارخانه
25
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
25,000
جهان فولاد غرب

قیمت میلگرد آجدار جهان فولاد غرب

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۶ ساعت ۱۲:۴۹:۴۴

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع میلگرد
آنالیز
وزن
واحد
بارگیری
سایز
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
میلگرد 10 جهان فولاد غرب
A3
7.4
کیلوگرم
کارخانه
10
۱۴۰۳/۳/۶
تماس بگیرید
تماس بگیرید
2
میلگرد 12 جهان فولاد غرب
A3
9.9
کیلوگرم
کارخانه
12
۱۴۰۳/۳/۶
ثابت
26,818
3
میلگرد 14 جهان فولاد غرب
A3
13
کیلوگرم
کارخانه
14
۱۴۰۳/۳/۶
ثابت
26,545
4
میلگرد 16 جهان فولاد غرب
A3
16.5
کیلوگرم
کارخانه
16
۱۴۰۳/۳/۶
ثابت
26,545
5
میلگرد 18 جهان فولاد غرب
A3
21.8
کیلوگرم
کارخانه
18
۱۴۰۳/۳/۶
تماس بگیرید
تماس بگیرید
6
میلگرد 20 جهان فولاد غرب
A3
26.5
کیلوگرم
کارخانه
20
۱۴۰۳/۳/۶
تماس بگیرید
تماس بگیرید
7
میلگرد 22 جهان فولاد غرب
A3
35.5
کیلوگرم
کارخانه
22
۱۴۰۲/۱۱/۱۲
ثابت
23,182
8
میلگرد 25 جهان فولاد غرب
A3
46.5
کیلوگرم
کارخانه
25
۱۴۰۲/۱۱/۱۲
ثابت
23,182
فولاد خراسان

قیمت میلگرد آجدار نیشابور

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۸ ساعت ۱۱:۵۹:۴۰

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع میلگرد
آنالیز
وزن
واحد
بارگیری
سایز
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
میلگرد 10 نیشابور
A3
7
کیلوگرم
کارخانه
10
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
27,909
2
میلگرد 12 نیشابور
A3
10.6
کیلوگرم
کارخانه
12
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
27,455
3
میلگرد 14 نیشابور
A3
14.5
کیلوگرم
کارخانه
14
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
25,000
4
میلگرد 16 نیشابور
A3
18.9
کیلوگرم
کارخانه
16
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
25,000
5
میلگرد 18 نیشابور
A3
24
کیلوگرم
کارخانه
18
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
25,000
6
میلگرد 20 نیشابور
A3
29.6
کیلوگرم
کارخانه
20
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
25,000
7
میلگرد 22 نیشابور
A3
35.7
کیلوگرم
کارخانه
22
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
25,000
8
میلگرد 25 نیشابور
A3
46.2
کیلوگرم
کارخانه
25
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
25,000
9
میلگرد 28 نیشابور
A3
57.9
کیلوگرم
کارخانه
28
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
25,000
10
میلگرد 32 نیشابور
A3
75.7
کیلوگرم
کارخانه
32
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
25,909
فولاد هیربد زرندیه

قیمت میلگرد آجدار هیربد زرندیه

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۸ ساعت ۱۲:۵۴:۴۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع میلگرد
آنالیز
وزن
واحد
بارگیری
سایز
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
میلگرد 8 هیربد زرندیه
A2
4.2
کیلوگرم
کارخانه
8
۱۴۰۳/۳/۲۹
100
24,909
2
میلگرد 10 هیربد زرندیه
A2
6.5
کیلوگرم
کارخانه
10
۱۴۰۳/۳/۲۹
100
24,727
3
میلگرد 12 هیربد زرندیه
A3
10.66
کیلوگرم
کارخانه
12
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
25,964
4
میلگرد 14 هیربد زرندیه
A3
14.55
کیلوگرم
کارخانه
14
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
25,464
5
میلگرد 16 هیربد زرندیه
A3
18.5
کیلوگرم
کارخانه
16
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
25,464
6
میلگرد 18 هیربد زرندیه
A3
24
کیلوگرم
کارخانه
18
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
25,364
7
میلگرد 20 هیربد زرندیه
A3
29
کیلوگرم
کارخانه
20
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
25,364
8
میلگرد 22 هیربد زرندیه
A3
35.41
کیلوگرم
کارخانه
22
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
25,364
9
میلگرد 25 هیربد زرندیه
A3
46.5
کیلوگرم
کارخانه
25
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
25,364
10
میلگرد 28 هیربد زرندیه
A3
57
کیلوگرم
کارخانه
28
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
25,464
11
میلگرد 32 هیربد زرندیه
A3
75
کیلوگرم
کارخانه
32
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
25,464
نورد کرمان

قیمت میلگرد آجدار نورد کرمان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۲/۶ ساعت ۱۳:۱۰:۴۴

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع میلگرد
حالت
آنالیز
وزن
واحد
بارگیری
سایز
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
میلگرد 12 کرمان
شاخه آجدار
A3
10.5
کیلوگرم
کارخانه
12
۱۴۰۳/۲/۶
ثابت
27,455
2
میلگرد 14 کرمان
شاخه آجدار
A3
14.5
کیلوگرم
کارخانه
14
۱۴۰۳/۲/۶
ثابت
24,091
3
میلگرد 16 کرمان
شاخه آجدار
A3
18.5
کیلوگرم
کارخانه
16
۱۴۰۳/۲/۶
ثابت
24,091
4
میلگرد 18 کرمان
شاخه آجدار
A3
23
کیلوگرم
کارخانه
18
۱۴۰۳/۱/۹
ثابت
24,455
5
میلگرد 20 کرمان
شاخه آجدار
A3
28
کیلوگرم
کارخانه
20
۱۴۰۳/۱/۹
ثابت
24,455
6
میلگرد 22 کرمان
شاخه آجدار
A3
34
کیلوگرم
کارخانه
22
۱۴۰۳/۱/۹
ثابت
24,455
7
میلگرد 25 کرمان
شاخه آجدار
A3
45
کیلوگرم
کارخانه
25
۱۴۰۳/۱/۹
ثابت
24,455
فولاد قائم رازی

قیمت میلگرد آجدار قائم رازی

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۸ ساعت ۱۲:۳۸:۵۴

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع میلگرد
آنالیز
وزن
واحد
بارگیری
سایز
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
میلگرد 12 قائم رازی
A3
9.5
کیلوگرم
کارخانه
12
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
25,909
2
میلگرد 14 قائم رازی
A3
13.5
کیلوگرم
کارخانه
14
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
25,273
3
میلگرد 16 قائم رازی
A3
17.5
کیلوگرم
کارخانه
16
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
25,273
4
میلگرد 18 قائم رازی
A3
21.5
کیلوگرم
کارخانه
18
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
25,273
5
میلگرد 20 قائم رازی
A3
27.5
کیلوگرم
کارخانه
20
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
25,273
6
میلگرد 22 قائم رازی
A3
34
کیلوگرم
کارخانه
22
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
25,273
7
میلگرد 25 قائم رازی
A3
45
کیلوگرم
کارخانه
25
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
25,273
8
میلگرد 28 قائم رازی
A3
57
کیلوگرم
کارخانه
28
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
25,273
9
میلگرد 32 قائم رازی
A3
75
کیلوگرم
کارخانه
32
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
25,273
البرز غرب

قیمت میلگرد آجدار البرز غرب

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۱/۲۷ ساعت ۱۰:۱۹:۲۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع میلگرد
حالت
آنالیز
وزن
واحد
بارگیری
سایز
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
میلگرد 10 البرز غرب
شاخه آجدار
A2
7.5
کیلوگرم
کارخانه
10
۱۴۰۳/۱/۲۷
ثابت
23,091
2
میلگرد 12 البرز غرب
شاخه آجدار
A2
10.5
کیلوگرم
کارخانه
12
۱۴۰۳/۱/۲۷
ثابت
23,091
3
میلگرد 14 البرز غرب
شاخه آجدار
A3
14
کیلوگرم
کارخانه
14
۱۴۰۳/۱/۲۷
ثابت
23,000
4
میلگرد 16 البرز غرب
شاخه آجدار
A3
19
کیلوگرم
کارخانه
16
۱۴۰۳/۱/۲۷
ثابت
23,000
5
میلگرد 18 البرز غرب
شاخه آجدار
A3
23
کیلوگرم
کارخانه
18
۱۴۰۳/۱/۲۷
ثابت
23,000
6
میلگرد 20 البرز غرب
شاخه آجدار
A3
30
کیلوگرم
کارخانه
20
۱۴۰۳/۱/۲۷
ثابت
23,000
7
میلگرد 22 البرز غرب
شاخه آجدار
A3
34
کیلوگرم
کارخانه
22
۱۴۰۳/۱/۲۷
ثابت
22,864
8
میلگرد 25 البرز غرب
شاخه آجدار
A3
44
کیلوگرم
کارخانه
25
۱۴۰۳/۱/۲۷
ثابت
22,864
فولاد ارگ تبریز

قیمت میلگرد آجدار ارگ تبریز

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۱ ساعت ۱۳:۰۳:۰۷

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع میلگرد
آنالیز
وزن
واحد
بارگیری
سایز
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
میلگرد 12 ارگ تبریز
A3
18
کیلوگرم
کارخانه
12
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
25,636
2
میلگرد 14 ارگ تبریز
A3
23.5
کیلوگرم
کارخانه
14
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
25,182
3
میلگرد 16 ارگ تبریز
A3
29
کیلوگرم
کارخانه
16
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
25,182
4
میلگرد 18 ارگ تبریز
A3
35
کیلوگرم
کارخانه
18
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
25,182
5
میلگرد 20 ارگ تبریز
A3
49.5
کیلوگرم
کارخانه
20
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
25,182
6
میلگرد 22 ارگ تبریز
A3
49.5
کیلوگرم
کارخانه
22
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
25,182
7
میلگرد 25 ارگ تبریز
A3
49.5
کیلوگرم
کارخانه
25
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
25,182
8
میلگرد 28 ارگ تبریز
A3
49.5
کیلوگرم
کارخانه
28
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
25,182
9
میلگرد 32 ارگ تبریز
A3
49.5
کیلوگرم
کارخانه
32
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
25,182
فولاد روهینا جنوب دزفول

قیمت میلگرد آجدار روهینا جنوب دزفول

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۴ ساعت ۱۴:۵۸:۴۸

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع میلگرد
حالت
آنالیز
وزن
واحد
بارگیری
سایز
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
میلگرد 8 روهینا جنوب دزفول
شاخه آجدار
A3
4.6
کیلوگرم
کارخانه
8
۱۴۰۳/۴/۲۴
تماس بگیرید
تماس بگیرید
2
میلگرد 10 روهینا جنوب دزفول
شاخه آجدار
A3
7.3
کیلوگرم
کارخانه
10
۱۴۰۲/۷/۱۷
ثابت
25,364
3
میلگرد 12 روهینا جنوب دزفول
شاخه آجدار
A3
10.3
کیلوگرم
کارخانه
12
۱۴۰۳/۱/۲۵
ثابت
25,182
4
میلگرد 14 روهینا جنوب دزفول
شاخه آجدار
A3
14.2
کیلوگرم
کارخانه
14
۱۴۰۳/۱/۲۵
ثابت
24,818
5
میلگرد 16 روهینا جنوب دزفول
شاخه آجدار
A3
18.5
کیلوگرم
کارخانه
16
۱۴۰۳/۱/۲۵
ثابت
24,818
6
میلگرد 18 روهینا جنوب دزفول
شاخه آجدار
A3
23.2
کیلوگرم
کارخانه
18
۱۴۰۳/۱/۲۵
ثابت
24,727
7
میلگرد 20 روهینا جنوب دزفول
شاخه آجدار
A3
29
کیلوگرم
کارخانه
20
۱۴۰۳/۱/۲۵
ثابت
24,727
8
میلگرد 22 روهینا جنوب دزفول
شاخه آجدار
A3
35
کیلوگرم
کارخانه
22
۱۴۰۳/۱/۲۵
ثابت
24,727
9
میلگرد 25 روهینا جنوب دزفول
شاخه آجدار
A3
45
کیلوگرم
کارخانه
25
۱۴۰۳/۱/۲۵
ثابت
24,727
10
میلگرد 28 روهینا جنوب دزفول
شاخه آجدار
A3
57
کیلوگرم
کارخانه
28
۱۴۰۳/۴/۲۴
ثابت
25,273
11
میلگرد 32 روهینا جنوب دزفول
شاخه آجدار
A3
74
کیلوگرم
کارخانه
32
۱۴۰۳/۴/۲۴
ثابت
25,273
شاهرود

قیمت میلگرد آجدار شاهرود

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۸ ساعت ۱۰:۵۰:۱۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع میلگرد
آنالیز
وزن
واحد
بارگیری
سایز
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
میلگرد 8 شاهرود
A3
4.7
کیلوگرم
کارخانه
8
۱۴۰۳/۲/۲۶
عدم تولید
عدم تولید
2
میلگرد 10 شاهرود
A3
7.4
کیلوگرم
کارخانه
10
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
27,273
3
میلگرد 12 شاهرود
A3
10.6
کیلوگرم
کارخانه
12
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
27,182
4
میلگرد 14 شاهرود
A3
14.5
کیلوگرم
کارخانه
14
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
26,091
5
میلگرد 16 شاهرود
A3
18.3
کیلوگرم
کارخانه
16
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
26,091
6
میلگرد 18 شاهرود
A3
24
کیلوگرم
کارخانه
18
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
26,091
7
میلگرد 20 شاهرود
A3
29.6
کیلوگرم
کارخانه
20
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
26,091
8
میلگرد 22 شاهرود
A3
35.7
کیلوگرم
کارخانه
22
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
26,318
9
میلگرد 25 شاهرود
A3
46.2
کیلوگرم
کارخانه
25
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
26,318
10
میلگرد 28 شاهرود
A3
57.9
کیلوگرم
کارخانه
28
۱۴۰۳/۴/۲۸
تماس بگیرید
تماس بگیرید
11
میلگرد 32 شاهرود
A3
75.7
کیلوگرم
کارخانه
32
۱۴۰۳/۴/۲۸
تماس بگیرید
تماس بگیرید
فولاد بردسیر کرمان

قیمت میلگرد آجدار بردسیر کرمان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۸ ساعت ۱۱:۵۸:۱۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع میلگرد
آنالیز
وزن
واحد
بارگیری
سایز
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
میلگرد 10 بردسیر کرمان
A2
7
کیلوگرم
کارخانه
10
۱۴۰۳/۴/۲۸
تماس بگیرید
تماس بگیرید
2
میلگرد 10 بردسیر کرمان
A3
7
کیلوگرم
کارخانه
10
۱۴۰۳/۴/۲۸
تماس بگیرید
تماس بگیرید
3
میلگرد 12 بردسیر کرمان
A3
10
کیلوگرم
کارخانه
12
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
27,182
4
میلگرد 14 بردسیر کرمان
A3
14
کیلوگرم
کارخانه
14
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
24,000
5
میلگرد 16 بردسیر کرمان
A3
18
کیلوگرم
کارخانه
16
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
24,000
6
میلگرد 18 بردسیر کرمان
A3
23
کیلوگرم
کارخانه
18
۱۴۰۳/۴/۲۸
تماس بگیرید
تماس بگیرید
7
میلگرد 20 بردسیر کرمان
A3
28
کیلوگرم
کارخانه
20
۱۴۰۳/۴/۲۸
تماس بگیرید
تماس بگیرید
8
میلگرد 22 بردسیر کرمان
A3
35
کیلوگرم
کارخانه
22
۱۴۰۳/۴/۲۸
تماس بگیرید
تماس بگیرید
9
میلگرد 25 بردسیر کرمان
A3
57
کیلوگرم
کارخانه
25
۱۴۰۳/۴/۲۸
تماس بگیرید
تماس بگیرید
فولاد احرامیان یزد

قیمت میلگرد آجدار احرامیان یزد

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۸ ساعت ۱۱:۰۱:۵۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع میلگرد
آنالیز
وزن
واحد
بارگیری
سایز
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
میلگرد 8 یزد احرامیان
A3
4.74
کیلوگرم
کارخانه
8
۱۴۰۳/۴/۱۶
ثابت
27,700
2
میلگرد 10 یزد احرامیان
A3
7.39
کیلوگرم
کارخانه
10
۱۴۰۳/۴/۱۶
ثابت
26,700
3
میلگرد 12 یزد احرامیان
A3
10.5
کیلوگرم
کارخانه
12
۱۴۰۳/۴/۱۶
ثابت
26,300
4
میلگرد 14 یزد احرامیان
A3
14.5
کیلوگرم
کارخانه
14
۱۴۰۳/۴/۱۶
ثابت
25,800
5
میلگرد 16 یزد احرامیان
A3
17.5
کیلوگرم
کارخانه
16
۱۴۰۳/۴/۱۶
ثابت
25,800
6
میلگرد 18 یزد احرامیان
A3
23
کیلوگرم
کارخانه
18
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
25,000
7
میلگرد 20 یزد احرامیان
A3
29
کیلوگرم
کارخانه
20
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
25,000
8
میلگرد 22 یزد احرامیان
A3
36
کیلوگرم
کارخانه
22
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
25,000
9
میلگرد 25 یزد احرامیان
A3
44.5
کیلوگرم
کارخانه
25
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
25,000
10
میلگرد 28 یزد احرامیان
A3
57
کیلوگرم
کارخانه
28
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
25,000
11
میلگرد 30 یزد احرامیان
A3
65
کیلوگرم
کارخانه
30
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
23,355
12
میلگرد 32 یزد احرامیان
A3
71
کیلوگرم
کارخانه
32
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
25,800
13
میلگرد 36 یزد احرامیان
A3
116
کیلوگرم
کارخانه
36
۱۴۰۳/۴/۲۸
تماس بگیرید
تماس بگیرید
14
میلگرد 40 یزد احرامیان
A3
118
کیلوگرم
کارخانه
40
۱۴۰۳/۴/۲۸
تماس بگیرید
تماس بگیرید
15
میلگرد 10 یزد احرامیان
A4
-
کیلوگرم
کارخانه
10
۱۴۰۳/۴/۲۸
تماس بگیرید
تماس بگیرید
16
میلگرد 12 یزد احرامیان
A4
-
کیلوگرم
کارخانه
12
۱۴۰۳/۴/۲۸
تماس بگیرید
تماس بگیرید
17
میلگرد 14 یزد احرامیان
A4
-
کیلوگرم
کارخانه
14
۱۴۰۳/۴/۲۸
تماس بگیرید
تماس بگیرید
18
میلگرد 16 یزد احرامیان
A4
-
کیلوگرم
کارخانه
16
۱۴۰۳/۴/۲۸
تماس بگیرید
تماس بگیرید
19
میلگرد 18 یزد احرامیان
A4
-
کیلوگرم
کارخانه
18
۱۴۰۳/۴/۲۸
تماس بگیرید
تماس بگیرید
20
میلگرد 20 یزد احرامیان
A4
-
کیلوگرم
کارخانه
20
۱۴۰۳/۴/۲۸
تماس بگیرید
تماس بگیرید
21
میلگرد 22 یزد احرامیان
A4
-
کیلوگرم
کارخانه
22
۱۴۰۳/۴/۲۸
تماس بگیرید
تماس بگیرید
22
میلگرد 25 یزد احرامیان
A4
-
کیلوگرم
کارخانه
25
۱۴۰۳/۴/۲۸
تماس بگیرید
تماس بگیرید
23
میلگرد 28 یزد احرامیان
A4
-
کیلوگرم
کارخانه
28
۱۴۰۳/۴/۲۸
تماس بگیرید
تماس بگیرید
24
میلگرد 30 یزد احرامیان
A4
-
کیلوگرم
کارخانه
30
۱۴۰۳/۴/۲۸
تماس بگیرید
تماس بگیرید
25
میلگرد 32 یزد احرامیان
A4
-
کیلوگرم
کارخانه
32
۱۴۰۳/۴/۲۸
تماس بگیرید
تماس بگیرید
26
میلگرد 36 یزد احرامیان
A4
-
کیلوگرم
کارخانه
36
۱۴۰۳/۴/۲۸
تماس بگیرید
تماس بگیرید
فولاد کویر کاشان

قیمت میلگرد آجدار کویر کاشان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۸ ساعت ۱۱:۵۴:۳۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع میلگرد
آنالیز
وزن
واحد
بارگیری
سایز
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
میلگرد 8 کویر کاشان
A2
5
کیلوگرم
کارخانه
8
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
26,545
2
میلگرد 10 کویر کاشان
A2
7.5
کیلوگرم
کارخانه
10
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
26,364
3
میلگرد 12 کویر کاشان
A2
11
کیلوگرم
کارخانه
12
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
26,182
4
میلگرد 8 کویر کاشان
A3
5
کیلوگرم
کارخانه
8
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
26,818
5
میلگرد 10 کویر کاشان
A3
7.5
کیلوگرم
کارخانه
10
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
26,636
6
میلگرد 12 کویر کاشان
A3
11
کیلوگرم
کارخانه
12
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
26,545
7
میلگرد 14 کویر کاشان
A3
14.8
کیلوگرم
کارخانه
14
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
26,182
8
میلگرد 16 کویر کاشان
A3
19.2
کیلوگرم
کارخانه
16
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
26,182
9
میلگرد 18 کویر کاشان
A3
24.6
کیلوگرم
کارخانه
18
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
26,182
10
میلگرد 20 کویر کاشان
A3
30
کیلوگرم
کارخانه
20
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
26,182
11
میلگرد 22 کویر کاشان
A3
36
کیلوگرم
کارخانه
22
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
26,182
12
میلگرد 25 کویر کاشان
A3
46.4
کیلوگرم
کارخانه
25
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
26,182
13
میلگرد 28 کویر کاشان
A3
58.5
کیلوگرم
کارخانه
28
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
26,182
14
میلگرد 30 کویر کاشان
A3
62
کیلوگرم
کارخانه
30
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
26,182
15
میلگرد 32 کویر کاشان
A3
70
کیلوگرم
کارخانه
32
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
26,182
16
میلگرد 36 کویر کاشان
A3
76
کیلوگرم
کارخانه
36
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
27,682
17
میلگرد 40 کویر کاشان
A3
118
کیلوگرم
کارخانه
40
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
27,682
گروه ملی صنعتی فولاد ایران

قیمت میلگرد آجدار گروه ملی صنعتی فولاد ایران

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۸ ساعت ۱۲:۵۳:۴۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع میلگرد
آنالیز
وزن
واحد
بارگیری
سایز
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
میلگرد 8 گروه ملی
A3
4.75
کیلوگرم
کارخانه
8
۱۴۰۳/۴/۴
ثابت
24,136
2
میلگرد 10 گروه ملی
A3
7.41
کیلوگرم
کارخانه
10
۱۴۰۳/۳/۷
ثابت
24,136
3
میلگرد 12 گروه ملی
A3
10.68
کیلوگرم
کارخانه
12
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
26,091
4
میلگرد 14 گروه ملی
A3
14.55
کیلوگرم
کارخانه
14
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
24,636
5
میلگرد 16 گروه ملی
A3
19
کیلوگرم
کارخانه
16
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
24,636
6
میلگرد 18 گروه ملی
A3
24
کیلوگرم
کارخانه
18
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
24,636
7
میلگرد 20 گروه ملی
A3
29.71
کیلوگرم
کارخانه
20
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
24,636
8
میلگرد 22 گروه ملی
A3
35.84
کیلوگرم
کارخانه
22
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
24,636
9
میلگرد 25 گروه ملی
A3
46.31
کیلوگرم
کارخانه
25
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
24,636
10
میلگرد 28 گروه ملی
A3
58.10
کیلوگرم
کارخانه
28
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
24,636
11
میلگرد 32 گروه ملی
A3
75.9
کیلوگرم
کارخانه
32
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
24,636
فولاد روهینا جنوب دزفول

قیمت میلگرد آلیاژی روهینا جنوب

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۸ ساعت ۱۰:۰۷:۱۰

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع میلگرد
حالت
آنالیز
وزن
واحد
بارگیری
سایز
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
میلگرد آلیاژی 20 روهینا
شاخه
(1191) CK45
-
کیلوگرم
کارخانه
20
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
30,909
2
میلگرد آلیاژی 25 روهینا
شاخه
(1191) CK45
-
کیلوگرم
کارخانه
25
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
30,909
3
میلگرد آلیاژی 30 روهینا
شاخه
(1191) CK45
-
کیلوگرم
کارخانه
30
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
30,909
4
میلگرد آلیاژی 38 روهینا
شاخه
(1191) CK45
-
کیلوگرم
کارخانه
38
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
30,909
5
میلگرد آلیاژی 40 روهینا
شاخه
(1191) CK45
-
کیلوگرم
کارخانه
40
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
30,909
6
میلگرد آلیاژی 20 روهینا
شاخه
(1141) CK15
-
کیلوگرم
کارخانه
20
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
29,400
7
میلگرد آلیاژی 25 روهینا
شاخه
(1141) CK15
-
کیلوگرم
کارخانه
25
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
29,400
8
میلگرد آلیاژی 30 روهینا
شاخه
(1141) CK15
-
کیلوگرم
کارخانه
30
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
29,400
9
میلگرد آلیاژی 38 روهینا
شاخه
(1141) CK15
-
کیلوگرم
کارخانه
38
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
29,400
10
میلگرد آلیاژی 40 روهینا
شاخه
(1141) CK15
-
کیلوگرم
کارخانه
40
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
29,400
11
میلگرد آلیاژی 20 روهینا
شاخه
MO40
-
کیلوگرم
کارخانه
20
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
42,700
12
میلگرد آلیاژی 22 روهینا
شاخه
MO40
-
کیلوگرم
کارخانه
22
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
42,700
13
میلگرد آلیاژی 25 روهینا
شاخه
MO40
-
کیلوگرم
کارخانه
25
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
42,700
14
میلگرد آلیاژی 28 روهینا
شاخه
MO40
-
کیلوگرم
کارخانه
28
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
42,700
15
میلگرد آلیاژی 30 روهینا
شاخه
MO40
-
کیلوگرم
کارخانه
30
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
42,700
16
میلگرد آلیاژی 32 روهینا
شاخه
MO40
-
کیلوگرم
کارخانه
32
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
42,700
17
میلگرد آلیاژی 40 روهینا
شاخه
MO40
-
کیلوگرم
کارخانه
40
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
42,700
18
میلگرد آلیاژی 45 روهینا
شاخه
MO40
-
کیلوگرم
کارخانه
45
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
42,700
19
میلگرد آلیاژی 50 روهینا
شاخه
MO40
-
کیلوگرم
کارخانه
50
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
42,700
20
میلگرد آلیاژی 60 روهینا
شاخه
MO40
-
کیلوگرم
کارخانه
60
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
42,700

قیمت میلگرد آجدار آریا فولاد تاکستان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۲/۳۱ ساعت ۱۲:۵۸:۵۸

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع میلگرد
حالت
آنالیز
وزن
واحد
بارگیری
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
میلگرد 10 آریا فولاد تاکستان
آجدار
A3
-
کیلوگرم
کارخانه
۱۴۰۲/۱۰/۱۴
ثابت
21,091
2
میلگرد 12 آریا فولاد تاکستان
آجدار
A3
-
کیلوگرم
کارخانه
۱۴۰۲/۱۰/۱۴
ثابت
21,091
3
میلگرد 14 آریا فولاد تاکستان
آجدار
A3
13.8
کیلوگرم
کارخانه
۱۴۰۳/۲/۳۱
ثابت
24,045
4
میلگرد 14 آریا فولاد تاکستان
آجدار سبک
A3
13.2
کیلوگرم
کارخانه
۱۴۰۳/۲/۳۱
ثابت
24,409
5
میلگرد 16 آریا فولاد تاکستان
آجدار
A3
19
کیلوگرم
کارخانه
۱۴۰۳/۲/۳۱
ثابت
24,045
6
میلگرد 16 آریا فولاد تاکستان
آجدار سبک
A3
17.6
کیلوگرم
کارخانه
۱۴۰۳/۲/۳۱
ثابت
24,409
فولاد اردبیل

قیمت میلگرد آجدار اردبیل

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۸ ساعت ۱۲:۳۱:۴۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع میلگرد
آنالیز
وزن
واحد
بارگیری
سایز
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
میلگرد 10 اردبیل
A2
7.5
کیلوگرم
کارخانه
10
۱۴۰۳/۴/۲۸
600
25,636
2
میلگرد 10 اردبیل
A3
7.3
کیلوگرم
کارخانه
10
۱۴۰۳/۴/۲۷
ثابت
26,364
3
میلگرد 12 اردبیل
A3
9
کیلوگرم
کارخانه
12
۱۴۰۳/۴/۲۸
600
25,636
4
میلگرد 14 اردبیل
A3
14.5
کیلوگرم
کارخانه
14
۱۴۰۳/۳/۱۶
عدم موجودی
عدم موجودی
5
میلگرد 16 اردبیل
A3
18.5
کیلوگرم
کارخانه
16
۱۴۰۳/۳/۱۶
عدم موجودی
عدم موجودی
6
میلگرد 18 اردبیل
A3
23
کیلوگرم
کارخانه
18
۱۴۰۳/۳/۱۶
عدم موجودی
عدم موجودی
آذر گستر سدید

قیمت میلگرد ساده آذر گستر سدید

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۷ ساعت ۱۱:۱۳:۲۸

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع میلگرد
آنالیز
حالت
نوع
واحد
سایز
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
میلگرد ساده 10 آذر گستر سدید
A1
شاخه 6 متری
ساده
کیلوگرم
10
۱۴۰۳/۴/۲۷
تماس بگیرید
تماس بگیرید
2
میلگرد ساده 12 آذر گستر سدید
A1
شاخه 6 متری
ساده
کیلوگرم
12
۱۴۰۳/۴/۲۷
تماس بگیرید
تماس بگیرید
3
میلگرد ساده 14 آذر گستر سدید
A1
شاخه 6 متری
ساده
کیلوگرم
14
۱۴۰۳/۴/۲۷
ثابت
23,636
4
میلگرد ساده 16 آذر گستر سدید
A1
شاخه 6 الی 12 متری
ساده
کیلوگرم
16
۱۴۰۳/۴/۲۷
ثابت
27,273
5
میلگرد ساده 18 آذر گستر سدید
A1
شاخه 6 الی 12 متری
ساده
کیلوگرم
18
۱۴۰۳/۴/۲۷
ثابت
27,273
6
میلگرد ساده 20 آذر گستر سدید
A1
شاخه 6 الی 12 متری
ساده
کیلوگرم
20
۱۴۰۳/۴/۲۷
ثابت
27,273
7
میلگرد ساده 22 آذر گستر سدید
A1
شاخه 6 الی 12 متری
ساده
کیلوگرم
22
۱۴۰۳/۴/۲۷
ثابت
27,273
8
میلگرد ساده 24 آذر گستر سدید
A1
شاخه 6 الی 12 متری
ساده
کیلوگرم
24
۱۴۰۳/۴/۲۷
تماس بگیرید
تماس بگیرید
9
میلگرد ساده 25 آذر گستر سدید
A1
شاخه 6 الی 12 متری
ساده
کیلوگرم
25
۱۴۰۳/۴/۲۷
ثابت
27,273
10
میلگرد ساده 26 آذر گستر سدید
A1
شاخه 6 الی 12 متری
ساده
کیلوگرم
26
۱۴۰۳/۴/۲۷
ثابت
27,273
11
میلگرد ساده 28 آذر گستر سدید
A1
شاخه 6 الی 12 متری
ساده
کیلوگرم
28
۱۴۰۳/۴/۲۷
ثابت
27,273
12
میلگرد ساده 30 آذر گستر سدید
A1
شاخه 6 الی 12 متری
ساده
کیلوگرم
30
۱۴۰۳/۴/۲۷
ثابت
27,273
13
میلگرد ساده 32 آذر گستر سدید
A1
شاخه 6 الی 12 متری
ساده
کیلوگرم
32
۱۴۰۳/۴/۲۷
ثابت
27,273
14
میلگرد ساده 34 آذر گستر سدید
A1
شاخه 6 الی 12 متری
ساده
کیلوگرم
34
۱۴۰۳/۴/۲۷
ثابت
27,273
15
میلگرد ساده 36 آذر گستر سدید
A1
شاخه 6 الی 12 متری
ساده
کیلوگرم
36
۱۴۰۳/۴/۲۷
ثابت
27,273
16
میلگرد ساده 38 آذر گستر سدید
A1
شاخه 6 الی 12 متری
ساده
کیلوگرم
38
۱۴۰۳/۴/۲۷
ثابت
27,273
17
میلگرد ساده 40 آذر گستر سدید
A1
شاخه 6 الی 12 متری
ساده
کیلوگرم
40
۱۴۰۳/۴/۲۷
ثابت
27,273
18
میلگرد ساده 42 آذر گستر سدید
A1
شاخه 6 الی 12 متری
ساده
کیلوگرم
42
۱۴۰۳/۴/۲۷
ثابت
27,273
19
میلگرد ساده 45 آذر گستر سدید
A1
شاخه 6 الی 12 متری
ساده
کیلوگرم
45
۱۴۰۳/۴/۲۷
ثابت
27,273
20
میلگرد ساده 48 آذر گستر سدید
A1
شاخه 6 الی 12 متری
ساده
کیلوگرم
48
۱۴۰۳/۴/۲۷
ثابت
27,273
21
میلگرد ساده 50 آذر گستر سدید
A1
شاخه 6 الی 12 متری
ساده
کیلوگرم
50
۱۴۰۳/۴/۲۷
ثابت
27,273
22
میلگرد ساده 52 آذر گستر سدید
A1
شاخه 6 الی 12 متری
ساده
کیلوگرم
52
۱۴۰۳/۴/۲۷
ثابت
27,273
آیین صنعت

قیمت میلگرد ساده آیین صنعت

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۸ ساعت ۱۲:۵۲:۰۸

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع میلگرد
آنالیز
حالت
نوع
واحد
سایز
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
میلگرد 10 آیین صنعت
A1
شاخه 6 متری
ساده
کیلوگرم
10
۱۴۰۳/۳/۳۱
ثابت
25,688
2
میلگرد 12 آیین صنعت
A1
شاخه 6 متری
ساده
کیلوگرم
12
۱۴۰۳/۳/۳۱
ثابت
25,688
3
میلگرد 14 آیین صنعت
A1
شاخه 6 متری
ساده
کیلوگرم
14
۱۴۰۳/۳/۳۱
ثابت
25,688
4
میلگرد 16 آیین صنعت
A1
شاخه 6 متری
ساده
کیلوگرم
16
۱۴۰۳/۴/۴
ثابت
25,688
5
میلگرد 18 آیین صنعت
A1
شاخه 6 متری
ساده
کیلوگرم
18
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
27,327
6
میلگرد 20 آیین صنعت
A1
شاخه 6 متری
ساده
کیلوگرم
20
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
27,327
7
میلگرد 22 آیین صنعت
A1
شاخه 6 متری
ساده
کیلوگرم
22
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
27,327
8
میلگرد 25 آیین صنعت
A1
شاخه 6 متری
ساده
کیلوگرم
25
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
27,327
9
میلگرد 28 آیین صنعت
A1
شاخه 6 متری
ساده
کیلوگرم
28
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
27,327
10
میلگرد 30 آیین صنعت
A1
شاخه 6 متری
ساده
کیلوگرم
30
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
27,327
11
میلگرد 32 آیین صنعت
A1
شاخه 6 متری
ساده
کیلوگرم
32
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
27,327
12
میلگرد 34 آیین صنعت
A1
شاخه 6 متری
ساده
کیلوگرم
34
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
27,327
13
میلگرد 36 آیین صنعت
A1
شاخه 6 متری
ساده
کیلوگرم
36
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
27,327
14
میلگرد 38 آیین صنعت
A1
شاخه 6 متری
ساده
کیلوگرم
38
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
27,327
15
میلگرد 40 آیین صنعت
A1
شاخه 6 متری
ساده
کیلوگرم
40
۱۴۰۳/۴/۱۴
ثابت
27,327
16
میلگرد 42 آیین صنعت
A1
شاخه 6 متری
ساده
کیلوگرم
42
۱۴۰۳/۴/۱۴
ثابت
27,327
نوین متین

قیمت میلگرد ساده نوین متین

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۸ ساعت ۱۲:۵۲:۲۷

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع میلگرد
آنالیز
حالت
نوع
واحد
سایز
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
میلگرد ساده 10 نوین متین
A1
شاخه 6 متری
ساده
کیلوگرم
10
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
27,727
2
میلگرد ساده 12 تا 32 نوین متین
A1
شاخه 6 متری
ساده
کیلوگرم
12
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
26,818
3
میلگرد ساده 34 تا 85 نوین متین
A1
شاخه 6 متری
ساده
کیلوگرم
45
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
26,818
4
میلگرد ساده 90 تا 160 نوین متین
A1
شاخه 6 متری
ساده
کیلوگرم
90
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
28,200
5
میلگرد ساده 170 تا 200 نوین متین
A1
شاخه 6 متری
ساده
کیلوگرم
170
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
29,545
6
میلگرد ساده 200 تا 240 نوین متین
A1
شاخه 6 متری
ساده
کیلوگرم
200
۱۴۰۳/۴/۲۸
تماس بگیرید
تماس بگیرید
فولاد کویر کاشان

قیمت میلگرد ساده کویر کاشان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۸ ساعت ۱۰:۰۷:۱۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع میلگرد
آنالیز
حالت
نوع
واحد
سایز
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
میلگرد ساده 12 کویر کاشان
A1
شاخه 12 متری
ساده
کیلوگرم
12
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
28,818
2
میلگرد ساده 14 کویر کاشان
A1
شاخه 12 متری
ساده
کیلوگرم
14
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
28,818
3
میلگرد ساده 16 کویر کاشان
A1
شاخه 12 متری
ساده
کیلوگرم
16
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
28,818
4
میلگرد ساده 18 کویر کاشان
A1
شاخه 12 متری
ساده
کیلوگرم
18
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
28,818
5
میلگرد ساده 20 کویر کاشان
A1
شاخه 12 متری
ساده
کیلوگرم
20
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
28,818
6
میلگرد ساده 22 کویر کاشان
A1
شاخه 12 متری
ساده
کیلوگرم
22
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
28,818
7
میلگرد ساده 25 کویر کاشان
A1
شاخه 12 متری
ساده
کیلوگرم
25
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
28,818
8
میلگرد ساده 26 کویر کاشان
A1
شاخه 12 متری
ساده
کیلوگرم
26
۱۴۰۳/۴/۲۸
عدم موجودی
عدم موجودی
9
میلگرد ساده 28 کویر کاشان
A1
شاخه 12 متری
ساده
کیلوگرم
28
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
28,818
10
میلگرد ساده 30 کویر کاشان
A1
شاخه 12 متری
ساده
کیلوگرم
30
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
28,818
11
میلگرد ساده 32 کویر کاشان
A1
شاخه 12 متری
ساده
کیلوگرم
32
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
28,818
12
میلگرد ساده 34 کویر کاشان
A1
شاخه 12 متری
ساده
کیلوگرم
34
۱۴۰۳/۴/۲۸
عدم موجودی
عدم موجودی
13
میلگرد ساده 36 کویر کاشان
A1
شاخه 12 متری
ساده
کیلوگرم
36
۱۴۰۳/۴/۲۸
عدم موجودی
عدم موجودی
14
میلگرد ساده 38 کویر کاشان
A1
شاخه 12 متری
ساده
کیلوگرم
38
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
28,818
15
میلگرد ساده 40 کویر کاشان
A1
شاخه 12 متری
ساده
کیلوگرم
40
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
28,818
ذوب آهن اصفهان

قیمت میلگرد کلاف ذوب آهن

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۸ ساعت ۱۱:۴۲:۳۰

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع کلاف
آنالیز
حالت
بارگیری
واحد
سایز
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
میلگرد کلاف 5.5 ذوب آهن
1008
کلاف (کشش)
انبار اصفهان
کیلوگرم
5.5
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
26,909
2
میلگرد کلاف 6.5 ذوب آهن
1008
کلاف (کشش)
انبار اصفهان
کیلوگرم
6.5
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
25,636

قیمت میلگرد کلاف در انبار اصفهان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۸ ساعت ۱۲:۳۲:۲۷

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع کلاف
آنالیز
حالت
بارگیری
واحد
سایز
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
کلاف 5.5 ذوبی
1008
کلاف (فوق‌کشش)
بنگاه آهن ملل اصفهان
کیلوگرم
5.5
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
26,818
2
کلاف 6.5 ذوبی
1008
کلاف (فوق‌کشش)
بنگاه آهن ملل اصفهان
کیلوگرم
6.5
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
25,636
3
کلاف 8
3SP
کلاف ساختمانی (ساده)
بنگاه آهن ملل اصفهان
کیلوگرم
8
۱۴۰۲/۱۱/۱۴
ثابت
23,636
4
کلاف 10
3SP
کلاف کششی (ساده)
بنگاه آهن ملل اصفهان
کیلوگرم
10
۱۴۰۲/۱۱/۱۴
ثابت
23,636
5
کلاف 12
3SP
کلاف کششی (ساده)
بنگاه آهن ملل اصفهان
کیلوگرم
12
۱۴۰۲/۱۱/۱۴
ثابت
23,182
6
کلاف 5.5 الیگودرز
5SP
کلاف (ساختمانی)
بنگاه آهن ملل اصفهان
کیلوگرم
5.5
۱۴۰۳/۴/۲۸
تماس بگیرید
تماس بگیرید
7
کلاف 6.5 نطنز
5SP
کلاف (ساختمانی)
بنگاه آهن ملل اصفهان
کیلوگرم
6.5
۱۴۰۲/۱۱/۱۴
ثابت
23,636
8
کلاف 5.5 بستان آباد
3SP
کلاف (نیم کشش)
بنگاه آهن ملل اصفهان
کیلوگرم
5.5
۱۴۰۲/۱۲/۱۶
ثابت
23,000
9
کلاف 6.5 کویر
3SP
کلاف (نیم کشش)
بنگاه آهن ملل اصفهان
کیلوگرم
6.5
۱۴۰۲/۱۱/۱۴
ثابت
22,909
الیگودرز

قیمت میلگرد کلاف الیگودرز

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۸ ساعت ۱۲:۴۴:۱۷

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع کلاف
آنالیز
حالت
بارگیری
واحد
سایز
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
کلاف 5.5 الیگودرز
3SP
کلاف (نیم کشش)
کارخانه
کیلوگرم
5.5
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
26,545
2
کلاف 6.5 الیگودرز
3SP
کلاف (نیم کشش)
کارخانه
کیلوگرم
6.5
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
26,364
3
کلاف 6.5 الیگودرز
5SP
کلاف (ساختمانی)
کارخانه
کیلوگرم
6.5
۱۴۰۳/۴/۲۸
تماس بگیرید
تماس بگیرید
4
کلاف 6 الیگودرز
A2
کلاف (آجدار)
کارخانه
کیلوگرم
6
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
26,818
5
کلاف 8 الیگودرز
A2
کلاف (آجدار)
کارخانه
کیلوگرم
8
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
26,818
6
کلاف 10 الیگودرز
A2
کلاف (آجدار)
کارخانه
کیلوگرم
10
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
26,818
امیرآباد

قیمت میلگرد کلاف امیرآباد

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۸ ساعت ۱۲:۴۵:۰۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع کلاف
آنالیز
حالت
بارگیری
واحد
سایز
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
میلگرد کلاف 5.5 امیرآباد
1008
کلاف (کشش)
کارخانه
کیلوگرم
5.5
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
26,909
2
میلگرد کلاف 6.5 امیرآباد
1008
کلاف (کشش)
کارخانه
کیلوگرم
6.5
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
26,909
3
میلگرد کلاف 5.5 امیرآباد
5SP
کلاف (ساختمانی)
کارخانه
کیلوگرم
5.5
۱۴۰۳/۴/۱۱
500
26,455
4
میلگرد کلاف 6.5 امیرآباد
5SP
کلاف (ساختمانی)
کارخانه
کیلوگرم
6.5
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
26,273
5
میلگرد کلاف 5.5 امیرآباد
RST34
کلاف (فوق کشش)
کارخانه
کیلوگرم
5.5
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
26,818
6
میلگرد کلاف 6.5 امیرآباد
RST34
کلاف (فوق کشش)
کارخانه
کیلوگرم
6.5
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
26,909
7
میلگرد کلاف 5.5 امیرآباد
3SP
کلاف (نیم کشش)
کارخانه
کیلوگرم
5.5
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
26,545
8
میلگرد کلاف 6.5 امیرآباد
3SP
کلاف (نیم کشش)
کارخانه
کیلوگرم
6.5
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
26,545
9
میلگرد کلاف 8 امیرآباد
3SP
کلاف (نیم کشش)
کارخانه
کیلوگرم
8
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
26,545
10
میلگرد کلاف 10 امیرآباد
3SP
کلاف (نیم کشش)
کارخانه
کیلوگرم
10
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
26,545
11
میلگرد کلاف 8 امیرآباد
A3
کلاف (آجدار)
کارخانه
کیلوگرم
8
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
26,636
12
میلگرد کلاف 10 امیرآباد
A3
کلاف (آجدار)
کارخانه
کیلوگرم
10
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
26,636
13
میلگرد کلاف 8 امیرآباد
A2
کلاف (آجدار)
کارخانه
کیلوگرم
8
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
27,000
14
میلگرد کلاف 10 امیرآباد
A2
کلاف (آجدار)
کارخانه
کیلوگرم
10
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
27,000
فولاد شیراز

قیمت کلاف فولاد شیراز

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۸ ساعت ۱۲:۴۳:۴۰

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع کلاف
آنالیز
حالت
بارگیری
واحد
سایز
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
کلاف 9.2 فولاد شیراز
3SP
کلاف (نیم کشش)
کارخانه
کیلوگرم
9.2
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
27,545
2
کلاف 10 فولاد شیراز
3SP
کلاف (نیم کشش)
کارخانه
کیلوگرم
10
۱۴۰۳/۴/۳
ثابت
26,273
3
کلاف 11 فولاد شیراز
3SP
کلاف (نیم کشش)
کارخانه
کیلوگرم
11
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
27,545
4
کلاف 12 فولاد شیراز
3SP
کلاف (نیم کشش)
کارخانه
کیلوگرم
12
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
27,727
5
کلاف 12.5 فولاد شیراز
3SP
نیم کشش
کارخانه
کیلوگرم
12
۱۴۰۲/۱۲/۹
300
25,182
فولاد احرامیان یزد

قیمت میلگرد کلاف یزد

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۸ ساعت ۱۲:۳۳:۱۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع کلاف
آنالیز
حالت
بارگیری
واحد
سایز
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
کلاف 5.5 یزد
RST34
کلاف (فوق کشش)
کارخانه
کیلوگرم
5.5
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
26,727
2
کلاف 6.5 یزد
RST34
کلاف (فوق کشش)
کارخانه
کیلوگرم
6.5
۱۴۰۳/۳/۸
ثابت
25,091
3
کلاف 5.5 یزد
3SP
کلاف (نیم کشش)
کارخانه
کیلوگرم
5.5
۱۴۰۳/۳/۲۴
ثابت
25,909
4
کلاف 6.5 یزد
3SP
کلاف (نیم کشش)
کارخانه
کیلوگرم
6.5
۱۴۰۲/۹/۸
ثابت
22,091
5
کلاف 8 و 10 یزد
3SP
کلاف (نیم کشش)
کارخانه
کیلوگرم
8 و 10
۱۴۰۲/۹/۱۱
ثابت
22,091
6
کلاف 5.5 یزد
1006
کلاف (کشش)
کارخانه
کیلوگرم
5.5
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
26,727
7
کلاف 6.5 یزد
1006
کلاف (کشش)
کارخانه
کیلوگرم
6.5
۱۴۰۳/۳/۱
عدم موجودی
عدم موجودی
8
کلاف 8 و 10 یزد
1006
کلاف (کشش)
کارخانه
کیلوگرم
8 و 10
۱۴۰۳/۳/۱
عدم موجودی
عدم موجودی
9
کلاف 5.5 یزد
1008
کلاف (کشش)
کارخانه
کیلوگرم
5.5
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
26,727
10
کلاف 6.5 یزد
1008
کلاف (کشش)
کارخانه
کیلوگرم
6.5
۱۴۰۳/۴/۳
ثابت
25,818
11
کلاف 8 یزد
1008
کلاف (کشش)
کارخانه
کیلوگرم
8
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
26,545
12
کلاف 10 یزد
1008
کلاف (کشش)
کارخانه
کیلوگرم
10
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
26,545
13
کلاف 12.5 یزد
1008
کلاف (کشش)
کارخانه
کیلوگرم
12.5
۱۴۰۳/۴/۳
ثابت
25,818
14
کلاف 5.5 یزد
5SP
کلاف (ساختمانی)
کارخانه
کیلوگرم
5.5
۱۴۰۳/۴/۳
ثابت
25,091
افق ابهر

قیمت میلگرد کلاف افق ابهر

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۸ ساعت ۱۲:۳۲:۴۷

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع کلاف
آنالیز
حالت
بارگیری
واحد
سایز
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
میلگرد کلاف 5.5
RST34
کلاف(فوق کشش)
کارخانه
کیلوگرم
5.5
۱۴۰۳/۴/۲۷
ثابت
27,545
2
میلگرد کلاف 6.5
RST34
کلاف(فوق کشش)
کارخانه
کیلوگرم
6.5
۱۴۰۳/۴/۲۷
ثابت
27,545
3
میلگرد کلاف 8
RST34
کلاف(فوق کشش)
کارخانه
کیلوگرم
8
۱۴۰۳/۴/۱۷
ثابت
27,636
4
میلگرد کلاف 10
RST34
کلاف(فوق کشش)
کارخانه
کیلوگرم
10
۱۴۰۳/۴/۱۷
ثابت
27,636
5
میلگرد کلاف 12
RST34
کلاف(فوق کشش)
کارخانه
کیلوگرم
12
۱۴۰۳/۴/۱۷
ثابت
27,636
6
میلگرد کلاف 14
RST34
کلاف(فوق کشش)
کارخانه
کیلوگرم
14
۱۴۰۲/۱۰/۲۸
ثابت
24,273
7
میلگرد کلاف 5.5
3SP
کلاف(نیم کشش)
کارخانه
کیلوگرم
5.5
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
26,636
8
میلگرد کلاف 6.5
3SP
کلاف(نیم کشش)
کارخانه
کیلوگرم
6.5
۱۴۰۳/۴/۲۷
ثابت
26,636
فولاد نطنز

قیمت میلگرد کلاف فولاد نطنز

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۳۰ ساعت ۱۱:۵۹:۱۳

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع کلاف
آنالیز
حالت
بارگیری
واحد
سایز
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
کلاف 6.5 فولاد نطنز
3SP
کلاف (نیم کشش)
کارخانه
کیلوگرم
6.5
۱۴۰۲/۹/۳۰
ثابت
22,182
2
کلاف 6.5 فولاد نطنز
1008
کلاف (کشش)
کارخانه
کیلوگرم
6.5
۱۴۰۲/۸/۲۳
ثابت
25,455
3
کلاف 8 فولاد نطنز
1008
کلاف (کشش)
کارخانه
کیلوگرم
8
۱۴۰۲/۸/۲۳
ثابت
24,091
4
کلاف 10 فولاد نطنز
1008
کلاف (کشش)
کارخانه
کیلوگرم
9
۱۴۰۲/۸/۲۳
ثابت
24,273
5
کلاف 12.5 فولاد نطنز
1008
کلاف (کشش)
کارخانه
کیلوگرم
10
۱۴۰۲/۸/۲۳
ثابت
24,273
6
کلاف 6.5 فولاد نطنز
1006
کلاف (کشش)
کارخانه
کیلوگرم
6.5
۱۴۰۲/۹/۲۲
تماس بگیرید
تماس بگیرید
7
کلاف 8 فولاد نطنز
1006
کلاف (کشش)
کارخانه
کیلوگرم
8
۱۴۰۲/۹/۲۲
تماس بگیرید
تماس بگیرید
8
کلاف 9 فولاد نطنز
1006
کلاف (کشش)
کارخانه
کیلوگرم
9
۱۴۰۲/۹/۲۲
تماس بگیرید
تماس بگیرید
9
کلاف 10 فولاد نطنز
1006
کلاف (کشش)
کارخانه
کیلوگرم
10
۱۴۰۲/۹/۲۲
تماس بگیرید
تماس بگیرید
10
کلاف 6.5 فولاد نطنز
RST34
کلاف (فوق کشش)
کارخانه
کیلوگرم
6.5
۱۴۰۲/۸/۲۳
ثابت
25,273
11
کلاف 8 فولاد نطنز
RST34
کلاف (فوق کشش)
کارخانه
کیلوگرم
8
۱۴۰۲/۹/۲۲
تماس بگیرید
تماس بگیرید
12
کلاف 9 فولاد نطنز
RST34
کلاف (فوق کشش)
کارخانه
کیلوگرم
9
۱۴۰۲/۹/۲۲
تماس بگیرید
تماس بگیرید
13
کلاف 10 فولاد نطنز
RST34
کلاف (فوق کشش)
کارخانه
کیلوگرم
10
۱۴۰۲/۹/۲۲
تماس بگیرید
تماس بگیرید
14
کلاف 6.5 فولاد نطنز
5SP
کلاف (ساختمانی)
کارخانه
کیلوگرم
6.5
۱۴۰۲/۹/۳۰
ثابت
22,091
کلاف ملایر

قیمت میلگرد کلاف ملایر

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۸ ساعت ۱۲:۵۰:۰۵

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع کلاف
آنالیز
حالت
بارگیری
واحد
سایز
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
کلاف 6.5 ملایر
5SP
کلاف (ساختمانی)
کارخانه
کیلوگرم
6.5
۱۴۰۳/۴/۹
ثابت
25,909
2
کلاف 5.5 ملایر
3SP
کلاف (نیم کشش)
کارخانه
کیلوگرم
5.5
۱۴۰۳/۳/۱۳
عدم موجودی
عدم موجودی
3
کلاف 6.5 ملایر
3SP
کلاف (نیم کشش)
کارخانه
کیلوگرم
6.5
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
26,364
4
کلاف 6.5 ملایر
RST34
کلاف (کشش)
کارخانه
کیلوگرم
6.5
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
26,818
گروه ملی صنعتی فولاد ایران

قیمت میلگرد کلاف گروه ملی صنعتی فولاد ایران

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۲/۲۰ ساعت ۱۱:۴۸:۵۵

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع کلاف
آنالیز
حالت
بارگیری
واحد
سایز
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
کلاف 6.5 گروه ملی
RST34
کلاف (فوق کشش)
کارخانه
کیلوگرم
6.5
۱۴۰۳/۲/۱۸
عدم موجودی
عدم موجودی
2
کلاف 6.5 گروه ملی
1008
کلاف (کشش)
کارخانه
کیلوگرم
6.5
۱۴۰۲/۱۰/۱۹
ثابت
22,545
3
کلاف 8 گروه ملی
1008
کلاف (کششی)
کارخانه
کیلوگرم
8
۱۴۰۲/۱۰/۲۰
ثابت
21,818
4
کلاف 8 گروه ملی
A3
کلاف (آجدار)
کارخانه
کیلوگرم
8
۱۴۰۳/۲/۲۰
ثابت
25,273
5
کلاف 10 گروه ملی
A3
کلاف (آجدار)
کارخانه
کیلوگرم
10
۱۴۰۳/۲/۲۰
ثابت
25,273
6
کلاف 12 گروه ملی
A3
کلاف (آجدار)
کارخانه
کیلوگرم
12
۱۴۰۲/۸/۲۳
ثابت
22,091
فولاد کیان کاشان

قیمت میلگرد آجدار فولاد کیان کاشان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ ساعت ۱۳:۰۲:۵۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع میلگرد
حالت
آنالیز
وزن
واحد
بارگیری
سایز
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
میلگرد 8 کیان کاشان
شاخه آجدار
A2
4.3
کیلوگرم
کارخانه
8
۱۴۰۲/۱۰/۱۳
ثابت
22,000
2
میلگرد 10 کیان کاشان
شاخه آجدار
A2
6.5
کیلوگرم
کارخانه
10
۱۴۰۲/۱۰/۱۳
ثابت
21,727
3
میلگرد 12 کیان کاشان
شاخه آجدار
A2
9.5
کیلوگرم
کارخانه
12
۱۴۰۲/۱۰/۱۳
ثابت
21,727
4
میلگرد 14 کیان کاشان
شاخه آجدار
A2
13.5
کیلوگرم
کارخانه
14
۱۴۰۲/۱۰/۱۳
ثابت
21,545
5
میلگرد 16 کیان کاشان
شاخه آجدار
A2
17.5
کیلوگرم
کارخانه
16
۱۴۰۲/۱۰/۱۳
ثابت
21,545

قیمت خاموت در انبار اصفهان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۸ ساعت ۱۱:۵۵:۲۳

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع خاموت
حالت
آنالیز
واحد
بارگیری
سایز
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
میلگرد 8
خاموت مهندسی
A2
کیلوگرم
بنگاه آهن ملل
8
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
31,818
2
میلگرد 10
خاموت مهندسی
A2
کیلوگرم
بنگاه آهن ملل
10
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
28,636
3
میلگرد 8
خاموت ساده
A2
کیلوگرم
بنگاه آهن ملل
8
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
31,818
4
میلگرد 10
خاموت ساده
A2
کیلوگرم
بنگاه آهن ملل
10
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
28,636

قیمت میلگرد بستر

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۸ ساعت ۱۱:۱۰:۳۵

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع میلگرد
ضخامت مفتول(mm)
طول (m)
واحد
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
میلگرد بستر عرض 5.5
4
3
شاخه
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
36,682
2
میلگرد بستر عرض 11
4
3
شاخه
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
37,636
3
میلگرد بستر عرض 15
4
3
شاخه
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
39,182
4
گیره
تعداد
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
6,000
5
قلاب
تعداد
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
4,455
6
بست رادیکالی
تعداد
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
7,727
7
بست تخت
تعداد
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
3,455
فولاد بافق یزد

قیمت میلگرد کلاف بافق یزد

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۸ ساعت ۱۲:۳۵:۰۵

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع کلاف
آنالیز
حالت
بارگیری
واحد
سایز
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
کلاف 5.5 بافق یزد
RST34
کلاف (فوق کشش)
کارخانه
کیلوگرم
5.5
۱۴۰۳/۴/۱۱
ثابت
23,455
2
کلاف 6.5 بافق یزد
RST34
کلاف (فوق کشش)
کارخانه
کیلوگرم
6.5
۱۴۰۳/۴/۱۱
ثابت
22,727
3
کلاف 8 بافق یزد
RST34
کلاف (فوق کشش)
کارخانه
کیلوگرم
8
۱۴۰۳/۴/۱۱
ثابت
28,091
4
کلاف 10 بافق یزد
RST34
کلاف (فوق کشش)
کارخانه
کیلوگرم
10
۱۴۰۲/۸/۲۳
ثابت
23,909
5
کلاف 5.5 بافق یزد
1006
کلاف (فوق کشش)
کارخانه
کیلوگرم
5.5
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
27,364
6
کلاف 6.5 بافق یزد
1006
کلاف (فوق کشش)
کارخانه
کیلوگرم
6.5
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
27,182
7
کلاف 5.5 بافق یزد
1008
کلاف (فوق کشش)
کارخانه
کیلوگرم
5.5
۱۴۰۳/۴/۲۸
200
27,182
8
کلاف 6.5 بافق یزد
1008
کلاف (فوق کشش)
کارخانه
کیلوگرم
6.5
۱۴۰۳/۴/۲۸
200
27,000
9
کلاف 8 بافق یزد
1008
کلاف (فوق کشش)
کارخانه
کیلوگرم
6.5
۱۴۰۳/۴/۱۱
ثابت
27,000
10
کلاف 8 بافق یزد
5SP
کلاف (ساختمانی)
کارخانه
کیلوگرم
8
۱۴۰۳/۴/۱۱
ثابت
23,182
11
کلاف 6.5 بافق یزد
3SP
کلاف (نیمه کشش)
کارخانه
کیلوگرم
6.5
۱۴۰۳/۴/۲۸
700
26,636
12
کلاف 10 بافق یزد
A3
کلاف (آجدار)
کارخانه
کیلوگرم
10
۱۴۰۳/۴/۲۸
900
27,000
فولاد کویر کاشان

قیمت میلگرد کلاف کویر کاشان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۸ ساعت ۱۲:۴۸:۵۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع کلاف
آنالیز
حالت
بارگیری
واحد
سایز
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
کلاف 8 کویر کاشان
A2
کلاف (آجدار)
کارخانه
کیلوگرم
8
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
26,727
2
کلاف 10 کویر کاشان
A2
کلاف (آجدار)
کارخانه
کیلوگرم
10
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
26,727
3
کلاف 12 کویر کاشان
A2
کلاف (آجدار)
کارخانه
کیلوگرم
12
۱۴۰۳/۱/۱۹
ثابت
23,909
4
کلاف 14 کویر کاشان
A2
کلاف (آجدار)
کارخانه
کیلوگرم
14
۱۴۰۳/۱/۱۹
ثابت
24,273
5
کلاف 8 کویر کاشان
A3
کلاف (آجدار)
کارخانه
کیلوگرم
8
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
27,182
6
کلاف 10 کویر کاشان
A3
کلاف (آجدار)
کارخانه
کیلوگرم
10
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
27,182
7
کلاف 12 کویر کاشان
A3
کلاف (آجدار)
کارخانه
کیلوگرم
12
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
27,727
8
کلاف 14 کویر کاشان
A3
کلاف (آجدار)
کارخانه
کیلوگرم
14
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
27,727
9
کلاف 5.5 کویر کاشان
3SP
کلاف (ساده)
کارخانه
کیلوگرم
5.5
۱۴۰۳/۱/۱۹
ثابت
22,727
10
کلاف 6.5 کویر کاشان
3SP
کلاف (ساده)
کارخانه
کیلوگرم
6.5
۱۴۰۳/۱/۱۹
ثابت
22,727
11
کلاف 8 کویر کاشان
3SP
کلاف (ساده)
کارخانه
کیلوگرم
8
۱۴۰۳/۱/۱۹
ثابت
23,182
12
کلاف 10 کویر کاشان
3SP
کلاف (ساده)
کارخانه
کیلوگرم
10
۱۴۰۳/۱/۱۹
ثابت
23,182
13
کلاف 5.5 کویر کاشان
1008
کلاف (ساده)
کارخانه
کیلوگرم
5.5
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
28,273
14
کلاف 6.5 کویر کاشان
1008
کلاف (ساده)
کارخانه
کیلوگرم
6.5
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
28,273
15
کلاف 6 کویر کاشان
1008
کلاف (ساده)
کارخانه
کیلوگرم
6
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
28,273
16
کلاف 7 کویر کاشان
1008
کلاف (ساده)
کارخانه
کیلوگرم
7
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
28,273
17
کلاف 8 کویر کاشان
1008
کلاف (ساده)
کارخانه
کیلوگرم
8
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
28,273
18
کلاف 9 کویر کاشان
1008
کلاف (ساده)
کارخانه
کیلوگرم
9
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
28,273
19
کلاف 10 کویر کاشان
1008
کلاف (ساده)
کارخانه
کیلوگرم
10
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
28,273
20
کلاف 11 کویر کاشان
1008
کلاف (ساده)
کارخانه
کیلوگرم
11
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
28,273
21
کلاف 12 کویر کاشان
1008
کلاف (ساده)
کارخانه
کیلوگرم
12
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
28,273
22
کلاف 12.5 کویر کاشان
1008
کلاف (ساده)
کارخانه
کیلوگرم
12.5
۱۴۰۳/۴/۹
ثابت
27,545
23
کلاف 14 کویر کاشان
1008
کلاف (ساده)
کارخانه
کیلوگرم
14
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
28,273
24
کلاف 15 کویر کاشان
1008
کلاف (ساده)
کارخانه
کیلوگرم
15
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
28,273
25
کلاف 16.5 کویر کاشان
1008
کلاف (ساده)
کارخانه
کیلوگرم
16.5
۱۴۰۳/۴/۹
ثابت
28,273
فولاد سهند آذر آسیا

قیمت میلگرد کلاف بستان آباد

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۸ ساعت ۱۲:۴۹:۴۴

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع کلاف
آنالیز
حالت
بارگیری
واحد
سایز
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
کلاف 5.5 بستان آباد
3SP
کلاف (ساده)
کارخانه
کیلوگرم
5.5
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
27,091
2
کلاف 6.5 بستان آباد
3SP
کلاف (ساده)
کارخانه
کیلوگرم
6.5
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
27,000
3
کلاف 8 بستان آباد
3SP
کلاف (ساده)
کارخانه
کیلوگرم
8
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
27,000
4
کلاف 9 بستان آباد
3SP
کلاف (ساده)
کارخانه
کیلوگرم
9
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
27,000
5
کلاف 5.5 بستان آباد
RST34
کلاف (ساده)
کارخانه
کیلوگرم
5.5
۱۴۰۳/۴/۱۷
ثابت
27,182
6
کلاف 6.5 بستان آباد
RST34
کلاف (ساده)
کارخانه
کیلوگرم
6.5
۱۴۰۳/۴/۱۷
ثابت
27,091
7
کلاف 5.5 بستان آباد
1006
کلاف (ساده)
کارخانه
کیلوگرم
5.5
۱۴۰۳/۴/۱۷
ثابت
27,182
8
کلاف 6.5 بستان آباد
1006
کلاف (ساده)
کارخانه
کیلوگرم
6.5
۱۴۰۳/۴/۱۷
ثابت
27,091
9
کلاف 8 بستان آباد
1006
کلاف (ساده)
کارخانه
کیلوگرم
8
۱۴۰۳/۴/۲۷
تماس بگیرید
تماس بگیرید
10
کلاف 5.5 بستان آباد
1008
کلاف (ساده)
کارخانه
کیلوگرم
5.5
۱۴۰۳/۴/۱۷
ثابت
27,182
11
کلاف 6.5 بستان آباد
1008
کلاف (ساده)
کارخانه
کیلوگرم
6.5
۱۴۰۳/۴/۱۷
ثابت
27,091
12
کلاف 8 بستان آباد
1008
کلاف (ساده)
کارخانه
کیلوگرم
8
۱۴۰۳/۴/۱۷
ثابت
26,000

قیمت میلگرد کلاف گلستان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۸ ساعت ۱۲:۴۹:۲۵

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع کلاف
آنالیز
حالت
بارگیری
واحد
سایز
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
کلاف 5.5 گلستان
3SP
کلاف (ساده)
کارخانه
کیلوگرم
5.5
۱۴۰۳/۴/۷
500
26,091
2
کلاف 6.5 گلستان
3SP
کلاف (ساده)
کارخانه
کیلوگرم
6.5
۱۴۰۳/۲/۹
ثابت
26,091
3
کلاف 8.5 گلستان
3SP
کلاف (ساده)
کارخانه
کیلوگرم
8.5
۱۴۰۲/۸/۲۲
ثابت
24,727
4
کلاف 5.5 گلستان
RST34
کلاف (ساده)
کارخانه
کیلوگرم
5.5
۱۴۰۲/۱۲/۲
ثابت
25,727
5
کلاف 6.5 گلستان
RST34
کلاف (ساده)
کارخانه
کیلوگرم
6.5
۱۴۰۳/۲/۶
ثابت
24,909
6
کلاف 8.5 گلستان
RST34
کلاف (ساده)
کارخانه
کیلوگرم
8.5
۱۴۰۳/۲/۶
ثابت
24,727
7
کلاف 8 گلستان
A3
کلاف (آجدار)
کارخانه
کیلوگرم
8
۱۴۰۳/۳/۱۹
100
24,818
8
کلاف 10 گلستان
A3
کلاف (آجدار)
کارخانه
کیلوگرم
10
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
26,455
9
کلاف 12 گلستان
A3
کلاف (آجدار)
کارخانه
کیلوگرم
12
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
26,909
نورد کرمان

قیمت کلاف نورد کرمان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۸ ساعت ۱۲:۳۳:۴۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع کلاف
آنالیز
حالت
بارگیری
واحد
سایز
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
کلاف 5.5 نورد کرمان
1008
فوق کشش
کارخانه
کیلوگرم
5.5
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
26,727
2
کلاف 6.5 نورد کرمان
1008
فوق کشش
کارخانه
کیلوگرم
6.5
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
26,636
3
کلاف 8 نورد کرمان
1008
فوق کشش
کارخانه
کیلوگرم
8
۱۴۰۳/۲/۳۰
ثابت
25,000
4
کلاف 5.5 نورد کرمان
3SP
نیمه کشش
کارخانه
کیلوگرم
5.5
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
25,545
5
کلاف 6.5 نورد کرمان
3SP
نیمه کشش
کارخانه
کیلوگرم
6.5
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
25,455
6
کلاف 8 نورد کرمان
A2
آجدار
کارخانه
کیلوگرم
8
۱۴۰۳/۴/۲۴
ثابت
25,000
مجتمع فولاد پارسیان

قیمت میلگرد فولاد پارسیان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۸ ساعت ۱۰:۴۱:۲۰

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع میلگرد
آنالیز
وزن
واحد
بارگیری
سایز
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
میلگرد 10 فولاد پارسیان
A2
7.4
کیلوگرم
کارخانه
10
۱۴۰۳/۴/۲۸
100
26,273
2
میلگرد 12 فولاد پارسیان
A3
10.4
کیلوگرم
کارخانه
12
۱۴۰۳/۴/۱۷
400
26,545
3
میلگرد 14 فولاد پارسیان
A3
15
کیلوگرم
کارخانه
14
۱۴۰۳/۴/۱۷
400
26,273
4
میلگرد 16 فولاد پارسیان
A3
19
کیلوگرم
کارخانه
16
۱۴۰۳/۴/۱۷
400
26,273
5
میلگرد 18 فولاد پارسیان
A3
24
کیلوگرم
کارخانه
18
۱۴۰۳/۴/۱۷
400
26,273
6
میلگرد 20 فولاد پارسیان
A3
29.5
کیلوگرم
کارخانه
20
۱۴۰۳/۴/۱۷
400
26,273
7
میلگرد 22 فولاد پارسیان
A3
35
کیلوگرم
کارخانه
22
۱۴۰۳/۴/۱۷
400
26,273
فولاد شمس سپهر تهران

قیمت میلگرد آجدار شمس سپهر تهران

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۸ ساعت ۱۰:۴۲:۱۸

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع میلگرد
آنالیز
وزن
واحد
بارگیری
سایز
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
میلگرد 8 شمس سپهر
A2
4.2
کیلوگرم
کارخانه
8
۱۴۰۳/۳/۵
عدم موجودی
عدم موجودی
2
میلگرد 10 شمس سپهر
A2
6.5
کیلوگرم
کارخانه
10
۱۴۰۳/۳/۵
عدم موجودی
عدم موجودی
3
میلگرد 8 شمس سپهر
A3
4.74
کیلوگرم
کارخانه
8
۱۴۰۳/۳/۵
عدم موجودی
عدم موجودی
4
میلگرد 10 شمس سپهر
A3
7.5
کیلوگرم
کارخانه
10
۱۴۰۳/۳/۵
عدم موجودی
عدم موجودی
5
میلگرد 12 شمس سپهر
A3
10.66
کیلوگرم
کارخانه
12
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
26,000
6
میلگرد 14 شمس سپهر
A3
14.55
کیلوگرم
کارخانه
14
۱۴۰۳/۳/۵
عدم موجودی
عدم موجودی
فولاد اطلس گلستان

قیمت میلگرد آجدار فولاد اطلس گلستان(معراج سابق)

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۲۰ ساعت ۱۰:۲۴:۴۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع میلگرد
آنالیز
وزن
واحد
بارگیری
سایز
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
میلگرد 12 البرز گلستان
A3
11
کیلوگرم
کارخانه
12
۱۴۰۳/۳/۲۰
ثابت
23,909
2
میلگرد 14 البرز گلستان
A3
15
کیلوگرم
کارخانه
14
---
ثابت
29,109
3
میلگرد 16 البرز گلستان
A3
20
کیلوگرم
کارخانه
16
---
ثابت
29,109
4
میلگرد 18 البرز گلستان
A3
25
کیلوگرم
کارخانه
18
---
ثابت
29,109
5
میلگرد 20 البرز گلستان
A3
30
کیلوگرم
کارخانه
20
---
ثابت
29,109
فولاد نیک صدرا توس

قیمت میلگرد آجدار نیک صدرا توس

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۴۷:۵۴

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع میلگرد
حالت
آنالیز
وزن
واحد
بارگیری
سایز
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
میلگرد 12 نیک صدرا توس
شاخه آجدار
A3
10.5
کیلوگرم
کارخانه
12
---
ثابت
23,409
2
میلگرد 14 نیک صدرا توس
شاخه آجدار
A3
13.9
کیلوگرم
کارخانه
14
---
ثابت
22,682
3
میلگرد 16 نیک صدرا توس
شاخه آجدار
A3
18
کیلوگرم
کارخانه
16
---
ثابت
22,682
4
میلگرد 18 نیک صدرا توس
شاخه آجدار
A3
22.9
کیلوگرم
کارخانه
18
---
ثابت
22,682
5
میلگرد 20 نیک صدرا توس
شاخه آجدار
A3
29.4
کیلوگرم
کارخانه
20
---
ثابت
22,682
6
میلگرد 22 نیک صدرا توس
شاخه آجدار
A3
34.56
کیلوگرم
کارخانه
22
---
ثابت
22,682
7
میلگرد 25 نیک صدرا توس
شاخه آجدار
A3
45.6
کیلوگرم
کارخانه
25
---
ثابت
22,682
8
میلگرد 28 نیک صدرا توس
شاخه آجدار
A3
57
کیلوگرم
کارخانه
28
---
ثابت
22,682
9
میلگرد 32 نیک صدرا توس
شاخه آجدار
A3
75
کیلوگرم
کارخانه
32
---
ثابت
23,409
فولاد تیکمه داش

قیمت میلگرد ساده کاوه تیکمه داش

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۸ ساعت ۱۰:۱۸:۰۵

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع میلگرد
آنالیز
حالت
نوع
واحد
سایز
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
میلگرد ساده 8 تیکمه داش
A1
شاخه 6 متری
ساده
کیلوگرم
8
۱۴۰۳/۱/۱۸
تماس بگیرید
تماس بگیرید
2
میلگرد ساده 10 تیکمه داش
A1
شاخه 6 متری
ساده
کیلوگرم
10
۱۴۰۳/۱/۱۸
تماس بگیرید
تماس بگیرید
فولاد آریا ذوب

قیمت میلگرد آجدار آریا ذوب

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۱/۱۸ ساعت ۱۰:۲۷:۱۸

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع میلگرد
حالت
آنالیز
وزن
واحد
بارگیری
سایز
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
میلگرد 8 آریا ذوب
شاخه آجدار
A2
5
کیلوگرم
کارخانه
8
---
عدم تولید
عدم تولید
2
میلگرد 10 آریا ذوب
شاخه آجدار
A2
7
کیلوگرم
کارخانه
10
---
عدم تولید
عدم تولید
3
میلگرد 12 آریا ذوب
شاخه آجدار
A3
10
کیلوگرم
کارخانه
12
---
عدم تولید
عدم تولید
4
میلگرد 14 آریا ذوب
شاخه آجدار
A3
14
کیلوگرم
کارخانه
14
---
عدم تولید
عدم تولید
5
میلگرد 16 آریا ذوب
شاخه آجدار
A3
18.5
کیلوگرم
کارخانه
16
---
عدم تولید
عدم تولید
6
میلگرد 18 آریا ذوب
شاخه آجدار
A3
23.5
کیلوگرم
کارخانه
18
---
عدم تولید
عدم تولید
7
میلگرد 20 آریا ذوب
شاخه آجدار
A3
29
کیلوگرم
کارخانه
20
---
عدم تولید
عدم تولید
8
میلگرد 22 آریا ذوب
شاخه آجدار
A3
34.2
کیلوگرم
کارخانه
22
---
عدم تولید
عدم تولید
9
میلگرد 25 آریا ذوب
شاخه آجدار
A3
44.2
کیلوگرم
کارخانه
25
---
عدم تولید
عدم تولید
10
میلگرد 28 آریا ذوب
شاخه آجدار
A3
50
کیلوگرم
کارخانه
28
---
عدم تولید
عدم تولید
11
میلگرد 32 آریا ذوب
شاخه آجدار
A3
55
کیلوگرم
کارخانه
32
---
عدم تولید
عدم تولید

قیمت میلگرد ترانس

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۵۵:۵۸

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع میلگرد
حالت
آنالیز
وزن
بارگیری
سایز
واحد
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
میلگرد 6 ترانس
6 متری
ترانس پولیش
1.5
کارخانه
6
کیلوگرم
---
ثابت
27,273
2
میلگرد 8 ترانس
6 متری
ترانس پولیش
2.5
کارخانه
8
کیلوگرم
---
ثابت
27,273
3
میلگرد 10 ترانس
6 متری
ترانس پولیش
3.5
کارخانه
10
کیلوگرم
---
ثابت
27,273
4
میلگرد 12 ترانس
6 متری
ترانس پولیش
6
کارخانه
12
کیلوگرم
---
ثابت
27,273
5
میلگرد 14 ترانس
6 متری
ترانس پولیش
7
کارخانه
14
کیلوگرم
---
ثابت
27,273
6
میلگرد 16 ترانس
6 متری
ترانس پولیش
9.5
کارخانه
16
کیلوگرم
---
ثابت
27,273
7
میلگرد 18 ترانس
6 متری
ترانس پولیش
12
کارخانه
18
کیلوگرم
---
ثابت
27,273
8
میلگرد 20 ترانس
6 متری
ترانس پولیش
15
کارخانه
20
کیلوگرم
---
ثابت
27,273
9
میلگرد 22 ترانس
6 متری
ترانس پولیش
18
کارخانه
22
کیلوگرم
---
ثابت
27,273
10
میلگرد 25 ترانس
6 متری
ترانس پولیش
23
کارخانه
25
کیلوگرم
---
ثابت
25,455
11
میلگرد 28 ترانس
6 متری
ترانس پولیش
29
کارخانه
28
کیلوگرم
---
ثابت
25,455
12
میلگرد 30 ترانس
6 متری
ترانس پولیش
33
کارخانه
30
کیلوگرم
---
ثابت
25,455
13
میلگرد 32 ترانس
6 متری
ترانس پولیش
38
کارخانه
32
کیلوگرم
---
ثابت
25,455
14
میلگرد 35 ترانس
6 متری
ترانس پولیش
45
کارخانه
35
کیلوگرم
---
ثابت
25,455
15
میلگرد 38 ترانس
6 متری
ترانس پولیش
54
کارخانه
38
کیلوگرم
---
ثابت
25,455
16
میلگرد 40 ترانس
6 متری
ترانس پولیش
60
کارخانه
40
کیلوگرم
---
ثابت
25,455
17
میلگرد 42 ترانس
6 متری
ترانس پولیش
65
کارخانه
42
کیلوگرم
---
ثابت
25,455
18
میلگرد 45 ترانس
6 متری
ترانس پولیش
75
کارخانه
45
کیلوگرم
---
ثابت
25,455
19
میلگرد 50 ترانس
6 متری
ترانس پولیش
92.5
کارخانه
50
کیلوگرم
---
ثابت
25,455
20
میلگرد 55 ترانس
6 متری
ترانس پولیش
112
کارخانه
55
کیلوگرم
---
ثابت
25,455
21
میلگرد 60 ترانس
6 متری
ترانس پولیش
133
کارخانه
60
کیلوگرم
---
ثابت
25,455
22
میلگرد 65 ترانس
6 متری
ترانس پولیش
156
کارخانه
65
کیلوگرم
---
ثابت
25,455
23
میلگرد 70 ترانس
6 متری
ترانس پولیش
181
کارخانه
70
کیلوگرم
---
ثابت
25,455
24
میلگرد 75 ترانس
6 متری
ترانس پولیش
208
کارخانه
75
کیلوگرم
---
ثابت
25,455
25
میلگرد 80 ترانس
6 متری
ترانس پولیش
237
کارخانه
80
کیلوگرم
---
ثابت
25,455
26
میلگرد 90 ترانس
6 متری
ترانس پولیش
300
کارخانه
90
کیلوگرم
---
ثابت
25,455
27
میلگرد 100 ترانس
6 متری
ترانس پولیش
370
کارخانه
100
کیلوگرم
---
ثابت
25,455
فولاد ایزدخواست جنوب

قیمت میلگرد آجدار ایزدخواست جنوب

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۱/۲۵ ساعت ۱۰:۲۰:۵۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع میلگرد
حالت
آنالیز
وزن
واحد
بارگیری
سایز
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
میلگرد 12 ایزدخواست جنوب
شاخه آجدار
A3
10.66
کیلوگرم
کارخانه
12
۱۴۰۲/۹/۲۳
تعطیلی کارخانه
تعطیلی کارخانه
2
میلگرد 14 ایزدخواست جنوب
شاخه آجدار
A3
14.55
کیلوگرم
کارخانه
14
۱۴۰۲/۹/۲۳
تعطیلی کارخانه
تعطیلی کارخانه
3
میلگرد 16 ایزدخواست جنوب
شاخه آجدار
A3
18.5
کیلوگرم
کارخانه
16
۱۴۰۲/۹/۲۳
تعطیلی کارخانه
تعطیلی کارخانه
4
میلگرد 18 ایزدخواست جنوب
شاخه آجدار
A3
24
کیلوگرم
کارخانه
18
۱۴۰۲/۹/۲۳
تعطیلی کارخانه
تعطیلی کارخانه
5
میلگرد 20 ایزدخواست جنوب
شاخه آجدار
A3
29
کیلوگرم
کارخانه
20
۱۴۰۲/۹/۲۳
تعطیلی کارخانه
تعطیلی کارخانه
ذوب آهن اصفهان

قیمت میلگرد ساده A1 ذوب آهن

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۱/۱۸ ساعت ۱۰:۲۹:۰۳

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع میلگرد
آنالیز
حالت
نوع
واحد
سایز
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
میلگرد ساده 12 ذوب آهن اصفهان
A1
شاخه 12 متری
ساده
کیلوگرم
12
---
عدم تولید
عدم تولید
2
میلگرد ساده 14 ذوب آهن اصفهان
A1
شاخه 12 متری
ساده
کیلوگرم
14
---
عدم تولید
عدم تولید
3
میلگرد ساده 16 ذوب آهن اصفهان
A1
شاخه 12 متری
ساده
کیلوگرم
16
---
عدم تولید
عدم تولید
4
میلگرد ساده 18 ذوب آهن اصفهان
A1
شاخه 12 متری
ساده
کیلوگرم
18
---
عدم تولید
عدم تولید
5
میلگرد ساده 20 ذوب آهن اصفهان
A1
شاخه 12 متری
ساده
کیلوگرم
20
---
عدم تولید
عدم تولید
6
میلگرد ساده 22 ذوب آهن اصفهان
A1
شاخه 12 متری
ساده
کیلوگرم
22
---
عدم تولید
عدم تولید
7
میلگرد ساده 25 ذوب آهن اصفهان
A1
شاخه 12 متری
ساده
کیلوگرم
25
---
عدم تولید
عدم تولید
8
میلگرد ساده 28 ذوب آهن اصفهان
A1
شاخه 12 متری
ساده
کیلوگرم
28
---
عدم تولید
عدم تولید
9
میلگرد ساده 32 ذوب آهن اصفهان
A1
شاخه 12 متری
ساده
کیلوگرم
32
---
عدم تولید
عدم تولید
10
میلگرد ساده 36 ذوب آهن اصفهان
A1
شاخه 12 متری
ساده
کیلوگرم
36
---
عدم تولید
عدم تولید
فولاد ایوان غرب

قیمت میلگرد آجدار ایوان غرب

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۱/۱۸ ساعت ۱۰:۲۴:۱۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع میلگرد
حالت
آنالیز
وزن
واحد
بارگیری
سایز
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
میلگرد 12 ایوان غرب
شاخه آجدار
A3
10.66
کیلوگرم
کارخانه
12
---
تعطیلی کارخانه
تعطیلی کارخانه
2
میلگرد 14 ایوان غرب
شاخه آجدار
A3
14.55
کیلوگرم
کارخانه
14
---
تعطیلی کارخانه
تعطیلی کارخانه
3
میلگرد 16 ایوان غرب
شاخه آجدار
A3
18.5
کیلوگرم
کارخانه
16
---
تعطیلی کارخانه
تعطیلی کارخانه
4
میلگرد 18 ایوان غرب
شاخه آجدار
A3
24
کیلوگرم
کارخانه
18
---
تعطیلی کارخانه
تعطیلی کارخانه
5
میلگرد 20 ایوان غرب
شاخه آجدار
A3
29
کیلوگرم
کارخانه
20
---
تعطیلی کارخانه
تعطیلی کارخانه
فولاد قزوین

قیمت میلگرد آجدار قزوین

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۱/۱۸ ساعت ۱۰:۲۴:۵۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع میلگرد
حالت
آنالیز
وزن
واحد
بارگیری
سایز
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
میلگرد 8 قزوین
شاخه آجدار
A3
4.74
کیلوگرم
کارخانه
8
---
عدم تولید
عدم تولید
2
میلگرد 10 قزوین
شاخه آجدار
A3
7.5
کیلوگرم
کارخانه
10
---
عدم تولید
عدم تولید
3
میلگرد 12 قزوین
شاخه آجدار
A3
10.66
کیلوگرم
کارخانه
12
---
عدم تولید
عدم تولید
4
میلگرد 14 قزوین
شاخه آجدار
A3
14.55
کیلوگرم
کارخانه
14
---
عدم تولید
عدم تولید
5
میلگرد 16 قزوین
شاخه آجدار
A3
18.5
کیلوگرم
کارخانه
16
---
عدم تولید
عدم تولید
6
میلگرد 18 قزوین
شاخه آجدار
A3
24
کیلوگرم
کارخانه
18
---
عدم تولید
عدم تولید
7
میلگرد 20 قزوین
شاخه آجدار
A3
28.5
کیلوگرم
کارخانه
20
---
عدم تولید
عدم تولید
فولاد نورد نوین ابهر

قیمت میلگرد آجدار نورد نوین ابهر

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۱/۱۸ ساعت ۱۰:۲۶:۰۷

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع میلگرد
حالت
آنالیز
وزن
واحد
بارگیری
سایز
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
میلگرد 10 نوین ابهر
شاخه آجدار
A3
7.5
کیلوگرم
کارخانه
10
---
عدم تولید
عدم تولید
2
میلگرد 12 نوین ابهر
شاخه آجدار
A3
10.66
کیلوگرم
کارخانه
12
---
عدم تولید
عدم تولید
3
میلگرد 14 نوین ابهر
شاخه آجدار
A3
14.55
کیلوگرم
کارخانه
14
---
عدم تولید
عدم تولید
4
میلگرد 16 نوین ابهر
شاخه آجدار
A3
18.5
کیلوگرم
کارخانه
16
---
عدم تولید
عدم تولید
5
میلگرد 18 نوین ابهر
شاخه آجدار
A3
24
کیلوگرم
کارخانه
18
---
عدم تولید
عدم تولید
6
میلگرد 20 نوین ابهر
شاخه آجدار
A3
28.5
کیلوگرم
کارخانه
20
---
عدم تولید
عدم تولید
7
میلگرد 22 نوین ابهر
شاخه آجدار
A3
35
کیلوگرم
کارخانه
22
---
عدم تولید
عدم تولید
فولاد گلستان

قیمت میلگرد آجدار گلستان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۱/۱۸ ساعت ۱۰:۲۶:۵۰

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع میلگرد
حالت
آنالیز
وزن
واحد
بارگیری
سایز
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
میلگرد 8 گلستان
شاخه آجدار
A3
4.5
کیلوگرم
کارخانه
8
---
عدم تولید
عدم تولید
2
میلگرد 10 گلستان
شاخه آجدار
A3
6.9
کیلوگرم
کارخانه
10
---
عدم تولید
عدم تولید
3
میلگرد 12 گلستان
شاخه آجدار
A3
10
کیلوگرم
کارخانه
12
---
عدم تولید
عدم تولید
4
میلگرد 14 گلستان
شاخه آجدار
A3
13.8
کیلوگرم
کارخانه
14
---
عدم تولید
عدم تولید
5
میلگرد 16 گلستان
شاخه آجدار
A3
18
کیلوگرم
کارخانه
16
---
عدم تولید
عدم تولید
6
میلگرد 18 گلستان
شاخه آجدار
A3
22.9
کیلوگرم
کارخانه
18
---
عدم تولید
عدم تولید
7
میلگرد 20 گلستان
شاخه آجدار
A3
29
کیلوگرم
کارخانه
20
---
عدم تولید
عدم تولید
8
میلگرد 22 گلستان
شاخه آجدار
A3
37
کیلوگرم
کارخانه
22
---
عدم تولید
عدم تولید
9
میلگرد 25 گلستان
شاخه آجدار
A3
45
کیلوگرم
کارخانه
25
---
عدم تولید
عدم تولید
فولاد پارس آرمان شفق

قیمت میلگرد آجدار پارس آرمان شفق

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۱/۱۸ ساعت ۱۰:۲۶:۳۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع میلگرد
حالت
آنالیز
وزن
واحد
بارگیری
سایز
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
میلگرد 8 پارس آرمان
شاخه آجدار
A2
4.2
کیلوگرم
کارخانه
8
---
عدم تولید
عدم تولید
2
میلگرد 10 پارس آرمان
شاخه آجدار
A2
6.5
کیلوگرم
کارخانه
10
---
عدم تولید
عدم تولید
3
میلگرد 12 پارس آرمان
شاخه آجدار
A2
9.5
کیلوگرم
کارخانه
12
---
عدم تولید
عدم تولید