قیمت میلگرد آجدار خرمدشت تاکستان

قیمت امروز میلگرد آجدار خرمدشت تاکستان به تاریخ ۱۴۰۳/۴/۲۷ به روزرسانی شد.

قیمت میلگرد خرمدشت تاکستان هر روز توسط کارخانه تولیدکننده اعلام می شود و سپس در جدول زیر درج می گردد. قیمت های نمایش داده شده، قیمت نهایی محصول نیستند. شما می بایست گزینه «ارزش افزوده» را فعال نمایید تا قیمت نهایی قابل نمایش باشد. سپس از مشاهده قیمت ها، اقدام به خرید میلگرد خرمدشت تاکستان کنید.

فولاد خرمدشت تاکستان
قیمت میلگرد آجدار خرمدشت تاکستان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۷ ساعت ۱۵:۳۸:۰۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع میلگرد
آنالیز
وزن
واحد
بارگیری
سایز
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
میلگرد 8 خرمدشت تاکستان
A2
-
کیلوگرم
کارخانه
8
۱۴۰۳/۴/۲۷
ثابت
27,090
2
میلگرد 8 خرمدشت تاکستان
A3
5
کیلوگرم
کارخانه
8
۱۴۰۳/۴/۲۷
ثابت
27,360
3
میلگرد 10 خرمدشت تاکستان
A2
7.4
کیلوگرم
کارخانه
10
۱۴۰۳/۴/۲۷
ثابت
25,630
4
میلگرد 10 خرمدشت تاکستان
A3
7.4
کیلوگرم
کارخانه
10
۱۴۰۳/۴/۲۷
ثابت
26,000
5
میلگرد 12 خرمدشت تاکستان
A2
10.5
کیلوگرم
کارخانه
12
۱۴۰۳/۴/۲۷
ثابت
25,630
6
میلگرد 12 خرمدشت تاکستان
A3
10.5
کیلوگرم
کارخانه
12
۱۴۰۳/۴/۲۷
ثابت
26,000
7
میلگرد 14 خرمدشت تاکستان
A3
14
کیلوگرم
کارخانه
14
۱۴۰۲/۸/۱
ثابت
20,909
8
میلگرد 16 خرمدشت تاکستان
A3
18
کیلوگرم
کارخانه
16
۱۴۰۲/۸/۱
ثابت
20,909
9
میلگرد 18 خرمدشت تاکستان
A3
23
کیلوگرم
کارخانه
18
۱۴۰۲/۸/۱
ثابت
20,909
10
میلگرد 20 خرمدشت تاکستان
A3
29
کیلوگرم
کارخانه
20
۱۴۰۲/۸/۱
ثابت
20,909
11
میلگرد 22 خرمدشت تاکستان
A3
34
کیلوگرم
کارخانه
22
۱۴۰۲/۸/۱
ثابت
20,909
12
میلگرد 25 خرمدشت تاکستان
A3
45
کیلوگرم
کارخانه
25
۱۴۰۲/۸/۱
ثابت
20,909
13
میلگرد 28 خرمدشت تاکستان
A3
57
کیلوگرم
کارخانه
28
۱۴۰۲/۸/۱
ثابت
20,909
14
میلگرد 32 خرمدشت تاکستان
A3
-
کیلوگرم
کارخانه
28
۱۴۰۳/۴/۲۷
تماس بگیرید
تماس بگیرید