قیمت امروز میلگرد آجدار خرمدشت تاکستان به تاریخ ۱۴۰۲/۹/۱۶ به روزرسانی شد.

قیمت میلگرد خرمدشت تاکستان هر روز توسط کارخانه تولیدکننده اعلام می شود و سپس در جدول زیر درج می گردد. قیمت های نمایش داده شده، قیمت نهایی محصول نیستند. شما می بایست گزینه «ارزش افزوده» را فعال نمایید تا قیمت نهایی قابل نمایش باشد. سپس از مشاهده قیمت ها، اقدام به خرید میلگرد خرمدشت تاکستان کنید.

فولاد خرمدشت تاکستان
قیمت میلگرد آجدار خرمدشت تاکستان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۶ ساعت ۱۳:۱۹:۱۴

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 8 خرمدشت تاکستان شاخه آجدار A2 - کیلوگرم کارخانه 8 امروز تماس بگیرید تماس بگیرید
2 میلگرد 8 خرمدشت تاکستان شاخه آجدار A3 5 کیلوگرم کارخانه 8 ۱۴۰۲/۸/۱ ثابت 22,844
3 میلگرد 10 خرمدشت تاکستان شاخه آجدار A2 7.4 کیلوگرم کارخانه 10 امروز 655 20,876
4 میلگرد 10 خرمدشت تاکستان شاخه آجدار A3 7.4 کیلوگرم کارخانه 10 امروز 655 21,518
5 میلگرد 12 خرمدشت تاکستان شاخه آجدار A2 10.5 کیلوگرم کارخانه 12 امروز 655 20,876
6 میلگرد 12 خرمدشت تاکستان شاخه آجدار A3 10.5 کیلوگرم کارخانه 12 امروز 655 21,518
7 میلگرد 14 خرمدشت تاکستان شاخه آجدار A3 14 کیلوگرم کارخانه 14 ۱۴۰۲/۸/۱ ثابت 21,101
8 میلگرد 16 خرمدشت تاکستان شاخه آجدار A3 18 کیلوگرم کارخانه 16 ۱۴۰۲/۸/۱ ثابت 21,101
9 میلگرد 18 خرمدشت تاکستان شاخه آجدار A3 23 کیلوگرم کارخانه 18 ۱۴۰۲/۸/۱ ثابت 21,101
10 میلگرد 20 خرمدشت تاکستان شاخه آجدار A3 29 کیلوگرم کارخانه 20 ۱۴۰۲/۸/۱ ثابت 21,101
11 میلگرد 22 خرمدشت تاکستان شاخه آجدار A3 34 کیلوگرم کارخانه 22 ۱۴۰۲/۸/۱ ثابت 21,101
12 میلگرد 25 خرمدشت تاکستان شاخه آجدار A3 45 کیلوگرم کارخانه 25 ۱۴۰۲/۸/۱ ثابت 21,101
13 میلگرد 28 خرمدشت تاکستان شاخه آجدار A3 57 کیلوگرم کارخانه 28 ۱۴۰۲/۸/۱ ثابت 21,101
14 میلگرد 32 خرمدشت تاکستان شاخه آجدار A3 - کیلوگرم کارخانه 28 امروز تماس بگیرید تماس بگیرید